Hur Skriva Avsändare På Brev?

0 Comments

Hur Skriva Avsändare På Brev
Din varukorg har gått ut! – Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt Artiklar/Adresser 2020-06-22 Du har säkert både fått och skickat många brev och vykort. Men hur skriver man egentligen adress rätt? Vad står de där fem siffrorna i postnumret för? Och vad får man skicka i ett brev? Vi reder ut brevadresserandets konst. Hur Skriva Avsändare På Brev

Adressen skrivs på kuvertets nedre högra hörn. Adressen skrivs alltid i högra hörnet eftersom brevet maskinsorteras och scannas av från höger till vänster. Först skriver du mottagarens hela namn – inga förkortningar eller smeknamn. Nästa rad är till för gatuadressen. På tredje raden skriver du postnummer och postort. Postnumret ska alltid vara fem siffror, de tre första visar vilken ort brevet ska till och de två sista vilket adressblock. Det är på postnumret som den första sorteringen görs vilket betyder att det är viktigt att få det rätt för att brevet ska komma fram i tid. Ska brevet skickas utomlands skriver du till vilket land brevet ska på en rad under postnumret. Frimärket sätter du i översta högra hörnet. På baksidan av kuvertet, i det övre vänstra hörnet skriver du din adress (avsändaradressen), glöm inte att kryssa över den! Avsändaradressen används om brevet av någon anledning inte kan skickas till mottagaren.

OBS! Sorteringsmaskinen föredrar vita kuvert med en tydligt textad adress. Ska du skicka något annat än papper i brevet, använd ett vadderat kuvert. Annars riskerar kuvertet att trasas sönder i sorteringsmaskinen.
Visa hela svaret

Var skriver man avsändaren på ett kuvert?

Hur du adresserar en försändelse – Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet. En svensk adress till en privatperson består vanligtvis av tre rader: Förnamn Efternamn Gata Gatunummer Postnummer Ort Du behöver inte skriva land i adressen när du skickar inom Sverige.
Visa hela svaret

Hur skriver man mottagare på brev?

Utlandsadress – Postnummer i utlandsadresser skriver du med landsbeteckning enligt standard och med bindestreck före postnummer. Förekommer inte postnummer före ortnamn skriver du inte heller landsbeteckning. Skriv mottagarlandets namn på svenska eller engelska. I din avsändaradress skriver du på motsvarande sätt Sverige på mottagarlandets språk eller engelska.
Visa hela svaret

Kan man skicka brev utan avsändare?

Kom ihåg att alltid skriva avsändaradress – alltså din fullständiga adress – på baksidan av kuvertet. Då kan brevet skickas tillbaka till dig om det inte går att dela ut.
Visa hela svaret

Vad ska man skriva på C o?

När någon annan ska ta hand om din post – Du kan anmäla en särskild postadress med c/o om du vill att någon annan ska ta hand om din post. C/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Du använder c/o framför namnet och adressen på den person som ska ta hand om din post.

Mer information om c/o finns hos Svensk Adressändring Länk till annan webbplats.

Visa hela svaret

Måste man ha namn på brev?

Rekommenderade brev – Gör så här om du skickar ett rekommenderat brev:

På kuvertet ska du bara skriva Skatteverket och adressen.Namn på eventuell handläggare skriver du i själva brevet, inte på kuvertet.

Visa hela svaret

Måste man skriva avsändare på paket?

Viktigt när du adresserar en försändelse, skriv personens hela namn, inte smeknamn eller förkortningar. Kom ihåg att skriva tydlig och fullständig avsändare.
Visa hela svaret

Hur skriver man brev till någon?

