Vad Kostar Det Att Skicka Ett Paket?

0 Comments

Vad Kostar Det Att Skicka Ett Paket
Nå dina kunder snabbt, smidigt och enkelt.

Fraktdragande Vikt (Max Matt: Längd 150cm, Längd + omkrets 300cm; 20kg) Pris
1-3 kg 90 kr
4-5 kg 111 kr
6-10 kg 145 kr
11-15 kg 187 kr

Nog 8 rijen
Visa hela svaret

Hur skickar man ett paket billigast?

Billigaste frakt inrikes – Att frakta inom Sverige är billigare än att skicka paket utomlands. Billigaste frakt inrikes hittar du generellt genom att använda dig av de fraktbolag som är etablerade över hela Sverige. Dessa är Postnord, DHL, Schenker. Även UPS och Dachser har så kallade access points, vilket kan vara en kiosk eller liknande, där man kan hämta och lämna paket.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att skicka paket på posten?

Postpaket hos ombud – Hos ombud sker beräkning av priset efter paketets verkliga vikt.

Max vikt i kg Pris per kolli
3 5 10 15 20 142,00 169,00 224,00 265,00 310,00

Paket längre än 1,2 meter kostar 190 kr (152 kr exkl. moms) extra.
Visa hela svaret

Vad kostar det att skicka ett paket på 2 kg?

Nå dina kunder snabbt, smidigt och enkelt.

Fraktdragande Vikt (Max Matt: Längd 150cm, Längd + omkrets 300cm; 20kg) Pris
1-3 kg 90 kr
4-5 kg 111 kr
6-10 kg 145 kr
11-15 kg 187 kr

Visa hela svaret

Vad räknas som paket?

Med paket avser PTS en postförsändelse som väger mer än 2 kg, En postförsändelse som består av till exempel en lättare varuförsändelse upp till 2 kg är inte ett paket, utan ett brev. Nej, det finns inte någon regel som talar om hur lång tid det får ta för ett paket, det vill säga en postförsändelse över 2 kg, att komma fram.

 • Sådana regler finns endast för vissa brev och försändelser som väger högst 2 kg.
 • I stället är det respektive paketleverantörs egna villkor för tjänsterna som gäller.
 • Vänd dig till aktuell paketleverantör om du har frågor eller upplever problem.
 • Nej, det finns inte någon sådan regel för paket, det vill sägas postförsändelser över 2 kg.
You might be interested:  Hur Många Frimärken På Paket?

Det är därför inte en fråga för PTS. För att få hjälp behöver du kontakta den paketleverantör du har anlitat. Det är viktigt att anmäla dit, så att leverantören får kännedom om problemen. Om du har köpt något, t.ex. på internet, är det oftast företaget du handlat av som har anlitat paketleverantören för att skicka försändelsen till dig och som därför är i avtalsrelation med paketleverantören.

 1. I sådana fall kan det vara företaget du handlat av som ska reklamera hos paketleverantören.
 2. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

Villkoren återfinns på Postnords webbplats, PTS är en statlig myndighet som bland annat reglerar förhållandena på postmarknaden och kontrollerar att postoperatörerna efterlever de postala regelverken. PTS har inte möjlighet att pröva enskilda reklamationer eller krav på ersättning som ställs mot Postnord eller annan postoperatör.

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol. Det är Postnord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar.

Postombuden är underentreprenörer till Postnord och utför tjänster på uppdrag av Postnord. Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till Postnord. Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos Postnord, det som tidigare kallades för att assurera.

Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till Postnords företagscenter eller lantbrevbärare.

 1. Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser.
 2. Vid sidan av Postnord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran.
 3. Enligt 3 kap.1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
 4. Postnord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antalet offentliga brevlådor.
You might be interested:  Vem Får Öppna Min Post?

Postnord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till något postombud för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post.

 • Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren.
 • Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar.
 • Se var din närmaste brevlåda är placerad,
 • PTS har ansvar för att postoperatörerna i Sverige lever upp till kraven i postlagen (2010:1045) och att postservicen i Sverige uppfyller användarnas behov.

För att bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen tillstånd från PTS och idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige. Logistikföretag som till exempel Bussgods, DHL, UPS och Privpak (DB Schenker) bedriver inte postverksamhet i lagens bemärkelse och faller därför inte under PTS tillsynsansvar.

För att lämna klagomål på logistikföretagens tjänster eller ombudsnät hänvisar PTS till respektive företags webbplats. Om du har en tvist med ett företag, till exempel gällande ett reklamationsärende, får du bäst hjälp om du vänder dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller till konsumentvägledningen i din kommun.

Postnord har bekräftat att Brexit kommer att innebära förändringar för brevtjänsterna till och från Storbritannien och att dessa förändringar kommer att träda i kraft vid det datum när utträdet ur unionen sker. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa förändringar.
Visa hela svaret

Vad kostar frakten på PostNord?

Finland & Danmark – PostNord Varubrev 1:klass 79 kr (inkl. moms) – detta fraktsätt kan väljas när totalvikten för ordern är under 500 gram. Leveranstiden är 2-4 arbetsdagar. Denna typ av paket levereras normalt i din postlåda om de får plats, annars går det vidare till ett ombud och du blir aviserad.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skriver Man Adress På Brev Till Usa?

Hur fraktar man ett paket PostNord?

Vi hjälper dig att välja dina bästa alternativ för paket, gods och brev inom Sverige, Norden, EU och utanför EU. Skriv ut fraktsedlarna direkt hos ditt postombud, eller skriv ut fraktsedlarna själv och lämna sedan in dina paket hos valfritt ombud. Snabbt och enkelt med Skicka Direkt.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för ett paket att komma fram postnord?

Den normala leveranstiden för att skicka ett paket inrikes är normalt en arbetsdag med undantag för vissa orter som du kan se på PostNords hemsida. Inom EU är paketet normalt sett framme efter 2-5 vardagar efter inlämning. Utanför EU kan leveranstiderna variera mellan 4-8 vardagar.
Visa hela svaret