Hur Många Cigg Är Det I Ett Paket Marlboro?

0 Comments

Hur Många Cigg Är Det I Ett Paket Marlboro
Det som gäller är 16 liter öl, 4 liter vin samt 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin). När det gäller införsel från EU-länder gäller dock förbehållet att alkoholen ska vara för din eller din familjs privata bruk. Hur många cigg är det i ett paket Marlboro? Marlboro.200 st. Jfr-pris 3.4 kr/st.
Visa hela svaret

Hur många cigg år där i ett paket?

En cigg nästan hälften så farlig för hjärtat som ett helt paket De hälsofördelar som storrökare väntas tjäna på att trappa ner har visats inte vara så stora. Ny forskning publicerad i the, som baseras på data från 141 studier, visar att endast en cigarett om dagen ökar risken för hjärtsjukdom och stroke mer än vad många tidigare trott.

I undersökningen jämförs riskökningen hos personer som röker en eller få cigaretter om dagen med risken hos icke-rökare och personer som röker ett helt paket, cirka 20 cigaretter, om dagen. Resultatet visar att män som röker en cigarett om dagen löper 48 % större risk för hjärtsjukdom än icke-rökare, men denna risk motsvarar också hela 46 % av risken hos män som röker ett helt paket om dagen.

För kvinnor som röker en cigarett är risken 57 % större än för icke-rökare, vilket motsvarar 31 % av risken hos kvinnor som röker ett helt paket. Slutsatsen är att en stor andel av den ökade risken för hjärtsjukdom kommer redan vid rökning av ett mindre antal cigaretter.
Visa hela svaret

Hur många cigg år det i ett paket Marlboro gold?

Filter – De flesta cigaretter har ett filter i änden närmast munnen. Filtret filtrerar cigarettröken i samband med inhalering för att ta bort en del av tjäran som finns i röken. Detta gör också att du stabiliserar saliven och modererar förbränningshastigheten.

Pappret på filtret är vanligtvis orange/gul-färgat eller, som på Black Devil, svartfärgat. Mentolcigaretter brukar däremot ha helvita filter. Idag är det förbjudet med smaksatta cigaretter i Sverige. Men i vårt stora sortiment har vi ett komplement till förbudet, som man stoppar i cigarett asken en timme eller två.

Bladen vi erbjuder smakar inte choklad, eller, men väl Fresh Mint alternativt Chill. Dessutom finns nu även för att göra det hela lite mera spännande! Är du intresserad av övriga produkter i kategorin så kan du bara kolla in vårt ständigt växande utbud, An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information: Tack för ditt svar! Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again. Fel An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information: : Marlboro Gold 100’s cigaretter
Visa hela svaret

Hur många cigg år det i ett paket LM?

L&M Red Regular Cut 100’s Cigarett.
Visa hela svaret

Är det dyrt att röka?

Drygt 31 miljarder kronor kostar rökningen samhället varje år, enligt en ny rapport från IHE, Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor. Samhället måste ta sitt ansvar och minska rökningen, Ett rökfritt Sverige år 2025 är möjligt men för att nå dit krävs politisk handlingskraft, skriver företrädare för Cancerfonden och Skandia. Hur Många Cigg Är Det I Ett Paket Marlboro 2004 publicerade dåvarande Statens folkhälsoinstitut en rapport som beräknade samhällskostnaden för rökning i Sverige år 2001 till 26,4 miljarder kronor. Mer än ett decennium har gått sedan den rapporten publicerades och mycket har hänt. Forskningen har gjort nya upptäckter och fler sjukdomar än tidigare kan direkt kopplas till rökning.

Därför presenterar Cancerfonden och Skandia tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i dag en ny rapport över rökningens kostnader. Rapporten visar att rökningen kostar samhället 31 miljarder kronor per år, vilket motsvarar hela primärvårdens kostnader för allmänläkare och sjuksköterskor.

