När Börjar Postnord Ta Betalt För Kina Paket?

0 Comments

När Börjar Postnord Ta Betalt För Kina Paket
Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas. När man beställer vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott), måste tulldeklaration upprättas även om värdet är under 1 600 kronor, och då är PostNords avgift 125 kronor.

 1. Måste även gåvor momsdeklareras? Under vissa omständigheter behöver du inte betala moms för gåvor som är skickade mellan privatpersoner.
 2. Mer information om detta finns hos Tullverket,
 3. Från vilka länder gäller de här avgifterna? I media har diskussionen framförallt gällt varor från Kina, och den absoluta merparten av alla försändelser kommer just från Kina.

Men den här avgiften kommer att tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald. Varför har min försändelse returnerats? Det kan finnas olika förklaringar. En försändelse som har hamnat på ett utlämningsställe i avvaktan på utlämning, ligger där mellan 14 och 30 dagar beroende på vilken tjänst den skickats med.

 • Om den inte hämtas ut under denna tid returneras den till det avsändande landets postoperatör.
 • En annan förklaring till att försändelser returneras är brister i tulldeklarationen, se svar nedan.
 • Vad händer om min försändelse inte har rätt tulldokument? Enligt internationellt regelverk måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med kommersiellt innehåll som anländer utifrån EU:s tullunion.

Exempelvis ska uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde finnas angivna på tulldokumentet. I de fall dokumentationen är bristfällig går inte tulldeklaration att utföras, och försändelsen returneras då till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

Om försändelsen är internationellt spårbar kommer du kunna se att brevet returnerats. Vår kundservice kan i dessa fall hjälpa dig att se orsaken till returen. Om avsändaren skickat försändelsen med en tjänst som inte går att spåra kommer vi däremot dessvärre inte kunna se returorsaken eller lämna fler uppgifter om den försändelse du väntar på.

Vad händer med varor jag handlar från ett EU-land? Då påverkas du inte. Handlar du som konsument på nätet från ett EU-land betalar du antingen svensk moms eller moms i det landet där e-handeln är registrerad (beroende på e-handlarens omsättning på handel med Sverige).

 • Oavsett vilket utförs ingen moms- eller tulldeklaration vid gränsen och ingen avgift tas ut.
 • Vad händer om jag får ett krav på att betala moms och en avgift, men inte betalar? Kommer jag få inkassokrav? I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen.
 • Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren.

Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala. Varför måste PostNord ta ut en avgift för det här? Den som utför en moms- och/eller tulldeklaration utför en tjänst, något som kostar pengar.

Kostnaderna består av lön och skatter, teknisk utrustning, lokaler för de anställda, utrymme för att lagra försändelser i avvaktan på betalning etc. Allt detta kostar pengar som PostNord måste få kompensation för. Det kan i sammanhanget påpekas att den här förändringen innebär en sänkning av avgiften för försändelser med ett deklarerat värde på mellan cirka 220 kronor (22 euro) och 1 600 kronor.

Vad händer med garanti och ångerrätten med varor som blir liggande i lager hos er? Vid e-handel utanför EU gäller det konsumentskydd som finns i det land där webbutiken är baserad, alternativt garanti som säljaren självmant åtar sig. Det är därför alltid viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller, framförallt när man handlar från länder utanför EU.

 • I vissa fall har avsändaren t ex angett 30 dagars ångerrätt från leverans, dvs.
 • Från den dag som man mottager varan, och därmed kommer inte eventuell lagringstid att påverka denna tidsfrist.
 • Det är dock importörens eget ansvar att undersöka vilka villkor som gäller för varje enskilt inköp.
 • Hur lång tid har jag på mig att betala från att jag har fått en avisering? Från det att du har fått en avisering har du minst 14 dagar på dig att betala.
You might be interested:  Post Från Göteborg Till Stockholm Hur Lång Tid?

Mitt deklarerade varuvärde är under 1 600 kr, varför har jag fått en momshanteringsavgift på 125 kr? I normalfallet ska kommersiella försändelser med ett deklarerat varuvärde under 1 600 kronor momsbeläggas, men du behöver inte betala tull. PostNords momshanteringsavgift är i dessa fall 75 kronor, inklusive moms.

