När Kommer Nästa Vaccin Leverans Till Sverige?

0 Comments

När Kommer Nästa Vaccin Leverans Till Sverige
Leveranser av vaccin mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten De första doserna vaccin mot covid-19 anlände till Sverige den 26 december 2020. Sedan dess levereras vaccin veckovis. Uppdatering sker den första fredagen varje månad. I tabell 1 nedan redovisas det totala antalet doser per vaccinleverantör som har levererats till Sverige.

Tabell 1. Antal levererade doser av vaccin mot covid-19 till Sverige per vaccinleverantör (a). Uppdaterad 2022-12-05.

Företag Antal doser
AstraZeneca (Vaxzevria) 1 613 700
Moderna (Spikevax) 11 489 400
Novavax (Nuvaxovid) 1 870 000
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 29 221 455
Pfizer/Biontech barn (5-11 år) (Comirnaty) 40 800
Totalsumma 44 235 355

a) Vaccindoser som har levererats vidare till annat land är exkluderade.
Visa hela svaret

När kommer nästa vaccindos?

Påfyllnadsdoser ger förstärkt skydd – Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas en primärvaccination med minst två doser vaccin mot covid-19. Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen.
Visa hela svaret

Har det nya Covidvaccinet kommit?

UPPDATERAD. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera ett godkännande för två nya uppdaterade vacciner från Pfizer-Biontech och Moderna. Dessa vaccin bedöms kunna ge ett bättre skydd mot virusvarianten omikron. – Vi förväntar oss ett beslut från EU-kommissionen inom kort, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare på Läkemedelsverket under en pressträff på torsdagen.

 • Enligt Bergquist har Sverige varit pådrivande för att EMA:s vetenskapliga kommitté ska rekommendera de nya anpassade vaccinen.
 • Läs också: Modernas nya omikronvaccin gav högre antikroppsnivåer Båda vacciner är av typen mRNA-vacciner och föreslås godkännas av EU-kommmissionen som påfyllnadsvaccin till personer från 12 års ålder, enligt Läkemedelsverket.

Såväl Modernas omikronvaccin som Pfizer /Biontechs är bivalenta. De är dels baserade på omikrons undervariant BA.1, dels på den ursprungliga virusvarianten av sars-cov-2. Enligt Charlotte Bergquist ger orginalvaccinerna fortfarande ett bra skydd mot svår sjukdom och död.

 1. Men nya påfyllnadsvaccin behövs.
 2. Det vi har sett är att skyddseffekten avtagit snabbare under omikronvågen.
 3. Liniska tester, gjorda på 300–400 personer, visar att de uppdaterade vaccinerna ger bättre immunsvar än originalvaccinerna mot omikron och likvärdiga antikroppssvar som originalvarianten av viruset.

– Hittills har vi framför allt data på immunsvar, inte på skyddseffekt mot att bli sjuk. Därför kan vi egentligen inte med säkerhet säga om de ger högre skyddseffekt, säger Sören Andersson, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram, på presskonferensen.

Läs också: EMA granskar Modernas covidvaccin Vilken skyddseffekt de anpassade vaccinen kan ha mot de i dag dominerande omikronvarianterna BA.4 och BA.5 är inte heller möjligt att säga i nuläget på grund av begränsade data, uppger Charlotte Bergquist. – Vi förväntar oss att få lära oss mer om det framöver.

Hon förväntar sig att det framöver också kommer att komma fler påfyllnadsvaccin, som baseras på andra varianter av omikron. De nya vaccinerna kommer att levereras och rullas ut i Sverige inom några veckor, enligt Sören Andersson. Han anser dock att allmänheten inte behöver vänta in de nya vaccinerna utan bör fylla på sina doser med de covidvaccin som redan finns i Sverige.

Biverkningsprofilerna för de som fått de anpassade vaccinen var i stort sett desamma som för originalvaccinen Comirnaty och Spikevax, när det gäller symtom som uppkommer ganska direkt efter vaccinationen som ömhet och svullnad, enligt Läkemedelsverket. Data för kliniska studier som syftar till att upptäcka mer sällsynta, allvarliga biverkningar saknas än så länge, konstaterar Charlotte Bergquist.

