Vad Hade Man Innan Postnummer?

0 Comments

Vad Hade Man Innan Postnummer
Historia – Generalpostdirektör Nils Hörjel presenterar postnummersystemet 1966. Fram till 1968 sorterades posten efter postort, vilket innebar att de postanställda var tvungna att lära sig samtliga postorter i Sverige och vilken postkupé som passerade orten.1967 beslutades att postnummer skulle införas i Sverige och 12 maj 1968 togs det svenska postnummersystemet i bruk.
Visa hela svaret

Varför finns postnummer?

Vad används postnummersystemet till? – Postnummer har endast ett syfte, nämligen att ge information till personal och sorteringsmaskiner om vart en försändelse ska skickas för att kunna delas ut till rätt mottagare. Det förekommer dock att företag, myndigheter och privatpersoner använder postnummersystemet för helt andra ändamål än det avsedda.

Det kan handla om att söka återförsäljare för produkter och tjänster, för transporter, för att fastställa försäkringspremier eller för annan administrativ indelning av områden. I många fall kan det vara direkt olämpligt att använda postnummersystemets indelning för andra ändamål än utdelning av postförsändelser.

Dels för att postnummersystemets indelningar kontinuerligt förändras, dels för att dessa saknar en direkt koppling till andra geografiska indelningar. För att hitta till en viss plats bör man istället använda sig av belägenhetsadresser eller leveransadresser i stället för postadresser.
Visa hela svaret

När infördes postnummer i Finland?

Postnummer i Finland – Kundsupport -Posti Finland är indelat i postnummerområden, där varje postnummer täcker ett enhetligt geografiskt område. Företag som får mycket post kan använda ett eget postnummer, som består av siffror och företagets namn. Närmare information om postnummer Postnumret är en kod bestående av fem siffror som skrivs framför adressortens namn (t.ex.00100 HELSINGFORS). Koden styr postgången, från avsändaren via postsorteringen och -utdelningen till adressaten. Användningen av postnummer och rätt adress säkerställer en smidig service utan fördröjningar.

De två första siffrorna i postnumret fastställer inom vilket postnummerområde orten är belägen. Postnumrets tre sista siffror anger till vilket adresspostkontor inom ett visst postnummerområde försändelsen är på väg. Utöver nummerbeteckningen används i adresserna även adressortens namn. Postnummerområdesgränserna är inte desamma som kommungränserna, och samma postnummer kan täcka delar av två eller flera kommuner.

Likaså kan det inom samma kommuns område finnas flera olika adressortsnamn. Dessa företagspostnummer är inte bundna till ett visst område eller en viss adressort. Postnumret, som infördes i Finland på 1970-talet, är i dag till nytta även till exempel när statistik som grundar sig på geografisk indelning, marknadsundersökningar, -beräkningar, -planer o.s.v.

Görs upp. Postnummerändring eller namnändring på adressort Postnumret används i främsta hand för sortering och styrning av försändelser. I Finland finns för närvarande ca 3 100 gällande postnummer. Nästan varje månad sker det någon ändring i ett postnummer eller ett namn på en adressort. Ändringsbehov gällande ett postnummer eller postnummerområdes namn kan framföras av invånare, boende- och byaföreningar eller kommuner.

Förslag om grundande av ett nytt postnummerområde eller slopande av ett gammalt eller ändring av postnummerområdesgränser kan också lämnas till Posti Group Abp. Posti svarar för uppdateringen av postnummer, behandlingen av postnummerändringar och beslutsfattandet.

En postnummerändring kan gälla en adressorts namn, ett postnummerområdes gränser, grundande av ett nytt eller indragning av ett gammalt postnummer. I ändringsförslaget ska nödvändigheten av ändringen inklusive motiveringar anges. Utgångspunkten är att ändringen inte försämrar verksamhetsförutsättningarna, gör posttransporterna långsammare eller sänker kvaliteten.

Innan en ändring verkställs utreds dess effekter på postgången, områdets invånare och företag. Kommunen ansvarar för adressnamnen och för namngivningen på sitt område. Privatpersoner, invånar- och byaföreningar lämnar ändringsförslag gällande adressort eller postnummer till kommunen.

Om kommunen anser att namnändringen är befogad utreder kommunen invånarnas åsikt gällande ändringen och ber om ett utlåtande om det föreslagna namnet och dess stavning av Forskningscentralen för de inhemska språken. Även kommunen själv kan föreslå en adressnamnsändring. Kommunen lämnar ett skriftligt ändringsförslag till Posti.

Posti genomför ändringen i samarbete med kommunen om ändringen är genomförbar, kommunstyrelsen har fattat ett beslut i ärendet och invånarnas åsikter samt utlåtandet från Forskningscentralen för de inhemska språken har beaktats. Posti ansvarar för verkställandet av ändringen och informerar kommunen om beslutet.

Posti samarbetar med kommunen då områdets invånare och företag samt lokalmedia ska informeras om ändringen. Minst tre månader reserveras för ändringens ikraftträdande. För säkerställandet av leveransen av postförsändelser ska invånarna meddela sin ändrade adress till de avsändare som man får post av. Postnummerändring Posti ansvarar för uppdateringar och ändringar av postnummer.

