När Får Man Brev Från Kronofogden?

0 Comments

När Får Man Brev Från Kronofogden
Krav på att göra något (föreläggande) Har du fått ett brev med ett krav, kan det bero på att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du ska göra något, till exempel ska flytta, lämna tillbaka kameran du lånat eller flytta din bil.

 • Ravet kan även handla om att du stängt av en väg eller bor i en fastighet utan lov.
 • Sökanden vill att vi beslutar att du ska göra det som står i ansökan.
 • I brevet finns ett mottagningsbevis (delgivningskvitto).
 • Det kan du använda när du svarar att du har tagit emot brevet.
 • Svaret betyder inte att du godkänner kravet.

: Krav på att göra något (föreläggande)
Visa hela svaret

När kommer Kronofogden hem till dig?

Vi kan komma hem till dig eller företaget – Har du fått brevet “Underrättelse om utsatt utmätningsförrättning” kommer vi hem till dig eller besöker företaget. Vi vill veta om det finns tillgångar som vi kan utmäta och sälja för att betala skulderna. Om du har tillgångar kan vi ta med oss sakerna direkt. Ibland måste vi komma tillbaka senare för att hämta dem. Utmäta lön eller egendom
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få brev från Kronofogden?

Väntetider Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 29 november–3 december Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 12–23 december Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänt inom 1–3 vardagar.

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 8 november Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 25 oktober Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 16–21 december In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022

: Väntetider
Visa hela svaret

Får man brev från Kronofogden?

Har du fått ett brev från Kronofogden? Vad ska du göra? Ett brev från Kronofogden kan innebära en mängd olika saker. Den vanligaste anledningen är dock kanske den att du har fått en skuld hos dem eller att en skuld är på väg att hamna hos dem. När du får ett brev från dem är det viktigt att du noga läser igen brevet.
Visa hela svaret

Hur vet man om man har hamnat hos Kronofogden?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.
Visa hela svaret

När kan Kronofogden komma?

Utmäta lön eller egendom Vi börjar med att utreda vilka tillgångar du eller ditt företag har. För dig som är privatperson kan det röra sig om lön, inkomst eller annan ersättning, och saker du äger. För ett företag kan det röra sig om inventarier, maskiner, fastigheter eller annan egendom.

 • Den egendom vi utmätt säljer vi på något av följande sätt:
 • I vissa fall kan vi ge någon annan i uppdrag att sälja din egendom.
 • Om det är en persons lön vi utmäter betalar arbetsgivaren in pengarna till oss.
 • Pengarna som kommer in från en försäljning eller utmätning skickar vi till dem du eller företaget är skyldig pengar.

Det vi utmäter följer en viss ordning. Vi försöker alltid utmäta det som är av minst skada för dig eller företaget. Det första vi utmäter är kontanter, pengar på banken, aktier, skatt som du eller ditt företag ska få tillbaka eller din lön. Du kan alltid berätta för oss om du har egendom som du vill att vi utmäter och säljer för att betala dina skulder.

 1. Kontanta medel, det vill säga pengar.
 2. Pengar på banken eller skatt som du eller företaget ska få tillbaka.
 3. Fordringar, exempelvis om någon är skyldig dig eller företaget pengar.
 4. En del av din lön eller annan inkomst.
 5. Fondandelar och aktier.
 6. Övrig lös egendom – exempelvis bostadsrätter eller bilar. Om vi utmätt en bil måste ändå trafikförsäkrings­avgiften betalas tills bilen eventuellt ställs av eller tills den får en ny ägare.
 7. Fast egendom – vi kan utmäta en fastighet om du eller företaget inte betalar de lån den är pantsatt för. Om fastigheten är värd mer än lånet, kan vi utmäta den även för andra skulder än själva fastighetslånet.
 8. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar (krav som det råder oenighet om).

Det finns flera omständigheter som ska vara uppfyllda för att vi ska utmäta egendom, bland annat att egendomen ska tillhöra dig eller företaget.

