Vad Kan En Företagskund Kräva Vid Sen Leverans?

0 Comments

Vid en försening kan du i första hand kräva att varan ska levereras, men i vissa fall kan du ha rätt att häva köpet. När du ställer krav på att företaget ska leverera varan är det bra att ge företaget en tilläggstid, alltså ett sista datum för när klänningen senast ska levereras till dig.
Visa hela svaret

Vad kan man kräva vid sen leverans?

Detta gäller vid försenad leverans – Om varan till konsumenten blir försenad eller inte kommer fram, gäller detta:

Du har inte rätt att få betalt innan du har levererat varan eller det digitala innehållet – konsumenten kan alltså hålla inne betalningen. Du måste leverera varan eller det digitala innehållet. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att du inte behöver fullfölja affären. Konsumenten har rätt att häva köpet om förseningen har stor betydelse för konsumenten eller om hen före köpet meddelade dig att leverans en viss dag var avgörande för köpet. Du kan bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten för de kostnader som har orsakats av förseningen. Detta gäller inte om du kan visa att förseningen låg utanför din kontroll. Med utanför din kontroll menas att det funnits ett hinder för leverans som du inte kunnat förutse eller förhindra.

Olika förseningar ger konsumenten rätt till olika kompensation. Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få skadestånd. En beställd bok som levereras för sent ger normalt inte samma kompensation.
Visa hela svaret

Vad är en rimlig kompensation?

Vad är en rimlig ersättning för sen leverans? Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline med denna. Av vad du berättar har du fått en försenad leverans på fönster som inte levererats förrän 3 månader och 3 veckor efter beställning.

 • Det har även varit fel på dessa fönster vid leverans.
 • Du har inte angivit när beräknat leveransdatum var, och för ersättningens storlek kan fördröjningen påverka hur mycket du borde begära.
 • Det verkar inte som att ni har kommit överens om att du ska få ersättning för fel på varan, och jag kommer därför separera dessa frågeställningar.

När du som kund ska få ersättning är huvudregeln att du ska ersättas det positiva kontraktsintresset, det vill säga, samma ekonomiska situation som om fönsterna hade levererats i tid utan fel. Den lag som stödjer detta är konsumentköplagen, hädanefter benämnd KKL.

 1. Detta då du är en privatperson som har köpt av en näringsidkare (.
 2. Lagen är tvingande till din fördel, vilket innebär att säljaren kan inte avtala om sämre villkor ().
 3. Ersättning för fel på varan: Det har inte avtalats om att du ska ha rätt till ersättning för felet på fönstrerna, så det kan också vara bra att veta att du även har rätt till detta enligt lag, om inte säljaren kan bevisa att det inte har legat inom hens kontroll att kunna leverera en felfri vara ( KKL).

Detta förutsatt att det faktiskt är fel på varan ( KKL). Kom dock ihåg, att säljaren alltid kan erbjuda att denne avhjälper felet, ifall detta kan ske på ett smidigt sätt ( KKL).

För att beräkna skadeståndets storlek används begreppet “positivt kontraktintresse”, som ska innefatta:Du har vidare rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, till den del denna kostnad inte är oskäligt hög eller täcks genom att du erhåller ett prisavdrag. Ersättning för sen leverans:

de direkta förluster som den andra parten haft såvälersättning för den vinst som den andra parten hade fått genom ett fullgjort avtalJag hade inräknat kostnader för att laga dessa trasiga fönster, då jag tolkar det som att ni ändå vill behålla dem i och med att ni varit utan fönster länge.

 1. Dessa kostnader jag har nämnt, som du kan kräva ersättning för, nämns även i KKL.
 2. På liknande vis har du även rätt till att få ersättning för den försenad leveransen, som avser att täcka sådana kostnader du har behövt lägga ut i väntan på att få dina fönster ( KKL).
 3. Detta har ni dock redan avtalat om, och frågan blir snarare vilken summa du ska kräva.

Jag hade inräknat en ungefärlig summa på den ekonomiska skada ni har lidit av att inte ha fungerande fönster under tiden, exempelvis i form av ökad elräkning. Det måste handla om faktiska kostnader, som ska kunna redovisas med kvitton. Sammanfattningsvis, verkar det vara som att denna säljare redan är medveten om vilka skyldigheter den har gentemot dig.