Kommunen kan på eget eller invånarnas initiativ även föreslå en ändring av postnummer eller av postnummerområdesgränser. Ändringsförslaget lämnas till Posti skriftligen. Om ändringen kan genomföras, planerar Posti ändringen i samarbete med kommunen. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området.

Posti kan även föreslå att ett nytt postnummer grundas, att ett postnummerområdes gränser ändras eller att ett gammalt nummer dras in, om det säkerställer postgången. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området. Enkätresultatet är inte bindande. Posti meddelar kunderna, kommunen och lokalmedia om en postnummerändring som ska genomföras.

Posti meddelar även Befolkningsregistercentralen/magistraten om en ändring. Förslag om ändring och förfrågningar Skriftligt förslag av förändring liksom andra förfrågningar adresseras till Postis produktion: [email protected]

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer
Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Pohjoinen Pikatie 940 04940 LEVANTO 04920 SAARENTAUS Vassbölentie 521, 564 10140 PÄIVÖLÄ 10120 TÄHTELÄ

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer See the finnish page.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Se den finska sidan.

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Kirkkopolku 3, 4, 6 02100 ESPOO 02110 ESPOO Nybyntie 9 06830 KULLOONKYLÄ 06850 KULLOO Nybyntie 35/1, 35/2, 35/3, 35/7 06830 KULLOONKYLÄ 06850 KULLOO Heinäperhosenkatu 15, 20 28200 PORI 28220 PORI Mertanokantie 31350 LIESJÄRVI 31380 LETKU Leppäahontie 31350 LIESJÄRVI 31380 LETKU Kyynäräntie 31350 LIESJÄRVI 31380 LETKU

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Ketokivenkaari 11 00710 HELSINKI 00700 HELSINKI Pihlajamäentie 35 00710 HELSINKI 00700 HELSINKI Oodeeklopintie 22 29700 AHLAINEN 28900 PORI Koivupolku 17, 19, 21, 25, 31 29900 MERIKARVIA 29760 KÖÖRTILÄ Leväsentie 12 70780 KUOPIO 70700 KUOPIO

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Karjalaiskyläntie 140 06400 PORVOO 06450 PORVOO Paloveräjäntie 27, 29, 46, 47, 48, 51, 61, 69 21800 KYRÖ 21840 KARINAINEN Valtatie 26 35820 MÄNTTÄ 35800 MÄNTTÄ Kivelänmutka 10, 12, 20 97310 PATOKOSKI 97340 MELTAUS

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Puutarhakatu 3, 5 40200 Jyväskylä 40100 Jyväskylä Puistokatu 19 40200 Jyväskylä 40100 Jyväskylä Laivonsaari 4, 20, 133 70200 Kuopio 70260 Kuopio Hela gatan med postnummer 66999 VAASA kommer att överföras till postnummer 65760 ISKMO. Aurinkotie / Solvägen Boskatavägen Byviksvägen Bälghamnsvägen Djupkastvägen / Djupkastintie Hanklotintie / Hanklotvägen Hekutskärin huvilatie / Hekutskär villaväg Kurkisuontie / Trankärrvägen Kuslotvägen Köklot Köklotintie / Köklotvägen Lilla Hanklotintie / Lilla Hanklotvägen Norrskatvägen Skrammelskatintie / Skrammelskatvägen Skutskärsvägen Tervalahdentie / Tjäruviksvägen Verkvikintie / Verkviksvägen Vidjeskärsvägen Värlaxvägen Åmanintie / Åmansvägen

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Koskoksentie 21 06750 TOLKKINEN 06830 KULLOONKYLÄ

table>

Address Gammalt postnummer Nytt postnummer Olympiakatu 6, 18, 20 13500 HÄMEENLINNA 13130 HÄMEENLINNA Akankaivontie 118, 137 14300 RENKO 12950 VOJAKKALA Pansion satamatie 1, 2, 3, 7, 15 20240 TURKU 20210 TURKU Suomelantie 165, 193, 195, 199 32140 YPÄJÄ AS 32200 LOIMAA Monttutie 15 34130 YLINEN 33480 YLÖJÄRVI

table>

Osoite Gammalt postnummer Nytt postnummer Kullervonkatu 18 00600 HELSINKI 00610 HELSINKI Vartiokyläntie 1a 00900 HELSINKI 00950 HELSINKI Helsingintie 1a, 1b 49460 HAMINA 49400 HAMINA Lähdekuja 4, 5, 6 49460 HAMINA 49400 HAMINA Aladininkatu 2, 3, 4, 5, 7 49460 HAMINA 49400 HAMINA Kartanonkuja 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 49460 HAMINA 49400 HAMINA Riihikuja 2, 3, 4, 5, 7 49460 HAMINA 49400 HAMINA Tikkupolku 1, 3, 4, 6 49460 HAMINA 49400 HAMINA Jamilahdenkatu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 49460 HAMINA 49400 HAMINA Poitsilantie 4 49460 HAMINA 49400 HAMINA Helsingintie 28, 30, 32 49410 POITSILA 49460 HAMINA Saaren-Halolantie 26a, 26b, 301, 314 79160 SAAMAISKYLÄ 79150 KONNUSLAHTI

table>

Osoite Nytt postnummer Gammalt postnummer Se den finska sidan.

