När Får Man Brev Om Mönstring?

0 Comments

När Får Man Brev Om Mönstring
Samma år som du fyller 18 kommer du att få hem ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstringsunderlag och mönstring, Du fyller i mönstringsunderlagen på webben och svarar på frågor om dig själv och din hälsa. Efter några månader får du besked om du kommer att kallas till mönstring för att göra tester.

Hur lång är utbildningen? Grundutbildningen är mellan 6-15 månader beroende på vilken inriktning du blir antagen till. Kommer alla som fyller 18 år att kallas för att göra grundutbildning? Nej, alla kommer inte att kallas. Det året du fyller 18 år kommer du att behöva fylla i mönstringsunderlaget som är ett webbaserat frågeformulär. Om du inte blir kallad men uppfyller antagningskraven kan du göra en egen ansökan om att få göra grundutbildningen. Kommer jag behöva avbryta mina gymnasiestudier? Nej, om du studerar på gymnasiet och blir uttagen till för att göra grundutbildning kommer den att starta efter det att du är klar med din gymnasieutbildning. Hur bedöms vilka som är lämpliga? Lämplighet, värderas både i mönstringsunderlaget och vid själva mönstringen. Intresse och motivation är en viktig del av lämpligheten. För dig som söker frivilligt är det samma tester som för dem som kallats till mönstring. Hur många utbildas varje år? Behovet varierar från år till år. Hur gör jag om jag inte blir kallad men ändå vill göra grundutbildning? Kan jag fortsätta i Försvarsmakten efter grundutbildningen? Ja, det kan du. Om du blivit godkänd på utbildningen kan du söka anställning som soldat eller sjöman eller engagemang i Hemvärnet. På sidan Lediga jobb hittar du samtliga lediga tjänster, militära som civila. Du kan också söka till en officersutbildning, Vad händer om jag vill avbryta utbildningen? Alla som genomför grundutbildning i Försvarsmakten omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Du har därmed en skyldighet att fullfölja utbildningen. Det kan finnas skäl för att avbryta grundutbildningen. Beslut om avbrott kan fattas av Försvarsmakten eller Plikt- och prövningsverket. Vad händer om jag struntar i att dyka upp till mönstringen eller grundutbildningen? Den som fått en kallelse till mönstring eller grundutbildning är skyldig att inställa sig och genomföra utbildningen enligt lagen om totalförsvarsplikt. Om du inte kommer till mönstringen utan att ha giltiga skäl kan du åtalas och dömas till böter eller fängelse. Vad är “lumpen” för något? “Lumpen” är gammal slang för grundutbildning i Försvarsmakten. Det är inte ett ord som används i Försvarsmakten. Vi kallar det helt enkelt för grundutbildning eller GU. Läs mer om grundutbildningen,

Om du blir antagen till grundutbildning med värnplikt kommer din utbildningstid vara mellan 6–15 månader. Längden beror på vilken utbildning du blir antagen till. Blir du antagen till en längre är givetvis din ersättning också högre. Dessutom har du såklart möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten efter grundutbildningen.

Du kan söka jobb som soldat eller till någon av våra officersutbildningar eller engagera dig i Hemvärnet. Efter grundutbildningen blir du krigsplacerad och kan bli inkallad till repetitionsövningar eller om Sverige befinner sig i kris eller krig. Vill du veta mer om hur du kan göra grundutbildning med värnplikt, vilka fördelar och möjligheter det ger dig? Läs mer om grundutbildningen,

Information om vilka som väljs ut och kallas hittar du på Plikt- och prövningsverkets webbplats. Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.

Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.

Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.
Visa hela svaret

När får man besked om mönstring 2022?

Mönstring Det året du fyller 18 år ska du svara på mönstringsunderlaget. Dina svar avgör om du blir kallad till mönstring, eller inte. Du får kallelsen till mönstring ungefär två månader innan det är dags att mönstra. När du kallas beror dels på vilket datum du är född och dels på var i landet du bor.
Visa hela svaret

Hur vet jag om jag blir kallad till mönstring?

Det år du fyller 18 blir du ombedd att svara på ett frågeformulär på webben. Formuläret kallas mönstringsunderlaget. Plikt- och prövningsverket använder sedan uppgifterna för att bedöma om du ska kallas till mönstring eller inte. Om du kallas – och din mönstring blir godkänd – skrivs du in till en grundutbildning med värnplikt.
Visa hela svaret

Varför har jag inte fått brev om mönstring?

Om du tillhör de som inte ska mönstra får du ett besked med rubriken “Plikt- och prövningverket kommer inte att kalla dig till mönstring”. Det kan finnas flera orsaker till att du inte kallas till mönstring. De tre vanligaste är:

Du uppfyller kraven för att mönstra men eftersom det bara är ett begränsat antal som kallas till mönstring finns det ingen plats till dig. Om du vill göra värnplikten kan du göra en egen ansökan.Du har en kronisk sjukdom eller skada som gör att vi bedömer att du inte har förutsättningar att klara en värnpliktsutbildning. Vi utgår från uppgifterna i mönstringunderlaget. När du svarade på frågorna har du svarat på ett sådant sätt att vi bedömer att du inte ska kallas till mönstring.Du har personliga förutsättningar som gör att du inte kommer kallas till mönstring. Det kan till exempel vara att du går klart gymnasiet ett år senare än årskullen.

