Vad Händer Om Tullen Tar Ditt Paket?

0 Comments

Vad Händer Om Tullen Tar Ditt Paket
Vad händer om ett paket fastnar i tullen? –

Ett paket som fastnar i tullen kan antingen tas i beslag av Tullverket, eller släppas vidare för leverans till mottagaren om genomförd undersökning visar att innehållet är godkänt för import. Försändelser som tas om hand på grund av bristfällig dokumentation kan returneras till postoperatören i avsändarlandet med en uppmaning om att fullständig paketinformation måste bifogas. Väntar man en leverans som fastnar i tullen för analys, skickar Tullverket alltid ett meddelande om att försändelsen finns hos dem. Vid beslag av otillåtna varor – exempelvis narkotika eller narkotikaklassade läkemedel – upprättas även en anmälan om misstänkt brott.

Visa hela svaret

Vad händer om tullen beslagtar ett paket?

Om det är Tullverket som har beslagtagit eller omhändertagit din försändelse får du alltid ett meddelande om att försändelsen fnns hos myndigheten för vidare utredning. Tullverket skickar aldrig tillbaka några försändelser till avsändaren.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte betalar tull DHL?

Om du inte betalar i tid Om du inte betalar din tullräkning i tid skickar Tullverket en betalningspåminnelse med påförd dröjsmålsränta. Om du trots betalningspåminnelsen inte betalar din tullräkning kan Tullverket besluta om att återkalla ditt tillstånd till betalningsanstånd.
Visa hela svaret

Får tullen göra alkotest?

Rattfylleri och sjöfylleri | Polismyndigheten Här kan du läsa om vilka gränsvärden som gäller för rattfylleri och sjöfylleri och vilka påföljder som kan bli aktuella för respektive brott. Vad Händer Om Tullen Tar Ditt Paket Trafikkontroll Poliser, bilinspektörer, tullpersonal och personal hos Kustbevakningen har rätt att utföra alkoholutandningsprov på väg.
Visa hela svaret

Måste man alltid betala om varor fastnar i tullen?

Om moms- och tullavgifter – Det företag jag beställer min vara ifrån säger att de står för tull, moms och eventuellt andra skatter och att allt är inkluderat i priset. Hur fungerar det? Det här kan inte Tullverket svara på. Den frågan får du ställa till avsändaren av din vara eller till företaget som säljer varan.

You might be interested:  Skicka Brev Till Danmark Hur Många Frimärken?

Vad ska jag göra om jag har köpt en vara och märker att företaget som fraktat varan inte tar betalt för tull, moms och eventuellt andra skatter? Då meddelar du Tullverket så hjälper vi dig att räkna ut vad du borde ha betalat och skickar ut en tullräkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Så betalar du tull och moms Hur hög är tullsatsen för en vara som jag beställer på nätet? Hur hög är momsen för en vara som jag beställer på nätet? Är momsen olika för olika varor? För de flesta varor är momsen 25 procent, men för livsmedel är den 12 procent och för trycksaker som böcker och tidningar är den 6 procent.

 1. Måste jag alltid betala tull för varor som jag beställer via internet? Om varornas totala värde är högst 1 600 kronor exklusive frakt behöver du inte betala någon tull.
 2. Moms betalar du däremot alltid.
 3. För att vi ska veta om du behöver betala någon tull är det viktigt att värdet på dina varor tydligt framgår av de handlingar som Postnord eller det företag som gör din tulldeklaration kan se.

Jag ska betala tull trots att värdet på mina varor är under 1 600 kronor. Varför då? Det kan bero på att du har beställt varor som är undantagna från de generella reglerna, som exempelvis tobaksvaror, parfym och luktvatten. I så fall behöver du betala både tull och moms för varorna.

Det kan också vara så att det är moms du ska betala, och inte tull. Hur räknar jag ut importavgifterna för min beställning? För att räkna ut importavgifterna, alltså tull och moms, ska du börja med att räkna ut din varas tullvärde. Tullvärdet är varans pris plus fraktkostnad och eventuell transportförsäkring.

Utgå från tullvärdet när du beräknar tullen på varan. Momsen beräknar du sedan på summan av tullvärde och tull. Om skatter och avgifter Tullräknaren – räkna ut vad varan kostar Hur får jag tillbaka tull och moms när jag har returnerat min vara? Hur mycket tull är det på kläder och skor från USA? När du beställer kläder eller skor från USA ska du betala 25 procent i moms.

