Hur Lång Tid Tar Leverans Från Caia?

0 Comments

Hur Lång Tid Tar Leverans Från Caia
Allmänt Samtliga priser inkluderar vid försäljningstillfället gällande mervärdesskatt, för närvarande 25%. Frakt tillkommer på alla priser om inte annat anges. För att genomföra ett köp på caiacosmetics.com krävs det att du är över 18 år. Är du under 18 år krävs enligt Föräldrabalken målsmans medgivande.

 1. Genom beställning på caiacosmetics.com godkänner du de vid tiden publicerade villkor som anges nedan och intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är korrekta.
 2. Med benämningarna vi, våra, vårt och oss nedan avses CAIA Cosmetics/Beauty Icons AB.
 3. Företagsinformation: Beauty Icons AB Biblioteksgatan 29, 6 vån 114 35 Stockholm e-mail: [email protected] Organisationsnummer: 559153-2493 Annat EU land Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag. Ansvarsbegränsning Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Beställning När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om dina make-up produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är det något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst.

Betalning Vi accepterar faktura, delbetalning, Trustly, kredit- och bankkort samt CAIA presentkort som betalningsmetod. Ej uthämtade paket Du måste uppge giltig och korrekt leveransinformation. Om Beauty Icons AB får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller inte hämtats ut är det upp till dig att betala ny frakt.

För beställningar som inte hämtas ut debiterar vi en avgift på 250 SEK. Kampanjer Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges. Leverans Våra normala leveranstider är 2-7 arbetsdagar beroende på valt fraktalternativ.

 1. Beställningar lagda på helger skickas tidigast måndagen efter.
 2. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
 3. Integritetspolicy för Beauty Icons AB / Introduktion och sammanfattning Din personliga integritet är viktig för Beauty Icons AB (“Beauty Icons”, “CAIA” eller “vi”).

I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation. För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order. För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline. För att kommunicera med dig och besvara dina frågor. För att fråga dig om CAIA och din upplevelse av oss. För att påminna dig om en övergiven “shoppingkorg”. För att skapa och underhålla ett kundkonto. För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har. Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan.

Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? Beauty Icons AB, med organisationsnummer 559153-2493, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Qliro, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@caiacosmetics. com, Vår adress är Biblioteksgatan 29, 6 vån, 114 35 Stockholm. Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter? Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter. För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag. För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna. För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook. Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med. Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA? CAIA behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA.

När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer CAIA att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå. CAIA kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt.

Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter? Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan. Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev.
 • Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning.

Läs mer om vad det betyder nedan. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Rätt till tillgång Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar. Rätt till rättelse Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (“rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att begära att CAIA begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från CAIA till en annan dataansvarig. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

 • I tabellen kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.
 • Behandling före köp För att vi ska kunna kommunicera med dig och för att få feedback från dig så måste vi behandla dina personuppgifter.

Om du inte förser oss med dina personuppgifter för dessa syften så kommer vi inte kunna förse dig med tjänsten eller besvara dina frågor.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att spara din övergivna varukorg och påminna dig om produkten/erna du har lämnat i varukorgen om du har startat ett köp genom att skriva in din e-postadress. Information om din varukorg och e-postadressen som du gav oss när du började ditt köp. Vårt berättigade intresse att göra det så enkelt som möjligt för dig att köpa den produkt du har visat intresse för genom att lägga den i varukorgen. Från och med stunden du placerar produkten i varukorgen tills du genomför ett köp, men inte mer än fem (5) dagar.
För att kunna kommunicera med dig. Din e-postadress när du lämnar feedback och cookies. Vi behandlar också information som du förser oss med när du ger oss feedback. Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig. I ett (1) år.
För att besvara dina frågor. Ditt namn, kontaktinformation, bilder som du skickar till oss och annan information som du förser oss med. Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig. I tre (3) år eller så länge det krävs av lagen.

Behandling som krävs för genomförande av köp och avtal, etc. För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar.

Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende ansvariga för sån behandling.

Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att administrera ditt köp, dvs att veta vem vi ingår ett avtal med, för att bekräfta ditt köp, för att leverera ditt köp och kommunicera med dig angående din leverans samt samla information om din upplevelse. Ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress och leveransadress, orderinformation, vald betalningsmetod och IP-adress Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig. Tolv (12) månader efter lagd order.
Om du vill använda din ångerrätt, öppet köp eller byta din produkt och för att kunna följa konsumentsskyddslagar. Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress och information om ditt köp, till exempel din betalningsmetod. Vi sparar även informationen som du angav när du använder din ångerrätt, öppet köp eller när du byter en produkt. Behandlingen är nödvändig för utförandet av vårt kontrakt med dig och för oss att följa relevanta konsumentskyddslagar. Från när du genomför ditt köp och tolv (12) månader därefter. Om du väljer att nyttja någon av dina rättigheter kommer vi att behandla dina personuppgifter tills vi har tagit ett beslut angående ångerrätten, öppet köp eller bytet av en produkt och slutfört eventuell återbetalning eller skickat den nya produkten till dig.
För att hantera eventuella klagomål, reklamationer och/eller rättsliga tvister mot oss. Ditt namn, kontaktuppgifter, information du uppgett som är relevant inom ramarna för klagomålet, reklamationen och/eller rättsliga tvisten. Behandlingen är nödvändig för oss för att följa relevanta konsumentskyddslagar och vårt berättigade intresse att hantera klagomål, reklamationer och/eller försvara oss mot rättsliga krav. Från när vi blir uppmärksammade om ditt klagomål, din reklamation och/eller rättslig tvist och så länge det är pågående. Om vi avvisar ditt anspråk så lagrar vi alltid informationen i tolv (12) månader ifall du skulle välja att ha din rättsliga tvist granskad av en annan insats.
För att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagstiftning. Information på din faktura som till exempel köphistorik, namn och kontaktuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska följa relevant lagstiftning. Från när du genomför ditt köp och sju (7) till åtta (8) år i enlighet med svensk bokföringslag och fem till tio (5-10) år enligt penningtvättslagstiftning.

Behandling för att hantera recensioner

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att skicka e-postmeddelanden som ber dig om recensioner efter ditt köp. Ditt namn, din e-postadress och dina orderdetaljer. Vårt berättigade intresse är att kontakta dig med en förfrågan att betygsätta eller recensera ditt köp och din upplevelse för att förbättra framtida upplevelser för dig och andra kunder. Tills vi har skickat vår förfrågan till dig.

Behandling för att hantera ditt kundkonto För att hantera ditt kundkonto behandlar vi dina personuppgifter för utförandet av vårt kontrakt med dig. Om du inte förser oss med personuppgifter för detta syfte kan vi inte förse dig med ditt kundkonto.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att hantera ditt kundkonto som du har skapat. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vår integritetspolicy. Det inkluderar också behandling för att vidta säkerhetsåtgärder gällande ditt konto. Ditt namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, cookies och IP-adress, användarnamn och leveransadress. Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt, för att förse dig med ett konto när du har bestämt dig för att ha ett konto. Behandling för att skicka uppdateringar av vår integritetspolicy till dig är nödvändigt för att följa lagar och regler. Vi lagrar dina personuppgifter från när du gör ett köp och två (2) år från din senaste inloggning eller tills du ber oss att ta bort ditt konto.

Behandling för att kommunicera nyheter, inspiration och relevanta erbjudanden till dig

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att på begäran skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig samt för att skicka marknadsföring till dig som har genomfört ett köp. Din e-postadress och köphistorik. När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. När du har gjort ett köp behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att skicka relevant direktmarknadsföring. Detta gör vi bara om du gjort ett köp och inte invänt mot att ta emot marknadsföring. Om du har valt att få nyhetsbrev och relevanta erbjudanden kommer vi skicka dom tills du avregistrerar från våra nyhetsbrev. Om vi skickar nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse skickar vi sådan marknadsföring i två (2) år efter ditt senaste köp om du inte motsätter dig att få marknadsföring dessförinnan.
För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter. Din e-postadress, cookies och IP-adress. Vårt berättigade intresse är att använda dina personliga uppgifter för direktmarknadsföring och att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. Vi gör bara detta ifall du har genomfört ett köp från oss och inte har invänt mot att ta emot marknadsföring. Dina personuppgifter kommer att behandlas från när du har genomfört ditt köp i två (2) år om du inte motsätter dig vår marknadsföring innan.
För att publicera en recension som du har valt att skriva för att göra kundupplevelsen transparent för våra besökare samt för att marknadsföra vårt varumärke till potentiella kunder. Ditt namn och informationen som du har lämnat i din recension. Vårt berättigade intresse är att publicera recensionen som du har skrivit och delat på en recensions-plattform. Fram tills att du tar bort recensionen från recensions-plattformen.
För att marknadsföra våra produkter på vår hemsida kan vi komma att publicera dina bilder/filmer av produkten som du har delat på din sociala medier Bilden/filmen som du har delat i sociala medier, ditt användarnamn och din text. Dessa kan inkludera personlig information om dig. Vårt berättigade intresse är att publicera material som du taggat #caiacosmetics, #caia eller #iamcaia. Tills du framför att du inte längre vill att vi visar bilden/filmen på vår hemsida.

