Hur Betala Försändelse Från Utlandet?

0 Comments

Hur Betala Försändelse Från Utlandet
Ta emot/handla på nätet – När du tar emot eller handlar på nätet från ett land utanför EU:s tullunion, måste varan att förtullas innan den kan levereras. PostNord måste säkerställa att nödvändiga skatter och avgifter är inbetalda innan varan levereras.

 • Försändelser med mindre värde aviseras via brev eller sms med information om hur betalning görs.
 • Efter betalning av moms och momshanteringsavgift levereras försändelsen till mottagaren eller till ombud, beroende på storlek och vald frakttjänst.
 • För att upprätta en momsdeklaration tar PostNord ut en kostnadsbaserad avgift.

I normalfallet är den 75 kronor inkl. moms för försändelser med ett deklarerat värde på 1 600 kronor eller lägre. För försändelser med ett deklarerat värde överstigandes 1 600 kronor behöver även tull betalas och en tulldeklaration ska upprättas. Avgiften blir i dessa fall 125 kronor inkl.

viss typ av elektronik ska även särskild punktskatt betalas. Mer information om denna punktskatt finns hos Skatteverket, Kosttillskott. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler.

I dessa fall måste PostNord upprätta en fullständig importdeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kronor inklusive moms. Notera att momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift. Gränsen för tullfrihet beräknas på inköpspris och fraktkostnad.

 1. Observera att varor som skickas från Storbritannien även kan komma att importdeklareras via DPD NL i Nederländerna.
 2. I dessa fall sker betalning av importdeklarationsavgift på 6,05 euro samt tillkommande moms på varan direkt till DPD NL.
 3. Du som mottagare blir aviserad via sms eller mejl med länk till betalning.

Vid utebliven betalning går paketet i retur efter 6 dagar.
Visa hela svaret

Hur betalar man import?

Import – när du handlar från ett land utanför EU – Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter.
Visa hela svaret

Hur betalar jag Importmoms?

Hur fungerar det med momsen? – EU är en tullunion med tullgräns mot länder utanför EU. Det betyder att EU-länderna har gemensamma regler för tull och moms. Skatteverkets guide till varuhandel med andra länder ger dig en överblick över momsreglerna. I Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel kan du fördjupa dig och få hjälp att beräkna momsbeloppet.

Guide till varuhandel hos Skatteverket Moms vid utrikeshandel hos Skatteverket Moms vid import av varor Om du är momsregistrerad och importerar varor från länder utanför EU eller från EU-områden som ligger utanför EU:s skatteområde, så ska du redovisa och betala importmoms till Skatteverket via din momsdeklaration.

Har du inte momsregistrerat dig ska du betala importmoms till Tullverket. Du ska betala moms för tullpliktiga varor.
Visa hela svaret

Kan inte betala tull PostNord?

Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas. När man beställer vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott), måste tulldeklaration upprättas även om värdet är under 1 600 kronor, och då är PostNords avgift 125 kronor.

 1. Måste även gåvor momsdeklareras? Under vissa omständigheter behöver du inte betala moms för gåvor som är skickade mellan privatpersoner.
 2. Mer information om detta finns hos Tullverket,
 3. Från vilka länder gäller de här avgifterna? I media har diskussionen framförallt gällt varor från Kina, och den absoluta merparten av alla försändelser kommer just från Kina.

Men den här avgiften kommer att tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald. Varför har min försändelse returnerats? Det kan finnas olika förklaringar. En försändelse som har hamnat på ett utlämningsställe i avvaktan på utlämning, ligger där mellan 14 och 30 dagar beroende på vilken tjänst den skickats med.

Om den inte hämtas ut under denna tid returneras den till det avsändande landets postoperatör. En annan förklaring till att försändelser returneras är brister i tulldeklarationen, se svar nedan. Vad händer om min försändelse inte har rätt tulldokument? Enligt internationellt regelverk måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med kommersiellt innehåll som anländer utifrån EU:s tullunion.

Exempelvis ska uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde finnas angivna på tulldokumentet. I de fall dokumentationen är bristfällig går inte tulldeklaration att utföras, och försändelsen returneras då till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

Om försändelsen är internationellt spårbar kommer du kunna se att brevet returnerats. Vår kundservice kan i dessa fall hjälpa dig att se orsaken till returen. Om avsändaren skickat försändelsen med en tjänst som inte går att spåra kommer vi däremot dessvärre inte kunna se returorsaken eller lämna fler uppgifter om den försändelse du väntar på.

Vad händer med varor jag handlar från ett EU-land? Då påverkas du inte. Handlar du som konsument på nätet från ett EU-land betalar du antingen svensk moms eller moms i det landet där e-handeln är registrerad (beroende på e-handlarens omsättning på handel med Sverige).

Oavsett vilket utförs ingen moms- eller tulldeklaration vid gränsen och ingen avgift tas ut. Vad händer om jag får ett krav på att betala moms och en avgift, men inte betalar? Kommer jag få inkassokrav? I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen. Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren.

Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala. Varför måste PostNord ta ut en avgift för det här? Den som utför en moms- och/eller tulldeklaration utför en tjänst, något som kostar pengar.

