Var Är Mitt Paket Dhl?

0 Comments

Var Är Mitt Paket Dhl
Ett spårningsnummer eller spårnings-ID är en sifferkombination (som i vissa fall även innehåller bokstäver) som identifierar din sändning för nationell eller internationell spårning. Oftast kan avsändaren eller nätbutiken ge dig ett spårningsnummer eller -ID.
Visa hela svaret

Har inte fått mitt paket DHL?

Vad händer om mitt paket inte kommit fram? Kontakta gärna DHL :s Kundtjänst om du saknar ett paket och du har spårat det utan resultat. Om ett paket har kommit på avvägar och behöver sökas så görs detta av DHLs Kundtjänst i upp till 30 dagar (60 dagar för sändning till/från utlandet).
Visa hela svaret

När kommer mitt paket DHL?

DHL Freight hämtar helgfria vardagar mellan 7-17. Ska du skicka en DHL Parcel ForYou-sändning lämnar du in den till något av våra Service Pointombud under respektive ombuds öppettider.
Visa hela svaret

Får inte sms från DHL?

Varning för falska SMS – 2022-05-20 Just nu cirkulerar falska SMS där DHL ser ut att vara avsändare. Det falska SMS:et ber mottagaren att klicka på en länk till en hackad webbplats där en applikation kan laddas ner. Den nedladdade applikationen ber sedan om behörigheter till telefonen inklusive att visa och skicka SMS.
Visa hela svaret

När levererar DHL hemleverans?

DHL Home Delivery hjälper företag och e-handlare att leverera små och stora paket hela vägen hem till din kund. Vi erbjuder hemleveranser över hela Sverige med en leveranstid inom 1-3 dagar beroende på ort och sändningen går självklart att spåra hela vägen från upphämtning till leverans.
Visa hela svaret

Vad händer om mitt paket försvinner?

Med paket avser PTS en postförsändelse som väger mer än 2 kg, En postförsändelse som består av till exempel en lättare varuförsändelse upp till 2 kg är inte ett paket, utan ett brev. Nej, det finns inte någon regel som talar om hur lång tid det får ta för ett paket, det vill säga en postförsändelse över 2 kg, att komma fram.

 1. Sådana regler finns endast för vissa brev och försändelser som väger högst 2 kg.
 2. I stället är det respektive paketleverantörs egna villkor för tjänsterna som gäller.
 3. Vänd dig till aktuell paketleverantör om du har frågor eller upplever problem.
 4. Nej, det finns inte någon sådan regel för paket, det vill sägas postförsändelser över 2 kg.

Det är därför inte en fråga för PTS. För att få hjälp behöver du kontakta den paketleverantör du har anlitat. Det är viktigt att anmäla dit, så att leverantören får kännedom om problemen. Om du har köpt något, t.ex. på internet, är det oftast företaget du handlat av som har anlitat paketleverantören för att skicka försändelsen till dig och som därför är i avtalsrelation med paketleverantören.

I sådana fall kan det vara företaget du handlat av som ska reklamera hos paketleverantören. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 1. Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 2. PTS är en statlig myndighet som bland annat reglerar förhållandena på postmarknaden och kontrollerar att postoperatörerna efterlever de postala regelverken.
 3. PTS har inte möjlighet att pröva enskilda reklamationer eller krav på ersättning som ställs mot Postnord eller annan postoperatör.
You might be interested:  Vad Kostar Paket Från Kina?

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol. Det är Postnord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar.

 1. Postombuden är underentreprenörer till Postnord och utför tjänster på uppdrag av Postnord.
 2. Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till Postnord.
 3. Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos Postnord, det som tidigare kallades för att assurera.

Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till Postnords företagscenter eller lantbrevbärare.

 • Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser.
 • Vid sidan av Postnord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran.
 • Enligt 3 kap.1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
 • Postnord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antalet offentliga brevlådor.

Postnord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till något postombud för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post.

 1. Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren.
 2. Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar.
 3. Se var din närmaste brevlåda är placerad,
 4. PTS har ansvar för att postoperatörerna i Sverige lever upp till kraven i postlagen (2010:1045) och att postservicen i Sverige uppfyller användarnas behov.

För att bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen tillstånd från PTS och idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige. Logistikföretag som till exempel Bussgods, DHL, UPS och Privpak (DB Schenker) bedriver inte postverksamhet i lagens bemärkelse och faller därför inte under PTS tillsynsansvar.

 • För att lämna klagomål på logistikföretagens tjänster eller ombudsnät hänvisar PTS till respektive företags webbplats.
 • Om du har en tvist med ett företag, till exempel gällande ett reklamationsärende, får du bäst hjälp om du vänder dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller till konsumentvägledningen i din kommun.
You might be interested:  Hur Länge Kör Posten Ut Paket?

