Vad Kostar Lagring Av Post?

0 Comments

Vad Kostar Lagring Av Post
Beställer du via internet eller telefon kostar lagringen 350 kronor. Studenter (valideras mot Mecenat) och ungdomar (under 26 år) får 50% rabatt. Väljer du faktura så tillkommer en fakturaavgift på 39 kronor.
Visa hela svaret

Hur länge kan man ha särskild postadress?

När registreras en särskild postadress? – Ibland är det inte möjligt för den enskilde att ta emot post på den adress där personen är folkbokförd. Till exempel kan någon vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när någon vill ha sin post till ett äldreboende, en god man eller en institution.

I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringen så att personen i stället kan få sin post till någon annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten och myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop.1990/91:153, sid.105).

Även den som i och för sig kan nås med post på bostadsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress än folkbokföringsadressen. Skatteverket kan då registrera en särskild postadress för personen om postadressen är avsedd att gälla tills vidare eller i minst sex månader.

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Formuleringen av 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

Den som har en särskild postadress har dubbla adressuppgifter i folkbokföringen: en folkbokföringsadress (bostadsadress) och en särskild postadress. Adressuppgifterna ingår även i aviseringsregistret och lämnas vidare till SPAR. Myndigheter och andra som använder personuppgifter och adressuppgifter från folkbokföringen väljer i regel att använda den särskilda postadressen när en sådan finns, men det är inget krav.
Visa hela svaret

Är det gratis att Adressändra?

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i tjänsten Flyttanmälan. Du som har barn som flyttar med ska även anmäla flytt för dem. Vi registrerar din flyttning tidigast på inflyttningsdagen.
Visa hela svaret

Kan man lagra post?

Lagra post – gör ett uppehåll i postutdelningen – Ska du åka på semester och vill slippa komma hem till en full brevlåda? Då kan du göra ett uppehåll i din postutdelning och istället låta oss lagra den åt dig. Du kan lagra din post i max två månader. Under lagringsperioden kan posten inte hämtas ut, utan posten delas ut till dig när din lagringstid har gått ut.
Visa hela svaret

Kan jag själv eftersända post?

Klicka på frågan för att se svaret. Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting. Vill man begära eftersändning eller lagring av sin post får man vända sig till Svensk Adressändring AB (SvAAB) som tillhandahåller dessa tjänster mot betalning.

 1. De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till SvAAB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring och/eller beställt eftersändning eller lagring.
 2. Fungerar inte eftersändningen bör man kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel.
 3. När man flyttar måste man själv informera avsändare om att man har ny adress.

Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har bytt adress. Det är endast vissa myndigheter och företag som automatiskt får tillgång till de nya uppgifterna genom centrala adressregister.

När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från SvAAB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet ska i dessa fall returneras till avsändaren och om någon sådan inte angetts ska det skickas till PTS enhet för saknade brev. C/o ska användas som adresseringsuppgift framför namnet i adressen på den som ska ansvara för/ta hand om en försändelse och se till att den når den avsedda adressaten, det vill säga när person A ska ta hand om posten för person B då person B av någon anledning inte har möjlighet att ta emot den själv.

Det kan till exempel röra sig om situationer då en huvudmans post ska gå till dennes god man, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten för sina åldrande föräldrar. Den som ska ta hand om posten anses då vara den förmedlande mottagaren av försändelsen.

 • I dessa fall ska försändelsen adresseras på detta sätt: Huvudman Huvudmansson c/o God M.
 • Godmansson Åvägen 33 123 45 Staden Läs mer om care of-adressering.
 • Om du skrivit ett brev som inte kommit fram så ska du först kontakta din postoperatör.
 • Brevet kan finnas där.
 • Men om du inte hittar brevet där, så kan du skicka en anmälan till PTS.

Det kan du göra via e-tjänsten “Anmälan av saknat brev”. Brev som inte har kunnat delas ut eller som är underfrankerade skickas till PTS av postoperatören. PTS har särskilda befogenheter att öppna breven i syfte att hitta avsändaren. Hittar myndigheten information om avsändaren så skickas brevet tillbaka till denne.

Myndigheten gör däremot inga försök att hitta en ny adress till mottagaren. De brev, där avsändaren inte kan hittas, förvaras hos PTS i två månader. Ett öppnat brev som inte har kunnat återsändas tillfaller staten vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden förstörs omedelbart efter förvaringstidens utgång.

