Kolla Var Mitt Paket Är?

0 Comments

Kolla Var Mitt Paket Är
Vet du att du kan spåra ditt paket i vår app? – Med PostNord App får du snabbt koll på var paketet befinner sig och när det väntas komma fram. Med appen och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt och sedan välja att själv hämta paketet, eller skicka vidare avin och låta någon annan hämta. Läs mer och ladda ner appen
Visa hela svaret

Vad ska jag göra om jag inte fått mitt paket?

Om paketet försvinner på vägen till dig är det upp till företaget att klaga till posten och se till att du får den vara du har beställt. De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd.
Visa hela svaret

Hur vet man om man har fått ett paket?

Avisering – så här fungerar det! Kolla Var Mitt Paket Är Avisering via sms, notis i app, mejl eller brev är ett sätt att meddela dig som mottagare att ett brev eller paket finns att hämta, är på väg eller kommer att levereras. När du hämtar ditt brev eller paket ska du uppge den fyrsiffriga koden i ditt SMS eller ditt försändelse-ID som du har fått i mejl- eller brevavin, alternativt klicka upp detaljvyn på din leverans i appen och legitimera dig digitalt med BankID för att få fram en streckkod som skannas.

Sms-avisering – ​du får din avi direkt i mobilen. App-avisering* – du får en notis direkt i PostNord app. Mejlavisering – du får din avi via mejl. Brevavisering – du får en avi i din postlåda.

*Kräver att mottagaren laddat ner PostNord app, registrerat sig och valt att ta emot notiser när leveransen finns att hämta.
Visa hela svaret

Varför går det inte att spåra mitt paket?

Kontrollera att du skrivit in rätt spårningsnummer och i rätt format (förklaringar och exempel på nationella och internationella spårningsnummer visas längre upp på den här webbplatsen). Om ditt spårnings-ID inte fungerar kan du kontakta avsändaren eller nätbutiken.
Visa hela svaret

Varför kommer inte mitt paket fram?

Gör en reklamation eller lämna en synpunkt – Om du anser att PostNord har gjort ett misstag, uppmanar vi dig att höra av dig med en reklamation eller synpunkt så att vi kan se över vad som gått fel. Det hjälper oss att förhindra att det händer igen och ger oss möjlighet att göra ett bättre jobb.

Med reklamation avses en anmärkning på en specifik försändelse eller sändning. Synpunkt är en samlad benämning för förslag på förändring, beröm och klagomål på tjänster och service. Kundservice är PostNords huvudkanal för dina reklamationer och synpunkter. Du kan höra av dig via telefon, mejl, Facebook eller Twitter,

Sarettii (5148) – Matador (OFFICIELL MUSIKVIDEO)

Vi tittar på alla kundsynpunkter som kommer in och återkopplar till de berörda brevbärarna, för att säkerställa att fel inte upprepas. PostNord Sverige redovisar varje år antalet reklamationer och kundsynpunkter avseende den samhällsomfattande posttjänsten till Post- och Telestyrelsen.
Visa hela svaret

Hur ofta försvinner paket på posten?

Kaoset på Postnord: Nästan 18 000 paket har försvunnit i år Publicerad: 21 december 2017 Uppdaterad: 23 november 2018 Antalet paket som försvinner hos Postnord ökar.De första elva månaderna i år rapporterades 17 735 paket som saknade. – Postnord gör ett fantastiskt bra jobb, säger Peter Hesslin, chef för bolagets terminaler och transporter. Angelicas soffa som hon beställt från Postnord fanns inte att hämta ut när avin kom.1 av 3 Foto: ANDERS DEROS Aftonbladet har i flera artiklar berättat om hur problem inom drabbar kunderna. Bland annat tillbaka – eftersom avierna kommit ut för sent till mottagarna.

 • Massor av läsare har hört av sig med berättelser om paket som försvunnit spårlöst. Eller skickats
 • Samtidigt förvaras paket utomhus, exempelvis vid terminalen vid Arlanda flygplats i Stockholm.
 • – Där ligger de i säckar på vagnar helt oskyddade för väder och vind, berättar en uppgiftslämnare som också tagit bilder.