Exempel på hur du kan skriva ett rekommendationsbrev: –

 1. Inled med en vänlig eller formell hälsningsfras. Det går också bra att inleda med en rubrik som beskriver vad brevet innehåller om du hellre föredrar det.
 2. Därefter går du direkt över till att berätta vad syftet med brevet är och vem personen du vill rekommendera är.
 3. Skriv sedan en kort introduktion där du berättar vem du är, ditt förhållande till personen i fråga och din personliga erfarenhet eller expertis.
 4. Skapa en översikt över personens styrkor som du har upplevt dem och hur de relaterar till mottagaren av brevet. Lyft även gärna fram vad personen i fråga har arbetat med hos er, vilka egenskaper hen besitter och visa gärna med exempel på arbetsuppgifter hen utfört väl.
 5. Ett avslutande uttalande som sammanfattar varför den person du rekommenderar skulle passa bra till jobbet/utbildningen.
 6. Avslutningsvis skriver du en vänlig eller formell avslutningsfras och signerar brevet med din signatur. Skriv även datum och ort i samband med signaturen. Glöm inte att ange din kontaktinformation.

Kom ihåg att när du skriver ett rekommendationsbrev är det viktigt att du alltid skriver en unik rekommendation för personen du ska rekommendera.
Visa hela svaret

Vad händer om man skriver fel namn på brev?

“Inte så mycket att göra” – Vad gör man då om namnet blivit felstavat på paketet eller det rekommenderade brevet, eller om smeknamnet står i stället för namnet på legitimationen? – Tyvärr är det inte så mycket att göra, säger Per Ljungberg. Försändelsen får gå tillbaka till avsändaren, som får skicka om den.

 • Personalen gör fel på postutlämningsställena om de inte kräver att namnet på legitimationen och adressen överensstämmer helt.
 • Men Peje Hasselqvist fick ju ut paket nummer två fast hans efternamn då var stavat med “qu”? – Ja, formellt gjorde personalen ett fel där, erkänner Per Ljungberg.
 • Fast det ska inte uppstå orimliga situationer, så vi håller på att se över reglerna för utlämning av paket nu.
You might be interested:  Vad Heter Cv Och Personligt Brev På Engelska?

I princip behöver du alltså lägga till ditt smeknamn på legitimationen om det används ofta. Annars får du vara noga med att påpeka att det rätta namnet ska skrivas i adressen. – Ett vanligt brev som är för tjockt för att delas ut i brevlådan får man också hämta på ett postutlämningsställe, säger Per Ljungberg.
Visa hela svaret

Kan man skicka anonyma brev?

Är det brottsligt att skicka anonyma mail i syfte att uppmana någon till bättre beteende? Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din text som att du undrar om det är brottsligt enligt svensk rätt att skicka brev innehållande omdömen om ditt beteende och uppmaningar att ändra ditt beteende.

 • Är det brottsligt att skicka anonyma mail i syfte att uppmana någon till bättre beteende?

Nej, det är inget brott att skicka anonyma brev med omdömen om någon annans beteende. Du skriver själv att det inte heller är några hot eller hot om brottsliga gärningar i brevet. Att enbart skicka brevet till dig är alltså med största sannolikhet inte någon brottslig gärning.

 • Däremot kan det vara brottsligt att sprida information om någon annan till andra människor i syfte att dessa ska få en negativ bild av den ryktet handlar om.
 • Framför allt då ryktet sprids till en krets som typiskt sett vet vem det är det handlar om (vilket är fallet på exempelvis skolor, arbetsplatser, föreningar och små samhällen i övrigt).

Då kan det bli aktuellt att tala om brottet förtal, som går att hitta i, Eftersom jag inte vet någonting mer om ditt ärende så kommer jag inte att spekulera mer i det utan lämnar det åt dig om du vill ta detta vidare ifall det skulle gå så långt.

 1. Är det brottsligt att bete sig dåligt?

Detta är en oerhört ospecifik fråga och mitt svar blir därför: Det beror på. Det beror nämligen helt på vad du lägger i begreppet “att bete sig dåligt”. Att bete sig dåligt genom att vara känslokall, osympatisk eller bara elak är inte brottsligt. För att beteenden ska vara brottsliga så krävs det att de är kriminaliserade enligt lag.

 • Många olika beteenden skulle teoretiskt sett kunna falla in under “dåligt beteende”, exempelvis våldsbrott, brott mot liv och hälsa, sexualbrott m.m.
 • Att exempelvis osympatiskt vilja misshandla någon är inte på något sätt brottsligt; däremot är det absolut brottsligt att faktiskt misshandla någon, både psykiskt och fysiskt.

