När Införs Avgift På Paket Från Kina?

0 Comments

När Införs Avgift På Paket Från Kina
E-handel Publicerat söndag 25 oktober 2020 kl 03.00 Postnord kommer att höja deklarationsavgiften för att e-handla från länder utanför EU, till exempel Kina, när den nya kemikalieskatten på kläder och skor införs 2022. Avgiften kan hamna på uppemot 200 kronor, jämfört med dagens 75 kronor.

Det är konsumenten som kommer att få betala för administrationen av skatten, säger Peter Hesslin, chef för e-handel på Postnord. – Det skulle behöva anställas väldigt mycket människor för att kunna administrera det här. Konsekvensen blir ytterligare avgifter mot konsument, för nån behöver ju betala för den extra arbetskraften som vi tar in, säger Peter Hesslin.

Kemikalieskatten ska bidra till att fasa ut farliga kemikalier. När man e-handlar från länder utanför EU införs skatten per kilo kläder och skor, enligt förslaget i utredningen. Postnord gör nu alltså bedömningen att vanliga konsumenter som handlar från länder som till exempel Kina får en höjd deklarationsavgift på uppemot 200 kronor.

Varje dag får Postnord in tiotusentals paket från länder utanför EU, och bolaget hade gärna sagt sitt i utredningen om skatten, och är kritiskt till att dom inte var tillfrågade av regeringen. Peter Hesslin igen. – Eftersom vi är en av de absolut största importörerna och vi hanterar tiotusentals sådana här försändelser varje dag så kan jag ju tycka att det hade varit lämpligt att fråga oss vad är effekterna av en sån här skatt och vad det innebär för oss, säger han.

Centerpartiet gick till val på att införa kemikalieskatten på kläder och skor. Deras ekonomisk-politiska talesperson Rickard Nordin tycker skatten träffar rätt, och tycker det är naturligt att Postnord får mer att göra framöver. – Det är inte konstigt att det blir dyrare från exempelvis Kina om kinesiska produkter innehåller farliga ämnen.
Visa hela svaret

Måste man betala tull från Kina?

Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas. När man beställer vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott), måste tulldeklaration upprättas även om värdet är under 1 600 kronor, och då är PostNords avgift 125 kronor.

 • Måste även gåvor momsdeklareras? Under vissa omständigheter behöver du inte betala moms för gåvor som är skickade mellan privatpersoner.
 • Mer information om detta finns hos Tullverket,
 • Från vilka länder gäller de här avgifterna? I media har diskussionen framförallt gällt varor från Kina, och den absoluta merparten av alla försändelser kommer just från Kina.

Men den här avgiften kommer att tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald. Varför har min försändelse returnerats? Det kan finnas olika förklaringar. En försändelse som har hamnat på ett utlämningsställe i avvaktan på utlämning, ligger där mellan 14 och 30 dagar beroende på vilken tjänst den skickats med.

Om den inte hämtas ut under denna tid returneras den till det avsändande landets postoperatör. En annan förklaring till att försändelser returneras är brister i tulldeklarationen, se svar nedan. Vad händer om min försändelse inte har rätt tulldokument? Enligt internationellt regelverk måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med kommersiellt innehåll som anländer utifrån EU:s tullunion.

Exempelvis ska uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde finnas angivna på tulldokumentet. I de fall dokumentationen är bristfällig går inte tulldeklaration att utföras, och försändelsen returneras då till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

 1. Om försändelsen är internationellt spårbar kommer du kunna se att brevet returnerats.
 2. Vår kundservice kan i dessa fall hjälpa dig att se orsaken till returen.
 3. Om avsändaren skickat försändelsen med en tjänst som inte går att spåra kommer vi däremot dessvärre inte kunna se returorsaken eller lämna fler uppgifter om den försändelse du väntar på.

Vad händer med varor jag handlar från ett EU-land? Då påverkas du inte. Handlar du som konsument på nätet från ett EU-land betalar du antingen svensk moms eller moms i det landet där e-handeln är registrerad (beroende på e-handlarens omsättning på handel med Sverige).