Min rekommendation är att sammanställa kvitton på ökade kostnader, samt rådslå med säljaren om de hellre avhjälper felet på fönsterna inom rimlig tid eller ifall du som konsument avhjälper felet själv (och kräver sedan ersättning för denna kostnad). Viktigt är att samtala med säljaren innan du betalar någonting extra.

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp! Vänligen, : Vad är en rimlig ersättning för sen leverans?
Visa hela svaret

När har man rätt till kompensation?

Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om köp av varor finns i och, Vilken lag gäller?

Konsumentköplagen gäller när det är ett köp mellan en näringsidkare och en konsument. Alltså måste det vara ett företag du köpt varan av och inte en privatperson för att KKL ska gälla. Köplagen gäller i alla andra situationer, men skyddet i din situation blir ungefär likadant oavsett.

När är kompensation aktuellt? Du som köpare kan bli kompenserad för en vara du inte fått om du lidit skada av att inte ha fått produkten (, ). Detta kräver dock att anledningen till att köpet inte blivit fullbordat beror på säljaren, och att hindret inte låg utanför dennes kontroll. Det är upp till säljaren att bevisa att han inte kunnat fullborda köpet, samt att han inte hade kunnat förvänta, undvika eller övervinna hindret.

Om köparen inte kan bevisa detta kan du ha rätt till skadestånd. Detta gäller både direkt skadestånd, alltså ersättning för pengar du faktiskt förlorat genom att inte ha fått varan (t.ex. att inte få en reservdel till en bil och istället behöva åka till en mekaniker) och indirekt skadestånd, alltså förlorad inkomst (, ).

 1. Skadeståndet kan jämkas i vissa fall Om skadeståndet blir oskäligt betungande för den ersättningsskyldige så kan skadeståndet i vissa fall jämkas (, ).
 2. Detta innebär att skadeståndet blir nedsatt.
 3. För att få fullt skadestånd enligt köplagen gäller också att du som köpare kan bevisa att du vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa skadan.
You might be interested:  Hur Många Paket Hanterar Postnord?

Om detta inte skett kommer skadeståndet också att sättas ner (). Kan du bli kompenserad Om du på något sätt förlorat pengar på grund av att köpet hävdes är det mycket möjligt att du kan få skadestånd av säljaren. Det förutsätter dock att säljaren hade kunnat förhindra situationen.
Visa hela svaret

Vad gör man om man inte fått sin beställning?

De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. Om du redan har betalat och företaget nekar dig återbetalning (eller inte svarar) kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.
Visa hela svaret

Kan man polisanmäla ett företag?

Hjälp oss att granska. Konsumentverket granskar varor, tjänster och företag. Om du som konsument upptäcker att ett företag har gjort fel eller ser en risk med en vara eller tjänst kan du anmäla det till oss. Tillsammans ser vi till att företag följer lagarna.
Visa hela svaret

Kan man kräva pengarna tillbaka?

Häva köpet om ni inte kommer överens – Om du inte avhjälper felet eller levererar en ny vara kan konsumenten kräva att få häva köpet. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan.
Visa hela svaret

Hur lång tid är skälig tid?

Frågor och svar Vad gäller för mig som konsument och vad kan jag förvänta mig i olika situationer? Fråga: Har jag automatisk ångerrätt när jag handlar i butik? Svar: Nej, enligt lag finns ingen automatisk ångerrätt vid köp i butik. De flesta butiker tillämpar numer öppet köp, vilket är ett frivilligt avtal som kan vara allt från någon dag till flera månader.

 1. Fråga i butiken vad som gäller just där och be att få detta skriftligt på kvittot.
 2. Fråga: Vad gäller för ångerrätt när jag köper något via telefon eller internet? Svar: När du handlar på distans via exempelvis telefon eller internet har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Ångerrätten gäller endast om den vara du köpt hålls i väsentligt oförändrat skick, dvs du får inte ha använt den men däremot försiktigt ha undersökt den. Ångerrätten gäller inte riktigt alla varor, t ex inte tidningar eller varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller snabbt kan försämras och bli för gammal.