 1. Om det sammanlagda värdet för varorna överstiger 1 600 kronor ska du utöver momsen även betala tull.
 2. Tullavgiften på kläder är 12 procent och på vissa typer av kläder tillkommer dessutom en tilläggstull på ytterligare 25 procent.
 3. Tullavgiften för skor kan variera mellan 8–17 procent.
 4. Hur stor tullavgiften är beror på material, utseende och i vissa fall storlek.
You might be interested:  Vad Kostar Ett Rekommenderat Brev?

Om du vill veta vad tullavgiften blir för just din vara och för att ta reda på om den omfattas av tilläggstull är du välkommen att ringa oss eller skriva till oss. Vad är det för moms på godis? Ska jag betala tull för varor som jag tillgodogör mig digitalt, exempelvis e-böcker och streamningstjänster? Tull betalas bara på “fysiska” varor.

 • Momsen ska redan vara inkluderad i varans pris.
 • Varför lägger Tullverket resurser på såna här bagateller som handlar om billighetsgrejer från Kina som privatpersoner handlar för privat bruk? Tullverket har två uppdrag, dels att säkerställa en korrekt uppbörd, dels att förhindra att olagliga varor kommer in i Sverige.

Det ena utesluter inte det andra. I vilken lag står det att jag behöver betala moms? I mervärdesskattelagen (1994:200) 1 kap.5 § kan du läsa om moms. I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.2 kap.3 § 6 och 2 kap.4 § 4 kan du läsa om postorderförsändelser.

 1. Varför är det dåligt att köpa piratkopior? Att tillverka och sälja piratkopior, alltså likadana eller liknande produkter, är ett brott mot immaterialrätten, och bidrar dessutom till snedvriden konkurrens.
 2. För dig som konsument kan det vara farligt att köpa piratkopior eftersom de i regel inte är testade och därför kan vara hälso- och miljöfarliga.

Det finns inga garantier kopplade till produkten och du som konsument kan inte ställa några som helst krav på hur produkten produceras. Tullverket kan stoppa försändelser som vi misstänker innehåller piratkopior, vilket oftast leder till att varorna lämnas till förstöring.
Visa hela svaret

Kan man få tillbaka tull?

Så här gör du för att få tillbaka tull och moms – Så här gör du för att ansöka om återbetalning i de fall då du efter en retur vill få tillbaka den tull och moms du har betalat.

 1. Fyll i blanketten, Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.
 2. Ansökan ska skrivas ut och undertecknas av dig som söker återbetalning.
 3. Bifoga följande till ansökan:– ett bevis på att din vara har kommit tillbaka till avsändaren.– ett bevis på att du har fått pengarna tillbaka för din vara, till exempel en kopia av ett kontoutdrag som visar återbetalningen eller en kreditfaktura.
 4. Skicka ansökan i original per post till: TullverketUppbördsbevakning syd, ändring av importdeklaration Box 31007200 49 Malmö.
You might be interested:  Hur Länge Ligger Paket Kvar På Postombud?

Vi svarar inom 30 dagar. Jag har returnerat en vara När du returnerar en vara som du har köpt på nätet kan du få tillbaka tullavgift, moms och eventuellt andra avgifter som du betalade när du köpte varan. För att Tullverket ska betala tillbaka pengarna behöver vi ogiltigförklara tulldeklarationen.
Visa hela svaret

Är tullen polisen?

Vanliga missförstånd Tullverket är en statlig myndighet som ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vårt arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs.

 • Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Det är inte Tullverket som sköter säkerhetskontrollerna på flygplatser. I Sverige är det Transportstyrelsen som ansvarar för säkerhetskontrollen och den är oftast bemannad av ett säkerhetsbolag. I tullkontrollsammanhang används begreppen inre gräns och yttre gräns.

Med inre gräns menar vi en gräns mot ett annat EU-land. Med yttre gräns menar vi en gräns mot ett land utanför EU. Vi har olika befogenheter beroende på om vi arbetar vid inre eller yttre gräns. Det finns en rad områden där Tullverkets uppdrag förväxlas med polisens uppdrag. Det gäller till exempel passkontroll, människosmuggling, trafficking och utförsel av stulna bilar.

Det här är polisens ansvarsområde. Men vi samarbetar med polisen, bistår dem när det behövs och meddelar om vi ser något som är misstänkt.
Visa hela svaret