Oavsett vilket utförs ingen moms- eller tulldeklaration vid gränsen och ingen avgift tas ut. Vad händer om jag får ett krav på att betala moms och en avgift, men inte betalar? Kommer jag få inkassokrav? I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen. Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren.

Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala. Varför måste PostNord ta ut en avgift för det här? Den som utför en moms- och/eller tulldeklaration utför en tjänst, något som kostar pengar.

Ostnaderna består av lön och skatter, teknisk utrustning, lokaler för de anställda, utrymme för att lagra försändelser i avvaktan på betalning etc. Allt detta kostar pengar som PostNord måste få kompensation för. Det kan i sammanhanget påpekas att den här förändringen innebär en sänkning av avgiften för försändelser med ett deklarerat värde på mellan cirka 220 kronor (22 euro) och 1 600 kronor.

Vad händer med garanti och ångerrätten med varor som blir liggande i lager hos er? Vid e-handel utanför EU gäller det konsumentskydd som finns i det land där webbutiken är baserad, alternativt garanti som säljaren självmant åtar sig. Det är därför alltid viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller, framförallt när man handlar från länder utanför EU.

 1. I vissa fall har avsändaren t ex angett 30 dagars ångerrätt från leverans, dvs.
 2. Från den dag som man mottager varan, och därmed kommer inte eventuell lagringstid att påverka denna tidsfrist.
 3. Det är dock importörens eget ansvar att undersöka vilka villkor som gäller för varje enskilt inköp.
 4. Hur lång tid har jag på mig att betala från att jag har fått en avisering? Från det att du har fått en avisering har du minst 14 dagar på dig att betala.

Mitt deklarerade varuvärde är under 1 600 kr, varför har jag fått en momshanteringsavgift på 125 kr? I normalfallet ska kommersiella försändelser med ett deklarerat varuvärde under 1 600 kronor momsbeläggas, men du behöver inte betala tull. PostNords momshanteringsavgift är i dessa fall 75 kronor, inklusive moms.

Men för vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler,

Finns det specialregler för kosttillskott? För vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms.

You might be interested:  Var Skriver Man Avsändare På Paket?

Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler, Min vara kommer från ett EU-land, men jag ändå är jag ombedd att betala moms och momshanteringsavgift. Hur kommer det sig? En försändelse med ursprung utanför EU:s tullunion kan ankomma till Sverige med ett annat EU-land som avsändare genom så kallad transitering.

En vara som ankommer till Sverige på det här sättet har inte genomgått förtullning enligt gällande EU-rätt vid ankomst till EU, utan ska istället förtullas när det kommer till destinationslandet. PostNord ska i dessa fall därför hantera varan som om den kommer direkt utifrån EU:s tullunion, och upprätta en momsdeklaration, samt en tulldeklaration när regelverket kräver det.

 • Om din vara däremot har sitt ursprung i ett EU-land eller om försändelsen redan har genomgått en korrekt förtullning vid ankomst till EU, har det blivit fel och du ombeds då ta kontakt med vår kundservice,
 • Mitt spårningsnummer som jag har fått från e-handlaren byts ut mot ett annat av PostNord.
 • Varför gör ni det? Det finns olika tjänster för brev i de internationella flödena.

När PostNord tar emot försändelser som går som brev kan de vara exempelvis expressbrev, rekommenderade brev eller oregistrerade vanliga brev. De brev som är oregistrerade är billigast att skicka, men det innebär också att de saknar spårbarhet. När en oregistrerad försändelse anländer till Sverige saknar den normalt en unik streckkod vilken gör försändelsen ospårbar.

 • Dock förekommer det från olika e-handelsplattformar att försändelsen har en streckkod som gör att den framstår som spårbar.
 • PostNord använder sig inte av denna streckkod då den inte följer internationella standarder för hur de ska utformas och framför allt inte är garanterat unik.
 • För att ändå kunna hantera dessa importförsändelser måste PostNord därför ge dessa försändelser ett nytt kolli-ID som är garanter.

