Hur Tjock Får Ett Brev Vara?

0 Comments

Mått och vikt när du ska skicka brev, paket och pall, volymvikt Skicka/Förberedelser Här hittar du tillåtna mått och vikter när du ska skicka brev, paket eller pall. Du kan skicka brev som vykort, i kuvert eller som rulle. Ett brev får väga upp till 2 kg. Tjänsten Värde får dock väga upp till 20 kg.

 • Måttguide för brev i kuvert Längd: minst 14 cm och max 60 cmBredd: minst 9 cm
 • Längd + bredd + tjocklek får tillsammans vara max 90 cm.
 • Måttguide för brev i rulle Längd: minst 10 cm och max 90 cm
 • Längd + dubbla diametern får tillsammans vara max 104 cm och minst 17 cm.

Skrymmande mått för brev Som skrymmande räknas brev/rulle med större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm (gäller ej Rek utrikes). Från och med 1 januari 2022 tillkommer avgiften för skrymmande brev endast vid sändning.
Visa hela svaret

Hur stort är brevinkastet på en postlåda?

Brevinkast – Wikipedia

Den här artikeln behöver fler eller bättre för att kunna, (2011-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (). Uppgifter utan källhänvisning kan och tas bort utan att det behöver diskuteras på,

Skulptören brevinkast vid Carl Eldhs ateljémuseum i från 1919. Brevinkast på en lägenhetsdörr. Brevinkast är ett hål i en där man kan stoppa in, och, öppnar en lucka som täcker hålet, och stoppar in brev eller tidningar som då landar innanför dörren. Luckan på brevinkasten har ofta en liten fastmonterad skylt med namn på den eller de som bor i lägenheten, ibland med,
Visa hela svaret

Kan man lägga paket i brevlådan?

Skicka Hem – skicka något litet spårbart När du ska skicka något litet inrikes som du vill kunna spåra hela vägen är Skicka Hem en prisvärd tjänst. Köp frakt online Skicka Hem är en prisvärd tjänst för dig som vill kunna spåra ett inrikes brev som inte kräver personlig kvittering av mottagaren.

 • Beställs och betalas online.
 • En prisvärd tjänst för dig som vill spåra brevet, men inte har krav på kvittering vid utlämning.
 • Försändelsen levereras i mottagarens postlåda.
 • Med Skicka Hem kan du skicka lättare varor, som exempelvis en bok, upp till 2 kilo.
 • Tjänsten kan endast användas inom Sverige.
 • Försändelsen levereras i mottagarens postlåda.

Om försändelsen är för stor för att gå ner i postlådan, aviseras mottagaren för att hämta den hos ombud. Försändelsen är spårbar. Mottagaren får ett sms eller mejl när den är levererad. Om du vet om att försändelsen inte kommer att gå ner i postlådan kan du istället köpa, som går direkt till ombud utan utdelningsförsök i postlåda.
Visa hela svaret

Hur stor brevlåda får man ha?

Bra att tänka på när du väljer postlåda –

Postlådan ska sitta med öppningen 90–110 cm över marken och vänd mot vägen, till exempel på en stolpe eller på utsidan av ett staket eller en häck. Vi rekommenderar en postlåda med måtten minst 250 mm bred, 130 mm djup och 340 mm hög. Då kan brevbäraren dela ut de flesta typer av försändelser direkt i din låda. Märk postlådan tydligt med namn och adress på en skylt som är minst 200 mm x 25 mm. Placera postlådan där det är trafiksäkert för brevbäraren att stanna.

You might be interested:  Hur Gammal Ska En Hundvalp Vara Vid Leverans?

Visa hela svaret

Hur stora brev kan man skicka i brevlåda?

Mått och vikt när du ska skicka brev, paket och pall, volymvikt Skicka/Förberedelser Här hittar du tillåtna mått och vikter när du ska skicka brev, paket eller pall. Du kan skicka brev som vykort, i kuvert eller som rulle. Ett brev får väga upp till 2 kg. Tjänsten Värde får dock väga upp till 20 kg.

 • Måttguide för brev i kuvert Längd: minst 14 cm och max 60 cmBredd: minst 9 cm
 • Längd + bredd + tjocklek får tillsammans vara max 90 cm.
 • Måttguide för brev i rulle Längd: minst 10 cm och max 90 cm
 • Längd + dubbla diametern får tillsammans vara max 104 cm och minst 17 cm.

Skrymmande mått för brev Som skrymmande räknas brev/rulle med större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm (gäller ej Rek utrikes). Från och med 1 januari 2022 tillkommer avgiften för skrymmande brev endast vid sändning.
Visa hela svaret

Vad väger ett vanligt brev?

