Vad Händer Om Man Får Brev Från Kronofogden?

0 Comments

När du får ett brev (föreläggande) med krav på att göra något (vanlig eller särskild handräckning) kan det handla om att du ska lämna tillbaka egendom, flytta (vräkning) eller att du har gjort något utan lov.
Visa hela svaret

Vad händer när man fått utslag från Kronofogden?

Ett utslag är ett beslut som vi tar. Om någon anser att du exempelvis är skyldig hen pengar, kan hen ansöka om att få sitt krav fastställt hos oss i ett utslag. Ett utslag innebär att den som vill ha betalt i nästa steg kan ansöka om att vi driver in skulden.
Visa hela svaret

Får man en betalningsanmärkning om man får brev från Kronofogden?

Att du får ett inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogden innebär inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Du kan protestera mot ett felaktigt krav precis som du kan göra med en felaktig faktura.
Visa hela svaret

Hur vet Kronofogden att jag ärver?

Kommer kronofogden utmäta mitt arv? Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arv kan utmätas Arvet är en tillgång som alla andra tillgångar. Detta innebär att arvet, på samma sätt som övriga tillgångar, är utmätningsbart (). Kronofogden kan emellertid inte utmäta egendom som genom lag är undantaget, exempelvis genom att det är testamenterat att egendomen inte får överlåtas ().

Ronofogden har inte alltid kännedom om när en skuldsatt person ärver Det är emellertid inte så att kronofogden alltid har vetskap om ett specifikt arv som en skuldsatt person ska erhålla. Tvärtom är det så att kronofogden ofta inte vet när en skuldsatt person de facto ärver vilket resulterar i att utmätning inte sker.

Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning, : Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta dina saker?

Vi kan utmäta din lön, överskott på skattekontot eller något du äger, till exempel en bil. När det gäller företag, kan vi utmäta exempelvis överskott på skattekontot eller egendom. Pengarna går till att betala din skuld.
Visa hela svaret

Hur snabbt gör Kronofogden?

Väntetider Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 29 november–3 december Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 12–23 december Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänt inom 1–3 vardagar.

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 8 november Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 25 oktober Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 16–21 december In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022

: Väntetider
Visa hela svaret

Får man betalningsanmärkning om det går till inkasso?

Om du får ett inkassokrav – Inkassokravet i sig ger ingen betalningsanmärkning, men läs det noggrant så att du vet vad det gäller och vad som kan hända.
Visa hela svaret

Kan man hamna i fängelse för skulder?

Kan man ärva skulder och kan man hamna i fängelse på grund av skulder? – En avliden persons skulder går i allmänhet inte i arv till arvingarna eller till dödsboet. Men arvingarna kan bli tvungna att betala den avlidnes skulder om de inte gjort en bouppteckning inom utsatt tid. Vad Händer Om Man Får Brev Från Kronofogden Bildtext Den avlidnes skulder betalas av hens egendom och tillgångar. Arvingar behöver inte ärva skulderna. Bild: Yle/Anssi Leppänen ekonomi,utgifter,faktura Man får inte fängelsestraff på grund av skulder. Undantaget är förvandlingsstraff för böter. Om böter inte kan inkasseras i pengar, förvandlas de till ett fängelsestraff. Vad Händer Om Man Får Brev Från Kronofogden Bildtext Du kan inte få fängelsestraff på grund av obetalda skulder, men låter du bli att betala böter kan det hända att du blir tvungen att skaka galler. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund fängelse,österbotten,vasa,schack,vasa fängelse En del kommuner kan också ge kredit av sociala orsaker.
Visa hela svaret

Kan skulder försvinner från Kronofogden?

Det här gäller för en preskriberad skuld En skuld kan preskriberas efter en viss tid i följande fall:

Du eller ditt företag har inte erkänt skulden.Den som ska ha betalt har inte avbrutit preskriptionstiden.

You might be interested:  Hur Mycket Innehåller Ett Paket Saffran?

Du kan invända mot kravet om den som vill ha betalt (sökanden) har ansökt om att en preskriberad skuld ska drivas in (verkställas). Du kan invända genom att skriva

att du invänder ochvarför kravet är fel.

