Vem Delar Ut Post Från Skatteverket?

0 Comments

Med en digital brevlåda kommer post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Oavsett vilken av brevlådorna du väljer får du din myndighetspost dit. I några av brevlådorna får du även post från företag.
Visa hela svaret

När får man brev från Skatteverket?

När kommer min deklarationsblankett? Du som har en digital brevlåda fick din inkomstdeklarationen skickad dit redan den 2‑7 mars. Har du ingen digital brevlåda skickar vi deklarationen till din folkbokföringsadress. Se därför till att vara folkbokförd på rätt adress senast den 1 mars.

 1. Vi börjar skicka ut pappersblanketterna i mitten av mars.
 2. Senast den 15 april ska alla ha fått sina blanketter.
 3. Utskicken sker inte områdesvis.
 4. Du behöver därför inte bli orolig om du inte får din blankett samtidigt som övriga familjemedlemmar eller dina grannar.
 5. Du kan logga in med e-legitimation i vår e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och deklarera innan du fått din deklarationsblankett.

Har du en smarttelefon eller surfplatta kan du deklarera i Skatteverkets app med Mobilt bank-id. Om du inte har fått din deklarationsblankett senast den 15 april kan du beställa den via vår e-tjänst Beställa blanketter. : När kommer min deklarationsblankett?
Visa hela svaret

När skickar Skatteverket ut deklarationen 2022?

15 mars–15 april 2022 Du som inte har digital brevlåda får din deklaration med posten. Du som har e-legitimation kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om du inte har fått din pappersdeklaration ännu.
Visa hela svaret

Vad kollar Skatteverket 2022?

Skatteverket bedömer att inkomster från e-handel och uthyrning av privatbostäder ökade förra året, som en följd av pandemin. Därför görs en extra satsning på att kontrollera att inkomsterna deklareras. Dessutom ska de nya rut-tjänsterna och det nya avdraget för installation av grön teknik granskas.

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet. – Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.

Även e-handeln exploderade under 2020. Enligt branschstatistik köpte svenskarna för cirka 100 miljarder mer förra året än 2019, vilket motsvarar en ökning på 33 procent. Skatteverket ska framför allt granska mindre och medelstora företag med webshoppar, och särskilt dem som säljer till kunder utomlands.

 1. Vi letar efter oredovisade inkomster, både intäkter och moms, säger Marcus Pettersson, samordnare av e-handelskontrollen.
 2. Vidare blir det kontroller av de nya rut-tjänster som trädde i kraft vid årsskiftet.
 3. Det handlar om viss tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad.

– Vi ser till exempel en risk att det kan bli fel vid tvätt eftersom det bara är vattentvätt som ger avdrag, inte kemtvätt, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Om tvätterier bokför kemtvätt som vattentvätt leder det till snedvriden konkurrens. Öppnas i nytt fönster. Kontaktperson för media: Uthyrning av privatbostäder: Henrik Kisterud, samordnare, 010 – 572 79 29 E-handel: Marcus Pettersson, samordnare, 010 – 575 72 43 Installation av grön teknik och rut-tjänster: Pia Blank Thörnroos, rättslig expert, 010 – 574 16 67 Skatteverkets presstjänst, 010 – 574 89 60 Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771 – 567 567
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Räcker Ett Paket Kräftor Till?

Vem står bakom Kivra?

Kivra idag – Idag använder över hälften av alla vuxna svenskar Kivra. Och tiotusentals företag och myndigheter skickar post via tjänsten. Vi samarbetar med Sveriges ledande leverantörer av brev och fakturor. Även kassasystem, lönesystem och bokföringssystem.

R 2020 är året då vi börjar ställa om från papperskvitton till digitala kvitton. Kivra har kopplingar mot alla bankkonton via Bankgirocentralen och är ett betalinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och är en godkänd brevlådeoperatör av Mina meddelanden för att förmedla säker digital myndighetspost.

Idag ägs Kivra av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal. : Om Kivra – Digital post för en mer hållbar värld
Visa hela svaret

Har alla fått Deklarationspapper?

Deklarera digitalt oavsett hur du får deklarationen – Alla som har e-legitimation kan deklarera i Skatteverkets app eller e-tjänst Inkomstdeklaration 1. Det gäller oavsett om du tar emot din deklaration digitalt eller på papper. Du kan deklarera i appen eller e-tjänsten även om du ännu inte har fått deklarationsblanketten. : Varför har jag inte fått någon deklaration?
Visa hela svaret

När kommer deklarationen i pappersform?

Viktiga datum inför deklarationen! 17 mars 2021

Collector Privat Sparkonto

Nu börjar Skatteverket skicka ut deklarationerna för inkomståret 2020 vilket innebär att det är dags att granska, fylla i och skicka in din deklaration. I dagens artikel hittar du viktiga datum att hålla koll på för att få din skatteåterbäring i tid. I mitten av mars börjar Skatteverket skicka ut deklarationsblanketterna och den 15 april ska alla ha fått sina blanketter.
Visa hela svaret

Vem tjänar på Kivra?