 1. Men för vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor.
 2. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration.
 3. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms.
 4. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler,

Finns det specialregler för kosttillskott? För vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms.

 • Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler,
 • Min vara kommer från ett EU-land, men jag ändå är jag ombedd att betala moms och momshanteringsavgift.
 • Hur kommer det sig? En försändelse med ursprung utanför EU:s tullunion kan ankomma till Sverige med ett annat EU-land som avsändare genom så kallad transitering.

En vara som ankommer till Sverige på det här sättet har inte genomgått förtullning enligt gällande EU-rätt vid ankomst till EU, utan ska istället förtullas när det kommer till destinationslandet. PostNord ska i dessa fall därför hantera varan som om den kommer direkt utifrån EU:s tullunion, och upprätta en momsdeklaration, samt en tulldeklaration när regelverket kräver det.

Om din vara däremot har sitt ursprung i ett EU-land eller om försändelsen redan har genomgått en korrekt förtullning vid ankomst till EU, har det blivit fel och du ombeds då ta kontakt med vår kundservice, Mitt spårningsnummer som jag har fått från e-handlaren byts ut mot ett annat av PostNord. Varför gör ni det? Det finns olika tjänster för brev i de internationella flödena.

När PostNord tar emot försändelser som går som brev kan de vara exempelvis expressbrev, rekommenderade brev eller oregistrerade vanliga brev. De brev som är oregistrerade är billigast att skicka, men det innebär också att de saknar spårbarhet. När en oregistrerad försändelse anländer till Sverige saknar den normalt en unik streckkod vilken gör försändelsen ospårbar.

Dock förekommer det från olika e-handelsplattformar att försändelsen har en streckkod som gör att den framstår som spårbar. PostNord använder sig inte av denna streckkod då den inte följer internationella standarder för hur de ska utformas och framför allt inte är garanterat unik. För att ändå kunna hantera dessa importförsändelser måste PostNord därför ge dessa försändelser ett nytt kolli-ID som är garanter.

Vill man ha bättre spårbarhet kan man när det är möjligt, använda frakttjänster som är spårbara, som express eller rekommenderade brev. Jag har inte beställt något men blivit ombedd att betala importavgift. Om du fått en avi eller sms med information om att betala en importavgift men inte vet med dig att du beställt något behöver du inte betala avgiften.

 • Notera dock att gåvor i vissa fall behöver momsdeklareras.
 • Den avisering som du har fått kan alltså gälla en gåva som någon har skickat till dig utifrån EU:s tullunion.
 • Du kan läsa mer om att ta emot gåvor på Tullverkets webbplats,
 • Om avgiften inte betalas så kommer försändelsen att returneras till avsändaren när liggetiden har gått ut och avgiften annulleras.
You might be interested:  Hur Skriver Man C/O Adress På Brev?

Vad innebär PostNords avtal med Wish? Sedan EU:s nya regelverk för moms trädde i kraft den 1 juli 2021 hanteras försändelser från Wish genom regelverket för Import One Stop Shop (IOSS), Som konsument kommer du även framöver kunna betala moms vid köptillfället och slippa betala hanteringsavgift när försändelsen anländer till Sverige, om e-handelsföretaget har hanterat regelverket för IOSS korrekt.

 • Du kommer däremot behöva utse PostNord till direkt tullombud,
 • Du kommer att få en avisering, antingen på SMS eller med brev, med instruktioner om hur du går tillväga.
 • Efter att du har godkänt PostNord som direkt tullombud kommer försändelsen att levereras till dig eller till ditt ombud.
 • Om Tullverket inte skulle godkänna införtullningen kommer du istället att få en avisering om att betala moms och hanteringsavgift.

Om du har anledning att tro att momsen redan är inbetald ombeds du ta kontakt med avsändaren för mer information. Kan jag utföra en egen momsdeklaration som privatperson? Ja, det går bra. För att göra detta behöver du ta kontakt med vår kundservice för att få information om var försändelsen befinner sig.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar tull från Aliexpress?