 • Egendomen ska tillhöra dig/företaget som har en skuld. Om egendomen finns hemma hos dig eller i företagets lokal förutsätter vi att du/företaget äger den. Om det inte är så, måste du/företaget kunna bevisa det för oss.
 • Om egendomen finns någon annanstans än i din bostad eller i företagslokalen ska vi kunna bevisa att den är din eller ditt företags för att vi ska få utmäta den.
 • Vi kan även utmäta egendom som Polisen träffar på i sin verksamhet. Det kallas för distansutmätning.
 • Vi ska kunna sälja egendomen. Det får till exempel inte finnas något testamente eller gåvobrev som förbjuder dig/företaget att sälja egendomen.
 • Egendomen ska ha ett ekonomiskt värde. Hela poängen med att vi utmäter något är att den du/företaget är skyldig pengar ska få betalt.
 • Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna ofta är värda mer tillsammans än summan av delarna om de säljs var för sig. Vi undviker att utmäta enbart inombordsmotorn i en motorbåt, även om motorns värde täcker skulden. Detsamma gäller till exempel däcken på företagets lastbil.
 • Utmätningen ska ge ett rimligt överskott till den du är skyldig pengar.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Skicka Paket Till Kina?

Du eller ditt företag kan begära rättelse eller ändring om du anser att beslutet är fel. Kontakta oss först. Du får en förklaring till varför vi fattat beslutet och vilka regler som gäller. För en person kan det finnas uppgifter i beslutet som behöver ändras utifrån exempelvis bostadskostnaden.

Om vi inte rättar beslutet eller om du/företaget direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet. Du hittar informationen nedan och i beslutet. Skicka ditt överklagande till oss. Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​ I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan.

Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla. Överklagandet måste ha kommit in till oss inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning. Den tidsgränsen gäller även om du har begärt rättelse.

 1. vilket beslut du överklagar
 2. varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha
 3. de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka
 4. ditt namn
 5. ditt person- eller organisationsnummer
 6. din adress
 7. ditt telefonnummer.

Du, ditt ombud eller behörig företrädare för företaget ska underteckna överklagandet. Även om du har överklagat gäller beslutet om utmätning till dess att domstolen fattat sitt beslut. Om domstolen ger dig rätt kommer du att få tillbaka din egendom. Om du anser att skulden vi utmätt för är fel, kan du invända mot kravet.

 • Det kanske inte hjälper att enbart överklaga utmätningsbeslutet.
 • Du kan ansöka om vår hjälp om domstolen ger dig rätt och borgenärerna inte frivilligt betalar tillbaka det du/företaget har rätt till.
 • Ontakta oss så berättar vi hur du kan gå tillväga.
 • An vi inte sälja det vi har utmätt gör vi vanligen ett nytt försök.

Misslyckas försäljningen igen, upphäver vi utmätningen. Du/företaget får tillbaka egendomen och har då kvar skulden. Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Sådana tillgångar kallas beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall.

 • kläder, men inte märkeskläder, dyra pälsar och liknande
 • glasögon samt enklare klockor och smycken
 • möbler och annat som vi bedömer är nödvändigt för ditt hem
 • specialutrustning för funktionsnedsatta
 • musikinstrument som dina barn använder för musikstudier
 • fordon som du behöver för att ta dig till och från arbetet. Vi gör en bedömning av skälen och fordonets värde i varje enskilt fall.

Vi försöker i det längsta undvika att utmäta din bostad, men i vissa fall är vi tvungna att göra det, även om skulden är liten. En förutsättning för att vi ska utmäta bostaden är att försäljningen ger ett överskott efter att alla omkostnader från försäljningen är betalda.

 1. Det finns däremot inga regler för hur stor skulden måste vara för att vi ska kunna utmäta bostaden.
 2. Om den du är skyldig pengar har pant i din bostad kan hen alltid kräva att vi ska utmäta bostaden för att hen ska få betalt.
 3. Om din partner eller sambo har skulder hos oss, anses hen äga det som finns i er gemensamma bostad.

Det betyder att vi kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem – om du inte kan bevisa att det är ditt. Du tar inte över din partners eller sambos skulder för att ni bor ihop. Men skulderna kan ändå påverka din ekonomi, eftersom din inkomst och dina kostnader är en del av hushållets.

När vi beräknar vilket belopp vi kan utmäta av din partners eller sambos lön, ingår därför dina uppgifter i beräkningen. Om ni äger en fastighet tillsammans kan vi besluta att din partners eller sambos andel i fastigheten ska utmätas. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att du får pengarna som kommer från din andel.

Vi kan utmäta din andel av en egendom som du äger tillsammans med andra, till exempel en fastighet, om du har en skuld hos oss. Vi kan sälja egendomen om någon av följande personer begär att den ska säljas:

 • du som har skulder
 • den som vill ha betalt
 • någon av de andra delägarna.

Samtliga delägare underrättas och kan yttra sig innan vi säljer egendomen. Det är endast din andel av köpeskillingen som används till att betala dina skulder och kostnaderna i ärendet. Övriga delägare får ut sina andelar. Du har fått låna 20 000 kronor av en kompis.