Invänd skriftligen på ett av följande sätt: Vi prövar din invändning och beslutar sedan om utmätning får ske eller inte. Tänk på att vi inte kan ändra ett beslut som redan är fastställt. Vi kan bara ta hänsyn till saker som hänt efter att kravet har fastställts.

 • Anser du att vårt beslut är felaktigt, kan du överklaga det.
 • Då skickar vi ditt överklagande till domstolen för prövning.
 • Hur du överklagar står i beslutet.
 • Preskriptionstiden räknas från det att kravet uppstod.
 • För skulder till staten räknas tiden från utgången av det år du skulle ha betalat skulden.
 • De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år.

Men Skatteverket kan begära att preskriptionstiden ska förlängas när det gäller skatteskulder. Övriga enskilda mål har en preskriptionstid på tio år. Det kan till exempel vara

skulder mellan privatpersoner ellerskulder mellan företag.

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. Det finns vissa skulder som du kan tro är en konsumentfordran men som inte är det. Ett sådant exempel är Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift. Den har en preskriptionstid på tio år.

För skulder till privatpersoner och företag (enskilda mål) kan preskriptionsavbrott i princip göras hur många gånger som helst. En ny preskriptionstid börjar löpa om det blir ett avbrott i preskriptionstiden, till exempel om den som vill ha betalt (borgenären) skickar ett kravbrev. Det innebär att sökanden förlänger tiden att begära betalt.

Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt. Till exempel genom att

du eller ditt företag erkänner skulden genom att betala ränta eller amortering, ber om en avbetalningsplan eller lovar att betaladu eller ditt företag får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenärensökanden ansöker hos oss om indrivning och hänvisar till skulden.

Om sökanden ansöker om att vi ska driva in skulden, börjar en ny preskriptionstid löpa när vi avslutat handläggningen av målet. Det blir inget avbrott i preskriptionstiden om vi avslutar handläggningen utan att veta om du tagit emot kravet. I så fall preskriberas fordran tidigast ett år efter det att vi slutfört handläggningen.

 1. Även om din skuld har preskriberats kan sökanden ha rätt att få betalt i vissa situationer.
 2. Även om en skuld har preskriberats, har sökanden rätt att ta ut den ur egendom som du har lämnat som säkerhet för skulden.
 3. Det kallas för panträtt.
 4. Detta gäller även om någon annan har lämnat pant för din skuld.

Sökanden kan använda sig av kvittning om

hen har en fordran mot dig eller ditt företag ochdu eller ditt företag har en fordran mot sökanden.

Sökanden kan då kvitta sin fordran mot din. Observera att båda fordringarna ska ha funnits innan preskriptionstiden började gälla. Du eller ditt företag kan bli betalningsskyldig, trots att du vet att en fordran är preskriberad – om du på ett tydligt sätt har åtagit dig att betala fordran.

vi har utmätt egendom för en skuld som du har till staten ochskulden preskriberas efter utmätningen, men innan vi hinner sälja din egendom.

: Det här gäller för en preskriberad skuld
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta bort skulder?

Sedan ska din skuldsanering vara slut. Men mycket kan hända under tiden. När skuldsaneringen är slut ska kreditupplysningsföretagen ta bort dina betalningsanmärkningar.
Visa hela svaret

Kan Kronofogden ta min frus saker?

Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder? Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Det korta svaret är nej, kronofogden kan inte utmäta din frus konto eller bil för att betala dina skulder. Nedan följer en förklaring varför: Även fast ni är gifta så äger vardera make sina egna saker och ansvarar för sina egna skulder.

 • Ronofogden har rätt att utmäta lös egendom men den måste tillhöra gäldenären, dvs den som har skulden hos kronofogden,,
 • Lös egendom är exempelvis elektronik, bilar, pengar och dylikt.
 • Sådan egendom som inte tillhör dig kan kronofogden således inte utmäta.
 • Det som kan ställa till problem är om ägandeförhållanden är oklara.

Sådan egendom som ni använder tillsammans, exempelvis möbler, kan kronofogden utmäta om det inte finns bevis på att ni äger den tillsammans eller att din fru äger egendomen. Detta beror på att det finns en presumtionsregel som presumerar att du äger egendomen om det inte finns bevis för något annat ägandeförhållande,,

Baserat på det jag skrivit ovan finner jag ingen anledning att skriva ett äktenskapsförord eller kontakta en advokat. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

: Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
Visa hela svaret

Vad krävs för att hamna hos Kronofogden?