Vill man ha bättre spårbarhet kan man när det är möjligt, använda frakttjänster som är spårbara, som express eller rekommenderade brev. Jag har inte beställt något men blivit ombedd att betala importavgift. Om du fått en avi eller sms med information om att betala en importavgift men inte vet med dig att du beställt något behöver du inte betala avgiften.

Notera dock att gåvor i vissa fall behöver momsdeklareras. Den avisering som du har fått kan alltså gälla en gåva som någon har skickat till dig utifrån EU:s tullunion. Du kan läsa mer om att ta emot gåvor på Tullverkets webbplats, Om avgiften inte betalas så kommer försändelsen att returneras till avsändaren när liggetiden har gått ut och avgiften annulleras.

Vad innebär PostNords avtal med Wish? Sedan EU:s nya regelverk för moms trädde i kraft den 1 juli 2021 hanteras försändelser från Wish genom regelverket för Import One Stop Shop (IOSS), Som konsument kommer du även framöver kunna betala moms vid köptillfället och slippa betala hanteringsavgift när försändelsen anländer till Sverige, om e-handelsföretaget har hanterat regelverket för IOSS korrekt.

Du kommer däremot behöva utse PostNord till direkt tullombud, Du kommer att få en avisering, antingen på SMS eller med brev, med instruktioner om hur du går tillväga. Efter att du har godkänt PostNord som direkt tullombud kommer försändelsen att levereras till dig eller till ditt ombud. Om Tullverket inte skulle godkänna införtullningen kommer du istället att få en avisering om att betala moms och hanteringsavgift.

Om du har anledning att tro att momsen redan är inbetald ombeds du ta kontakt med avsändaren för mer information. Kan jag utföra en egen momsdeklaration som privatperson? Ja, det går bra. För att göra detta behöver du ta kontakt med vår kundservice för att få information om var försändelsen befinner sig.
Visa hela svaret

Vad kostar ett paket från Kina?

Klart: Så hög blir avgiften på paket från Kina | SvD Från och med den 1 mars kommer de som har köpt varor på kinesiska e-handelsajter att få betala moms och hanteringsavgift och nu har Postnord beslutat hur mycket det kommer kosta. Avgiften blir 75 kronor per paket med ett värde upp till 1 500 kronor, allt över det kostar 125 kronor i administrationsavgift, enligt en pressrelease från Postnord.
Visa hela svaret

När ska man betala tullavgift?

Tull – Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer. Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift. Tullavgiften beräknas bland annat på inköpspris och fraktkostnad.
Visa hela svaret

Vad kostar tull från Kina till Sverige?

Shoppar du prylar från Kina? Här är avgifterna som gäller idag E-handeln i Sverige växer i snabb takt – och så även antalet beställningar från Kina. Tjänster som Wish och Alibaba har gjort det möjligt för svenskar att beställa prylar till mycket låga kostnader, och var tredje pryl som beställs till Sverige från utländska sajter kommer idag från Kina.

 1. Det handlar om cirka 150.000 paket om dagen som kommer till Arlanda.
 2. Den senaste tiden har det framkommit att Postnord, som hanterar en stor del av Kinapaketen, och Tullverket, som ska kontrollera att momsen för de varor som beställs betalas, har haft olika uppfattning Men i slutet av januari bestämdes det att Postnord ska utforma ett system för hur momsen ska hanteras.

Ett arbete som riskerar att Rapporteringen har väckt många frågor om vad som faktiskt gäller och vilka avgifter som kan tillkomma när du handlar från utländska sajter. Här är några tumregler att utgå ifrån. Tull ska i princip betalas på alla försändelser som är värda mer än 1500 kronor.

 • Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer.
 • Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift.
 • Tullavgiften beräknas på inköpspris och fraktkostnad.
 • Du ska alltid betala moms på varor som du köper från länder utanför EU, oavsett varornas värde.
You might be interested:  När Delar Postnord Ut Paket?

Momsen är 25 procent på alla varor förutom på livsmedel där den är 12 procent och på vissa trycksaker där den är 6 procent. Momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift. Moms behöver inte betalas på varor som beställs från länder inom EU.