Det är själva handlingen, verkliggörandet av sina tankar, som är det brottsliga. Det blir svårt för mig att även i denna del bedöma om du begått någon brottslig handling, då jag inte vet någonting om vad du gjort. Jag kan tyvärr inte ge dig något mer precist svar än så.
Visa hela svaret

Vad händer med brev som inte kommer fram?

Checklista innan du reklamerar Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt Reklamera Information som är bra att gå igenom innan du reklamerar.

Brev som vi inte kunnat dela ut på grund av felaktig eller ofullständig adress sänds åter till avsändaren. Saknas avsändaradress skickar vi enligt postlagen inrikes brev till Post- och telestyrelsen. Det går att efterfråga saknade brev på, Brev från utlandet som inte kunnat delas ut returneras till avsändarlandet. Brev (till exempel ett vanligt 1:a-klassbrev eller ett vykort) som inte har någon tilläggstjänst (till exempel Express eller Postförskott) kan du inte få någon ekonomisk ersättning för. Om det du skickat har ett brev-ID eller ett kolli-ID (det står i så fall på ditt kvitto) kan du, Den som har skickat brevet eller paketet bör vara den som gör reklamationen. Hen har alla inlämningsuppgifter och kvitton. Men om reklamationen rör en skada är det bäst att mottagaren reklamerar, eftersom hen har det skadade godset. När du reklamerar, var noga med att fylla i alla uppgifter som behövs, till exempel brev-ID eller kolli-ID (de finns i så fall på ditt kvitto), ordentlig beskrivning av innehållet i försändelsen och så vidare. Om din reklamation rör en skadad försändelse ska innehållet och originalemballaget sparas i ursprungligt skick, så att vi vid behov kan besiktiga den. Tänk på att adresskortet ska sitta kvar. Den skadade försändelsen får varken användas, repareras, returneras eller kasseras. Våra villkor är uppdelade för respektive,

: Checklista innan du reklamerar
Visa hela svaret

När ska man ha C o adress?

Den här informationen hänvisar till var information om care of (c/o) adressering finns att hämta. I adresseringssammanhang betyder c/o, som är en förkortning av begreppet “care of”, att en person ska “ansvara för” eller “ta hand om” för en annan persons räkning. Information om c/o-adressering finns att hämta på Svensk Adressändring AB:s webbplats här.
Visa hela svaret

Har ingen adress att skriva mig på?

bostadslös, var skriver man sig då? Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Man ska folkbokföra sig på den adress där man uppehåller sig eller har sin dygnsvila (). Detta kanske är svårt för dig om du byter adress ofta. Du kan folkbokföra dig på en väns adress om du vet att du ska bo där ett tag.

 1. Därefter kan du anmäla en särskild postadress hos Skatteverket, och då ange en postbox om du hellre vill att din post ska komma dit.
 2. Du kan läsa mer om särskild postadresser via Skatteverket,
 3. Dina alternativ är annars att skriva dig hos kommunen där du uppehåller dig, vilket du kan läsa mer om på Skatteverkets hemsida,

De flesta frågor kring var du kan skriva dig kan Skatteverket svara på bättre än vad vi kan. Jag rekommenderar dig att kontakta dem för vidare vägledning i hur du ska göra i ditt specifika fall. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen, : bostadslös, var skriver man sig då?
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kan En Företagskund Kräva Vid Sen Leverans?

Vad händer om mitt namn inte står på brevlådan?

Vad gör jag om någon har folkbokfört sig hos mig (som inte bor där)? Du ska alltid skicka tillbaka brev till avsändaren genom att skriva “åter avsändaren: bor inte på denna adress” på brevet och sedan posta det. På det sättet får avsändaren veta att personen inte finns på adressen. Om du känner personen är det bra om du kan be hen att anmäla flytt till rätt adress.
Visa hela svaret

Måste man skriva efternamn på brev?

