Vad Krävs För Att Bli Enskild Näringsidkare?

0 Comments

Vad Krävs För Att Bli Enskild Näringsidkare
Krav på enskild näringsidkare

 • får inte vara i konkurs.
 • får inte ha näringsförbud.
 • får inte ha förvaltare.
 • får inte vara yngre än 16 år (för dig som är 16–18 år finns begränsningar.)

Visa hela svaret

Vad kostar det att starta enskild näringsverksamhet?

Starta

Ärende E-tjänst Blankett
Registrera dig som enskild näringsidkare 1 200 1 500
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 000 1 200
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck 1 000 1 200

Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man som enskild näringsidkare?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

 1. Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader.
 2. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Vad ska man tänka på vad gäller skatt i enskild firma? När man driver enskild firma har man tre valmöjligheter kring hur man skattar för sitt resultat.

Du kan antingen lägga in resultatet i företaget och skatta för det som företagssparande till låg eller ingen skatt. Detta använder du om du vill att pengarna ska vara kvar i företaget. Vill du använda resultatet för privat bruk, skattar du för det som kapitalinkomst eller Skatta som näringsinkomst, vilket motsvarar löntagarens lön.

Hur fungerar skatten vid företagssparande? Skattar du för ditt resultat som företagssparande har du tre alternativ. Antingen använder du en periodiseringsfond, där du kan spara 30 procent av inkomsten utan att betala skatt i sex år. Men när de sex åren gått, då behöver du vara beredd på att betala det du skjutit upp i skatt.

Eller så använder du en expansionsfond, som innebär samma teknik som i ett aktiebolag, där vinsten får ligga kvar i bolaget och beskattas med en bolagsskatt på strax över 20 procent. Eller så använder du ett skogskonto som är aktuellt för skogsägare. Hur fungerar skatten om du väljer slutbeskattning som kapitalinkomst? Skattar du för ditt resultat som kapitalinkomst så beräknar man först en möjlig kapitalinkomst.

Detta beräknas som det beskattade kapitalet multiplicerat med en ränta som idag är ungefär sex procent. Beloppet du får fram kan du beskatta som räntefördelning eller helt eller delvis spara till kommande år. Räntefördelningen beskattas som kapitalinkomst, det vill säga du betalar bara 30 procent i statlig skatt.

 • Men får å andra sidan inga sociala förmåner.
 • Hur fungerar skatten om du väljer slutbeskattning som näringsinkomst? Skattar du för ditt resultat som inkomst av näringsverksamhet, då betalar du egenavgifter och betalar kommunal inkomstskatt.
 • Vid höga inkomster tillkommer en statlig skatt på 20 procent.
 • Beskattningen är likvärdig den som sker för löner.
You might be interested:  Vad Betyder Leverans Till Ombud?

Vilken form ska man då välja? Du ska gå efter vilket behov du har av pengarna. Räntefördelning och periodiseringsfond är de två vanligaste sätten. När ska man betala in skatten för enskild firma? Skatten betalas in varje månad, samma belopp, eller varje kvartal, om du anmält det.

 • Detta sker genom F-skatt.
 • Om man lämnat in en preliminärdeklaration, kan man ändra den efter hand beroende på hur verksamheten utvecklar sig? Ja, man kan ändra sin preliminära självdeklaration om man märker att resultatet kommer att bli annorlunda än vad man tidigare beräknat.
 • Vad händer om jag betalat in för mycket? Då får du tillbaka mellanskillnaden, samma om du betalat in för lite.

Men då måste du givetvis betala istället. Bör man vara extra försiktig när man driver enskild firma? Ja, driver du enskild firma bör du vara extra försiktig eftersom du har personligt ansvar för företagets skulder. Skulle din firma hamna i ekonomisk knipa, riskerar även du själv som privatperson att hamna i ekonomisk kris.

 1. Driver du ett aktiebolag så har du satt in ett aktiekapital i bolaget, och hamnar firman i svårigheter kan du förlora det kapitalet, men inget mer än så om inte exempelvis banken kräver borgen.
 2. Samtidigt är enskild firma den enklaste företagsformen.
 3. Om ditt företag växer och du vill anställa kan du fundera på att byta företagsform.

