Hur Spårar Man Paket Från Kina?

0 Comments

Hur Spårar Man Paket Från Kina
Så här spårar du ett paket från Kina inom Sverige – Om du är mån om att kunna följa din försändelses transportförlopp från dörr till dörr ska du absolut skicka med China Post, de erbjuder nämligen spårningsmöjligheter för alla deras typer av frakttjänster.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar en leverans från Kina till Sverige?

Tidseffektiv och flexibel transport – Sedan antiken har silkesvägen mellan Europa och Kina gynnat handel. Men där frakten mellan Kina och Sverige förr tog månader eller ibland år så tar det idag bara ca 14–16 dagar med lastbilstransport beroende på vart i fastlandskina transporten utgår ifrån.

Sjöfrakt som idag är den vanligaste transportmetoden mellan Kina och Europa tar drygt tre gånger så lång tid, ca 45 dagar, för samma sträcka. Där andra transportmedel kräver att godset är färdigpackat och redo ibland mer än en vecka innan frakten påbörjas är lastbilen ett mer flexibelt alternativ. Med lastbilsfrakt är det också lättare att undvika eventuella förhinder längs transportsträckan.

Det finns flera olika sorters containrar, allt för att passa ditt företags behov. Om det är en mindre frakt transporteras den i en container med flera andra mindre frakter. Man delar då på såväl kostnaden som klimatavtrycket för att skapa den bästa lösningen för alla.
Visa hela svaret

Hur får man spårningsnummer?

Vad är ett spårningsnummer? – Ett spårningsnummer är ett specifikt nummer som tilldelas varje paket precis innan det skickas. Detta nummer fungerar som en unik ID-kod och gör det möjligt för människor att följa och spåra sitt paket från avgången (lager, lagringscenter,) till den slutliga destinationen som den ska nå.
Visa hela svaret

Hur transporteras ris från Kina till Sverige?

Exempel på process vid sjöfrakt – Vi får ofta frågor om just hur själva processen kan brytas ned i några enkla steg. Av denna anledning avslutar vi också guiden med att förklara hur sjöfrakt fungerar, från att varorna lämnar fabrik till dess att de anländer till ert kontor eller lager.

Steg 1: Godset hämtas upp av ett åkeri i Kina och transporteras till hamnterminal. Steg 2: Godset anländer i hamnen (ex. Shanghai eller Hong Kong) och lastas inom 2 – 7 dagar. Steg 3: Godset skeppas på fartyget mot Sverige. Steg 4: Fraktbolaget (anlitat av er eller leverantören) utfärdar samtliga fraktdokument, vilket inkluderar Bill of Lading, Commercial Invoice och packlista.

Vanligtvis sker detta inom 2 veckor efter att godset skeppats. Steg 5: Fraktdokumenten skickas till importören i Sverige. När ni mottagit dokumenten bör ni också kontakta det svenska fraktbolag som tar emot er leverans. I vissa fall behöver de ta del av er dokumentation, men ni kan också på förhand begära att fraktbolaget i Sverige hanterar förtullning och transport till en adress inom landet, utöver den obligatoriska lossningen.

 1. Steg 6: Godset anländer i destinationshamnen (vanligtvis Göteborg) och lossas av fraktbolaget.
 2. Steg 7: Fraktbolaget skickar sedan faktura på samtliga avgifter, inklusive hamnavgift och om begärt även tullavgifter, moms och vidare transport.
 3. Notera att de inkluderade avgifterna beror på vilken Incoterm ni valt från början.

Steg 8: Efter att den slutliga fakturan betalats kan ni antingen hämta godset i hamnterminalen, eller få det levererat till er önskade adress i Sverige. Hur Spårar Man Paket Från Kina
Visa hela svaret

Hur fraktas varor från Kina till Sverige?

Såhär funkar det – Att importera varor från Kina blir allt mer förekommande. Sveriges vanligaste importländer ligger framförallt i Europa, förutom Kina som ligger i Asien. År 2021 importerade Sverige varor från Kina för 92 miljarder kronor och tillväxten fortsätter att öka snabbt.

