Hur Lång Tid Tar Det För Ett Paket Att Tullklareras?

0 Comments

Hur Lång Tid Tar Det För Ett Paket Att Tullklareras
Hur länge ligger en vara kvar hos Tullverket? – Saknar du en vara kan den vara kvar hos Tullverket då de bland annat har rätt att beslagta, alternativt omhänderta, otillåtna varor. Du blir dock meddelad om detta sker, så har du inget hört bör du vända dig till din speditör.

 1. Är du företagskund hos PostNord använder du med fördel vårt företagsverktyg Track & Trace för att spåra ditt/dina försändelser.
 2. Är försändelsen märkt med “Under importbehandling” (på eng.
 3. Held by customs” ) betyder det att den finns hos PostNord.
 4. I det fallet krävs det ett inlämningsnummer för att spåra paketet (numret ska ha angivits i samband med att försändelsen skickades).

Under perioder med hög arbetsbelastning kan det ta ett par veckor innan du får din leverans. För mer information, se Vad händer om paket fastnar i tullen?
Visa hela svaret

Hur länge kan ett paket fastna i tullen?

När finns mitt paket hos Postnord? – När en försändelse är märkt med “under importbehandling” eller “held by Customs” innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.
Visa hela svaret

Hur vet jag om mitt paket fastnat i tullen?

Om speditörer och transport – Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms? Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

 • Vilken lagstiftning stödjer Postnords roll? Postnord är den enda aktör i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen.
 • Detta innebär att Postnord har utsetts att inneha denna roll och är föremål för revisioner från Post- och Telestyrelsen för att säkerställa kvaliteten i posthanteringen.

Enligt postlagen (2010:1045) 4 kap.7 § får ett postbefordringsföretag delta i det internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen, om företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran, företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant samarbete.

Regeringen har utsett Postnord att vara den postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt världspostkonventionen (UPU) och företräder Sverige i frågor som avser operativ verksamhet inom postområdet. Detta ska ha skett den 24 februari 1994. Möjligheten att bedriva postverksamhet (vilket ett 30-tal företag gör i Sverige) – och där det är PTS som beviljar tillstånd – ska skiljas från utseende till postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt UPU.

Enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 7 § 2 är det PTS som handlägger frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom världspostföreningen UPU. Det är vidare endast Postnord som är “postoperatör” i kompletteringsförordningens mening.

Och endast en postoperatör hanterar postförsändelser (som innehåller en vara). Koppling sker till UPU här. Lägg dock märke till att det finns andra posttjänster inom UPU – till exempel kurirflödet – som Postnord inte är ensamma om. Vad händer om jag vill returnera en vara som jag ännu inte har hämtat ut? Kontakta transportören och fråga om du kan skicka tillbaka varan till avsändaren.

Du behöver då inte betala någon tull, moms eller eventuellt andra skatter. Om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta webbutik en du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad. Jag har beställt en tröja från ett företag i USA men har inte fått något paket än.

Jag har skickat efterlysning via deras webbplats. Kan man spåra om ett paket har “fastnat” i tullen? Nej, Tullverket hanterar inte några försändelser på det sättet. Det sköts av ett transportföretag. Var är mitt paket? Kan jag välja min speditör själv? I vissa fall kan du, när du handlar från webbutiken, välja vilken speditör som ska skicka din försändelse.

Men i fallet med den kinesiska posten är det automatiskt Postnord som hanterar alla postorderförsändelser i Sverige. Varför måste jag betala en avgift till min speditör? Tullverket har vare sig insyn i eller påverkan på att speditörerna tar ut avgifter för sina tjänster, eller vilka belopp de tar ut.

You might be interested:  Slå In Paket När Pappret Inte Räcker?

Ontakta din speditör för frågor och synpunkter. Om jag har betalat moms i samband med köpet, behöver jag då ändå betala den administrativa avgiften till min speditör? Tullverket kan inte svara på vilka administrativa avgifter företaget som transporterar dina varor tar ut. Kontakta din speditör för att se hur de hanterar det.