Vad gör man om man tycker att det här är svårt? Känner du dig osäker, ta hjälp av en redovisningsfirma. Det kostar en slant, men då blir det rätt och du slipper lägga din arbetstid på att lära dig något som du kanske inte tycker är kul.
Visa hela svaret

Är det gratis att starta enskild firma?

Ansöka via blankett – Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-/FA-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera företaget för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket. Gå till Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)
Visa hela svaret

Vad blir min lön enskild firma?

Ingen lön – Du som driver enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening. För det första kan du aldrig anses som anställd i din enskilda firma. För det andra beskattas du för verksamhetens resultat och inte för hur mycket pengar du tar ut. Ur skattesynpunkt är det alltså den skattepliktiga inkomsten som är din lön.

 • De år du i deklarationen redo­visar en förlust har du inte någon skattepliktig inkomst.
 • Om du samtidigt under detta förlustår i praktiken har tagit ut en viss summa pengar ur företaget spelar ingen roll.
 • Skattemässigt har dina uttag av kontanter inte något direkt samband med din skattepliktiga inkomst.

Däremot finns vissa indirekta samband, som jag kommer närmare in på längre fram. Om du nu känner att du inte riktigt förstår, är du inte ensam om det. Många enskilda näringsidkare och redovisningskonsulter samt andra som stött på företagsformen enskild näringsverksamhet, kan intyga att det kan ta lång tid innan man ­börjar förstå systemet att skattepliktig inkomst och kontanta uttag inte har med varandra att göra.
Visa hela svaret

Måste man ta ut lön i enskild firma?

När du driver ditt företag i form av enskild näringsverksamhet kan du aldrig ta ut någon lön till dig själv. Däremot kan du göra egna uttag när du behöver pengar privat. Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att starta en enskild firma?

Hur lång tid tar det att starta enskild firma? – För att kunna starta en enskild firma måste du som tidigare nämnt ansöka om F- eller F/A-skatt, vilket du gör hos Skatteverket. För denna typ av ärenden har Skatteverket en handläggningstid på mellan omkring 2 – 6 veckor.
Visa hela svaret

Vad kostar det att ta ut lön enskild firma?

I en enskild firma betalar du egenavgifter varje gång du gör ett eget uttag och tar ut lön till dig själv. Egenavgiften är en procentsats som påverkas av din ålder, om du är under 65 år är den 28,97%. Egenavgiften räknas som en kostnad för ditt företag och bokförs därför inte.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Betyder Ps Och Ds I Brev?

Vilken egen kapitalinsats krävs för att starta enskild näringsverksamhet?

Enskild näringsverksamhet. Finns det något krav på kapitalinsats? Nej.
Visa hela svaret

Vad betalar man som enskild firma?

Förutom inkomstskatt betalar enskilda näringsidkare även egenavgifter eller löneskatt på den skattemässiga vinsten. Du som har aktiv* näringsverksamhet betalar egenavgifter (beskattningsår 2021 nedan), medan passiva näringsidkare betalar löneskatt med 24,26%.
Visa hela svaret

Vad ska vinsten räcka till för en enskild näringsidkare?

Skatter och avgifter När du bedriver enskild näringsverksamhet är det vinsten du skattar för.
Visa hela svaret

Hur mycket betalar man i skatt om man tjänar 50000?

Något förenklat kan man säga att de allra flesta betalar en marginalskatt på 30-35 %. De som tjänar över 504 000 får en marginalskatt på ca 50 % och de som tjänar över 703 000 kronor får i sin tur en marginalskatt på ungefär 55 %.
Visa hela svaret

Hur mycket måste jag fakturera för att få ut?

Fråga: Jag har precis skaffat en enskild firma och ett entreprenadföretag ska hyra in mig för ett speciellt projekt. Ägaren till företaget vill betala mig så att jag i slutändan får en “lön” som är i linje med hans anställda, 25 000 kronor per månad. Eftersom jag kommer att få betalt per timme undrar jag vilken timpenning jag ska fakturera? Svar från juristen: Heltidsarbete innebär ett snitt på 173 timmar per månad eftersom man räknar med att en månad består av 21,7 arbetsdagar med åtta arbetstimmar.