Visa hela svaret

Hur bra är CAIA?

Dåligt kundservice – Dåligt kundservice, dåligt leverans. Jag gjorde en beställning hos Caia och när jag fick min leverans så hade dem glömt att packa in en av mina produkter som jag hade beställt. När jag skickade mail till deras kundservice så har jag inte fått något svar än även dem säger att man får svar inom 48 timmar.

Nu har det gått 5 dagar men ändå ingen svar än. Datum för upplevelse: 16 augusti 2022 Svar från Caiacosmetics 17 aug.2022 Hej Yeruul, Det är otroligt tråkigt att höra att du är missnöjd. Jag kan dessvärre inte se att vi har mottagit ditt mail och hittar inte heller någon order på ditt namn. Du får gärna återkomma till oss med denna informationen så ska vi självklart hjälpa dig vidare.

Önskar dig en fin dag! Bästa hälsningar, CAIA
Visa hela svaret

Vad är det bästa från CAIA?

Jag har testat Caia cosmetics, it’s iconic foundation! Snackisen på allas läppar just nu är ju denna lansering från Bianca Ingrossos märke Caia. – Håller Caia måttet? Är det en produkt som också levererar när det gäller eller betalar du mer för namnet. Hur Lång Tid Tar Leverans Från Caia
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skickar Man Tillbaka Ett Paket?

Vem tillverkar CAIA?

Ingrossos försäljningssuccé – har redan sålt för minst 20 miljoner Bianca Ingrosso är en av Sveriges mest framgångsrika influencers. Hon har slutat blogga men har ett Instagramkonto med över en miljon följare och en Youtubekanal med 267.000 prenumeranter.

I en intervju tidigare i år avslöjade hon att hon kan få upp till 200.000 kronor för en sponsrad bild. I slutet av förra året valde hon att ge sig in i skönhetsbranschen – en bransch som just nu växer så det knakar digitalt och där bland andra influencern och entreprenören Isabella Löwengrip gör succé.

Löwengrips bolag Löwengrip Beauty och gjorde en vinst på 4 miljoner.

En annan influencer som hoppat på tåget är youtubern Therese Lindgren som förra året lanserade med målet är att bli ledande inom vegansk hudvård.Till skillnad från Löwengrip och Lindgren som säljer sina produkter både online och via fysiska återförsäljare, exempelvis apotek, kommer Bianca Ingrossos märke enbart säljas via e-handel.Nu avslöjar bolagets vd Mikael Snabb hur affärerna har gått hittills.

“Vi har sålt 100.000 produkter”, säger han till Breakit. Exakt hur mycket pengar det innebär att bolaget har dragit in vill inte Mikael Snabb avslöja men eftersom de billigaste produkterna som Caia cosmetics säljer kostar cirka 195 kronor (de dyraste cirka 575) går det lätt att räkna ut att bolaget har sålt för minst 20 miljoner kronor.

 • Bakom Caia cosmetics står, förutom Bianca Ingrosso själv som äger 30 procent av bolaget, också hennes manager Vanessa Lindblad och Recipe for men-grundarna Mikael Snabb och Jesper Matsch.
 • Mikael Snabb säger till Breakit att han valde att börja jobba med Bianca Ingrosso eftersom hon har ett genuint sminkintresse.

Han ser också stor potential när det kommer till skönhetsprodukter på nätet. “När jag började i den här branschen sålde man bara via återförsäljare och de tar ut stor marginal på produkterna. Säljer man produkterna direkt till kund via e-handel skippar man mellanhanden och kan satsa på produkter som är lite dyrare att tillverka samtidigt som man kan hålla priserna nere.” De produkter som Caia cosmetics har släppt hittills har, enligt Mikael Snabb, sålts i raketfart.

 1. Den första produkten – en sminkpalett som släpptes i november i fjol – fick sajten att krascha på 30 sekunder och sålde slut efter bara några timmar.
 2. Då tog vi ändå i från tårna när vi beräknade hur mycket vi trodde skulle säljas.” I mars släppte bolaget flytande läppstift i olika färger och förra veckan lanserade de två mascaror.

“Vi sålde slut på 15.000 mascaror på två timmar”, säger Mikael Snabb till Breakit. Enligt Mikael Snabb är fördelen med att lansera en produkt tillsammans med en influencer att det är lätt att föra en direkt dialog med kunder. Även om mikroinfluencers just nu är en het marknadsföringstrend menar han att även stora influencers når ut till mikroinfluencers som i sin tur påverkar sin följarskara.

“När vi släppte vår första produkt hade vi cirka 8000 regrams (ompubliceringar på Instagram, reds anm) och det betyder att följarna till de 8000 personerna fick en rekommendation från en vän. Det här är det nya word of mouth,” säger han. Mikael Snabb berättar för Breakit att hållbarhet ligger högt på bolagets agenda.

“Vi tog precis beslut att skippa alla pappersavier när vi skickar ut varor framöver. Vi har också gjort förpackningarna mindre av miljöskäl. Hållbarhet är väldigt viktigt för våra kunder”, säger han. När Caia cosmetics första produkt lanserades fick Bianca Ingrosso kritik av följare som tyckte att hon hade plagierat realitystjärnan och sminkmogulen Kylie Jenner som tjänat miljoner på sitt märke Kylie cosmetics.
Visa hela svaret

Finns Caia i butik?

Betalning & Återbetalning Leverans Min order Min sida & Inloggning Presentkort Produkter Retur & Reklamation Sociala Medier Övriga frågor Produkter

Kan jag köpa CAIA-produkter på fler ställen än hemsidan? Våra produkter säljs endast på vår hemsida. Har du några frågor är du alltid välkommen att skicka ett mail till oss här, Hur får jag information när en slutsåld produkt kommer i lager igen? På respektive produkt kan du klicka i “bevaka denna produkt” och skriva in din mailadress. Du får då ett mail så fort produkten är åter i lager. Är era produkter veganska? Många av våra produkter är veganska. Du ser enkelt på produktbilden om det finns en märkning med “vegan product” eller inte. Du finner även en komplett ingredienslista på varje produktsida. Hur får jag reda på kommande lanseringar och produkter som åter är i lager? Nyheter och information får du när du signar upp dig på vårt nyhetsbrev samt via våra sociala kanaler: Instagram Facebook TikTok Innehåller era produkter gluten? Några av våra produkter innehåller Capryryl Dimethicone Ethoxy Glucoside som har ett ursprung från vete och majs. Det är endast gluten som intas via munnen som kan vara skadligt vid celiaki, så smink och hudvårdsprodukter går bra att använda även om det skulle finnas gluten i produkten. Gällande läppstift som hamnar i munnen så är det precis som med mat, man får i sig gluten om det finns gluten i produkten. Är era produkter cruelty free? CAIA Cosmetics är starka motståndare till djurförsök och våra produkter säljs inte på några marknader som kräver att produkterna testas på djur. Kan jag få tips på produkter som passar tillsammans? Absolut. På många av våra produktsidor skriver vi ut de produkter som matchar tillsammans. Du kan även kolla på vår Instagram och “höjdpunkter” för mer inspiration och information om matchande produkter. Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss här, Kan jag köpa doftprover till parfymerna? Vi tyvärr erbjuder inga doftprover. På hemsidan kan du läsa en beskrivning av parfymen med dess hjärt-, bas- och toppnoter tillsammans med kundrecensioner för att få en fin uppfattning om parfymen. Jag vill köpa foundation och concealer – hur vet jag vilken underton jag har? På vår Instagram kan du i våra höjdpunkter hitta information om hur du kan hitta din egen underton. Du finner även information på foundation- och concealers produktsida här på hemsidan under frågetecknet. Hur tvättar jag mina sminkborstar? Tvätta gärna dina borstar en gång i veckan för att hålla en god kvalitet, hållbarhet samt för att få ett bättre resultat på din makeup. Använd Expert Brush Cleaner, jobba med ljummet vatten och en droppe diskmedel och tvätta borsten med cirkulära rörelser. Skölj ur borsten väl och lägg dem för att torka på en ren handduk liggandes, gärna med borsten något lutad nedåt så att vattnet kan torka ur helt. Hur kan jag se en produkts ingredienser? På respektive produktsida finner du en komplett ingredienslista under “Ingredienser”.