Annat innehåll än kontanter ska säljas om det är lämpligt och en försäljning inte kan antas kränka någons personliga integritet. I annat fall ska innehållet förstöras. Innehåll som inte kan säljas och därmed ska förstöras får i stället skänkas till välgörande ändamål, om det inte kan antas kränka någons personliga integritet.

 1. Läs mer om saknade brev.
 2. Syftet med postnummersystemet är att stödja en effektiv postutdelning och postnummersystemet behöver förändras i takt med att omvärlden förändras.
 3. Det kan till exempel handla om att nya bostadsområden och vägar byggs, att befolkningen ökar eller minskar inom ett område, eller att utdelningsverksamheten behöver anpassas till följd av att brev- och paketvolymerna förändras.

PTS har ingen möjlighet att besvara frågor om enstaka förändringar. I det fallet hänvisar vi till Postnords kundservice 0771- 33 33 10. Läs mer om postnummersystemet Eftersändning av post avser främst adresserade brevförsändelser och vissa andra typer av postförsändelser omfattas inte av eftersändningstjänsten, bland annat expressbrev, varubrev, paket, delgivningsförsändelser och oadresserade försändelser (till exempel reklam och samhällsinformation).
Visa hela svaret

Kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Vad som gäller i din situation – Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

Kontakta Skatteverket via telefon eller e-post

De flesta i Sverige är folkbokförda på rätt adress. Men att vara felaktigt folkbokförd är olagligt. Den som medvetet låter bli att göra en flyttanmälan eller anmäler felaktiga eller ofullständiga uppgifter till Skatteverket begår ett brott. Ett rent misstag är inte ett brott, men ibland behövs en utredning av polis eller åklagare för att konstatera om det är ett folkbokföringsbrott eller inte.

 1. Skatteverket är skyldigt att anmäla ett misstänkt folkbokföringsbrott.
 2. Andra myndigheter och privatpersoner kan också göra en brottsanmälan till polis.
 3. Den som blir dömd för folkbokföringsbrott kan få böter eller fängelse i upp till två år.
 4. Rätt folkbokföring är viktigt för att hela samhället ska fungera.

Därför förstärktes bestämmelsen om att du ska vara folkbokförd där du bor genom en lagändring år 2018. Folkbokföringsbrottet återinfördes för att betona hur allvarligt det är att medvetet göra fel.
Visa hela svaret

Har ingen bostad var Skriver man sig?

Hej! Det låter som en knepig situation för dig och vi rekommenderar dig att vända dig till boendesektionen i kommunen du är skriven. Tyvärr är det en risk som en andrahandsuthyrare tar när någon skriver sig på en adress. Enligt folkbokföringslagen måste alla vara folkbokförda.

 1. Det går inte att folkbokföra sig på en postbox, inte heller är poste restante en folkbokföring.
 2. Det handlar om var du får din post.
 3. Det går att skriva sig på kommunen, det vill säga du vistas i kommunen men har ingen bostad.
 4. Du kan fråga Skatteverket om det och läsa mer på länken nedan.
 5. Https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.8/330541.html Vi hoppas verkligen att din boendesituation löser sig och att du får den hjälp du behöver snart.

Att vara bostadslös är påfrestande och skapar ett utanförskap som är svårt att bryta på egen hand. Vänligen Soctanterna Soctanter Skickat: 2020-01-30 14:19
Visa hela svaret

Är folkbokföring och adressändring samma sak?

När du flyttar ska du byta folkbokföringsadress – Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket, Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

 • I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress.
 • Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.
 • När du byter folkbokföringsadress ändras dina uppgifter hos centrala myndigheter.

Sådana stora myndigheter kan vara

MigrationsverketCSNFörsäkringskassanLantmäteriet.

Du kan inte räkna med att din nya adress uppdateras hos alla företag som gör utskick till dig. Därför kan det vara bra att eftersända din post. Du kan beställa tillfällig eftersändning av din post från en adress till en annan. Under den bestämda perioden skickas all post som tidigare har skickats till din gamla adress till din nya adress istället.
Visa hela svaret

Vad är skillnad på flyttanmälan och adressändring?