Sjukvårdskostnaderna orsakade av rökningen uppgår till tio miljarder kronor och de informella vårdkostnaderna – när någon tar hand om en sjuk anhörig – uppgår till två miljarder kronor. Dessutom orsakar rökningen produktionsbortfall för drygt 19 miljarder kronor.

Varje år. Ökningen av samhällskostnaderna för rökning kan delvis förklaras med att forskningen har klarlagt fler samband mellan rökning och ohälsa än tidigare. Rökning orsakar betydligt fler sjukdomar än vi tidigare trott. Att rökning kan orsaka lungcancer känner de flesta till men rökning ökar också risken för andra cancerformer, bland andra cancer i strupen och munhålan, i urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmoderhalsen och bukspottkörteln,

En cigarett producerar 7 000 olika ämnen och många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett sextiotal av de ämnen som finns i en cigarett kan orsaka cancer. Dessutom innebär rökning stor risk att dö av hjärtinfarkt, stroke eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Hur Många Cigg Är Det I Ett Paket Marlboro Rökningens kostnader per år:

31,5 miljarder kr totalkostnad 19,6 miljarder kr produktionsbortfall (både i arbete och i hemmet) 9,9 miljarder kr sjukvårdskostnader 2 miljarder kr informell vård (vård av närstående)

Rökningens kostnader räknas inte bara i kronor och ören. Rökning är den ledande påverkningsbara dödsorsaken i höginkomstländer och är ett allvarligt hälsoproblem. Mer än varannan rökare dör i förtid, i snitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Även om rökningen har minskat i Sverige under de senaste årtiondena röker fortfarande var fjärde gymnasieelev och drygt var tionde person dagligen, detta trots de kända riskerna för ökad sjuklighet och dödlighet.

Det är också välkänt att de flesta som börjar röka, gör det i tonåren. Rapporten visar att samhället skulle kunna göra stora besparingar – både i mänskliga och ekonomiska termer – om rökandet minskade. I dag röker drygt tio procent av befolkningen. Om andelen rökare i Sverige skulle minska till fem procent av befolkningen så skulle samhället kunna spara 14 miljarder kronor per år.

Sjukvårdskostnaderna skulle minska med drygt fyra miljarder kronor varje år och kostnaderna för den informella vården skulle sjunka med över 850 miljoner kronor. Även kostnaderna för produktionsbortfall skulle minska med nio miljarder kronor. Rapporten ökar vår kunskap om rökning och dess konsekvenser men fler studier behövs för att ytterligare kartlägga rökningens kostnader för samhället.

Dels behöver sjukvårdskostnaderna för rökningsrelaterade sjukdomar utredas ytterligare, dels behöver anhörigvårdens belysas tydligare då det finns ett stort mörkertal. Men det är ställt utom all tvivel att rökningen kostar samhället stora summor varje år. Nu till hösten väntas tobaksfrågan behandlas i riksdagen.2015 tillsatte regeringen en särskild tilläggsutredning till utredningen om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv.

Utredningen lämnade i mars 2016 sitt slutbetänkande där den föreslår ett antal åtgärder som syftar till att minska bruket av tobak. Utredningen föreslår bland annat ett exponeringsförbud, vilket innebär att tobak måste förvaras utom synhåll för konsumenter.

Studier från andra länder som infört exponeringsförbud visar att förbudet förändrar befolkningens attityder till tobak samt minskar konsumtionen och andelen impulsköp. Särskilt ungdomars attityder, vanor och vilja att experimentera med tobak påverkas. Cancerfonden och Skandia, som delar ett starkt engagemang för en bättre hälsa i samhället, representerar tillsammans två sektorer som både kan och vill verka för ett rökfritt Sverige.