Postnord har bekräftat att Brexit kommer att innebära förändringar för brevtjänsterna till och från Storbritannien och att dessa förändringar kommer att träda i kraft vid det datum när utträdet ur unionen sker. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa förändringar.
Visa hela svaret

Har mitt paket fastnat i tullen?

Vad händer om ett paket fastnar i tullen? –

Ett paket som fastnar i tullen kan antingen tas i beslag av Tullverket, eller släppas vidare för leverans till mottagaren om genomförd undersökning visar att innehållet är godkänt för import. Försändelser som tas om hand på grund av bristfällig dokumentation kan returneras till postoperatören i avsändarlandet med en uppmaning om att fullständig paketinformation måste bifogas. Väntar man en leverans som fastnar i tullen för analys, skickar Tullverket alltid ett meddelande om att försändelsen finns hos dem. Vid beslag av otillåtna varor – exempelvis narkotika eller narkotikaklassade läkemedel – upprättas även en anmälan om misstänkt brott.

Visa hela svaret

Vad händer om mitt paket försvinner?

Med paket avser PTS en postförsändelse som väger mer än 2 kg, En postförsändelse som består av till exempel en lättare varuförsändelse upp till 2 kg är inte ett paket, utan ett brev. Nej, det finns inte någon regel som talar om hur lång tid det får ta för ett paket, det vill säga en postförsändelse över 2 kg, att komma fram.

Sådana regler finns endast för vissa brev och försändelser som väger högst 2 kg. I stället är det respektive paketleverantörs egna villkor för tjänsterna som gäller. Vänd dig till aktuell paketleverantör om du har frågor eller upplever problem. Nej, det finns inte någon sådan regel för paket, det vill sägas postförsändelser över 2 kg.

Det är därför inte en fråga för PTS. För att få hjälp behöver du kontakta den paketleverantör du har anlitat. Det är viktigt att anmäla dit, så att leverantören får kännedom om problemen. Om du har köpt något, t.ex. på internet, är det oftast företaget du handlat av som har anlitat paketleverantören för att skicka försändelsen till dig och som därför är i avtalsrelation med paketleverantören.

I sådana fall kan det vara företaget du handlat av som ska reklamera hos paketleverantören. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 • Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 • PTS är en statlig myndighet som bland annat reglerar förhållandena på postmarknaden och kontrollerar att postoperatörerna efterlever de postala regelverken.
 • PTS har inte möjlighet att pröva enskilda reklamationer eller krav på ersättning som ställs mot Postnord eller annan postoperatör.
You might be interested:  Hur Skickar Man Brev Till Häktet?

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol. Det är Postnord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar.

 1. Postombuden är underentreprenörer till Postnord och utför tjänster på uppdrag av Postnord.
 2. Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till Postnord.
 3. Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos Postnord, det som tidigare kallades för att assurera.

Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till Postnords företagscenter eller lantbrevbärare.

Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser. Vid sidan av Postnord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran. Enligt 3 kap.1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas. Postnord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antalet offentliga brevlådor.

Postnord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till något postombud för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post.

Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren. Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar. Se var din närmaste brevlåda är placerad, PTS har ansvar för att postoperatörerna i Sverige lever upp till kraven i postlagen (2010:1045) och att postservicen i Sverige uppfyller användarnas behov.

För att bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen tillstånd från PTS och idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige. Logistikföretag som till exempel Bussgods, DHL, UPS och Privpak (DB Schenker) bedriver inte postverksamhet i lagens bemärkelse och faller därför inte under PTS tillsynsansvar.

För att lämna klagomål på logistikföretagens tjänster eller ombudsnät hänvisar PTS till respektive företags webbplats. Om du har en tvist med ett företag, till exempel gällande ett reklamationsärende, får du bäst hjälp om du vänder dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller till konsumentvägledningen i din kommun.

Postnord har bekräftat att Brexit kommer att innebära förändringar för brevtjänsterna till och från Storbritannien och att dessa förändringar kommer att träda i kraft vid det datum när utträdet ur unionen sker. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa förändringar.
Visa hela svaret

Har mitt paket fastnat?

Hur vet jag om mitt paket har fastnat i tullen? Tullverket meddelar alltid mottagaren om en försändelse har beslagtagits för analys eller returnering.
Visa hela svaret

Vilken tid på dagen kommer DHL?

DHL Freight hämtar helgfria vardagar mellan 7-17. Ska du skicka en DHL Parcel ForYou-sändning lämnar du in den till något av våra Service Pointombud under respektive ombuds öppettider.
Visa hela svaret