När du ska flytta måste du göra en flyttanmälan hos Skatteverket. Adressändring, däremot, är tjänsten för dig som även vill få din post tillfälligt eller permanent eftersänd till din nya adress, pausa posten etc. Se vad som gäller för adressändring och flyttanmälan och få en checklista för din flytt här!
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skriver Man C/O Adress På Brev?

Vad händer med post som inte kan delas ut?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

 • Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.
 • När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket.
 • Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats,
 • Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post.

Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen. Mer information om eftersändning När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas.

 • Brevet återsänds därför till avsändaren.
 • Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev).
 • Läs mer om saknade brev.
 • Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor.
 • Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd, Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen.

 • Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal.
 • Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord.

I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor. Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren.

 • I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit “överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service.
 • En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

 • Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud.
 • Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet.

Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder”.

 1. Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar.
 2. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

Villkoren återfinns på Postnords webbplats, Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören. Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör, PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post.

Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde. När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera “nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

 • Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser.
 • Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar.
 • Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en “nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam, Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats.

På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam. PTS har fattat ett beslut i ett ärende om utdelning av post i ett bostadsområde (som ingår i en samfällighet).

PTS har utrett om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att dela ut post enligt postlagstiftningen. PTS fick in ett antal skrivelser från fastighetsägare i en samfällighetsförening (föreningen) som handlade om att Postnord slutat dela ut post i postmottagarnas brevlådor och istället hänvisat mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS beslutade att inleda tillsyn för att säkerställa att Postnord uppfyllde sin utdelningsskyldighet i det aktuella området. Av PTS utredning så framgår det att området i fråga är ett bilfritt område och att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

Av utredningen framgår vidare att Postnord i god tid informerat postmottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och postmottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog med postmottagarna. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

Mot bakgrund av att Normusgärde är ett bilfritt område, att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik och att Postnord i god tid informerat mottagarna och försökt hitta en alternativ lösning för utdelningen, bedömer PTS att Postnord haft fog för att upphöra med utdelning i området och istället hänvisat berörda mottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS har därför bedömt att Postnords agerande i det aktuella ärendet inte strider mot Postnords skyldighet enligt tillämplig lagstiftning. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.

Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning. Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats,

Du som postmottagare eller berörd part har en rätt att få information om alla förändringar i utdelningstjänsten i god tid innan förändringen. Nej, Postnord har en skyldighet att följa olika krav i postlagstiftningarna. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.

 1. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.
 2. Det innebär i praktiken att postmottagare inte har en bestämmanderätt avseende formen för utdelning (exempelvis om utdelning görs med cykel eller bil).

Postnord har därför en rätt att välja vilket utdelningsfordon som bolaget använder i sin utdelning med hänvisning till effektivitet och trafiksäkerhet. Postmottagare har dock en rätt att få information från Postnord (bland annat att få komma med synpunkter, frågor och förslag).

Postmottagare kan behöva vidta åtgärder eller göra insatser för att tillgodose tillhandahållarens förslag till anvisning. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.

Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats, PTS är den myndighet som har ansvar för att bevaka postområdet i Sverige. PTS har ett brett uppdrag och vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra post. PTS arbetar med utöva tillsyn över postlagstiftningen.

 1. Detta betyder att vi granskar att postoperatörerna (de som har tillstånd att bedriva postverksamhet) uppfyller de olika krav som finns i lagstiftningen.
 2. PTS kan inleda en tillsyn om vi får signaler på att det förekommer systematiska brister på postmarknaden.
 3. Sådana signaler kan vi få till exempel genom vår omvärldsbevakning, via kontakter med operatörerna eller andra aktörer eller genom att det kommer in klagomål till oss från postanvändarna.

Vi samlar löpande in klagomålsstatistik från postoperatörer vilket kan ge oss information om de brister på postområdet som postanvändarna upplever. PTS kan inte göra en juridisk bedömning eller utöva tillsyn över frågor som inte regleras i vår lagstiftning.
Visa hela svaret

Hur vanligt är det att post försvinner?

Här framgår att 0,3 procent av de testbrev (med så kallade transpondrar) som skickades i Postnords kvalitetsundersökningar under 2016 betecknas som ‘försvunna’. Sett till det totala antalet brev som Postnord hanterade under 2016 – drygt 1,8 miljarder – betyder det 5,5 miljoner brev.
Visa hela svaret

Får man slänga andras post?