Vi vill bidra till att allt färre börjar röka och att fler slutar röka. Visionen om ett rökfritt Sverige år 2025 är inte orealistisk. Men för att detta ska bli verklighet behövs en tydlig politisk vilja och handlingskraft. Det viktigaste som kan göras här och nu är:

Inför Tobaksutredningens förslag om exponeringsförbud och fler rökfria miljöer. Investera i förebyggande åtgärder för en bättre hälsa. Satsa på kunskapsspridning om hur hälsosamma levnadsvanor kan förebygga ohälsa.

Samhället har ett ansvar att minska rökningen. Vi vet att kraftfulla satsningar för att minska tobaksanvändandet i dag ger framtida vinster, både ekonomiska och hälsomässiga. Genom att agera resolut mot tobaksanvändandet kan samhällets kostnader för rökning halveras, men framför allt kan tusentals liv kan räddas.
Visa hela svaret

Hur många puffar är ett paket cigg?

N One engångspod – Ny version 600 puffar 89 kr För dig som vill sluta röka eller söker ett alternativ till traditionella cigaretter är N One engångspoddar ett alternativ. Dessa disposable poddar kommer i 14 st olika smaker och kräver inga förkunskaper före användning.

Alla poddar är redan förfyllda med smak och behöver inte laddas innan användning. Ett alternativ för dig som föredrar att använda din vape på vägen samt får möjlighet att skifta mellan olika smaker snabbt och enkelt. Att börja med e-cigg är inget som rekommenderas till icke-rökare, särskilt inte engångspoddar innehållandes nikotin.

Disposable el-cigaretter är enkla att använda En fördel med att använda sig av engångspoddar jämfört med traditionella reglerbara moddar / el-cigaretter är att man slipper alla tidskrävande moment som att t.ex. fylla på med smak, byta ut förbrännare eller ladda batterier.

I en engångspodd är allt redan förberett och podden är redo att användas direkt ur paketet. Du behöver alltså inte byta ut några tekniska komponenter eller oroa dig för att glömma ta med e-juice flaskan när du är på väg ut. De håller väldigt bra och är väldigt kompakta och smidiga att ha med i fickan.

Så använder du din N-One engångspod Att använda en N-One podd är väldigt enkelt och kräver ingen som helst förkunskap. N-One e-cigaretter är användarvänliga och aktiveras automatiskt i samband med inhalering av e-juicen. När du inhalerar avger podden ett smakrikt ångmoln innehållandes nikotin.

När du vejpat klart lägger du bara ner engångspodden i fickan, jackan, väskan eller var du än föredrar att ha den, tryggt och säkert utan att oroa dig för att den ska spilla eller tändas. Poddarna är mindre än en tändare vilket gör att de är oerhört smidiga och diskreta oavsett var du tar med dig dem.

Innehåll i N-One e-cigaretter N One disposable e cigaretter kommer färdigladdade direkt ut paketet och klarar c:a 300+ st puffar. Detta motsvarar ungefär 30 st traditionella cigaretter. Det räcker vanligtvis med ett par puffar för att dämpa nikotinbehovet hos normalrökare.

N One poddarna innehåller nikotinsalt vilket är en typ av nikotin som absorberas av kroppen redan vid låga temperaturer. Nikotinsaltet kräver inga starka förbränningstemperaturer vilket gör att det lämpar sig perfekt till N-One poddarna som är kompakta men kraftfulla engångspoddar. N One e-cigaretter innehåller 20mg/ml nikotinsalt samt säljs i 14 st olika smaker.

N One engångspoddar finns i 14 st olika smaker N One e-cigg finns i 14 olika smaker. Du väljer fritt bland mixade bär, fruktmix, traditionell tobakssmak, mentolsmak, pepparmint, godis och flera andra sorter. Här nedanför finner du beskrivning för de olika smakerna som finns i dagsläget.

N One Berry Blast – Denna smak är en cocktailblandning av färska blåbär, jordgubbar och björnbär • N One Black Ice – Detta är en frisk blandning av svarta vinbär tillsammans med kylande toner av mentol. Black Ice är en kylande och fruktig vapesmak. • N One Blue Raspberry – Har en smak av sura hallon följt av söt och rik smak vid utandning.