En månadslön på 25 000 kr innebär då en timlön på ca 145 kr. Anställda tjänar in semesterlön, du bör därför lägga på ca 12 procent så att du kan vara ledig motsvarande de anställdas semester. Tumregel: Debitera minst 1,5 till 2 gånger timlönen Som egen företagare ska du betala egenavgifter på dina inkomster med 28,97 procent.

Egenavgifterna får du göra avdrag för. Vad du som företagare också får räkna med är övriga tillkommande kostnader som till exempel administrationskostnader, bokföringskostnader, eventuella försäkringar och tjänstepension. Du är också momspliktig vilket innebär att du ska fakturera kunden och betala till Skatteverket mervärdesskatt om 25 procent på fakturerade beloppet.

Mall för fakturor hittar du här

Som tumregel brukar man säga att en företagare behöver debitera minst 1,5 till 2 gånger timlönen plus moms för att få kostnaderna täckta.

Läs fler frågor och svar om före tagande och juridik Enskild firma eller aktiebolag – testa vilket du ska ha

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 100 000?

Arbetsinkomster för pensionärer 2015 – För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2015 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler: För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger ca 470 000 kr.

 1. På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.
 2. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim. Bokföring och fakturering för din passion.
Visa hela svaret

Vilket är det minsta kapital som krävs för att få starta en enskild firma?

Enskild näringsverksamhet – Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Kommer Brev Till Brevlådan?

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Vanliga frågor och svar om företag utan F-skatt – F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas.

 1. Det finns ingen kostnad för F-skattsedel.
 2. Skatteverket har utförlig information om förutsättningarna för F-skattsedel och hur det fungerar.
 3. Vill du fördjupa dig, hittar du en snabblänk till en frågor och svar-sektion på Skatteverkets webbplats här,
 4. Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel.

Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt. Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex.

att betala in skatter och sociala avgifter själv. Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel. Det är inte svårt att bli egenanställd. Du registrerar dig på några minuter och kan därefter föranmäla ett uppdrag som du vet att du senare kommer fakturera för.

När du utfört uppdraget klickar du enkelt iväg fakturan. Därefter tar Cool Company hand om skatter, avgifter och moms. På så sätt slipper du även det administrativa arbetet och kan istället fokusera på nästa uppdrag. När din kund betalat fakturan får du din lön, skattad och klar, inbetalad till dig inom 24 timmar.

Är man egenanställd och då går under vår F-skattsedel under tiden uppdraget pågår så kan man fakturera utan egen F-skatt. Det är fullt lagligt eftersom du räknas som anställd av Cool Company under tiden. Vi brukar säga att egenanställning är att få friheten likt att vara egenföretagare, men tryggheten likt att vara anställd.

Det bästa av två världar helt enkelt. Det är inte svårt att fakturera utan F-skattsedel, tvärt om. Som egenanställd har du enkla verktyg för att snabbt och smidigt få iväg dina fakturor när ditt uppdrag är slutfört. Allt det administrativa hanterar vi, så att du kan fokusera på det som du är bäst på.
Visa hela svaret

Är enskild firma bra?

Fördelar med en enskild firma. –

Relativt enkelt och billigt att starta. Inget krav på eget kapital. Tar inte många dagar att registrera. Bra de första åren, då man normalt sett går med förlust. Ganska enkla regler för den enskilda firmans redovisning (om det nu är enkelt). Man kan “låna” den enskilda firmans pengar till privata omkostnader. Vilket avrådes!

Visa hela svaret

Varför starta enskild firma?

En enskild firma är ett smidigt och billigt alternativ för dig som vill starta en mindre affärsverksamhet utan anställda. Om verksamheten blir mer omfattande är det fördelaktigt att byta till exempelvis aktiebolag.
Visa hela svaret

Vad gäller för företagsformen enskild firma?

Enskild näringsverksamhet – Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets.
Visa hela svaret

Vem företräder enskild näringsidkare?

Som enskild näringsidkare är du firmatecknare. Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.
Visa hela svaret