Visa hela svaret

Vad händer om posten tappar bort mitt paket?

Med paket avser PTS en postförsändelse som väger mer än 2 kg, En postförsändelse som består av till exempel en lättare varuförsändelse upp till 2 kg är inte ett paket, utan ett brev. Nej, det finns inte någon regel som talar om hur lång tid det får ta för ett paket, det vill säga en postförsändelse över 2 kg, att komma fram.

Sådana regler finns endast för vissa brev och försändelser som väger högst 2 kg. I stället är det respektive paketleverantörs egna villkor för tjänsterna som gäller. Vänd dig till aktuell paketleverantör om du har frågor eller upplever problem. Nej, det finns inte någon sådan regel för paket, det vill sägas postförsändelser över 2 kg.

Det är därför inte en fråga för PTS. För att få hjälp behöver du kontakta den paketleverantör du har anlitat. Det är viktigt att anmäla dit, så att leverantören får kännedom om problemen. Om du har köpt något, t.ex. på internet, är det oftast företaget du handlat av som har anlitat paketleverantören för att skicka försändelsen till dig och som därför är i avtalsrelation med paketleverantören.

 • I sådana fall kan det vara företaget du handlat av som ska reklamera hos paketleverantören.
 • Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Skicka Ett Paket Till Norge?

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 • Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 • PTS är en statlig myndighet som bland annat reglerar förhållandena på postmarknaden och kontrollerar att postoperatörerna efterlever de postala regelverken.
 • PTS har inte möjlighet att pröva enskilda reklamationer eller krav på ersättning som ställs mot Postnord eller annan postoperatör.

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol. Det är Postnord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar.

 • Postombuden är underentreprenörer till Postnord och utför tjänster på uppdrag av Postnord.
 • Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till Postnord.
 • Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos Postnord, det som tidigare kallades för att assurera.

Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till Postnords företagscenter eller lantbrevbärare.

 • Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser.
 • Vid sidan av Postnord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran.
 • Enligt 3 kap.1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
 • Postnord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antalet offentliga brevlådor.

Postnord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till något postombud för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post.

 • Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren.
 • Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar.
 • Se var din närmaste brevlåda är placerad,
 • PTS har ansvar för att postoperatörerna i Sverige lever upp till kraven i postlagen (2010:1045) och att postservicen i Sverige uppfyller användarnas behov.

För att bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen tillstånd från PTS och idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige. Logistikföretag som till exempel Bussgods, DHL, UPS och Privpak (DB Schenker) bedriver inte postverksamhet i lagens bemärkelse och faller därför inte under PTS tillsynsansvar.

 1. För att lämna klagomål på logistikföretagens tjänster eller ombudsnät hänvisar PTS till respektive företags webbplats.
 2. Om du har en tvist med ett företag, till exempel gällande ett reklamationsärende, får du bäst hjälp om du vänder dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller till konsumentvägledningen i din kommun.

Postnord har bekräftat att Brexit kommer att innebära förändringar för brevtjänsterna till och från Storbritannien och att dessa förändringar kommer att träda i kraft vid det datum när utträdet ur unionen sker. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa förändringar.
Visa hela svaret

Vilken tid på dagen kommer posten?

Vi delar ut post mellan 08-17 på vardagar.
Visa hela svaret

Är mitt paket fast?

Hur vet jag om mitt paket har fastnat i tullen? Tullverket meddelar alltid mottagaren om en försändelse har beslagtagits för analys eller returnering.
Visa hela svaret

Vilka dagar levereras paket?

Lördagsleverans i storstäder Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt PostNord levererar paket sex dagar i veckan.

 • Nära fyra miljoner svenskar kan därmed få leveranser hem eller till paketboxar även på lördagar.
 • Hemleverans på lördagar sker med tjänsten,
 • Samtidigt har vi utökat lördagsleveranserna till ombud med tjänsten och till,
 • E-handeln har ökat med cirka 15 procent per år sedan finanskrisen och 2017 ökade omsättningen i e-handeln med 16 procent.