Enligt EU:s regler kan länder inom EU göra ett undantag vad gäller moms och först ta in den på varor som överskrider ett värde av 22 euro. Sverige har valt att inte utnyttja det undantaget och regeln som gäller är alltså att konsumenter ska betala in moms från första kronan. Förutom tull, moms och eventuellt andra skatter kan du även behöva betala transportföretagets avgift för att göra tulldeklarationen åt dig, en så kallad importtulldeklarationsavgift eller administrationsavgift.

Du betalar samtliga avgifter i samband med att du hämtar ut ditt paket på ett utlämningsställe. Postnord har flaggat för att deras avgifter kan komma att Du behöver inte betala varken tull eller moms om du får en gåva som understiger ett värde på under 500 kronor skickad till dig.
Visa hela svaret

Är det tullavgift på AliExpress?

Det här händer efter att du har beställt en vara från ett land utanför EU – Transportföretaget räknar ut hur mycket tull, moms och eventuell annan skatt du ska betala. Transportföretaget skickar en faktura till dig, till exempel via brev eller sms. Du betalar transportföretagets faktura.

Tänk på att du även kan få betala en administrativ avgift som hanterar ditt paket, till exempel Postnord, för att de gör tulldeklarationen åt dig. Transportföretaget hanterar och levererar ditt paket. Om du undrar varför du inte har fått ditt paket ska du kontakta transportföretaget. När du beställer varor från vissa webbutiker betalar du momsen redan vid köptillfället (endast möjligt om värdet på varorna inte överstiger 1 600 kronor).

Då betalar du inte tull eller moms när varan kommer till Sverige. Om du saknar ditt paket ska du kontakta transportföretaget som hanterar och levererar ditt paket.
Visa hela svaret

Måste man betala Deklarationsavgift?

BESTÄLLA VAROR FRÅN LÄNDER SOM INTE ÄR MED I EU –

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad. Hur mycket du ska betala i tull, moms och eventuellt andra skatter beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.a.

Importmoms betalar man på alla varor. Momsen är 25 % för de flesta varor, För livsmedel är den 12 % och för många varor inom kulturområdet, bland annat tidningar och böcker, är den 6 %. (På boken som jag skrev om i början på detta inlägg fick jag t.ex. felaktigt betala 24% i importmoms i stället för 6% som det skall vara).b.

Värdet på det man köper, På varor som har ett sammanlagt värde av 1.700 kronor räknas som lågt värde och man betalar ingen tull.c. Tullsatsen är oftast 12%, men inte alltid, (Att själv räkna ut den exakta tullsatsen för t.ex. textilier är ohyggligt komplicerat där man bl.a.

skall ange HS-nummer var man nu hittar det, ange garnets uppbyggnad i vävnaden, vävnadssätt m.m.) Det är för det mesta företaget som transporterar din vara (Postnord eller ett kurirföretag) som gör din tulldeklaration och som tar ut momsen åt dig, Som underlag för det använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket.

Sedan tar företaget som transporterar paketet ut en administrationsavgift av dig för det jobbet ofta mellan 75:- – 125:-SEK
Visa hela svaret

Har Aliexpress avtal med postnord?

Kinas Aliexpress ratar Postnords lösning på avgift Samtidigt som amerikanska Wish har valt att ansluta sig till Postnords lösning på hanteringsavgift har bland annat Aliexpress än så länge nobbat förslaget. Publicerad: 15 juni 2018, 11:10 Under torsdagskvällen blev det klart att Postnord och Wish har kommit fram till ett avtal som gör att handlare på den amerikansk-ägda e-handelssajten slipper den hanteringsavgift som Postnord införde på paket som kommer från länder utanför EU.

Läs även: Förutom avtalet med Wish, som kan ses som en fjäder i hatten för Postnord, har en rad andra e-handelsaktörer, däribland Alibabas Aliexpress, valt att tacka nej till lösningen som Postnord har föreslagit.”Vi har också haft diskussioner med de största plattformarna, och de valde då att inte gå vidare med vår lösning”, säger han. Att Postnord har försökt få till en deal speciellt med de största spelarna beror på hur vi handlar i Sverige.

