Vad Kostar Det Att Skicka Brev Mot Postförskott?

0 Comments

Vad Kostar Det Att Skicka Brev Mot Postförskott
Du får betala en avgift för postförskottet, ca 50 kronor, och du betalar för varorna när du hämtar ut det hos postombudet. En nackdel är att du inte kan kontrollera varorna innan du betalar.
Visa hela svaret

Kan man skicka mot postförskott?

Hur fungerar postförskottspaketet? –

När ett paket skickas mot postförskott får mottagaren paketet först när hen betalat den summa som avsändaren bestämt till Posti. Summan flyttas automatiskt från Posti till avsändaren inom 2–4 bankdagar. Det högsta beloppet för postförskott är 2 000 €. Paketet får inte öppnas innan mottagaren betalat postförskottet.

Vill du skicka ett brev mot postförskott ?
Visa hela svaret

Finns postförskott kvar?

Försvinner sannolikt på sikt – PostNord, som är den aktör som står bakom betaltjänsten Postförskott, menar att upplägget fortfarande är en bra möjlighet för e-handlare att säkra att de får betalt innan varan lämnas ut. – Varan kan betalas med kontanter hos ombuden, för mottagare som inte har eller inte vill använda betalkort.

Postförskott kan man köpa som tilläggstjänst när man köper My Pack Collect, och det kan användas inom Sverige, till Norge och till Finland, berättar Maria Ibsén, presskontakt hos PostNord. Maria Ibsén känner dock igen att användandet av postförskott har minskat, och hon menar att det är sannolikt att utvecklingen fortsätter i samma riktning.

– P å lång sikt kan det säkert hända att nya lösningar helt ersätter det. Men e -handlande svenskar vill gärna – som du vet – vara med och bestämma själva både hur de betalar och hur varorna levereras. För e-handlaren kan flera betalningsalternativ vara en service som gör att fler handlar, säger Maria Ibsén.
Visa hela svaret

Finns det några risker med postförskott?

Postförskott innebär att konsumenten betalar till ett postkontor eller postombud i samband med att varan hämtas ut efter leverans. Fördelen med detta betalningssätt är att det inte finns någon risk för att betalning sker för en vara som inte levereras.
Visa hela svaret

Är postförskott dyrt?

Du får betala en avgift för postförskottet, ca 50 kronor, och du betalar för varorna när du hämtar ut det hos postombudet. En nackdel är att du inte kan kontrollera varorna innan du betalar.
Visa hela svaret

Vad är betala mot postförskott?

Lennart Fridén har frågat vilka åtgärder jag planerar att vidta för att enskilda konsumenter inte skall drabbas av, som han uttrycker det, en orimlig taxesättning hos posten. Bakgrunden till frågan är att posten tar ut en administrativ avgift för betalningsförmedlingen i samband med postförskottsförsändelser från utlandet.

 • Postförskott betyder att mottagaren betalar kostnaden för varan, vari ingår den av avsändaren betalda frakten, vid mottagandet av paketet.
 • Postförskott fungerar som en säkerhet för att avsändaren får betalt för det levererade godset, alternativt att han får tillbaka paketet om mottagaren inte betalar.

Mottagaren betalar alltså när paketet hämtas ut och pengarna sätts in på avsändarens konto (om s.k. giropostförskott används) eller skickas direkt till avsändaren (om s.k. postförskottsanvisning används). Sedan den 1 januari 1998 tar postgirot ut en avgift av mottagaren för betalningsförmedlingen.

Detta sker bl.a. mot bakgrund av en överenskommelse mellan postoperatörerna i Europa om att avgiften för betalning (för överföringen av pengar till avsändaren) skall tas ut av mottagaren i samband med att försändelsen lämnas ut. Betalningsavgiftens storlek varierar från land till land och beroende på vilket sätt som avsändaren önskar få betalt.

Postgirots avgifter är för närvarande 15 kr om den utländske leverantören har ett svenskt postgirokonto, 85 kr för inbetalning till utländskt postgirokonto, samt 125 kr för kontantutbetalning till utlandet. Som jämförelse tar bankerna ut liknande avgifter för motsvarande betalningstjänster.

Exempelvis tar SE-banken ut en avgift på 70 kr för en betalning till ett konto i en utländsk bank under förutsättning att man är kund i SE-banken. För övriga är avgiften 170 kr, enligt SE-bankens avdelning för utlandsbetalningar. Det bör nämnas att de avgifter som postgirot och bankerna tar ut inte är reglerade.

Kunden kan välja flera alternativa betalningssätt: via bank, internationella betalkort, postförskott m.m. Kostnaden varierar sedan bl.a. beroende på vilken bank som används, vilken typ av betalkort som kunden använder, typ av postförskott etc. Kunden kan också vanligtvis välja med vilket företag paketet skall transporteras, dvs.

Kunden är inte tvungen att använda posten. Det råder således inte ett monopol inom detta område, utan snarare en stor valfrihet. Det som är allvarligt i sammanhanget är att kunden antagligen inte har tillräcklig information vid köptillfället. Förutsättningen för att kunna utnyttja de valmöjligheter som nämnts ovan är nämligen att kunden (mottagaren av paketet) kommer överens med säljaren (avsändaren) om betalningssätt, fraktföretag etc., innan paketet skickas från avsändarlandet.

Den privatperson som köper en bok från utlandet, t.ex. från en Internetbokhandel, får inte alltid information om det slutliga priset, dvs. kostnaden för varan inklusive samtliga avgifter. Konsumentinformation är därför en mycket viktig fråga, inte minst i den fortsatta utvecklingen av elektronisk handel.

 1. Jag tror att förbättrad information är en väg som måste prövas innan nya regleringar övervägs.
 2. När det gäller den konkreta frågan, dvs.
 3. Om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att posten påför dessa avgifter för betalningsförmedling hänvisar jag till att posten sedan mars 1994 är ett aktiebolag.

Efter bolagiseringen är det postens ledning som beslutar om avgifter och avgifternas storlek. Mot bakgrund av detta finner jag inte anledning att vidta några åtgärder.
Visa hela svaret

Kan man kräva förskottsbetalning?

Varför förskottsfakturerar företag? – Ett företag kan välja att kräva en förskottsbetalning av en kund om kunden har låg kreditvärdighet. Likaså kan ett företag av säkerhetsskäl vilja erhålla förskottsbetalning när det gäller projekt som kräver stora investeringar eller sträcker sig långt fram i tiden.
Visa hela svaret

Hur förkortas postförskott?

Sökresultat för: “postförskott” på Postmuseum och dess bibliotek = Inga resultat Postförskott I. (Pf) 1866 infördes Postförskott för brev i Sverige.1869 infördes det även för paket, 1881 för Trycksaker, 1892 även för Brevkort. Postförskott infördes i den internationella posthanteringen efter beslut av Posten ändrade 1 jan.2009 villkoren för Postförskott och införde krav på, att adressaten måste uppvisa legitimasion vid uthämtning av paket.

 • Beloppet insättes på avsändarens postgiro- eller bankkonto,
 • När mottagare betalar, går pengarna numera in på det plusgirokonto som är angivet.
 • Taxeringstabell – 1920-07-01 – 1921-12-31 Denna ramen visar hur olika Postförskott debiterats eller hur posttjänsteman har bedömt brevets karaktär.
 • Trycksak – Korsband – Inrikes, utrikes brev.

Portot denna tid var. Portotabell ur Facit med Pf. upp till 10 kr. Längst ned brev, där Rabattfrimärke ingår. Efter 1981-05-31 finns inga portouppgifter om Postförskott i Facit Postal

Postförskotts avgift Lokalporto Porto Summa m. Rek Inrikes brev Inrikes Porto Summa m. Rek Inrikes brevkort Inrikes Porto Summa 10 kr Inr. Trycksak Summa inr. Trycksak Utrikes Tryck
15 1918-06-01 7 22 1918-06-01 12 27 1918-06-01 S 7 4 19
15 1919-07-01 10 25 1919-07-01 15 30 1919-07-01 S 10 5 20
20 1920-07-01 20 40 1920-07-01 20 40 5 25 5
20 1921-02-01 20 40 1921-02-01 20 40 1921-02-01 S 10 5 25 10
20 1922-10-01 10 30 1922-10-01 15 30 1922-10-01 S 10 5 25 5
20 1924-08-01 10 30 1924-08-01 15 35 1924-08-01 N 10 5 25 5
15 1924-10-01 10 30 1924-10-01 15 35 1936-07-01 N 10 5 25 5
15 1942-04-01 10 30 1942-04-01 20 40 5 25 5
25 1948-04-01 15 40 1948-04-01 20 45 1948-04-01 N 15 10 35 10

/td>

Rek Ass < 500.
15 30
15 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
20 30
25 30

/td>

Postförskottsavgift enl. postala Blanketter utgår med Härtill kommer befordringsavgift, som anbringas på blanketten och EJ på paketet

Kronor högst Paket enl. PM No1 1961 före 31/12 1920 Paket enl. PM 1/2 1921 – 30/6 1930 Paket enl. PM 1/7 1930 – 31/5 1951 Kronor enl. Bl.398 a. (anv.1926 ) enl. Bl.398 b. (Jan.39.) Kronor Enl. Bl.723 b. (Maj 34), Bl.723 a. (Maj 34.) och (Aug.42.)
25 15 35 öre 40 öre Ej över 5 kr 15 öre 25 öre Ej över 5 kr 20 öre
100 30 45 50 5 – 50 25 öre 35 öre 5 – 50 25 öre
200 45 55 60 50 – 100 35 öre 45 öre 50 – 1000 30 öre
300 60 75 70 100 – 250 45 öre 55 öre
400 75 100 80 250 – 500 55 öre 65 öre
500 90 125 90 öre 500 – 750 65 öre 75 öre
600 105 150 750 – 1000 75 öre 85 öre
700 120
720 135

e. Dessa avgifter utöver andra tilläggsavgifter, Rek, Ass Express.