Kronofogdemyndigheten (“Kronofogden” eller “KFM”) arbetar utefter ett tydligt uppdrag, att se till att den som har rätt att få betalt får det, tex företag eller privatpersoner, och ge stöd och råd till den som ska betala. Om du är svårt skuldsatt kan du ansöka om skuldsanering via KFM som kan hjälpa dig att komma tillbaka på fötter och börja leva ett liv utan skulder.

 • Skaffa Kreditkollen och få hjälp samt bättre koll på din ekonomi här! Om du får en faktura som du inte betalar, som sedan går till påminnelse och inkasso – hamnar till slut hos Kronofogden om de inte betalas.
 • Betalar du sedan inte heller hos Kronofogden så finns risk att du får en betalningsanmärkning,

Hos kronofogden hamnar man om ett företag skickar vidare en fordran för dem upplever att den inte betalas. Det vill säga att om ett företag fakturerat dig och fordran inte betalas inom avtalad tid kan dem skicka vidare den till kronofogden. Om du har en skuld som gått hela vägen till betalningsanmärkning och Kronofogden (KFM) så kan Kronofogden och som fortfarande inte är betalad så kan Kronofogden en så kallad utmätning.

 • Det betyder att de ser över dina ekonomiska tillgångar för att se om något du äger kan användas för att betala skulden, till exempel din lön eller din bil etc.
 • Om Kronofogden inte lyckas få full betalning genom utmätningen, kallas detta för utmätningsförsök och registreras som en anmärkning hos UC som ligger kvar i tre år.
You might be interested:  Hur Gamla Ska Hundvalpar Vara Vid Leverans?

Detta fortsätter tills du betalat originalskulden du mottagit från Kronofogden. För mer detaljerad information kan du läsa mer på Kronofogdens hemsida,
Visa hela svaret

Vad händer om man inte betalar sin skuld till Kronofogden?

Kan du eller ditt företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Vi kan utmäta din lön eller egendom för att betala skulden, eller så kan du tvingas flytta från din bostad (vräkning/avhysning). Var noga med att lämna korrekta uppgifter så att vi inte utmäter för mycket eller för lite.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan inkasso och Kronofogden?

Inkasso, Kronofogden, betalningsanmärkning. Vad är egentligen vad? Vi reder ut begreppen. Ett inkassokrav kan skickas ut till en kund som inte betalat som avtalat. Det är inte, som många tror, myndigheten Kronofogden som skickar ut dessa krav, utan ett privat inkassoföretag.

Om en faktura inte betalas i tid kan företaget som ska få in pengar lämna över ärendet till en inkassoföretag. Det är då inkassoföretaget som skulden ska betalas till. Om fakturan ändå inte blir betald kan inkassoföretaget i nästa steg lämna över skulden till Kronfogden. Om skulden lämnats över till Kronofogden ska betalningen göras dit.

Om en skuld skickas vidare till Kronofogden riskerar den som inte betalat få en betalningsanmärkning. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar – inte Kronofogden. Mer information kan du hitta hos Kronofogden
Visa hela svaret

Hur ofta kollar Kronofogden konto?

Kan Kronofogden utmäta mina pengar på mitt sparkonto? Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Utmätning Utmätning av egendom regleras i utsökningsbalken (UB). Du skriver att du redan har en pågående utmätning vilket innebär att Kronofogdemyndigheten redan undersökt om du som gäldenär har utmätningsbar egendom,,

 • Enligt skall du ha fått en underrättelse om att en utmätning skall ske.
 • Detta förfarande finns för att du ska kunna bevaka din rätt.
 • Ronofogdemyndigheten har däremot en möjlighet att utmäta dina tillgångar på ditt sparkonto utan en underrättelse.
 • Det kan hända om de anser att det finns en risk att du skaffar undan dina pengar eller om saken är brådskande,,

Eftersom pengar lättare kan skaffa undan än exempelvis möbler, kan det vara en omständighet som talar för att det finns en risk att pengarna skaffas undan. Om Kronofogdemyndigheten utmäter dina tillgångar på sparkontot utan att meddela dig för att de anser att det föreligger en risk, kan du begära rättelse hos Kronofogdemyndigheten.