Kostnaderna består av lön och skatter, teknisk utrustning, lokaler för de anställda, utrymme för att lagra försändelser i avvaktan på betalning etc. Allt detta kostar pengar som PostNord måste få kompensation för. Det kan i sammanhanget påpekas att den här förändringen innebär en sänkning av avgiften för försändelser med ett deklarerat värde på mellan cirka 220 kronor (22 euro) och 1 600 kronor.

Vad händer med garanti och ångerrätten med varor som blir liggande i lager hos er? Vid e-handel utanför EU gäller det konsumentskydd som finns i det land där webbutiken är baserad, alternativt garanti som säljaren självmant åtar sig. Det är därför alltid viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller, framförallt när man handlar från länder utanför EU.

I vissa fall har avsändaren t ex angett 30 dagars ångerrätt från leverans, dvs. från den dag som man mottager varan, och därmed kommer inte eventuell lagringstid att påverka denna tidsfrist. Det är dock importörens eget ansvar att undersöka vilka villkor som gäller för varje enskilt inköp. Hur lång tid har jag på mig att betala från att jag har fått en avisering? Från det att du har fått en avisering har du minst 14 dagar på dig att betala.

Mitt deklarerade varuvärde är under 1 600 kr, varför har jag fått en momshanteringsavgift på 125 kr? I normalfallet ska kommersiella försändelser med ett deklarerat varuvärde under 1 600 kronor momsbeläggas, men du behöver inte betala tull. PostNords momshanteringsavgift är i dessa fall 75 kronor, inklusive moms.

Men för vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler,

Finns det specialregler för kosttillskott? För vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms.

Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler, Min vara kommer från ett EU-land, men jag ändå är jag ombedd att betala moms och momshanteringsavgift. Hur kommer det sig? En försändelse med ursprung utanför EU:s tullunion kan ankomma till Sverige med ett annat EU-land som avsändare genom så kallad transitering.

Del 1: Handel med utlandet – Import & export

En vara som ankommer till Sverige på det här sättet har inte genomgått förtullning enligt gällande EU-rätt vid ankomst till EU, utan ska istället förtullas när det kommer till destinationslandet. PostNord ska i dessa fall därför hantera varan som om den kommer direkt utifrån EU:s tullunion, och upprätta en momsdeklaration, samt en tulldeklaration när regelverket kräver det.

 • Om din vara däremot har sitt ursprung i ett EU-land eller om försändelsen redan har genomgått en korrekt förtullning vid ankomst till EU, har det blivit fel och du ombeds då ta kontakt med vår kundservice,
 • Mitt spårningsnummer som jag har fått från e-handlaren byts ut mot ett annat av PostNord.
 • Varför gör ni det? Det finns olika tjänster för brev i de internationella flödena.

När PostNord tar emot försändelser som går som brev kan de vara exempelvis expressbrev, rekommenderade brev eller oregistrerade vanliga brev. De brev som är oregistrerade är billigast att skicka, men det innebär också att de saknar spårbarhet. När en oregistrerad försändelse anländer till Sverige saknar den normalt en unik streckkod vilken gör försändelsen ospårbar.

Dock förekommer det från olika e-handelsplattformar att försändelsen har en streckkod som gör att den framstår som spårbar. PostNord använder sig inte av denna streckkod då den inte följer internationella standarder för hur de ska utformas och framför allt inte är garanterat unik. För att ändå kunna hantera dessa importförsändelser måste PostNord därför ge dessa försändelser ett nytt kolli-ID som är garanter.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det För Ett Paket Att Tullklareras?

Vill man ha bättre spårbarhet kan man när det är möjligt, använda frakttjänster som är spårbara, som express eller rekommenderade brev. Jag har inte beställt något men blivit ombedd att betala importavgift. Om du fått en avi eller sms med information om att betala en importavgift men inte vet med dig att du beställt något behöver du inte betala avgiften.

 1. Notera dock att gåvor i vissa fall behöver momsdeklareras.
 2. Den avisering som du har fått kan alltså gälla en gåva som någon har skickat till dig utifrån EU:s tullunion.
 3. Du kan läsa mer om att ta emot gåvor på Tullverkets webbplats,
 4. Om avgiften inte betalas så kommer försändelsen att returneras till avsändaren när liggetiden har gått ut och avgiften annulleras.

Vad innebär PostNords avtal med Wish? Sedan EU:s nya regelverk för moms trädde i kraft den 1 juli 2021 hanteras försändelser från Wish genom regelverket för Import One Stop Shop (IOSS), Som konsument kommer du även framöver kunna betala moms vid köptillfället och slippa betala hanteringsavgift när försändelsen anländer till Sverige, om e-handelsföretaget har hanterat regelverket för IOSS korrekt.

Du kommer däremot behöva utse PostNord till direkt tullombud, Du kommer att få en avisering, antingen på SMS eller med brev, med instruktioner om hur du går tillväga. Efter att du har godkänt PostNord som direkt tullombud kommer försändelsen att levereras till dig eller till ditt ombud. Om Tullverket inte skulle godkänna införtullningen kommer du istället att få en avisering om att betala moms och hanteringsavgift.