Bild År Posrförskott via Postanvisning 50:- Posrförskott via Postanvisning 2000:- Porto PoSumma Etikett Redovisning via Post- Plus- Bankgiro
1969-03-01 170 270 5 15 4:2 90
1971-01-01 170 270 5 15 5:2 100
1971-10-01 220 330 140
1972-07-01 250 370 170
1972-07-01 250 370 190
1975-05-01 350 525 240

ul>

 • Tillägg Brev inrikes från 2019-01-01 enligt PostNords web
 • Priser :
 • Pris frimärkt via ombud Expressbrev: 188,00 inkl moms, Postförskott: 112,00 inkl moms
 • Pris via postnord.se: Expressbrev: 168,00 inkl moms, Postförskott: 92,00 inkl moms
 • Postförskott nedan med olika mycket udda porto, men även andra lite udda objekt.
 • Förkortning Panv. = Postanvisning för beräkning av Postförskott.

  1. Postförskott 1880 – 1950
  2. Helsaker – bKe.
  3. De flesta av helsakerna är bifrankerade på olika sätt.
  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 – 1950
  Pf_bKe12 1909 2:00 5 15 2:1 Brevkort bKe 12 (1008) bifrankerat 10 öre OII stämplat Jerna 1909-04-26.
  1911-01 2:00 5 15 3:1 Brevkort bKe 12 bifrankerat med F76 10 öre Medaljong till Riksdagsman Per. Postförskott etikett 3:1. Stämplat Stockholm 12, 1911-01-05
  1911-03 7:00 5 20 5:2 Brevkort bKe 15 (1116) bifrankerat 15 öre Medaljong. Stämplat Karlskrona 1911-03-02
  1918-03 2:10 5 15 5:2 Brevkort bKe 17 (617) bifrankerat 10 öre GVM. Maskinstämplat Uppsala 1, 1918-03-12
  1918-09 25:37 7 37 5:2 Brevkort bKe 17 bifrankerat 30 +2 öre stämplade Stockholm 1918-09-30
  1921-01 24:00 10 40 5:2 Brevkort bKe 21 bifrankerat 2 x 15 öre stämplade Landskrona 1921-01-26.
  Pf_bKe21 1921-04 5:40 10 40 6:2 Brevkort bKe 21 bifrankerat 30 öre stämplade Göteborg 1921-04-01 till Edsvalla.
  1922-08 14:89 10 40 6:2 Brevkort bKe 23 bifrankerat 30 öre Lejon. Stämplade Göteborg 1922-08-24.
  Pf_bKe43 1954-10 4:50 20 70 6:2 Brevkort bKe 43, bifrankerat 50 öre. Brevkortsporto 20 öre, Panv 30 öre, postförskott 20 öre = 70 öre.
  1949-08 6:50 15 40 6:2 Brevkort bKe 40, bifrankerat 25 öre. Maskinstämplat Stockholm 16, 1949-08-31
  Pf_bKe4Su 1949-?-? 7:50 15 40 6:2 Brevkort bKe 40, bifrankerat 25 öre. Maskinstämplat Stockholm 1949-?-? till Sundbyberg

  Brevkort frankerade.

  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 – 1950
  1914-09 4:20 5 15 4:2 Brevkort frankerat 10 + 5 öre Medaljong. Stämplade Hälsingborg 1, 1914-09-08 till Laholm.
  1916-10 2:10 5 15 5:2 Brevkort bKe 17 – 716 5 öre grön, bifrankerat 2 x 5 Medaljong stämplade PLK.418 1916-10-09.
  1919-03 5:00 5 17 5:2 Brevkort lokalt frankerat 12 + 5 öre Medaljongstämplade Stockholm 1919-03-05
  1922-01 13:30 40 6:2 Brevkort från Åhlen & Åkerlunds Förlag. Frankerat 2 x 20 öre Gustaf II Adolf stämplade Stockholm 1922-01-29 till Götene
  1921-03 200:00 10 60 5:2 Brevkort frankerat 30 + 30 Medaljong stämplade Stockholm 1, 1921-03-30. Panv.50 öre.
  Pf_Ahlen25 1925-06 49:98 35 6:2 Brevkort från Åhlen & Åkerlunds Förlag. Frankerat 30 + 5 öre stämplade Stockholm 1, 1925-06-04
  1926-11 11:70 6:2 Trycksak 5 öre ändrad till Brevkort 10 ÖRE. Postanv.25 öre blir summa 35 öre. Stämplade Stockholm 1926-11-02.

  Trycksaker. Sorterade efter summan av valörer.

  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, Lokala Trycksaker
  1926-03 2:00 5 25 6:2 Lokal Trycksak 5 öre (tolkad Brevkort 10 öre) bifrankerad 20 öre stämplade Trälleborg 1926-03-08. Panv.15 öre, som Jag tolkar 5 öre överfrankerat
  1952-08 6:50 25 55 7:2 Lokal Trycksak bKe 42, 20 öre, med Postförskott frankerat 20 + 30 + 5 öre, stämplade Stockholm 18, 1952-08-07. Panv.30 öre.
  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 – 1950
  1913-01 2:00 4 14 4:2 F74+82. Trycksak Postförskott frankerat med 14 öre, stämplat Örebro 1913-01-17 till Stockholm. Eftersänt 1913-02-07. Lila Stämpel Non payé Outlöst, ÅTER, Stockholm. Brevmärke Nordiska Spelen 1913.
  1914-10 5:00 4 14 4:2 F74+82. Trycksak Postförskott frankerat med 14 öre, stämplat Stockholm 1914-10-26 till Göteborg, ankomststämplat 1914-10-27.
  Pf_18Atelje 1915-08 2:35 2 x 4 18 5:2 Trycksak andra viktklass 2 x 4 öre, Atelje Edström Stockholm 16, 1915-08-21.
  190? 3:18 18 2:1 F53+54. Postförskott 3,18 frankerat med 8 + 10 öre OII på Brev stämplat Halmstad 190?-04-20. En trycksak med vikt upp till 100 gr. kostade vid denna tid 8 öre. Från 1904-08-01 till 1919-11-01 var avgiften 10 öre för postanvisning upp till 5 kr.
  1903-07 0:94 19 2:1 F55 + F64, Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) med Postförskott 94 öre, stämplat Svennevad 1903-07-14, ankstpl på baksidan Vesterås 1903-07-15
  Pf_T 1918-10 3:19 19 Tidningsomslag banderoll med porto 19 öre
  1918-10 3:19 22 5:2 Tidningsomslag banderoll med porto 22 öre Stockholm 8, 1918-10-18
  1919-05 12:25 4 19 4:2 F74+84. Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat 1.5.1919. Sv. Skogvaktare. Porto 4 öre, Postförskott 15 öre,
  1912-08 1.00 12 22 4:2 F72+85. Trycksak 3 vkl. med 22 öre, postförskott 1 kr. Stämplat Stockholm 6, 1912-08-08.
  1921-05 4:20 5 25 5:2 Frankerat 20 öre GV + 5 öre Medaljong stämplade 1921-05-05 till Falun.
  1932-02 13:80 5 25 6:2 Trycksak 5 öre Lejon samt 25 öre GV, stämplade Gävle 1, 1932-02-04. Om Trävaruindustridepartementet hade Postgiro är portot OK
  1936-02 5:25 30 6:2 Trycksak med Postförskott frankerat 25 öre GV 5 öre Lejon stämplat Djursholm 1936-02-17. Eftersänt okänt Stockholm 1, 1936-02-18.
  1937-08 10 30 Try Postförskottsförsändelse Trycksak frankerad 30 öre till Boden. Eftersänt Rosersberg (Bl.326. (Nov.27.) Avs. Bokförlaget Natur och Kultur
  1926-12 25:00 5 30 6:2 Trycksak med Postförskott frankerat 30 öre GV (F186) stämplat Stockholm 1, 1926-12-29. Ej utlöst inom föreskriven tid. ÅTER TILL AVSÄNDAREN 1926-12-30 STOCKHOLM
  Pf_Hafnia 1930- 193:00 5 50 6:2 Brev (Trycksak) Hafnia frankerat 50 öre GV, maskinstämplat Stockholm 3, 1930-06-14 till Björkhult
  1937-08 10:25 5 30 6:2 Trycksak med Postförskott frankostämplat 030 öre LIC.1751, stämplat Stockholm 1937-08-25. Ej utlöst inom,, Retur avsändaren Bollnäs 1937-09-10.
  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, Trycksak X B 1950 – 1981
  1975-02-19 27:35 45 235 9:1 Trycksak med Pf 27:35. Pf via Postgiro 190 öre, från Gotlands Fornsal. Stämplade Visby 1975-02-19 till Täby