Förväntningarna på flexibla och snabba leveranser ökar. Oavsett vilken dag konsumenterna handlar vill de ha sina varor snabbt. Med vår lördagsutdelning kan du som e-handelsföretag erbjuda dina kunder att få sina beställda varor redan på lördagen i stället för att behöva vänta till efter helgen.

En extra försäljningsdag utan extra kostnad till en tredjedel av alla Sveriges hushåll. Snabbare leverans – varor som beställs på torsdag eftermiddag eller kväll levereras till ombud redan på lördag. En klar fördel jämfört med de av dina konkurrenter som använder någon annan logistikleverantör. Nöjdare, och förhoppningsvis nya kunder, som uppskattar att kunna få leverans på lördagar.

Lördagsleveranser kommer i ett första steg att omfatta Uppsala, Helsingborg, Lund, Trelleborg, Landskrona och utvalda områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. I ett nästa steg får boende i fler av Sveriges större städer samma service. Våra brev- och pakettjänster : Lördagsleverans i storstäder
Visa hela svaret

Är Posten försenad?

Post och paket till andra länder – Många länder stänger ner hela eller delar av sin infrastruktur, just nu till exempel Norge och delar av Finland, på grund av en ökad smittspridning. Det innebär att det kan vara svårt att skicka företagsleveranser, då många butiker och företag också stänger.

 • Ontrollera att det finns någon som kan ta emot dina företagspaket.
 • Om du är osäker, vänta hellre med att skicka.
 • Post och leveranser till privatpersoner påverkas i mindre omfattning, till exempel kan en del norska ombud vara stängda.
 • Det kan också vara svårt för företagskunder att skicka med vissa tjänster till vissa andra länder, till exempel till Storbritannien.
You might be interested:  Hur Skriva Adress På Paket?

Postala tjänster, som brev och postpaket utrikes, går i dagsläget fram. Många länder lagrar tillfälligt försändelser som inte kan skickas vidare, men i de fall ett stopp blir långvarigt kan de komma att returneras. Förhållandena kan komma att ändras med kort varsel när olika länder och regioner väljer att stänga ner eller utöka sina restriktioner.
Visa hela svaret

Har inte fått leverans?

Om du inte redan har gjort det behöver du först kontakta företaget för att klaga på förseningen. Det är bra om du skriver till företaget, exempelvis via mejl. Vid en försening kan du i första hand kräva att varan ska levereras, men i vissa fall kan du ha rätt att häva köpet.
Visa hela svaret

Kan man köpa borttappade paket?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Risken för varan Då du köpt produkten från ett företag blir konsumentköplagen (KKL) aktuell. Risken för varan övergår från säljaren till köparen när varan avlämnats, 8 § andra stycket KKL,

 1. Enligt 6 § KKL anses varan avlämnad när du, själv eller genom transportör som företaget anlitat, fått varan i din besittning.
 2. Eftersom du inte fått varan i din besittning är det företaget som är ansvarig för den försvunna varan.
 3. Påföljder Du har en rätt att hålla inne betalningen enligt 11 § KKL.
 4. Du kan även välja mellan att kräva att företaget fullgör köpet enligt 12 § KKL och häva köpet enligt 13 § KKL,

Du kan dessutom ha rätt till ersättning för dröjsmålet om det inneburit skada för dig enligt 14 § KKL, Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,
Visa hela svaret

Kan PostNord komma 2 gånger på en dag?

Sök och se när posten kommer i din region Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt Numera skickar vi allt färre brev, men desto fler paket.

 • PostNord delar därför ut brev, tidningar och reklam i normalfallet varannan dag.
 • Post till företag, organisationer eller myndigheter med postbox eller storkundsavtal delas ut varje arbetsdag i veckan.
 • Paket, Varubrev 1:a-klass, expressleveranser delas ut varje dag.
 • Paket till ombud eller paketboxar delas också ut varje dag.