Om du har anledning att tro att momsen redan är inbetald ombeds du ta kontakt med avsändaren för mer information. Kan jag utföra en egen momsdeklaration som privatperson? Ja, det går bra. För att göra detta behöver du ta kontakt med vår kundservice för att få information om var försändelsen befinner sig.
Visa hela svaret

Hur deklarerar man Importmoms?

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad du behöver veta när du köper och för in varor till Sverige från ett annat land. Det rör frågor och svar kring importmoms, vilka myndigheter som ansvarar för vad etcetera. Vilken myndighet gör vad? Importdeklarationen lämnas till Tullverket, som fastställer det monetära tullvärdet (tullvärdet uttryckt i SEK).

Därefter ska momsen redovisas och betalas till Skatteverket i momsdeklarationen. Om företaget inte har svensk momsregistrering ska importmoms deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket. Vad är skillnaden på Eori-nummer och momsregistreringsnummer, och hur ska jag deklarera dessa? Ett Eori-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU, exempelvis vid import från och export till ett land utanför EU.

Ett Eori-nummer består av en ISO-landkod (2 tecken) från någon av EU:s medlemsstater + max 15 tecken. Ett Eori-nummer som tilldelats i Sverige består av landkoden SE + 10 siffror. För ekonomiska aktörer etablerade i Sverige är de tio siffrorna vanligtvis organisationsnumret eller, för privatpersoner/enskilda firmor, personnumret.

 1. Ett exempel på hur ett Eori-nummer kan se ut är SE5561234711.
 2. Ett svenskt momsregistreringsnummer ska bestå av landkod SE +organisationsnumret samt 01, t.ex.
 3. SE556123471101.
 4. Detta momsregistreringsnummer ska du enbart registrera i en importdeklaration (i fält 44) vid vissa förfaranden eller när ett indirekt ombud gör en importdeklaration för ett företag som är momsregistrerat.

Ett exempel är förfaranden som börjar på 42 eller 63 där varan deklareras i Sverige, men mervärdesskatt ska betalas i en annan medlemsstat. Då anger du det svenska momsregistreringsnumret i särskilda upplysningar tillsammans med kod Y040. Vid ett indirekt ombudskap anger du det tillsammans med kod 3MSE, till exempel 3MSE SE556123471101.

 • I andra deklarationer än de som nämnts i föregående stycke behöver du inte ange momsregistreringsnumret eftersom vi kan identifiera det utifrån Eori-numret.
 • Jag är ett ombud – ska jag fylla i mitt eller importföretagets VAT-nummer? Du ska aldrig ange ditt momsregistreringsnummer när du agerar som ombud.

Agerar du som direkt ombud och varorna ska stanna i Sverige finns det inget krav på att deklarantens momsregistreringsnummer ska anges. Däremot finns det ett krav på att deklaranten ska ha ett Eori-nummer. Agerar du som indirekt ombud och varorna ska stanna i Sverige ska du i bilagda handlingar ange kod 3MSE och fylla i uppdragsgivarens momsregistreringsnummer.

Gör du en deklaration med förfarandekod som börjar på 42 eller 63 (varorna ska efter importen levereras till ett annat EU-land) ska kod Y040 och Y041 anges i bilagda handlingar tillsammans med momsregistreringsnumret i Sverige och i det andra EU-landet. Detta gäller både när du agerar som ett direkt och som ett indirekt ombud.

Vad händer med godset om ärendet hamnar i röd kanal? Om deklarationen hamnar i så kallad röd kanal, innebär det att deklarationen inte gått igenom utan måste hanteras manuellt. En tulltjänsteman kontaktar då företaget för att reda ut vad som är fel innan deklarationen kan klareras och godset frigöras.

Vad händer om jag deklarerar moms till Tullverket trots att jag är momsregistrerad? Är företaget momsregistrerat i Sverige och trots det deklarerar moms i importdeklarationen som lämnas in elektroniskt, kommer deklarationen att avvisas med ett felmeddelande. Min klients företag har inget eget Eori-nummer.

Vilket nummer ska anges? Ansök om Eori-nummer. Kan företaget inte få ett Eori-nummer på grund av att det inte är etablerat i EU måste indirekt ombud anlitas. Vad är det monetära tullvärdet? Det monetära tullvärdet är detsamma som det vanliga tullvärdet (som deklareras med kod A00), med den skillnaden att det alltid ska deklareras om man är registrerad för mervärdesskatt.

Detta för att företaget alltid måste ha ett tullvärde att utgå ifrån för att kunna räkna ut beskattningsunderlaget för importmoms. I de fall tull tas ut som en procentsats på tullvärdet kommer samma tullvärde alltså att deklareras två gånger, både med kod A00 och kod 1MT. Anledningen till detta är kod A00 inte alltid anges exempelvis för tullfria varor eller varor belagda med vikttull.

Det monetära tullvärdet med kod 1MT ska däremot alltid finnas med. Det monetära tullvärdet samt tull och andra avgifter som Tullverket debiterar ska ingå i beskattningsunderlaget för importmoms, vilket företaget sedan ska redovisa till Skatteverket. Ska kod 1MT anges om man har debiterat moms med kod B00? Koderna 1MT och B00 kan inte kombineras.