Samtidigt förväntar Läkemedelsverket sig inte några skillnader i fråga om säkerhet mellan de ursprungliga mRNA-vaccinen och de nya, anpassade vaccinen. – Vi drar slutsatserna att mönstret av allvarliga biverkningar kommer se likadant ut, säger hon. Fotnot: I artikeln uppgavs först att Pfizer/Biontechs anpassade vaccin var monovalent.
Visa hela svaret

Vilka bör inte vaccinera sig?

När bör vaccination undvikas? Ett vaccin kan vara kontraindicerat för vissa personer, vilket innebär att de inte bör få det. Eventuella kontraindikationer bör alltid diskuteras med vårdgivaren innan vaccination ges. Ett vaccin är kontraindicerat för dem som är allergiska mot något verksamt ämne eller innehållsämne i vaccinet som anges i produktinformationen.

Tidigare “anafylaktiska” eller andra allvarliga allergiska reaktioner efter att man har fått ett vaccin innebär att ytterligare doser av detta vaccin är kontraindicerade. Anafylaxi är en sällsynt, snabbt insättande, extrem allergisk reaktion som kan orsaka chock, svullnad och andningssvårigheter. Den uppstår vanligen inom några minuter efter exponering för det man är allergisk emot.

Någon som får en anafylaktisk eller annan allvarlig allergisk reaktion efter att ha fått ett visst vaccin bör inte få detta vaccin igen, såvida det inte konstaterats att vaccinet definitivt inte orsakat reaktionen. Vissa immunbristsjukdomar (t.ex. medfödd immunbrist) eller medicinska behandlingar (t.ex.

kemoterapi, transplantation av benmärg eller andra organ eller höga doser av kortison) utgör kontraindikationer för vissa vacciner, exempelvis mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor eller orala vacciner mot tyfoidfeber. I vissa fall rekommenderas att alla nödvändiga vaccinationer ges innan behandlingen påbörjas, eftersom patienten under behandlingen kan ha högre risk för att smittas.

Patienter med nedsatt immunförsvar gynnas också av att personer omkring dem (till exempel familjemedlemmar eller vårdare) är fullt vaccinerade eftersom de då också är indirekt skyddade. Vissa vacciner är kontraindicerade under graviditet, till exempel vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund.

 • Största möjliga ansträngning bör göras för att se till att kvinnor får alla vacciner som vanligen rekommenderas innan de når barnafödande ålder.
 • Vinnor i barnafödande ålder bör tillsammans med sin vårdgivare diskutera vilka vacciner som rekommenderas före, under och efter graviditeten.
 • För en del vacciner kan det kan finnas andra kontraindikationer som behöver diskuteras med vårdgivaren.

: När bör vaccination undvikas?
Visa hela svaret

När kan man få dos 5?

Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus Innehållet gäller Stockholms län Höstens stora vaccinationsinsats mot covid-19 inleds med att du som är född 1957 eller tidigare får erbjudande om att boka ny påfyllnadsdos. Från och med idag och resten av veckan får nästan 200 000 invånare som är födda 1957 eller tidigare ett sms med erbjudande om tidsbokning av ny påfyllnadsdos (dos 5).

Förutsättningen är att det gått fyra månader sedan den senaste dosen och att man har registrerat sig i appen Alltid öppet.65-plussarna kan också boka sin vaccination via telefonbokningen. Drop-in-vaccination är möjlig från och med 1 september. Om du har missat en dos eller ännu inte påbörjat din vaccination kan du boka din vaccination via appen Alltid öppet, telefonbokningen eller gå till en drop-in-mottagning när som helst.

: Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus
Visa hela svaret

Hur många doser vaccin ska man ta för att resa?

Ska du resa utomlands i vår, och har bara tagit två doser av vaccin mot covid-19? Då kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos (dos tre) för att kunna resa. Efter vaccinationen är det också bra om du hämtar ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Om du har fått en påfyllnadsdos behöver du ladda ned ett nytt vaccinationsbevis för att få ett uppdaterat bevis. I samband med den nationella vaccinationsveckan lyfter E-hälsomyndigheten fram resor som ett bra skäl till att vaccinera sig. När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination bara giltig i 270 dagar, enligt ett EU-beslut.

Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och att det därför krävs en påfyllnadsdos. Det betyder också att när du tagit din påfyllnadsdos så behöver du förnya ditt vaccinationsbevis – om du vill kunna använda det vid resor. Har du inte vaccinerat dig alls eller bara tagit en dos, så är det hög tid att boka vaccination.

Håll utkik på 1177.se efter var och när du kan vaccinera dig. Regionerna har god kapacitet att vaccinera.
Visa hela svaret

Vem får dos 3?

Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år — Folkhälsomyndigheten Publicerat 03 augusti 2021 Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 men omfattningen är i dagsläget oklar. Vissa riskgrupper kan eventuellt få en tredje dos redan till hösten.

 • Folkhälsomyndigheten bedömer att tillgången på vaccin kommer att vara god under lång tid framöver.
 • Under år 2022 kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.
 • Men omfattningen är i dagsläget oklar och beror bland annat på eventuella nya virusvarianter samt på vad olika forskningsstudier kommer att visa om vaccinernas skyddseffekt över tid.

Folkhälsomyndigheten följer också utvecklingen i länder som ligger före Sverige i vaccinationsarbetet. Folkhälsomyndigheten bedömer att den breda vaccineringen av hela den vuxna befolkningen kommer att avslutas under hösten 2021 när istället främst 16-17-åringar samt vuxna, som hittills valt att inte vaccinera sig, kommer att erbjudas vaccination.

 1. Under hösten kan också vissa riskgrupper eventuellt komma att erbjudas en påfyllnadsdos, i första hand äldre boende i SÄBO, personer äldre än 80 år och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 2. Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död.

Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog. Vaccinationerna mot covid-19 kommer de närmaste åren troligen att genomföras med ett eller två mRNA-vaccin samt eventuellt ett adjuvanterat proteinbaserat vaccin som kan fungera som komplement.

Det övergripande arbetet med vaccination mot covid-19 i Sverige görs i fyra steg, där det första steget har varit massvaccination av den vuxna befolkningen. Steg två är att nå grupper med låg vaccinationsgrad samt eventuellt ge påfyllnadsdoser för grupper med högst risk för svår sjukdom och steg tre att eventuellt ge en större del av befolkningen en påfyllnadsdos.

Arbetet med ett mer långsiktigt vaccinationsprogram i steg fyra kommer att utvecklas under hösten och tillgången på vaccin bedöms i nuläget som god under flera år framöver. Kategori: Nyhet : Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Hur farligt är Omikron?

Hur farlig är omikron? – – Även om omikron är mer smittsam verkar den inte farligare, säger Annette. Enligt rapporter från Sydafrika orsakar omikron milda sjukdomssymptom, bland annat, Det är dock inte säkert att dessa resultat är generellt applicerbara, vilket är viktigt att påpeka.– Sydafrikas befolkning är yngre än i många andra länder, och vi vet att yngre individer generellt får mildare symptom, eller mer sällan behöver sjukhusvård och framför allt intensivvård.
Visa hela svaret

Vilket vaccin Omikron?

Comirnaty – Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett s.k. mRNA-vaccin avsett för att förebygga covid-19 hos personer som är 6 månader och äldre. Comirnaty kan enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten användas för dos 1 och 2 samt till personer med immunbrist för en extra dos > 4 veckor efter dos 2, och för påfyllnadsdoser. Från hösten 2022 är vaccinet tillgängligt i bivalenta varianter anpassade till omikron. Det är två olika vaccin vilka endast används för påfyllnadsdoser. De två anpassade vaccinen innehåller den ursprungliga virusstammen och BA.1–stam ( Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogram/dos)) respektive den ursprungliga virusstammen och BA.4/BA.5 ( Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 (15/15 mikrogram/dos)). Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 finns även i barndos godkänt för användning hos barn 5–11 år.
Visa hela svaret

När kommer biverkningar av Pfizer?

Vilka biverkningar kan man få av covid-19-vaccin? – Vanligast är lokala biverkningar runt området där du har fått sprutan, som till exempel ömhet, svullnad och rodnad. Du kan även få muskelvärk, feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Information om både vanliga och mer sällsynta biverkningar kan man läsa om i de olika vaccinernas bipacksedlar hos Läkemedelsverket,

Visa hela svaret

Hur lång tid är man immun mot Corona?