table>

Adress Gammalt postnummer Nytt postnummer Vennivaarantie 500 96100 Rovaniemi 96190 Rovaniemi Aittatie 1 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 10 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 11-13 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 12 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 14 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 15 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 16 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 18 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 2 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 3 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 5 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 6 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 7 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 8 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Aittatie 9 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Lampelankatu 3 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Lampelankatu 6 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolankatu 1 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolankatu 2 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolankatu 3 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolankatu 4 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolankatu 8 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolantie 5 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Suosiolantie 15 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 1 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 10 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 14 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 15 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 16 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 2 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 3 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Varastotie 6 96100 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Mäntyvaarantie 161 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Raviradankuja 90 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 10 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 12 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 16 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 18 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 2 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 2 A 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 2 B 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 20 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 22 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 4 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 5 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 6 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 7 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 8 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Ravitallikuja 9 96100 Rovaniemi 96500 Rovaniemi Alarahkontie 11 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 20 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 27 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 33 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 34 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 35 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 38 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 39 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 5 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Alarahkontie 6 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hattuaavankuja 10 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hattuaavanpolku 11 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hattuaavanpolku 3 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 15 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 19 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 27 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 33 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 34 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 35 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 36 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 40 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 44 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 45 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 48 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hiukantie 6 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hypykänkuja 11 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Hypykänkuja 14 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 11 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 13 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 18 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 21 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 22 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 4 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Katajamäentie 8 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Koppelonmutka 1 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Koppelonmutka 12 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Koppelonmutka 16 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Koppelonmutka 4 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nikkilänkuja 6 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nikkilänkuja 8 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nikkilänkuja 9 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nikkiläntie 40 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 102 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 116 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 129 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 131 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 134 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 137 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 140 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 143 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 145 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 146 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 147 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 149 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 154 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 16 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 163 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 166 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 168 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 170 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 171 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 176 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 188 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 189 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 19 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 191 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 208 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 213 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 229 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 237 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 243 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 253 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 254 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 256 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 258 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 28 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 36 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 38 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 41 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 48 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 62 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 64 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 65 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 74 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 75 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 76 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 77 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 84 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 90 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivankyläntie 96 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 19 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 27 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 30 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 33 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 43 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 51 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 63 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 64 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 70 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 71 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 72 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 77 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 78 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanpisto 80 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanrannantie 11 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanrannantie 14 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanrannantie 18 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanrannantie 19 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanrannantie 2 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Nivanrannantie 3 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Ollerontie 3 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Ollerontie 6 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Ollerontie 9 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Olleronvaarantie 104 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Pyöryänkuja 2 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Pyöryänkuja 3 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Pyöryänkuja 6 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Pyöryänkuja 7 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Pyöryäntie 14 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Rahkonrannantie 17 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Rahkonrannantie 30 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Takahaantie 10 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Takahaantie 4 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 24 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 32 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 36 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 38 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 42 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 46 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 52 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 58 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 66 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 74 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 76 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 8 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 82 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 84 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 86 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 92 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 96 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tamsintie 98 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunkuja 22 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 15 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 20 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 21 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 25 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 26 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 3 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 30 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 40 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 5 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 8 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Tuiskunmutka 9 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Vilpunkuja 10 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Vilpunkuja 7 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Vilpunkuja 9 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Ylärahkontie 10 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Ylärahkontie 12 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Ylärahkontie 70 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 10 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 14 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 16 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 20 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 22 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 26 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 32 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 46 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Yli-Nikkiläntie 6 96100 Rovaniemi 96800 Rovaniemi Kittiläntie 1354 96100 Rovaniemi 97220 Sinettä Kittiläntie 1356 96100 Rovaniemi 97220 Sinettä Kittiläntie 1450 96100 Rovaniemi 97220 Sinettä Kittiläntie 1454 96100 Rovaniemi 97220 Sinettä Kittiläntie 1460 96100 Rovaniemi 97220 Sinettä Linnankiventie 7 96100 Rovaniemi 97220 Sinettä Hetetie 1 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Hetetie 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Hetetie 3 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Hetetie 4 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 1 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 10 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 12 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 14 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 32 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 33 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 34 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 36 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 38 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 4 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 42 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 44 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 46 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 48 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 52 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 54 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 6 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 8 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Jäämerentie 9 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Lossitie 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 22 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 24 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 26 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 28 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 30 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 31 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 32 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 33 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 34 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 35 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 36 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 38 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 39 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 40 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 41 as 1 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 42 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 43 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 45 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 47 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestenrinne 49 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 10 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 11 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 12 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 13 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 14 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 16 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 18 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 20 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 2a 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 3 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 4 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 5 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 6 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 7 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 8 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkimiestentie 9 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 1 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 10 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 11 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 12 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 13a 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 13b 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 15a 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 15b 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 15c 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 15d 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 17 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 19-21 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 23 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 3 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 4 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 5 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 6 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 7 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 8 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mäkiranta 9 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Puistokuja 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Puistokuja 4 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 1 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 10 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 11 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 12 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 13 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 14 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 16 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 17 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 18 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 