Eftersom du har lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget och fått ditt besked har du gjort det du är skyldig att göra enligt lagen om totalförsvarsplikt.
Visa hela svaret

När får man svar Efter mönstring?

Fysiskt arbetsprov (cykeltest) – To view this video please enable JavaScript Det fysiska arbetsprovet genomför du på en testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

 • Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm.
 • Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt så att ingen som cyklar mår dåligt.
 • I så fall avbryter vi cyklingen omedelbart.
 • Den psykologiska prövningen består av ett teoretiskt test (inskrivningsprovet) samt en psykologintervju.

Psykologen använder resultatet av testet och intervjun för att bedöma dina psykologiska kapaciteter, din allmänna psykiska resursstyrka och hur lämplig du är för ansvarsfulla befattningar. Under mönstringen får du lunch. Lunchen äter du i våra lokaler.

Vår personal berättar när du kan gå och äta och när du senast ska vara tillbaka igen. I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina testresultat. Inför samtalet kan du förbereda dig genom att läsa på om olika befattningar och fundera över vilken som skulle passa dig.

Du har möjlighet att lämna önskemål om utbildning eller befattning, men exakt vilken du skrivs in till bestäms av Plikt- och prövningsverket. Vi tittar på dina resultat från mönstringen och ser vilken befattning inom Försvarsmakten du är mest lämpad för.

 • Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska genomföra grundutbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in.
 • Senast fyra månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked.
 • Beslutet får du på “Min sida”.
 • Om du måste övernatta när du ska mönstra gör du det i första hand i våra lokaler.

Reser du långt kan du få övernatta i våra lokaler dagen innan du ska mönstra, hör av dig till vårt kontaktcenter så hjälper de dig. På prövningskontoren finns sovsalar med sängar, sängkläder och kuddar. Ta med dig hygienartiklar och sovkläder. Det är tillåtet att använda mobilen i till exempel våra sovsalar när mönstringen är klar för dagen.
Visa hela svaret

Hur många blir antagna till mönstring 2022?

Dela Nu får alla ungdomar födda 2003 som svarat på mönstringsunderlaget besked om de kommer att kallas till mönstring eller inte. Det är ungefär 16 000 ungdomar som kommer att kallas till mönstring av de cirka 100 000 som svarade på mönstringsunderlaget.

Plikt- och prövningsverket har ett informationsuppdrag inskrivet i myndighetsinstruktionen som innebär att vi ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär. Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar oss hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag. Sedan tidigare finns en chatbot i Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen samt en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen.

– Totalförsvarsplikten är oftast något helt nytt för 18-åringarna. De kanske inte heller känner någon som har mönstrat och vet inte vad som händer under dagen de ska mönstra. Det är en skyldighet att mönstra om man blir kallad och därför är det viktigt att alla är väl förberedda och vet vad som gäller, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket.

 • Mönstringsunderlaget skickades i januari till drygt 104 000 ungdomar födda 2003, och över 96 procent av dem har svarat på frågorna.
 • Av de ungdomar som lämnade godkända svar till mönstringsunderlaget har 16 000 valts ut för att mönstra.
 • Själva kallelsen med datum och tid skickas ut till den som ska mönstra ungefär två månader innan mönstringsdagen.
You might be interested:  Vad Kostar Ett Rekommenderat Brev?

De som efter mönstringen väljs ut att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Både fysiska och psykiska förutsättningar samt inställning till att göra grundutbildningen påverkar bedömningen.

 1. Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige.
 2. Av de 16 000 som kallas att mönstra är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt.
 3. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2003 är sommaren 2022.
 4. Den som inte kallas till mönstring, men som är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt, kan precis som tidigare göra en egen ansökan.

Bifogat finns statistik över antalet som ska mönstra nedbrutet på län och kommun.
Visa hela svaret

Hur svårt är IQ testet på mönstringen?

I-prov 2000 – Dagens I-prov (I-prov 2000) bygger i sin tur vidare på samma teorier som I-prov 94, men har därutöver blivit adaptivt. Det vill säga att testet anpassar (lätt, medel eller svår) sig efter hur testpersonen presterar på varje del. Detta innebär att provet kommer bli svårare eller lättare beroende på din prestation.

 1. Trots detta var det 7% som inte klarar lägsta nivån vid mönstring (2008 var det 14% som ej blev inskrivna på grund av resultatet på I-provet).
 2. Just att provet är adaptivt gör det unikt i Sverige som verktyg.
 3. Provet mäter den generella begåvningen (G), samtidigt som provet även mäter generell visualiseringsförmåga (Gv) och generell kristalliserad intelligens (Gc).

Gv visar individens generella spatiala förmåga (alltså hur ett objekt ser ut om man vrider på det) och Gc visar den verbala (ordförståelse). För att kunna jämföra individer med varandra modifierades provet något 2002. När Får Man Brev Om Mönstring Carlstedt & Annell (2010) I-prov 2000 innehåller, precis som I-prov 94, tio (10) deltest; tre (3) verbala, fyra (4) spatiala, två (2) problemlösningstest samt ett (1) teknisk förståelse. Den mönstrande har 80 minuter på sig att slutföra provet. Det genomsnittliga resultatet 2014 var 5,7 för såväl kvinnor som män,

För att kunna ansöka till officersprogrammet krävs ett resultat på minst sex (6), Under 2016 genomförde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en förstudie för att framtidssäkra begåvningstestet. Studien kom fram till att I-provet är stabilt över olika grupper och har därmed god reliabilitet såväl som validitet.