Hur tar ni fram MICA? Den MICA vi använder är naturlig och brytningen sker etiskt. Vår leverantör är medlemmar i RMI (Responsible Mineral Initiative) och rapporterar kontinuerligt till dem. Varje år i juni så sker insamling av hela deras Supply Chain som säkerställer att en stor mängd parametrar håller god nivå. Det jobbas inte bara med frågan om barnarbete, det arbetas även med bl a miljöfrågor. Genom att gå med i RMI så tycker vi att de ställt goda garantier för att deras leverantörer av MICA håller god kvalitet och självklart undviker barnarbete. Du kan även googla Responsible Mineral Initiative för att läsa mer om hur de arbetar. Jag får inte upp någon färg från min bronzer/blush/highlighter, är det något fel? Vår bronzer, highlighter och blush har en prismaformula som inte är högpigmenterad. Detta gör att produkten oftast behöver byggas upp till önskat resultat, vilket inte alltid behövs med mer pigmenterade produkter. När puderprodukter appliceras är det viktigt att du använder en torr och ren borste. Har du applicerat foundation, har oljig hy eller hudkräm som inte riktigt torkat in än så kan detta överföras till borsten och sedan ner i produkten. Därför rekommenderar vi att torka borsten mellan gångerna den doppas i produkten, samt använda en kompakt borste för mer pigment. Tänk även på att inte förvara din make up i badrummet där det lätt blir fuktigt vilket även kan påverka produkten. Innehåller CAIAs produkter parabener eller PFAS-ämnen? Våra produkter innehåller inte parabener eller PFAS-ämnen. Alla våra produkter är med i svenska läkemedelsverket samt europeiska CPNP.

Innehåller era produkter talk? Talk i sig är inget farligt men det har funnits problem med att asbests hittats i talk. Detta är något som vår producent garanterar att vi inte har i våra produkter. Det är heller inte tillåtet med asbest i kosmetikaprodukter i EU. Vi använder oss av några av världens största och mest seriösa fabriker och känner oss därför trygga med att produkten inte innehåller några farliga restprodukter. Jag vet inte vilken nyans jag ska köpa av en eller flera produkter – kan ni hjälpa mig? Vi hjälper dig gärna! För att underlätta får du gärna skicka med en bild på dig själv.

Min sida & Inloggning

Jag kommer inte ihåg mitt lösenord, hur loggar jag in? Du kan klicka på “glömt lösenord” så skickas en återställningslänk till dig. Hur loggar jag in på mina sidor? Du loggar in genom att klicka på ikonen för ‘Mina sidor’ uppe i högra hörnet på startsidan. Vad kan jag se på mina sidor? – Du ser alla dina ordrar – Se vilka produkter du har på bevakning – Köpta presentkort – Du kan recensera köpta produkter Hur lämnar jag en recension? En tid efter att du har mottagit din produkt skickar vi ett mail till dig där du kan recensera din produkt. Du kan även logga in på mina sidor och lämna en recension där. Jag vill ändra min recension, hur gör jag? Då behöver du maila vår kundtjänst här som gärna hjälper dig vidare. Jag vill ta bort mitt konto, hur gör jag? Maila vår kundtjänst här så tar vi bort din profil. Hur ser jag tidigare beställningar? Via mina sidor finner du samtliga av dina ordrar som är beställda med samma mailadress som är knuten till ditt konto. Jag kan ej logga in på min sida. Vad gör jag? Får du upp ett meddelande om att ditt kundnummer eller säkerhetskod ej fungerar, kontakta vår kundtjänst.

Presentkort

Kan jag köpa fysiska presentkort? Vi säljer endast elektroniska presentkort d v s att du får presentkort direkt efter köp till den mail du angivit i kassan. Hur fungerar det med elektroniska presentkort? Du får ditt presentkort per mail direkt efter ditt köp. Presentkortet är giltigt i 12 månader. Jag har inte mottagit mitt presentkort till min mail, vad gör jag? Börja med att kolla om det har kommit i din skräpkorg. Om inte, kontakta oss gärna här så hjälper vi dig. Hur snabbt får jag presentkortet efter köp? Du får presentkortet några minuter efter genomfört köp. Hur länge är presentkortet giltigt? Presentkortet är giltigt i 12 månader. Hur får jag presentkortet levererat? Presentkortet skickas till den mail du angav i kassan. Kan jag handla med flera presentkort? Det går bra, ange samtliga koder med ett kommatecken i kassan. Kan jag använda till flera beställningar? Använder du inte hela summan vid första köpet kan du använda resterande belopp inom 12 månader på nästa köp.

Min order

Jag har inte mottagit min orderbekräftelse. Kolla gärna om den har hamnat i din mails skräpkorg. Vid lanseringar och högre tryck på hemsidan kan även orderbekräftelsen dröja något innan den kommer fram. Har du inte mottagit din orderbekräftelse dagen efter ett köp, kontakta oss gärna här så skickar vi den till dig. Jag vill lägga till en produkt på min order, hur gör jag? Vi kan inte lägga till en produkt på en redan lagd order. Du är varmt välkommen att lägga en ny order. Kan jag makulera min order? Du är alltid välkommen att maila oss här så hjälper vi gärna till att kolla upp om det är möjligt. Det är dock ingen garanti. Kan jag göra ändringar till min order när ordern är lagd? Då våra ordrar oftast packas inom kort – är det vanligtvis ej möjligt att göra en ändring. Prova alltid att maila kundtjänst. Oftast får du komplettera med en ny order eller sända tillbaka paketet i en retur. Jag har inte mottagit en följesedel i mitt paket. Vi sänder inte längre ut följesedlar i paketen med hänsyn till miljön. Vad du har köpt ser du båda på “mina sidor” och i orderbekräftelsen du fick vid köpet. Jag är en internationell kund – måste jag betala tull och moms? Vid internationell beställning är eventuell införselmoms och tullavgift upp till var kund att betala. Beställningen gick inte igenom på hemsidan – vad ska jag göra? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig vidare innan du lägger ytterligare en order. Kan jag byta adress eller andra uppgifter på min order? Du kan alltid maila oss här och kolla om det är möjligt. Har ordern redan hunnit processas är det dessvärre inte möjligt. Jag har mottagit fel produkt eller saknar en produkt i min order, vad gör jag? Vi beklagar att du har mottagit fel produkt eller saknar en produkt. Maila vår kundtjänst här så hjälper vi dig. Jag har mottagit en felaktig produkt, vad gör jag? Vi beklagar verkligen detta. Maila gärna vår kundtjänst här med en beskrivning av vad som är fel på produkten tillsammans med en bild eller video som visar hur produkten är felaktig så hjälper vi dig vidare. Jag har inte mottagit min order Vi har en leveranstid på 2-7 arbetsdagar. Har du inte mottagit din order efter detta tidsspann, kontakta oss gärna här så hjälper vi dig med din order. Jag vill ändra betalsätt Det är dessvärre inte möjligt att ändra betalsätt efter en lagd order. Har du några frågor gällande din betalning, är du alltid välkommen att kontakta vår betalningsleverantör Qliro hä r Jag vill returnera min order Du är varmt välkommen att göra en retur. Du finner all information om hur du går tillväga här Min order har inte levererats än, hur gör jag med min faktura? Du kan alltid skjuta upp fakturan via Qliro eller kontakta oss så hjälper vi dig med det. Var är min order? När våra varor har packats och sänts från vårt lager får du ett mail med en avisering om att ditt paket har packats och är på väg till dig. I detta mail får du även ett kollinummer där du kan söka efter ditt paket. Spårningslänk för paket skickat med Postnord Spårningslänk för paket skickat med DHL

Spårningslänk för paket skickat med Instabox Leverans

,,

Retur & Reklamationer Läs mer via: Retur & reklamation

Jag vill returnera en vara, hur gör jag? Du finner all information hur du gör en retur här Kostar det att returnera en vara? Vid en retur står du själv för returkostnaden. Jag har mottagit en produkt som inte är korrekt, hur reklamerar jag? Vi beklagar att du har mottagit en produkt som inte är korrekt. Kontakta vår kundservice här så hjälper vi dig vidare. Mitt paket har råkat ut för en transportskada, vad gör jag? Kontakta gärna vår kundtjänst här tillsammans med en bild som visar hur paketet har skadats så hjälper vi dig gärna vidare. Jag har skickat min retur, när blir jag återbetald? I nom 30 dagar efter att vi har mottagit din retur. Då sker återbetalning till ditt konto eller kreditering av din faktura. Kan jag byta produkter? Önskar du att byta nyans av en och samma produkt, är detta möjligt. Då kan du göra en retur och lägga med en notering med vilken nyans du önskar byta till. Det är dessvärre inte möjligt att byta till någon annan produkt utan du behöver då göra en retur på produkten du inte önskar. Hur gör jag en reklamation? Upplever du att du har mottagit en defekt produkt är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice här så hjälper vi dig gärna vidare. Behöver jag returnera en skadad vara? Har du mottagit en skadad eller defekt vara behöver du kontakta oss här, gärna med en bild på produkten, så att vi kan hjälpa dig vidare. Jag har inte mottagit en retursedel. Vad gör jag? Vi sänder inte ut retursedlar med din order av hänsyn till miljön. Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket? Hämtar du inte ut ditt paket från ditt ombud kommer det automatiskt att skickas tillbaka till oss efter 7 dagar. Vi tar då ut en avgift på 250 SEK/NOK/DKK/25 EURO/25 USD/25 GBP för ej uthämtat paket. Se våra köpvillkor här

Betalning & Återbetalning

,

Sociala Medier

Var kan jag köpa CAIA Cosmetics produkter? Vi säljer endast våra produkter via vår egen hemsida. Jag har en förfrågan om samarbete, vart kan jag vända mig? Du är välkommen att maila vår kundtjänst på [email protected] Kan man bli återförsäljare till era produkter? Vi är otroligt glada att du tycker om våra produkter och är intresserad av att bli återförsäljare. Dock säljer vi våra produkter exklusivt på vår egen hemsida, Vilka kanaler finns CAIA Cosmetics på? Vi finns här: Youtube, Instagram, Facebook, TikTok samt Pinterest.