Varför samarbetar Tullverket med vinstdrivande Postnord? Postnord är den enda aktören i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Det innebär att om något skickas med posten i ett annat land är det Postnord som transporterar varan i Sverige.

Denna roll innebär dock inte att Tullverket samarbetar med Postnord. Vi behandlar Postnord på samma sätt som andra företag. Kommer det att komma en digital tjänst för de som vill deklarera själva? Vi tittar på möjligheten att ta fram en tjänst för privatpersoner, men det är ett arbete som måste synkroniseras med det arbete som görs inom EU i den här frågan.

Varför behöver man fylla i alla dessa uppgifter när man deklarerar själv? Varje uppgift har ett syfte.
Visa hela svaret

Vad kostar tull avgift?

Tull – Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer. Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift. Tullavgiften beräknas bland annat på inköpspris och fraktkostnad.
Visa hela svaret

Vad kostar tullklarering?

Vad kostar tullavgiften och dess skatter? – Kostnaden för tullavgiften och tillhörande skatter avgörs av ett antal olika faktorer som till exempel från vilket land varorna transporteras, vad som är slutdestinationen och vilket värde försändelsen har.
Visa hela svaret

Har tullen samma befogenheter som polisen?

Vanliga missförstånd Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vårt arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs.

 • Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.
You might be interested:  Vad Händer Om Man Inte Hämtar Ut Paket Schenker?

Det är inte Tullverket som sköter säkerhetskontrollerna på flygplatser. I Sverige är det Transportstyrelsen som ansvarar för säkerhetskontrollen och den är oftast bemannad av ett säkerhetsbolag. I tullkontrollsammanhang används begreppen inre gräns och yttre gräns.

 1. Med inre gräns menar vi en gräns mot ett annat EU-land.
 2. Med yttre gräns menar vi en gräns mot ett land utanför EU.
 3. Vi har olika befogenheter beroende på om vi arbetar vid inre eller yttre gräns.
 4. Det finns en rad områden där Tullverkets uppdrag förväxlas med polisens uppdrag.
 5. Det gäller till exempel passkontroll, människosmuggling, trafficking och utförsel av stulna bilar.

Det här är polisens ansvarsområde. Men vi samarbetar med polisen, bistår dem när det behövs och meddelar om vi ser något som är misstänkt.
Visa hela svaret

Hur kontaktar man tullen?

Ring till oss Ring till oss om du har frågor om handel och tullregler, har tekniska problem eller behöver komma i kontakt med vår växel. Just nu har vi längre svarstider än vanligt. Vi gör vad vi kan för att svara så snabbt som möjligt. Frågor om inreseregler till Sverige besvaras av Polismyndigheten.

1 Frågor om handel och tullregler Måndag kl.9.00–15.00 Tisdag till torsdag kl.9.00–17.00 Fredag kl.9.00–15.00 Lunchstängt kl.12.00–13.00
2 Tekniska problem Måndag–fredag kl.6.00–22.00Lunchstängt kl.11.30–12.30

Visa hela svaret

Vad händer om ett paket blir taget av tullen?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Brevet du har mottagit är på grund av att det i samband med postinförsel till Sverige stoppats ett brev/paket till dig innehållande narkotikaklassade läkemedel. Antingen för att du själv beställt något eller för att någon annan beställt något och skickat till dig/i ditt namn.

 1. Normalstraffet för ringa narkotikasmuggling är dagsböter Eftersom det av brevet framkommer att brottet är att anse som ringa innebär det att försändelsen innehåller en mindre mängd.
 2. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader ( 6 § andra stycket lagen om straff för smuggling ).

Även om det finns fängelse i straffskalan är straffet i praktiken böter. Hur höga böter varierar beroende av (1) vilken typ av narkotika det rör sig om, (2) hur stor mängden är och (3) din inkomst. Enligt åklagarens RättsPM Strafföreläggande i bötesmål är normalstraffet för ringa narkotikasmuggling detsamma som för ringa narkotikabrott (Strafföreläggande i bötesmål, s.16).