 • Det finns flera olika transportalternativ att importera från Kina,
 • Det mest tidseffektivt är med EDS flygfrakt, däremot är sjöfrakt från kina till sverige ett mer kostnadseffektivt alternativ.
 • Sjöfrakt står för närmare 90% av den totala volymen som transporteras globalt.
 • Sjöfrakt från Kina är ett smidigt fraktalternativ för bolag som importerar eller exporterar, gods som ska transporteras en lång distans och för bolag som nedprioriterar en kort ledtid.
You might be interested:  Vad Är Skillnaden Mellan Brev Och Paket?

Vid sjöfrakt till kina fraktas godset i sjöfraktcontainer, då antingen som Less Container Load (LCL) eller Full Container Load (FCL), beroende på volymen av godset. Genom kostnadseffektiv sjöfrakt Kina med EDS blir importen prisvärd och smidig.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte hämtar ut paket från Kina?

Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas. När man beställer vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott), måste tulldeklaration upprättas även om värdet är under 1 600 kronor, och då är PostNords avgift 125 kronor.

Måste även gåvor momsdeklareras? Under vissa omständigheter behöver du inte betala moms för gåvor som är skickade mellan privatpersoner. Mer information om detta finns hos Tullverket, Från vilka länder gäller de här avgifterna? I media har diskussionen framförallt gällt varor från Kina, och den absoluta merparten av alla försändelser kommer just från Kina.

Men den här avgiften kommer att tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald. Varför har min försändelse returnerats? Det kan finnas olika förklaringar. En försändelse som har hamnat på ett utlämningsställe i avvaktan på utlämning, ligger där mellan 14 och 30 dagar beroende på vilken tjänst den skickats med.

Om den inte hämtas ut under denna tid returneras den till det avsändande landets postoperatör. En annan förklaring till att försändelser returneras är brister i tulldeklarationen, se svar nedan. Vad händer om min försändelse inte har rätt tulldokument? Enligt internationellt regelverk måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med kommersiellt innehåll som anländer utifrån EU:s tullunion.

Exempelvis ska uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde finnas angivna på tulldokumentet. I de fall dokumentationen är bristfällig går inte tulldeklaration att utföras, och försändelsen returneras då till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

Om försändelsen är internationellt spårbar kommer du kunna se att brevet returnerats. Vår kundservice kan i dessa fall hjälpa dig att se orsaken till returen. Om avsändaren skickat försändelsen med en tjänst som inte går att spåra kommer vi däremot dessvärre inte kunna se returorsaken eller lämna fler uppgifter om den försändelse du väntar på.

Vad händer med varor jag handlar från ett EU-land? Då påverkas du inte. Handlar du som konsument på nätet från ett EU-land betalar du antingen svensk moms eller moms i det landet där e-handeln är registrerad (beroende på e-handlarens omsättning på handel med Sverige).

Oavsett vilket utförs ingen moms- eller tulldeklaration vid gränsen och ingen avgift tas ut. Vad händer om jag får ett krav på att betala moms och en avgift, men inte betalar? Kommer jag få inkassokrav? I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen. Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren.

Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala. Varför måste PostNord ta ut en avgift för det här? Den som utför en moms- och/eller tulldeklaration utför en tjänst, något som kostar pengar.

 1. Ostnaderna består av lön och skatter, teknisk utrustning, lokaler för de anställda, utrymme för att lagra försändelser i avvaktan på betalning etc.
 2. Allt detta kostar pengar som PostNord måste få kompensation för.
 3. Det kan i sammanhanget påpekas att den här förändringen innebär en sänkning av avgiften för försändelser med ett deklarerat värde på mellan cirka 220 kronor (22 euro) och 1 600 kronor.

Vad händer med garanti och ångerrätten med varor som blir liggande i lager hos er? Vid e-handel utanför EU gäller det konsumentskydd som finns i det land där webbutiken är baserad, alternativt garanti som säljaren självmant åtar sig. Det är därför alltid viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller, framförallt när man handlar från länder utanför EU.

 1. I vissa fall har avsändaren t ex angett 30 dagars ångerrätt från leverans, dvs.
 2. Från den dag som man mottager varan, och därmed kommer inte eventuell lagringstid att påverka denna tidsfrist.
 3. Det är dock importörens eget ansvar att undersöka vilka villkor som gäller för varje enskilt inköp.
 4. Hur lång tid har jag på mig att betala från att jag har fått en avisering? Från det att du har fått en avisering har du minst 14 dagar på dig att betala.
You might be interested:  Vad Händer Om Man Skrivit Fel Postnummer?