19 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 2 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 20 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 21 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 22 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 23 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 24 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 25 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 26 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 27 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 28 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 29 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 3 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 31 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 32 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 33 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 34 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 35 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 36 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 4 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 5 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 6 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 8 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Pullinranta 9 96200 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Alaojantie 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Alaojantie 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Alaojantie 17 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Alaojantie 19 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 10 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 12 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 13 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 18 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 20 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 22 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 6 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Elokatu 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Eurotie 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Hetekuruntie 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Hetekuruntie 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Hetekuruntie 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Hetekuruntie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illinniementie 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illinniementie 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illinniementie 6 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illintie 28 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illintie 30 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illintie 46 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illintie 51 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Illintie 55 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaarnikkapolku 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kajaanintie 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 10 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 12 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 6 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Katrinpolku 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaukonkuja 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaukonkuja 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaukonkuja 12 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kaukonkuja 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 1022 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 1053 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 116 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 132 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 138 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 142 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 160 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 234 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 239 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 242 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 243 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 332 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 333 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 402 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 43 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 574 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 63 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 674 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 726 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 732 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 78 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 857 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 876 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 91 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 930 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kemijoen Itäpuolentie 932 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kerolankuja 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kerolantie 38 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keropolku 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keropolku 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keropolku 22 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keropolku 26 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keropolku 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keskiojantie 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Keskiojantie 17 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kostetörmänpolku 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kostetörmänpolku 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kostetörmänpolku 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kotikairantie 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kotikairantie 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Laajakaista 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Laajakaista 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Mäkitie 17 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Mäkitie 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Mäkitie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Marjavaarankuja 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Marjavaarankuja 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Metsäruusuntie 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Metsäruusuntie 18 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Mouvikankaantie 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Mouvikankaantie 18 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Mouvikankaantie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Muinaistie 29 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Muinaistie 33 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Muinaistie 40 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Muinaistie 47 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Nuttulantie 12 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Nuttulantie 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Nuttulantie 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Nuttulantie 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Nuttulantie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Oinaanmäenkuja 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Oinaanmäenkuja 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinkuja 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinkuja 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 13 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 18 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalinpolku 6 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 100 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 108 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 111 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 112 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 115 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 116 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 118 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 120 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 125 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 128 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 136 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 141 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 151 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 155 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 162 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 166 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 168 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 17 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 172 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 176 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 178 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 180 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 189 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 194 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 198 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 201 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 202 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 204 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 207 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 218 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 221 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 24 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 266 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 28 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 31 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 46 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 74 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 83 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Paavalniementie 98 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajakuja 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajakuja 25 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajakuja 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajarannantie 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajarannantie 19 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajarannantie 23 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajarannantie 25 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajavaarantie 21 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pahtajavaarantie 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Piittisentie 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Piittisentie 21 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Piittisentie 25 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Piittisentie 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaankuja 12 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaankuja 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaankuja 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaanpolku 22 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaanpolku 25 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaanpolku 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pikkuhaanpolku 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pistokuja 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pistokuja 21 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pistokuja 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöykköläntie 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöykköläntie 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 25 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 39 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 55 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 57 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliöjärventie 89 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliön mylly 102 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliön mylly 50 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliövaarantie 10 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliövaarantie 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliövaarantie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Pöyliövaarantie 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Reetintie 10 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Reetintie 12 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Reetintie 15 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Reetintie 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Reetintie 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Reetintie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Ruukinpirtintie 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Ruukinpirtintie 2 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Ruukinpirtintie 20 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Ruukinpirtintie 24 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Ruukinpirtintie 28 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Ruukinpirtintie 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosenkuja 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosenpolku 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 21 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 23 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 27 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 33 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 47 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 49 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 51 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 53 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 56 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 57 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 59 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 60 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 65 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 68 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 74 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 80 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 85 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 87 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 91 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Sortosentie 96 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Souharintie 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Souharintie 11 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Souharintie 3 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Souharintie 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanha-Paavalniemen tie 10 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanha-Paavalniemen tie 14 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanha-Paavalniemen tie 16 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanha-Paavalniemen tie 20 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanha-Paavalniemen tie 5 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanhaharjuntie 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanhaharjuntie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Vanhaharjuntie 9 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Yliojantie 1 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Yliojantie 17 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Yliojantie 18 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Yliojantie 4 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Yliojantie 7 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Yliojantie 8 96400 Rovaniemi 96460 Rovaniemi Kolpeneentie 31 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 33 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 35 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 39 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 41 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 47 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 49 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 53 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 55 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 61 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 67 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 69 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Kolpeneentie 71 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Mustikkaharju 4 96440 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 1 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 11 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 12 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 13 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 14 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 15 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 16 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 17 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 18 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 19 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 2 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 20 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 21 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 22 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 23 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 24 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 26 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 28 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 3 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 30 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 32 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 34 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 4 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 5 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 6 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 7 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 8-10 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Karvonranta 9 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Venetie 1 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Venetie 2 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Venetie 4 96600 Rovaniemi 96400 Rovaniemi Nurmenkummunpolku 31 96700 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Nurmenkummunpolku 32 96700 Rovaniemi 96320 Rovaniemi Nurmenkummunpolku 34 96700 Rovaniemi 96320 Rovaniemi
You might be interested:  Hur Många Frimärken På Paket?

