Exempel På Personligt Brev Barnskötare?

0 Comments

Exempel På Personligt Brev Barnskötare
Jag vill jobba på Humlans förskola! – Här kommer några ord från en empatisk och flexibel person med bakgrund inom pedagogik och omsorg. Nu är jag på jakt efter ett jobb där jag kan bidra med engagemang och kunskap, samtidigt som jag får chansen att utvecklas.

När jag läste om jobbet som barnskötare på Humlans förskola blev jag väldigt intresserad. Jag är som klippt och skuren för det här jobbet! Det är flera saker som gör att jag tror att jag passar för jobbet: Till att börja med tror jag att min arbetslivserfarenhet gör mig lämpad att jobba med omsorg, pedagogik och utveckling hos er.

Min roll som barnvakt har utvecklat mig på många sätt och de erfarenheter jag fått genom att arbeta med barn i olika åldrar och med olika förutsättningar har verkligen bidragit till jag känner mig trygg i att hantera de utmaningar som kan uppstå på en förskola.

 • Dessutom har mina tidigare roller som bland annat assistent på äldreboende bidragit till att öka min förståelse för vård och omsorg.
 • För det andra skulle jag vilja lyfta fram det faktum att min utbildning uppfyller de krav ni har för den som ska jobba som barnskötare.
 • Jag har en gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet och jag är mån om att hålla mig uppdaterad om vad som händer inom ämnesområdet.

Sist, men inte minst, så tror jag att mina personliga egenskaper och förmågor gör mig rätt för Humlans förskola. Jag har lätt för att sätta mig in i andras situation och jag vet att min goda förmåga att ställa om när situationen kräver det uppskattats av tidigare arbetsgivare.
Visa hela svaret

Vad känner en barnskötare?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 25 300 kr per månad.
Visa hela svaret

Vad är viktigt när man jobbar med barn?

Förskollärare. En förskollärare arbetar med mindre barn från att de börjar på förskola tills de går över till grundskolan. Du har det pedagogiska ansvaret för barngruppen och ser genom lek, sång och samtal till att barnen lär sig vissa färdigheter, exempelvis att barnet lär sig att äta självt.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Länge Ligger Paket Kvar Hos Postombud?

Hur många timmar jobbar en barnskötare?

De arbetar på samma förskola men har olika arbetstid och olika lön. Barnskötarna från bemanningsföretaget har ett annat avtal. Fack och arbetsgivare är oense om hur det ska tolkas. Inom många andra LO-yrken är det vanligt att personal hyrs in från bemanningsföretag.

 • Nu har Örebro kommun slagit in på samma väg.
 • Förra hösten slutade kommunen ringa in timvikarier till barnomsorgen.
 • I stället ska vikarier hyras in från bemanningsföretaget Pelmatic.
 • Och det har förändrat en hel del för barnskötarna.
 • Som kommunanställd har man betydligt högre lön, säger en barnskötare.

Men det beror på. En timvikarie i kommunen utan jobb får inte lön. Den som är anställd i ett bemanningsföretag får garantilön de dagar som den inte är bokad. Garantilönen är 90 procent av den genomsnittliga lönen de tre senaste månaderna. Enligt LO blir det oftast problem med just lönen.

 • I Örebro är problemen flera.
 • En sak som man är oense om är hur många timmar som är heltid.
 • Enligt bemanningsavtalet är det 174 timmar, enligt avtalet med Sveriges Kommuner och Lands-ting, SKL, är det 165 timmar.
 • Det betyder att den som hyrs in för ett heltidsvikariat på 165 timmar inte kommer upp i 174.

Skillnaden blir nio timmar, jobbar man inte extra timmar får man garantilönen på 90 procent för de timmarna. Att hitta extra timmar kan vara svårt om man redan har ett heltidsschema. Men enligt bemanningsavtalet ska arbetsplatsens avtal (alltså SKL:s avtal) gälla när Pelmatics barnskötare är på förskolan.

– Är man fullt utbokad på 165 timmar anser vi att man ska ha full månadslön, om inte annat snittet på arbetsplatsen, säger Clas Hellsing, ombudsman Kommunal Örebro. Pelmatic ser saken på ett annat sätt: – Nej vi går på bemanningsavtalet, vi betalar för faktiska timmar som arbetas. Det blir timlönen gånger de faktiska timmar som de jobbat.

När vi satte lönen utgick vi ifrån vad Örebro kommun betalat till sina vikarier, säger Cecilia Neirup, Pelmatic. Avtalet med bemanningsföretagen är gemensamt för 14 LO-förbund. Enligt LO:s Håkan Löfgren ska bemanningsföretaget följa villkoren som gäller på arbetsplatsen när de inhyrda är där.

 • Allt annat ser han som avtalsbrott.
 • Ommunal har upptäckt att det finns andra skäl som gör det svårt att komma upp i heltid.
 • Ett är att många förskolor sparar när de tar in vikarier, därför bokas inte vikarier för hela dagar.
 • Flera barnskötare KA talat med tycker också att de har fel lön.
 • I bemanningsavtalet finns fyra löneklasser.
You might be interested:  Hur Många Cigg Är Det I Ett Paket Camel?