“Om man tittar på den svenska e-handeln ser ut så är det de stora aktörerna som dominerar. Då är det rimligt att börja i den änden”, säger Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Postnord. Varför valde de att inte gå vidare? “Även om vi tycker att vi är en stor marknad, är vi i relation till en stor e-handelsjätte inte mer än en medelstor stad i Kina.
Visa hela svaret

Hur vet jag hur mycket tull?

Om moms- och tullavgifter – Det företag jag beställer min vara ifrån säger att de står för tull, moms och eventuellt andra skatter och att allt är inkluderat i priset. Hur fungerar det? Det här kan inte Tullverket svara på. Den frågan får du ställa till avsändaren av din vara eller till företaget som säljer varan.

Vad ska jag göra om jag har köpt en vara och märker att företaget som fraktat varan inte tar betalt för tull, moms och eventuellt andra skatter? Då meddelar du Tullverket så hjälper vi dig att räkna ut vad du borde ha betalat och skickar ut en tullräkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Så betalar du tull och moms Hur hög är tullsatsen för en vara som jag beställer på nätet? Hur hög är momsen för en vara som jag beställer på nätet? Är momsen olika för olika varor? För de flesta varor är momsen 25 procent, men för livsmedel är den 12 procent och för trycksaker som böcker och tidningar är den 6 procent.

Måste jag alltid betala tull för varor som jag beställer via internet? Om varornas totala värde är högst 1 600 kronor exklusive frakt behöver du inte betala någon tull. Moms betalar du däremot alltid. För att vi ska veta om du behöver betala någon tull är det viktigt att värdet på dina varor tydligt framgår av de handlingar som Postnord eller det företag som gör din tulldeklaration kan se.

Jag ska betala tull trots att värdet på mina varor är under 1 600 kronor. Varför då? Det kan bero på att du har beställt varor som är undantagna från de generella reglerna, som exempelvis tobaksvaror, parfym och luktvatten. I så fall behöver du betala både tull och moms för varorna.

 • Det kan också vara så att det är moms du ska betala, och inte tull.
 • Hur räknar jag ut importavgifterna för min beställning? För att räkna ut importavgifterna, alltså tull och moms, ska du börja med att räkna ut din varas tullvärde.
 • Tullvärdet är varans pris plus fraktkostnad och eventuell transportförsäkring.
You might be interested:  Hur Man Adresserar Ett Brev?

Utgå från tullvärdet när du beräknar tullen på varan. Momsen beräknar du sedan på summan av tullvärde och tull. Om skatter och avgifter Tullräknaren – räkna ut vad varan kostar Hur får jag tillbaka tull och moms när jag har returnerat min vara? Hur mycket tull är det på kläder och skor från USA? När du beställer kläder eller skor från USA ska du betala 25 procent i moms.

Om det sammanlagda värdet för varorna överstiger 1 600 kronor ska du utöver momsen även betala tull. Tullavgiften på kläder är 12 procent och på vissa typer av kläder tillkommer dessutom en tilläggstull på ytterligare 25 procent. Tullavgiften för skor kan variera mellan 8–17 procent. Hur stor tullavgiften är beror på material, utseende och i vissa fall storlek.

Om du vill veta vad tullavgiften blir för just din vara och för att ta reda på om den omfattas av tilläggstull är du välkommen att ringa oss eller skriva till oss. Vad är det för moms på godis? Ska jag betala tull för varor som jag tillgodogör mig digitalt, exempelvis e-böcker och streamningstjänster? Tull betalas bara på “fysiska” varor.

 • Momsen ska redan vara inkluderad i varans pris.
 • Varför lägger Tullverket resurser på såna här bagateller som handlar om billighetsgrejer från Kina som privatpersoner handlar för privat bruk? Tullverket har två uppdrag, dels att säkerställa en korrekt uppbörd, dels att förhindra att olagliga varor kommer in i Sverige.

Det ena utesluter inte det andra. I vilken lag står det att jag behöver betala moms? I mervärdesskattelagen (1994:200) 1 kap.5 § kan du läsa om moms. I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.2 kap.3 § 6 och 2 kap.4 § 4 kan du läsa om postorderförsändelser.

