Vad Gör Man Om Man Fått Fel Post?

0 Comments

Vad Gör Man Om Man Fått Fel Post
JYS har delat ut brevet – Ta kontakt med kundtjänsten på JYS för att få ett returkuvert. Med returkuvertet kan du avgiftsfritt skicka det felutdelade brevet tillbaka till JYS.

Läs anvisningarna om att beställa returkuvertet (på finska) Felutdelade brev får inte öppnas. Du kan returnera sådan post också till skattebyrån.

: Har du fått post som inte tillhör dig? Gör så här
Visa hela svaret

Vad ska man göra om man fått fel post?

Postnords Kundservice når du på telefon: 0771-33 33 10 eller via Postnords webbplats. Om du inte blir nöjd med hur Kundservice hanterar din synpunkt eller reklamation kan du kontakta Postnords kundombudsman.
Visa hela svaret

Vad händer om man får någon annans post?

Brytande av post- eller telehemlighet är ett brott enligt brottsbalken som begås om någon person utan lov öppnar och läser brev eller telegram eller annat meddelande sänt med post eller telegrambyrå enligt 4 kap.8 § brottsbalken, Straffet är böter eller fängelse i högst två år.
Visa hela svaret

Får polisen öppna paket?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer göra en generell redogörelse av de relevanta lagarna, för att sedan applicera dessa på ditt fall. Husrannsakan Reglerna om husrannsakan finns i Rättegångsbalken (RB) 28 kap,

 • Ett beslut om husrannsakan fattas normalt av förundersökningsledaren.
 • Förundersökningsledare kan vara en åklagare eller en domstol, men även en polisman, se RB 28 kap.4-5 §,
 • I filmer är det vanligt att man ser att polisen måste visa upp ett papper på att de ska göra en husrannsakan.
 • Så är det inte i Sverige, här krävs det inget fysiskt intyg för husrannsakan.
You might be interested:  Hur Gamla Ska Hundvalpar Vara Vid Leverans?

Brev som hittas under husrannsakan Brev eller liknande handling som hittas under en husrannsakan får som huvudregel inte öppnas eller undersökas närmare. Domstol, undersökningsledare eller åklagaren får dock öppna brevet. Sakkunniga eller andra får också “granska” brevet närmare.

 1. Eftersom det inte får undersökas närmare får det inte läsas.
 2. Polisen får alltså bara öppna ditt brev om polisen också är undersökningsledare.
 3. Ta föremål i beslag i samband med husrannsakan Den som genomför en husrannsakan på en person får i samband med denna även ta föremål i beslag från personen.
 4. Det kan man se i RB 27 kap.4,

Det betyder dock inte att polisen kan göra vad den vill med föremålet. Om beslaget senare hävs, exempelvis för att det inte finns skäl att ha kvar beslaget, så kommer föremålet att lämnas ut. Jag tolkar din fråga som att det inte finns några tveksamheter om att det är ditt brev.

 1. Då kommer brevet att lämnas ut till dig när beslaget hävs.
 2. Polisen får alltså inte ta brevet i beslag och sedan posta iväg det.
 3. Om polisen gjort fel Om polisen har gjort fel så kan du anmäla det.
 4. Polisen är en myndighet som står under tillsyn.
 5. Du kan därför gå till närmaste polisstation och anmäla händelsen eller ringa till polisen på telefonnummer 114 14.

Brottet polisen kan ha begått är tjänstefel, som regleras i 20 kap.1 § Brottsbalken, För att anses som tjänstefel krävs att polismannen uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften som polis ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

You might be interested:  Hur Lång Tid Paket Från England?

Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövning i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa ska han eller hon inte dömas till ansvar. Det är svårt att säga om polisens handlande i ditt fall skulle ses som en ringa gärning. Det kan bero på omständigheterna kring husrannsakan, vad som föranledde den, brevets karaktär och så vidare.

Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att om polisen har skäl att göra husrannsakan på en person så får de också ta ett brev som personen har på sig i beslag. I vissa fall får de även öppna brevet. Oavsett får inte brevet postas iväg om det har blivit taget i beslag.
Visa hela svaret

När post kommer fel?

Fel post i brevlådan

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du skulle få någon annans post i brevlådan så kan du stryka över adressuppgifterna, skriva ”avflyttad”, ”okänd”, ”fel adress” på kuvertet och antingen lämna det vid ett postombud, returnera den felutdelade posten till en brevbärare eller helt enkelt lägga tillbaka det i en gul brevlåda,, Du får inte läsa någon annans post då det är brottsligt enligt, och heller inte slänga den då även det kan vara brottsligt och falla under vad som kallas för egenmäktigt förfarande enligt,

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma vid fler funderingar. Med vänlig hälsning, : Fel post i brevlådan
Visa hela svaret

Hur sent delas post ut?

När kommer posten till min brevlåda? – “När kommer posten?” är en fråga som många ställer sig. Vilken tid posten kommer till dig och din postlåda beror på olika faktorer så som var i landet du bor och vilken rutt Posten åker just denna dag. Det varierar också mellan olika postdistributörer när de levererar post eller paket till din låda.

 • För PostNord så kan leveranstiderna variera mellan tidig morgon och sen eftermiddag.
 • Senare än klockan 16.00 är dock ovanligt.
 • Vanligtvis levereras brev dock innan lunch.
 • Tidigare så var det vanligast att posten alltid levererades på morgonen men i och med minskande brevvolymer så har PostNord rationaliserat för att spara pengar.
You might be interested:  Kombinerat Cv Och Personligt Brev?

Om du söker vilken tid posten kommer och tömmer en brevlåda så visas det på Brevlådor.nu.
Visa hela svaret