På LO betonar Håkan Löfgren att det är viktigt att placeras i rätt löneklass. Skälet är att det inte ska bli billigare att hyra in personal jämfört med att anställa. Den som har utbildning ska ligga i de övre löneklasserna och ha runt 19 000 kronor i månaden. Illustration: Ann-Sofi Marminge

Anställda på Pelmatic (avtalet för bemanningsföretag) Anställda i Örebro kommun (avtalet med SKL och lokalt avtal)
• Heltid: 174 timmar per månad. • Heltid: 165 timmar per månad.
• Lägsta lön: 17 153 kronor per månad. Är man inte bokad får man 90 procent. Den tid man är på arbetsplatsen gäller SKL:s avtal. • Lägsta lön: 17 200 kronor per månad för utbildad barnskötare, 16 100 för outbildad.
• Semester: enligt lagen, 25 dagar. Semesterlönen ska tjänas in. • Semester: enligt avtal, 25 dagar tom 39 år, 31 dagar from 40 år, 32 dagar from 50 år. Semester kan tas ut samma kalenderår som man tjänar in den.
• Friskvård: inte nu. • Friskvård: kuponger för 1000 kronor.
• Utbildning: diskuteras. • Utbildning/planering: 5 dagar per år.
• Arbetskläder: diskuteras. • Arbetskläder: på de flesta förskolor.
Ex på schema för Pelmaticsanställd: Måndag: 8.00-16.30_förskola_1 Tisdag: 9.00-14.00 förskola 2 Onsdag: 9.30-15.30 förskola 2 Torsdag: 8.30-15.30 förskola 3 Fredag: 8.30-16.30 förskola 1 (S:a 32,5 tim) Ex på schema för kommunanställd: Måndag: 6.30-17.30 förskola 1 Tisdag: 9.00-17.00 förskola 1 Onsdag: 8.00-16.00 förskola 1 Torsdag: 7.30-15.30 förskola 1 Fredag: 8.30-16.30 förskola 1 (S:a 40 tim)

3 FRÅGOR TILL BRITT-INGER KAJNÄS, arbetslivschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 1 Hur ser SKL på att bemanningsföretag står för personalförsörjningen? – Det är i ganska liten utsträckning som man använder sig av bemanningsföretag. Ofta har det handlat om nyckelpersoner eller specialistläkare.

 • Det råder inget tvivel om att det bästa för verksamheten är kontinuitet och anställd personal.
 • Grundinställningen är att kontinuiteten har stor betydelse för kvaliteten.
 • Det är svårt uppnå kontinuitet med enbart bemanningsföretag.2 Hur påverkas arbetsmiljön av att vikarier från ett bemanningsföretag tas in? – Har man en stor genomströmning jobbar man kanske inte med den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Leverans Från Zalando?

Har man en låg genom- strömning kan många vara delaktiga. En stor genomströmning kan göra det svårt med teamutveckling. Det kan absolut påverka arbetsmiljön, men jag vill inte dra det så långt till att det blir ett arbetsmiljöproblem.3 Är bemanningsföretagen framtiden i stället för egna anställda? – Jag har väldigt svårt att se det.
Visa hela svaret

Vad ska en barnskötare ha i lön?

Löner för barnskötare och förskollärare Medellönen för barnskötare var i fjol 25 369 kronor räknat på riket. Förskollärarnas medellön var 32 411 kronor, Det visar Kommunalarbetarens sammanställning av uppgifter från landets samtliga kommuner. Därmed skiljer det drygt 7 000 kronor i medellön mellan yrkesgrupperna.

 • Det är nära 600 kronor mer än året innan.
 • Största gapen mellan yrkesgrupperna finns i Stockholmsregionen.
 • I toppen av KA:s lista över skillnader återfinns 20 kommuner i Stockholms län.
 • På 21:a plats ligger Göteborg.
 • Sedan återkommer ytterligare tre kommuner i Stockholmsregionen.
 • A:s kartläggning bygger på löneuppgifter som samlats in från landets samtliga kommuner.

Förskollärarnas medellöner har också ökat mer, i riket är förändringen 3,7 procent, Det kan jämföras med barnskötarnas medellöner som ökat med 2,3 procent, Störst är lönegapet i, där skiljer det nära 11 500 kronor, Minst är skillnaden i värmländska Grums där det skiljer 1 740 kronor mellan yrkesgrupperna.
Visa hela svaret

Hur mycket lön får en barnskötare vikarie?

25 300 kronor innan skatt – En barnskötare tjänar i genomsnitt 25 300 kronor innan skatt och 17 200 kronor efter skatt, men lönen varierar beroende på utbildning, område, ålder och kön. Timlönen för barnskötare blir således 158 kr innan skatt och 107 kr efter skatt.

 1. Som barnskötare är det vanligt att arbeta som vikarie.
 2. En barnskötare vikarie tjänar i genomsnitt 25 300 kronor i månaden, alltså lika mycket som fastanställda.
 3. Lönen för en vikarie varierar beroende på hur ofta man arbetar och vilken anställning man har.
 4. Lönen för barnskötare är låg jämfört med medellönen.

Barnskötare tjänar i genomsnitt 32% mindre än medellönen i Sverige som är 37 100 kronor. Man ska inte blanda ihop barnskötare med yrket barnsköterska som kräver utbildning och har en högre genomsnittslön på 32 800 kronor.
Visa hela svaret

Vad känner en barnskötare?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 25 300 kr per månad.
Visa hela svaret