Hur Stora Brev Får Man Skicka?

0 Comments

Hur Stora Brev Får Man Skicka
Mått och vikt när du ska skicka brev, paket och pall, volymvikt Skicka/Förberedelser Här hittar du tillåtna mått och vikter när du ska skicka brev, paket eller pall. Du kan skicka brev som vykort, i kuvert eller som rulle. Ett brev får väga upp till 2 kg. Tjänsten Värde får dock väga upp till 20 kg.

  • Måttguide för brev i kuvert Längd: minst 14 cm och max 60 cmBredd: minst 9 cm
  • Längd + bredd + tjocklek får tillsammans vara max 90 cm.
  • Måttguide för brev i rulle Längd: minst 10 cm och max 90 cm
  • Längd + dubbla diametern får tillsammans vara max 104 cm och minst 17 cm.

Skrymmande mått för brev Som skrymmande räknas brev/rulle med större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm (gäller ej Rek utrikes). Från och med 1 januari 2022 tillkommer avgiften för skrymmande brev endast vid sändning.
Visa hela svaret

Hur stort får ett kuvert vara?

Mått och storlek på brev

Minimistorlek Minimistorlek för brev är 9 x 13 cm inom Norden och till övriga länder 9 x 14 cm.
Maximistorlek Maximistorlek för brev är bredd + längd + tjocklek = 90 cm, största längd dock 60 cm.
Maximivikt Maximivikt för brev är 2 kg.
Brev i form av en rulle För brev i form av en rulle är minimistorleken längd + dubbel diameter minst 17 cm, längden dock minst 10 cm. Maximistorleken är längd + dubbel diameter högst 104 cm, längden dock högst 90 cm.
Skrymmande brev Ett brev är skrymmande när det är större än ett vanligt brevinkast det vill säga när kortaste sidan är över 25 cm, eller den längre sidan är över 40 cm och/eller när brevet är tjockare än 3 cm. Transporttiden för Priority skrymmande brev är en dag längre. För skrymmande brev uppbärs en tilläggsavgift.
You might be interested:  Postombud Hur Länge Ligger Paket Kvar?

Mått och storlek på brev
Visa hela svaret

Hur mycket får man skicka på ett frimärke?

Brev – Portot betalas med frimärken som finns att köpa hos våra ombud eller i butiken, Läs mer om vad som händer om brevet skickas med för lågt porto,

Max vikt i gram Pris Antal valörlösa frimärken
50 13,00 1
100 26,00 2
250 52,00 4
500 78,00 6
1 000 91,00 7
2 000 104,00 8

Inrikes Brev delas normalt ut inom två vardagar efter inlämningsdagen.
Visa hela svaret

Kan man skicka paket i brevlådan?

Brevlådepaket, är en tjänst som ligger i gränsområdet mellan brev och paket. Den bygger på brevets enkelhet och paketets spårbarhet och service. Mindre paket som levereras direkt till mottagarens brevlåda, här finns också möjligheten att vi lämnar paketet på dörren i en försluten påse.
Visa hela svaret

Vad heter stora kuvert?

Vilken storlek har ett standardkuvert? – För överskådlighetens skull, kan det vara bra att inledningsvis veta om att C4-kuvert är aning större än vanliga kuvert, att C5 motsvarar en s.k. kvarto-storlek och att C6 är den storlek som traditionellt motsvarade ett standardbrev, även om företag numera inte använder dem längre, vilket vi kan läsa om nedan.

Klassificering med bokstaven C och åtföljande nummer är inte en slump. Dessa följer regler enligt ISO 216, som fastslog en internationell standard gällande klassificering av kuvert. Numren är placerade i ordningsföljd samt anger att ett bestämt kuvert är hälften så stort som det föregående numret, Detta innebär att ett C3 är hälften så stort som ett C2, ett C4 är hälften så stort som ett C3 och så vidare.

Dessutom finns en direkt relation med storleken hos pappersark. För att nämna några exempel: C3-kuvert, som är stora, är utformade för att rymma DIN A3-pappersark. C5-pappersark har en storlek som passar i A5-kuvert. Och små C8-kuvert är perfekt utformade för att passa till DIN A8-sidor.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Får Jag Post Postnord?

Hur stort är ett C5 kuvert?

C-format (vanligt för kuvert) –

Format Bredd (mm) Höjd (mm)
C0 917 1 297
C1 648 917
C2 458 648
C3 324 458
C4 229 324
C5 162 229
C6 114 162
C7 81 114
C8 57 81
C9 40 57
C10 28 40

Visa hela svaret

Hur stora paket får man skicka med posten?

Mått och vikt när du ska skicka brev, paket och pall, volymvikt Skicka/Förberedelser Här hittar du tillåtna mått och vikter när du ska skicka brev, paket eller pall. Du kan skicka brev som vykort, i kuvert eller som rulle. Ett brev får väga upp till 2 kg. Tjänsten Värde får dock väga upp till 20 kg.

  • Måttguide för brev i kuvert Längd: minst 14 cm och max 60 cmBredd: minst 9 cm
  • Längd + bredd + tjocklek får tillsammans vara max 90 cm.
  • Måttguide för brev i rulle Längd: minst 10 cm och max 90 cm
  • Längd + dubbla diametern får tillsammans vara max 104 cm och minst 17 cm.

Skrymmande mått för brev Som skrymmande räknas brev/rulle med större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm (gäller ej Rek utrikes). Från och med 1 januari 2022 tillkommer avgiften för skrymmande brev endast vid sändning.
Visa hela svaret

Vad kostar det att skicka stort paket?

Skicka Paket med PostNords Verktyg för Företag. Från och med 1 december är pallpriset 285 kr/pall.
Visa hela svaret

Hur noga är Postnord med vikten?

– Brevet vägde 56 gram i stället för 50 gram, så jag hade ju slarvat, konstaterar Ulf Söderberg. För misstaget kräver Postnord att han betalar 6,50 kronor i utebliven portokostnad samt en administrativ avgift på 35 kronor, totalt 41,50 kronor. Ulf Söderberg ifrågasätter inte att kravet formellt sett är rätt.
Visa hela svaret

You might be interested:  Schenker Paket Hur Lång Tid?

Vad händer om man lägger i fel postlåda?

Brev som inte kan delas ut på grund av att adressen är fel eller för att mottagaren inte finns på den angivna adressen ska i första hand returneras till avsändaren.
Visa hela svaret

Får inte ut paketet i brevlådan?

Omöjligt att få ut paketet – Postnord öppnar en dörr som går till alla fack när de delar ut post, vilket gör att det finns mer plats för dem än vad det gör för de boende som bara öppnar en mindre lucka till facket. Detta gör att det blir omöjligt att få ut paket som är större än luckan ur postfacket.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för brevlådan?

Sätta upp ny eller flytta en postlåda – Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du stämma av placeringen med PostNord. Kontakta vår kundservice för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut.
Visa hela svaret