Fråga: Är garanti och reklamation samma sak? Svar: Nej, reklamationsrätt finns inskriven i konsumentköplagen och är inte samma sak som en garanti. Reklamationsrätt gäller för ursprungliga fel under tre år från det att du köpte varan. Under de första 6 månaderna efter köpet är det säljaren som måste bevisa att felet inte är ursprungligt men under de följande 2,5 åren är det du som köpare som måste bevisa att felet är ursprungligt, dvs att felet inte beror på hur du handskats med varan.

En garanti är en frivillig utfästelse (löfte) från säljaren eller producenten av varan och kan vara utformad på olika sätt och för olika lång tid. Fråga: Har man alltid 30 dagar på sig att betala räkningar? Svar: Nej, du har inte per automatik 30 dagar på dig att betala en räkning/faktura.

Det betalningsdatum som du och säljaren kommit överens om gäller. Om ni inte avtalat något ska du som köpare betala när säljaren kräver det. Fråga: Hur långt efter ett köp kan säljaren (näringsidkaren) kräva mig på pengar? Svar: Preskriptionstiden på så kallade konsumentfordringar är tre år. Det innebär att från det datumet du köper varan eller tjänsten kan säljaren vänta med att kräva dig på pengar i upp till tre år.

Du måste alltså betala en faktura som kommer även om det är upp till tre år sedan köpet gjordes. Fråga: Kan jag avbeställa en vara? Svar: Du kan avbeställa en vara så länge du inte har tagit emot den från företaget. Företaget kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet.

Däremot har företaget rätt att kräva ersättning av dig för eventuella kostnader som uppstår på grund av din avbeställning, till exempel fraktkostnader eller kostnader för återställande av en vara. Fråga: Hur länge måste jag spara kvitton? Svar: Kvittot behövs som bevisning för att du köpt och betalat en vara eller tjänst av ett företag.

Vid köp av varor och tjänster behöver du därför spara kvittot i tre år efter köpet. Om du saknar kvitto och vill göra en reklamation måste du därför på annat sätt bevisa att och när du gjort ett visst inköp. Detta kan du till exempel göra genom att visa att du betalat varan med bankkort eller kreditkort.

Ett företag kan återkomma upp till tre år efter det att en vara eller tjänst köptes och kräva betalning. För att slippa betala igen måste du kunna bevisa att du betalat och detta gör du enklast med hjälp av ett kvitto. Efter tre år preskriberas företagets krav. Det innebär att tiden för att kräva in pengarna har gått ut för företaget.

Fråga: Vad gör jag om varan jag köpt går sönder? Svar: Om du köpt varan av en näringsidkare (dvs. en butik eller annat företag) har du 3 års reklamationsrätt för ursprungliga fel enligt konsumentköplagen. Ta kontakt med säljaren och reklamera varan. Om du och säljaren är överens om att felet är ursprungligt, dvs inte beror på hur du handskats med varan, har säljaren rätt att, i första hand, försöka avhjälpa felet genom reparation eller omleverans.

 • Om ni inte kommer överens kan du vända dig till din konsumentvägledare i din kommun för att få veta mer om dina rättigheter och hur du kan gå till väga.
 • Fråga: Är företaget ansvarigt för alla fel på varan? Svar: Företaget ansvarar enligt lag för alla ursprungliga fel på en vara.
 • Med ursprungliga fel menas fel som funnits vid köpet, t.ex.

fabrikationsfel. Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses alltid vara ursprungliga fel och dessa ska säljaren åtgärda utan kostnad för dig. Företaget har inget ansvar för felet på varan om konsumenten själv orsakat felet, till exempel genom att inte ha följt skötselråd eller genom att ha vanvårdat varan.

Fråga: Hur lång tid efter köpet kan jag klaga på en vara/reklamera en vara? Svar: Du kan klaga på fel på en vara upp till tre år från inköpstillfället. Fråga: Vad kan jag kräva om det är fel på en vara? Svar: Om det är något ursprungligt fel på din vara kan du kräva följande av företaget:

avhjälpande, det vill säga få varan reparerad. omleverans, vilket innebär att du får en ny, felfri vara. prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka. Att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

You might be interested:  Hur Spårar Man Paket Från Utlandet?

Säljaren har alltid rätt att i första hand erbjuda dig en reparation eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig. Fråga: Vilka utgifter kan jag få ersättning för vid fel i en vara? Svar: Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan, till exempel res- och fraktkostnader.

 • Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en tvättmaskin skadar dina kläder.
 • Fråga: Hur lång tid har företaget på sig att reparera en vara? Svar: För att ett företag ska få reparera en vara ska detta göras inom skälig tid.
 • Med skälig tid menas omgående, det vill säga runt en vecka.

Om varan är av mer komplicerad elektronisk natur såsom bilar, datorer eller mobiltelefoner anses det i praxis vara skäligt med en reparationstid på 2-3 veckor. Först om företaget ger dig en lånevara kan de ta längre tid på sig för reparation. Fråga: Hur många reparationer får företaget göra på en vara? Svar: Företaget har rätt att göra två reparationsförsök om samma fel återkommer på varan.

 • Uppstår samma fel en tredje gång kan du som konsument vägra fler reparationsförsök och istället kräva annan påföljd.
 • Företaget har rätt att skicka iväg varan för felsökning en tredje gåg för att säkerställa att exakt samma fel kvarstår.Om det är olika fel som företaget reparerar har de istället fler reparationsförsök på sig.

Fråga: Vart kan jag vända mig om jag inte kommer överens med företaget där jag köpt varan? Svar: I första hand kan du vända dig till konsumentrådgivaren i den kommun där du bor. Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden, som utan kostnad prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Konsumenten får gör en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som sedan fattar ett beslut om hur de anser att tvisten bör lösas. Besluten är rekommendationer som de flesta företagen följer. Länk till Fråga: Hur reklamerar jag ett fel i en vara? Svar: Först av allt måste du klaga på den felaktiga varan till företaget så snart som möjligt efter att du upptäckt felet.

Du får förklara varför du anser att det är fel på varan. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet anses du ha klagat i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, om du inte har en garanti som gäller ännu längre.

Fråga: Behöver jag betala för företagets undersökningskostnader? Svar: Företaget kan kräva ersättning av dig för kostnader att undersöka en vara efter reklamation om det visar sig att felet på varan inte är ett ursprungligt fel. För att få ta ut en sådan kostnad måste företaget klargöra detta för köparen innan undersökningen påbörjas.

: Frågor och svar
Visa hela svaret

Vad säger konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor eller digitalt innehåll till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. En ny konsumentköplag började gälla från och med den 1 maj 2022.

 • Från och med den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag.
 • Texten på den här sidan är uppdaterad enligt den nya lagen.
 • Onsumentköplagen 2020:260 (från 1 maj 2022) på riksdagens webbplats Läs om de mest centrala förändringarna som införs med den nya konsumentköplagen.
 • Förändringar i nya konsumentköplagen Reglerna i den tidigare lagen gäller fortfarande för varor som konsument har köpt före den 1 maj 2022.

Konsumentköplagen 1990:932 (t.o.m 30 april 2022) på riksdagens webbplats
Visa hela svaret

Vad betyder försenad transport?

En försening kan uppstå hos PostNord om de har hög belastning, problem på sina terminaler eller om några uppgifter är fel på leveransadressen. Är det fel på leveransadressen eller saknas namn på brevlådan kan det skickas tillbaka till oss. Om du misstänker att det är något fel på uppgifterna, vänligen förbered då svar på följande frågor och kontakta oss :

​Står ditt namn på brevlådan? Stämmer leveransadressen exakt? Är ditt telefonnummer för SMS-avisering korrekt? Har du mottagit ett spårningsnummer av oss ännu via e-post? Har försändelsen dykt upp i din PostNord-app? Har du mottagit ett kvitto på din order?

Visa hela svaret

Måste man betala innan man fått varan?

Flera läsare som har valt Klarnas “få först, betala sen” har kontaktat Råd & Rön och frågat om de måste betala fakturor för saker som inte har levererats. En av dem är Gunnar Johansson. Han undrar om det verkligen är okej att skicka faktura direkt vid orderbekräftelse.

Jag skulle vilja jämföra detta förfarande som om jag vore odlare så skulle jag skicka faktura på potatis eller morötter så fort jag fått utsädet i jorden”, skriver han. Svar: Huvudregeln är att du inte är skyldig att betala innan du har fått varan, om ni inte har avtalat om annat. – Det är en extra säkerhet att inte betala i förväg, ­säger Maria Wiezell, konsument­juridisk expert på Råd & Rön.