Övriga frågor

Hur hanterar CAIA Cosmetics cookies? Du finner all information här Hur hanterar CAIA Cosmetics mina personuppgifter? Du finner all information här

Visa hela svaret

Vem äger Caia?

10 miljoner till Bianca – Bianca Ingrosso var med och grundade Caia 2018 och sminkmärket blev snabbt en succé. Under 2020 gick riskkapitalbolaget Verdane in som ny huvudägare och sedan i februari äger de omkring 60 procent av bolaget enligt Breakit. Men Bianca Ingrosso äger fortfarande 11,5 procent av aktierna i Caia genom sitt bolag Sammy Holding AB. Bianca Ingrossos sminkmärke Caia cosmetics gör en vinst på 91 miljoner kronor. Foto: Björn Lindahl Och det är också där som hennes del i vinsten från Caia hamnar. För enligt Caia cosmetics årsredovisning väljer bolaget att dela ut nästan hela summan, 90 miljoner kronor, till sina ägare. Det innebär att 10,35 miljoner kronor hamnar i Bianca Ingrossos plånbok. Eller åtminstone i hennes bolagskassa.
Visa hela svaret

Har Bianca sålt Caia?

Stor succé – I början av juli 2020 gick riskkapitalbolaget Verdane in som majoritetsägare i Caia. Bianca Ingrosso har inte berättat exakt hur mycket hon tjänade på den affären, men efter kunde Breakits Stefan Lundell i höstas avslöja att det då handlade om minst 100 miljoner kronor.

 • I december meddelade Bianca Ingrosso, som även är en av Sveriges största influencers, att hon ville satsa mer på sina företag och därför hoppar av tv-serien Wahlgrens värld efter tio säsonger.
 • Mitt fokus behövde läggas mer på Caia och ett nytt roligt projekt som kommer nästa höst”, skrev hon på Instagram i december och syftade då på det nya och hemliga e-handelsbolaget,

Caia, som grundades 2018, växer samtidigt kraftigt. I slutet av november i fjol spådde Bianca Ingrosso och Mikael Snabb att omsättningen skulle överstiga 300 miljoner kronor under 2021, i så fall en fördubbling från året innan. Breakit har sökt Mikael Snabb, som avböjt att kommentera.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Är Ett Öppet Brev?

Vad står namnet Caia för?

Bianca Ingrosso avslöjar detaljer om sitt sminkmärke CAIA Entreprenören Bianca Ingrosso lanserar eget sminkmärke och ingen kan ha undgått nyheten om CAIA! På sin blogg delar hon nu med sig av inspirationskällorna till namnet och signaturfärgen. Hur Lång Tid Tar Leverans Från Caia Foto: Instagram/@, fotograf till vänster: Instagram/@ Bianca Ingrosso – namnet på allas läppar just nu. Ett annat namn som är lika hett är hennes sminkmärke CAIA. Redan våren 2017 började hon och agenten Vanessa spåna på ett varumärke som de kunde stå för till 100 % och inom ett område som Bianca brann för.

 • Det självklara valet föll på smink.
 • Redan på första spånarmötet fanns CAIA med som namnförslag.
 • Men till en början hade de tänkt att det skulle stavas KAYA, och när de insåg att det var ett taget namn, blev teamet knäckta.
 • Sedan stod CLEO på tur men även det namnet var taget.
 • Då trodde Bianca att de skulle ge upp – men visst brukar man säga tredje gången gillt? Bianca vaknade nämligen upp mitt i natten och hade löst namngåtan i sömnen.

– Vänta lite nu VARFÖR har vi inte tänkt på att bara byta ut K och Y mot C och I.??? Då kan vi heta CAIA!!!”, skrev hon i gruppchatten. Och inspirationen har inte varit särskilt trög för Bianca. På bloggen berättar hon att hon får sin inspiration från alla möjliga platser.

Ett tag såg hon CAIA precis överallt: i matbutiker, inredningsbutiker, restauranger, utomhusmiljöer, folks outfits på stan, sociala medier, fashion shows, väggar och i ord när folk pratade. Ett kuddfodral från en av sofforna på kontoret och ett lock från en skål från mamma Pernillas soffbord blev inspirationen till CAIA:s signaturfärg.

– Den kreativa processen när det kommer till makeup är extremt omfattande, men det har varit den absolut roligaste resan jag någonsin gjort! Källa: : Bianca Ingrosso avslöjar detaljer om sitt sminkmärke CAIA
Visa hela svaret

Hur spårar man Caia paket?