: Sök och se när posten kommer i din region
Visa hela svaret

Hur länge kan ett paket vara försenat?

Försenad leverans till kund | För företagare | Konsumentverket This article is also available in: Om du och konsumenten har kommit överens om en leveranstid ska du leverera en vara eller ett digitalt innehåll enligt avtalet, annars anses varan eller det digitala innehållet vara försenat.

Du har inte rätt att få betalt innan du har levererat varan eller det digitala innehållet – konsumenten kan alltså hålla inne betalningen. Du måste leverera varan eller det digitala innehållet. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att du inte behöver fullfölja affären. Konsumenten har rätt att häva köpet om förseningen har stor betydelse för konsumenten eller om hen före köpet meddelade dig att leverans en viss dag var avgörande för köpet. Du kan bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten för de kostnader som har orsakats av förseningen. Detta gäller inte om du kan visa att förseningen låg utanför din kontroll. Med utanför din kontroll menas att det funnits ett hinder för leverans som du inte kunnat förutse eller förhindra.

Olika förseningar ger konsumenten rätt till olika kompensation. Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få skadestånd. En beställd bok som levereras för sent ger normalt inte samma kompensation. : Försenad leverans till kund | För företagare | Konsumentverket
Visa hela svaret

Kan man få ersättning för försenat paket?

Med paket avser PTS en postförsändelse som väger mer än 2 kg, En postförsändelse som består av till exempel en lättare varuförsändelse upp till 2 kg är inte ett paket, utan ett brev. Nej, det finns inte någon regel som talar om hur lång tid det får ta för ett paket, det vill säga en postförsändelse över 2 kg, att komma fram.

 • Sådana regler finns endast för vissa brev och försändelser som väger högst 2 kg.
 • I stället är det respektive paketleverantörs egna villkor för tjänsterna som gäller.
 • Vänd dig till aktuell paketleverantör om du har frågor eller upplever problem.
 • Nej, det finns inte någon sådan regel för paket, det vill sägas postförsändelser över 2 kg.

Det är därför inte en fråga för PTS. För att få hjälp behöver du kontakta den paketleverantör du har anlitat. Det är viktigt att anmäla dit, så att leverantören får kännedom om problemen. Om du har köpt något, t.ex. på internet, är det oftast företaget du handlat av som har anlitat paketleverantören för att skicka försändelsen till dig och som därför är i avtalsrelation med paketleverantören.

 1. I sådana fall kan det vara företaget du handlat av som ska reklamera hos paketleverantören.
 2. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.
You might be interested:  Vad Ingår I Bmw M-Sport Paket?

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 • Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 • PTS är en statlig myndighet som bland annat reglerar förhållandena på postmarknaden och kontrollerar att postoperatörerna efterlever de postala regelverken.
 • PTS har inte möjlighet att pröva enskilda reklamationer eller krav på ersättning som ställs mot Postnord eller annan postoperatör.

Vid en tvist mellan en postoperatör och en konsument finns vissa möjligheter att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Både näringsidkare och konsumenter kan också vända sig till allmän domstol. Det är Postnord som är huvudansvarig för att hanteringen fungerar.

Postombuden är underentreprenörer till Postnord och utför tjänster på uppdrag av Postnord. Vid klagomål ska kunder vända sig direkt till ombudet eller till Postnord. Det finns möjlighet att försäkra försändelser med särskilt värdefullt innehåll hos Postnord, det som tidigare kallades för att assurera.

Tjänsten heter i dag Värde och utnyttjas främst av kunder som har mycket höga krav på säkerhet. En värdeförsändelse ställer därför särskilda krav på hantering och tjänsten är underkastad försäkringsvillkor. Ett postombud har i allmänhet inte möjlighet att uppfylla dessa säkerhetskrav och av den anledningen är man som kund tvungen att vända sig till Postnords företagscenter eller lantbrevbärare.