Straffet för ringa narkotikabrott varierar mellan 30-150 dagsböter (Strafföreläggande i bötesmål, s.11-14). Det krävs uppsåt för att bli dömd Att du mottagit ett brev från Tullverket avseende ringa narkotikasmuggling innebär däremot inte per automatik att du kommer att dömas för brottet. För att du ska kunna dömas till ansvar för brottet krävs det att du haft uppsåt att begå det (jfr 1 kap.3 § brottsbalken ).

Med uppsåt krävs det enkelt förklarat att du haft en avsikt att smuggla narkotikan, alternativt att du varit likgiltig för att det du eventuellt beställt varit narkotikaklassat. Det innebär även att om någon annan beställt det narkotikaklassade läkemedlet till dig har du inte begått något brott.

 1. Du kan inte dömas för brott för att någon annan skickar något till dig.
 2. Sammanfattning och råd Av brevet att döma har det stoppats en försändelse med en mindre mängd narkotikaklassat läkemedel.
 3. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader.
 4. I praktiken utdöms det dagsböter för brottet.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Skicka Brev Till England?

Om du inte ringer Tullverket kommer försändelsen att förverkas. Eftersom läkemedlet är narkotikaklassat kommer det sannolikt att förverkas även om du ringer dem. Oavsett om det förverkas eller ej kan du däremot bli misstänkt för ringa narkotikasmuggling.

 • Om förundersökningen inte läggs ner kommer du antingen att bli kallad till förhör eller att få ett strafföreläggande med böter.
 • Om du inte godkänner strafföreläggandet kan åklagare väcka åtal i domstol.
 • Min rekommendation är att du ringer Tullverket.
 • Om du inte beställt något utan att t.ex.
 • Någon beställt utan din vetskap bör du berätta det.

Förhoppningsvis slutar det vid att ärendet läggs ner. Om det inte skulle läggas ner och du blir åtalad för ringa narkotikasmuggling ska du ha i åtanke att det är åklagaren som har hela bevisbördan. Bevisbördan innebär att åklagaren har en skyldighet att bevisa, utom rimligt tvivel, att du smugglat det narkotikaklassade läkemedlet och att du haft uppsåt till brottet.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få ett paket från USA till Sverige?

3. Val av frakt från USA till Sverige – När du ska transportera gods från USA till Sverige kan du använda sjö- eller flygfrakt. De viktigaste faktorerna att tänka på är hur lång tid transporten får ta, godsets storlek och vikt, samt hur stor miljöpåverkan du kan acceptera.

 1. Sjöfrakt från USA tar mellan 3 och 6 veckor beroende på var i USA godset ska skeppas från.
 2. Från östkusten kan du räkna med 3-4 veckor, och från västkusten 4-6 veckor.
 3. Dessutom ska godset transporteras från din leverantör till hamnen, vilket kan ta allt från en dag upp till en vecka om det ska tvärs över landet med godståg.

När godset anländer till Sverige med sjöfrakt kan det normalt levereras till dig inom ett par dagar. Flygfrakt från USA tar från 2-3 dagar för de snabbaste och dyraste lösningarna, och upp till 10-12 dagar för de mer ekonomiska. Flygfrakt kan normalt delas upp i standard flygfrakt, som är med ett flygbolag, och budservice, som är med dedikerade fraktflyg som drivs av budfirmor så som FedEx, UPS och DHL.

 • Storleken och vikten på din frakt är av stor betydelse för vilken fraktform som är mest ekonomisk.
 • Flygfrakt är ofta den billigaste lösningen för försändelser upp till 2 kubikmeter eller 300 kg, om du har avtalat med din leverantör i USA att du ska stå för frakten från leverantörens adress.
 • Om du bara ska stå för transporten från närmaste hamn eller flygplats, då är gränsen ca 1 kubikmeter eller 150 kg.

Sjöfrakt är fördelaktigt för transport av styckegods om leveransen är mindre än 15 kubikmeter. Detta betyder i praktiken att du delar en container med andra importörer. Om leveransen överstiger detta lönar det sig att beställa en full container. Vikten är inte så viktig för sjöfrakt, eftersom viktbegränsningen på fartyg är mycket högre än på flyg. Hur Lång Tid Tar Det För Ett Paket Att Tullklareras
Visa hela svaret