• N One Creamy Tobacco – Denna smak liknar en blandning av traditionell tobak tillsammans med krämig och söt karamellsmak. • N One Grape Ice – Smaken Grape Ice kombinerar söta och mogna vindruvor tillsammans med en kylande känsla vid utandning. • N One Hizen Blue – Har en lätt sötma av blandade frukter tillsammans med sockervadd/godissmak vilket ger en annorlunda vapeupplevelse.

N One Ice Mango – Är en vape juice innehållandes smak av söt mango tillsammans med svalkande kyla vilket ger en exotisk vejpupplevelse. • N One Ice Mint – En kylig och svalkande känsla vid utandning från denna vape juice med smak av cool mint. • N One Menthol – Har en klassisk smak av mentol vilket är ett alternativ till tidigare rökare.

N One mentol ger en sval vejpupplevelse. • N One Rainbow Fizz – En fruktig och söt vejpjuice innehållandes smak av godisen skittles. • N One Tobacco – Har en klassisk tobakssmak som passar den som föredrar vejping utan söta/kylande smaker. Denna efterliknar en traditionell autentisk tobakssmak.

N One Watermelon Ice – Denna engångspodd smakar som vattenmelon med en svalkande kylig underton vid utandning. N One finns även som nikotinsalt För dig som eftersöker de smaker som finns i N One engångspoddar men i större format finns även N One nikotinsalter tillgängliga här på Vapehuset. Flaskorna rymmer 10 ml och innehåller liknande vätska och nikotinhalt som finns i poddarna.

Dessa nikotinsalter lämpar sig bäst till MTL-vejping i t.ex. podsystem eller mindre e-cigaretter.

Produktspecifikationer för N-One poddar • Nikotinsalt 20mg – 50/50 VG/PG • En pod ger c:a 350 bloss • Tolv olika smakprofiler • Längd: 68mm x Bredd: 21mm x Höjd: 14mm

: N One engångspod – Ny version 600 puffar 89 kr
Visa hela svaret

Vilken Marlboro är starkast?

Varianter – Marlboro-cigaretter finns i flera varianter med varierande smak och nikotinstyrka. Tillgängligheten på de olika sorterna kan variera från land till land, men följande sorter finns att köpa i de flesta länder:

Marlboro Originals (röd etikett) Nikotinstyrka 0,8 mg/cigarett Marlboro Gold (guldfärgad etikett) Nikotinstyrka 0,6 mg/cigarett Marlboro Lights (vitfärgad etikett) Nikotinstyrka 0,6 mg/cigarett Marlboro Super Lights (silverfärgad etikett) Nikotinstyrka 0,3 mg/cigarett Marlboro Menthols (grön etikett) Nikotinstyrka 0,8 mg/cigarett Marlboro Menthols Light (grön etikett) Nikotinstyrka 0,6 mg/cigarett Marlboro Wides (silverfärgad etikett, lock öppnar sig på kortsidan) Nikotinstyrka 0,9 mg/cigarett Marlboro Fresh (blå färgad etikett) Nikotinstyrka 0.8/cigarett Marlboro Gold Advanced (svart etikett) Nikotinstyrka 0.8/cigarett Marlboro Beyond (Silvrig etikett) Nikotinstyrka 0.7/cigarett

Visa hela svaret

År 20 mg nikotin mycket?

Hur mycket nikotin innehåller en cigarett? För att verkligen förstå resan mot att slutligen blir rökfri är det viktigt att veta hur mycket nikotin som finns i en cigarett. Nicotinell lär dig allt du behöver veta om ämnet. En enda cigarett kan innehålla mellan 8 och 20 mg nikotin.