»Nya tjänster kommer att behöva finansieras på något sätt« – I dagsläget är Kivra gratis för användare att ta emot brev. Intäkterna kommer ifrån de företag, och i framtiden myndigheter, som vill göra utskick digitalt till de kunder som valt att få sin post digitalt.

På frågan om Kivra i framtiden kommer börja kosta pengar för individen som tar emot post digitalt, eller kräva ett premium abonnemang för att man inte ska få reklam skickad till sig svarar Henrik Höglin att grundtjänsten, att ta emot brev och kvitton, kommer även i fortsättningen vara gratis för användarna.

– Exakt vilka tjänster Kivra kommer erbjuda i framtiden återstår att se. Nya tjänster kommer att behöva finansieras på något sätt. I fallet brev och kvitton görs det på ett sätt. I andra fall kan det göras på ett annat sätt. Tar vi Kivras företagsbrevlåda som ett exempel så finns en tjänst som användarna betalar för.

 1. Tjänsten heter Kivra+ och gör det möjligt för företag att faktiskt få all sin post digitalt.
 2. Den post som fortfarande skickas på papper scannas och presenteras i den digitala företagsbrevlådan.
 3. Han är glad för att processen om ett ersättningssystem är igång.
 4. I dagsläget har företaget bara kostnader kring myndighetsposten då hanteringen kräver e-legitimation, vilket skapar en kostnad varje gång en person loggar in.

– Det har varit en fundamental byggsten som saknats, säger Henrik Höglin.
Visa hela svaret

Vad händer med Kivra när man dör?

11. Avstängning och avslutande av Tjänsten samt ångerrätt – 11.1 Användarens rättigheter En Användare har rätt att när som helst säga upp Tjänsten eller en Tilläggstjänst genom att avregistrera sitt konto eller avsluta Tilläggstjänsten. Efter uppsägningen kan Användaren under en begränsad tidsperiod fortsätta använda Tjänsten bl.a.

 1. För att ta emot och läsa sådana E-försändelser som Avsändare vid tidpunkten för uppsägningen redan planerat för leverans via Tjänsten.
 2. Tjänsten avslutas för Användaren och Avtalet upphör när berörda Avsändare informerats om uppsägningen och beretts möjlighet att ändra leveranssätt för försändelser till Användaren, dock senast inom femtiotvå (52) dagar från det att Kivra mottagit Användarens uppsägning.11.2 Kivras rättigheter Kivra har genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.
You might be interested:  Måste Man Visa Leg När Man Hämtar Paket?

Kivra har vidare genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Kivra har även rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Användaren inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år eller om påbörjad registrering av ett konto inte har fullföljts inom två (2) veckor.11.3 Dödsfall Vid dödsfall förbehåller sig Kivra rätten att avsluta Tjänsten och radera data i Tjänsten för den avlidne Användaren efter tolv (12) månader från dödsfallet.11.4 Ångerrätt Användaren har rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar.

 1. Ngerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter dag då Avtalet ingicks.
 2. Vill Användaren utöva ångerrätten ska Användaren till Kivra skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda Avtalet (t.ex.
 3. Ett brev som skickas per post eller e-post).
 4. Användaren kan använda standardblanketten för utövande av ångerrätten som tillhandahålls av Konsumentverket, men det är inte ett krav.

För att Användaren ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Användaren sänder in sitt meddelande om att hen tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Visa hela svaret

Kan man slippa Kivra?

Logga in i din Kivra — Inställningar — Hantera hela din Kivra tjänst — Avsluta Kivra. Du får en bekräftelse per e-post när du stänger användarkontot.Därefter kan du använda tjänsten normalt och ta emot nytt innehåll i Kivra i 45 dagar. Om du ångrar dig under denna tid kan du återkalla stängningen av användarkontot i kontoinställningarna. Vem Delar Ut Post Från Skatteverket Du får en bekräftelse per e-post när du stänger användarkontot.Därefter kan du använda tjänsten normalt och ta emot nytt innehåll i Kivra i 45 dagar. Om du ångrar dig under denna tid kan du återkalla stängningen av användarkontot i kontoinställningarna.

 1. Ditt användarkonto i Kivra raderas efter 45 dagar, och därefter kan inga uppgifter eller sparade dokument återhämtas.
 2. Därför ska du överföra de dokument som du vill spara till ett annat ställe inom 45 dagar.
 3. Observera att när Kivra kontot stängs kommer de fakturor man tagit emot via Kivra att i fortsättningen anlända per papperspost.