Johan Gustafsson, kommunikations­chef på Klarna, håller med. – Det är ju den primära ­anledningen till att människor väljer att betala onlineköp med faktura, säger han. Johan Gustafsson för­klarar att Klarna skickar ut fakturan när de har fått meddelande om att handlaren har skickat varan.

Du har sedan 14 dagar på dig, men är inte skyldig att betala innan varan har kommit fram. Om den inte har gjort det måste du dock meddela Klarna så att fakturan pausas. – Det görs enklast via vår app, eller genom att kon­takta kundservice, säger Johan Gustafsson. Om ­varan dröjer allt för länge har du rätt att avbryta köpet.

Enligt konsumentköp­lagen har företaget 30 ­dagar på sig om man inte har avtalat om annat. – Om du redan har betalat kan du kräva pengarna till­baka. Om företaget vägrar kan du ansöka om betalnings­föreläggande hos Kronofogden. Meddela företaget i förväg, då brukar de betala tillbaka.
Visa hela svaret

Vad betyder fördröjd leverans?

Välj vad du vill läsa mer om – Välj detta alternativ om du befinner dig i någon av följande situationer:

Varan har inte levererats till dig inom den tid som du och företaget kommit överens om. Du och företaget har inte kommit överens om någon tid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats. Du har frågor om kostnader du fått på grund av förseningen.

Till information om sen leverans av vara Välj det här alternativet om tjänsten du har köpt inte är klar i tid. Informationen utgår från reglerna i konsumenttjänstlagen, som gäller för:

arbete på lösa saker (till exempel reparations- och servicearbeten) arbete på mark, byggnader och andra fasta saker förvaringstjänster (till exempel magasinering av möbler).

Till information om sen leverans av tjänst
Visa hela svaret

Hur kan man klaga på företag?

Tvist med ett företag – kontakta Hallå konsument Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Är Paket Från Tn?

Vad kan man begära av en affär?

Öppet köp och bytesrätt | Hallå konsument – Konsumentverket Ibland förväxlas öppet köp med ångerrätt, men det är två olika saker. Ångerrätt är en rättighet du har om du köper något på distans, det vill säga utan att träffa företaget. Det gäller till exempel om du handlar på nätet eller av en telefonförsäljare.

Du har även ångerrätt om du köper något utanför ett företags affärslokaler, till exempel om företaget kommer hem till dig. Ångerrätten styrs av en lag och är inget företagen kan besluta om själva. När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Det är vanligt att butiker erbjuder öppet köp eller bytesrätt för att du ska kunna lämna tillbaka det du har köpt.

Men det finns ingen lag som kräver att butiker måste erbjuda öppet köp eller bytesrätt. : Öppet köp och bytesrätt | Hallå konsument – Konsumentverket
Visa hela svaret

Hur mycket är en Komptimme värd?

Övertidens värde Inom större delen av den privata sektorn ersätts övertidsarbete mellan 06:00 och 20:00 med månadslön/94 per övertidstimme eller 1,5 timmar i kompensationsledighet. Övrig tid är ersättningen månadslön/72 eller 2 komptimmar per övertidstimme.
Visa hela svaret

Får inte tillbaka pengar från företag?

Du kan ansöka om betalningsföreläggande för de allra flesta skulder mellan privatpersoner eller företag, till exempel vid köp av varor eller tjänster eller om du lånat ut pengar. Tänk på att ditt krav ska handla om pengar och att sista datum för betalningen ska ha passerat.
Visa hela svaret

Vad gör man om man blivit lurad av ett företag?

Anmäl bedrägeribrott till polisen – Anmäl bedrägeribrott genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott ring 112. Tänk på att kontakta din bank så snart som möjligt. Om du handlat över internet och upplever att du inte fått den utlovade varan eller tjänsten kan Hallå konsument, en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket, hjälpa dig med vägledning.
Visa hela svaret

Kan man se om ett företag är anmält till ARN?

Ett företag som har blivit anmält någon gång de senaste åren kan se till att all post från oss går till en särskild mejladress genom att ta kontakt med ARN :s registratur. Mejla arn @ arn. se och ange företagsnamn, adressuppgift och e-postadress så sparar vi kontaktuppgifterna.
Visa hela svaret

Kan man få ersättning för bedrägeri?