Vi reder ut begreppen kring antikroppar och immunitet Fram till nyligen rådde det väldigt stor osäkerhet kring kopplingen mellan antikroppar och immunitet, men nu har Folkhälsomyndigheten slagit fast att man ska ha immunitet efter genomgången sjukdom och att skyddet bör vara i minst ett år.
Visa hela svaret

Hur länge är man immun efter Corona vaccin?

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

 • Fram till 1 mars 2023 gäller nuvarande rekommendationer för primärvaccination och påfyllnadsdoser. Läs mer om nuvarande rekommendationer på webbsidan: Från och med 1 mars 2023 kommer nya rekommendationer för påfyllnadsdoser för riskgrupper och äldre. Det som gäller då är att personer från 80 år och äldre och personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Personer från 65 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år. Doserna fördelas på detta sätt under året:
  • Våren 2023, från 1 mars:
   • Med start den första mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, att vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos.
   • Det finns då även en möjlighet för vaccination med en påfyllnadsdos för personer mellan 65 och 79 år och personer från 18 år i riskgrupp.
  • Hösten 2023:

   Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllandsdos.

  Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars är ännu inte beslutade.

 • Risken för allvarlig sjukdom i covid-19 stiger med ökande ålder. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. Enligt svenska data är det främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt. Därför rekommenderas vaccination med höstdosen från 65 års ålder i Sverige.
  • Rekommendationerna skiljer sig något mellan olika länder i världen och inom Europa, men bedömningen är samstämmig om att det är av stort värde för äldre personer att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19 genom upprepad vaccination.
  • Även för yngre personer med risk att få en allvarlig covid-19-sjukdom, är vaccination enligt gällande rekommendationer det bästa sättet att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19.
  • Läs mer:
 • Det finns flera godkända vaccin anpassade till olika omikronvarianter. Vaccinen börjar levereras till Sverige under september och oktober månad för vidare transport ut till regionerna. De anpassade vaccinerna kommer successivt in i den pågående vaccinationsinsatsen mot covid-19. De variantanpassade vaccinen är enbart godkända för påfyllnadsdos. Alla vaccin som finns tillgängliga från september bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19. Det gäller alla variantanpassade vaccin liksom de vaccin som hittills har använts.
 • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, enligt nuvarande rekommendation. Vaccin kommer även finnas tillgängligt för de mellan 18 och 64 år som av personliga skäl vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande höst/vintersäsong. Regionerna kommer att tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och erbjuda vaccin till dos 1–3 för den som ännu inte tagit dessa doser. Risken för allvarlig sjukdom bedöms vara låg för friska personer under 65 år som har vaccinerats med tre doser, och därför rekommenderas inte en fjärde dos till denna grupp. Risken för allvarlig sjukdom stiger med åldern men varierar också hos personer under 65 år. Läs mer:
 • Personer som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 år, rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från och med 1 september. Detta gäller oavsett antal tidigare givna doser, enligt olika rekommenderade scheman. Höstdosen behövs för att upprätthålla skyddet hos personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer med ett gott immunförsvar. Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:
  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.