CAIA Cosmetics

 • Hur lång leveranstid har min order? – Vår leveranstid är 2-7 arbetsdagar inom Norden. Cirka 10 arbetsdagar utanför Norden.
 • Kan jag välja expressleverans? – Vi har idag inte något expressalternativ.
 • Kan jag spåra mitt paket? – Ja. När ditt paket skickades från lagret har du mottagit ett mail med en spårnigslänk där du kan följa ditt paket.
 • Hur vet jag när mitt paket har skickats från lagret? – När ditt paket skickas från lagret skickas mail till dig med information att ditt paket är på väg till dig tillsammans med en spårningslänk där du kan följa ditt paket.
 • Vilka fraktalternativ finns det att välja på? – I Sverige kan du välja på Postnord, Airmee, Instabox och Budbee.
 • Mitt paket har råkat ut för en transportskada, vad gör jag? – Kontakta gärna vår kundtjänst tillsammans med en bild som visar hur paketet har skadats så hjälper vi dig gärna vidare. Kontakta kundtjänst
 • Jag har mottagit min order men jag saknar en produkt – Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig gärna vidare.
 • Behöver jag betala tull för att ta emot mitt paket? – Nej. Till samtliga länder vi levererar till är det tullfritt.
 • Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket? – Hämtar du inte ut ditt paket från ditt ombud kommer det automatiskt att skickas tillbaka till oss efter 7 dagar. Vi tar då ut en avgift på 250 SEK för ej uthämtat paket. Se våra köpvillkor
 • Jag råkade radera det sms/mail med koden för att hämta paketet, vad ska jag göra? – Du kan gå till ombudet och ange de fyra sista siffrorna i spårningslänken (som du har mottagit per mail) tillsammans med ID om de ber om detta. Du är även välkommen att kontakta vår kundtjänst
 • Kostar frakten för min order något? – Vi har fri frakt över ett visst belopp. Handlar du under detta belopp eller önskar ett annat fraktsätt än det som är fraktfritt, är frakten en extra kostnad.
 • Vilka länder levererar CAIA Cosmetics till? – Albanien, Aruba, Australien, Barbados, Belgien, Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Cypern, Danmark, Egypten, England, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Åland och Österrike
 • Hur mycket måste jag spendera för att erhålla fri frakt på min order? – 250 SEK på svenska hemsidan.
 • Min order har inte kommit? – När ditt paket skickas från vårt lager mottog du ett mail med en spårningslänk där du kan spåra ditt paket. Kan du inte se ditt paket via spårningslänken, är du välkommen att kontakta oss
 • Det står att min order har levererats men jag har inte mottagit den – Prova att uppdatera länken igen. Några gånger uppdateras länken några dagar innan paketet kommer fram. Har du inte mottagit paketet efter någon dag, kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.
 • Jag har inte mottagit min orderbekräftelse, hur kan jag se denna? – Kolla gärna om den har hamnat i din mails skräpkorg. Vid lanseringar och högre tryck på hemsidan kan även orderbekräftelsen dröja något innan den kommer fram. Har du inte mottagit din orderbekräftelse dagen efter ett köp, kontakta oss gärna så skickar vi den till dig.
 • Jag vill lägga till en produkt i min order, hur gör jag? – Vi kan inte lägga till en produkt på en redan lagd order. Du är varmt välkommen att lägga en ny order.
 • Kan jag makulera min order? – Du är alltid välkommen att maila oss här så hjälper vi gärna till att kolla upp om det är möjligt. Det är dock ingen garanti.
 • Kan jag byta adress eller andra uppgifter på min order? – Du kan alltid maila oss och kolla om det är möjligt. Har ordern redan hunnit processas är det dessvärre inte möjligt.
 • Jag har mottagit fel produkt eller saknar en produkt i min order, vad gör jag? – Vi beklagar att du har mottagit fel produkt eller saknar en produkt. Maila vår kundtjänst så hjälper vi dig.
 • Jag har mottagit en felaktig produkt, vad gör jag? – Vi beklagar verkligen detta. Maila gärna vår kundtjänst med en beskrivning av vad som är fel på produkten tillsammans med en bild eller video som visar hur produkten är felaktig så hjälper vi dig vidare.
 • Jag vill ändra betalsätt, hur gör jag? – Det är dessvärre inte möjligt att ändra betalsätt efter en lagd order. Har du några frågor gällande din betalning, är du alltid välkommen att kontakta vår betalningsleverantör Qliro.
 • Min order har inte levererats än, hur gör jag med min faktura? – Du kan alltid skjuta upp fakturan via Qliro eller kontakta oss så hjälper vi dig med det.
 • Kan jag göra ändringar till min order när ordern är lagd? – Då våra ordrar oftast packas inom kort – är det vanligtvis ej möjligt att göra en ändring. Prova alltid att maila kundtjänst. Oftast får du komplettera med en ny order eller sända tillbaka paketet i en retur.
 • Jag har inte mottagit en följesedel i mitt paket – Vi sänder inte längre ut följesedlar i paketen med hänsyn till miljön. Vad du har köpt ser du båda på “mina sidor” och i orderbekräftelsen du fick vid köpet.
 • Beställningen gick inte igenom på hemsidan? Vad ska jag göra? – Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig vidare innan du lägger ytterligare en order.
 • Jag har inte mottagit min order – Vi har en leveranstid på 2-7 arbetsdagar. Har du inte mottagit din order efter detta tidsspann, kontakta oss gärna så hjälper vi dig med din order.
 • Jag vill returnera min order – Du är varmt välkommen att göra en retur. Du finner all information om hur du går tillväga
 • – När våra varor har packats och sänts från vårt lager får du ett mail med en avisering om att ditt paket har packats och är på väg till dig. I detta mail får du även ett kollinummer där du kan söka efter ditt paket.
 • Spårningslänk för paket skickat med
 • Spårningslänk för paket skickat med
 • Spårningslänk för paket skickat med
 • Jag vill returnera en vara, hur gör jag? – Du finner all information hur du gör en retur
 • Hur länge har jag rätt att returnera? – Hos CAIA Cosmetics har du alltid 30 dagars ångerrätt.
 • Kostar det att returnera en vara? – Vid en retur står du själv för returkostnaden.
 • Jag har skickat min retur, när blir jag återbetalad? – I nom 30 dagar efter att vi har mottagit din retur. Då sker återbetalning till ditt konto eller kreditering av din faktura.
 • Jag har mottagit en produkt som inte är korrekt, hur reklamerar jag? – Vi beklagar att du har mottagit en produkt som inte är korrekt. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.
 • Mitt paket har råkat ut för en transportskada, vad gör jag? – Kontakta gärna vår kundtjänst tillsammans med en bild som visar hur paketet har skadats så hjälper vi dig gärna vidare.
 • – Det är tyvärr inte möjligt att byta en produkt. Är produkten oöppnad, vänligen gör en retur enligt anvisningarna på hemsidan och lägg sedan en ny order på önskad produkt.
 • Hur gör jag en reklamation? – Upplever du att du har mottagit en defekt produkt är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig gärna vidare.
 • Behöver jag returnera en skadad vara? – Har du mottagit en skadad eller defekt vara behöver du kontakta oss, gärna med en bild på produkten, så att vi kan hjälpa dig vidare.
 • Jag har inte mottagit en retursedel. Vad gör jag? – Vi sänder inte ut retursedlar med din order av hänsyn till miljön.
 • Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket? – Hämtar du inte ut ditt paket från ditt ombud kommer det automatiskt att skickas tillbaka till oss efter 7 dagar. Vi tar då ut en avgift på 250 SEK för ej uthämtat paket. Se våra köpvillkor