Oden 1MT används när Skatteverket är beskattningsmyndighet vid momsregistrering. Koden B00 används när Tullverket är beskattningsmyndighet t.ex. för privatpersoner och andra ej momsregistrerade importörer eller när moms ska betalas till Tullverket av andra skäl. Vad är det för skillnad på statistiskt värde och tullvärde? Statistiskt värde och tullvärde är inte samma sak.

En enkel förklaring är att i tullvärdet ska man räkna med frakt och kostnader fram till införselplatsen vid EU:s yttre gräns, i det statistiska värdet ska dessa kostnader räknas ända fram till svensk gräns. Det statistiska värdet används bl.a. i handelsstatistiken.

 • Hur ofta skickas tullräkningen och meddelandet om fastställda värden och avgifter ut från Tullverket till företagen? Tullräkningen och meddelande om fastställda värden och avgifter utställs veckovis.
 • Elektronisk lösning “För de företag som använder ombud kommer underlaget att distribueras till ombuden per tull-id”.

Är det att ett dokument per företag eller ett samlingsdokument för samtliga kunder? Det sammanställs per företag. Hur vet jag som ombud att det finns ett nytt meddelande om fastställda värden och avgifter att hämta? E‑tjänsten Underlag momsredovisning ger inga aviseringar om nya meddelanden utan du som företag eller ombud får själv gå in i systemet och söka efter nya uppgifter.

När det inte är några avgifter att betala till Tullverket, får kunden då att en tullräkning eller ett meddelande om fastställda värden och avgifter ändå? Redovisas det i så fall på ärendenivå eller per deklarant? Oavsett om Tullverket debiterar eller inte debiterar någon tull eller andra avgifter, ställs en tullräkning eller meddelande om fastställda värden och avgifter ut.

Det monetära tullvärdet ska deklareras per varupost i importdeklarationen, men kommer att slås ihop per tull-id på tullräkningen eller i meddelande om fastställda värden och avgifter. Om en tullräkning eller ett meddelande om fastställda värden och avgifter omfattar mer än ett tullid gäller följande.

Då redovisas det monetära tullvärdet för varje enskilt tullid. Ska vi deklarera kod 1MT även vid aktiv förädling och tillfällig införsel? Ja, monetärt tullvärde ska alltid anges i importdeklarationen om företaget är momsregistrerat, men inga avgifter kommer att debiteras i dessa fall. Det går inte ut någon tullräkning och ingen information om ärendet går vidare från Tullverket till Skatteverket.

Detta gäller dessa tullförfaranden där tullavgiften tillfälligt suspenderas, till exempel tillfällig införsel och aktiv förädling. Det monetära tullvärdet är det underlag som Tullverket använder för att fastställa storleken på det belopp som ni eventuellt ska ställa som garanti.

Saknar Tullverket uppgifter om tullvärdet kan vi inte heller debitera tullavgiften i de fall ni av någon anledning inte avslutar förfarandet med återexport. Tullverket gör i sådana fall en tullinitierad deklaration där vi debiterar er avgifter. Om ni väljer att förtulla in en del av det som anmälts för aktiv förädling ska ni betala de avgifter som uppkommer.

Även då ska ni deklarera 1MT med ett tullvärdet uttryckt i SEK i beskattningsgrunden, samt A00 för eventuell tullavgift. Hur är det med Åland som är med i tullunionen men står utanför skatteunionen? Ni lämnar en importdeklaration. Om ni har svensk momsregistrering ska ni deklarera ett monetärt tullvärde (tullvärdet uttryckt i SEK), som sedan fastställs av Tullverket.

 1. Därefter ska ni redovisa momsen till Skatteverket i er momsdeklaration.
 2. Om ni inte har en svensk momsregistrering ska ni istället deklarera momsen i importdeklarationen till Tullverket.
 3. Måste jag lämna en deklaration för varor som är tullfria? Du måste alltid lämna en importdeklaration och förtulla dina varor.

Att varan i sig är tullfri innebär inte att du slipper deklarera den, utan en tulldeklaration ska lämnas för alla sändningar. Även om du inte behöver betala något för dina varor till Tullverket på grund av att varan är tullfri, eller har beviljats tullfrihet av olika anledningar, ska du alltid lämna en importdeklaration.

Jag är ombud och har en kund som använder leveransvillkor DDP, vad gäller då? Om ett ombud fakturerar både tull och moms tillbaks på avsändaren, som är fallet vid leveransvillkor DDP, gäller följande: a) Eftersom avsändaren inte är etablerad inom EU eller i Norge måste ombudet agera indirekt ombud. b) I de fallen avsändaren inte har något svenskt momsregistreringsnummer ska ombudet deklarera precis som förut med tull (A00) och moms (B00) I de fall företaget saknar svensk momsregistrering är Tullverket fortfarande beskattningsmyndighet och ombudet ska alltså deklarera importmoms i deklarationen som tidigare.