 1. Varför är det dåligt att köpa piratkopior? Att tillverka och sälja piratkopior, alltså likadana eller liknande produkter, är ett brott mot immaterialrätten, och bidrar dessutom till snedvriden konkurrens.
 2. För dig som konsument kan det vara farligt att köpa piratkopior eftersom de i regel inte är testade och därför kan vara hälso- och miljöfarliga.

Det finns inga garantier kopplade till produkten och du som konsument kan inte ställa några som helst krav på hur produkten produceras. Tullverket kan stoppa försändelser som vi misstänker innehåller piratkopior, vilket oftast leder till att varorna lämnas till förstöring.
Visa hela svaret

Får man tillbaka Importmoms?

Importmoms i reparationsverksamhet – Skatteverket anser att rätt till avdrag eller återbetalning finns för den ingående skatten för importen under förutsättning att varorna importeras uteslutande för att repareras här i landet, för att sedan sändas tillbaka till tredjeland.
Visa hela svaret

Måste man betala tull från AliExpress?

Vad har ändrats hos AliExpress? – Den största ändringen hos AliExpress är att alla priser du nu ser hos dem är inklusive moms, så moms ingår i alla priser du ser hos AliExpress. Eftersom den svenska momsen är på 25% på de flesta varor, så kommer du se en ökning av priserna med just 25 %. Så här ser det ut hos AliExpress numera. En text som informerar att moms (VAT) numera ingår i priset man ser.
Visa hela svaret

Vad kostar tulldeklaration?

Ta emot/handla på nätet – När du tar emot eller handlar på nätet från ett land utanför EU:s tullunion, måste varan att förtullas innan den kan levereras. PostNord måste säkerställa att nödvändiga skatter och avgifter är inbetalda innan varan levereras.

 • Försändelser med mindre värde aviseras via brev eller sms med information om hur betalning görs.
 • Efter betalning av moms och momshanteringsavgift levereras försändelsen till mottagaren eller till ombud, beroende på storlek och vald frakttjänst.
 • För att upprätta en momsdeklaration tar PostNord ut en kostnadsbaserad avgift.

I normalfallet är den 75 kronor inkl. moms för försändelser med ett deklarerat värde på 1 600 kronor eller lägre. För försändelser med ett deklarerat värde överstigandes 1 600 kronor behöver även tull betalas och en tulldeklaration ska upprättas. Avgiften blir i dessa fall 125 kronor inkl.

viss typ av elektronik ska även särskild punktskatt betalas. Mer information om denna punktskatt finns hos Skatteverket, Kosttillskott. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler.

I dessa fall måste PostNord upprätta en fullständig importdeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kronor inklusive moms. Notera att momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift. Gränsen för tullfrihet beräknas på inköpspris och fraktkostnad.

 • Observera att varor som skickas från Storbritannien även kan komma att importdeklareras via DPD NL i Nederländerna.
 • I dessa fall sker betalning av importdeklarationsavgift på 6,05 euro samt tillkommande moms på varan direkt till DPD NL.
 • Du som mottagare blir aviserad via sms eller mejl med länk till betalning.

Vid utebliven betalning går paketet i retur efter 6 dagar.
Visa hela svaret

Hur mycket får man ta genom tullen?

Från ett land utanför EU – Om du tar med dig varor från ett land utanför EU och resan till Sverige sker med flyg eller färja i kommersiell trafik får du tull- och skattefritt ta med dig varor för 4 700 kronor. Om resan sker på annat sätt kan du ta med dig varor för 3 300 kronor utan att betala några avgifter.

 • Varorna måste transporteras personligen.
 • Utöver dessa varor får du tull- och skattefritt ta med dig en viss mängd alkohol och tobak.
 • Handla alkohol på din resa Handla tobak eller andra nikotinhaltiga produkter på din resa Om du däremot vill ta med dig varor från ett land utanför EU utöver det tull- och skattefria beloppet måste du anmäla det till Tullverket när du reser in i Sverige och betala tull, moms och eventuellt andra skatter.

Det gör du genom att välja röd fil i tullfiltret där det står “Varor att deklarera”.
Visa hela svaret