Vissa bolag kan ha en extra avgift på pappersfakturor.
Visa hela svaret

När gör Skatteverket kontroll?

Hur arbetar vi med skattekontroll? – Det är viktigt att kontrollen är legitim och rättvis. Skatteverket ska också bemöta alla som kontrolleras med respekt. Vi arbetar med vår kontroll på flera olika sätt. Alla deklarationer som lämnas in, både från privatpersoner och företag, kontrolleras inledningsvis maskinellt.

 • Vissa deklarationer kan sedan väljas ut för vidare kontroll där vi ställer frågor om deklarationens underlag.
 • För företag kan vi också välja att göra så kallade skatterevisioner som innebär en mer ingående kontroll av företagets bokföring och underlag.
 • Dessa gör vi ofta på plats i företagets lokaler.
 • Vi gör även kontrollbesök i vissa branscher där det finns krav på kassaregister och personalliggare.

Inom vissa områden, där risken för skattefel är särskilt stor, gör vi så kallade riktade kontroller. Några exempel är svartarbete, oredovisade inkomster och olika former av skatteupplägg. Vid misstänkt brottslighet kan vi också samarbeta med polis och åklagare.

You might be interested:  Vad Gör Post Och Telestyrelsen?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll

Visa hela svaret

Vad händer om man inte svarar på en förfrågan från Skatteverket?

Om du har lämnat en oriktig uppgift – Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg. Exempel på att lämna en oriktig uppgift är:

Du gör ett avdrag i din inkomstdeklaration som du inte har rätt till. Till exempel om du gör avdrag för resor till och från arbetet för längre avstånd eller fler dagar än du rest. Eller om du i samband med att du redovisar en bostadsförsäljning gör avdrag för förbättringsutgifter du inte har haft.

Du låter bli att deklarera en inkomst som du har haft.

Grundläggande förutsättning för oriktig uppgift på Rättslig vägledning Länk till annan webbplats.

Visa hela svaret

Vilka får deklaration?

Så vet du om du behöver deklarera 2022 – Du som har fått en deklarationsblankett ska deklarera. Har du inte fått någon blankett ska du ändå deklarera om du kan svara ja på något av följande påståenden:

Du har varit bosatt i Sverige under hela 2021 och har haft inkomst av tjänst, till exempel lön eller pension, eller inkomst av aktiv näringsverksamhet på sammanlagt 20 135 kronor eller mer.Du har varit bosatt i Sverige en del av året och har haft en skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer. Du har haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer. Kapitalinkomster kan till exempel vara när du har sålt fonder, aktier, kryptovaluta, sålt eller hyrt ut en bostad eller fått utdelning eller ränteinkomster. Observera att du inte behöver lämna Inkomstdeklaration 1 om du enbart har haft kapitalinkomster (till exempel ränta, utdelning, eller schablonintäkt) som Skatteverket har fått kontrolluppgifter om.Du har från ett fåmansföretag fått något av följande:

utdelning på aktier, eller vinst vid försäljning av aktier, som ska tas upp som inkomst under “Tjänst”andra ersättningar eller förmåner som ska tas upp som inkomst under “Tjänst”.

Du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kronor eller mer.Du ägde fastighet (till exempel villa, fritidsfastighet eller tomt) eller del av en fastighet den 1 januari 2021.Du har fått ett föreläggande att lämna deklaration. Ett föreläggande kommer med posten eller i din digitala brevlåda och skickas till dem som ska deklarera men som inte har lämnat in någon deklaration.

Visa hela svaret

När skattebesked 2022?

8-10 juni 2022 –

Eventuell skatteåterbäring till dig som behöver göra ändringar eller tillägg. Och till dig som deklarerar efter 30 mars (sista dag är 2 maj).
Visa hela svaret

Får man brev om skatteåterbäring?

Det här händer –

Först får du ett besked om överskottet från Skatteverket.Skatteverket för över din skatteåterbäring till oss.Därefter får du ett brev från oss. Det dröjer några dagar mellan dessa båda brev – anledningen är att pengarna ska bokföras hos oss innan vi kan skicka ett brev till dig.Pengarna går till att betala dina skulder till staten respektive enskilda personer och företag, beroende på vem du har skulder till.

Brevet från oss heter

“Avräkningsbeslut” – om du har skulder till staten (de flesta allmänna mål)”Utmätningsbeslut” – om du har skulder till enskilda personer eller företag (enskilda mål) och vissa skulder till staten.

Har du flera olika skulder kan du få båda breven.
Visa hela svaret

Hur lång tid att få ett brev?

Leveranstid för Brev – Leveranstiden är olika för olika länder. Inom Sverige är brevet normalt framme inom två vardagar. Europas huvudstäder når du inom 2–5 dagar. Se när ditt brev kan vara framme.
Visa hela svaret