  ul>

 • Inrikes brev
 • I 1910 års Förteckning infördes Nr 111 – Etikett “Postförskott” och Nr 112 Etikett “Remboursement”,1912 fick de Nr 124 ( onumrerad ) och 125 ( numrerad )
 • 1923 hade de samma nummer och även i 1944 års Förteckning. Då kom de dock i rulle
 • Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, lokala objekt
  Pf_LokMa30 1930-03 20:35 10 35 6:2 L okalt brev frankerat 35 öre, 10 + 25 öre Panv, handstämplat Malmö 4, 1930-03-31.
  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, objekt 1880 – 1950
  1887-10 3:75 45 sak 5 + 20 + 20 öre Ringtyp stämplade Smedjebacken 1887-10-10 till Äppelbo
  1890-04 50:50 10 35 Sak Ringtypbrev. Postförskott 50:50. Frankerat 5 + 30 öre Ringtyp stämplade Smedjebacken 1890-04-07 till Malung.
  1896-05 7:50 4 19 2:1 10 + 5 + 4 öre, Porto 19 öre på brev med Postförskott 7,50, stämplat Stockholm S 1896-05-24. ankstpl på baksidan Vesterås 1903-07-15
  1896-05 40.00 4 29 2:1 Trycksak tidningsomslag med Postförskott 40 kr stämplat Kalmar 1896-05-28, till Umeå. Porto 4 + 20 +5 = 29 öre
  1898-06 1:45 10 25 2:1 F52+56. Postförskott 1,45 frankerat med 5 + 20 öre OII. Stämplade MALMÖ.- PAKET 1898-06-08 till Landskrona. Text: ” ej i behörig tid utlöst “. Ankomst Landskrona 1898-06-09. Stämplat Landskrona 1898-06-29 två ggr. Retur stämplat Malmö två ggr. med olika stämplar. MALMÖ.-PAKET 1898-06-25. Kuvertet något beskuret.
  Pf_Sth3 1905-11 2:40 14 3:1 Litet brev med 10 öre OII, 4 öre Siffertyp, stämplade 1905-11-08
  1905-08 5:34 27 2:1 F57+62. Postf.25 + 2 öre på Brev stämplat Stockholm 1905-08-18. Porto 12 öre. Från 1904-08-01 var avgiften 15 öre för postanvisning mellan 5 och 25 kr.
  1907-01 2:30 10 30 2:1 Brev frankerat 3 x 10 öre OII stämplade Tollarp 1907-01-12. Lustig adress och avsändare.
  1908-10 21:20 20 35 3:1 Brev frankerat porto 10 + 25 öre OII. Stämplade Stockholm 1908-10-24
  1908-09 1:50 4 14 3:1 Medlemskort frankerat 14 öre, OII och 4 öre Öletikett, stämplat Umeå 1908-09-10. Pf 1 kr 50 öre
  1913-09 4:10 10 20 4:2 Brev 10 öre Panv.10 öre frankerat 2 x 10 öre Medaljong stämplade Falköping 1913-09-13 till Mariestad
  1914-01 1:00 4 14 4:2 Trycksak Småland & Blekinge Handels. med porto 14 öre på brev med Postförskott 1 kr, stämplat Jönköping 1914-01-21.
  1914-12 12:25 19 6:2 Allmänna Ömsesidiga Kreatursförsäkringsbolaget, frankerat 15+4 öre, stämplade 1914-12-11
  1917-08 2:00 20 30 5:2 Svenska Wykort Centralen, frankerat 3 x 10 öre Medaljong. Stämplade Ovesholm 1917-08-24.
  1918-10 200:00 12 52 5:2 Brevsida från Sveriges Tegelind, Postf.4×12 + 4×1 =52 öre på brevframsida stämplade Stockholm 1, 1918-10-02.
  1918-10 5:32 32 5:2 Brev frankerat 30 Medaljong + 2 öre Riks. Stämplade Lund 1918-10-25 samt ” ej efterfr. ” samt ” Ret avs Lund ” Göteborg 1918-10-16.
  Pf_ 1919-03 24
  1919-09 3:00 10 25 5:2 Brev med Postförskott 3 kr frankerat 25 öre Medaljong, stämplat Malmö 6, 1919-09-26. Panv 15 öre.
  1926-02 2:00 15 30 5.2 Brev med Postförskott 2 kr från Pstorsämbetet i Sexdräga. Frankerat 30 öre GV, stämplade Sexdrega 1926-02-16 till Hudiksvall
  Pf_Winterthur 1927-05 146:77 15 60 6:2 Brev från Försäkringsbolaget Winterthur, frankerat 25 + 25 + 10 öre Lejon. Stämplade Stockholm 1, AVG.1927-05-05.
  1922-
  1932-05 15:05 10 35 6.2 Postförskott med etikett Non réclame, Ej efterfrågad, Frankerad 10 + 10 + 15 = 35 öre, stämplad Ljungby 1932-05-06. Retur avsändaren. Panv.25 öre.
  1933-01 100 kr 40 6:2 Postförskott från Skånes Köpmannaförbund 100 kr ( 35 öre ) inrikes brev 15 öre, men trycksak 5 öre, Frankerat 40 öre stämplat Malmö 1933-01-02.
  1938-12 2:65 15+15 45 6:2 Brev dubbelt porto 30 öre från Landskanslisten. Frankerat 40 + 15 öre stämplade Jönköping 1938-12-30.
  1940-10 15:00 40 6:2 Brev frankostämplat 040 öre LIC.6764, Stockholm 1940-10-04.
  Pf 1940-11 2:38 35 6:2 Lokalbrev frankerat 15+15+5 öre stämplat Umeå 1940-11-23 AVG. Retur avsändaren. På baksidan – “Ej utlöst inom föreskriven tid.” Umeå 1940-12-10.
  Pf_Norrk43 1943-06 13:50 45 6:2 Brev från Claes Claesson frankerat 45 öre stämplade Norrköping 1, LBR 1943-06-12.
  1949-07 50 Postförskott frankerat 30 öre GV, 20 öre Strindberg stämplat Stockholm 1949-07-14. Eftersänt P.R. Mariestad
  1949-03 4:00 20 45 6:2 Brev Svenska Röda Korset frankerat 45 öre GV. Stämplat Växjö 1949-03-21
  1949-09 3:90 55 6:2 Brev frankerat 25 + 10 öre GV samt 20 öre Strindberg, summa 55 öre. Stämplade Tormestorp 1949-09-09. Brevporto 20 öre, Postförskott ?? öre. ? 😉
  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda, objekt 1880 – 1950
  1906-07 2:60 34 2:1 Omslag till bok med Postförskott 2,60. Porto 24 öre Pf.10 öre. Stämplat Stockholm 16, 1906-07-24
  1910-tal 6:25 23 4:2 Utgifvarekorsband från 1910-talet, som inte fick skickas med Postförskott. Troligen Varuprov / Trycksak i andra viktklassen, 8 öre samt 15 öre i Postanv. (Pf). Stämplade Stockholm Värde med oläsligt årtal datum 16/11,2 öre utkom 1910-12-10.
  1918-10 1:73 8 23 5:2 C5 Korsband frankerat porto 2 viktklassen

  1. 8 öre
  2. 15 öre
  3. 23 öre

  Medaljong, Postförskott Medaljong enl. Panv.=, Stämplat Stockholm 1918-10-26. Ett ovanligt objekt

  Postförskott 1950 – 1980

  Bild År Posrförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, Adresskort udda objekt
  1970- Etikett 3 olika Etiketter Postförskott ” BREV ” på Adresskort Bl 2010.10, stämplade tidigt på 1970-talet.
  1970- Etikett 4 olika Etikett Bl 2512.03 (jul 76). Postförskott ” Brevförsändelse ” på Adresskort Bl 2010.10, stämplade på 1970 – och 1980-talet.
  1960-04 295 Adresskort Bl.723 B. (Juni 55.) vikt 2 kg, porto 170. Tre kr 210 + 85 öre 0 295 stämplade Mariehäll 1960-04-26, Vad kostade 125 öre ?
  1964-12 102 kr 40 135 8:2 Brev med inrikes postförskott 102 kr över postgiro. Brevporto 40 öre, Frankerat 1:35 stämplade Roslags Näsby 1964-12-04.
  1966-03 87:00 30 85 8:2 Svenska Pappershandlarför. Frankerat 80+5 öre stämplade Stockholm 8, 1966-03-01.
  1967-12 65 kr 115 9:1 Brev frankerat 100 + 15 öre stämplade Malmö 4, 1967-12-21. Porto 45 öre redovis till Postgiro 70 öre = 115 öre.
  1969-10 6:90 100 190 8:1 100 gr brev frankerat 190 öre, stämplade Malmö 1, 1969-10-13. Borde varit 10 öre till,
  1969-12 8:00 55 1:45 Saknas Litet fönstekuvert från Röda Korsbrev med porto 1:45 stämplat 1969-12-06. Utan Pf-etikett. Blev bara 45 i porto, eftersom Postförskottet blir 1:00
  1971-03 91:80 370 9:1 Brev 100 gr postat Malmö 1971-03-01. med summa 370 öre. Porto 100 öre. Postanvisning 200 öre och Postförskott 70 öre. Ser OK ut.
  1979-07 14:00 490 9:1 Brev frankerat 490 på baksidan, stämplat Skövde 3, 1979-07-04. Etikett Bl 2050.12 Ny postadress:
  Pf_IngTho 1979-11 63:10 250 6.10 9:1 Brev frankerat 6:10 stämplade Järfälla 6, 1979-11-09.
  Pf_Gum490 1979-11 4:90 ? 145 Brev från R. Gummesson, frankerat 4,90 stämplat Stockholm1, 1979-11-26. Brevporto 250 samt Pf 230 borde bli 480
  Bild År Posrförskott Valör Summa Etikett Beskrivning, – Udda – 1980 –
  1980-04 12 kr ? 145 7:1 Brev från Sessan Linjen med Postförskott 12 kr. Brevporto 130 öre. Frankerat 1 kr 45 öre. Stämplat Ombord M/S Prinsessan Christina 1980-04-06. Sessanlinjen blev uppköpt av Stena Linje 1982,
  1981-05 1066 kr 150 580 9:1 Brev 150 öre Pf via Pg.430 öre, frankerat 580 öre. Stämplat Göteborg 1981-05-18 till Upplands Väsby
  1981-09 594 kr 165? 665 9:1 Brev frankerat 6:65 från Motorcentralen, stämplat Borås 1981-09-10. Inget Postgiro nr uppgivet

  Frankostämplade. Använd för att uppdateri datum på t.ex. Frankostämplade objekt.