 • I genomsnitt innehåller en cigarett 12 mg.
 • Mängden nikotin i cigaretter varierar, men något som är bra att veta är att din kropp tar emot 1 mg nikotin från varje cigarett, vilket sätter igång följande process i din kropp: 1.
 • Nikotinet från cigaretter tas snabbt upp av kroppen och går direkt från lungorna till hjärnan.2.

Nikotinet stimulerar hjärnan, där receptorer frisätter kemikalier som ger en känsla av tillfredsställelse.3. Nikotinreceptorerna utökas i samband med långvarig rökning. I hjärnan på en storrökare kan det finnas miljontals nikotinreceptorer.4. Med tiden blir hjärnan beroende av nikotin som ett sätt att utlösa de kemikalier som ger en skön känsla.
Visa hela svaret

Kan man spy av nikotin?

Nikotin är ett ämne som utvinns ur tobaksplantan. Det används i insektsmedel och i tobaksprodukter som till exempel cigaretter, e-cigaretter och brunt och vitt snus. Nikotin är ett gift med kraftig påverkan på kroppen, och barnets hjärna är extra känslig.

 • Dessutom blir barn snabbare beroende än vuxna.
 • Rent nikotin är så giftigt att det är förbjudet.
 • Om man får i sig 0,5- 1,0 g på en gång dör man.
 • Cigaretter, snus och andra nikotinprodukter innehåller mycket mindre mängd nikotin än så, men ändå tillräckligt mycket för att man blir illamående eller till och med kräks första gångerna man använder det.

Det är kroppens sätt att visa att nikotin är farligt. De flesta är i tonåren när de provar produkter som innehåller nikotin, och trots att kroppen reagerar negativt är det en hel del som ändå provar igen på grund av grupptryck, ofta i skolan. Efter ett tag utvecklas en tolerans mot nikotinet och obehaget klingar av.

 1. Då kan man under en period uppleva positiva effekter av nikotin, som att känna sig pigg till exempel.
 2. Unga upplever dessa effekter starkare än vuxna, och de blir också snabbare beroende.
 3. Nikotin är ett starkt beroendeframkallande ämne, faktiskt starkare än kokain och heroin.
 4. Man kan bli beroende efter att ha rökt eller snusat bara 5 – 6 gånger.

Statistik visar att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige är beroende av nikotin, och nästan alla blev det när de var tonåringar.23 procent snusar dagligen och 7 procent röker. Att vara beroende är kostsamt, man blir ofri i sin vardag av att alltid behöva se till att ha sitt nikotin inom räckhåll och dessutom påverkas hälsan negativt förr eller senare.

Ungefär 12 000 personer dör i Sverige varje år på grund av rökning. Det är nästan lika många som under coronapandemin. Det är inte lika känt att andra tobaksprodukter, som e-cigaretter och brunt och vitt snus, också har negativ påverkan på hälsan – bland annat eftersom de innehåller nikotin. Allt fler forskningsstudier visar hur nikotin skadar hjärt-och kärlsystemet, nervssystemet och hjärnan.

Nikotin riskerar till exempel att störa hjärnans utveckling från fosterstadiet fram till 25-årsåldern och det bygger om hjärnan på flera olika sätt. Användning riskerar att försämra minnesfunktion och koncentrationsförmåga och det finns också starka indikationer på att nikotinbruk kan förvärra olika psykiska diagnoser.

 • Det har gjorts mycket mer forskning på rökning än på nikotin, men i takt med att rökningen minskar och användning av andra nikotinprodukter ökar börjar också allt mer ljus riktas mot nikotinet.
 • Tobaksindustrin kallar nikotin för njutningsmedel – en väg till avslappning och rekreation.
 • Sett ur ett folkhälso- och barnrättsperspektiv är det istället tveklöst ett ämne som barn ska skyddas ifrån.

Läs gärna vidare om hur tobaksindustrin jobbar för att värva minderåriga som konsumenter och hur samhället kan hjälpa barnen att säga nej till alla former av nikotinprodukter och ja till ett liv fritt från beroende.
Visa hela svaret

Varför får jag hicka när jag röker?