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-12-23 11:09 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/etikettfragan/2008/12/17/adressera-kvinnor-927/ Publicerad 2008-12-17 Fråga 1: Jag vet inte hur man skriver julkort till en familj där hon och han har olika efternamn, och hur gör man med deras barn med olika namn? Fråga 2: Om man skickar julkort till en familj, är det då korrekt att adressera det till Familjen Anders Persson? Jag bytte till min mans efternamn när vi gifte oss och sen dess skriver även några av släktingarna på min sida denna form i adressen.

Jag känner mig förminskad och åsidosatt. Skulle önska att det bara stod familjen Persson om man inte orkar skriva bådas förnamn (påhittat namn som exempel) Svar: Allt fler frågor kommer till min spalt om just adressering till familjer där familjemedlemmarna har olika efternamn! Det är svårt att veta, svårt att få plats med flera olika namn på exempelvis ett julkort, svårt att vara säker på hur personer uppfattar sin tillhörighet.

Att skriva Herr och fru Anders Persson, eller Familjen Anders Persson, är gammaldags, men har inte med något förminskande att göra. Nog är vuxna kvinnor så kloka att de känner sitt eget värde bättre än genom adressering av ett julkort? Mest korrekt vore förstås att skriva hans och hennes eller omvänd ordning, förnamn och det gemensamma efternamnet.

Annars brukar jag föreslå att den som skickar brev eller kort till en familj där flera efternamn förekommer ska skriva ut respektive namn, för- och efternamn. Då kommer genast frågan: mannens eller kvinnans namn först? Skriv kvinnans namn, brukar jag svara, så slipper hon känna sig åsidosatt, vilket det finns en modern risk at hon gör om mannens namn på gammalt sätt skrivs först.

Någon man har hittills inte skrivit för att klaga på att hans namn stått efter kvinnans. Kanske tycker inte män att deras värde finns i vilken adressering ett julkort har. Magdalena Ribbing
Visa hela svaret

Varför skriver man framför namn?

Om du vill få någons uppmärksamhet i ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan kan du skriva @-tecknet följt av personens namn i e-postmeddelandets brödtext eller i en mötesinbjudan.
Visa hela svaret

Hur gör man eftersändning av post?

Klicka på frågan för att se svaret. Det är viktigt att anmäla adressändring när man flyttar. Att anmäla adressändring till Skatteverket (ändring av folkbokföringsadress) kostar ingenting. Vill man begära eftersändning eller lagring av sin post får man vända sig till Svensk Adressändring AB (SvAAB) som tillhandahåller dessa tjänster mot betalning.

 1. De flesta postoperatörer i Sverige är anslutna till SvAAB och får regelbundet information om vilka personer som gjort adressändring och/eller beställt eftersändning eller lagring.
 2. Fungerar inte eftersändningen bör man kontakta SvAAB:s kundtjänst och redogöra för vad som gått fel.
 3. När man flyttar måste man själv informera avsändare om att man har ny adress.

Den vanligaste orsaken till att brev inte kommer fram till den nya adressen är att man under eftersändningstiden glömt att informera avsändaren om att man har bytt adress. Det är endast vissa myndigheter och företag som automatiskt får tillgång till de nya uppgifterna genom centrala adressregister.

När eftersändningstiden upphört, får postoperatören ingen mer information från SvAAB om vart ett brev med den gamla adressen ska skickas. Brevet ska i dessa fall returneras till avsändaren och om någon sådan inte angetts ska det skickas till PTS enhet för saknade brev. C/o ska användas som adresseringsuppgift framför namnet i adressen på den som ska ansvara för/ta hand om en försändelse och se till att den når den avsedda adressaten, det vill säga när person A ska ta hand om posten för person B då person B av någon anledning inte har möjlighet att ta emot den själv.

Det kan till exempel röra sig om situationer då en huvudmans post ska gå till dennes god man, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten för sina åldrande föräldrar. Den som ska ta hand om posten anses då vara den förmedlande mottagaren av försändelsen.