table>

Osoite Nytt postnummer Gammalt postnummer Se den finska sidan.

table>

Osoite Nytt postnummer Gammalt postnummer Kynäslahdentie 177 29680 LASSILA 38680 TUUNAJÄRVI Kahlaajantie 10 41120 PUUPPOLA 40270 PALOKKA

table>

Osoite Nytt postnummer Gammalt postnummer Frostasvägen 24, 26 66910 SOCKLOT 66900 NYKARLEBY Ilomantsintie 4897 82710 KOVERO 82815 MARJOVAARA Kinnasniementie 89, 101 82850 KINNASNIEMI 82730 TUUPOVAARA

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Turuntienportti 3 02700 KAUNIAINEN 02710 ESPOO Borgintie 6a, 6b, 8, 10 02700 KAUNIAINEN 02750 ESPOO Smedsinportti 1, 2, 4 02700 KAUNIAINEN 02750 ESPOO Bredankuja 7, 8, 8c, 8d, 10, 12, 14, 16, 18, 20 02700 KAUNIAINEN 02750 ESPOO Ullanmäentie 10a, 10b, 10c, 10d 02750 ESPOO 02700 KAUNIAINEN Kaskelantie 388, 389 04240 TALMA 04220 KERAVA Pöytäalhontie 72, 74 04430 JÄRVENPÄÄ 04410 JÄRVENPÄÄ Metsolantie 43 04420 JÄRVENPÄÄ 04430 JÄRVENPÄÄ Pykälistöntie 17 04420 JÄRVENPÄÄ 04430 JÄRVENPÄÄ Korteniemenkuja 24, 26, 29 34320 PARKKUU 34330 POIKELUS Luhtapohjantie 865 81200 ENO 81330 LUHTAPOHJA Luhtapohjantie 1130, 1201, 1341, 1391, 1420 81320 KUISMAVAARA 81330 LUHTAPOHJA Luhtapohjantie 1299, 1443, 1665, 1668, 1820, 1821, 81320 KUISMAVAARA 81200 ENO Luhtapohjantie 2066 81330 LUHTAPOHJA 81200 ENO

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Eestinrinne 1, 2, 3, 4, 02270 ESPOO 02280 ESPOO Finnoonpuisto 4 02270 ESPOO 02280 ESPOO Oravarinne 17 02270 ESPOO 02280 ESPOO Edessalo 1244 42100 JÄMSÄ 17800 KUHMOINEN Edessalo 880, 1050, 1106 42100 JÄMSÄ 17850 PIHLAJAKOSKI Keisarinviitantie 1, 3, 5, 7, 9, 11 28200 PORI 28220 PORI Kaarilankatu 26 33270 TAMPERE 33300 TAMPERE Pihlajarannantie 3, 7, 9 80260 JOENSUU 80910 KULHO Kittiläntie 4650 97310 PATOKOSKI 97340 MELTAUS
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Ett Paket Mjöl?

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Kiviperäntie 25, 131, 186 39820 KIHNIÖ 39880 KIHNIÖ AS Virtasalmentie 293 41220 HÖYTIÄ 41240 KYYNÄMÖINEN Virtasalmentie 160 41240 KYYNÄMÖINEN 41220 HÖYTIÄ Hautajoentie 9, 50 74700 KIURUVESI 74640 SULKAVANJÄRVI Kivelä-Sohramotie 53, 42, 36, 37 97880 NOLIMO 98790 PALOPERÄ Lammintie 8 97880 NOLIMO 98790 PALOPERÄ Palojärventie 2, 8, 16 97880 NOLIMO 98790 PALOPERÄ Paloperäntie 58, 60, 76, 82, 90, 103, 104, 106, 107, 112 97880 NOLIMO 98790 PALOPERÄ Puurusentie 6, 12, 17, 19 97880 NOLIMO 98790 PALOPERÄ Postinumeron 97999 ROVANIEMI lakkautus: Ounasjoentie 2684, 2790, 3196, 3256, 3274, 3925 99150 TEPASTO 97999 ROVANIEMI Kiuaskorvantie 97470 ALAKYLÄ 97999 ROVANIEMI Rovaniementie 4754 99510 RAUDANJOKI 97999 ROVANIEMI Postinumeron 98999 KEMIJÄRVI lakkautus: Joutsijärventie 4, 21, 29, 30, 37, 47, 62, 98790 PALOPERÄ 98999 KEMIJÄRVI Karhujärventie 306, 330, 334, 338, 340, 344, 348 98790 PALOPERÄ 98999 KEMIJÄRVI Arpanpolku 2 98800 SAVUKOSKI 98999 KEMIJÄRVI Pelkosenniementie 32, 61, 69, 78, 100, 106 98800 SAVUKOSKI 98999 KEMIJÄRVI Räisäsentie 62, 68 98400 ISOKYLÄ 98999 KEMIJÄRVI Sallantie 1381, 1724, 1726 98400 ISOKYLÄ 98999 KEMIJÄRVI Sallantie 174 98850 KUOSKU 98999 KEMIJÄRVI Taittamalammentie 2 98600 KURSU 98999 KEMIJÄRVI Vilimankairantie 98710 JOUTSIJÄRVI 98999 KEMIJÄRVI