I många fall uppstår hicka utan någon klar orsak, men ibland kan det bero på något av följande: du röker. du har druckit kolsyrad dryck. du har svalt stora mängder luft.
Visa hela svaret

Vad är värst snus eller vape?

5.6.1 Hantering av justerade och ojusterade sambandsmått – För varje utfallsmått har vi analyserat både resultat som är ojusterade och resultat som justerats för confounders. En del studier återfinns därför i analyser av både ojusterade och justerade resultat, medan andra studier bara redovisar data för den ena analysen.

Det finns svårigheter med att tolka både ojusterade och justerade resultat. I vårt material är till exempel antalet studiedeltagare nästan alltid större i de ojusterade analyserna. En sammanvägning av de ojusterade resultaten ger vad det genomsnittliga värdet skulle vara om det inte funnits några confounders att ta hänsyn till, vilket är en förenkling av situationen i kohortstudier.

Styrkan i justerade analyser är att de har tagit hänsyn till inverkan av confounders, vilket är tänkt att motverka bakomliggande skillnader mellan jämförelsegrupperna som skulle kunna påverka resultatet. Men det finns svårigheter i att avgöra vad som bör hanteras som en confounder,

 1. I analyser av beteende är det ofta inte möjligt att avgöra om en annan faktor, ofta ett annat beteende, är en confounder eller till exempel utgör ett samvarierande fenomen eller en medierande variabel.
 2. Olika studier har också justerat för olika confounders och antalet varierar från några få till ett 30-tal.

Även karaktären på variablerna som man valt att justera för skiljer sig åt, exempelvis förekommer det att man justerat för allt ifrån ålder, kön, socioekonomi, etnicitet och utbildning till boende på landsbygd eller i stan, sportintresse, bruk av alkohol, antal vänner som använder tobak, intention att sluta med sitt bruk, storlek på veckopeng, tid till första cigarett efter att man vaknat med mera.

 • En sammanvägning av justerade analyser är därmed något av en “svart låda” där det sammanvägda estimatet bygger på resultat som justerats på varierande sätt i olika studier utifrån de confounders som författarna bedömt som relevanta.
 • Dessa begränsningar i resultaten som den här systematiska översikten bygger på gör det mycket svårt att skatta storleken på ett samband.

Vi har därför valt att undersöka förekomsten av samband snarare än sambandens styrka. Eftersom både ojusterade och justerade resultat belyser samma utfallsmått har vi förhållit oss till båda resultaten när vi evidensgraderat tillförlitligheten för förekomst av samband ().

Det har i denna översikt inte varit möjligt att bedöma tillförlitligheten för avsaknad av samband mellan exponering och utfall. För att kunna göra en sådan bedömning krävs att gränsvärden för när ett samband anses vara av betydelse har definierats. Eftersom det inom forskningen på område inte finns en etablerad konsensus om storleken på sådana gränsvärden har en sådan bedömning inte varit möjlig.

SBU har i denna över­sikt samlat in, granskat och samman­ställt forsk­nings­resultat som belyser sam­bandet mellan att använda snus eller e-ciga­retter och rök­tobak. Även om svenskt snus är en liten produkt globalt, är använd­ningen av snus för­hållande­vis vanligt i Norden.

 1. Ur ett folk­hälso­pers­pektiv är det därför mycket rele­vant att samman­ställa forsk­ning om sam­band mellan svenskt snus och rök­tobak.
 2. E-cigaretter däre­mot är en rela­tivt ny produkt som också ökar inter­natio­nellt, och där vi även kan förvänta oss en ökning i Sverige.
 3. Detta är också ett område där det för när­varande pågår mycket forsk­ning, och som utvecklas snabbt.

Det kommer därför att vara viktigt att även i fort­sätt­ningen följa och samman­ställa ny­till­kommen forsk­ning om dessa sam­band, samt att under­söka för­djupade fråge­ställ­ningar, för att bättre kunna bedöma konse­kvenser av att använda snus, e-ciga­retter och rök­tobak.