När det är dags att betala tillbaka kan du inte det. Din kompis kan då vända sig till oss för att få kravet fastställt i ett beslut (utslag). Därefter kan hen ansöka om vår hjälp att få betalt. Vi startar en utredning av dina tillgångar. Vi ser att du saknar pengar på banken eller inkomst som vi kan utmäta.

Men vi hittar en bil hos dig. Det är du som använder bilen, men du hävdar att du har lånat den och att den är registrerad på någon annan. Vi gör en bedömning av om bilen tillhör dig. Även om bilen är registrerad på en annan person kan det vara du som äger den.

 1. Uppgift om registrerad ägare är inget bevis på vem som äger bilen.
 2. Att du har bilen hos dig är ofta tillräckligt för att vi ska anse att bilen tillhör dig.
 3. Vi kan därför utmäta bilen.
 4. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på egen hand under överskådlig tid? Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest.

Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter. : Utmäta lön eller egendom
Visa hela svaret

Vad kommer innan Kronofogden?

Inkassokrav och betalningsanmärkningar | Hallå konsument – Konsumentverket I vissa fall vänder sig företag till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalning. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du fått eller kommer få en betalningsanmärkning.
Visa hela svaret

Måste man få påminnelse innan Kronofogden?

Hoppa till innehåll på sidan Meny Huvudmeny Meny Huvudmeny

Privatperson Privatperson

Privatperson Privatperson

Det finns en regel som säger att inkassobolaget i normalfallet måste skicka ett inkassokrav innan man vänder sig till Kronofogden eller domstol för att driva in fordran. Därför kan du få ett inkassokrav även om du tidigare har invänt mot fordran. Får du ett inkassokrav som du anser är felaktigt är det viktigt att du vänder dig till den som har skickat kravet och talar om varför du anser att du inte är skyldig att betala.

 • Om din invändning är sakligt grundad, det vill säga att det du berättar skulle kunna innebära att du inte är skyldig att betala, bör den summariska processen (ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden) nämligen inte användas.
 • Om inkassobolaget, trots din sakligt grundade invändning, vill fortsätta att driva in fordran bör bolaget i stället ansöka om stämning vid domstol.

Senast uppdaterad: 12 april 2021
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta hela min lön?

Om du inte kan betala dina skulder kan en del av din inkomst användas för att betala skulderna. Det kallas för löneutmätning. Du får behålla så mycket av din lön så att du klarar din försörjning, bostadskostnad (hyra), mat, hushållsel och en del annat.
Visa hela svaret

Får chefen veta att man har löneutmätning?

Arbetsgivaren ska i samband med detta underrättas om att beslut om löneutmätning har fattats om en arbetstagare (7 kap.12 § UB).
Visa hela svaret

Vad händer om man inte svarar Kronofogden?

Agera i tid Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Spårar Man Paket Från Ebay?

Kan Kronofogden gå in i mitt hem?

Kronofogdens rätt att bryta sig in Hej! När kronofogden ska utmäta egendom hos en betalningsskyldig person har de rätt att gå in i personens bostad även om personen i fråga inte är hemma. Förrättningsmannen får bryta låset till bostaden för att kunna komma in om inte innehavaren är hemma eller inte vill öppna dörren.

Dock måste bostadsinnehavaren ha underrättats om tiden för förrättelsen innan förrättningsmannen får gå in i lägenheten. Detta regleras i 2:17 Utsökningsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1981:774. Kronofogden kommer med andra ord inte att komma hem till någon innan personen i fråga blivit underrättad om det.

Man har inte rätt att vägra hembesök, Kronofogden har alltid rätt att gå in i bostaden för att ta utmätningsbar egendom i besittning. Med vänlig hälsning : Kronofogdens rätt att bryta sig in
Visa hela svaret

Vad händer om jag hamnar på Kronofogden?