  Läs mer:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av vaccin mot covid-19. Det gäller de som riskerar att ha ett svagare skydd av dos 1 och 2 och första påfyllnadsdosen (dos 3) än andra personer, och som dessutom har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 på grund av sin ålder. Dos 4 erbjuds till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 65 år och äldre. Patientgrupper med ett måttligt eller kraftigt nedsatt immunförsvar inklusive vuxna med Downs syndrom rekommenderas också en andra påfyllnadsdos. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i Sverige och risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men effekten avtar efter en tid, särskilt hos äldre och personer med nedsatt förmåga att utveckla ett skydd efter vaccinationen. Läs mer:
 • Påfyllnadsdoser är en del av vaccinationen mot covid-19. För vaccination mot covid-19, precis som för många andra vaccinationer, behövs påfyllnadsdosen för ett bibehållet skydd. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, och virusvarianten omikron är mer smittsam än tidigare varianter. För att skydda dig själv mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast tre månader efter att du fick dos två av primärvaccinationen. Vissa grupper erbjuds en andra påfyllnadsdos (dos 4) tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen.
 • 12–17-åringar kommer i dagsläget inte att få en påfyllnadsdos. Yngre personer svarar bättre på vaccination än äldre, och vaccinationsskyddet bedöms hålla länge mot allvarlig sjukdom för denna grupp, enligt nuvarande data. Det gör att den yngre åldersgruppen ännu inte rekommenderas en påfyllnadsdos. Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till grupper av befolkningen där den medicinska nyttan av vaccinationen är stor. Det vill säga, där vaccinationen gör skillnad för risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19. EU-kommissionen tar dessa fakta i beaktande och har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte ska gälla barn under 18 år. För mer information, gå till e-Hälsomyndighetens frågor och svar. Se frågan “Behöver jag en påfyllnadsdos för att kunna resa?”
 • Covid-19 är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller ej. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas. Tack vare att så många har vaccinerat sig har vi en hög immunitet i befolkningen. En hög immunitet innebär att vi har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket bidrar till att vi nu slipper restriktioner. Men det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss och behåller en hög immunitet som skydd mot nya virusvarianter. Läs mer om klassificering enligt smittskyddslagen:
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen? Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period. Läs mer på,
 • Tre doser vaccin mot covid-19 ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom och död hos vuxna. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som är 18–64 år vaccinerar sig med tre doser vaccin mot covid-19.
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. För förstärkta influensavaccin rekommenderas dock sju dagar mellan dessa och Nuvaxovid. När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) kan de flesta ges till vuxna samtidigt som vaccin mot covid-19, efter bedömning av vaccinatören.
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: Ambassaderna har även Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate). Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.
  1. Läs mer om
  2. Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på
  3. Läs mer om
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra. Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna. Läs mer:
 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos. Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på,
 • Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.
 • Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin. Det finns ännu endast begränsad erfarenhet av en kombination av ett mRNA-vaccin och ett proteinvaccin. Men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras. Läs mer:
 • De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt. Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.
 • Nej, friska barn och unga löper inte någon stor risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Eftersom vaccinerna skyddar mot just allvarlig sjukdom har Folkhälsomyndigheten beslutat om att avsluta den allmänna vaccinationen mot covid-19 för barn och unga under 18 år. Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som kan vaccinera sig mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.
 • I nuläget är det inte möjligt att vaccinera mot covid-19 under 18 års ålder efter den 1 november 2022 då den allmänna rekommendationen för barn och unga avslutas. Särskilda grupper av barn och unga kan fortfarande vaccineras mot covid-19 i samråd med ansvarig läkare.
 • Efter den 1 november 2022 har vi i Sverige inte allmän vaccination mot covid-19 till barn som är under 18 år. Därför kompletteras inte en vaccination som är påbörjad utomlands, om barnet är under 18 år.
  • Efter 18 års ålder gäller de rekommendationer som gäller för vuxna från 18 år.
  • De barn som har en sjukdom, ett tillstånd eller en diagnos som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner eller som har ett påtagligt nedsatt immunförsvar kan erbjudas en vaccination mot covid-19 i samråd med sin doktor.

: Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Hur stor är risken att få corona efter vaccination?

Kan jag få covid-19 när jag är vaccinerad? Du som är fullt vaccinerad kan fortfarande få, även om du löper mycket mindre risk att smittas av viruset, sprida det till andra eller bli allvarligt sjuk av det. När någon som är fullvaccinerad insjuknar i covid-19 cirka 14 dagar efter att ha fått sin andra vaccindos kallas det en “genombrottsinfektion”.

 • Även om vaccinet ger ett bra skydd mot viruset är det inte ett botemedel, och ett mindre antal genombrottsinfektioner är därför helt normalt.
 • Faktum är att inget vaccin ger ett 100-procentigt skydd mot någon sjukdom.
 • Genombrottsinfektioner är vanligare nu på grund av Omikron-varianter som kan ta sig förbi vaccinskyddet, även om du är fullt vaccinerad, säger Annette.

Ny data visar att en påfyllnadsdos återställer skyddet på en bättre nivå mot smitta enligt Folkhälsomyndigheten.
Visa hela svaret

Hur länge immun efter Omikron?