  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Frankostämplade
  1928-01 3:50 15 30 Fra 6:2 Frankostämplat brev med 3:50 postförskott, stämplat Stockholm 1928-01-13
  1931-03 2:40 10+10 Midget 3 Lic.201 frankerad 10+10 öre Postförskott, 2:40, frankostämplad Stockholm 1931-03-07
  1937-04 1:70 10 10 + 015 fra 6:2 Trycksak bKe 31B (10 öre) bifrankerad med Frankostämpel LIC.5713 015 öre. Postförskott 1:70, stämplat Stockholm 1937-04-26
  Pf_Motorm 1939-12 20:00 45 6:2 Brev från Motormännens Riksf. Frankostämplad LIC.6764 valör 045 öre Stockholm 1947-09-25.
  Pf_NKI43 1943-09 5:25 5 030 6:2 Trycksak från NKI. Frankostämplad LIC.1742 valör 030 öre, Stockholm 1943-09-13 till Ingelstad.
  1947-09
  1954-03 17:60 10 055 7:2 X-brev frankostämplat Malmö 1954-03-29 till Fårösund.
  1955-12 4:50 10 050 Tryckt Trycksak Svensk Damtidning. Frankostämplad ” GOD SVENSK VECKOPRESS “, LIC.6809 valör 050 öre. Stämplad Stockholm 1955-12-07 till Norrköping 4.
  1959-03 35:80 75 115 7:2 Frankostämplad klumppost i 3:e viktklassen 75 öre. Stämplat Stockholm LIC.8805 valör 115 öre. Postf. till Postgiro
  1971-07 – – 580 + 20 öre Sak Adresskort, inrikes postförskott över postgiro. Vacker Frankostämpel, 580 öre LIC.10069 ” Skjut med omdöme “. Bifrankerat 20 öre, stämplat Östersund 1971-07-15
  1972-05 8.50 8:1 Frankostämplat Adresskort Bl 2010.08. Valör 8.50 stämplad Grycksbo 1972-05-18.
  1974-01 95:05 – – 430 9:1 Sjögrens Klumppost frankostämplad LIC.P.B.15239 valör 430 Västra Frölunda 1974-01-14 till Mölndal.
  1975-09 8:00 Fra_330 C65-kuvert med Postförskott 8 kr. Frankostämplat 330 öre LIC.3162 Göteborg 1975-09-29.

  Adresskort – Adresslapp.

  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, objekt
  1907-04 10:85 50+15=65 2:1 Adresskort Blankett n:r 239. (November 1905.) Inrikes postförskott 2 kg. Frankerat 65 öre OII, stämplat Strömsnäsbruk 1907-04-26.
  1915-06 0 – – – – Adresskort till inrikes postförskott, stämplat Uppsala1 1915-06-10 till Stockholm 1915-06-10 PAK. AVD. Lösenetikett stämplad 30 öre.
  1926-03 ? 25+90=115 Sak Adresskort Bl.398 a. Adresskort till inrikes postförskott, 3 kg korta varor. Frankerad 115 öre maskinstämplade Borås 1926-03-01 till Bollnäs p.r.
  1929-08 165 6:1 Adresskort till Danmark stämplat Stockholm Ban 1929-08-08.
  1943-06 10+25+90 – – Adresskort Bl.398 b. (April 35.). Adresskort till inrikes paketpostförskott, 2 kg. Stämplade Göteborg 5, 1943-06-11 till Marstrand.
  1943-08 – – – 115+20 – – Adresskort Bl.398 b. (Jan.39.) inrikes paketpostförskott stämplat Halmstad 1943-08-13
  Pf_398Mar 1944-06 90 + 35 Adresskort Bl.398 b. (Jan.39.) inrikes paketpostförskott, 2 kg. Frankostämplat Gulins 090 + 035 öre stämplat Göteborg 1944-06-03 till Marstrand
  1951-10 13:40 7:2 Adresskort Bl.398 a. (Mars 48.) Adresskort till inrikes postförskott, samt Postförskottsanvisning, maskinstämplad Göteborg 2, 1951-10-04 till Fältpost 53645. ” Vägras ” ” Retur avsändaren “.
  1965-05 – – 10+250+250 – – Adresskort Bl.398 A. (Nov.55.) Adresskort till inrikes postförskott, 3 kg. Stämplade 1965-05-17 till Linköping.
  1965-09 – – 80+4x1kr Bräckligt Adresskort Bl 398 A (Maj 59) inrikes postförskott, ASS 89:80. Colis fragile Bräckligt, Stämplade Hälsingborg 2, 1965-09-30, 1 kg till Linköping 4.
  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Bl 723 a, A, B, C
  1957-10 – – 210 – – Frankerat 2:10, stämplat Gammalstorp 1957-10-19. Adresserat till Gommarp, tillskrivet Gunnarp, ankomst 1957-10-21. Eftersänt 1957-10-24 till Gunnarp, Hälsingborg. Ankomst 1957-10-25. Stämplat ” Utan närmare adress okänd ” och Avhämtas Hälsingborg 1, Stortorget 17. Retur avsändaren,
  1928-09 – – – 100+5 – – Adresskort Bl.723 a. (Okt.26.) inrikes postförskott till postgirokonto. Vikt 2 kg, frankerat 100 + 5 öre stämplat Älvsered 1928-09-01
  1932-02 8:65 – – 90+25= 115 Sak Adresskort Bl.723 a. (Nov.31.)
  Pf_GiroPf 1938-07 30:80 – – – – 6:2 Adresskort Bl.723 a. (April 34.) till inrikes giropostförskott stämplat Söderköping 1938-07-11. Båda delarna till Yxnerum, ej utlöst.
  1939-09 11:90 – – – – 6:2 Adresskort Bl.723 a. (Maj 37.) till inrikes giropostförskott stämplat Björsäter 1939-09-13. Båda delarna, ankomst Yxnerum 1939-09-15.
  1943-06 – – – 50 + 35 – – Adresskort Bl.723 a. (Maj 37.) inrikes giropostförskott stämplat Falköping 1943-06-09.
  1944-06 115 Adresskort Bl.723 a. (Aug.42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankostämplat 115 öre LIC.3709 stämplat Stockholm 1944-06-05
  1944-06 – – 115 – – Adresskort Bl.723 a. (Aug.42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 115 öre stämplat Göteborg 1, 1944-06-14.
  1944-08 – – 115 – – Adresskort Bl.723 a. (Aug.42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 115 öre stämplat Kinna 1944-08-28
  1965-11 Porto Betalt P 1 – – Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt 1 kg, stämplat Kilafors 1965-11-19.
  1965-11 Porto Betalt P 1 – – Adresskort Bl 723 A 4 (Nov 61) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 1 kg, stämplat Insjön 1965-11-19.
  1970-01 550 Adresskort Bl.723 A 1. Storkundetikett Hälsingborg Allers Service avd. Frankostämplad 550 öre Hälsingborg 1970-01-,Ankomststämplad Skara 1970-01-29. Utlöst LBB 4 Skara 1970-01-30
  1972-10 – – 500 +:5 – – Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt 3 kg, stämplade Malmö 16, 1965-12-15 till Linköping 4.
  1943-06 – – 60 + 20 – – Adresskort Bl.723 b. (Maj 34.) inrikes paketpostförskott över postgiro. Vikt 1 kg, frankerat 60 + 20 öre, stämplat Göteborg 1, 1943-06-12.till Marstrand. Ankomststämplat POSTANSTALTEN 1151 1943-06-13.
  1944-08 – – 100+15 – – Adresskort Bl.723 b. (Juli 40.) inrikes paketpostförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 100 + 15 öre stämplat Stoclholm 1, 1944-08-31.
  1949-01 – – 110 – – Adresskort Bl.723 b. (Juli 44.) inrikes paketpostförskott över postgiro.Vikt 1 kg, stämplade Malmö 4, 1949-01-31
  Pf_Mari60 1960-04 – – 295 – – Adresskort Bl.723 B. (Juni 55.) Inrikes paketpostförskott över postgiro.Vikt 2 kg, stämplade Mariehäll, 1960-04-26
  1972-10 – – 600 +25 – – Adresskort Bl 723 B inrikes postförskott över postgiro. Vikt 1 kg, stämplade Malmö 1, 1972-10-09 till Lund 2.
  1965-03 30:80 – – – – Adresskort Bl.723 C S (Pkt 64). Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Inrikes postförskott över postgiro. + Postförskottsinbetalningskort Bl 723. Maskinstämplat Bandhagen 1, 1965-03-19. Stämplat Tibro 1, 1965-03-20

  Adresskort – Onumrerade

  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Onumrerade Blanketter
  1965-10 – – 5+ 60+ 300 – – Adresskort inrikes paketpostförskott. Frankerat 5+ 60+ 300 stämplade Växjö 1, 1965-10-08 till Tjureda.
  1965-11 207:50 3:55 – – Adresskort Brevförsändelse, inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, stämplade Kristianstad 2, 1965-11-26. Etiketten stämplad Kristianstad 2
  1968-09 – – 7+7=14 kr – – Adresskort Inrikes postförskott över postgiro. Avsänt Karlsvik 1968-09-04.10 kg Skrymmande till 11428 Stockholm 80.
  1968-09 – – 6:75 – – Adresskort inrikes postförskott, frankerat 6:75 stämplade Malå 1968-09-14.5 kg Skrymmande till Stockholm Ö
  1970-03 – – Porto Betalt P 1 BREV Adresskort inrikes postförskott, frankerat Porto Betalt P3 Borås 1. Etikett

  • BREV
  • Postförskott.
  • Ankomst – UtlöstHillestorp1970-03-04.
  1970-09 31:90 – – – – – – Stämplad Kyrltåsjö LBB 1 1970-09-03 ” EJ ÖVER 100 KR “
  1971-05 169:03 Fra 920 +1 kr – – Adresskort Inrikes postförskott över postgiro. Avsänt Åmotfors LIC.30095, 1971-05-11, 7 kg till Harestad. Frankostämpeln bifrankerat med 1 kr, för maskinen kunde inte skriva mer än 999 öre.
  Pf_BREVMj 1971-05 4 kr Porto Betalt P 10 BREV Adresskort Inrikes postförskott över postgiro. Avsänt Mjölby till Partille 1, stämplat 1971-05-17
  1972-03 31:55 Fra 7:65 SRT Adresskort Inrikes postförskott över postgiro. Frankerat P.B.15169, 7:65 Stockholm 1972-03-09. Storkundetikett Sveriges Radio
  1972-06 64:95 Porto Betalt P 1 Paket Adresskort Inrikes postförskott över postgiro och Inbetalningskort, Ankomststämplat UMEÅ 1, 1972-07-10. ” Okänd på,, ” ” Åter avsändaren “
  1972-09 30:00 Porto Betalt P 17 Sak Adresskort Inrikes postförskott över postgiro.7 kg Bokverk Porto Betalt från Beyronds. Utlöst Hisings Backa 4, 1972-09-06. På baksidan kvitto 30 kr.
  1972-12 125:26 Porto Bet – – Adresskort Inrikes postförskott över postgiro från Per Ekström Garn AB. Maskinstämplat Nässjö 1972-12-06 till Floda. På baksidan kvitto 125:26 stämplat Floda 1. Storkundetikett