Skyldigheter vid felsänd post Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har inga egentliga skyldigheter att göra något när du får felsänd post i din brevlåda. Det enda som är lagstadgat är att man inte får läsa och/eller slänga någon annans post.

 • Det är straffbart och faller under vad som kallas egenmäktigt förfarande ().
 • Jag skulle råda dig att stryka över adressuppgifterna och skriva ”avflyttad”, ”okänd”, ”fel adress” på kuvertet och antingen lämna det vid ett postombud, returnera den felutdelade posten till en brevbärare eller helt enkelt lägga tillbaka det i en gul brevlåda.
You might be interested:  Hur Skickar Jag Paket Med Postnord?

Du behöver inte betala någon frakt. Lycka till! : Skyldigheter vid felsänd post
Visa hela svaret

Måste man betala för eftersändning av post?

Att anmäla en adressändring till Svensk Adressändring AB (SvAAB) är gratis. Däremot är lagring eller eftersändning av post till den nya adressen avgiftsbelagd. Adressändring kan även göras hos skattemyndigheten men dessa uppgifter når inte postoperatörerna.

Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting. Vill man begära eftersändning eller lagring av sin post får man vända sig till Svensk Adressändring AB (SvAAB) som tillhandahåller dessa tjänster mot betalning.

Fungerar inte eftersändningen bör man kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel. De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till SvAAB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring och/eller beställt eftersändning eller lagring.
Visa hela svaret

Är det viktigt med eftersändning?

5 anledningar till att beställa Eftersändning Dags att flytta? Du har säkert koll på att du behöver adressändra, men varför ska du även lägga till Eftersändning av din post? Vi reder ut!

Skatteverket och Svensk Adressändring gör inte samma sak När du flyttar ska du ändra din folkbokföringsadress, det gör du hos Skatteverket. Det är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige och berättar exempelvis vad du ska betala i skatt och var du ska rösta. Det är däremot inte samma sak som att ändra postadress och var du vill att din post ska levereras, det kan du bara göra hos Svensk Adressändring. Posten kommer fram – även om avsändaren har fel adress Både företag och privatpersoner kan missa att du har ny adress. Därför är det vanligt att de adresserar brev till din gamla adress den närmsta tiden efter din flytt. Om du beställer en Eftersändning hos Svensk Adressändring innebär det att posten kommer fram till dig ändå, oavsett vilken adress som står på brevet. Ingen annan får din post Din post är privat och ska inte hamna i någon annans händer. Även om du inte är folkbokförd på din gamla adress längre finns risken att post delas ut där ändå, eller sätts upp i ditt gamla trapphus utan att någon tar ansvar för det. Med en Eftersändning vidarebefordras din post till din nya adress, även om det är den gamla som står på brevet. Billig försäkring Först och främst: risken för att viktiga fakturor inte ska komma fram är betydligt högre om du inte har beställt Eftersändning när du gör en adressändring. Anledning? Posten skickas tillbaka till avsändaren om de har angett din gamla adress på kuvertet och du riskerar att få dryga betalningspåminnelser. Gäller i 12 månader Det kan ta upp till ett år för alla företag att nås av din nya adress om du bara har gjort en Adressändring. Därför gäller tjänsten Eftersändning av post i hela 12 månader. Då kommer all post fram till dig även om de som vill nå dig inte har registrerat din nya adress än.

Låt inte ditt nya liv hamna på din gamla adress Med Eftersändning, en tjänst från Svensk Adressändring, kan du vara säker på att posten kommer fram till din nya adress även om avsändaren inte har nåtts av att du flyttat. Beställ Eftersändning
Visa hela svaret

Måste man köpa eftersändning?

Eftersändning av post – få din post till rätt adress – När du gör en flyttanmälan ändras din folkbokföringsadress, vilket är den adress myndigheter och vissa företag hämtar information från. Men alla företag hämtar inte informationen från Skatteverket, och därför kan det vara bra att ordna med eftersändning av post. Eftersändning av post kan i regel göras på två olika sätt.
Visa hela svaret

Kan man vara folkbokförd på en postbox?

Postbox FAQ Kan man hyra postbox som privatperson? Ja det går bra att hyra postbox som privatperson och anmäla boxen som särskild postadress. Kan man folkbokföra sig på en postbox? Nej, Skatteverket godkänner inte att man folkbokför sig på en postbox.