Påfyllnadsdos – Smittspridningen i Sverige ökade kraftigt i slutet av 2021 och det epidemiologiska läget var allvarligt med en kraftigt ökad incidens av covid-19 i hela Europa. Enligt internationella rapporter skyddar tillgängliga vacciner väl mot all­var­lig sjukdom, också mot omikronvarianten, i åtminstone upp till 6 månader efter den andra dosen (2–4).

Men allt fler studier rapporterar om avklingande immunitet och skydd mot infek­tion efter två doser covid-19-vaccin. En påfyll­nads­­dos kan bidra till att bromsa spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den andra dosen.

Vaccinerna bidrar framför allt till ett bra skydd mot svår sjukdom och minskar därmed risken att behöva sjukhus­vård. Det innebär vinster för enskilda och för samhället, och det är av största vikt att man tar vaccin­doserna i den takt de erbjuds. : Analys av i vilken utsträckning ovaccinerade haft bekräftad covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Vilka får ta dos 3 efter 5 månader?

Viktigt med påfyllnadsdos – Fem månader är en månads kortare tidsintervall än i den tidigare rekommendationen, för alla som är 18–64 år. För personer som är 65 år och äldre rekommenderas fem månaders tidsintervall sedan tidigare. – Syftet med det kortare tidsintervallet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.

Regionerna ska inte behöva stå med outnyttjad kapacitet, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 50 år och äldre samt personer i riskgrupper i åldern 18–49 år prioriteras först, när dosintervallet nu kortas. Samtidigt som en påfyllnadsdos erbjuds är det av stor vikt att arbetet med att erbjuda dos 1 och 2 fortsätter i regionerna.

Majoriteten av de sjukhusvårdade i Sverige i dagsläget är ovaccinerade. Uppföljningen av vaccinationsprogrammet i Sverige visar att vaccinerna skyddar väl mot allvarlig sjukdom, också mot omikronvarianten, i åtminstone upp till sex månader efter den andra dosen.

Med en tidigarelagd påfyllnadsdos kan också risken att smittas och att föra smittan vidare minskas. Det epidemiologiska läget, liksom regionernas vaccinationskapacitet, kommer att följas de närmaste veckorna för att utvärdera om dosintervallet behöver och kan kortas ytterligare. Detta utan att det leder till undanträngningseffekter för de grupper i samhället som har störst behov av vaccinet.

Påfyllnadsdos rekommenderas till alla som är 18 år och äldre. Regionerna meddelar när det är dags. Kategori: Nyhet : Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Hur många har tagit dos 4 i Sverige?

Vaccination mot covid-19 rekommenderas alla som är 18 år eller äldre. Vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. På denna sida hittar du statistik om hur många som är vaccinerade mot covid-19 i landet, per län och per kommun. Statistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan.
Visa hela svaret

Kan jag resa utan att vara vaccinerad?

Vad gäller i landet du ska resa till? – Var påläst och ta reda på vad som gäller i landet du ska resa till. Länder kan ha olika inreseregler och förhållningsregler med anledning av covid-19. Till exempel kan det finnas krav på att bära ansiktsmask på flyg, hotell och allmänna platser, eller så kan du behöva visa upp vaccinationsbevis inför och under resan.
Visa hela svaret

Kan man resa utan Vaccinpass?

Covidbevis gäller vid resor inom EU samt andra länder i världen som anslutit sig till EU:s covidbevis. Det svenska covidbeviset gäller i de anslutna länderna och dessa länders motsvarande bevis gäller i Sverige. Det förekommer att länder som ej är anslutna till EU:s covidbevis godtar EU:s covidbevis.
Visa hela svaret

Får man resa till USA utan Coronavaccin?

Särskilda inresebestämmelser – USA har hävt sitt inreseförbud för vaccinerade resenärer. USA har hävt kravet på negativt provsvar för covid-19 vid inresa i landet men vaccinationskravet kvarstår. Information om inreseregler till USA finns på hemsidan travel.state.gov,
Visa hela svaret

Hur många gånger kan man få Corona?