Betalning & Återbetalning

 • Hur ser jag vilket betalsätt jag har valt? – Loggar du in på ditt konto i Qliros app eller via deras hemsida, hittar du all information gällande din betalning.
 • Jag har valt fel betalmetod, kan jag ändra? – Dessvärre har vi inte möjlighet att uppdatera betalsätt på en redan lagd order. Har du en fråga gällande din betalning, är du alltid välkommen att kontakta vår betalningsleverantör Qliro.
 • Det har inte dragits pengar från mitt konto än, har min order gått igenom? – Har det inte dragits eller reserverats pengar från ditt konto kan det vara så att din order inte har gått igenom, alternativt har du valt att betala via delbetalning eller faktura. Kontakta gärna vår kundtjänst så hjälper vi dig.
 • Vilka betalmedel kan jag betala med? – Via den svenska hemsidan kan du betala via: Kortbetalning (VISA, Mastercard och American Express), Trustly, faktura och delbetalning via Qliro samt CAIA Cosmetics presentkort.
 • Hur lång tid tar det innan jag får tillbaka min återbetalning? – Vi försöker att betala tillbaka dig så fort som möjligt, dock max inom 30 dagar. Från det att vi har lagt in information om återbetalning så tar kortbetalning ca 2- 5 bankdagar, Trustly kommer senast dagen efter, faktura korrigeras direkt och delbetalningen har uppdaterats när du erhåller din faktura.
 • Hur betalar jag med presentkort? – Du skriver in ditt presentkortsnummer i kassan. Det finns ett fält i kassan där du skriver in koden.
 • – Fakturan får du via mail när ditt paket har skickats från vårt lager. Har du inte mottagit den kan du även logga in på ditt konto på Qliro alternativt kontakta vår kundtjänst
 • Jag har inte mottagit min återbetalning, vad gör jag? – Det kan ta upp till 30 dagar för oss att hantera återbetalningar. Kontakta gärna vår kundtjänst om den tiden har överskridits så kollar vi på ditt ärende.
 • Min betalning gick igenom men jag fick ingen orderbekräftelse, vad gör jag? – Kolla i din skräpkorg om den har hamnat där. Har den inte det, är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.
 • Varför funkar inte mitt kort? – Det kan finnas flera olika anledningar men ett tips är att logga in på din internetbank och kika om ditt kort är öppet för internetköp.
 • Jag kommer inte ihåg mitt lösenord, hur loggar jag in? – Du kan klicka på “glömt lösenord” så skickas en återställningslänk till dig.
 • Vad kan jag se på mina sidor? – Du ser alla dina ordrar – Du ser vilka produkter du har på bevakning – Köpta presentkort – Du kan recensera köpta produkter
 • Hur ser jag tidigare beställningar? – Via mina sidor finner du samtliga av dina ordrar som är beställda med samma mailadress som är knuten till ditt konto.
 • Hur lämnar jag en recension? – En tid efter att du har mottagit din produkt skickar vi ett mail till dig där du kan recensera din produkt. Du kan även logga in på mina sidor och lämna en recension där.
 • Jag vill ändra min recension, hur gör jag? – Då behöver du maila vår kundtjänst som gärna hjälper dig vidare.
 • Jag vill ta bort mitt konto, hur gör jag? – Maila vår kundtjänst så tar vi bort din profil.
 • Hur loggar jag in på mina sidor? – Du loggar in genom att klicka på ikonen för ‘Mina sidor’ uppe i högra hörnet på startsidan.
 • Jag kan ej logga in på min sida. Vad gör jag? – Får du upp ett meddelande om att ditt kundnummer eller säkerhetskod ej fungerar, kontakta vår kundtjänst.
 • Kan jag köpa fysiska presentkort? – Vi säljer endast elektroniska presentkort d v s att du får presentkort direkt efter köp till den mail du angivit i kassan.
 • Hur fungerar det med elektroniska presentkort? – Du får ditt presentkort per mail direkt efter ditt köp. Presentkortet är giltigt i 12 månader.
 • Jag har inte mottagit mitt presentkort till min mail, vad gör jag? – Börja med att kolla om det har kommit i din skräpkorg. Om inte, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.
 • Hur snabbt får jag presentkortet efter köp? – Du får presentkortet några minuter efter genomfört köp.
 • Hur länge är ett presentkort giltigt? – Presentkortet är giltigt i 12 månader från lagd beställning.
 • Hur får jag presentkortet levererat? – Presentkortet skickas till den mail du angav i kassan.
 • Kan jag handla med flera presentkort? – Det går bra, ange samtliga koder med ett kommatecken i kassan i värdekods-rutan.
 • Kan jag använda presentkortet till flera beställningar? – Använder du inte hela summan vid första köpet kan du använda resterande belopp inom 12 månader på nästa köp.
 • Kan jag köpa CAIA-produkter på fler ställen än hemsidan? – Våra produkter säljs endast på vår hemsida. Har du några frågor är du alltid välkommen att skicka ett mail till oss,
 • Hur får jag reda på kommande lanseringar och produkter som åter är i lager?
  1. – Nyheter och information får du när du signar upp dig på vårt nyhetsbrev samt via våra sociala kanaler:
 • Kan man få tips på produkter som passar tillsammans? – Absolut, vi hjälper dig gärna. På många av våra produktsidor skriver vi ut de produkter som matchar tillsammans. Du kan även kolla på vår Instagram och “höjdpunkter” för mer inspiration och information om matchande produkter. Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss,
 • Är era produkter veganska? – Många av våra produkter är veganska. På de flesta produkter skriver vi ut om produkten är vegansk eller inte. Du finner även en komplett ingredienslista på varje produktsida.
 • Innehåller era produkter gluten? – Några av våra produkter innehåller Capryryl Dimethicone Ethoxy Glucoside som har ett ursprung från vete och majs. Det är endast gluten som intas via munnen som kan vara skadligt vid celiaki, så smink och hudvårdsprodukter går bra att använda även om det skulle finnas gluten i produkten. Gällande läppstift som hamnar i munnen så är det precis som med mat, man får i sig gluten om det finns gluten i produkten.
 • Är era produkter cruelty free?
 • – Den MICA vi använder är naturlig och brytningen sker etiskt. Vår leverantör är medlemmar i RMI (Responsible Mineral Initiative) och rapporterar kontinuerligt till dem. Varje år i juni så sker insamling av hela deras Supply Chain som säkerställer att en stor mängd parametrar håller god nivå. Det jobbas inte bara med frågan om barnarbete, det arbetas även med bl a miljöfrågor. Genom att gå med i RMI så tycker vi att de ställt goda garantier för att deras leverantörer av MICA håller god kvalitet och självklart undviker barnarbete. Du kan även googla Responsible Mineral Initiative för att läsa mer om hur de arbetar.
 • Jag får inte upp någon färg bronzer/blush/highlighter, är det något fel? – Vår bronzer, highlighter och blush har en prismaformula som inte är högpigmenterad. Detta gör att produkten oftast behöver byggas upp till önskat resultat, vilket inte alltid behövs med mer pigmenterade produkter. När puderprodukter appliceras är det viktigt att du använder en torr och ren borste. Har du applicerat foundation, har oljig hy eller hudkräm som inte riktigt torkat in än så kan detta överföras till borsten och sedan ner i produkten. Därför rekommenderar vi att torka borsten mellan gångerna den doppas i produkten, samt använda en kompakt borste för mer pigment. Tänk även på att inte förvara din make up i badrummet där det lätt blir fuktigt vilket även kan påverka produkten.
 • Kan jag köpa doftprover till parfymerna? – Vi erbjuder tyvärr inga doftprover. På hemsidan kan du läsa en beskrivning av parfymen med dess hjärt-, bas- och toppnoter tillsammans med kundrecensioner för att få en fin uppfattning om parfymen.
 • Hur tvättar man sminkborstar? – Tvätta gärna dina borstar en gång i veckan för att hålla en god kvalitet, hållbarhet samt för att få ett bättre resultat på din makeup. Använd Expert Brush Cleaner, jobba med ljummet vatten och en droppe diskmedel och tvätta borsten med cirkulära rörelser. Skölj ur borsten väl och lägg dem för att torka på en ren handduk liggandes, gärna med borsten något lutad nedåt så att vattnet kan torka ur helt.
 • Jag vet inte vilken nyans jag ska köpa av en eller flera produkter – kan ni hjälpa mig? – Gå in på valfri foundation, concealer eller bb-stick och använd verktyget för att hitta nyansen som passar dig bäst. Behöver du hjälp med nyans på andra produkter är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.
 • Hur får jag information när en slutsåld produkt kommer i lager igen? – På respektive produkt kan du klicka i “bevaka denna produkt” och skriva in din mailadress. Du får då ett mail så fort produkten är åter i lager.
 • Jag vill köpa foundation och concealer – hur vet jag vilken underton jag har? – Gå in på valfri foundation, concealer eller bb-stick och använd verktyget för att hitta nyansen som passar dig bäst. Detta är endast en guide avsedd för vägledning. CAIA Cosmetics garanterar inte att matchningen är felfri. Är du osäker kan du alltid kontakta oss,
 • Hur kan jag se en produkts ingredienser? – På respektive produktsida finner du en komplett ingredienslista under “Ingredienser”.
 • Innehåller CAIAs produkter parabener eller PFAS-ämnen? – Våra produkter innehåller inte parabener eller PFAS-ämnen. Alla våra produkter är med i svenska läkemedelsverket samt europeiska CPNP.
 • Innehåller era produkter talk? – Talk i sig är inget farligt men det har funnits problem med att asbests hittats i talk. Detta är något som vår producent garanterar att vi inte har i våra produkter. Det är heller inte tillåtet med asbest i kosmetikaprodukter i EU. Vi använder oss av några av världens största och mest seriösa fabriker och känner oss därför trygga med att produkten inte innehåller några farliga restprodukter.
 • Kan man bli återförsäljare till era produkter? – Vi är otroligt glada att du tycker om våra produkter och är intresserad av att bli återförsäljare. Dock säljer vi våra produkter exklusivt på vår egen hemsida,
 • Var ska man vända sig för samarbeten? – Du är välkommen att maila vår kundtjänst på:
 • Var kan jag köpa CAIA Cosmetics produkter? – Vi säljer endast våra produkter via vår egen hemsida.
 • Vilka kanaler finns CAIA Cosmetics på? – Vi finns på: Youtube, Instagram, Facebook, TikTok samt Pinterest.
 • Hur hanterar ni mina personuppgifter? – Du finner all information
 • Varför använder ni cookies? – Du finner all information
You might be interested:  Hur Gör Man Post It Lappar På Datorn?

: CAIA Cosmetics
Visa hela svaret

Vad kostade Caia?

Minst 25 anmälningar mot Caia Cosmetics • Ingrossos svar – Publicerad: 4 november 2021 Uppdaterad: 9 december 2021 Bianca Ingrosso. Julkalenderilskan mot Bianca Ingrosso och Caia Cosmetics håller i sig. Nu har minst 25 anmälningar kommit in till Konsumentverket under den senaste veckan. “Vi är superledsna att vissa inte är nöjda med innehållet”, skriver Bianca Ingrosso i ett meddelande till Aftonbladet.

 • När kunderna fick nys om innehållet i Bianca Ingrossos, 26, sminkföretag Caia Cosmetics julkalender lät inte kritiken vänta på sig,
 • Julkalendern kostade 1 795 kronor och på försäljningssidan stod det att innehållet var värt 3 595 kronor.
 • Hundratals kunder rasade på sociala medier och menade att företagit ljugit om kalenderns värde.

Nu fortsätter den hårda kritiken mot den omtalade kalendern. Missnöjet har lett till minst 25 anmälningar till Konsumentverket under den senaste veckan, skriver Nyhetsbyrån Siren. Caia Cosmetics julkalender. Foto: Caia Cosmetics
Visa hela svaret

Hur länge håller Caias brun utan sol?

Från det datum då produkten fylls varar den oöppnad i 3 år. Om den öppnas, varar den i minst 6 månader. Jag får inget resultat när jag använder brun – utan – sol, hur kommer det sig? Alla brun – utan – sol produkter från IDA WARG Beauty innehåller DHA, som extraheras från naturligt socker, och som sätter sig på döda hudceller.
Visa hela svaret

Hur mycket får Lovisa Worge i lön?

Så hög är lönen som Bianca Ingrossos assistent – Nytt år och nya möjligheter väntar för Lovisa Worge, med andra ord. Men under flera års tid har hon ju jobbat som assistent åt Bianca. Visst blir man lite nyfiken på hur löneläget ser ut på det, enligt många, drömmiga jobbet? Det har Nyheter24 tagit reda på! Under inkomståret 2020 hade Lovisa Worge en fastställt förvärvsinkomst på 593 000 kronor.
Visa hela svaret

Hur mycket har Bianca tjänat på CAIA?