Kan du eller ditt företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Vi kan utmäta din lön eller egendom för att betala skulden, eller så kan du tvingas flytta från din bostad (vräkning/avhysning). Var noga med att lämna korrekta uppgifter så att vi inte utmäter för mycket eller för lite.
Visa hela svaret

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Kan Kronofogden utmäta mina pengar på mitt sparkonto? Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Utmätning Utmätning av egendom regleras i utsökningsbalken (UB). Du skriver att du redan har en pågående utmätning vilket innebär att Kronofogdemyndigheten redan undersökt om du som gäldenär har utmätningsbar egendom,,

 • Enligt skall du ha fått en underrättelse om att en utmätning skall ske.
 • Detta förfarande finns för att du ska kunna bevaka din rätt.
 • Ronofogdemyndigheten har däremot en möjlighet att utmäta dina tillgångar på ditt sparkonto utan en underrättelse.
 • Det kan hända om de anser att det finns en risk att du skaffar undan dina pengar eller om saken är brådskande,,

Eftersom pengar lättare kan skaffa undan än exempelvis möbler, kan det vara en omständighet som talar för att det finns en risk att pengarna skaffas undan. Om Kronofogdemyndigheten utmäter dina tillgångar på sparkontot utan att meddela dig för att de anser att det föreligger en risk, kan du begära rättelse hos Kronofogdemyndigheten.

Mer information om det hittar du Däremot utmäter Kronofogdemyndigheten i första hand pengar innan de utmäter annan egendom såsom exempelvis möbler. Detta innebär att även om Kronofogden lämnar tillbaka dina pengar, så kommer förmodligen dessa pengar ändå utmätas igen, om du saknar tillgångar på kontot där utmätningen görs månadsvis idag.

Sammanfattning Kronofogdemyndigheten kan ta tillgångar på ditt sparkonto om du inte följer din avbetalningsplan. I enlighet med utmätningsordningen letar Kronofogden i första hand efter tillgångar i form av pengar, varför pengarna på ditt sparkonto kan bli föremål för utmätning.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta någon av våra jurister. Det kan du göra Med vänlig hälsning, Fråga Juristen

: Kan Kronofogden utmäta mina pengar på mitt sparkonto?
Visa hela svaret

Hur ofta kollar Kronofogden?

Kan du inte betala din skuld, är löneutmätning ett vanligt sätt att göra det på. Då drar din arbetsgivare en summa varje månad.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det innan löneutmätning börjar?

Lagändringarna som rör förbehållsbeloppet föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och lagändringarna i övrigt den 1 augusti 2021. I fråga om löneutmätning föreslår regeringen att det belopp som en gäldenär får förbehålla sig vid löneutmätning höjs för barnfamiljer.
Visa hela svaret

Kan man lura Kronofogden?

Utmätningsregler för ett gift par. Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Jag har tolkat din fråga som att du undrar om kronofogden kan utmäta bilarna i ert gemensamma hem. Till att börja med så är var och en av en makes skulder och tillgångar sina ens egna,,

 1. Det innebär att en kronofogde inte kan ta din makes tillgångar för att betala dina skulder.
 2. Men vid utmätning är det väldigt vanligt att människor försöker lura kronofogden med att upprätta s.k “skenavtal” avtal som existerar endast för skens skull.
 3. Därför finns det speciella bevisregler kronofogden måste förhålla sig till vid utmätning.

Dessa hittar vi i, För gifta par gäller regeln i, Enligt den regeln presumeras all egendom som är i din besittning som att du är ägare. Presumtionen kan brytas genom att det görs sannolikt att ägaren är din make. I ditt fall borde ägarbevisen fungera tillräckligt bra för att bryta presumtionen mot att du är ägare.
Visa hela svaret

När får man en anmärkning hos Kronofogden?

Varför kan du få en betalningsanmärkning? När du har en skuld du inte betalar kan den som vill ha betalt ta hjälp av Kronofogden. Så småningom registreras din skuld i våra register. Då kan kreditupplysningsföretagen hämta den informationen från oss och det innebär att du fått en betalningsanmärkning.
Visa hela svaret

Kan Kronofogden knacka på?

Dokumentärserie som följer de anställda på kronofogden i England i deras arbete med att försöka samla in skulder. Det är ett arbete som är allt annat än enkelt, och som kräver toppexpertis och tekniskt avancerade verktyg för att klara av.
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta min tv?

Utmätning av telefon och tv? Fråga 16/10/2021 Hej! Vad får kronofogden mäta ut ? Jag bor fortfarande hemma och som jag förstår det så får dom bara ta saker som jag äger vid en eventuell utmätning ? Men problemet är att jag är 18 år och inte äger något mer än en Tv och min mobil och då är frågan, Tvn förstår jag men mobilen behöver jag.

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Den lag som är tillämplig på din fråga är Vid en utmätning ska kronofogden ta den betalningsskyldiges, gäldenärens, egendom i anspråk för att kunna betala av dennes skulder. Kronofogden ska i första hand ta sådan egendom som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären, Utmätning av egendom som tillhör annan

Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, eller om gäldenären enligt ska anses vara ägare. Huvudregeln är att gäldenären anses vara ägare till egendomen om gäldenären har egendomen i sin besittning och om det inte framgår att den tillhör någon annan,.