Rätt kuvert och inlaga kan spara mycket porto För er som skickar stora mängder post kan det var intressant att hålla koll på de olika kuvertvikterna, för att på så sätt kunna optimera er portokostnad. Postens viktgränser går vid 20, 100, 250 respektive 1000g vilket kräver 1, 2, 4, respektive 6 frimärken i porto. Nedan finner ni vikttabeller för kuvert respektive inlaga för några vanliga storlekar. Noterbart är att den som använder sig av C5 kuvert, får med två inlagor (A4) på ett frimärke medans ett C4 bara medger en inlaga för samma porto. Räkneexempel: Utskick C4 kuvert 80g papper, två A4 inlagor: 13,7 g + 2*5g = 23,7 g = > 2 frimärke Utskick C5 kuvert 80g papper, två A4 inlagor: 6,8 g + 2*5g = 16,8 g = > 1 frimärke För utskick med stor upplaga kan det vara värt att tänka efter en extra gång vid val av Kuvert och Inlaga.

Kuvert Vikt i gram
Format Mått i mm 70 80 90 115 120 Format
C6 114×162 3 3,4 3,8 4,3 4,9 C6
C64M 114×318 5,9 6,7 7,6 8,4 9,7 C64M
E65 110×220 3,9 4,5 5 5,6 6,4 E65
E56 155×155 3,9 4,5 5 5,5 6,3 E56
S65 110×225 4 4,6 5,1 5,7 6,6 S65
E5 155×220 5,5 6,3 7,1 7,8 9 E5
C5 162×229 6 6,8 7,7 8,5 9,8 C5
E4S 220×312 11,1 12,7 14,3 15,9 18,2 E4S
C4 229×324 11,9 13,7 15,4 17,1 19,6 C4
C4M 229×318 11,8 13,4 15,2 16,9 19,3 C4M

table>

Inlaga Vikt i gram Formatbeteckning Mått i mm 57 70 80 90 100 120 A5 148×210 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 3,8 A4 210×297 3,6 4,4 5 5,6 6,2 7,5 A3 297×420 7,2 8,8 10 11,2 12,5 15 A2 420×594 14,4 17,5 20 22,4 25 30

Som synes finns en mängd olika kuvertstorlekar för att passa till alla tänkbara kuvertbehov, dessutom finns det en mängd valmöjligheter för eventuella kuvertfönsters placering.

You might be interested:  Vad Är Server För Inkommande E-Post?
Avstånd i mm
Strl Fönster a b c d e f
E65 v2 40 30 40 15 95 110
h2 40 30 40 110 95 15
h3 61 34 15 110 95 15
S65 v2 40 30 40 15 100 110
h2 40 30 40 110 100 15
h3 61 34 15 110 100 15
E5 v2 40 30 85 15 95 110
h2 40 30 85 110 95 15
h3 61 34 60 110 95 15
C5 v2 44 34 84 15 100 114
h2 44 34 84 114 100 15
h3 65 34 63 114 100 15
C4 panorama 29 170 29 27 270 27
v2 tvärst 114 100 15 40 40 244
h2 tvärst 15 100 114 40 40 244

Som synes är variationsmöjligheterna på kuvert stora, det är därför inte praktiskt möjligt att lagerföra alla varianter av kuvert. Skulle en viss kuverttyp saknas på hemsidan kan vi givetvis ta hem dem. Om kuvertet inte finns att ta hem kan vi även låta tillverka specialkuvert, räkna med en upplaga på några tusen stycken för att få en rimlig styckkostnad.
Visa hela svaret

Kan inte skicka din brevlåda är full?

Om inkorgen är full kan du inte skicka eller ta emot nya meddelanden. Om du vill frigöra utrymme i inkorgen provar du att tömma skräppostmappen genom att högerklicka på Skräppost och sedan välja Töm mapp. Du kan också använda Rensa för att ta bort oönskad e-post från Inkorgen eller arkivmappar.
Visa hela svaret

Får man titta i någon annans brevlåda?

Är det brottsligt att öppna brevlåda och titta på annans post? Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Olagligt att öppna annans post Att öppna någon annans post är olagligt och den som begår brottet kan dömas för brytande av posthemlighet till böter eller fängelse i högst två år,

Om istället någon olovligen bryter annans förseglade brev efter det att det har lämnats i mottagarens brevlåda så anses det istället vara intrång i förvar Brottet intrång i förvar har samma straffskala som brytande av posthemlighet. Olagligt att bereda sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås Om någon bereder sig tillgång till en brevlåda som är förseglat med lås, så kan även detta innebära brott och den som bereder sig sådan tillgång kan dömas för intrång i förvar, Olagligt att titta på annans post? Om någon tittar på annans post utan att öppna posten eller utan att ha berett sig tillgång till posten som förvaras i en låst brevlåda, så utgör det inte brott. Er situation

Som ovan nämnt är det olagligt att öppna annans post och att bereda sig tillgång till post som förvaras låst. Så avgörande i ert fall huruvida brott har begåtts är om styrelseledamöternas agerande är att anse som att de har berett sig tillgång till något som förvarats under lås eller inte.
Visa hela svaret

Kan man posta paket i gul brevlåda?