Bianca Ingrossos framgångssaga är långt ifrån slut. Nu kommer nya siffror som visar att entreprenören fortsätter gå med stor vinst! VIDEO: Bianca Ingrosso får egen talkshow: “Det ska vara pampigt” TV 0:53 Efter reklamen: VIDEO: Bianca Ingrosso får egen talkshow: “Det ska vara pampigt” (0:53) Slå på ljud Förra året kom beskedet att Bianca Ingrosso gjort en vinst på 145 miljoner efter att ha sålt sin andel i sminkmärket Caia Cosmetics.
Visa hela svaret

Vad har Bianca för roll i CAIA?

Först ut har vi ingen mindre än en av CAIA :s grundare och Creative Director, Bianca Ingrosso.
Visa hela svaret

Kan man lämna tillbaka smink från Caia?

Retur och reklamationer Retur Hos CAIA Cosmetics har du alltid 30 dagars ångerrätt. Fraktkostnaden står du själv för och det är viktigt att produkten inte används innan en retur sker, förpackningen måste alltså vara obruten. När din retur mottagits behöver den godkännas av CAIA Cosmetics, vid en ogiltig retur återkopplar vi till dig via mail.

Märk returen tydligt med CAIA Cosmetics, lägg med en notering där ditt namn och mailadress framgår och skicka paketet till: Bonver LogisticsAtt: CAIA CosmeticsGåshaga brygga 1181 85 LidingöÅterbetalning av mottagen och godkänd retur sker inom 30 dagar.

Reklamation Du som konsument har enligt svensk lag möjlighet att reklamera en vara i upp till 3 år efter köpet, dock inom skälig tid från att ett fel upptäckts. Reklamationsrätten gäller fel som kan härledas till produktionen av varan och gäller alltså inte normalt slitage eller åldrande av produkt.

Beauty Icons AB förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vänligen kontakta vår kundtjänst gällande frågor om reklamationer och returer på, Observera att Beauty Icons AB inte står för returfrakt. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

: Retur och reklamationer
Visa hela svaret

Vad kostar Caia julkalender 2022?

Vad kostar adventskalendern? Den kostar 1795 sek.
Visa hela svaret

Vad använder Bianca Ingrosso för mascara?

CLARINS – I ett samarbete med Nordic Feel har Bianca Ingrosso släppt “Get ready with me” där hon använder Clarins makeup-produkter. Bianca visar bland annat Clarins nya, innovativa läpprodukt Water Lip Stain. Water Lip Stain är en läpprodukt med textur lätt som vatten med tatueringseffekt som ger en hållbarhet upp till 300 kyssar! Water Lip Stain ger en naturlig och matt finish.

Produkten går att bygga upp till en intensivare och djupare färg, ju fler lager du applicerar desto högre färgintensitet. Water Lip Stain går även att kombinera med Clarins övriga läpprodukter, använd det under Lip Comfort Oil för en glossig effekt eller använd som grund under Joli Rouge för en intensivare, mer hållbar look.

Likt Clarins övriga produkter är även Water Lip Stain vårdande och innehåller en mängd växtingredienser. Innehåller bl a: Ekologisk Aloe Vera (fuktgivande verkan), Ekologiskt hallonvatten (mjukgörande verkan) och Clarins Anti-pollution complex (skyddar läpparna från yttre aggressioner).

 1. Ger en hållbarhet upp till 300 kyssar!” Bianca använder mascarorna Be Long och Supra Volume tillsammans, vilket skapar WOW-effekt.
 2. Hon applicerar först Be Long för en förlängande effekt på fransarna och därefter Supra Volume för omedelbar volym.
 3. Båda mascarorna gynnar franskvaliteten vid regelbunden användning.

Be Long är närande och ökar längden på fransarna medan Supra Volume förbättrar fransarnas volym. Har du inte provat dem ännu är det hög tid, en oslagbar duo som ingen kvinna får gå miste om! Fotograf: Martin Petersson
Visa hela svaret

Var ligger Caias kontor?

Caia Cosmetics vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2022! Stora Kontorsdagen Rösterna är räknade och vi har ett resultat – Caia Cosmetics vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2022. Bianca Ingrosso. Deltagarna på Stora Kontorsdagen röstade under torsdagen fram den slutliga vinnaren av Sveriges Snyggaste Kontor 2022 – Caia Cosmetics! – Vi är superglada.

Det känns välförtjänt. Vi har kämpat tillsammans med Humlegården och Caia för att skapa en magisk värld som man både ska kunna ta till sig på sociala medier och inte minst live, säger Charlotta Skog, CJ Studio. I november 2021 flyttade Caia Cosmetics in i sina nya lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Inredningskonceptet skapades av CJ studio tillsammans med Caia och tog avstamp i Caias personlighet som både är lekfull, inspirerande, ambitiös och skarp. Lokalen på 660 kvadratmeter inrymmer generösa loungeytor både för externa besökare och medarbetare, det finns en studio för fotograferingar, ett dressing room, sminkbord på flera platser samt mer traditionella kontorsfunktioner såsom mötesrum, privata kontor och öppna kontorslandskap.

Dessa världar hålls samman av en gemensam kulör- och materialpalett samt formspråk på specialsnickerier inspirerad av Caias produkter & varumärke. Mötesrummen skiftar från rosa och lila till ljust blåa och gröna toner i såväl väggkulörer, mattor och möbeltyger, det är en stor variation i möbelval och hög fokus på skräddarsydda specialsnickerier.

– Det är jätteroligt. Det här sätter lite platsen på kartan. Vi är superstolta över detta, säger Anna Winbergh, Humlegården, som äger fastigheten där Caia Cosmetics kontor ligger. Humlegårdens vd Anneli Jansson fyller i: – Vi är mycket stolta över utmärkelsen, Caia Cosmetics vinner i en tuff konkurrens med många fina bidrag.

 • kan du se bilder på det vinnande kontoret.
 • Tvåa blev och trea blev,
 • Reporter filminslag: Axel Ohlsson,

Caia Cosmetics är mycket stolta över att ha vunnit Sveriges Snyggaste Kontor 2022: – Det är otroligt kul och hedrande att vinna det här priset. Speciellt eftersom att vi verkligen lagt ner hela vår själ i att göra kontoret till en speciell plats för kreativitet, trivsel men utan att ge avkall på det praktiska.

Jag är väldigt glad att vi fick göra det här med Humlegården och CJ Studio eftersom att de verkligen förstod att vi ville åstadkomma något i världsklass. Att vi vann det här priset är ett tecken på att vi lyckades, säger Jesper Matsch, medgrundare Caia Cosmetics. Även Bianca Ingrosso, grundare av kosmetikföretaget Caia Cosmetics, kommenterar vinsten på sin Instagram: – Se på fan, säger hon.

Totalt antal röster som kom in under perioden 10 oktober till och med 11 november var 52 294 på de 72 nominerade kontoren. Här är tio i topp-listan: 1. Caia Cosmetics 2. Toca Boca 3. SPP 4. Nexer 5. Northzone 6. Fabege 7. Canea 8. TD Tech Data 9. Merck 10. Nextory Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor: 2022: Caia Cosmetics, Stockholm 2021: King, Stockholm 2020: Axis Communications, Lund 2019: Kindred, Stockholm 2018: Atrium Ljungberg, Stockholm 2017: SEB, Solna 2016: Dice, Stockholm 2015: Collector, Göteborg 2014: Arcona/Exengo, Stockholm 2013: Microsoft, Kista 2012: Ideas, Malmö 2011: Dice, Stockholm – Eddie Ekberg
Visa hela svaret

Hur mycket tjänade Caia på julkalendern?

Det gick snabbt att sälja slut på lagret när Caia Cosmetics släppte adventskalendrar. – Bianca Ingrossos hajpade e-handelsföretag Caia släppte igår bolagets första julkalender och det blev en ordentlig succé. Det handlar alltså inte om de chokladfyllda varianterna du brukar se i matbutiken, utan om 24 skönhetsprodukter som såldes för 1.795 kronor paketet.

 1. Ett pris som inte verkar ha avskräckt någon – för bara under den första timmen sålde bolaget slut på sina 20.000 kalendrar.
 2. Det rapporterar Ehandel.se,
 3. Under de första 40 minuterna i morse sålde vi ungefär fem kalendrar per sekund”, säger bolagets vd Mikael Snabb till sajten.
 4. Totalt drog bolaget alltså in 36 miljoner kronor på sina julkalendrar, eller adventskalendrar som de ibland också kallas.

Caias vd var, kanske inte helt oväntat, väldigt nöjd efter gårdagens försäljning. “Vi är helt otroligt glada och nu ser vi fram emot att följa lucköppningarna i sociala medier. Jag är otroligt stolt över vad hela teamet åstadkommit”. Caia cosmetics grundades av Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Mikael Snabb och Jesper Matsch,
Visa hela svaret

Hur många anställda har Caia?