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Kannustie 1, 3, 5, 7, 9, 29 44250 ÄÄNEKOIVISTO 41290 KANGASHÄKKI Lahnaskyläntie 49, 60, 70, 171, 190 74700 KIURUVESI 74940 REMESKYLÄ Lahnastentie 269, 270, 288, 290, 297, 381, 384, 501, 529 74700 KIURUVESI 74940 REMESKYLÄ Akanmäentie 9, 20, 69, 201, 344, 550 74700 KIURUVESI 74940 REMESKYLÄ Yhteismetsäntie 6, 250 74700 KIURUVESI 74940 REMESKYLÄ Hiekkaniementie 18, 82, 92 74700 KIURUVESI 74940 REMESKYLÄ Kuosmalanvaarantie 2, 2a, 2b, 6, 8a, 8b, 11, 12a, 12b, 14, 15, 19 82730 TUUPOVAARA 82710 KOVERO
You might be interested:  Hur Skriver Man Personligt Brev Till Jobb?

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Komsalö (koko saari) 01120 VÄSTERSKOG 01150 SÖDERKULLA Kolkanlahdentie 145f 29880 LEVÄSJOKI 29630 POMARKKU Mäkitie 799, 801, 817 29940 KUVASKANGAS 29810 SIIKAINEN Lehtovaarantie 770 73850 ALA-LUOSTA 73860 PYKÄLIKKÖ Tiikkaantie 41 73850 ALA-LUOSTA 73860 PYKÄLIKKÖ Kiljontie 1382, 1402, 1403a, 1403b 91950 TEMMES 92500 RANTSILA Kätöntie 180, 231, 258, 260, 264, 282, 310, 386, 540 91950 TEMMES 92530 MANKILA Hartaanselkä 9 91950 TEMMES 92530 MANKILA

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Tuomikoskentie 8 29750 POHJANSAHA 29900 MERIKARVIA Myöntäjäntie 1311 29680 LASSILA 38600 LAVIA Feijulankuja 1, 11, 9 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Klapurintie 505, 531, 680 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Laksonjärventie 11, 115, 5, 91 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Rajalantie 2, 66, 78 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Ridantie 1151, 1193, 120, 204, 1280, 1325, 1350, 1480 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Ridantie 577, 579, 590, 791, 81, 811, 822, 824, 860, 877, 886 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Riihipellonkuja 2, 5 68300 KÄLVIÄ 68999 KOKKOLA Jolkanpolku 5, 8, 12, 15, 18 68410 ALAVETELI 68999 KOKKOLA Jolkantie 471, 555, 557, 571 68410 ALAVETELI 68999 KOKKOLA Tuunantie 225 68410 ALAVETELI 68999 KOKKOLA

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Kauhakorvenkatu 56 33710 TAMPERE 33720 TAMPERE Mäntäntie 284, 435, 491, 492, 593 42700 KEURUU 42560 POHJOISJÄRVI Mäntäntie 1271, 1505, 1667, 1691, 1692 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Heikkiläntie 22, 30, 33, 35, 37, 52, 60, 61, 91 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Heikkiläntie 103, 105, 117, 138, 144, 157, 177 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Heikkiläntie 178, 179, 180, 194, 216, 238 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Laaranpolku 43, 49, 51 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Sisarsaartentie 34, 38, 41, 42, 62, 63, 64, 65, 74, 84, 86 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Sisarsaartentie 102, 131, 134, 144, 150, 155 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Huhkolantie 94, 203, 283, 309, 358, 455 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Huhkojärventie 14, 265, 304 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Ullantie (ei kiinteistöjä) 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Niemelänkuja 2, 34, 36, 46, 72, 76, 82 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Pirttilahdentie 10, 12 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Martinniementie 33, 37, 51, 57, 71 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Marttilantie 50 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Ullanniementie 36 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Vaarinkannantie 4, 14, 18, 20, 28 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU Raiskinmäenpolku 47, 48, 57, 58, 75, 116 42560 POHJOISJÄRVI 42700 KEURUU

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Espoonlahdentie 2, 2-4 02320 ESPOO 02360 ESPOO Palmurannantie 126, 149, 152, 169, 182, 189, 207, 215 52610 TUUKKALA 52550 HIRVENSLMI Paroonittarenpolku 99870 INARI 99885 LEMMENJOKI Pehkosenkuru 99870 INARI 99885 LEMMENJOKI Äivihjärventie 99870 INARI 99885 LEMMENJOKI

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Patojantie 263 12600 Läyliäinen 05720 Hyvinkää Luhangontie 12b 52550 Hirvensalmi 51130 Vanhamäki Keikanniementie 60 52300 Ristiina 52420 Pellosniemi Linnantaustie 34 87250 Kajaani 87200 Kajaani Alakönkääntie 9, 12, 85 99990 Nuorgam 99800 Ivalo

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Vähäniitty 2, 4 02250 Espoo 02200 Espoo Haapaniemenpolku 16 16900 Lammi 14870 Tuulos Riihimäentie 479 16500 Herrala 15880 Hollola