Shoppar du prylar från Kina? Här är avgifterna som gäller idag E-handeln i Sverige växer i snabb takt – och så även antalet beställningar från Kina. Tjänster som Wish och Alibaba har gjort det möjligt för svenskar att beställa prylar till mycket låga kostnader, och var tredje pryl som beställs till Sverige från utländska sajter kommer idag från Kina.

 • Det handlar om cirka 150.000 paket om dagen som kommer till Arlanda.
 • Den senaste tiden har det framkommit att Postnord, som hanterar en stor del av Kinapaketen, och Tullverket, som ska kontrollera att momsen för de varor som beställs betalas, har haft olika uppfattning Men i slutet av januari bestämdes det att Postnord ska utforma ett system för hur momsen ska hanteras.

Ett arbete som riskerar att Rapporteringen har väckt många frågor om vad som faktiskt gäller och vilka avgifter som kan tillkomma när du handlar från utländska sajter. Här är några tumregler att utgå ifrån. Tull ska i princip betalas på alla försändelser som är värda mer än 1500 kronor.

 1. Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer.
 2. Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift.
 3. Tullavgiften beräknas på inköpspris och fraktkostnad.
 4. Du ska alltid betala moms på varor som du köper från länder utanför EU, oavsett varornas värde.

Momsen är 25 procent på alla varor förutom på livsmedel där den är 12 procent och på vissa trycksaker där den är 6 procent. Momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift. Moms behöver inte betalas på varor som beställs från länder inom EU.

Enligt EU:s regler kan länder inom EU göra ett undantag vad gäller moms och först ta in den på varor som överskrider ett värde av 22 euro. Sverige har valt att inte utnyttja det undantaget och regeln som gäller är alltså att konsumenter ska betala in moms från första kronan. Förutom tull, moms och eventuellt andra skatter kan du även behöva betala transportföretagets avgift för att göra tulldeklarationen åt dig, en så kallad importtulldeklarationsavgift eller administrationsavgift.

Du betalar samtliga avgifter i samband med att du hämtar ut ditt paket på ett utlämningsställe. Postnord har flaggat för att deras avgifter kan komma att Du behöver inte betala varken tull eller moms om du får en gåva som understiger ett värde på under 500 kronor skickad till dig.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skickar Jag Paket Med Postnord?

Måste man betala tull om man skickar tillbaka?

Om du får en ny vara skickad till dig – Om din vara var felaktig när du fick den kanske du får en ny vara skickad till dig av säljaren. Du behöver då betala alla avgifter igen när den nya varan kommer till Sverige. När du har returnerat den felaktiga varan kan du ansöka om att få tillbaka tull, moms och andra skatter för varan som var felaktig.
Visa hela svaret

När betalar jag Importmoms?

Hur fungerar det med momsen? – EU är en tullunion med tullgräns mot länder utanför EU. Det betyder att EU-länderna har gemensamma regler för tull och moms. Skatteverkets guide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över momsreglerna. I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet.

Guide till varuhandel hos Skatteverket Moms vid utrikeshandel hos Skatteverket Moms vid import av varor Om du är momsregistrerad och importerar varor från länder utanför EU eller från EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde, så ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket via din momsdeklaration.

Har du inte momsregistrerat dig ska du betala importmoms till Tullverket. Du ska betala moms för tullpliktiga varor.
Visa hela svaret

Får man alltid betala tull?

Handla på nätet från ett land utanför EU – När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter.
Visa hela svaret

När betalar jag Importmoms?

Hur fungerar det med momsen? – EU är en tullunion med tullgräns mot länder utanför EU. Det betyder att EU-länderna har gemensamma regler för tull och moms. Skatteverkets guide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över momsreglerna. I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet.

Guide till varuhandel hos Skatteverket Moms vid utrikeshandel hos Skatteverket Moms vid import av varor Om du är momsregistrerad och importerar varor från länder utanför EU eller från EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde, så ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket via din momsdeklaration.

Har du inte momsregistrerat dig ska du betala importmoms till Tullverket. Du ska betala moms för tullpliktiga varor.
Visa hela svaret