You might be interested:  Vad Kostar Ett Paket Tamponger?

c) Om avsändaren har en svensk momsregistrering ska ombudet deklarera 1MT och monetärt tullvärde, samt 3MSE + momsregistreringsnummer i bilagda handlingar i fält 44. Då är Skatteverket beskattningsmyndighet, och avsändaren ska lämna en momsdeklaration till Skatteverket för importen.

Mitt företag är momsregistrerat – ska jag redovisa importmomsen till Skatteverket eller Tullverket? Om ert företag har svensk momsregistrering ska ni redovisa och betala er importmoms till Skatteverket i momsdeklarationen. Mitt företag är inte momsregistrerat – ska jag redovisa importmomsen till Skatteverket eller Tullverket? Om företaget inte har svensk momsregistrering ska momsen deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket.

Baseras tidpunkten för redovisning av importmoms till Skatteverket på importörens redovisningsperiod eller tullräkningens betalningsdatum? Tidpunkten för redovisning av importmoms baseras på tullräkningens utställningsdag och på importörens redovisningsperiod för moms hos Skatteverket.

Utställningsdagen hittar du i övre högra hörnet på tullräkningen. Uppgiften finns också med på Meddelande om fastställda värden och avgifter, d.v.s. det meddelande som skickas från ombudet till företaget i de fall ombudet får tullräkningen. Sedan är det företagets vanliga redovisningsperioder för moms som gäller.

I momsdeklarationen för en viss redovisningsperiod ska du ta upp alla importer där tullräkningen ställdes ut under just den perioden. Om du till exempel redovisar moms per kalendermånad ska du i momsdeklarationen för januari ta upp importmomsen för alla de tullräkningar som ställdes ut under januari osv.

varornas tullvärde enligt Tullverket, inklusive eventuell tull och andra statliga skatter eller avgifter, samteventuella bikostnader, till exempel provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten.

Om ni är osäkra på vilka kostnader som ska ingå i beskattningsvärdet kan ni kontakta Skatteverket för mer information. Finns de uppgifter som Tullverket har lämnat till Skatteverket om importmomsen med på tullräkningen? I de fall företaget själv får tullräkningen framgår det där vilka uppgifter som Tullverket lämnar till Skatteverket.

 • I de fall ett ombud utnyttjar sin kredit och får tullräkningen framgår uppgifterna på Meddelande om fastställda värden och i Tullverkets e‑tjänster för företag där ombudet kan hämta uppgiften elektroniskt och sedan vidareförmedla till företaget.
 • E ‑tjänster för företag Vilka uppgifter kan jag se i e‑tjänsten Momsredovisning? Du kan med hjälp av e‑tjänsten göra en sammanställning över fastställda tullvärden och avgifter vid import.

Du kan söka på ett enskilt tull-id eller söka för en specifik tidsperiod. Företag som gör sina egna importdeklarationer och företag som anlitat ett ombud som deklarerat med företagets tillstånd till betalningsanstånd får beslut om fastställt tullvärde och avgifter på tullräkningen, och kan även se dessa uppgifter i e‑tjänsten.

 1. Om företaget anlitat ett ombud som deklarerat med sitt tillstånd till betalningsanstånd, skickas tullräkningen till ombudet.
 2. Ombudet ska därför meddela företaget uppgifterna i tullräkningen om fastställt tullvärde och avgifter.
 3. Om företaget har tillgång till Tullverkets e‑tjänster för företag kan de själva få fram samma uppgifter som ombudet i e‑tjänsten.

Vad händer om jag deklarerar varuposter med olika momssatser på samma tull-id? Eftersom det fastställda monetära tullvärdet på tullräkningen eller i Meddelandet om fastställda värden och avgifter redovisas per tull-id ser man inte tullvärdet för varje varupost.

Enklast är att endast deklarera varor med samma momssats i samma deklaration. Annars får man gå till tulldeklarationen för att se monetärt tullvärde per varupost. Varför kontaktar Tullverket mig när Skatteverket är ansvarig över redovisningen av importmomsen? Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut vid import och är ansvarig för att kontrollera att uppgifterna om tullvärde, klassificering med mera i din inlämnade tulldeklaration är korrekta.

Hur fångar man upp bikostnader för beskattning om det är tänkt att tullräkningarna ska användas som grund för importmomsen? Tullverket är inte beslutande myndighet för importmoms för momsregistrerade företag, därför kan inte Tullverket fastställa värdet.

 1. Beskattningsunderlaget för moms finns därför inte på tullräkningen, utan företagen måste själva räkna ut det och redovisa det i momsdeklarationen.
 2. Företagen måste räkna fram och deklarera ett monetärt tullvärde och deklarera det i importdeklarationen genom att ange kod 1MT och det uträknade tullvärdet i avgiftsfältet.

Därefter fastställer Tullverket värdet i och med taxeringsbeslutet. Det som framgår av tullräkningen är enbart det monetära tullvärdet och de avgifter som Tullverket debiterat som ska ingå i beskattningsunderlaget. Övriga kostnader som ska ingå i värdet måste företagen själva hålla reda på.