  Blankett – 2010

  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Bl 2010.
  1972-12 – – Tjänste – – Adresskort Bl 2010.03 Inrikes postförskott över postgiro. Paket UTAN nummeretikett. TJÄNSTE Rek Mölndals tingsrätt Göteborg 53, 1972-12-23
  1970-09 13:00 – – – – Del av Postförskottsanvisning Bl 2010.05 stämplad Linköping 3, 1970-09-14. Blå Checkprotektorstämpel ” EJ ÖVER 100 kr “
  Pf_Gbg1370 1970-10 – – 9:50 – – Adresskort Bl 2010.07 inrikes postf. inlämnat Göteborg 13, 1970-10-15. Vikt 7 kg.
  1968-02 20+140+280=440 – – Adresskort Bl 2010.08 (April 65) inrikes postförskott över postgiro, Stämplade Bandhagen 2, 1968-02-13.2 kg till Stockholm 44.
  1968-04 – – 30+30+100 – – Adresskort Bl 2010.08 inrikes postförskott över postgiro, Stämplade Göteborg 11, 1968-04-10 till Göteborg Ö. Utlämnat Göteborg 6, 1968-04-25. Nummer etikett saknas.
  1971-12 Fra 07.65 Adresskort Bl 2010.08 inrikes postf. inlämnat Malmö 1 LIC.17, Vikt 3 kg, stämplat Malmö 1, 1971-12-16 4-ställig 07.65 utan öre. Utlöst med omvänt årtal 1971-12-16
  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Bl 2010.10
  1971-06 7×70 + 10=500 Adresskort Bl 2010.10 Inrikes postförskott över postgiro. Stämplade Göteborg 18, 1971-06-17. Till Grästorp1971-06-19.
  1972-02 – – Porto Bet – – Adresskort Bl 2010.10 Inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Joh I Porto bet P 11 Utlöst Västra Frölunda 1972-02-04.
  1972-05 36:35 7.65 8:1 Adresskort Bl 2010.10 Inrikes postförskott över postgiro. Frankostämplat Stockholm 1972-05-24. Storkundetikett “Svenska AB Phipips”
  1972-07 9:50 Porto Betalt P12 BREV Adresskort Bl 2010.10 (Jan 71) Inrikes postförskott över postgiro och Inbetalningskort, Ankomststämplat Åstol 1972-07-19. ” Retrur avsändaren “
  1972-10 2007 kr – – – 9:1 Adresskort inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Göteborg 1972-10-19. Etikett Förkortad Liggetid.
  1973-02 873 kr – – – 9:1 Adresskort inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Göteborg 1973-02-08. Etikett Förkortad Liggetid.
  1975-05 – – 10:60 – – Adresskort inrikes postförskott över postgiro. Stämplat Sollentuna 1975-05-28. Vikt 7 kg till Littorin, Kristianstad 1975-05-29.
  1980-10 – – 500+14 kr Tryckt Adresskort Bl 2010. inrikes postförskott över postgiro. Frimärke porto 5 kr samt Kod 4, 14,00 kr. Stämplat Stockholm 1980-10-03 Retur avsändaren
  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Adresslapp Inrikes postförskott
  1985-03 39:90 Porto Bet P 127 Tryckt Adresskort Bl 2010.174 S (maj 81). EONOMBREV B, Utlöst Jörn 1985-03-12.
  1990-11 1109 kr 40 kr Tryckt Adresslapp Bl 2010.14 (mar 88) Inrikes postförskott över postgiro. Rek NR 021617. ESS REK BREV Frimärke 20+20 = porto 40 kr stämplat Stockholm 1, 1990-11-19, C5-kuvert saknas.
  1991-10 393 kr 42 kr Tryckt Adresslapp Bl 2010.14 (feb 90) Inrikes postförskott över postgiro. Rek NR 017491. Frimärke 30+6+6 = porto 42 kr stämplat Malmö 1, 1991-10-14 samt PKM-kvitto på 393 kr. C5-kuvert saknas.
  Pf_Rek92 Adresslapp Bl 2010.14 (feb 91) Inrikes postförskott över postgiro. Frimärke 4 x 4:50 = 18 kr stämplat samt PKM-kvitto på 393 kr
  – – 613 kr Adresslapp Etikett “DETTA ÄR ETT BREV” från Örnsköldsvik till Osby. Kreditkund via Postgirokonto 865002-0.
  1992-03 195 kr 22:50 Tryckt Adresslapp Bl 2010.14 (jun 91) Inrikes postförskott över postgiro. Frimärke 5 x 4:50 = 22:50 kr stämplat TÄBY 4, 1992-03-30. Brunt C5-kuvert.
  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Adresslapp Inrikes postförskott

  Postförskottsinbetalningskort

  Bild År Posrförskott Portovalör PoSumma Etikett Beskrivning, Postförskott sinbetalningskort vid postgirokontoret, Stockholm
  1925-02 38:55 – – – – Postförskott sinbetalningskort 38:55 Postgiro No 20 Åhlen & Holm A B, stämplat Löderup 1925-02-18. Postgirokontoret 19 2 25 på baksidan.
  1925-03 12:00 – – – – Postförskott sinbetalningskort 12 kr (Radiolicens) Postgiro No 71, stämplat Stockholm 7, 1925-03-02

  Ej utlöst – Retur avsändaren.

  Länk T id Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott – Ej utlöst – Vägrad
  Pf_20Ret 1911-12 3:25 20 4:2 Brev frankerat 10 + 10 Medaljong, stämplade Karlskrona 1911-12-13. På baksidan etikett Ret afs. Karlskrona
  Pf_32Lund 1918-10 5:32 32 5:2 Brev frankerat 30 + 1 + 1 =32 öre, stämplade Lund 1918-10-26. ” ej efterfr. ” samt ” Ret avs Lund “
  1945-04 5:00 5 30 6:2 Brevkort frankerat Trycksak 5 öre GV, Panv.25 öre vilket borde varit 15 öre stämplade Lund 1, 1945-04-20 till Lund.” Ej efterfrågad,,” stämplat Lund 1, 1945-05-08. Troligen felräknat.
  1945-04 10:00 10 35 6:2 Brevkort frankerat 30 + 5 öre GV, stämplade Lund 1, 1945-04-20 till Malmö.” Ej utlöst inom,,” stämplat Malmö 1945-05-07.
  1945-04 10:00 10 35 6:2 Brevkort frankerat 30 + 5 öre GV, stämplade Lund 1, 1945-04-21 till Malmö.” Ej utlöst inom,,” stämplat Malmö 1945-05-11.
  Pf_WestinsA -05 288:33 ? ? Sak Del av paket med mössmärken från Westins Atelje till Göteborgs Motorklubb. Stämpel,, föreskriven tid ” ” Retur avsändaren ” Lösenetikett 11a (1956 – )
  Pf_Cykel 1966-05 301:55 90+5 öre 7:2 Brev frankerat 90 + 5 öre stämplat Bollnäs 1966-05- till Gävle. ” Ej utlöst inom,,” Åter avsändaren –
  1967-11 – – 745 Sak Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt 4 kg Skrymmande, frankerat 7 kr + 45 öre stämplade Enstaberga 1967-11-24. ” Retur avs – Adr vägrar “.
  1970-02 22:00 55+70 Tryckt Trycksak, Postförskottsförsändelse frankerad 55 + 70 GVIA maskinstämplade Stockholm 3, 1970-02-16. Retur avsändaren
  1970-11 344:40 – – – – Bl 2214.16 (Aug 68) Anteckningskort – Efter-eller återsänt postförskott. Stämplat Västra Frölunda 1970-11-07
  1971-04 32:40 – – – – Bl 2214.16 Anteckningskort återsändning av postförskott och rek. Ej utlöst inom föreskriven tid. Stämplat Umeå 7, 1971-04-06.
  1972-06 35:00 – – – – Bl 2214.10 Adresskort Returpaket stämplat Göteborg 10, 1972-06-01. Utlöst Västra Frölunda 1972-06-19.
  Länk T id Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott – Ej utlöst – Vägrad

  Tjänsteförsändelser. Ej upptagna i katalog

  Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste
  1916-07 17:10 Tjänste 25 5:2 Tjänstebrev Nr 6. Fönsterkuvert, Postförskott från Telegrafverket frankerat små Tjänste 25 öre. Stämplat Lund 1916-07-10
  1917-07 26:65 Tjänste 35 5:2 Tjänstebrev Nr 6. Postförskott från Telegrafverket frankerat små Tjänste stämplade Hässleholm 1917-07-06
  1918-02 2:00 Tjänste 14 5:2 Tjänste frankerat med 10 + 4 öre lilla Tjänste. Stämplade 1918-02-13.
  1918-10 15:20 12 32 5:2 Tjänste, Postförskott Örebro Läns Sockerbyrå. Frankerat små Tjänste 30 + 2 öre stämplade Örebro 1918-10-29. Eftersänt Kumla 1918-11-02
  1919-01 23:15 Tjänste 32 5:2 Tjänstebrev Nr 6. Postförskott från Telegrafverket frankerat små Tjänste stämplade Mjölby 1919-01-19
  Tjänstefrimärken upphörde. De var giltiga till den 1 Juli 1920
  1925-12 10:00 Tjänste Tjänste Tryckt Radiolicens 1925 med avgift 10:- via Postförskott. Ankomststämplad Norrköping 1925-12-27
  1931-12 106:06 Tjänste Tryckt Tjänste, Postförskottsförsändelse via Postgiro. Eftersändningsetikett Bl.326. (Nov.27.) 27 3385, stämplad Fritsla 1931-12-29 till Rydboholm.
  1934-12 2:00 Tjänste – – 6:2 Tjänste från Hushållningssällskapet med maskinstämpel 212 Skara 1934-12-19.
  1954- 14:00 Tjänste – – 6:1 Lokalt C5-kuvert stämplat Vadstena 1954-01-18. Postförskott 14 kr samt Rek
  1967-02 40:00 – – – – Sak TRAFIKOMLÄGGNING Postförskottsanvisning. Stämplat Länsstyrelsen 23.02.67 Kristianstad
  1983-03 28:00 PS PS Sak PS försändelse C6 Bl 2502.02, med Postförskott 28:00 stämplat Lycksele 1983-03-07. PKM-kvitto på summan 28 kr.
  Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste

  Rek.

  Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste
  1922-05 6:70 20+20 70 6:1 R EK brev med Postförskott från Nordiska Kompaniet. Frankerat med 2 x 35 öre Medaljong, stämplade Stockholm 1, 1922-05-19
  1934-02 697:50 95 6:1 R EK brev med Postförskott. Lokalporto 10 öre, Rek 20 öre, Postanv.65 öre = 95 öre stämplat Stockholm 14 1934-02-27. ” Ej utlöst inom,, ” ” Retur avsändaren “. Lokalt Eftersänt inom Stockholm 1934-03-03.
  1937-08-25 70:40 30 80 6:2 Rek med Postförskott från SJ:s Resebyrå till Ockelbo. Frankerat 20 + 60 =

  1. 80
  2. 30 öre
  3. 20 öre

  stämplat Stockholm 1, AVG D 1937-08-25. Ej angivet Postgiro, men tolkat som det. och Rek,

  1952-04 42:85 25 125 6:2 REK och Postförskott från Firma O. Westinson. Frankerat 125 öre, stämplat Sporda 1952-04-18
  1981-02 460:00 1290 9:1 R EK brev med Postförskott från E.W. Larssons Frim. Frankerat 800+380+110= 1290. Stämplade Stockholm 1, 1981-02-12.380 och 110 är båda första frimärket i rullen. Rätt porto borde varit 1280 öre.
  Pf_Nova92 1992-05 2105 5700 9:1 R EK brev med Postförskott samt ESS REK och röd Brevpf. Stockholm 26, 1992-05-24.

  EXPRESS.

  Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Tjänste
  1948-06 2:00 Tjänste Tjänste 6:2 Express brev med Postförskott från Länsstyrelsen Mariestad. Stämplat Mariestad 1948-06-01, Expressetikett 6, till Svaneberg

  Assurering.

  Länk År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott – Ej utlöst – Vägrad
  19??-08 20:00 ? 3 x 30 6:2 Värde Göteborg 2, frankerat 3 x 30 öre Lejon. Pf 20 kr, ASS 30 kr. Stämplade Göteborg 19??-?-?. Ankomststämplat Sösdala 19??-08-02. Baksidan lackad med fyra lack
  1977-04 263:55 ? 13:55 9:1 Värde frankerat 13:55 från Stockholm 7, 1977-04-19 till Växjö. Värdeetikett 6 porto 750 öre, Pf 270 öre, brev 335 ?
  1985-02 6200:00 ? 32:60 9:1 Värde frankerat 32:60 från Halmstad till Huddinge. Stämplat Halmstad 1985-02-25. ASS 7000 kr. Blå Brevpf. etikett. PKM-kvitto på 6200 till Postgiro.

  table>

  Bild År Valör Beskrivning, objekt 1914 Del av block 3 x 5 etiketter, Bl 125 (April 14.)

  Portot höjdes med 10 öre för varje 100 gr. efter de första 100 grammen. Rabattfrimärke Ur Postens anvisning 1979: Rabattmärkena kunde också användas till att frankera andra försändelser inom Sverige, t. ex. för lördagsavgift etc. Då var de värda 1 kr eller den valör, som står på märket.

  Bild Årtal Posrförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Rabattfrimärke
  1979-04 5:00 130 4:90 9:1 Brev frankerat 4 Rabatt + 60 öre, stämplade Hässleholm 1, 1979-04-05. Troligen 1 Rabattmärke för porto (130 öre) samt de andra 3 x 1 kr + 60 öre = 360 till Postgiro.
  1979-04 25 kr Porto 130 öre +Rab 9:1 Postförskott 25 kr med 4 Rabattfrimärke + 60 öre, stämplade Kristianstad 2, 1979-04-06. Rätt porto är ?
  1979 25:00 9:1 Postförskott 25 kr stämplat Kristianstad 1979-04-06. Brevporto 130 öre, med rabattmärke
  Pf_LBB4 1979-04 67:00 Postförskott 10 5 kr med 4 Rabattfrimärke + 250 + 30 öre. Kvitto stämplat Tyringe LBB 4, 1979-04-26.
  1980-05 105 kr Porto 130 öre +Rab 9:1 Postförskott 10 5 kr med 2 Rabattfrimärke + 100 + 190 öre, stämplade Hässleholm 1, 1980-05-12. Rätt porto är ? Brevporto 150 öre, med rabattmärke, men det andra portot något tveksam beräkning.
  Pf_2Rab190 1982-02 Rek och Postförskott 360 kr
  1983-02 99 165 9:1 stämplade Nynäshamn 1, 1983-02-25.
  1982-06 30 kr 165 Porto 165 öre +Rab Try Postförskott 30 kr med porto 4 Rabattfrimärke + 90 öre. Stämplade Ulricehamn 1982-06-23 till Trollhättan. Rätt porto är ? PKM-kvitto på baksidan.
  1985-12 788:42 Porto 600 öre +Rab 9:1 Postförskott med porto Rabattfrimärke + 600 öre. Stämplade Valdermarsvik 1985-12-30
  1991-04 273 kr Porto 500 öre +Rab Sak Adresslapp Inrikes postförskott 273 kr, frankerat med 1 Rabattfrimärke + 16:00, stämplade Jönköping 2, 1991-04-22. Rätt porto är ?
  Bild Årtal Posrförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt Rabattfrimärke

  Portoberäkning, då rabattmärke ingår skiftar mycket Porto med Rabattfrimärkena blev lite svåra att tolka, både för kunderna och postpersonalen. Svårt att finna orsaker till alla olika tolkningar av portot.

  1979-04 Postförskott 25 kr stämplat Kristianstad 1979-04-06. Brevporto 130 öre, med rabattmärke

  ul>

 • Ur PostNords portotabell 2019-05-02
 • “Få betalt – köp till Postförskott
 • Företag som har Plus- eller Bankgiro kan få betalt av mottagaren när brevet eller paketet hämtas hos postombudet.
 • Ordinarie frakt/porto + följande pristillägg:
 • Paket hos ombud och via Skicka Direkt 125 kr*.
 • Brev hos ombud 112 kr*. Brev via Skicka Direkt 92 kr”
 • Att skicka med postförskott är tydligen endast tillåtet för avtalskunder med organisationsnummer och Plus- eller Bankgiro
 • Utländska – utrikes.
 • Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, udda objekt 1880 – 1950
  Pf_Tunisie 1977 228:00 ? ? N 822 REMBOURSMENT från Sousse, Tunisien till Hässleholm. Ankomststämplat Trelleborg 1977-03-23.
  1932-07 3 x 1+1 kr – – Adresskort med Postförskott till Paket (Bl.398 ) till Bruxelles, Belgien. Frankerat 3x 1kr samt ett bortrivet frimärke, Marodörobjekt, Stämplade Göteborg 1, 1932-07-20. Etikett Köln-Deutz, stämplat Malmö 1 PAK UTR.T.1932-07-21. Vikt 2 kg.
  Pf_Oslo 197? 42:50 Postsak Postsak Bl.45 REK -brev från Oslo med etikett POSTOPPKRAV till Hässleholm. Undantagen från Tull.
  Bild År Posrförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning, Tyska objekt 1880 – 1980
  Pf_DE17 1917-03 30:60 – – 2:15 DM Tryckt Paketkarte 3,5 kg, frankerad 2:15 DM stämplade Frankfurt 1917-03-16.
  1975-09 409:40 – – 28:5 DM Tryckt Paketkarte 12,1 kg, frankerad 28:5 DM stämplade Baierbrunn Isartal 1975-09-29. Via Lubeck – Trelleborg till Kristianstad.

  Nedan presenteras Försändelser typ Bl 2010.10 med olika etiketter med anknytning till Postförskott. Frankeringar utan frimärke (200)

  Lokal 22 öre Inrikes brev med Pf 40:50. Valör 50 öre porto 10 öre + Pf 30 öre. Lokal 25 öre Lokal Trycksak Malmö 1944-06-19 Lokal 40 öre . ADRESSKORT Inrikes postförskott. Etikett 9:1 samt förkortad Liggetid. Kvitto utlöst 990 kr på baksidan, stämplad Göteborg 7, 1972-10-09.
  Bl.398 B. (Sept.55.) Adresskort till inrikes paketpostförskott. Utlöst Göteborg 7, 1972-03-01. Inrikes lokalbrev med Pf 5:19. Valör 20 öre porto 5 öre + Pf 15 öre. Inrikes trycksak. Valör 20 öre GV 1925-03-02 Trycksaksförsändelse 40069, stämplad Stockholm 6, 1972-01-03 till Göteborg. ADRESSKORT Inrikes postförskott,10726 Ljungby. Stämplat Göteborg 13, 1972-02-26.
  ADRESSKORT Inrikes postförskott. Brev 1971-05-17 ADRESSKORT Inrikes postförskott. Brev 1971-03-24 ADRESSKORT Inrikes postförskott, Brev 1972-02-24 Blankett med standardetikett, samt intressant stämpel Joh I Porto Betalt P11. Alingsås 1, 1972-02-03

  /td>

  o 0 0 o : Sökresultat för: “postförskott” på Postmuseum och dess bibliotek = Inga resultat
  Visa hela svaret

  Vad är skillnaden på en faktura och postförskott?