Kan man bli smittad flera gånger? – Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot att få sjukdomen igen. Men skyddet minskar med tiden och är mindre effektivt mot nya varianter av viruset. Risken att bli allvarligt sjuk är dock mindre om du har haft infektionen tidigare.
Visa hela svaret

Hur länge kan man vänta med dos 3?

Intervallet mellan dos 2 och dos 3 för covid-19-vaccination ändrat Innehållet gäller Kalmar län För dig som är aktuell för att ta en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin är det nu möjligt att boka en tid om 5 månader har gått sedan dos 2. Du som är 65 år eller äldre (född 1956 eller tidigare) rekommenderas sedan en tid tillbaka en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin.
Visa hela svaret

Hur många månader mellan dos 2 och 3?

Intervallet mellan dos 2 och dos 3 för covid-19-vaccination ändrat Innehållet gäller Kalmar län För dig som är aktuell för att ta en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin är det nu möjligt att boka en tid om 5 månader har gått sedan dos 2. Du som är 65 år eller äldre (född 1956 eller tidigare) rekommenderas sedan en tid tillbaka en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin.
Visa hela svaret

Kan man ta dos 3 efter 5 månader?

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader — Folkhälsomyndigheten Publicerat 12 januari 2022 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.
Visa hela svaret

Hur många månader mellan dos 3 och 4?

Vaccination av personer 30 år och yngre som fått en dos av Spikevax – Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 30 år och yngre som har fått den första vaccindosen med Spikevax erbjuds andra dosen med Comirnaty eller Nuvaxovid. Rekommenderat intervall mellan doserna är 4–7 veckor.
Visa hela svaret

När får man inte ta tredje Covidvaccin?

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

 • Fram till 1 mars 2023 gäller nuvarande rekommendationer för primärvaccination och påfyllnadsdoser. Läs mer om nuvarande rekommendationer på webbsidan: Från och med 1 mars 2023 kommer nya rekommendationer för påfyllnadsdoser för riskgrupper och äldre. Det som gäller då är att personer från 80 år och äldre och personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Personer från 65 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år. Doserna fördelas på detta sätt under året:
  • Våren 2023, från 1 mars:
   • Med start den första mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, att vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos.
   • Det finns då även en möjlighet för vaccination med en påfyllnadsdos för personer mellan 65 och 79 år och personer från 18 år i riskgrupp.
  • Hösten 2023:

   Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllandsdos.

  Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars är ännu inte beslutade.

 • Risken för allvarlig sjukdom i covid-19 stiger med ökande ålder. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. Enligt svenska data är det främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt. Därför rekommenderas vaccination med höstdosen från 65 års ålder i Sverige.
  • Rekommendationerna skiljer sig något mellan olika länder i världen och inom Europa, men bedömningen är samstämmig om att det är av stort värde för äldre personer att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19 genom upprepad vaccination.
  • Även för yngre personer med risk att få en allvarlig covid-19-sjukdom, är vaccination enligt gällande rekommendationer det bästa sättet att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19.
  • Läs mer:
 • Det finns flera godkända vaccin anpassade till olika omikronvarianter. Vaccinen börjar levereras till Sverige under september och oktober månad för vidare transport ut till regionerna. De anpassade vaccinerna kommer successivt in i den pågående vaccinationsinsatsen mot covid-19. De variantanpassade vaccinen är enbart godkända för påfyllnadsdos. Alla vaccin som finns tillgängliga från september bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19. Det gäller alla variantanpassade vaccin liksom de vaccin som hittills har använts.
 • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, enligt nuvarande rekommendation. Vaccin kommer även finnas tillgängligt för de mellan 18 och 64 år som av personliga skäl vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande höst/vintersäsong. Regionerna kommer att tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och erbjuda vaccin till dos 1–3 för den som ännu inte tagit dessa doser. Risken för allvarlig sjukdom bedöms vara låg för friska personer under 65 år som har vaccinerats med tre doser, och därför rekommenderas inte en fjärde dos till denna grupp. Risken för allvarlig sjukdom stiger med åldern men varierar också hos personer under 65 år. Läs mer:
 • Personer som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 år, rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från och med 1 september. Detta gäller oavsett antal tidigare givna doser, enligt olika rekommenderade scheman. Höstdosen behövs för att upprätthålla skyddet hos personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer med ett gott immunförsvar. Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:
  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.