Hur gör vi på vårt företag för att kunna sammanställa tullvärdena, för exempelvis en månad, så att vi kan räkna ut beskattningsunderlaget för moms och sedan redovisa det till Skatteverket? Ni får själva summera ihop era tullvärden från tullräkningarna plus de eventuella avgifter som vi debiterat er.

Till det ska ni lägga till om ni har haft andra omkostnader som också ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. Om ni registrerad för att använda Tullverkets e‑tjänster för företag finns det en e‑tjänst där ni kan ange den period ni vill titta på. E‑tjänster för företag Om mitt företag glömmer att lämna en importdeklaration, och det framkommer vid en tullrevision, hur blir det då med importmomsen? Debiterar Tullverket oss moms trots att företaget är momsregistrerat i Sverige? Hur är det med tulltillägget? Om ni glömt att deklarera en import kan det röra sig om olaglig införsel eller olagligt undandragande.

 • För att få redovisa moms till Skatteverket ställs tre krav: 1.
 • Importören är momsregistrerad.2.
 • En tulldeklaration för det aktuella förfarandet lämnas.3.
 • Importen sker i deras momsregistrerade verksamhet.
 • I fallet olaglig införsel eller olagligt undandragande uppfylls inte kravet på att en tulldeklaration lämnas och Tullverket avgör i dessa fall vem som är gäldenär och tar därefter ut moms av denne.

Eftersom det i detta fallet är Tullverket som debiterar moms kommer eventuellt tulltillägg att beräknas även på momsen. Jag deklarerar med förfarandekod 42 eller 63, varför syns inte mitt ärende i underlag momsredovisning i e‑tjänsten på tullverket.se? I e‑tjänsten framgår bara den import där moms ska betalas i Sverige.

Vid förfarandekoder som börjar på 42 eller 63 ska momsen betalas i ett annat EU-land. Varför framgår inte beskattningsunderlaget för moms utan bara tullvärdet från Tullverket? Det är Skatteverket som är beslutande myndighet för importmoms och därmed kan momsen inte redovisas till Tullverket. Tullverket kan alltså inte ta med beskattningsunderlaget för moms eftersom Skatteverket är beslutande myndighet.

Hur vet jag om ett företag är momsregistrerat? Det går att söka på momsregistreringsnummer i e‑tjänsten VIES som nås från både Skatteverkets och Tullverkets webbplatser. Om jag inte är behörig för att använda Tullverkets e‑tjänster, hur gör jag då för att få information till min momsredovisning? I så fall får ni titta i era tullräkningar.

 1. Där framgår fastställt monetärt tullvärde och de olika avgifter ni eventuellt har betalat till Tullverket.
 2. Om ni inte får tullräkningen, utan den går till ert ombud, ska ombudet se till att ni får informationen de har gällande er import.
 3. Vilken myndighet ska jag vända mig till vid omprövning av moms? Den myndighet som var beskattningsmyndighet när ärendet klarerades första gången är också beskattningsmyndighet för omprövning av ärendet.

Tullverket är alltid beskattningsmyndighet för de sändningar som taxeringsbeslut fattats för före den 1 januari 2015. Hur hanteras tilläggsdebitering eller återbetalning av momsen när importören har deklarerat felaktigt tullvärde? Den myndighet som är beskattningsmyndighet hanterar ändringarna av importmomsen.

Ifall Tullverket beslutar om att höja eller sänka tullvärdet och/eller debitera eller återbetala tull ska importören själv deklarera ändringen av moms till Skattverket om importören är momsregistrerad. Däremot tilläggsdebiterar Tullverket moms för momsregistrerade företag om Tullverket är beskattningsmyndighet, och debiterar ändringarna via tullräkningen.

För de olika scenarierna som kan uppstå vid omprövningar av Tullverkets beslut se matrisen
Visa hela svaret

Vem betalar moms vid export?

Moms på varor till konsument eller företag utanför EU – Ska du sälja varor till länder utanför EU handlar det om export och du ska inte lägga på någon moms. Detta gäller oavsett om köparen är privatperson eller företagare. Du ska kunna visa att varan har lämnat Sverige och EU.
Visa hela svaret

Hur bokföra moms från utlandet?

Vissa funktioner kräver en betalplan Vanligtvis när du köper något från utlandet så kan du redovisa ditt momsregistreringsnummer till leverantören vilket innebär att denne ej ska lägga på någon moms på försäljningen. Det som gäller är alltså att du inte är momsskyldig i annat land.

 • Man kan vara det men det är endast i undantagsfall.
 • När du redovisar ett inköp av varor eller tjänster från utlandet så ska detta redovisas med en fiktiv moms.
 • Detta gäller oavsett om leverantören har lagt på moms eller ej på underlaget.
 • När detta görs så kommer uppgifterna med i momsrapporten och därmed redovisas till Skatteverket.

Detta vill man att företag gör för att man ska kunna ha koll på hur mycket import som sker i landet. Uppger du ej giltigt momsregistreringsnummer för leverantören kommer denne lägga till den momssats som gäller i det landet. Detta påverkar alltså inte hur du hanterar bokföringen.
Visa hela svaret

Måste man fylla i tulldeklaration?