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Kuokkakuja 6 33480 Ylöjärvi 33470 Ylöjärvi Pohjankuja 40, 41, 49, 163 35600 Halli 35820 Mänttä Tranvägen 3 68570 Larsmo 68580 Larsmo Södra Tjuvörsvägen 2, 52 68580 Larsmo 68570 Larsmo Tuopanjoentie 110, 174a, 174b, 338, 398 83985 Tuopanjoki 83950 Ahmovaara Tuopanjoentie 420a, 490, 543, 657a, 687 83985 Tuopanjoki 83950 Ahmovaara Länsitie 531, 757, 822, 822a, 831 83915 Vihtasuo 83900 Juuka Länsitie 1034, 1042a, 1042b 83915 Vihtasuo 83900 Juuka Rantatie 23, 24, 105 83915 Vihtasuo 83900 Juuka Pöyliöntie 25 93800 Kuusamo 93600 Kuusamo Karigasniementie 2281, 2735b, 2736, 2750, 2900, 2920 99910 Kaamanen 99800 Ivalo Kaamasmukantie 9, 77 99950 Karigasniemi 99800 Ivalo

4.1.2021 tulee useita osoitemuutoksia Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitoksen takia. Tarkemmat lisätiedot kannattaa tiedustella ko. kunnilta.

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero
Hämeenlinnantie 55 01810 Luhtajoki 01940 Palojoki
Kotkajärventie 1024, 1345 14450 Rimmilä 14500 Iittala
Kettumäenkuja 37 16500 Herrala 15880 Hollola
Koskenpääntie 165a, 261, 436, 543, 674 42560 Pohjoisjärvi 42700 Keuruu
Siikarannantie 166, 206 47810 Selänpää 47900 Vuohijärvi
Mustajärventie 401, 427, 430, 439, 456, 461, 463 95530 Tornio 95540 Tornio
Ahkioniementie 30, 58 99870 Inari 99800 Ivalo
Illestijoentie 81, 110, 170 99870 Inari 99800 Ivalo
Kaitamojärventie 10, 25, 136 99870 Inari 99800 Ivalo
Kittiläntie 1030, 1054, 1074, 1290, 1330, 1400, 1445, 2955 99870 Inari 99800 Ivalo
Kittiläntie 3070, 3130, 3255, 3280, 3330, 3570, 6535, 7489, 7535, 7719, 7719, 8415, 8440 99870 Inari 99800 Ivalo
Lemmenjoentie 120, 121, 123, 130 99870 Inari 99800 Ivalo
Jäkälä-Äytsi 99870 Inari 99885 Lemmenjoki
Lemmenjoen kylätie 5, 51 99870 Inari 99885 Lemmenjoki
Lemmenjoen kylätie 100, 120, 140, 160 99870 Inari 99885 Lemmenjoki
Lemmenjoentie 991, 1020, 1030 99870 Inari 99885 Lemmenjoki

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Torpantie 3 04420 Järvenpää 04430 Järvenpää Valkeajärventie 20, 45, 50, 68, 74, 105, 154 35820 Mänttä 35800 Mänttä Vuohiseläntie 12, 18, 44, 47, 56 35820 Mänttä 35800 Mänttä Puutarhatie 13, 15, 42, 58 72100 Karttula 72210 Tervo Jorbajärvi 99980 Utsjoki 99800 Ivalo Jorbajärventie 39, 55 99980 Utsjoki 99800 Ivalo Lossitie 1, 16 99980 Utsjoki 99800 Ivalo Skalluvaarantie 23, 51 99980 Utsjoki 99800 Ivalo

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Rimhasenkuja 7,10, 14 04680 HIRVIHAARA 04600 MÄNTSÄLÄ Kastlähteentie 75 08700 LOHJA 08800 LOHJA Laviantie 1838, 1840 29600 NOORMARKKU 29680 LASSILA Kalliokyläntie 364, 366, 390, 421, 431, 450, 504, 506, 523, 529, 531a 74720 NIEMISKYLÄ 74670 RAPAKKOJOKI Kalliokyläntie 549, 552, 556, 602, 648, 649, 650, 683, 726, 740, 741 74720 NIEMISKYLÄ 74670 RAPAKKOJOKI Kalliokyläntie 865, 866, 894, 930, 931, 943, 953, 970 74700 KIURUVESI 74670 RAPAKKOJOKI Kalliokyläntie 1015, 1016, 1170, 1180, 1191, 1193, 1200, 1209, 1241, 1284, 1286, 1287 74700 KIURUVESI 74670 RAPAKKOJOKI

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Yrttimaantie 26a, 26b, 26c 00740 HELSINKI 00730 HELSINKI Metsolantie 165 07550 TORPPI 04630 SÄÄKSJÄRVI Kotikonnuntie 23, 41, 46,47 07550 TORPPI 04630 SÄÄKSJÄRVI Kuoppalanmäentie 3, 28 07550 TORPPI 04630 SÄÄKSJÄRVI Harjupoluntie 23, 29, 51, 77, 87, 99 07550 TORPPI 04630 SÄÄKSJÄRVI Mäntsäläntie 683, 693 07550 TORPPI 04630 SÄÄKSJÄRVI Mäntsäläntie 712, 717, 734, 735, 753, 755, 757 07550 TORPPI 04630 SÄÄKSJÄRVI Jokisalontie 4, 38 35600 HALLI 35800 MÄNTTÄ Länsirannantie 3192 71660 LEINOLANLAHTI 71670 KURONLAHTI Survintie 3, 7 90630 OULU 90670 OULU