 1. På grund av att det helt saknades studier för flera ut­fall, har det inte varit möjligt att under­söka ett antal av de samband som ingick i över­siktens ansats.
 2. Dessa kunskaps­luckor redo­visas separat i,
 3. Generellt saknas i flera fall svenska studier och få studier är utförda i Norden.
 4. Beteenden formas av värde­ringar och normer och därför är studier som under­söker en kontext som är så lik den i Sverige som möjligt, att föredra för att resul­taten ska vara fullt ut över­för­bara.

Detta är särskilt viktigt för e-ciga­retter efter­som svenska studier i dags­läget helt saknas. Utveck­ling och imple­mente­ring av valide­rade bedöm­nings­instru­ment för att bedöma risk­grupper för fram­tida tobaks­bruk, skulle också göra det möjligt att nyansera ana­lysen av sam­band för grupper med olika risk och risk­benägen­het.

 1. För att få en större nytta av forsk­ningen inom området finns ett behov av en högre grad av enhet­lighet i defi­ni­tio­nerna som används för expo­nering och utfall.
 2. Med enhet­liga defi­ni­tioner och fler studier som samlar in och redo­visar nivåer för expo­nering och utfall skulle möjlig­heten vara bättre att på metanivå under­söka sam­band mellan grader av expo­ne­ring och utfall.

När det gäller utfallen ökat och minskat bruk är varia­tio­nerna i vilka utfalls­mått som används särskilt stor. Detta begränsar möjlig­heterna att under­söka föränd­ringar i använd­ningen. Denna brist blir mer påtag­lig av att färre studier under­söker utfalls­mått som speglar använd­ningens frekvens eller mängd.

Det vore också önsk­värt att det ana­ly­tiska tillväga­gångs­sättet beskrivs tyd­ligare i studierna, främst när det gäller urval, val av confounders och hantering av bort­fall, Denna översikt inne­håller inte några förslag till föränd­ring i regel­verk eller tillämp­ning av praxis. SBU:s roll har varit att ta fram ny kunskap som sedan kan komma till nytta hos andra aktörer.

De sam­band som denna rapport redogör för är att betrakta som statis­tiska samband. Utifrån de ingående studierna går det inte att uttala sig om orsaks­sam­band, det vill säga om det skulle finnas en kausal kopp­ling mellan expo­ne­ring och utfall. På grund av varia­tionen i studiernas design och analys har det inte varit möjligt att bedöma till­för­litlig­heten i de samman­vägda skatt­ningarna av sambandens styrka, utan det har endast gått att bedöma till­för­litlig­heten i att ett samband föreligger.

 • Louise Adermark, docent, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Maria Rosaria Galanti, adjungerad professor, Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Hans Gilljam, professor, Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Linnéa Hedman, docent, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, hållbar hälsa, Umeå universitet
 • Charlotta Ryk, projektledare
 • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
 • Martin Norman, biträdande projektledare (fr.o.m. september 2019)
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist
 • Karin Stenström, biträdande projektledare (t.o.m. juni 2019)
 • Mikael Nilsson, avdelningschef

SBU anlitar externa granskare av sina rapporter. Dessa har kommit med värdefulla kommentarer, som i hög grad bidragit till att förbättra rapporten. I slutversionen av rapporten har SBU dock inte kunnat tillgodose alla ändrings- eller tilläggsförslag från de externa granskarna, bland annat då de inte alltid varit samstämmiga.

 • Karl Erik Lund, professor, Folkhelseinstituttet, Oslo, Norge
 • Charlotta Pisinger, professor, Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark
 • Arja Rimpelä, professor, Tampere Universitet, School of Health Sciences, Finland

Folkhälsomyndigheten har också haft möjlighet att lämna kommentarer i samband med att denna rapport skickades för extern granskning. Sakkunniga och externa granskare har i enlighet med SBU:s krav lämnat in deklaration rörande bindningar och jäv. Jävsdeklarationerna finns tillgängliga på SBU:s kansli.