Jag har blivit utsatt för bedrägeri eller stöld. Kan jag få ersättning från Brottsoffermyndigheten? Du kan ha rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker hela skadan. Ersättningen kallas brottsskadeersättning.
Visa hela svaret

När ska arbetsgivaren polisanmäla?

2. Tveka inte att polisanmäla – Är det ett allvarligt hot bör du och din arbetsgivare också polisanmäla händelsen. Det är arbetsgivaren som ska göra anmälan, men det är den som blivit utsatt för brottet som är målsägande. Arbetsgivaren ska också se till att ta fram den dokumentation som behövs om brottet.
Visa hela svaret

Vad kostar det att anmäla till ARN?

Konsument | Allmänna reklamationsnämnden Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om, Har du klagat till företaget? Har företaget svarat? Behöver du vända dig till Konsumentvägledningen, Hallå Konsument eller någon av rådgivningsbyråerna för att få råd? Kan ARN pröva tvisten?

Vägledning om tvisten gäller bank- och försäkringsärenden. Konsumenternas energimarknadsbyråTelekområdgivarnaPå vissa platser i landet finns möjlighet att kostnadsfritt få prata med en advokat under 15 minuter för en kort genomgång av de problem du har. ECC Sverige ger konsumenter kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien.

Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN. Du måste göra anmälan på en av våra anmälningsblanketter. Innan du fyller i anmälan är det bra att förbereda och strukturera ditt bevismaterial. En normal handläggningstid är cirka sex månader. Det går inte att få förtur.
Visa hela svaret

Är det lag på att man ska få en orderbekräftelse när man beställer en vara online?

Krav vid beställning – Lagen ställer följande krav på dig i samband med att konsumenten gör en beställning:

Det ska finnas tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen skickas in. Du ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg konsumenten måste gå igenom för att göra en beställning. Det ska tydligt framgå vilka språk konsumenten kan göra en beställning på. Konsumenten ska utan dröjsmål få en bekräftelse på beställningen via e-post. Avtalsvillkoren som rör beställningen ska finnas tillgängliga på ett sätt som gör att konsumenten kan spara dem.

Visa hela svaret

Kan säljaren stoppa en leverans?

Leveransstopp kräver starka skäl SVAR: Enligt svensk rätt kan ni som säljare stoppa en avtalad leverans av varor, förutsatt att ni har tillräckligt starka skäl att anta att er kund inte kommer att kunna betala det avtalade priset. För att kunna göra ett riktigt antagande måste man göra en helhetsbedömning av situationen.

Det kan också finnas tillräcklig grund för att stoppa en leverans om kunden har ställt in betalningar eller om utmätningsförsök har varit resultatlösa.Ni ska vara medvetna om att om ni stoppar er leverans utan att tillräckliga starka skäl föreligger kan följden bli att ni i stället anses ha begått ett avtalsbrott.Er kund kan då i värsta fall kräva att köpet hävs och även kräva skadestånd.Tidpunkten när ni fick reda på de omständigheter som får er att anta att kunden har betalningssvårigheter inverkar också på möjligheten att stoppa en leverans.Om ni borde ha känt till dessa omständigheter redan när ni ingick avtalet kan ni anses ha godtagit den risk som kundens betalningssvårigheter innebär och kan därför förlora rätten att stoppa leveransen.

Om ni vill stoppa leveransen måste kunden genast meddelas. Ett uteblivet eller försenat meddelande gör att kunden kan kräva skadestånd. Möjligheten att stoppa en leverans faller bort om kunden ställer säkerhet för betalningen. Fakta Stoppa transport Man kan även stoppa en leverans efter det att den har gått iväg, eller till och med efter det att transporten är avslutad, så länge som varan inte har lämnats ut till kunden.
Visa hela svaret

Vad kan en konsument kräva av en vara enligt konsumentköplagen?

Vid fel ska du reparera eller erbjuda en likvärdig vara – Om det är fel på en vara eller ett digitalt innehåll är du skyldig att i första hand avhjälpa felet eller erbjuda konsumenten omleverans. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet.

I andra hand kan du erbjuda konsumenten prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet inte är ringa kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Det är du som ska visa att felet är ringa, det vill säga av liten betydelse. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Läs mer om vad som gäller vid fel på vara Läs mer om skadestånd
Visa hela svaret