Mitt deklarerade varuvärde är under 1 600 kr, varför har jag fått en momshanteringsavgift på 125 kr? I normalfallet ska kommersiella försändelser med ett deklarerat varuvärde under 1 600 kronor momsbeläggas, men du behöver inte betala tull. PostNords momshanteringsavgift är i dessa fall 75 kronor, inklusive moms.

Men för vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler,

Finns det specialregler för kosttillskott? För vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 600 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kr inklusive moms.

Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler, Min vara kommer från ett EU-land, men jag ändå är jag ombedd att betala moms och momshanteringsavgift. Hur kommer det sig? En försändelse med ursprung utanför EU:s tullunion kan ankomma till Sverige med ett annat EU-land som avsändare genom så kallad transitering.

En vara som ankommer till Sverige på det här sättet har inte genomgått förtullning enligt gällande EU-rätt vid ankomst till EU, utan ska istället förtullas när det kommer till destinationslandet. PostNord ska i dessa fall därför hantera varan som om den kommer direkt utifrån EU:s tullunion, och upprätta en momsdeklaration, samt en tulldeklaration när regelverket kräver det.

 1. Om din vara däremot har sitt ursprung i ett EU-land eller om försändelsen redan har genomgått en korrekt förtullning vid ankomst till EU, har det blivit fel och du ombeds då ta kontakt med vår kundservice,
 2. Mitt spårningsnummer som jag har fått från e-handlaren byts ut mot ett annat av PostNord.
 3. Varför gör ni det? Det finns olika tjänster för brev i de internationella flödena.

När PostNord tar emot försändelser som går som brev kan de vara exempelvis expressbrev, rekommenderade brev eller oregistrerade vanliga brev. De brev som är oregistrerade är billigast att skicka, men det innebär också att de saknar spårbarhet. När en oregistrerad försändelse anländer till Sverige saknar den normalt en unik streckkod vilken gör försändelsen ospårbar.

Dock förekommer det från olika e-handelsplattformar att försändelsen har en streckkod som gör att den framstår som spårbar. PostNord använder sig inte av denna streckkod då den inte följer internationella standarder för hur de ska utformas och framför allt inte är garanterat unik. För att ändå kunna hantera dessa importförsändelser måste PostNord därför ge dessa försändelser ett nytt kolli-ID som är garanter.

Vill man ha bättre spårbarhet kan man när det är möjligt, använda frakttjänster som är spårbara, som express eller rekommenderade brev. Jag har inte beställt något men blivit ombedd att betala importavgift. Om du fått en avi eller sms med information om att betala en importavgift men inte vet med dig att du beställt något behöver du inte betala avgiften.

 1. Notera dock att gåvor i vissa fall behöver momsdeklareras.
 2. Den avisering som du har fått kan alltså gälla en gåva som någon har skickat till dig utifrån EU:s tullunion.
 3. Du kan läsa mer om att ta emot gåvor på Tullverkets webbplats,
 4. Om avgiften inte betalas så kommer försändelsen att returneras till avsändaren när liggetiden har gått ut och avgiften annulleras.

Vad innebär PostNords avtal med Wish? Sedan EU:s nya regelverk för moms trädde i kraft den 1 juli 2021 hanteras försändelser från Wish genom regelverket för Import One Stop Shop (IOSS), Som konsument kommer du även framöver kunna betala moms vid köptillfället och slippa betala hanteringsavgift när försändelsen anländer till Sverige, om e-handelsföretaget har hanterat regelverket för IOSS korrekt.

 1. Du kommer däremot behöva utse PostNord till direkt tullombud,
 2. Du kommer att få en avisering, antingen på SMS eller med brev, med instruktioner om hur du går tillväga.
 3. Efter att du har godkänt PostNord som direkt tullombud kommer försändelsen att levereras till dig eller till ditt ombud.
 4. Om Tullverket inte skulle godkänna införtullningen kommer du istället att få en avisering om att betala moms och hanteringsavgift.
You might be interested:  Hur Gammal Ska Kattunge Vara Vid Leverans?