 1. Däremot kan man anmäla boxen som sin särskilda postadress och på det sättet få kontroll över sina brev & paket.
 2. Hur gör man en adressändring? Enklast är att logga in på skatteverket.se med Bank-ID och där ändra adress/särskild postadress.
 3. An man adressera paket till postbox? Som kund till Mail Boxes Etc.

får man både post & leveransadress för brev & paket, oavsett transportör. Kan ni eftersända posten från min postbox? Ja vi kan eftersända post & paket från våra butiker. Man kan ha fasta dagar för eftersändning men man kan även ringa eller maila och få posten eftersänd till annan adress.

 • Vi kan även öppna, scanna & maila om så önskas.
 • Vad menas med särskild postadress? Med särskild postadress så får du alltid posten till samma ställe oavsett vart du flyttar.
 • Bor man till exempel i andra hand och flyttar runt mycket så behöver man inte oroa sig över att förlora viktiga brev & paket.
 • An man få posten scannad? Ja våra butiker är alltid bemannade och kan närsomhelst öppna och scanna viktiga brev.

Vi kan även schemalägga scanning av post enligt önskemål, till exempel 2 ggr/vecka. Är era butiker bemannade? Ja, våra butiker är alltid bemannade under våra öppettider. När kan man hämta posten? Under våra öppettider som ni finner på hemsidan. Hur ofta får man post till postbox? Eftersom vi har egna, unika postnummer så får vi post dagligen måndag till fredag.

Hur länge lagrar ni post? Vi lagrar post så länge som hyran av postboxen är betald. Kan man dela på en postbox? Vi har särskilda postboxar för familj i samma hushåll. Hur lång tid hyr man postbox? Våra kontraktslängder är 6 eller 12 månader. Längre på förfrågan Hur går jag tillväga om jag vill hyra en postbox som privatperson? Då behöver du besöka en av våra butiker och ta med giltig fotolegitimation.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra en postbox för mitt företag? Då behöver du besöka en av våra butiker. Vi behöver en kopia på ett “färskt” Registreringsbevis av företaget samt giltig fotolegitimation och signatur av firmatecknare. Var får man tag på Registreringsbevis? Som behörig firmatecknare kan man med hjälp av Bank-ID ladda ner Registreringsbevis kostnadsfritt från Bolagsverkets App.
Visa hela svaret

Får man vara skriven i ett fritidshus?

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Man kan vara skriven på ett fritidshus. I folkbokföringslagen 7 § stadgas att en person ska vara folkbokförd på den ort där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. I de fall en person kan anses vara bosatt på fler än en fastighet ska personen anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon sammanlever med sin familj eller om övriga omständigheter pekar på att hemvisten ska vara kopplad till en speciell ort.
Visa hela svaret

Vad år straffet för Folkbokföringsbrott?

Straffet för folkbokföringsbrott

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bestämmelser i, Enligt § gäller att den som är folkbokförd och har flyttat är skyldig att anmäla flyttningen till Skatteverket inom en vecka.

Straffet för folkbokföringsbrott framgår av, Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.
Visa hela svaret

Hur får hemlösa sin post?

Med Poste Restante kan du ta emot post även om du inte har en fast adress När du tillfälligt bor på annan adress, eller inte har någon adress alls, så kommer posten fram ändå med Poste Restante. Med Poste Restante tar du emot post precis som vanligt trots att du tillfälligt befinner dig på annan ort utan fast adress.
Visa hela svaret

Är det lagligt att bo i husvagn?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen lag som förbjuder er från att flytta in i en husvagn med era barn. Däremot finns det vissa lagar och regler när det kommer till barn som måste följas, och dessa kan indirekt påverkas av boendet i husvagn.

Föräldrars skyldigheter och barnens rätt I svensk rätt brukar man säga att barnets bästa ska sättas i första rum och barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge ( 6 kap.2 a § Föräldrabalken, härefter förkortad FB ). Som föräldrar och därmed vårdnadshavare har du och din sambo det yttersta ansvaret för era barn.

Lagen säger att “barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn Skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” ( 6 kap.1 § FB ). Från lagtexten kan vi alltså tyda att barnen har rättigheter i sitt vardagsliv.