Däremot verkar det pågå ett fortsatt arbete för att modifiera provet i framtiden. När Får Man Brev Om Mönstring En ytterligare anledning till att provet inte förändrats under nästan 20 år är att provet har två (2) parallella versioner av två (2) deltest. Beroende på när personen som ska testas är född kommer en särskild version visas. Detta tillsammans med att testet är dynamiskt gör att det inte går att förutse vilka frågor en individ kommer få.

Det vill säga, om du skriver provet fler gånger och får samma frågor beror det på att du presterar likadant som sist du genomförde testet. Således är provet mindre sårbart för eventuella “läckor” likt ordinarie skolprov. Den inledande delen av testet, ett så kallat vägledningstest, avgör vilken svårighetsgrad på Synonymer 1 som du kommer få.

Därefter anpassar sig testets svårighetsgrad för varje steg du tar framåt. Anledningen till att det finns språkliga tester med är att studier visat att de är generellt god mätare av G. Och G i sin tur anses vara en god indikator för hur en individ kommer prestera under exempelvis en utbildningssituation. Precis som de fysiska testerna anges I-provet utifrån en 9-gradig skala. Innan 2001 ändrades underlaget för normen var tredje år. Men då mönstringsunderlaget, alltså antalet som mönstrade, förändrades drastiskt under början på 2000-talet fastslogs att mönstringspopulationen från 2001 skulle bli en fastslagen norm.

Som tidigare nämnts var det genomsnittliga resultatet år 2014 5,7. Bland de tillgängliga statistik dokument som finns på Rekryteringsmyndighetens webbplats visar att medelvärdet under början på 2000-talet var kring fem (5) på begåvningstestet. Det militära högskoleprovet (MHS-prov) är förvisso även det på en niogradig skala.

Däremot är det inte överförbart på I-provet eller vice versa, baserat på att normen är en annan jämfört med mönstringsunderlaget för I-provet. Ett generellt råd för att prestera bättre på exempelvis de verbala delarna under det civila högskoleprovet är att läsa mycket böcker och dagstidningar.

 1. Detsamma kan sägas gälla här.
 2. Genom ett uttökat ordförråd hjälper du dig själv att prestera bättre på de verbala delarna.
 3. Det finns gott om roliga tester på internet där du kan testa att vrida och vända på objekt.
 4. Däremot råder jag ingen till att betala pengar för att köpa test eller litteratur för att prestera bättre.

Det kommer vara att kasta pengar i sjön. Det bästa rådet inför provet är att vara utvilad och inte stressa igenom testet. Utsatt tid gäller, se till att använda den för att svara rätt istället för att riskera att slarva på grund av högt tempo.
Visa hela svaret

Måste man kriga om man går lumpen?

Alla mellan 16 och 70 år som bor i Sverige ingår i Sveriges totalförsvar och måste vara med och förbereda Sverige för krig, om det behövs.
Visa hela svaret

Kan man bli hemskickad från lumpen?

Vad kan påföljden bli om man avbryter värnplikten utan tillstånd? Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag beklaga situationen hon hamnat i, tråkigt att hon inte trivs.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad påföljden kan bli om din dotter lämnar militärtjänsten utan tillstånd.

Jag utgår ifrån när jag besvarar frågan att din dotter genomför militär grundutbildning. Vad kan påföljden bli om en person avbryter sin militära grundutbildning? Alla som genomför militär grundutbildning från och med 1 januari 2018 omfattas av, Man har därmed en skyldighet att fullgöra utbildningen.

I finns regler om vilka straff en person kan få om han/hon uteblir från värnplikten. Det står tydligt i lagen att en person som avbryter sin grundutbildning kan få böter eller fängelse i högst ett år. Din dotter kan alltså dömas till böter eller fängelse i högst 1 år om hon lämnar grundutbildningen utan tillstånd.

 1. Så jag skulle verkligen avråda henne ifrån att sticka därifrån.
 2. Böter, hur mycket? Hur mycket böter en person döms till att betala avgörs genom att ta hänsyn till bland annat personens ekonomi (årsinkomst, bidrag, skulder, levnadsstandard m.m.) och hur allvarligt brottet är.
 3. Eftersom att jag inte har dessa uppgifter kan jag inte svara på hur mycket din dotter skulle kunna få betala i böter.

Jag kan dock säga vad som är max och minimum gällande böter. Det vanligaste är att domstolen dömer ut dagsböter och det minsta antalet dagsböter är 30 st och det högsta antalet är 150 st, att storleken på varje bot kan vara mellan 50 kr till 1000 kr. Fängelse, hur länge? En person som lämnar grundutbildningen utan tillstånd kan få ett fängelsestraff på max ett år.

Hur kan ett avbrott påverka henne i framtiden? Jag kan inte svara på hur ett avbrott kommer påverka henne i framtiden. Om du syftar på om det kan påverka henne i arbetslivet så kan det bero helt på vilken arbete hon vill ha. Det jag kan säga är att om hon blir dömd för brott mot så hamnar det i belastningsregistret.

Ett avbrott är inte alltid olagligt Ett avbrott behöver inte alltid leda till påföljder. Det finns också godtagbara skäl till att avbryta utbildningen. Godtagbara skäl kan vara om personen som ska fullgöra utbildningen har fysiska eller psykiska problem.

Beslut om avbrott kan fattas av Försvarsmakten eller Rekryteringsmyndigheten. Vad kan hon/du göra? Jag rekommenderar inte att din dotter lämnar utbildningen utan tillstånd. Hon borde kontakta en ansvarig där hon är stationerad och förklara sin situation. Hon kan försöka få tillstånd att avbryta grundutbildningen alternativt flyttas till en annan plats eller byta grupp.

Om du vill ha mer information om värnplikten rekommenderar jag att du kontaktar försvarsmakten. Deras kontaktuppgifter finns på, Det kanske känns bra att få svar på eventuella frågor och funderingar direkt från den ansvariga myndigheten. Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, : Vad kan påföljden bli om man avbryter värnplikten utan tillstånd?
Visa hela svaret

När görs utökad mönstring?

Vissa befattningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny befattning, eller så placeras du i utbildningsreserven.
Visa hela svaret

Kan man bli tvingad till mönstring?

Publicerad: 2 mars 2017 Uppdaterad: 4 juni 2018 På torsdagen beslutade regeringen att återinföra den allmänna värnplikten i Sverige. Men vad innebär det egentligen? Här är några av frågorna som dykt upp – och svaren. 13 000 kommer kallas till mönstring.

Vad innebär det nya förslaget? Den nya värnplikten gäller både kvinnor och män. Alla som är födda år 1999 eller senare ska omfattas av plikt att göra militärtjänst om de tas ut. Varför återinförs värnplikten? Bakgrunden till beslutet är en försämring av det säkerhetspolitiska läget samt att rekryteringen av frivilliga inte uppnått förväntningarna. – Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till SVT. Vilka kommer att kallas till mönstring? Mönstringsplikten införs den 1 juli i år. I ett första skede kommer de cirka 180 000 ungdomar som är födda 1999 och 2000 att beröras. Alla i varje årskull kommer att få information om vad återinförd värnplikt innebär. Cirka 13 000 personer per år kommer att kallas till mönstring. Hur många kommer behöva göra lumpen? Cirka 4 000 värnpliktiga och frivilliga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019. Kan man bli tvingad mot sin vilja? Ja. Men såväl regeringen som utredaren Annika Nordgren Christensen säger att risken är liten. Varje år är 7 000 kvinnor och 13 000 män intresserade av utbildningen. Och det är som sagt endast 13 000 som väntas behöva mönstra. Vad händer om man vägrar? Den som kallats till mönstring men vägrar dyka upp kan enligt lagen om totalförsvarsplikt dömas till böter. Den som uppsåtligen avviker från värnplikt kan dömas till högst ett års fängelse, om det klassas som brott mot totalförsvarsplikten. Behövs fler värnpliktiga i framtiden? Antalet som behöver kallas in till värnplikt kan öka på sikt beroende på säkerhetsläget. För 2018 och 2019 har regeringen beslutat om 4 000 årligen. Från 2023 kan det komma att behövas 8 000, enligt utredningen. Hur länge pågår utbildningen? Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan värnpliktiga tas ut för grundutbildning i som mest 615 dagar. De som gjorde lumpen i det gamla pliktsystemet tjänstgjorde i 80–450 dagar. Kan man avbryta utbildningen? I dag är det frivilligt – man kan i princip bara ta av sig uniformen och åka hem. Men med det nya systemet blir man skyldig att slutföra sin utbildning. Det kan dock finnas giltiga skäl för att få avbryta.

You might be interested:  Hur Länge Ligger Paket Hos Ombud?

Visa hela svaret

Hur många procent klarar mönstringen?

29 punkter visar stegen fram till värnplikt – Publicerad: 18 mars Uppdaterad: 18 mars Av 100 000 som kontaktas får drygt 6 000 göra lumpen. Vilka krav gäller? Hur mönstrar man? Och vad händer om man vägrar? Aftonbladet har kartlagt vad som gäller från första kontakt till att man rycker in i värnplikten. En kvinnlig soldat med automatkarbin i täten för en grupp värnpliktiga. I januari skickade Plikt- och prövningsverket ut ett så kallat mönstringsunderlag till cirka 106 000 svenska ungdomar födda 2004. Nästan 97 procent av dem svarade på frågorna. Av dem har drygt 19 000 valts ut för att mönstra, uppger Plikt- och prövningsverket i ett pressmeddelande. Livgardet i Kungsängen, Stockholm. Foto: Tomas Oneborg/SvD – Det som vi skickar hem till dem i brevlådan är det som ger mest uppmärksamhet. För de här ungdomarna brukar inte få någonting i sin brevlåda, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket.
Visa hela svaret

Hur mycket böter får man om man inte svarar på mönstring?

Brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) ledde tidigare till 500 kr i penningböter. Sedan regeringen 2017, med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och Sveriges försvarsberedskap, har beslutat att värnplikten ska återinföras och mönstring åter ska ske, har bötesstraffets storlek ifrågasatts.

 • Bötesstraffet har i målet höjts till 2 000 kr.
 • Riksåklagaren har med hänvisning till återinförandet av värnplikten och mönstringen gjort gällande att brott mot totalförsvarsplikten har ett betydligt högre straffvärde än tidigare.
 • Domstolarnas praxis har varierat.
 • Riksåklagaren har därför överklagat till Högsta domstolen och begärt att straffet ska bestämmas till minst 2 000 kr.

Högsta domstolen har beaktat det bakomliggande syftet med kriminaliseringen, att det rör sig om en pliktlagstiftning, och gjort en jämförelse med andra brott. Straffet har bestämts till penningböter 2 000 kr.
Visa hela svaret

Får man kalsonger i lumpen?

Inryck – Hur hittar jag till Ledningsregementet? Ledningsregementet är placerat i Enköping cirka 50 minuters bilväg från Stockholm. Enköping har goda kommunikationer med flera stora städer och många av våra anställda pendlar till arbetet. Från Stockholm – cirka 40 minuter med tåg.

Från Västerås – cirka 15 minuter med tåg och 30 minuter med buss. Från Uppsala – cirka 50 minuter med buss. Från stationen finns det två sätt att ta sig till regementet. Du kan antingen ta dig till fots, eller ta buss 804 mot Öresundsbro Uppsala (3 min) från stationen till hållplats Stenvreten, Därefter går du 128 m mot Garnisonsvägen 1.

Vad ska jag ha med mig när jag rycker in? Till inrycket är det bra att ha med sig en egen klocka, träningskläder, egna träningsskor, hygienartiklar, rakhyvel och ett extra civilt ombyte. Egna underkläder om så önskas. Fotvårdsartiklar, plåster, skavsårsplåster, tejp, och vätskeersättning,

Dagersättning, 146kr/dag. Det motsvarar ca 4380kr/mån. Förplägnadsersättning, 75kr/dag Fri mat och boende Fri sjukvård och akut tandvård Fria resor till och från hemmet vid ledighet, in- och utryckning. Tillgång till de kläder och den utrustning som du behöver under utbildningen. Betalt högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, 1-2 gånger. Förutsatt att högskoleprovet sammanfaller under din grundutbildning. Utbildningspremie som är lika mycket som den total dagersättningen du har fått under utbildningen, t ex om du har fått 4390kr*9 månader blir då utbildningspremien 39 420kr.

Vilka ytterligare förmåner får jag ta del av under min utbildning/tid på Ledningsregementet? Du som har blivit antagen till militär grundutbildning har rätt att få anstånd till antagna studier och studieuppehåll för påbörjade studier. Är jag försäkrad under min grundutbildning? Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd.

Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall. Kan jag ansöka om familjebidrag? Du kan söka bidrag till Försäkringskassan för att exempelvis få hjälp med bostadsbidrag och familjepenning. Bidraget kallas familjebidrag och behovsprövat. Familjebidraget innefattar bostadsbidrag, familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag.

Du hittar blanketter för bidragsansökan hos Försäkringskassan, Kan jag få ersättning för hyra och räkningar om jag har eget boende? Ja, gå in på Försäkringskassans hemsida för att ansöka om bostadsbidrag.
Visa hela svaret

Hur mycket får man i lön i lumpen?

Värnplikt – Alla som genomför grundutbildning omfattas värnplikten som är en del av lagen om totalförsvarsplikt. Mer om grundutbildning med värnplikt

Hur långa är utbildningsdagarna? Utbildningen upplevs av många som ganska intensiv. Det är mycket som ska hinnas med på kort tid. Tid för vila och återhämtning inplaneras alltid, men utbildning kan ske på dygnets alla timmar. Vad innebär det att jag får dagersättning? Det innebär att du får 146 kronor för varje dag du tjänstgör. Det motsvarar ungefär 4 380 kronor varje månad. Hur bor jag under grundutbildningen? Under en militär grundutbildning sover du i ett logement (en sovsal) tillsammans med andra rekryter. Även badrum och toalett är gemensamma utrymmen. Dusch med duschdraperi är standard. Det finns även tillgång till ett sällskapsrum där det bland annat finns en TV. Standarden på boendet kan variera mellan olika förband. Under längre övningar bor du vanligtvis i tält. Hur ofta får jag åka hem? Normalt är du ledig varje helg om inte övningar är inplanerade. Första helgen är det oftast inplanerad tjänst. Detaljerat schema kommer du få i samband med utbildningsstarten. Måste jag använda mina egna glasögon under grundutbildningen? Ja, du använder dina egna glasögon eller linser. Vid skjut- och stridsutbildning använder alla skyddsglasögon. Du kommer att få särskilda insatser till skyddsglasögonen och till skyddsmasken.

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected],

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.

Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs mer
Visa hela svaret

Kan man säga nej till lumpen?

Kan jag som söker frivilligt tacka nej om jag inte är intresserad av de utbildningar som jag blir erbjuden? Ja, om du söker frivilligt finns det inget krav på dig att tacka ja till de utbildningar du blir erbjuden.
Visa hela svaret

Är det skatt på lumpen?

Du betalar ingen skatt på ersättningen du får under grundutbildningen. Som anställd betalar du skatt som vanligt.
Visa hela svaret

Hur män slipper mönstra?

Jag har fått brevet – Du har fått brevet för att du fyller 18 år i år och är en av dem som kan kallas till mönstring. Plikt- och prövningsverket som skickat brevet vill få in information om dig, det kallas för mönstringsunderlag och du måste svara på ungefär 60 frågor om dig själv.
Visa hela svaret

Vilka avskaffade värnplikten?

2000-talet – Svenska värnpliktiga 2008. Under början av 2000-talet var värnpliktssystemet utbyggt och utgjorde en del i den svenska totalförsvarsplikten, där även civilplikt och allmän tjänsteplikt ingår. Pliktsystemet byggde på 1901 års system, och övningstiden var mellan 80 och 450 dagar beroende på befattning.

Från 2007 genomförde alla mönstringsskyldiga män ett lämplighetstest via Internet ; baserat på detta kallades vissa av dem till mönstring, Kvinnor kunde begära att få genomföra en antagningsprövning som motsvarade mönstringen. I samband med att Försvarsmakten omstrukturerades med försvarsbeslutet 2000 och försvarsbeslutet 2004, togs allt färre män ut för värnplikt.

År 2009-2010 var det endast cirka 5000 män som ansågs lämpliga för militärtjänst. Som ett led i försvarsbeslutet 2009 beslutade Sveriges riksdag den 16 juni 2009 med röstsiffrorna 153–150 att Sverige skulle låta den allmänna värnplikten vila i fredstid, och från den 1 juli 2010 ersätta den med en frivillig grundläggande soldatutbildning.

Riksdagen beslutade vidare den 19 maj 2010 att ersätta värnpliktsutbildningen med en frivillig militär grundutbildning. Förändringen av värnplikten genomfördes enligt en trestegsmodell. Steg 1: de som hade påbörjat grundutbildning före den 1 juli 2010 kom att genomföra den på frivillig basis. Steg 2: de som antagits till värnpliktsutbildning, men påbörjat grundutbildning efter den 1 juli 2010 kom att erbjudas utbildning på frivillig grund.

Steg 3: de som antagits för värnpliktsutbildning men påbörjat grundutbildning efter den 1 januari 2011 kom att erbjudas en tre månaders frivillig grundutbildning med erbjudande om soldatbefattningsutbildning. Den 24 juni 2010 blev Försvarsmaktens tekniska skola det sista förband som genomförde sin utryckningsceremoni, genom att 59 värnpliktiga soldaterna ur 1.

Tekniska bataljonen muckade inför att värnplikten blev vilande i Sverige. Mönstringen upphörde och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (tidigare Pliktverket) testade därefter frivilliga till Försvarsmaktens militära grundutbildning, Alla 18-åriga svenska medborgare, både kvinnor och män, var efter reformen skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden i ett webbaserat frågeformulär.

Dessa uppgifter samlades in genom beredskapsunderlaget för att kunna användas om värnplikten återigen skulle tillämpas. Den 24 juni 2010 blev Försvarsmaktens tekniska skola det sista förbandet som genomförde sin utryckningsceremoni, genom att 59 värnpliktiga soldater ur 1.

Tekniska bataljonen muckade, inför att värnplikten blev vilande i Sverige. Med ett regeringsbeslut i december 2014 återuppväcktes skyldigheten att genomföra repetitionsutbildning, och den 2 mars 2017 meddelades att 4000 kvinnor och män årligen skulle kallas in från och med 1 juli 2017 (med årskull födda 1999 som första).

I januari 2018 blev Ledningsregementet (LedR) och Göta ingenjörregemente (Ing 2) först ut att ta emot värnpliktiga efter att värnpliktsutbildningen återaktiverats. Den 12 juni 2018 skedde den första större inryckningen då Arméns jägarbataljon tog emot sina 140 värnpliktiga kvinnor och män, som påbörjade en elva månader lång grundutbildning.
Visa hela svaret

Vad händer om man ljuger på mönstringen?

Dessutom är det straffbart att ljuga och vi kommer göra vissa stickprov och kräva läkarintyg, säger han och påpekar att staten bara har beställt 5 100 värnpliktiga till nästa år och att urvalet räcker som det är.
Visa hela svaret

You might be interested:  Presentation Av Sig Själv Personligt Brev?

Hur många klarar lumpen?

Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten De klassiska logementskåpen konstruerades av Arnold Joos på Malungsföretaget Norema som tillverkade 30 000 skåp åt Försvarsmakten. Filmen “Efter 109 år med värnplikt – Rättning framåt” Det här är historien om nära fyra miljoner svenska män och några tusen kvinnor som gjort “lumpen” – generationers benämning på militär grundutbildning i grått, grönt, blått eller kamouflagemönstrat.

Allt mer eller mindre välsittande. Allmän värnplikt infördes år 1901, överlevde två världskrig och det “kalla krig” som följde. Idag har behovet av militär beredskap och förmåga till internationella insatser ändrats. Efter 109 års obruten tjänst blev det dags för värnplikten att mucka. Slutdatumet skrevs till den 30 juni 2010.

Foto: AMF 1901. Det beslutas att indelningsverket ska avskaffas och ersättas med en allmän värnpliktsarmé. Våren därpå rycker cirka 30 000 svenska män in i svenska försvaret. Det är den första kullen av värnpliktiga i ett system där grundutbildningen är 150 dagar med tre repetitionsövningar och omfattar alla män mellan 21-40 år.

Med de redan befintliga resurserna utgörs det svenska försvaret nu av drygt 100 000 man, varav 90 000 i armén och 15 000–20 000 i flottan.1914-1918, Första världskriget bryter ut och det beslutas att försvaret ska rustas upp under en tioårsperiod. Utöver en årlig tillströmning av 30 000 värnpliktiga görs även mobilisering av vissa klasser ur Landstormen och krigsplacerade män inkallas.

Det är främst infanteriet, där varje regemente upprättar två extra kompanier, som förstärks. Dessa extra inkallade styrkor utgör de så kallade “skyddstrupperna” och består av 15 000 man.1925. Kriget är slut, Nationernas Förbund (nuvarande FN) har funnits i fem år och drömmen om evig fred sprider sig.

Här hemma är det Per Albin Hansson som är försvarsminister vid detta “klassiska” nedrustningsbeslut. Värnpliktstiden förkortas, hela 17 militärförband läggs ned och antalet män som gör värnplikt är nere på 27 000. Det får ändå betraktas som en kompromiss – många är de röster som förespråkar total nedrustning.1939-1945.

Andra världskriget bryter ut och upprustning krävs. Grundutbildningen förlängs till 360 dagar och mellan 35 000 och 40 000 värnpliktiga rycker in varje år. I stort sett alla krigsplacerade svenska män inkallas någon gång under beredskapsåren och som mest är 300 000 man inkallade samtidigt.

Beredskapsnivån ligger dock vanligen på mellan 150 000 och 200 000 man.1950-talet. Fortsatt hög beredskap, med stora upprustningar inom försvaret, inte minst det färska svenska flygvapnet. Runt 45 000 man gör värnpliktsutbildningen årligen.1958. Två år efter den så kallade Ungernrevolten kommer ett försvarsbeslut med ytterligare höjd beredskapsambition.

Varje årskull värnpliktiga består nu av runt 50 000 man. Värnplikten gäller alla män mellan 18 och 47 och det svenska totalförsvaret kan, om så krävs, mobilisera 800 000 man. Foto: Armémuseum 1960-talet, Siffran ligger ganska stadigt; runt 55 000 personer mönstrar per år och av dem blir omkring 50 000 krigsplacerade och genomgår sin värnpliktsutbildning.1964. Brukar framhållas som det år den svenska försvarsmakten är som starkast och bäst rustad.

Det svenska försvaret kan vid krig mobilisera 800 000 man. Flygvapnet räknas som ett av de största i världen med över 1 000 flygplan. Det svenska försvaret förfogar över nästan 1 500 stridsfordon.1966–1972. Gradvis sjunkande siffror för alla delar utom lokalförsvar och hemvärn. Två år senare minskar anslagen till försvaret för första gången sedan mellankrigstiden.

Till en början är det mest materialanskaffningen som berörs, medan antalet värnpliktiga förblir relativt oförändrat. Ytterligare fyra år senare, 1972, förkortas grundutbildningen till 227 dagar och det svenska värnpliktssystemet är officiellt ett krympande projekt.1970.50 508 svenska män genomgår värnpliktsutbildning. Uppställning inför helgpermission vid Gotlands kustartilleriregemente, KA 3. Året är 1976. Foto: Mats Rynnes/Armémuseum 1980. Förbandsavvecklingen fortsätter, som en följd av Försvarsbeslutet ’77. De numerära effekterna uteblir dock fortfarande och 50 980 man genomgår värnpliktsutbildning. Någon gång mellan 1986 och 1987: Värnpliktiga från Ing 1, Svea Ingenjörsregemente utanför Södertälje har matrast. Foto: Johan Karlsson/Armémuseum 1986. Sjunkande siffror i kölvattnet av 1982 års Försvarsbeslut. Det totala antalet värnpliktiga är 45 572; det är framför allt antalet värnpliktiga inom marinen som minskar.1990.

Sovjetunionen ska just falla, hårda debatter om försvarets finansiering rasar och det enda som är skrivet i sten är JAS-projektet ska fullföljas. Antalet värnpliktiga som kallas in är nu nere på 41 349. Det har uppskattats att man, i händelse av krig, nu kan mobilisera cirka 500 000 man.2000. Den gradvisa ominriktningen från invasionsförsvar till insatsförsvar har redan slagit igenom; 16 658 svenska män och kvinnor rycker in för militärtjänstgöring i det nya millenniet.2005.

Försvarsbeslutet 2004 anses som en slutpunkt för denna ominriktning; tillsammans med försvarsbeslutet 2000 leder det till den största förbandsnedläggningen i svensk försvarshistoria sedan 1925. Våren 2005 gör 10 169 svenska män och kvinnor värnpliktsutbildning.2008.6 804 svenskar gör sin värnplikt.2010.

 1. Värnplikten blir vilande i fredstid och ersätts istället av så kallad totalförsvarsplikt, som gäller både män och kvinnor mellan 16 och 70.2014,
 2. Regeringen beslutar att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning igen.2017.
 3. Regeringen återinför skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt.

Det innebär att Sverige nu ska tillämpa alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Eftersom lagen nu är könsneutral gäller skyldigheten lika för både kvinnor och män. Den första årskullen som omfattas av förändringen är ungdomar födda 1999. Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats.

 • Fyll i formuläret med dina kommentarer.
 • Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.
 • Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected],
 • Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats.

Fyll i formuläret med dina kommentarer. Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.
Visa hela svaret

Hur många tjejer gör lumpen?

Frivillig militärtjänst för kvinnor lockade i år det genom tiderna största antalet sökande, då 1 675 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst. I framtiden underlättas ansökan till militärtjänst i och med att elektronisk ansökan tas i bruk.1 675 kvinnor hade sökt till frivillig militärtjänst då ansökningstiden gick ut 1.3.2021.

Föregående rekord är från 2018, då antalet sökande var 1 516. Från i fjol steg antalet sökande med cirka 250. Försvarsmakten är synnerligen nöjd med antalet sökande. Från och med 2017 har antalet sökande stabiliserats till över 1 000 sökande per år. Enligt kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko är erfarenheterna av frivillig militärtjänst för kvinnor enbart positiva.

– Vi siktar på att få cirka 2 000 kvinnor i tjänst per år. Vi är på god väg, men fortsättningsvis måste vi effektivera tillgången till information om tjänstgöringen bland unga kvinnor, konstaterar Hulkko. Försvarsmakten erbjuder varje kvinna som valts till tjänstgöring en resultatinriktad utbildning som är fylld av upplevelser.

 1. Försvarsmakten har under de senaste åren kraftigt utvecklat sin utbildning.
 2. Det pågående programmet Utbildning 2020 förnyar undervisningsmetoderna och gör simulering och funktionsförmågan som helhet betraktad till en del av den dagliga utbildningen.
 3. Av det kunnande som uppnåtts under utbildningen har man nytta även efter utbildningen, till exempel inom civila studier och i arbetslivet.

Den respons som de kvinnor som hemförlovats ger i slutenkäten har under de senaste åren hållit hög nivå; man är alltså synnerligen nöjd med kvaliteten på utbildningen. De kvinnor som nu sökt förordnas till tjänst i huvudsak i 2022 års kontingenter, också de sista platserna i sommarkontingenten 2021 fylls.

– Det finns bra tjänstgöringsplatser för alla tjänstdugliga kvinnor, och vi strävar efter att beakta era önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Ta emot utmaningen, det lönar sig, uppmuntrar Hulkko. Den frivilliga tjänstgöringen för kvinnor har etablerat sig. Senaste år hade det gått 25 år sedan lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor godkändes.

Försvarsmakten har under årens lopp redan utbildat över 10 000 kvinnor för reserven. För närvarande gör knappt tusen kvinnor per år militärtjänst. – Kvinnornas motivation är synnerligen hög. Ett tecken på detta är att en proportionellt större andel av kvinnorna utbildas till ledare än vad fallet är bland männen.

 1. Bland annat var en kvinna primus på föregående reservofficerskurs, säger Hulkko.
 2. Att antalet kvinnor ökar gagnar Försvarsmakten på många sätt.
 3. Till exempel i krishanteringsuppgifter behövs allt flera kvinnliga sökande som gjort beväringstjänst.
 4. Genom att kvinnorna tjänstgör höjs försvarsviljan och ökar medvetenheten om det militära försvaret bland hela befolkningen indirekt.

Betydelsen av detta kan inte underskattas, funderar Hulkko.
Visa hela svaret

Hur många ska göra lumpen 2022?

Hur är det med frivilligheten? – Värnplikten som varit vilande sedan 2010 har återuppväckts. En av anledningarna till att plikten återaktiverats är personalbristen inom försvaret. Försvarsmakten har inte lyckats rekrytera tillräckligt många på enbart frivilliga grunder.

 • En utredning tillsattes som rekommenderade en värnplikt med inslag av frivillighet.
 • Utredningen betonade att “frivillighet och motivation” ska väga tungt vid rekryteringen.
 • Målet är att 4000 unga ska utbildas varje år 2018-2019, öka till 5000 per år 2020- 2022 och sedan 8000 unga årligen 2022-2025.
 • Trots att flera partier motiverar sin positiva inställning till värnplikten med att den till största del ska bygga på frivillighet så visar siffror som Dagens Nyheter tagit fram att ungdomar som pliktats in väljs ut framför de som ansökt frivilligt.

Majoriteten av de 4000 ungdomar som kommer genomföra militär grundutbildning i år är värnpliktiga. Samtliga partier står bakom återinförandet av värnplikten utom Feministiskt initiativ som istället vill se en frivillig könsneutral utbildning i krishantering som skall anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Visa hela svaret

När görs utökad mönstring?

Vissa befattningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny befattning, eller så placeras du i utbildningsreserven.
Visa hela svaret

Vad händer om män ljuger på mönstringen?

Dessutom är det straffbart att ljuga och vi kommer göra vissa stickprov och kräva läkarintyg, säger han och påpekar att staten bara har beställt 5 100 värnpliktiga till nästa år och att urvalet räcker som det är.
Visa hela svaret

När startar lumpen 2022?

Monique Militär grundutbildning startar vid flera olika tillfällen och orter under året. På sidan utbildningsstarter under respektive datum kan du klicka på en utbildningsinriktning för att se när du senast måste ha antagningsprövat. Fick du relevant svar på din fråga? Tack för ditt svar! Något gick fel! Vänligen försök igen senare.
Visa hela svaret