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Kuljuntie 1 21420 Lieto 21410 Vanhalinna Kuljuntie 3 21420 Lieto 21410 Vanhalinna Kuljuntie 10 21420 Lieto 21410 Vanhalinna Larvatie 40 61460 Hanhikoski 61450 Kylänpää Larvatie 43 61460 Hanhikoski 61450 Kylänpää Larvatie 54 61460 Hanhikoski 61450 Kylänpää Kivalontie 1441 95300 Tervola 94500 Lautiosaari Kivalontie 1465 95300 Tervola 94500 Lautiosaari

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Nummensuontie 153 04660 Numminen 04600 Mäntsälä Töysänperäntie 1337 42660 Sahrajärvi 41900 Petäjävesi Palhojaistentie 90 61500 Isokyrö 66440 Tervajoki Peijinkatu, Peijinkuja (alk.31.7.2020) 02270 Espoo 02260 Espoo

table>

Osoite Uusi postinumero Vanha postinumero Marsupolku 2 01450 VANTAA 01480 VANTAA Munkkionkuja 1, 2, 6, 7 20520 TURKU (från 18.05.2020) 20610 TURKU Kokkopurontie 134, 224, 270 74300 SONKAJÄRVI 74360 SONKAKOSKI Kapolehdontie 57 74300 SONKAJÄRVI 74360 SONKAKOSKI Jyrkäntie 343 74300 SONKAJÄRVI 74360 SONKAKOSKI Lehtomäentie 164 74300 SONKAJÄRVI 74360 SONKAKOSKI Löytölänmäentie 8, 20, 84, 362, 393 74300 SONKAJÄRVI 74360 SONKAKOSKI Hankamäentie 192 74300 SONKAJÄRVI 74380 JYRKKÄ Jyrkäntie 17, 41 74360 SONKAKOSKI 74380 JYRKKÄ Talvirannantie 59, 83, 99, 103, 111, 127, 151 71360 LITMANIEMI 71310 VEHMERSALMI

table>

Address New postnumber Old postnumber Metsäläntie 2b – 8b 00240 HELSINKI 00620 HELSINKI

Följanden adress med postnummer 38490 HAUKIJÄRVI flyttas till postnummer 38460 SASTAMALA 1.10.2019:

Address New postnumber Old postnumber
Uus-Pukarantie 280, 291, 308, 318, 320, 346, 348, 350, 623, 626, 654, 658, 704, 706, 722, 746 38460 SASTAMALA 38490 HAUKIJÄRVI
Ojaniementie 19, 38, 89, 91 38460 SASTAMALA 38490 HAUKIJÄRVI
Mustajärventie 353 38460 SASTAMALA 38490 HAUKIJÄRVI
Också:
Mustajärventie 102 39180 HERTTUALA 38460 SASTAMALA

table>

Adress nummer Nya postnummer Gamla postnummer Aholantie 11, 34, 82, 88a,106, 136a, 136b 72400 71775 Ahvenisentie 71,173 72400 71775 Harakanniementie 58, 78 72400 71775 Huikarintie 281 72400 71775 Jylängintie 83a,111a,111b,117,139,146,241,242, 72400 71775 269a,269b,269c,273,273a,500,581,710 72400 71775 Karsikontie 8,71,96 72400 71775 Löytynmyllyntie 248a,248b,256,270,374,430a,430b,430d 72400 71775 Maaningantie 1143a,1143b,1143c,1308a 72400 71775 Patamäentie 404 72400 71775 Perimäentie 157,331,337 72400 71775 Saarisjoentie 110,112,204,228,295 72400 71775

Visa hela svaret

När började posten?

Historia – på Posthuset vid, Det svenska postverket skapades 1636 i form av ett (postregale). Postsrådet beslutade efter förslag av rikskanslern, Enhetsportot tillkom 1 juli 1855. Postens ljudbrev var ett projekt som Posten hade på tidigt 1980-tal. Produkten som fanns på marknaden var helt enkelt ett färdigt paket med en färdigfrankerad vadderad gul påse innehållande ett vanligt där man kunde tala in sin /.
Visa hela svaret

Hur stor chans är det att vinna på Postkodlotteriet?

40% till vinster i lotteriet.
Visa hela svaret

Vad är ditt postnummer?

Hej! Då och då behöver jag veta postnumret för en plats där jag befinner mig, eller ett postnummer för en viss adress. Den här sidan är mitt försök att göra det smidigare. Du kan använda sökfältet ovan för att hitta postnummer för olika adresser. Dessutom visar webbsidan postnumret för den adress där du för närvarande befinner dig, förutsatt att din webbläsare stödjer geo-positionering.
Visa hela svaret

Vad är o C?

När någon annan ska ta hand om din post – Du kan anmäla en särskild postadress med c/o om du vill att någon annan ska ta hand om din post. C/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Du använder c/o framför namnet och adressen på den person som ska ta hand om din post.

Mer information om c/o finns hos Svensk Adressändring Länk till annan webbplats.

Visa hela svaret