I dessa fall ska försändelsen adresseras på detta sätt: Huvudman Huvudmansson c/o God M. Godmansson Åvägen 33 123 45 Staden Läs mer om care of-adressering. Om du skrivit ett brev som inte kommit fram så ska du först kontakta din postoperatör. Brevet kan finnas där. Men om du inte hittar brevet där, så kan du skicka en anmälan till PTS.

Det kan du göra via e-tjänsten “Anmälan av saknat brev”. Brev som inte har kunnat delas ut eller som är underfrankerade skickas till PTS av postoperatören. PTS har särskilda befogenheter att öppna breven i syfte att hitta avsändaren. Hittar myndigheten information om avsändaren så skickas brevet tillbaka till denne.

Myndigheten gör däremot inga försök att hitta en ny adress till mottagaren. De brev, där avsändaren inte kan hittas, förvaras hos PTS i två månader. Ett öppnat brev som inte har kunnat återsändas tillfaller staten vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden förstörs omedelbart efter förvaringstidens utgång.

Annat innehåll än kontanter ska säljas om det är lämpligt och en försäljning inte kan antas kränka någons personliga integritet. I annat fall ska innehållet förstöras. Innehåll som inte kan säljas och därmed ska förstöras får i stället skänkas till välgörande ändamål, om det inte kan antas kränka någons personliga integritet.

Läs mer om saknade brev. Syftet med postnummersystemet är att stödja en effektiv postutdelning och postnummersystemet behöver förändras i takt med att omvärlden förändras. Det kan till exempel handla om att nya bostadsområden och vägar byggs, att befolkningen ökar eller minskar inom ett område, eller att utdelningsverksamheten behöver anpassas till följd av att brev- och paketvolymerna förändras.

PTS har ingen möjlighet att besvara frågor om enstaka förändringar. I det fallet hänvisar vi till Postnords kundservice 0771- 33 33 10. Läs mer om postnummersystemet Eftersändning av post avser främst adresserade brevförsändelser och vissa andra typer av postförsändelser omfattas inte av eftersändningstjänsten, bland annat expressbrev, varubrev, paket, delgivningsförsändelser och oadresserade försändelser (till exempel reklam och samhällsinformation).
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skickar Man Tillbaka Paket Från Zara?

Hur fyller man i mottagningsbevis?

Mottagningsbevis – Mottagningsbevis kan köpas som tillägg till Rek. Tjänsten ger dig bevis på att mottagaren har fått din försändelse, eftersom det påskrivna mottagningsbeviset skickas tillbaka till dig. Du kan antingen beställa hem mottagningsbevis eller hämta hos ditt serviceställe.
Visa hela svaret

Kan man skriva familjen på ett kuvert?

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-12-23 11:09 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/etikettfragan/2008/12/17/adressera-kvinnor-927/ Publicerad 2008-12-17 Fråga 1: Jag vet inte hur man skriver julkort till en familj där hon och han har olika efternamn, och hur gör man med deras barn med olika namn? Fråga 2: Om man skickar julkort till en familj, är det då korrekt att adressera det till Familjen Anders Persson? Jag bytte till min mans efternamn när vi gifte oss och sen dess skriver även några av släktingarna på min sida denna form i adressen.

Jag känner mig förminskad och åsidosatt. Skulle önska att det bara stod familjen Persson om man inte orkar skriva bådas förnamn (påhittat namn som exempel) Svar: Allt fler frågor kommer till min spalt om just adressering till familjer där familjemedlemmarna har olika efternamn! Det är svårt att veta, svårt att få plats med flera olika namn på exempelvis ett julkort, svårt att vara säker på hur personer uppfattar sin tillhörighet.

Att skriva Herr och fru Anders Persson, eller Familjen Anders Persson, är gammaldags, men har inte med något förminskande att göra. Nog är vuxna kvinnor så kloka att de känner sitt eget värde bättre än genom adressering av ett julkort? Mest korrekt vore förstås att skriva hans och hennes eller omvänd ordning, förnamn och det gemensamma efternamnet.