Du måste alltid deklarera varor som du importerar med en importdeklaration där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.
Visa hela svaret

Var betala tull?

Ska du göra din egen tulldeklaration eller vill veta mer? – I vanliga fall är det ditt transportföretag som hjälper dig med tulldeklarationen. Om du ansvarar för att göra den själv kan du läsa mer här. Vill du veta mer om vad som gäller när du handlar på nätet hittar du det här. Hantera din postorderförsändelse själv Bra att veta innan du handlar på nätet
Visa hela svaret

Kan inte betala tull PostNord?

Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas. När man beställer vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott), måste tulldeklaration upprättas även om värdet är under 1 600 kronor, och då är PostNords avgift 125 kronor.

 • Måste även gåvor momsdeklareras? Under vissa omständigheter behöver du inte betala moms för gåvor som är skickade mellan privatpersoner.
 • Mer information om detta finns hos Tullverket,
 • Från vilka länder gäller de här avgifterna? I media har diskussionen framförallt gällt varor från Kina, och den absoluta merparten av alla försändelser kommer just från Kina.
You might be interested:  Slå In Paket När Pappret Inte Räcker?

Men den här avgiften kommer att tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald. Varför har min försändelse returnerats? Det kan finnas olika förklaringar. En försändelse som har hamnat på ett utlämningsställe i avvaktan på utlämning, ligger där mellan 14 och 30 dagar beroende på vilken tjänst den skickats med.

 1. Om den inte hämtas ut under denna tid returneras den till det avsändande landets postoperatör.
 2. En annan förklaring till att försändelser returneras är brister i tulldeklarationen, se svar nedan.
 3. Vad händer om min försändelse inte har rätt tulldokument? Enligt internationellt regelverk måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med kommersiellt innehåll som anländer utifrån EU:s tullunion.

Exempelvis ska uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde finnas angivna på tulldokumentet. I de fall dokumentationen är bristfällig går inte tulldeklaration att utföras, och försändelsen returneras då till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

Om försändelsen är internationellt spårbar kommer du kunna se att brevet returnerats. Vår kundservice kan i dessa fall hjälpa dig att se orsaken till returen. Om avsändaren skickat försändelsen med en tjänst som inte går att spåra kommer vi däremot dessvärre inte kunna se returorsaken eller lämna fler uppgifter om den försändelse du väntar på.

Vad händer med varor jag handlar från ett EU-land? Då påverkas du inte. Handlar du som konsument på nätet från ett EU-land betalar du antingen svensk moms eller moms i det landet där e-handeln är registrerad (beroende på e-handlarens omsättning på handel med Sverige).

 • Oavsett vilket utförs ingen moms- eller tulldeklaration vid gränsen och ingen avgift tas ut.
 • Vad händer om jag får ett krav på att betala moms och en avgift, men inte betalar? Kommer jag få inkassokrav? I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen.
 • Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren.

Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala. Varför måste PostNord ta ut en avgift för det här? Den som utför en moms- och/eller tulldeklaration utför en tjänst, något som kostar pengar.

 • Ostnaderna består av lön och skatter, teknisk utrustning, lokaler för de anställda, utrymme för att lagra försändelser i avvaktan på betalning etc.
 • Allt detta kostar pengar som PostNord måste få kompensation för.
 • Det kan i sammanhanget påpekas att den här förändringen innebär en sänkning av avgiften för försändelser med ett deklarerat värde på mellan cirka 220 kronor (22 euro) och 1 600 kronor.

Vad händer med garanti och ångerrätten med varor som blir liggande i lager hos er? Vid e-handel utanför EU gäller det konsumentskydd som finns i det land där webbutiken är baserad, alternativt garanti som säljaren självmant åtar sig. Det är därför alltid viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller, framförallt när man handlar från länder utanför EU.

I vissa fall har avsändaren t ex angett 30 dagars ångerrätt från leverans, dvs. från den dag som man mottager varan, och därmed kommer inte eventuell lagringstid att påverka denna tidsfrist. Det är dock importörens eget ansvar att undersöka vilka villkor som gäller för varje enskilt inköp. Hur lång tid har jag på mig att betala från att jag har fått en avisering? Från det att du har fått en avisering har du minst 14 dagar på dig att betala.

Mitt deklarerade varuvärde är under 1 600 kr, varför har jag fått en momshanteringsavgift på 125 kr? I normalfallet ska kommersiella försändelser med ett deklarerat varuvärde under 1 600 kronor momsbeläggas, men du behöver inte betala tull. PostNords momshanteringsavgift är i dessa fall 75 kronor, inklusive moms.

Men för vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler,

Finns det specialregler för kosttillskott? För vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms.

Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler, Min vara kommer från ett EU-land, men jag ändå är jag ombedd att betala moms och momshanteringsavgift. Hur kommer det sig? En försändelse med ursprung utanför EU:s tullunion kan ankomma till Sverige med ett annat EU-land som avsändare genom så kallad transitering.