Pressmeddelande den 1 mars 2021: Uppmärksammade och snabbväxande CAIA Cosmetics satsar stort på att skapa ett kontor som förmedlar varumärket. Bland över 30 lokalförslag föll valet på Humlegårdens fastighet på Biblioteksgatan 29, strax intill Engelbrektsplan.

Lokalerna om knappt 700 kvm kommer att totalrenoveras, med målet att skapa en kreativ plats utöver det vanliga. Inflyttning sker 1 oktober 2021. CAIA Cosmetics säljer makeup under eget varumärke på caiacosmetics.com. Bolaget grundades 2018 av Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Mikael Snabb och Jesper Matsch och har sedan dess genomgått en snabb tillväxt och är idag ett väletablerat skönhetsvarumärke.

Bianca Ingrosso är utöver engagemanget som entreprenör en av Sveriges största influencers, med bl.a. över 1,2 miljoner följare på Instagram. – Vi har besökt över 30 olika lokaler och säkert analyserat flera hundra online under de senaste nio månaderna.

Mycket har känts bra och vi har blivit halvkära i ett par olika alternativ, men när vi klev in i den urblåsta lokalen på Biblioteksgatan 29 så föll vi pladask. Jag och Bianca tittade på varandra efter en sekund i lokalen och garvade över hur rätt det kändes. Läget alldeles intill Humlegården är magiskt, men det var utsikten och ljuset över Kungliga biblioteket och trädkronorna som fick oss att bestämma oss direkt.

Vi vet att Humlegården har extremt höga ambitioner med hela huset och vet att de kommer göra det till en väldigt spännande mötesplats. Vi är verkligen supernöjda med hur Humlegården hanterat den här processen som gått på bara någon vecka, säger Jesper Matsch, Co-Founder CAIA Cosmetics.

Skräddarsydda lokaler med studio Lokalerna på Biblioteksgatan 29 kommer att skräddarsys för CAIA Cosmetics. Här skapas moderna kontorsytor för bolagets 15 anställda och en fotostudio om 150 kvm. I byggnaden finns såväl ett stort gym som tillgång till reception, co-working och konferensrum samt cykel- och bilparkering.

– Eftersom vi bara säljs digitalt så kommer vårt kontor egentligen vara det enda stället där vi kan presentera CAIA fysiskt. Vi kommer skapa en miljö som är något utöver det vanliga och vi känner att Humlegården backar oss till hundra procent i den processen.

En rolig detalj med projektet är att vi kommer inreda en egen fotostudio om 150 kvm där vi kommer skapa en otrolig mängd content in-house. Vårt kontor kommer bli en plats för kreativitet och höga ambitioner som vi hoppas kommer locka många framtida talanger att jobba hos oss, säger Jesper Matsch. Stort intresse för Engelbrektsplan Humlegården äger flera fastigheter runtom Engelbrektsplan och intresset för platsen är stort.

Här erbjuds ett intressant sammanhang i ett mycket centralt läge, närhet till några av Stockholms bästa krogar och shoppingstråk och den gröna oasen Humlegården strax intill. – Vi är mycket glada över att få välkomna CAIA Cosmetics till Humlegården. Samarbetet är ett bra exempel på vårt synsätt, där vi skräddarsyr lösningar för våra kunder.

Vi vill göra Engelbrektsplan till en av innerstadens mest intressanta platser, och där är mixen av varumärken och kunder en otroligt viktig del. Vi ser etableringen av CAIA Cosmetics som en bekräftelse på att det erbjudande vi skapar på platsen möter moderna bolags höga krav på en attraktiv miljö. Vi ser fram emot att vara med och bistå på resan, där kontoret verkligen är en fysisk manifestation av ett spännande varumärke, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Om CAIA Cosmetics CAIA Cosmetics är ett av Europas snabbast växande skönhetsbolag. Genom att sälja direkt till kund erbjuder CAIA Cosmetics skönhetsprodukter i internationell toppklass till priser som är nåbara för en bred målgrupp. Produkterna finns enbart tillgängliga via www.caiacosmetics.com,

CAIA Cosmetics har sitt ursprung i sociala medier och har ett av de högsta varumärkesengagemangen i sin produktkategori tack vare sitt lojala och engagerade community. För mer information, vänligen kontakta: Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter Tel: 08-678 92 01 E-mail: [email protected] Jesper Matsch, Co-founder CAIA Cosmetics Tel: 070-731 25 32 E-mail: [email protected] Vill du veta mer om möjligheterna vid Engelbrektsplan? Kontakta Katarina Cygnaeus, uthyrning.

Tel: 070-678 15 49. E-mail: [email protected], Beräknat substansvärde per 31 december 2022 uppgår till 32 364 kronor per aktie. Värdet innebär en ökning med 8,2 procent för 2022. Läs mer Humlegården har anslutit sig till Science Based Targets Initiative samt tecknat bolagets första hållbarhetslänkade kreditlöfte, med en ram om 1 000 Mkr. Initiativen är viktiga steg i hållbarhetsarb. Läs mer Nu är ett uppskattat inslag i staden äntligen tillbaka! Läs mer
Visa hela svaret

Är Caia värt?

Bianca Ingrosso säljer aktier i Caia – som nu är ett miljardbolag Det är dokument inlämnade till Bolagsverket som avslöjar de nya affärerna och den nu skyhöga värderingen på det snabbväxande e-handelsbolaget. På basis av dokumenten har ägardatatjänsten Holdings uppdaterat sin databas och där framträder flera intressanta saker:

Caia har nyligen gjort två mindre riktade emissioner. Den senaste skedde i januari, till en okänd köpare, och gjordes till ett pris om drygt 12300 kronor per aktie. Det betyder att Caia nu värderas till 1,2 miljarder kronor, upp från drygt 400 miljoner sommaren 2020. Eller med andra ord: tre gånger högre efter cirka 20 månader. Den andra riktade emissionen är gjord mot nya vd:n Adeline Sterner som i den transaktionen, som gjordes i november, köpte aktier för cirka 5 miljoner kronor. Hennes ägarandel uppgår till 0,5 procent. Grundaren Bianca Ingrosso har under andra halvan av förra året sålt nästan 3 procent av aktierna. Hennes ägarandel minskar därmed till 11,5 procent. Avgående vd:n och medgrundaren Mikael Snabb har också sålt. Det har även de två andra medgrundarna gjort: Jesper Matsch och Vanessa Lindblad (Biancas tidigare manager). Köpare är riskkapitalbolaget Verdane som därmed ökat med nästan 10 procentenheter. Riskkapitalbolaget kontrollerar därmed nästan 60 procent av aktierna i Caia.

Visa hela svaret

Hur mycket är Caia värt?

Så mycket är Bianca Ingrossos bolag Caia Cosmetics värt I juli förra året sålde Bianca Ingrosso halva sin andel i sminkmärket Caia. Varken influencern eller köparna, riskkapitalbolaget Verdane, ville släppa några detaljer kring transaktionen – men nu kommer siffrorna svart på vitt. Hur Lång Tid Tar Leverans Från Caia Foto: @caiacosmetics Nu har Vanessa Lindblad, tidigare manager för Bianca Ingrosso och som innan sommaren även var ägare till 13 procent av Caia Cosmetics, skickat in årsredovisningen för sitt privata aktiebolag för 2020. Där framgår att hon sålde alla sina aktier i företaget och att försäljningen uppgick till 65,7 miljoner kronor.

Det betyder att Bianca Ingrosso, som själv ägde 29 procent av bolaget innan hon sålde hälften av sina aktier, ska ha fått loss över 73 miljoner kronor. Vid tidpunkten för försäljningen värderade experter Ingrossos sminkbolag till drygt 400 miljoner kronor, men siffrorna visar nu att värderingen i själva verket låg på hela 505 miljoner kronor.

Trots det verkar det som att riskkapitalbolaget Verdane kom in i Caia på en relativt låg värdering. Under 2020 har bolaget haft en stor tillväxt och en omsättning på närmare hundra miljoner, jämfört med drygt hälften under 2019, och det är inte omöjligt att bolaget skulle vara värt dubbelt så mycket om affären gjorts idag – alltså närmare miljarden – säger en källa till Breakit.
Visa hela svaret

Är Caias borstar bra?

Alla Caia penslar är veganska och tillverkade av syntetiskt hår. De är är olika packade för att i slutändan ge dig det resultat du söker efter. –

F10 : Pointed powder brush – 225krF9 : Pointed highlighter brush – 195krF8 : Tapered highlighter brush – 195krF5 : Feather blending brush – 195krF3 : Domed powder brush -195kr

Okej men vad får man för 1000kr borstar? Jag tycker ändå att man får mycket för pengarna. Penslarna känns otroligt mjuka och de är veganska vilket också alltid är en fördel. Den ända tätare borsten jag köpte var deras domed powder brush. Den passar dock alldeles utmärkt för bronzer eller contour också. Hur Lång Tid Tar Leverans Från Caia
Visa hela svaret