 1. Inga av dessa kränks direkt av det faktum att ni ska flytta till en husvagn, men om husvagnen ex.
 2. Vore i dåligt skick och riskerar att rasa ihop så skulle barnen inte vara trygga på det sättet som lagen föreskriver.
 3. Därmed har vårdnadshavarna väldigt stor möjlighet att påverka så att boendet fortfarande är en bra plats för barnen att leva på.

Som bekant har föräldrar mycket ansvar gentemot sina barn. Utöver det som nämnts ovan, ska vårdnadshavaren se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning ( 6 kap.2 § FB ).

 1. Frågan blir då om dessa krav går ihop med att bo i husvagn: det finns inget direkt förbud, men saker som om det finns utrymme för barnen att få utvecklas, har barnen fysiskt med utrymme för att göra sina läxor? Detta är bara exempel, men sådant som spelar in.
 2. Orosanmälningen? Du nämner att skolan gjort en orosanmälan.

Detta är skolans plikt om de befarar att barnen kan missfara på något sätt. En orosanmälan kan leda till att socialtjänsten gör en undersökning och kan leda till att man får stöd och samarbete med barnen i hemmet, men kan i vissa fall leda till att barnen blir tvångsomhändertagna.

 • En tvångsomhändertagning får bara ske om vårdnadshavarna motsätter sig frivillig hjälp och stöd från socialtjänsten ( 1 § st.2 lagen om vård av unga, härefter förkortad LVU).
 • Ett tvångsomhändertagande kräver en skälig grund.
 • Att någon bor i en husvagn är inte i sig en giltig grund, men kan påverka situationen indirekt.

För att beslut om vård/omhändertagande ska ske kan det göras pga. fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den ungas hälsa eller utveckling skadas ( 2 § LVU ).

 • I ditt fall är det endast brister i omsorgen som eventuellt skulle kunna vara en grund.
 • Vidare måste denna brist i omsorgen leda till en påtaglig risk för att barnens hälsa eller utveckling skadas.
 • Här är det återigen alla omständigheter som spelar roll: kommer barnen kunna tvätta sig, äta ordentligt, ha hela och rena kläder, tillgång till toalett och rinnande vatten etc.
You might be interested:  Vad Händer Med Paket Som Inte Får Plats I Brevlådan?

Det handlar snarare om den levnadsstandarden som barnen har. Jag har ingen möjlighet att ge ett definitivt svar kring huruvida den levnadssituationen ni planerar kan komma att påverka detta. SOC gör alltid en helhetsbedömning kring om barnets bästa sätts i första rummet.

Om barnen får samma omsorg som tidigare bör det inte utgöra ett problem, men utan mer info kan jag inte ge ett definitivt svar. Min rekommendation är att ni kontaktar en familjerättsjurist för att få ett tydligare besked i frågan Sammanfattande svar Sammantaget är det inte olagligt att bo i husvagn med barn, däremot måste man se till så att alla andra skyldigheter man har som förälder efterföljs.

I fråga om orosanmälan är den enda möjliga grunden för ett omhändertagande att det skulle finnas brister i omsorgen, i det fall boendet kan påverka barnens hälsa. Men återigen: det beror inte på husvagnen i sig utan snarare den levnadsstandarden som efterföljer av att bo i husvagn.

Vidare är ett omhändertagande inget som får ske om ni samarbetar med SOC och får frivillig hjälp. Det kan likväl vara så att SOC inte alls ser någon fara med situationen och att ni inte behöver ha någon kontakt med dem. Jag rekommenderar ändå att ni kontaktar en familjejurist som kan ge er råd angående denna orosanmälan och om hur husvagnen kan påverka en bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Visa hela svaret

Får man bo permanent på camping?

Publicerad 2009-11-23 11:00 – Där står husvagnen och här står vi, sa de, och gillade det inte alls. De ville vare ute med sin vagn, men friheten var beskuren av plikter. Då sålde de villan och hade vagnen som permanent bostad. Inte ett ögonblick har de ångrat det beslutet. Corrie Norgreen och Anders Brandt Corrie Norgreen och Anders Brandt berättar hur det gick till när de bestämde sig för att flytta till husvagnen för gott. De bodde i Dalarna, först i lägenhet, sedan i eget hus. Men innerst inne ville de leva så fritt som möjligt med sin vagn.