 • Att ha något i sin besittning innebär att man har något under sin omedelbara kontroll, till exempel i sitt hem.
 • Men eftersom du bor med familj är det annorlunda.
 • I de fall då gäldenären bor tillsammans med till exempel föräldrar/syskon och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären endast vara ägare om det framgår att egendomen tillhör gäldenären,,

Exempelvis smycken eller liknande som finns i ditt och dina föräldrars gemensamma hem skulle förmodligen anses vara i er gemensamma besittning, men för att kronofogden ska kunna utmäta den, behöver de styrka att egendomen är din och inte dina föräldrars.

 • Med det sagt är det inte sannolikt att kronofogden kommer ta egendom som tillhör dina föräldrar.
 • Om kronofogden ändå utmäter egendom som tillhör dina föräldrar, kan dina föräldrar inom en månad väcka talan om saken i domstol.
 • Om det under rättegång framkommer att egendomen tillhörde dina föräldrar, ska utmätningen hävas, Det kan också nämnas att det finns mycket som undantas från utmätning,

Kronofogden ska bland annat inte utmäta kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk. Även möbler, husgeråd och annan utrustning undantas från utmätning i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel, TV? Att ha en TV har ansetts vara en nödvändighet i ett hem.

Så länge TV:n är av begränsat värde undantas den därför från utmätning. Om man däremot har flera tv-apparater eller om en TV är av högre värde kan utmätning bli aktuell. Den dyrare TV:n kommer då utmätas samtidigt som man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan TV av mindre värde,, Utmätning får bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Skicka Brev Till England?

Telefon? Precis som ovan vad gäller TV:n borde samma gälla för telefonen. Eftersom du har telefonen i din besittning och den används uteslutande av dig, kan kronofogden utmäta telefonen om den anses ha ett högre värde. Då har du rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan telefon av mindre värde.

 • Om du har lön, löneutmätning Då åläggs din arbetsgivare att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogden,,
 • Hur stor löneutmätningen blir är beroende av gäldenärens ekonomiska situation.
 • Ronofogden får endast utmäta den del som överstiger vad gäldenären behöver för sitt underhåll,.
 • Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning kallas för förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av gäldenärens bostadskostnad och ett så kallat “normalbelopp” som innefattar alla övriga vanliga levnadskostnader Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, Josefine Ljungberg Palm Rådgivare Hittade du inte det du sökte? : Utmätning av telefon och tv?
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta min frus bil?

Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder? Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Det korta svaret är nej, kronofogden kan inte utmäta din frus konto eller bil för att betala dina skulder. Nedan följer en förklaring varför: Även fast ni är gifta så äger vardera make sina egna saker och ansvarar för sina egna skulder.

 • Ronofogden har rätt att utmäta lös egendom men den måste tillhöra gäldenären, dvs den som har skulden hos kronofogden,,
 • Lös egendom är exempelvis elektronik, bilar, pengar och dylikt.
 • Sådan egendom som inte tillhör dig kan kronofogden således inte utmäta.
 • Det som kan ställa till problem är om ägandeförhållanden är oklara.

Sådan egendom som ni använder tillsammans, exempelvis möbler, kan kronofogden utmäta om det inte finns bevis på att ni äger den tillsammans eller att din fru äger egendomen. Detta beror på att det finns en presumtionsregel som presumerar att du äger egendomen om det inte finns bevis för något annat ägandeförhållande,,

Baserat på det jag skrivit ovan finner jag ingen anledning att skriva ett äktenskapsförord eller kontakta en advokat. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

: Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta min dator?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du har skulder hos Kronofogden gör myndigheten kontroller/utredningar av dina ekonomiska förhållanden med jämna mellanrum. Det behöver inte betyda att de kommer utmäta något eller göra något hembesök hos dig.

Om det inte finns något tecken i Kronofogdens utredning på att du skulle ha tillgångar i din bostad som är utmätningsbara är det oftast inte sakligt motiverat att göra ett hembesök hos dig. Jag tolkar det du skriver om pappret du har fått som att Kronofogden endast redovisar för dig att de har kontrollerat dina bankkonton för tillgångar.