Mer information om det hittar du Däremot utmäter Kronofogdemyndigheten i första hand pengar innan de utmäter annan egendom såsom exempelvis möbler. Detta innebär att även om Kronofogden lämnar tillbaka dina pengar, så kommer förmodligen dessa pengar ändå utmätas igen, om du saknar tillgångar på kontot där utmätningen görs månadsvis idag.

Sammanfattning Kronofogdemyndigheten kan ta tillgångar på ditt sparkonto om du inte följer din avbetalningsplan. I enlighet med utmätningsordningen letar Kronofogden i första hand efter tillgångar i form av pengar, varför pengarna på ditt sparkonto kan bli föremål för utmätning.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta någon av våra jurister. Det kan du göra Med vänlig hälsning, Fråga Juristen

: Kan Kronofogden utmäta mina pengar på mitt sparkonto?
Visa hela svaret

Vad kan Kronofogden inte utmäta?

Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Det kan exempelvis vara kläder, möbler eller specialutrustning för personer med funktionsnedsättning. Sådana tillgångar kallas för beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall.
Visa hela svaret

När kan Kronofogden ta pengar från mitt konto?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Utredning Då din fråga avser dels om Kronofogden får utmäta dina tillgångar utan att du delges i förväg, dels om banken får lämna ut de uppgifter den gjort. Du ska som huvudregel underrättas innan utmätning, men det finns undantag Reglerna om utmätning av egendom finns i utsökningsbalken (UB).

Då du redan har en pågående utmätning har Kronofogdemyndigheten redan undersökt om du som gäldenär har utmätningsbar egendom ( 4 kap.9 § UB ). Innan utmätning sker ska du som utgångspunkt underrättas så du kan få tillräcklig tid att bevaka din rätt ( 4 kap.12 § första stycket UB ). Kronofogdemyndigheten har däremot en möjlighet att utmäta tillgångar utan underrättelse, om det finns en risk att du skaffar undan eller förstör egendom eller det på annat sätt är brådskande ( 4 kap.12 § andra stycket UB ).

Då pengar är sådan egendom som är lätt att flytta om gäldenären underrättas i förväg sker det ofta en underrättelse först i efterhand. Om du anser att Kronofogdemyndigheten av någon anledning inte hade rätt att utmäta pengarna har du möjlighet att begära rättelse hos myndigheten.

Om den inte ändrar sitt beslut kan du överklaga beslutet till domstol. Det ska dock nämnas att pengar är sådan egendom som i första hand utmäts och om du har sparat kapital på ditt konto kan det hända att sådana medel utmäts för att betala dina skulder. Som svar på din fråga innebär det att Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta medel från ditt sparkonto utan att underrätta dig i förväg, just för att det finns en risk att dessa annars undandras av gäldenären.

Banken får lämna ut dina uppgifter till Kronofogdemyndigheten Som utgångspunkt råder det en banksekretess innebärande att en bank inte får lämna ut uppgifter om enskildas förehavanden ( 1 kap.10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ). Tystnadsplikten gäller dock inte i förhållande till Kronofogdemyndigheten.

 1. Bland annat banker har en skyldighet att uppge om en gäldenär har tillgångar som kan vara av betydelse för i vilken mån gäldenären har utmätningsbar egendom ( 4 kap.15 § UB ).
 2. Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är lagliga bland annat om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, i förevarande fall banken (art 6.1.a GDPR).
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Skicka Brev Till Frankrike?

Banken har rätt att behandla dina personuppgifter och banken har även rent juridiskt en skyldighet att dela med sig av uppgifterna till Kronofogdemyndigheten vid förfrågan i samband med utmätning. Sammanfattningsvis finns det lagstöd både för att göra en utmätning av dina bankmedel utan underrättelse i förväg och för banken att lämna ut uppgifter och medge uttag.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det från utslag till utmätning?

Väntetider Det kan bero på flera orsaker, bland annat:

 • hur många ärenden vi får in
 • om du behöver komplettera din ansökan
 • hur snabbt vi får kontakt med din motpart
 • om vi av någon anledning behöver registrera ditt ärende manuellt.