 • Annars brukar jag föreslå att den som skickar brev eller kort till en familj där flera efternamn förekommer ska skriva ut respektive namn, för- och efternamn.
 • Då kommer genast frågan: mannens eller kvinnans namn först? Skriv kvinnans namn, brukar jag svara, så slipper hon känna sig åsidosatt, vilket det finns en modern risk at hon gör om mannens namn på gammalt sätt skrivs först.

Någon man har hittills inte skrivit för att klaga på att hans namn stått efter kvinnans. Kanske tycker inte män att deras värde finns i vilken adressering ett julkort har. Magdalena Ribbing
Visa hela svaret

Hur skickar man ett kuvert?

Instruktioner för sändning På kuvertet antecknas förutom adressatens även avsändarens namn- och adressuppgifter, posttekniska symboler och försändelse- och portobeteckningar. Adressfältet får endast innehålla adressatens namn- och adressuppgifter, inte t.ex. Hur Skriva Avsändare På Brev

 1. Avsändarens namn. och adressuppgifter, alternativt på kuvertets klaff.
 2. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé-beteckning eller frimärke.
 3. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Hur Skriva Avsändare På Brev

 1. Avsändarens namn- och adressuppgifter. OBS max.4 cm vid toppen av skalet, se mer information. Alternativt kan informationen placeras på kuvertets klaff.
 2. Posttekniska beteckningar, t.ex.,
 3. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé Finlande-beteckning eller frankosvarsstämpel.
 4. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Kom ihåg att beakta Postis servicespecifika krav på maskinell hantering när du planerar ett utskick, till exempel kuvertets utseende. De har sammanställts i,

 1. rad: adressatens övriga uppgifter: titel, kundnummer, beställningskod, e.dyl. kundinformation
 2. rad: adressatens för- och efternamn eller företagsnamn
 3. rad: komplement till mottagarens namn t.ex.organisationsenhet, avdelning, byrå, handläggare, lägenhetsinnehavare, c/o
 4. rad: reserverad vid behov kan t.ex. att ange namn på mottagarens eller intern information för företaget
 5. rad: exakt utdelningsadress som gatuadress eller postboxadress
 6. rad: postnummer och adressort i versaler

Försändelser till utlandet När du skickar utomlands, se landspecifika uppgifter, Kontantkunder får nödvändiga adresskort från Postis serviceställen. Adresskorten är avgiftsfria. Skriv ut adresskort via Posti SmartShip. Det går snabbt att hantera försändelser med Posti SmartShip-systemet som är avsett för att skriva ut adresskort för inhemska och internationella brev.

 • du sparar tryckkostnader
 • du sparar kuverterings- och postningskostnader
 • postningen går snabbare
 • du sparar postavgifter

Endast i assurerade försändelser kan du skicka pengar, värdepapper, smycken och andra värdeföremål. Säkerhetsbehandlingen försäkrar försändelsen och assuransen ersätter eventuella skador upp till assuransvärdet. Försändelser som innehåller punktskrift transporteras portofritt till alla länder, då avsändaren är en synskadad privatperson.

Försändelser med blindskrift ska vara öppna då de lämnas in för transport, och de får väga högst 7 kg. På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller små, högst 3 cm tjocka, paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka.

Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan. Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst. : Instruktioner för sändning
Visa hela svaret

Vad är min C o?

I adresseringssammanhang betyder c / o, som är en förkortning av begreppet ‘care of’, att en person ska ‘ansvara för’ eller ‘ta hand om’ för en annan persons räkning. Information om c / o -adressering finns att hämta på Svensk Adressändring AB:s webbplats här.
Visa hela svaret

Hur vet man hur många frimärken man ska ha?

Brev – Portot betalas med frimärken som finns att köpa hos våra ombud eller i butiken, Läs mer om vad som händer om brevet skickas med för lågt porto,

Max vikt i gram Pris Antal valörlösa frimärken
50 13,00 1
100 26,00 2
250 52,00 4
500 78,00 6
1 000 91,00 7
2 000 104,00 8

Inrikes Brev delas normalt ut inom två vardagar efter inlämningsdagen.
Visa hela svaret