  Bästa betalmetoderna – De allra säkraste betalmetoderna är direktbetalning, Swish, betalning på faktura och postförskott eftersom de gör det svårt för bedragare att komma åt dina känsliga betalningsuppgifter. Även en betalningsförmedling som Paypal är ett ganska säkert alternativ om du bara har ett säkert lösenord och lagt till en saldospärr som gör att bedragare inte kan plocka ut alltför mycket från ditt konto.

  • Ortbetalningar är minst säkra men är något du trots det bör använda när du köper resor eftersom det ger dig en extra reseförsäkring.
  • Vi anser att de bästa betalmetoderna är direktbetalning och Swish eftersom de är riktigt säkra och för att inga extra avgifter brukar tillkomma.
  • Postförskott och betalning på faktura är förvisso också säkra men är både omständiga och kostsamma.

  Postförskott har alltid en postförskottsavgift och fakturor har ofta en aviavgift, dessutom måste du ordna med betalningen efter att du gjort ditt köp. Vi på Snabblan24.nu är emellertid inte själva rädda för att använda kort vid köp på internet. Det är bara att se till att man handlar på rätt sajter, inte har för mycket pengar på bankkontot och har ett riktigt bra antivirus i datorn och mobilen, alternativt använda iPhone och Mac (eventuellt i kombination med ett bra antivirus) eftersom deras operativsystem inte är så känsliga för sabotageprogram.
  Visa hela svaret

  Är postförskott säkert?

  Om du handlar från en webbutik: –

  Använd kända och etablerade betalningstjänster. Postförskott är osäkert. Du har sällan möjlighet att kontrollera paketets innehåll innan du betalar för det. Men öppna gärna paketet redan på uthämtningsstället. Du kan kontrollera företag som säljer på nätet via sökning efter omdömen och via Bolagsverket. Var vaksam på erbjudanden som är för bra för att vara sanna, till exempel oanvända märkeskläder till ett betydligt lägre pris än i affären – det kan handla om stöldgods.

  Visa hela svaret

  Hur länge ligger postförskott?

  Om du skickat en försändelse som hamnat på ett serviceställe så ligger försändelsen normalt kvar i 14 dagar, om mottagaren väljer att inte hämta försändelsen inom denna tid så returneras försändelsen till dig. Vid retur tillkommer oftast en returavgift men i vissa tjänster ingår returkostnaden.
  Visa hela svaret

  Hur säkert är postförskott?

  Snabbare Återbetalning – Genom att nyttja tjänsten med efterkravsbetalning på Bussgods hemsida går det snabbt och enkelt att betala ditt efterkrav. Tryggt och säkert för dig som betalar, snabb återredovisning av pengarna till dig som avsändare! Upplys gärna din mottagare att de kan betala via Bussgods hemsida, se här.
  Visa hela svaret

  Vilket betalningssätt är bäst?

  På uppdrag av Swish har Kantar Sifo gjort en mätning kring vilken inställning handlare, som erbjuder Swish som betalmedel idag, har till olika betalningslösningar. Mätningen som genomfördes år 2020 visar att Swish, faktura och kortbetalning är de betalningslösningar som oftast väljs och föredras av handlarnas kunder.
  Visa hela svaret

  Måste påminnelse skickas per post?

  Betalningspåminnelse – Betalar inte kunden i tid bör du skicka en betalningspåminnelse. På så sätt gör du kunden uppmärksam på att han eller hon inte har betalat i tid och att ränta mm kommer att tas ut om kunden inte betalar. Det finns inte några formella krav på hur betalningspåminnelsen ska se ut.
  Visa hela svaret

  Hur man betalar med kort i affären?

  Att betala kontaktlöst är snabbt, enkelt och lika säkert som att betala med chip och PIN-kod. När du blippar ditt kort mot terminalen skapas en elektronisk engångs signatur och ett kryptogram. Denna teknik håller dina uppgifter säkra och förhindrar t ex att du av misstag skulle betala två gånger.
  Visa hela svaret

  Är det dåligt att handla på faktura?

  Bara några klick från köpet – nu ska du endast välja mellan faktura, direktbetalning med bank-id, Swish och kreditkort. De flesta webbutiker erbjuder flera olika betalningsalternativ, och det finns för- och nackdelar med alla varianter. Råd & Rön har granskat de 33 största webbhandelsföretagen för att se vilka betalningsvillkor de erbjuder.

  1. Alla erbjuder kunderna att betala på faktura – antingen hela summan direkt eller delbetalning.
  2. Några tar ut en fakturaavgift, till exempel H&M som tar 19 kronor, men de flesta har gratis faktura, åtminstone de första 14 dagarna.
  3. Att betala med faktura är oftast det säkraste betalningsalternativet.
  4. Då kan du som köpare ställa krav på säljaren i efterhand och hålla inne med betalningen om varan är felaktig eller inte levereras.

  Men det gäller att ha koll på fakturan när den dyker upp, och även att man betalar rätt summa. Tidigare i år gick Konsumentverket ut och kritiserade ett tiotal företag som tillhandahåller fakturaservice för att deras fakturor varit otydligt formulerade, vilket gjorde att konsumenterna lurades att betala mer i dyra delbetalningslösningar.

  1. Faktureringsföretagen erbjuder konsumenterna en möjlighet att delbetala varan med en viss ränta.
  2. Ungefär som när man handlar med kreditkort.
  3. Sedan kan butiken i sin tur erbjuda förmånliga villkor vid ett visst köp, till exempel räntefritt i ett år.
  4. När fakturan sedan kommer kan konsumenten välja ett lägre belopp, men då är det inte tydligt att man därmed ofta väljer bort butikens förmånliga villkor, och i stället får betala en vanlig ränta på cirka 13–14 procent, säger Erik Fröcklin, jurist på Konsumentverket.

  Sedan Konsumentverket genomfört granskningen har alla företagen gjort ändringar och förtydligat sina fakturor. Men Konsumentverket får ändå regelbundet in klagomål som gäller fakturor. UPPRÖRDA LÄSARE HAR hört av sig till Råd & Rön med klagomål på fakturor där alternativet att delbetala varan redan är ikryssat, vilket resulterat i att köpet har blivit dyrare än förväntat.

  Det här är något som framför allt företaget Klarna har fått kritik för (läs mer om det i faktarutan nedan). Alla företag i granskningen erbjuder också kunderna att betala med kort, konto eller kredit. Betalar man med kreditkort ger det en extra säkerhet, eftersom man kan vända sig till kreditgivaren, det vill säga banken, ifall produkten inte dyker upp, om det är något fel på den eller om säljaren försvinner eller går i konkurs.

  Några företag, som till exempel Åhléns, Stadium och Netonnet, erbjuder konsumenterna att betala via Swish. Det är smidigt och enkelt, men som konsument missar man den extra trygghet man har när man betalar med faktura eller kreditkort, då man kan hålla inne med betalningen eller kräva pengarna tillbaka från banken.
  Visa hela svaret

  Vad menas med postpaket kontant?

  Sändning av paket med kontant betalning Hur mycket kostar det att skicka ett paket? Det är alltid billigare att skicka på webben. Priset beror på paketets storlek.

  Storlek Max vikt Max dimension Pris Ta paket till
  XXS 2 kg 25 x 35 x 3 cm 5,90 Brevlåda
  S 25 kg 11 x 32 x 42 cm 6,90 Automat eller Postkontor
  S-Plus 25 kg 11 x 60 x 100 cm 7,90 Postkontor
  M 25 kg 19 x 36 x 60 cm 8,90 Automat eller Postkontor
  M-Plus 25 kg 19 x 60 x 100 cm 9,90 Postkontor
  L 25 kg 37 x 36 x 60 cm 10,90 Automat eller Postkontor
  L-Plus 25 kg 36 x 60 x 100 cm 13,90 Postkontor
  XL 25 kg 59 x 36 x 60 cm 13,90 Automat eller Postkontor
  XXL 25 kg 100 x 60 x 40 cm, omkrets 300 cm, 19,90 Postkontor
  XXL-Plus 25 kg 140 x 40 x 40 cm, omkrets 300 cm eller 190 x 30 x 25 cm, omkrets 300 cm 49,90 Postkontor

  Om du hellre skickar på posten, beror priset på paketets vikt. Pris från 10,90 euro. Du kan eller i appen OmaPosti. Betala i nätbanken, med kreditkort eller med Siirto-betalningen. Efter det kan du föra paketet till en automat eller post som lämpar sig för dig. Här har du mer detaljerad information:

  1. Öppna OmaPosti eller,
  2. Välj paketets storlek.
  3. Ange mottagarens information. Ömtåligt eller annat mer speciellt innehåll? Välj en tilläggstjänst.
  4. Kontrollera uppgifterna. Om du har många paket, lägg dem till på samma gång.
  5. Mata in dina uppgifter och betala försändelsen i nätbanken, med kreditkort eller Siirto-betalning. Du får en Skicka enkelt-kod.
  6. Efter en lyckad betalning får du välja stället dit du vill föra paketet.
  7. Skriv Skicka enkelt-koden, adressatens namn och adress och dina egna uppgifter på paketet.
  8. För paketet till en automat eller till posten.

  Klappat och klart! Hur enkelt som helst! Kan jag betala sändningen av paketet på posten? Så klart! Du behöver endast adressatens namn, adress och telefonnummer, Om du inte vet adressatens mobiltelefonnummer, får hen en ankomstavi på papper. Pssst! Det är nog alltid billigare att skicka på webben.

  • An jag skicka utan adressatens telefonnummer? Ja! Du kan göra det på posten.
  • Telefonnumret behövs däremot alltid på webben och i OmaPosti.
  • Om du inte vet numret får adressaten en ankomstavi på papper,
  • Det dröjer några dagar för ankomstavin att komma fram.
  • Om du vet adressatens telefonnummer får hen en ankomstavi per sms på en gång.