Däremot kan postombuden hantera rekommenderade försändelser. Vid sidan av Postnord finns det andra distributionsföretag som erbjuder möjligheten att försäkra försändelser för befordran. Enligt 3 kap.1 § 2 postlagen ska Expeditions- och inlämningsställena ligga så tätt att användarnas behov beaktas. Postnord ska därför på begäran och vanligen en gång per år rapportera till PTS antalet offentliga brevlådor.

Postnord bestämmer själv brevlådornas placering. I tätort har en del brevlådor flyttats så att de står i anslutning till något postombud för att underlätta för dess kunder att posta breven. På landsbygden har i vissa fall brevlådor avlägsnats från postlådesamlingar på grund av mycket små volymer avgående post.

Det förekommer att de boende i stället ska lägga avgående post i den egna postlådan som särskilt markeras för att uppmärksamma lantbrevbäraren. Andra lösningar kan förekomma beroende på lokala förutsättningar. Se var din närmaste brevlåda är placerad, PTS har ansvar för att postoperatörerna i Sverige lever upp till kraven i postlagen (2010:1045) och att postservicen i Sverige uppfyller användarnas behov.

För att bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen tillstånd från PTS och idag finns det ett 30-tal postoperatörer med tillstånd i Sverige. Logistikföretag som till exempel Bussgods, DHL, UPS och Privpak (DB Schenker) bedriver inte postverksamhet i lagens bemärkelse och faller därför inte under PTS tillsynsansvar.

 • För att lämna klagomål på logistikföretagens tjänster eller ombudsnät hänvisar PTS till respektive företags webbplats.
 • Om du har en tvist med ett företag, till exempel gällande ett reklamationsärende, får du bäst hjälp om du vänder dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller till konsumentvägledningen i din kommun.

Postnord har bekräftat att Brexit kommer att innebära förändringar för brevtjänsterna till och från Storbritannien och att dessa förändringar kommer att träda i kraft vid det datum när utträdet ur unionen sker. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa förändringar.
Visa hela svaret

Varför kommer inte mitt paket postnord?

Därför levereras inte paketet från Postnord direkt till din dörr – trots att du är hemma Publicerad: 13 augusti 2020 Uppdaterad: 13 augusti 2020

Har du alltid undrat varför ditt paket från Postnord inte levereras hem till dig, trots att du sitter redo vid dörren med telefonen i handen?Det beror faktiskt inte på lathet hos chaufförer eller hektiska scheman, visar en undersökning DN gjort.I pandemitider är det många som föredrar att önskade varor kommer till dörren, i stället för att ge sig ut och trängas i butiker. Men trots att valet om att få paketet levererat direkt till dörren, i en byggnad där det finns portkod, är det flera som fått svaret att paketet ändå inte gått att leverera.Men det är inte en miss från sida, utan det är ett beslut som ligger bakom,.

Det som har skett är att när beställningen gjorde så begärdes inte kundens portkod eller telefonnummer, vilket gör att chauffören inte kan ta sig in. Detta trots att Postnord ska ha tillgång till alla portkoder i landet. Det finns en förklaring. När brev skickas sker det på uppdrag av staten vilket innebär att de får ta del av portkoderna. Det är inte en miss från Postnords sida som gör att paket inte levereras direkt till dörren. Foto: Peter Wixtröm Postnord hävdar att om de utnyttjar sina portkoder är det orättvist. Det är också komplicerat att dela med sig av koderna, då alla fastighetsägare i sånt fall måste ge Postnord tillstånd att använda koder och portnycklar till annat än post, och sedan också godkänna att konkurrenterna också tar del av uppgifterna.
Visa hela svaret

Vad gör jag med varor som jag inte har beställt?

Har du inte beställt något behöver du inte hämta ut paketet. Kontakta företaget skriftligen och meddela att du inte har beställt något. Det är upp till företaget och bevisa att det finns ett avtal mellan er. Om det kommer en faktura kan den bestridas och hänvisa till att ingen beställning är gjord.
Visa hela svaret