Del 1: Handel med utlandet – Import & export

En vara som ankommer till Sverige på det här sättet har inte genomgått förtullning enligt gällande EU-rätt vid ankomst till EU, utan ska istället förtullas när det kommer till destinationslandet. PostNord ska i dessa fall därför hantera varan som om den kommer direkt utifrån EU:s tullunion, och upprätta en momsdeklaration, samt en tulldeklaration när regelverket kräver det.

 • Om din vara däremot har sitt ursprung i ett EU-land eller om försändelsen redan har genomgått en korrekt förtullning vid ankomst till EU, har det blivit fel och du ombeds då ta kontakt med vår kundservice,
 • Mitt spårningsnummer som jag har fått från e-handlaren byts ut mot ett annat av PostNord.
 • Varför gör ni det? Det finns olika tjänster för brev i de internationella flödena.

När PostNord tar emot försändelser som går som brev kan de vara exempelvis expressbrev, rekommenderade brev eller oregistrerade vanliga brev. De brev som är oregistrerade är billigast att skicka, men det innebär också att de saknar spårbarhet. När en oregistrerad försändelse anländer till Sverige saknar den normalt en unik streckkod vilken gör försändelsen ospårbar.

 • Dock förekommer det från olika e-handelsplattformar att försändelsen har en streckkod som gör att den framstår som spårbar.
 • PostNord använder sig inte av denna streckkod då den inte följer internationella standarder för hur de ska utformas och framför allt inte är garanterat unik.
 • För att ändå kunna hantera dessa importförsändelser måste PostNord därför ge dessa försändelser ett nytt kolli-ID som är garanter.

Vill man ha bättre spårbarhet kan man när det är möjligt, använda frakttjänster som är spårbara, som express eller rekommenderade brev. Jag har inte beställt något men blivit ombedd att betala importavgift. Om du fått en avi eller sms med information om att betala en importavgift men inte vet med dig att du beställt något behöver du inte betala avgiften.

 1. Notera dock att gåvor i vissa fall behöver momsdeklareras.
 2. Den avisering som du har fått kan alltså gälla en gåva som någon har skickat till dig utifrån EU:s tullunion.
 3. Du kan läsa mer om att ta emot gåvor på Tullverkets webbplats,
 4. Om avgiften inte betalas så kommer försändelsen att returneras till avsändaren när liggetiden har gått ut och avgiften annulleras.

Vad innebär PostNords avtal med Wish? Sedan EU:s nya regelverk för moms trädde i kraft den 1 juli 2021 hanteras försändelser från Wish genom regelverket för Import One Stop Shop (IOSS), Som konsument kommer du även framöver kunna betala moms vid köptillfället och slippa betala hanteringsavgift när försändelsen anländer till Sverige, om e-handelsföretaget har hanterat regelverket för IOSS korrekt.

Du kommer däremot behöva utse PostNord till direkt tullombud, Du kommer att få en avisering, antingen på SMS eller med brev, med instruktioner om hur du går tillväga. Efter att du har godkänt PostNord som direkt tullombud kommer försändelsen att levereras till dig eller till ditt ombud. Om Tullverket inte skulle godkänna införtullningen kommer du istället att få en avisering om att betala moms och hanteringsavgift.

Om du har anledning att tro att momsen redan är inbetald ombeds du ta kontakt med avsändaren för mer information. Kan jag utföra en egen momsdeklaration som privatperson? Ja, det går bra. För att göra detta behöver du ta kontakt med vår kundservice för att få information om var försändelsen befinner sig.
Visa hela svaret

Hur fyller man i tulldeklaration PostNord?

Tulldeklaration – CN22 CN22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor som även inkluderar en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på försändelsen, helt på framsidan. Om du skickar flera än tre varor, då kan du fylla i flera CN22 och fästa dem på försändelsen. Du behöver också ta bort streckkoden från CN22 om du skickar Rek utrikes. Det är viktigt att du skriver i CN22:an tydligt och korrekt på engelska eller franska för att inte riskera att försändelsen returneras till dig. Det du skriver i CN22:an är:

Kryssa för/ange orsak för export. Ange antal och tydlig innehållsbeskrivning av varan, t. ex. “two men’s cotton shirts”. Skriv inte t. ex. bara “clothes”. Undvik generella beskrivningar som t. ex. “Accessories” (Accessoarer), “Merchandize” ( Handelsvara) eller “Commodity” (Råvara). Gör beskrivningen så noggrant som möjligt för att förenkla förtullning i mottagarlandet och undvika risk för att försändelsen returneras. Ange varans vikt i kg, t. ex. “0,45 kg”. Ange varans värde i kronor, t. ex. “412 kronor”. Om varan exporteras i handelssyfte ska du ange tullvarukod (6 första siffror) samt person/ EORI-nummer, Annars kan detta fält lämnas blankt. Läs mer om tullvarukoder. Ange varans tillverkningsland i ISO-kod, t. ex. “SE”. Ange försändelsens totala vikt i kg. Ange samtliga varors summerade värde i svenska kronor.

Blanketten kan du beställa här på webbplatsen eller hämta från något av våra serviceställen, CN23 CN23 är en tulldeklaration för samtliga postpaket samt för brevförsändelser över 2 000 kronor som inkluderar en säkerhetsdeklaration. CN23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte.
Visa hela svaret