  Kan mottagaren betala portot när hen hämtar ut försändelsen? Ja! Det gamla goda är ett behändigt alternativ! Mottagaren löser ut paketet på posten genom att betala det förskottsbelopp som du bestämt. Du får pengarna på ditt konto inom några dagar. Vilka betalningssätt kan jag använda? Du kan betala försändelsen i nätbanken, med kreditkort eller med Siirto-betalningen. Hur ska jag förpacka en försändelse? Starkt och stadigt ska det vara! Välj förpackning enligt varans storlek – använd papp eller plast. Materialet ska vara helt och starkt. Vid behov kan du använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Gör inte försändelsen oregelbunden eller rund, så att paketet kommer fram helt och oskadat.

  1. An jag förpacka en försändelse i någonting annat än en papplåda? Javisst! Använd vilket förpackningsmaterial som helt – och återvinn.
  2. Du ska bara se till att förpackningarna är hela och starka.
  3. Täck alltid över gamla påskrifter och anteckningar! Hur snart ska jag föra paketet till automaten eller posten? För paketet fast idag! Boxen i automaten är bokad för dig 24 timmar.

  För paketet till posten inom två veckor. Hur fungerar Postis automater? Det finns ett par slags automater som fungerar på lite olika sätt. Du får tydliga instruktioner i e-posten när du betalat försändelsen och valt automaten till vilket du vill föra ditt paket.

  • Instruktioner finns också på alla automater.
  • Du klarar det säkert! Vad ska jag göra om boxen inte öppnas? Kolla om du står vid den rätta automaten.
  • Olla sedan om boxens nummer och öppningskod stämmer överens.
  • Boxarna på automaterna fungerar på ett par olika sätt: Om du använder boxens eget tangentbord, öppnas dörren med boxkoden (6 siffror).

  Om du använder automatens pekskärm, öppnas boxens dörr med Skicka enkelt-koden (siffror och bokstäver). Efter tre felaktiga försök spärras tangentbordet för fem minuter. Om du inte lyckas öppna boxen efter tredje försöket, ta kontakt. Vi hjälper dig gärna på,

  • An jag föra paketet till posten? Så klart! Du kan föra paketet till den post som passar dig bäst.
  • Skriv Skicka enkelt-koden, adressatens namn och adress och dina egna uppgifter på paketet.
  • Var finns Postis närmaste automat? Alldeles nära! Vad är en Skicka enkelt-kod? En Skicka enkelt-kod är en teckenserie som består av siffror och bokstäver, och som säkerställer att ett paket kommer fram.

  Skicka enkelt-koder används för att skicka paket. Skicka enkelt-koden skrivs på paketet tillsammans med mottagarens namn och adress samt avsändarens uppgifter. I äldre paketautomater används Skicka enkelt-koden också för att öppna boxen. Du får Skicka enkelt-koden när du Jag lämnade ett avgående paket i Postis automat.

  1. Ommer det att levereras? Ja, om du har skrivit en Skicka enkelt-kod samt mottagarens och avsändarens uppgifter på paketet.
  2. Med försändelsekoden kan du följa upp paketet i eller i,
  3. Hur får jag mina pengar tillbaka om debiteringen har gjorts men ingen Skicka enkelt-kod har kommit? Fyll i returneringsblanketten.

  Gör begäran om returnering av pengar,

  • Välj “Paket eller brev som betalats på nätet”
  • Skriv “Störning” som orsak
  • Om du inte fick ett beställningsnummer, skriv bankens referensnummer här
  • Fyll i de övriga begärda uppgifterna och skicka blanketten

  Vi försöker återbetala dina pengar snarast möjligt. : Sändning av paket med kontant betalning
  Visa hela svaret

  Vad menas med mot betalning?

  Betalning är överföring av likvid i en affärstransaktion, Betalningssätt kommer i flera olika former. Byteshandel, utbytandet av en god tjänst mot en annan, är en form av betalning. Den vanligaste tolkningen av betalning involverar användningen av pengar, checkar eller betal- och kreditkort samt banköverföringar.

  • Betalningar kan också komma i mer komplicerade skepnader så som aktieemissioner eller transaktioner av vad som helst av värde eller till fördel för de båda parterna.
  • Alternativ betalning innebär betalmetoder som används som ett alternativ till kreditkortsbetalningar.
  • De flesta alternativa betalmetoderna avser en inhemsk ekonomi eller har blivit specifikt utvecklade för elektronisk handel.

  Betalningssystemen styrs och drivs generellt av lokala banker. Varje alternativ betalmetod har sin egen unika ansöknings- och uppgörelseprocess, språk- och valutastöd och ingår i inhemska lager och regler.
  Visa hela svaret

  Vad betyder mot betalning?

  Brott mot borgenärer | Ekobrottsmyndigheten Låt oss börja med ett exempel: Kalle lånar ut 150 000 kronor till sin svägerska Anna, som driver en restaurang. Hon vill renovera restaurangköket. Kalle är då borgenär, Anna å sin sida är gäldenär, Kalle litar på sin svägerska och bryr sig inte om att titta närmare på hennes bokföring.

  Han vet därför inte att restaurangen har gått riktigt dåligt de senaste åren och att Anna är på obestånd. Det betyder att hon sedan en lång tid tillbaka har haft stora problem med ekonomin. Kalle och Anna är ju båda fysiska personer, men en borgenär och en gäldenär kan också vara juridiska personer. Juridiska personer består av bolag i olika former som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.

  Borgenärsbrott begås som regel när näringsidkaren – i det här fallet Anna, eller företaget har ekonomiska problem och därför inte kan betala igen sina skulder. Problemen har dessutom pågått ett tag, det handlar alltså inte om tillfälliga betalningssvårigheter.

  Det kallas att näringsidkaren eller företaget är på obestånd. Vissa åtgärder som vidtas när ett obestånd föreligger, eller när det finns risk för obestånd, kan vara straffbara om de skadar borgenärerna. Anna riskerar alltså straff om hon, för att lösa sina ekonomiska problem, börjar vidta åtgärder som på något sätt skulle kunna skada Kalle eller hans verksamhet ekonomiskt.

  Ett exempel på en sådan åtgärd är om Anna väljer att betala en viss borgenär trots att den skulden egentligen inte är förfallen till betalning och det samtidigt finns andra borgenärer som har rätt till betalning före den som Anna väljer. Borgenärsbrott kan också begås genom att gäldenären – Anna i det här fallet, till exempel inför eller under en konkurs gör sig av med tillgångar eller lämnar oriktiga uppgifter om tillgångar och skulder.
  Visa hela svaret

  Vad vill du betala?

  Betala vad du vill är en prissättningsstrategi där köpare betalar sitt valda belopp för en viss vara, ibland även inklusive noll. I vissa fall kan ett minimipris (golv) fastställas och eller ett föreslaget pris kan anges som vägledning för köparen. Köparen kan också välja ett belopp som är högre än standardpriset för varan.
  Visa hela svaret

  Kan man kräva förskottsbetalning?

  Varför förskottsfakturerar företag? – Ett företag kan välja att kräva en förskottsbetalning av en kund om kunden har låg kreditvärdighet. Likaså kan ett företag av säkerhetsskäl vilja erhålla förskottsbetalning när det gäller projekt som kräver stora investeringar eller sträcker sig långt fram i tiden.
  Visa hela svaret

  Vad får man inte skicka?

  Här kan du läsa om vad som är och inte är tillåtet att skicka. Skickar du innehåll som inte är tillåtet kan det stoppas av PostNord eller av tullen om det skickas utanför EU. Försändelser som flygs kan ha särskilda begränsningar gällande vad som är tillåtet.

  1. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.
  2. Det finns olika regler som gäller beroende på om du skickar brev, paket och pall eftersom det, generellt sett, är det transportsättet som styr.

  Exempel på farligt gods är gasolbehållare till campingutrustning sprayburkar, litiumbatterier och utrustning som innehåller litiumbatterier såsom laptops, och mobiler. Läs mer om vad som gäller när du ska skicka Farligt gods och Begränsad mängd med PostNord.
  Visa hela svaret

  Vad händer om man inte tar ut ett paket med postförskott?

  Om du skickat en försändelse som hamnat på ett serviceställe så ligger försändelsen normalt kvar i 14 dagar, om mottagaren väljer att inte hämta försändelsen inom denna tid så returneras försändelsen till dig. Vid retur tillkommer oftast en returavgift men i vissa tjänster ingår returkostnaden.
  Visa hela svaret

  Vad är skillnaden på en faktura och postförskott?

  Bästa betalmetoderna – De allra säkraste betalmetoderna är direktbetalning, Swish, betalning på faktura och postförskott eftersom de gör det svårt för bedragare att komma åt dina känsliga betalningsuppgifter. Även en betalningsförmedling som Paypal är ett ganska säkert alternativ om du bara har ett säkert lösenord och lagt till en saldospärr som gör att bedragare inte kan plocka ut alltför mycket från ditt konto.

  1. Ortbetalningar är minst säkra men är något du trots det bör använda när du köper resor eftersom det ger dig en extra reseförsäkring.
  2. Vi anser att de bästa betalmetoderna är direktbetalning och Swish eftersom de är riktigt säkra och för att inga extra avgifter brukar tillkomma.
  3. Postförskott och betalning på faktura är förvisso också säkra men är både omständiga och kostsamma.

  Postförskott har alltid en postförskottsavgift och fakturor har ofta en aviavgift, dessutom måste du ordna med betalningen efter att du gjort ditt köp. Vi på Snabblan24.nu är emellertid inte själva rädda för att använda kort vid köp på internet. Det är bara att se till att man handlar på rätt sajter, inte har för mycket pengar på bankkontot och har ett riktigt bra antivirus i datorn och mobilen, alternativt använda iPhone och Mac (eventuellt i kombination med ett bra antivirus) eftersom deras operativsystem inte är så känsliga för sabotageprogram.
  Visa hela svaret