 1. Så fort det fanns tillfälle gav de sig iväg.
 2. Gärna ut på fricamping, båda är inbitna naturmänniskor som älskar friluftsliv i alla varianter.
 3. Men tillfällena ransonerades av plikter, som det gör när man har ansvar för hus och trädgård.
 4. Det var då insikten kom: “där står vagnen och här står vi”.
 5. Därifrån behövdes ingen lång betänketid innan beslutet var moget.

Huset skulle säljas. – Ungarna fick dela upp grejorna, vi gjorde klart för försäljning, men hade inte tålamod att vänta tills allt blev klart, berättar Corrie. Så vi sa upp oss från våra jobb, krokade på vagnen och drog iväg. Till Västerås, för att vi gillade miljön där.

 1. Det var år 2001.
 2. Fast då hängde vi lite i luften.
 3. Inget jobb, ingen fast bostad.
 4. Vi kollade med arbetsförmedlingen – både Corrie och Anders är yrkeschaufförer – men fick huvudskakningar till svar.
 5. Tyvärr, inga lediga jobb.
 6. Första vardagen sedan vi hade flyttat gick jag till bussbolaget i stan och frågade om de behövde folk, minns Corrie.

“När kan du börja”, frågade de. “Imorgon”, svarade jag. “Välkommen imorgon då”, sa de. – Då berättade jag att min man, Anders, också är busschaufför. “Ta med dig honom då”, sa de. – Jo, det löste sig direkt, fyller Anders i. Efter en tid ville Anders byta busskörandet mot lastbilsjobb.

Samtidigt hade de börjat snegla på sydligare delar av Sverige och funderade på att flytta ännu längre söderut. Det dröjde inte länge förrän Anders fick ett lastbilsjobb i Göteborg. Att flytta till lägenhet var inte på tal, ännu mindre att köpa hus. Istället såg de sig om efter campingplatser i Göteborgsregionen, och föll för Aspen Camping i Lerum.

Corrie fick nytt jobb som busschaufför och påsken 2002 flyttade de in. – Här är så fin natur, skogar, sjöar, frihet. Vi tycker att vi bor på landet, men har nära till stan. Närheten till Göteborg är ett plus, men vi har inte har utnyttjat det något vidare.

I Lerum har vi all samhällsservice vi behöver, och omgivningarna är underbara! Vi sitter i deras villavagn, som de har inrett så att den passar deras behov. Det är tidigt på säsongen, gräset är ännu vårbrunt. Som närmaste granne står en husvagn, varm, beredd, men obebodd. – Den är också vår, ler de nästan generat.

Så fort vi är lediga ger vi oss av, det rörliga husvagnslivet vill vi inte avstå. – Jag mår illa när vagnen står stilla, säger Anders. “De tokiga dalmasarna” kallar de oss här på campingen, skrattar han. – Vi har bott så här i fem år, och kan inte tänka oss ett bättre boende.

 1. Vi träffar så mycket trevligt folk, man behöver aldrig ha tråkigt.
 2. Men vill man vara ifred, har man sitt eget kryp-in.
 3. Inte en enda nackdel har vi upptäckt! – Vill man må bra ska man leva så här, säger de enigt.
 4. Det här boendet blir bestående då, blir vår slutsats. – Nähädå.
 5. När vi blir pensionärer säljer vi både villavagnen och husvagnen och köper husbil.

Då ska vi inte vara fast någonstans, utan njuta av den totala friheten! Så säger reglerna Tänker du bosätta dig permanent på en camping, räcker det att du och campingvärden är överens. Tvärtemot vad en del rykten gör gällande, finns inga myndighetsregler som hindrar dig att ha campingplatsen som folkbokföringsadress.

Man får inte folkbokföra sig på en campingplats. – Trams! säger Åke Hammarsten, jurist på Skatteverket. Man inte bara får, man ska vara folkbokförd på den plats där man har sin regelmässiga dygnsvila. Om det är på en campingplats, ja då är det där man ska vara folkbokförd. Men – många har stött på byråkratisk patrull när det gäller folkbokföringen.

“Campingplatser är avsedda för tillfälligt boende, inte som varaktiga bostäder”, har det sagts. De som ändå har framhärdat i sitt val av boplats har fått rådet att låta skriva sig hos någon släkting, sina barn kanske. Förbudet mot folkbokföring på den rätta boplatsen har med tiden blivit anammad som en sanning.

Men så är det alltså inte, enligt Åke Hammarsten. – Lagen är otvetydig på den punkten, säger han. Åke Hammarsten förklarar att fenomenet alls inte är unikt. Samma sak gäller exempelvis båtfolk som har en kajplats och bor i sin båt. De ska vara folkbokförda på fastigheten där kajplatsen finns. Trots solklara regler har missuppfattningen – att det inte skulle vara tillåtet att bli folkbokförd på en camping – fått ordentligt fäste.

Varför, kan man undra. – Det beror på kommunerna, menar Åke Hammarsten. Kommunerna har skyldighet att stå för den kommunala servicen till kommuninvånarna, oavsett var de bor. Det kan vara fråga om väghållning, snöröjning, att det finns dagisplatser, att ordna skolskjuts om det är familjer med skolbarn och så vidare.

Därför kan det finnas ett kommunalt intresse av att framställa det så, säger han. Folkbokföringen betyder: – att du får den sociala service du är berättigad till, exempelvis bostadsbidrag, hemtjänst. – du betalar rätt skatt. Skatten varierar mellan kommunerna. – du får rösta där du bor. Om du är politiskt aktiv, tänk på att du bara kan bli vald i den kommun där du är folkbokförd.

– du får din post till rätt adress Av: Ingela Svenson
Visa hela svaret

Hur får man bort särskild postadress?

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen. Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare. Vad är c/o-adress? En c/o-adress, eller särskild postadress, är ett komplement till ens folkbokföringsadress.

C/o-adress ska användas i de situationer då man vill att ens post ska komma till en annan adress än den man är folkbokförd på så att någon annan än en själv kan ta hand om den. Det kostar inget att anmäla en c/o-adress och man anmäler det själv via Skatteverkets hemsida, Även god man och förvaltare kan anmäla en sådan adress åt sin huvudman.

Ens folkbokföringsadress ändras inte om man lägger till en c/o-adress och c/o-adressen ändras inte om man exempelvis gör en flyttanmälan. C/o-adressen måste avslutas för att upphöra att gälla, det gör man på Skatteverkets hemsida under tjänsten “Särskild postadress” eller via blankett som skickas in till Skatteverket.

Din situation och rekommendation Det är ditt ex som måste säga upp sin c/o-adress till dig. Min rekommendation är att du i första hand pratar med hen och förklarar hur hen tar bort c/o-adressen vilket borde ligga i hens intresse då det är viktigt att få sin post till rätt ställe. I andra han rekommenderar jag att du tar kontakt med Skatteverket för vidare hjälp.

Om du vill ha vidare juridisk rådgivning i ärendet är du välkommen att boka en telefontid hos Familjens jurist, Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.
Visa hela svaret

Hur länge får man bo på annan adress?

Finns det några undantag från regeln att man måste vara folkbokförd där man bor? – Om du bor någonstans under en kortare tid än ett år behöver du inte ändra din folkbokföringsadress. Men om du vill göra det så går det bra. Observera, för att du ska ha rätt till att inte ändra folkbokföring krävs det att du planerar att flytta tillbaka till din folkbokföringsadress efter ditt tillfälliga boende.
Visa hela svaret

Vad kostar särskild postadress?

Att anmäla särskild postadress kostar inget. Särskild postadress anmäler du till Skatteverket på blankett, Särskild postadress – anmälan (SKV 7844), om du under minst 6 månader vill ha din post till annan adress än bostadsadressen.
Visa hela svaret

Kan man ha två postadresser?

Lägga till eller ta bort ett konto – Du kan lägga till både Gmail-adresser och andra adresser i Gmail-appen för Android. Lägg till konto

 1. Öppna Gmail-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på profilbilden uppe till höger.
 3. Tryck på Lägg till ytterligare ett konto,
 4. Välj vilken typ av konto du vill lägga till.
  • Om du kollar din e-post för jobbet eller skolan via Outlook för Windows väljer du Outlook, Hotmail och Live.
  • Om du inte hittar din e-posttjänst väljer du Annan.
 5. Lägg till kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett konto

 1. Öppna Gmail-appen på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på profilbilden uppe till höger.
 3. Tryck på Hantera konton på den här enheten,
 4. Tryck på e-postkontot som du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort konto,

Visa hela svaret