  Läs mer:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av vaccin mot covid-19. Det gäller de som riskerar att ha ett svagare skydd av dos 1 och 2 och första påfyllnadsdosen (dos 3) än andra personer, och som dessutom har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 på grund av sin ålder. Dos 4 erbjuds till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 65 år och äldre. Patientgrupper med ett måttligt eller kraftigt nedsatt immunförsvar inklusive vuxna med Downs syndrom rekommenderas också en andra påfyllnadsdos. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i Sverige och risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men effekten avtar efter en tid, särskilt hos äldre och personer med nedsatt förmåga att utveckla ett skydd efter vaccinationen. Läs mer:
 • Påfyllnadsdoser är en del av vaccinationen mot covid-19. För vaccination mot covid-19, precis som för många andra vaccinationer, behövs påfyllnadsdosen för ett bibehållet skydd. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, och virusvarianten omikron är mer smittsam än tidigare varianter. För att skydda dig själv mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast tre månader efter att du fick dos två av primärvaccinationen. Vissa grupper erbjuds en andra påfyllnadsdos (dos 4) tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen.
 • 12–17-åringar kommer i dagsläget inte att få en påfyllnadsdos. Yngre personer svarar bättre på vaccination än äldre, och vaccinationsskyddet bedöms hålla länge mot allvarlig sjukdom för denna grupp, enligt nuvarande data. Det gör att den yngre åldersgruppen ännu inte rekommenderas en påfyllnadsdos. Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till grupper av befolkningen där den medicinska nyttan av vaccinationen är stor. Det vill säga, där vaccinationen gör skillnad för risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19. EU-kommissionen tar dessa fakta i beaktande och har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte ska gälla barn under 18 år. För mer information, gå till e-Hälsomyndighetens frågor och svar. Se frågan “Behöver jag en påfyllnadsdos för att kunna resa?”
 • Covid-19 är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller ej. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas. Tack vare att så många har vaccinerat sig har vi en hög immunitet i befolkningen. En hög immunitet innebär att vi har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket bidrar till att vi nu slipper restriktioner. Men det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss och behåller en hög immunitet som skydd mot nya virusvarianter. Läs mer om klassificering enligt smittskyddslagen:
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen? Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period. Läs mer på,
 • Tre doser vaccin mot covid-19 ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom och död hos vuxna. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som är 18–64 år vaccinerar sig med tre doser vaccin mot covid-19.
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. För förstärkta influensavaccin rekommenderas dock sju dagar mellan dessa och Nuvaxovid. När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) kan de flesta ges till vuxna samtidigt som vaccin mot covid-19, efter bedömning av vaccinatören.
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: Ambassaderna har även Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate). Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.
  1. Läs mer om
  2. Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på
  3. Läs mer om
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra. Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna. Läs mer:
 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos. Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på,
 • Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.
 • Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin. Det finns ännu endast begränsad erfarenhet av en kombination av ett mRNA-vaccin och ett proteinvaccin. Men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras. Läs mer:
 • De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt. Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.
 • Nej, friska barn och unga löper inte någon stor risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Eftersom vaccinerna skyddar mot just allvarlig sjukdom har Folkhälsomyndigheten beslutat om att avsluta den allmänna vaccinationen mot covid-19 för barn och unga under 18 år. Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som kan vaccinera sig mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.
 • I nuläget är det inte möjligt att vaccinera mot covid-19 under 18 års ålder efter den 1 november 2022 då den allmänna rekommendationen för barn och unga avslutas. Särskilda grupper av barn och unga kan fortfarande vaccineras mot covid-19 i samråd med ansvarig läkare.
 • Efter den 1 november 2022 har vi i Sverige inte allmän vaccination mot covid-19 till barn som är under 18 år. Därför kompletteras inte en vaccination som är påbörjad utomlands, om barnet är under 18 år.
  • Efter 18 års ålder gäller de rekommendationer som gäller för vuxna från 18 år.
  • De barn som har en sjukdom, ett tillstånd eller en diagnos som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner eller som har ett påtagligt nedsatt immunförsvar kan erbjudas en vaccination mot covid-19 i samråd med sin doktor.

: Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret