Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig?

0 Comments

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig
Det här meddelandet visas på en kontaktpost när ett e-postmeddelande inte har skickats till kontakten. Ett e-postmeddelande som inte skickats skiljer sig från ett e-postmeddelande som avvisats, I de här fallen skickas e-postmeddelandet aldrig från HubSpot, så e-postmeddelandet kan inte avvisas.

HubSpot använder e-postmeddelanden som inte skickats för att bevara ditt rykte som avsändare. Systemet blockerar endast e-postmeddelanden från att skickas om det finns en hög sannolikhet för att e-postmeddelandet inte kommer att levereras eller om det skulle vara olagligt att skicka ett e-postmeddelande till den specifika kontakten.

Du kan se e-postmeddelanden som inte skickats för försäljnings- eller marknadsföringsmeddelanden och ytterligare meddelanden beroende på orsaken till att e-postmeddelandet inte skickats,

Den här mottagaren ser ogiltig ut – tidigare sändningar till den här adressen har avvisats: Det här meddelandet visas när ett e-postmeddelande till mottagaren tidigare har avvisats. Ett tidigare e-postmeddelande till mottagaren har markerats som skräppost: Det här meddelandet visas när ett e-postmeddelande till mottagaren tidigare har markerats som skräppost. Mottagaren har tidigare avregistrerat sig från den här prenumerationstypen : Det här meddelandet visas när mottagaren har avregistrerat sig från den e-posttypen. Mottagaren har tidigare avregistrerat sig från alla prenumerationstyper: Det här meddelandet visas när mottagaren tidigare har avregistrerat sig från alla dina e-postprenumerationstyper. E-postadressen i fältet “till” misslyckades med valideringen: Det här meddelandet visas när mottagarens e-postadress misslyckas med HubSpot-valideringsförsök på grund av ett syntaxfel. Den här “från”-adressen ser ogiltig ut: Det här meddelandet visas när avsändarens e-postadress misslyckas med våra valideringsförsök på grund av ett syntaxfel. Det här företaget har valt bort alla typer av e-post: Det här meddelandet visas när företaget uttryckligen har begärt att inte få e-post från HubSpot-konton. Mottagaren har begärt att inte få någon e-post via HubSpot: Det här meddelandet visas när en enskild mottagare har rapporterat ett e-postmeddelande från HubSpot som skräppost eller uttryckligen begärt att inte få e-postmeddelanden från HubSpot-konton. Det här felet kan också visas om en e-postadress är en känd skräppostfälla, Om du vill häva blockeringen av den här adressen från att ta emot e-post måste du bevisa att kontakten är legitim och vill ta emot e-post. Den här mottagaren har avvisats: Det här meddelandet visas när mottagaren har avvisats globalt, Mottagaren är ogiltig: Det här meddelandet visas när mottagarens brevlåda inte kan nås. Möjliga orsaker till felet är följande:

Mottagarens konto finns inte längre eller har blockerats. Domänen finns inte eller har konfigurerats felaktigt. Bekräfta att e-postadressen är korrekt innan du försöker skicka till kontakten igen. Mottagarens adress kommer från en känd engångsdomän som HubSpot automatiskt blockerar på grund av den höga sannolikheten att e-postmeddelandet kommer att avvisas.

Den här mottagarens domän blockerades: Det här meddelandet visas när det finns en uttrycklig begäran från domänens ägare att inte ta emot e-post som skickas från HubSpot-konton, Mottagaren har ännu inte bekräftat sin prenumeration: Det här meddelandet visas när e-postmeddelandet inte kan skickas eftersom användaren inte har bekräftat dubbel opt-in. Det här e-postmeddelandet har avbrutits: Det här meddelandet visas när användaren avbryter e-postmeddelandet. Det här e-postmeddelandet kunde inte levereras: Det här meddelandet visas när HubSpot Mail Transfer Agents (MTA) misslyckas med att leverera e-postmeddelandet av olika anledningar. Det här e-postmeddelandet skickades inte: Det här meddelandet visas när kontakten inte kan skickas ett e-postmeddelande och HubSpot inte kunde fastställa en specifik orsak till misslyckandet. Mottagaren har inte fått komma med på grund av begränsningen av sändningsfrekvensen: Det här meddelandet visas om du redan har skickat kontaktpersonen det maximala antalet marknadsföringsmejl för månaden, enligt vad som anges i dina e-postinställningar. Den här funktionen är tillgänglig för Marknadsföringshubben Endast företagskonton, Ditt konto har överskridit månadsgränsen för e-postmeddelanden: Det här meddelandet visas när du har överskridit din e-postleverantörs tak för månatliga e-postmeddelanden. Ditt konto har stängts av på grund av bristande efterlevnad eller problem med leveransbarhet: Det här meddelandet visas om du tidigare har brutit mot e-postpolicyer. E-postadressen i fältet “to” godkändes inte: Detta meddelande visas när du försöker skicka till en rollbaserad e-postadress, t.ex. [email protected] eller [email protected], Det här meddelandet visas också om den e-postadress du angett är felstavad, ogiltig eller falsk. Mottagaren har inte längre varit tillgänglig på grund av lågt engagemang: HubSpot undviker att skicka e-post till oengagerade kontakter för att hjälpa dig att upprätthålla ett gott rykte för e-postutskick. Läs mer om gråpost och oengagerade kontakter, Användaren som schemalade det här e-postmeddelandet togs bort: Det här meddelandet visas när användaren som ursprungligen schemalade det enskilda e-postmeddelandet togs bort före den schemalagda sändningstiden. Du har nått en sändningsgräns hos din leverantör: Det här meddelandet visas när din leverantör rapporterar att du har skickat för många e-postmeddelanden under en viss tidsperiod. Varje leverantör tillämpar olika sändningsgränser, så det rekommenderas att du väntar minst en dag innan du skickar igen, eller så kan du kontakta din leverantör för att öka gränsen. Läs mer om gränser för e-postmeddelanden, Mottagarens brevlåda är full: Det här meddelandet visas när mottagarens brevlåda är full och inte kan ta emot några nya meddelanden. Din leverantör har stängt av din inkorg: Det här meddelandet visas när din e-postleverantör har stängt av din möjlighet att skicka e-post från ditt konto. Du måste samarbeta med din leverantör eller företagets IT-administratör för att lösa problemet. Anslutningen till din inkorg misslyckades: Det här meddelandet visas när HubSpot har fått ett anslutningsfel från din e-postserver. Om problemet kvarstår måste du samarbeta med din e-postleverantör eller företagets IT-administratör för att lösa det. Läs igenom de tekniska kraven för att ansluta din inkorg, Autentiseringen av din inkorg misslyckades: Det här meddelandet visas när HubSpot fick ett autentiserings- eller behörighetsfel när du försökte skicka e-postmeddelandet. Försök att återansluta din inkorg och skicka e-postmeddelandet igen. Om problemet kvarstår måste du samarbeta med din e-postleverantör eller företagets IT-administratör för att lösa det. E-postmeddelandet klassificerades som skräppost av mottagarens e-postserver: E-postmeddelandet visas när mottagarens e-postserver kategoriserar e-postmeddelandet som sannolikt skräppost. Skicka som nekad behörighet: Det här meddelandet kan visas när ditt e-postmeddelande har migrerats från en Microsoft 365-hyresgäst till en annan. För att åtgärda det här problemet måste en administratör i den Microsoft 365-hyresgäst som e-postmeddelandet migrerades från ta bort HubSpot Sales-appen som finns under Företagsapplikationer i Azure Active Directory.

You might be interested:  Exempel På Brev Till Lärare?

Visa hela svaret

Varför kan jag inte skicka Mail från min dator?

Kontrollera anslutningen till din e-postserver – Om du har problem med att skicka eller ta emot e-post ska du se till att du kan komma åt din e-postserver.

 1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet. Om du vill skicka och ta emot e-post behöver du tillgång till internet. Kontrollera att enheten är ansluten till Internet.
 2. Försök att skicka e-post via webben: Med många e-postleverantörer kan du komma åt din e-post via en webbplats. Logga in på ditt e-postkonto via webbplatsen och bekräfta att du kan skicka och ta emot e-post där. Om det inte går kan det vara ett problem med din e-postserver. Kontakta din e-postleverantör.
 3. Försök att skicka e-post från ett annat program eller en annan enhet: Om du har ett annat e-postprogram eller en annan dator eller mobil enhet, försök skicka och ta emot e-post från den appen eller enheten. Om det inte går kan det vara ett problem med din e-postserver. Kontakta din e-postleverantör.
 4. Kontrollera statusen för din e-postserver med e-postleverantören: Om din e-postleverantör inte har en webbplats och du inte kan konfigurera din e-post på en annan app eller enhet kontaktar du din e-postleverantör för information om e-postservern är tillgänglig.

Visa hela svaret

Varför kan jag inte skicka Mail Telia?

Har du problem med att skicka och/eller ta emot e-post med ett e-postprogram bör du prova att logga in på http://webmail. telia.com. Fungerar det där så beror problemet oftast på inställningarna i ditt e-postprogram eller en brandvägg i din dator.
Visa hela svaret

Varför kan jag inte skicka?

Lös problem med att skicka eller ta emot meddelanden Bekräfta att Messages är inställd som standardapp för sms. Läs om att ändra standardapp för sms. Kontrollera om operatören stöder sms, mms eller RCS-meddelanden. Kontrollera om du har signal.
Visa hela svaret

Kan inte skicka e-post meddelandet nekades av servern?

Mozilla Thunderbird –

Gå in under Verktyg > Kontoinställningar, Välj Server för utgående e-post, Markera den server du använder för att skicka mail och klicka på Redigera’, Kryssa i Använd namn och lösenord, Fyll i hela din e-postadress under Användarnamn, Klicka på Ok för att spara inställningarna.

: Kan ej skicka e-post
Visa hela svaret

Varför går inte mina Mail iväg?

Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratör –

 1. Kontakta din e-postleverantör eller kontrollera deras statussida för att se om de har problem med tjänsten.
 2. Fråga din e-postleverantör eller systemadministratör om du har aktiverat några säkerhetsfunktioner eller begränsningar, såsom tvåstegsverifiering, för ditt e-postkonto. Du kan behöva ett särskilt lösenord eller begära auktorisering från din e-postleverantör för att få skicka och ta emot e-post på din enhet.
 3. Kontrollera dina inställningar för e-postkontot med din e-postleverantör eller systemadministratör för att säkerställa att de är korrekta.

Visa hela svaret

Varför kan jag inte skicka Mail från min Outlook?

– Om du ser Frånkopplad, Arbetar Offline eller Försöker ansluta., kan Outlook inte komma åt e-postservern och skicka e-postmeddelandet. Välj Skicka/ta emot > Inställningar > Arbeta Offline om du vill växla mellan offline- och onlineläge. Du kan behöva öppna meddelandet och skicka det igen eller välja Skicka/ta emot, Om det inte löser problemet läser du nästa avsnitt.
Visa hela svaret

Varför går det inte att skriva ut Mail?

Det går inte att skriva ut e-postmeddelanden eller bilagor – Avsändaren kan ha skickat e-postmeddelandet med konfidentiellt läge i Gmail aktiverat. Då går det inte att skriva ut meddelanden eller bilagor. Läs mer om meddelanden som skickats med konfidentiellt läge i Gmail,
Visa hela svaret

Vad är POP3 och IMAP?

IMAP tillåter att flera klienter får åtkomst till samma e-postbrevlåda och behåller e-postmeddelanden på servern för att senare kunna komma åt dem via webbmailen. POP3 laddar ner meddelandena och tar bort dem från servern. E-postmeddelandena är då inte längre åtkomliga via webbmailen eller en annan e-postklient.
Visa hela svaret

När försvinner Telia mail?

Varje @ telia.com-adress är kopplad till ett abonnemang, säger du upp abonnemanget försvinner också e-postadressen. Detta gäller även om du har överlåtit ett abonnemang. Vill du återskapa försvunna mejl kan du få hjälp med detta av en Personlig Tekniker.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Fungerar Leverans Med Ups?

Var hittar jag IMAP?

Hitta serverinställningar för Exchange-postlådan – Om du är ansluten till en Exchange-postlåda och inte använder Microsoft 365-e-post, eller om du inte är säker på om du använder Microsoft 365, så letar du upp inställningarna så här:

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook Web App,
 2. I verktygsfältet i Outlook Web App väljer du Inställningar > E-post > POP och IMAP,
 3. Servernamnet för POP3, IMAP4 och SMTP och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan POP- och IMAP-inställningar,

Visa hela svaret

Kan inte verifiera server identiteten?

Webbyrå i Göteborg

 • Gå till Inställningar -> Konton och lösenord -> Lägg till konto
 • Välj Annat
 • Lägg till E-postkonto
 • Skriv in ett Namn, E-postadress, Lösenord och beskrivning och välj sedan Nästa

Välj Imap-konto som typ av konto (Detta är förinställt) Fyll i server för inkommande E-post: Värdnamn, Användarnamn(E-post) & Lösenord Värdnamn: nmail7.ballou.se(din nmail server, du kan fråga oss vilken det är om du är osäker) Fyll i server för utgående E-post, Värdnamn, Användarnamn(E-post) & Lösenord. Får du meddelandet “Det här kontot kan kanske inte ta emot eller skicka e-post. Är du säker på att du vill spara?”Välj Spara

 1. Nu behöver man ändra portar samt se till så SSL är avstängt på kontot
 2. Du hittar ditt konto under menyn “Konton och lösenord” under Inställningar
 3. Välj det skapade kontot och scrolla ner till botten av kontot.
 • Här väljer du först menyn “Server för utgående e-post” SMTP.
 • Välj den primära servern.
 • Serverporten ska vara: 2525
 • Dubbelkolla att “använd SSL” är avslaget.
 1. Tryck på “Avancerat”
 2. Serverporten ska vara: 143
 3. Dubbelkolla att “använd SSL” är avslaget.

Om detta meddelande kommer “Kan inte verifiera serveridentiteten” så är inte SSL avstängt på antingen inkommande eller ugående serverinställningar. Se tidigare punkt för att stänga av SSL. Dina inställningar är sparade! Njut av våra kakor med en härlig kopp kaffe! Vi använder oss utav kakor på den här hemsidan. Vissa för att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, andra för att sidan ska fungera korrekt. Inställningar för samtycke

Nödvändiga kakor
Dessa kakor används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa kakor kan därför inte stängas av. Kakor används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda kakor
Denna typ av kaka hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder kakor till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade kakor analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa kakor används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av kakor kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.

Webbyrå i Göteborg
Visa hela svaret

Vad är Server för inkommande epost?

Android (inbyggd Android e-postklient) –

Navigera till din Androids inställningar och klicka därefter på Appar,

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig

På nästa skärm klickar du på E-post,

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig

Välj dina e-postadresser och klicka på Serverinställningar under Avancerade inställningar, Du kommer då till din Androids skärm för Serverinställningar där du kan få åtkomst till din serverinformation.

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig
Visa hela svaret

Vad är en IMAP server?

IMAP (Internet Messaging Access Protocol) – Med IMAP-konton lagras meddelanden på en fjärrserver. Användare kan logga in via flera e-postklienter på datorer eller mobila enheter och läsa samma meddelanden. Alla ändringar som görs i postlådan synkroniseras mellan flera enheter och meddelanden tas bara bort från servern om användaren tar bort e-postmeddelandet.

Du kan logga in med flera datorer och enheter samtidigt. Ditt e-postarkiv synkroniseras och lagras på servern för att alla anslutna enheter ska kunna komma åt dem. Skickad och mottagen e-post lagras på servern tills användaren tar bort den permanent.

Visa hela svaret

Var hittar jag APN inställningar?

Visa och redigera din APN (Access Point Name) på din iPhone och iPad Läs om hur du visar och redigerar APN för mobildatatjänster på iPhone och iPad. Anslutningspunktens namn (APN) definierar nätverkssökvägen för alla mobildataanslutningar. Vissa operatörer kräver att du anger dina APN-inställningar för att konfigurera ditt mobilnätverk.

 1. Sätt i SIM-kortet.
 2. På iPhone eller iPad går du till Inställningar > Mobilnät > Mobildata.
 3. Under Mobildata väljer du Använd operatörsinställningar.

Om alternativet för att använda operatörsinställningar inte visas följer du anvisningarna nedan för att ange APN-inställningarna. Om du anger fel APN-inställningar kan du förlora mobildataanslutningen och ytterligare kostnader kan tillkomma. Ändra inte APN om du inte uppmanats att göra det av din operatör eller mobilenhetsadministratör.

 • Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata > Mobilt nätverk
 • Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobilnät > Mobilt datanätverk

Om enheten inte har något av alternativen, Om du vill ändra dina inställningar trycker du i vart och ett av fälten och fyller i uppgifterna från operatören. Inställningarna bör sparas automatiskt. Beroende på vilken operatör du har kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för mobildata. Om din operatör kräver en annan APN-inställning kanske du kan använda en konfigurationsprofil med rätt inställning. Om du inte använder någon konfigurationsprofil kan alla ändringar som gjorts av dina APN-inställningar nollställas vid en uppdatering av iOS. Om du redigerar dina APN-inställningar före iOS-uppdateringen återställs dina inställningar till standardvärdena. Du kan behöva ange dina inställningar på nytt efter en iOS-uppdatering. Återgå till operatörens standardinformation för APN genom att gå till Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk > Nollställ inställningar. Om du har installerat en konfigurationsprofil används profilens standardinformation i stället. Om du använder en iPhone eller iPad i en företagsmiljö kanske du måste kontakta din mobilenhetsadministratör för att ändra din APN. Så här ändrar du tillbaka dina APN-inställningar om du ändrade inställningarna som en mobilenhetsadministratör konfigurerade för dig från en konfigurationsprofil:

 • På iPhone: Gå till Inställningar > Mobilnät > Mobilt datanätverk och tryck på Nollställ inställningar.
 • På iPad: Ta bort konfigurationsprofilen och lägg till den igen.
You might be interested:  Hur Postar Jag Ett Paket?

Om du är en mobilenhetsadministratör kan du använda Apple Configurator eller en annan mobilhanteringslösning för att ändra APN och andra avancerade inställningar., : Visa och redigera din APN (Access Point Name) på din iPhone och iPad
Visa hela svaret

Varför levereras inte meddelande?

Det är inte alltid möjligt att leverera meddelanden, till exempel när du eller kontakten förlorar mobil- eller internettjänsten. Messages levererar kontinuerligt meddelanden som inte skickats. Om det finns ett fel eller om du vill testa en annan visningsmetod går det att växla RCS till sms/mms.
Visa hela svaret

Kan inte skicka och ta emot mejl?

Orsak: Vissa POP- och IMAP-e-postkonton använder en utgående e-postserver (SMTP) som kräver autentisering. – Lösning: Aktivera SMTP-autentisering för POP- eller IMAP-kontot. Vissa e-posttjänster kräver autentisering för sin SMTP-server. Om du kontrollerar att dina kontoinställningar är korrekta, men fortfarande inte kan skicka meddelanden, försöker du med att aktivera SMTP-autentisering.

Klicka på Konton på menyn Verktyg, I den vänstra fönsterrutan i rutan Konton väljer du kontot. Under Utgående server klickar du på Fler alternativ, På popup-menyn väljer du autentiseringstyp och anger sedan dina autentiseringsuppgifter om det behövs.

Visa hela svaret

Har min e-post blivit hackad?

Steg 2: Granska aktiviteten och skydda ditt Google-konto som har blivit hackat – Granska aktiviteten i kontot

 1. Öppna Google-kontot,
 2. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Granska säkerhetshändelser på panelen Aktuella säkerhetshändelser,
 4. Titta efter misstänkt aktivitet:
  • Om du ser något som du inte har gjort väljer du Nej, det var inte jag, Skydda sedan kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
  • Om det du ser är sådant som du har gjort väljer du Ja, Om du ändå misstänker att någon annan använder kontot tar du reda på om kontot har blivit hackat,

Granska vilka enheter som använder kontot

 1. Öppna Google-kontot,
 2. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 3. Välj Hantera enheter på panelen Dina enheter.
 4. Titta efter enheter som du inte känner igen.
  • Om du ser en enhet som du inte känner igen väljer du Känner du inte igen en enhet? Skydda sedan kontot genom att följa anvisningarna på skärmen.
  • Om du känner igen alla enheter men ändå misstänker att någon annan använder kontot tar du reda på om kontot har blivit hackat,

Visa hela svaret

Hur återställer man e-post?

– Om du inte hittar ett objekt i mappen Borttaget är nästa steg att leta i mappen Återställningsbara objekt.

 1. I den vänstra rutan av Outlook på webben fönstret, välj mappen Borttaget.
 2. Längst ner på fönstret, välj Återskapa borttagna objekt,
 3. Markera det objekt som du vill återställa och välj sedan Återställ i verktygsfältet eller från läsfönstret.
 4. I Återställ objekt, välj OK, Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig

Var hamnar återskapade objekt? De objekt du återskapar återställs till ursprungsmappen om det går. Om ursprungsmappen inte längre finns återställs objekt på följande sätt:

 • Meddelanden hamnar i inkorgen.
 • Kalenderobjekt hamnar i kalendern.
 • Kontakter hamnar i mappen Kontakter.
 • Uppgifter hamnar i mappen Uppgifter.

Obs!: Du kan också ta bort objekt som visas i Återskapa borttagna objekt dialogrutan. Markera objektet och välj sedan Ta bort, Om du tar bort ett objekt kan du inte använda Återskapa borttagna objekt för att få tillbaka det.
Visa hela svaret

Kan inte skriva epost?

Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratör –

 1. Kontakta din e-postleverantör eller kontrollera deras statussida för att se om de har problem med tjänsten.
 2. Fråga din e-postleverantör eller systemadministratör om du har aktiverat några säkerhetsfunktioner eller begränsningar, såsom tvåstegsverifiering, för ditt e-postkonto. Du kan behöva ett särskilt lösenord eller begära auktorisering från din e-postleverantör för att få skicka och ta emot e-post på din enhet.
 3. Kontrollera dina inställningar för e-postkontot med din e-postleverantör eller systemadministratör för att säkerställa att de är korrekta.

Visa hela svaret

Vad är Server för inkommande epost?

Android (inbyggd Android e-postklient) –

Navigera till din Androids inställningar och klicka därefter på Appar,

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig

På nästa skärm klickar du på E-post,

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig

Välj dina e-postadresser och klicka på Serverinställningar under Avancerade inställningar, Du kommer då till din Androids skärm för Serverinställningar där du kan få åtkomst till din serverinformation.

Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig
Visa hela svaret

Hur återställer man e-post?

– Om du inte hittar ett objekt i mappen Borttaget är nästa steg att leta i mappen Återställningsbara objekt.

 1. I den vänstra rutan av Outlook på webben fönstret, välj mappen Borttaget.
 2. Längst ner på fönstret, välj Återskapa borttagna objekt,
 3. Markera det objekt som du vill återställa och välj sedan Återställ i verktygsfältet eller från läsfönstret.
 4. I Återställ objekt, välj OK, Kan Inte Skicka E-Post Avsändarens Adress Var Ogiltig

Var hamnar återskapade objekt? De objekt du återskapar återställs till ursprungsmappen om det går. Om ursprungsmappen inte längre finns återställs objekt på följande sätt:

 • Meddelanden hamnar i inkorgen.
 • Kalenderobjekt hamnar i kalendern.
 • Kontakter hamnar i mappen Kontakter.
 • Uppgifter hamnar i mappen Uppgifter.

Obs!: Du kan också ta bort objekt som visas i Återskapa borttagna objekt dialogrutan. Markera objektet och välj sedan Ta bort, Om du tar bort ett objekt kan du inte använda Återskapa borttagna objekt för att få tillbaka det.
Visa hela svaret