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 29 november–3 december Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Betalningsföreläggande och vanlig handräckning | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Väntetiderna kan variera kraftigt beroende på hur snabbt den som får ett krav svarar på det första brevet. Om hen svarar snabbt kan vi fatta ett beslut (utslag) och fastställa skulden efter cirka 30 dagar.

Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 12–23 december Verkställighet | Senast uppdaterad: 20 december 2022 En ansökan om verkställighet blir vanligtvis godkänt inom 1–3 vardagar.

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 8 november Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 25 oktober Skuldsanering | Senast uppdaterad: 20 december 2022

Denna vecka börjar vi arbeta med ärenden som kom in den 16–21 december In- och utbetalningar | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Vi bokför de flesta ärenden som rör in- och utbetalningar maskinellt. Det tar en till tre vardagar. I vissa fall måste en handläggare bokföra en in- eller utbetalning manuellt. Då tar det lite längre tid. Det är väntetiderna för dessa ärenden som redovisas ovan.

Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022 Konkurstillsyn | Senast uppdaterad: 20 december 2022

: Väntetider
Visa hela svaret

Får man betalningsanmärkning vid utslag?

Beslut att du/företaget ska betala eller göra något (utslag) Du kan följa dina eller företagets förelägganden och se beslut (utslag) på Mina Sidor. Du kan agera på olika sätt när vi beslutar att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet.

Beslutet kallas även för utslag. Du eller företaget ska betala direkt, alternativt göra det som står i beslutet. Om du inte kan betala kan du kontakta sökanden eller hens ombud och fråga om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning. Du kan ansöka om att domstolen prövar ditt mål om du anser att beslutet (utslaget) är fel.

Processerna skiljer sig åt beroende på om kravet gäller att du

ska betala eller göra något, exempelvis lämna tillbaka egendom (vanlig handräckning)har gjort något olovligt, exempelvis bosatt dig på någons mark (särskild handräckning).

Vid vanlig handräckning kan du ansöka om att domstolen prövar vårt beslut. Det kallas för att ansöka om återvinning. Ansök genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar ut en avgift om du ansöker om återvinning, men det är inte du utan sökanden som ska betala avgiften.

Observera att om du förlorar målet i domstolen, kan du utöver din skuld även få betala avgiften och eventuella andra rättegångskostnader. Vid särskild handräckning kan du överklaga beslutet till domstolen. Skicka din överklagan till oss. Den ska ha kommit in till oss inom tre veckor från det datum som står i beslutet.

När du ansöker om att domstolen prövar vårt beslut (återvinning) eller överklagar ett beslut kan du samtidigt ansöka om ett stopp för våra åtgärder – ifall den som har ett krav inte drar tillbaka det. Det kallas för inhibition och innebär att vi inte gör något förrän domstolen har avgjort målet.

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något. Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om att betala eller göra något. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag. Du hittar information om betalnings­anmärkning och kreditupplysningsföretag hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan också ta del av frågor och svar på vår webbplats. Du får brevet “Skuld att betala” om sökanden ansöker om vår hjälp med att driva in skulden. Då ska du i stället betala till oss. I brevet står ett sista betalningsdatum. Betalar du inte skulden utreder vi möjligheten att utmäta dina tillgångar.
Visa hela svaret

Hur länge är man prickad när man har skulder hos Kronofogden?

3. Vänta ut eventuella betalningsanmärkningar – Om man har haft skulder hos Kronofogden som nu är betalda men fortfarande har en betalningsanmärkning (eftersom den ligger kvar i ett visst antal år beroende på typ av anmärkning). Då är det helt enkelt bara att vänta tills dessa prickar i systemet försvinner från ditt namn.
Visa hela svaret

Hur länge gäller ett utslag?

Felaktiga uppgifter ska rättas – Du har ingen rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister, men om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den. Observera att om du betalar skulden efter det att till exempel Kronofogden har meddelat ett utslag, så kvarstår ändå en betalningsanmärkning.

 1. För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt när betalningsanmärkningen tillkom.
 2. Betalningsanmärkningar som gäller en fysisk person som inte är näringsidkare ska gallras ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen, till exempel datumet för Kronofogdens utslag eller misslyckade utmätningsförsök.

För juridiska personer, exempelvis aktiebolag, finns ingen gallringsregel men betalningsanmärkningar brukar tas bort efter fem år.
Visa hela svaret