Som jag kommer att redogöra för får de tillgångar du uppger inte utmätas, även om det finns lite undantag som jag kommer ta upp. Försörjningsstödet du får beviljat av kommunens socialtjänst/socialnämnd kan inte utmätas för dina skulder. Detta eftersom tanken med försörjningsstödet är att dina behov ska bli tillgodosedda genom pengarna, så att du kan tillförsäkras en rimlig levnadsstandard ( 4 kap.1 § socialtjänstlagen ).

 1. Möblerna som du nämner kan inte heller som utgångspunkt utmätas för dina skulder eftersom de anses nödvändiga för ditt hem ( 5 kap.1 § punkt två utsökningsbalken ).
 2. Om möblerna är väldigt dyra kan dock bedömningen ändras, men i så fall har du ändå rätt till att få behålla en rimlig del av pengarna från Kronofogdens exekutiva försäljning av möblerna, så att du kan köpa nya billigare möbler ( 5 kap.4 § utsökningsbalken ).

Men om möblerna har ett “normalt värde” kan de alltså inte utmätas. Gällande din dator är den också som utgångspunkt skyddad mot utmätning ( 5 kap.1 § punkt två utsökningsbalken ). En mer kraftfull och dyr dator skulle dock kunna utmätas för dina skulder.

 1. Ett riktmärke kan sägas vara om datorns värde skulle överstiga 6 000 kr, då skulle datorn kunna utmätas för dina skulder.
 2. Ronofogdemyndighetens handbok om utmätning s.156 ).
 3. Och samma gäller här som för möblerna, om din dator skulle vara utmätningsbar har du rätt att behålla en del av pengarna från försäljningen så att du kan köpa en billigare dator ( 5 kap.4 § utsökningsbalken ).

Samma principer gäller för din mobiltelefon, den får bara utmätas om den är dyr. En vanlig smartphone för några tusenlappar bör inte kunna utmätas. Med vänliga hälsningar,
Visa hela svaret

Vad händer om Kronofogden kommer hem?

Sälja huset eller lägenheten – Ibland räcker inte pengar, lön och saker till för att betala skulden. Då kan vi behöva sälja personens hus eller lägenhet. Vi försöker alltid hitta sätt att betala en skuld som gör att ingen måste flytta från sitt hem. Särskilt om det är en familj med barn eller tonåringar som drabbas.
Visa hela svaret

Hur snabbt växer skulder hos Kronofogden?

Skulderna växer snabbt – Vid årsskiftet noterades en ny rekordnivå för svenskarnas skulder hos Kronofogden: 94 miljarder kronor. Det är en ökning med ungefär sju miljarder sedan förra året, eller närmare 20 miljoner om dagen. På tio år har skuldberget vuxit med över 32 miljarder kronor.

 • En stor del av ökningen beror på att skulderna växer konstant på grund av räntan.
 • Men det handlar också om att vi får in fler skulder på högre belopp, säger Davor Vuleta.
 • De som har skulder hos Kronofogden är alltså skyldiga allt större summor.
 • Medianskulden låg vid årsskiftet strax över 65 000 kronor vilket är en tydlig uppgång jämfört med läget för några år sedan, enligt Davor Vuleta.

– Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att ansöka om skuldsanering, säger han.
Visa hela svaret

Hur ofta kollar Kronofogden?

Kan du inte betala din skuld, är löneutmätning ett vanligt sätt att göra det på. Då drar din arbetsgivare en summa varje månad.
Visa hela svaret

När knackar Kronofogden på dörren?

Kronofogden träder in – Om inte skulden betalas när skulden har gått till inkasso, så kommer Kronofogden in i bilden. Kronofogden kommer då att skicka ut ett brev till dig där du ombeds att godkänna eller bestrida betalningskravet. Detta adderar ytterligare en avgift som heter betalningsföreläggande avgift, som ligger på 300 kronor och då kan utfallet bli på två olika sätt.

 1. Antingen godkänner du kravet (gäller även när du inte har svarat Kronofogden) och då kommer Kronofogden bekräfta ett utslag som påvisar att du är betalningsskyldig.
 2. Detta gör också att Kronofogden kan hjälpa det företag som du är skyldig pengar, så att de får tillbaka sina pengar genom att ta tillbaka den produkt du beställde från företaget – eller andra ägodelar som kompensation från ditt hem.

Betalar du då inte skulden inom tio dagar när du har godkänt betalningskravet, kommer du att få en betalningsanmärkning som varar i tre år. En betalningsanmärkning kommer att medföra till att du troligtvis inte får möjlighet att få några bra lån, kreditkort, hyreskontrakt eller liknande.
Visa hela svaret