Om du har anledning att tro att momsen redan är inbetald ombeds du ta kontakt med avsändaren för mer information. Kan jag utföra en egen momsdeklaration som privatperson? Ja, det går bra. För att göra detta behöver du ta kontakt med vår kundservice för att få information om var försändelsen befinner sig.
Visa hela svaret

Varför uppdateras inte min shein beställning?

Varför uppdateras inte mitt SHEIN-spårningsnummer? – När du spårar ditt SHEIN-paket kan det finnas vissa fall där spårningen inte uppdateras. Några av dessa fall kan vara att det behöver mer tid innan paketet bearbetas. Det tar några dagar innan ett paket registreras, hämtas och behandlas.

Ett annat exempel är att servern har kraschat, detta kan hända på stora helgdagar som jul eller Black Friday när en enorm mängd beställningar görs och det kraschar servern. Ett möjligt exempel är att du kan ha fått “Economy Shipping” som din SHEIN-fraktmetod. Economy Shipping har inget spårningsnummer så det är bäst att använda “Standard Shipping” om du vill att din beställning ska spåras.

Om din spårning fortfarande är densamma efter några dagar, kontakta fraktbolaget eller SHEIN kundtjänst angående detta. Använda sig av Ship24 för att kontrollera statusen för dina paket eftersom den kan spåra mer än 1 200 kurirer över hela världen och ger dig spårningsuppdateringar i realtid.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar leveransen från shein?

Nöjd köpare – Har beställt från shein under en längre tid. Paketen kommer cirka 10-14 dagar efter beställning. Det är viktigt att läsa i kommentarerna om storleken på Kläderna då vissa Kläderna sitter större och andra sitter mindre. Kvaliteten varierar från plagg till plagg men det är värt pengarna.
Visa hela svaret

Vem levererar paket från AliExpress?

Hur populärt är AliExpress? – AliExpress marknadsplatsgruppen är mycket populär för både handlare och konsumenter eftersom den representerar ett kostnadseffektivt sätt för företag att nå den internationella marknaden. Besparingen förs i sin tur vidare till kunden, alltså lågprisprodukter.

Tillsammans med möjligheten att ha alla produkter på din dörr, har det visat sig vara en vinnande formel som bara kommer att växa i en allt mer digital värld. AliExpress arbetar med ett antal olika partners, inklusive både lokala och internationella posttjänster och kurirer, för att leverera produkter till konsumenter.

Några av de stora kurirerna i samarbete med AliExpress inkluderar Singapore posten, Correos, DHL, Posti Finland, och många fler. Både konsumenter och handlare kan nu också dra nytta av flera alternativ för spårning av försändelser på varor köpta via sajten.
Visa hela svaret

Vilket land kommer PostNord?

Postnord AB (egen stavning: PostNord AB och postnord ) är ett svenskt aktiebolag som är en nordisk postoperatör.
Visa hela svaret

Vem levererar paket i Sverige?

Paketspårning i Sverige – Trots att de flesta paket som åker till Sverige levereras av Postnord, börjar de sin väg med andra transportörer och måste gissa vilken och hur man kan spåra dem. Inte längre, vi integrerade de mest populära rederierna runt om i världen och spårar öppet dina Sverige-paket hela vägen från säljarens lager till din dörr.
Visa hela svaret

Vilket land kommer PostNord ifrån?

PostNord AB (PostNord) På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Ja, jag accepterar kakor. PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en nettoomsättning på knappt 40 miljarder kronor och 39 000 medarbetare.

 1. Moderbolaget PostNord AB, som är ägare till dotterbolagen Post Danmark A/S och Posten AB, är ett svenskt publikt bolag som ägs till 39,3 procent av den danska staten och till 60,7 procent av den svenska staten.
 2. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.
 3. Genom sammanslagningen av Posten AB och Post Danmark A/S 2009 blev PostNord AB Nordens största företag inom kommunikations- och logistiktjänster.

Marknaderna sträcker sig från flöden av fysiska brev och paket till delvis eller helt elektroniska tjänster. PostNord tillhandahåller rikstäckande postservice i Sverige och Danmark till miljoner hushåll och företag. : PostNord AB (PostNord)
Visa hela svaret