Växjö –

 1. 8.00 Extern post anländer och sorteras Tidningsrundan och utdelning till Registrator och Rektor
 2. 8.45 Transporten till Kalmar
 3. 11.00 Transporten kommer från Kalmar
 4. 12.30 Utdelning/hämtning Hus K, Hus K2, Hus H, Hus N, Hus M, UB, Hus J, Hus B/D, Gulan, Polisen, Pelarhuset, Videum
 5. 14.50 Hämtning Hus H, Registrator
You might be interested:  Hur Länge Stannar Paket I Instabox?

15.00 Sista inlämningsmöjlighet på postcentralen. Posten stänger och PostNord hämtar post/paket För att skicka brev utanför universitetet krävs kuvert med Linnéuniversitetets streckkod. Kontakta för beställning av kuvert. Alla kuvert med universitetets streckkod måste skickas genom oss.

 • Alternativt kan man lämna in brev på PostNords företagscenter:
 • Kalmar: Lorensbergsleden 1
 • Växjö: Ljungadalsgatan 4A

Om man vill få brev tillbaka som Svarspost, kontakta för upptryckning beställning av korrekta svarskuvert. Glöm ej att även ditt namn behöver stå på svarskuvertet. Om ditt namn står överst på ett ankommande kuvert räknas brevet som privat och sorteras direkt till ditt postfack,

 1. Om det endast står Linnéuniversitetet räknas det som att brevet är ställt till myndigheten och det kommer därför att öppnas av registrator.
 2. Lämna därför ut din adress med ditt namn överst om det gäller exempelvis inlämningsuppgifter och annat av mer personlig natur och lämna ut den med Linnéuniversitetet överst om det gäller exempelvis avtal och fakturor.

REK-Extra kan skickas upp till 20 kg och 150 cm. Läs mer om
Visa hela svaret

Vilken postlåda är inrikes?

Brevklasserna slås samman i januari – använd den blå brevlådan i första hand När indelningen av brev i första och andra klass upphör i början av nästa år, kan du lämna alla inrikes brev som är försedda med frimärken i blå brevlådor avsedda för 1:a klass.

 • Om det endast finns en gul brevlåda, läggs alla slags försändelser i den.
 • Trots att brevklasserna försvinner från kontantbetald inrikes post, fungerar de gamla frimärkena fortfarande för sändning – fixvärdemärkena som sådana.
 • I början av året tar man i bruk ett inrikes fixvärdemärke, med vilket breven levereras till mottagare i Finland inom 1-2 dagar från postningen.

Merparten av breven i hela landet kommer fortfarande att vara framme följande vardag efter att de postats. Företagsavsändarna har även i fortsättningen kvar klasserna Priority och Economy. Även till utlandet sänds fortfarande Priority- och Economy-brev med två transporthastigheter, allt enligt internationella postavtal.

 • Priority- och Economy-försändelserna lämnas i brevlådan enligt klassindelningen.
 • En ny prislista börjar gälla efter årsskiftet Portona kommer i regel inte höjas efter årsskiftet.
 • Portot i den nya inrikes brevklassen är samma som priset för det nuvarande 1:a-klassfrimärket, 1,20 euro.
 • Priset för Postförskott som erbjuds som tilläggstjänst för brev är 5 euro från och med 1 januari (tidigare 4,30 euro).

Postförskott har i fortsättningen samma pris för alla de vanligaste försändelserna. Maximitjockleken för utrikes brev höjs från två till tre centimeter. Anledningen är förändringar i internationella postavtal. Maximitjockleken på tre centimeter gäller således alla vanliga brevförsändelser.

Fixvärdemärket gäller alltid Även de gamla fixvärdemärkena (både första och andra klass) kan användas som sådana för att skicka inrikes brev som väger högst 50 gram. Inga Priority- och Economy-beteckningar behövs för inrikes brev. Om du använder gamla fixvärdemärken (eller inrikes fixvärdemärken) för utrikes försändelser, ska du lägga till det återstående portot.

Läs mer: I år ska de förmånligare inrikes julhälsningarna postas senast den 14 december. Det nya fixvärdemärket kan användas som sådant även kommande jular. Läs mer: : Brevklasserna slås samman i januari – använd den blå brevlådan i första hand
Visa hela svaret