 • Svante Twetman, Köpenhamns universitet, ordförande (tandvård)
 • Christel Bahtsevani, Malmö universitet, vice ordförande (omvårdnad)
 • Magnus Svartengren, Uppsala universitet (arbetsmiljö)
 • Ulrik Kihlbom, Uppsala universitet (etik)
 • Lars Sandman, Linköpings universitet (etik)
 • Magnus Tideman, Högskolan Halmstad (funktionshinderområdet)
 • Pernilla Åsenlöf, Uppsala universitet (fysioterapi)
 • Martin Henriksson, Linköpings universitet (hälsoekonomi)
 • Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet (hälsoekonomi)
 • Jan Holst, Malmö och Lunds universitet (medicin)
 • Mussie Msghina, Örebro universitet (medicin)
 • Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet (medicin)
 • Sverker Svensjö, Falun och Uppsala universitet (medicin)
 • Anna Ehrenberg, Falun, Högskolan Dalarna (omvårdnad)
 • Ata Ghaderi, Uppsala, Karolinska institutet (psykologi)
 • Martin Bergström, Lunds universitet (socialt arbete)
 • Lena Dahlberg, Falun, Högskolan Dalarna (socialt arbete)
 • Christina Nehlin-Gordh, Uppsala universitet (socialt arbete)
 • Anna Sarkadi, Uppsala universitet (socialmedicin)
 • Sten-Åke Stenberg, Stockholms universitet (socialt arbete)

Bias Systematiskt fel Bidirektionell Dubbelriktad, åt båda riktningarna, ömsesidig Blindning Maskering, åtgärder för att hemlighålla vissa centrala omständigheter i en undersökning tills den är avslutad och resultaten ska bearbetas (t.ex. tilldelning till en intervention eller kontrollgrupp) Bortfall Personer som gått med på att delta i en undersökning men som av olika anledningar lämnat undersökningen innan den fullbordats Carcinogener Cancerframkallande ämnen Confounder Störfaktor.

Vilseledande faktor när data från en studie tolkas Epidemio­logiska data Data från undersökningar i en population eller befolkningsgrupp, till exempel om personers levnadsvanor och hälsotillstånd Estimat Beräkning, sammantagen skattning Evidens Samlad bedömning att ett visst förhållande (t.ex. ett samband) gäller, enligt bestämda krav på tillförlitlighet Forest plot Skogsdiagram.

Grafisk presentation av en metaanalys GRADE Läs om SBU:s metod på Harm reduction Åtgärder avsedda att minska negativa konsekvenser av ett skadligt beteende genom att ersätta det med ett mindre skadligt beteende Heterogenitet Skillnader mellan studier, olikhet eller tvetydighet avseende resultat Imputering Ersättning av saknade variabelvärden med antagna värden som kan antas ligga nära de sanna värdena Intervention Åtgärd som prövas, oftast sjukdomsbehandling (läkemedel, operation med mera) eller sjukdomsförebyggande åtgärd Inverse variance Statistisk metod för viktning av studier i metaanalys Kausalitet Orsakssamband Kohort En grupp personer med vissa gemensamma kännetecken, som ofta avses följas över tid (se “longitudinell studie”) Konfidensintervall, KI Osäkerhetsintervall för en statistisk skattning Logaritmisk skala Skala där varje skalsteg ökar proportionellt med en given exponent (matematisk term) Longitudinell studie Undersökning där man följer upp studiepopulationen över en viss tid (framåtblickande, så kallad prospektiv design) och ofta gör upprepade mätningar på samma personer Medierande faktor En variabel som kan förklara en del av en effekt av en exponering på ett utfall Metaanalys En samlad bedömning av ett antal undersökningar genom att statistiskt sammanföra deras resultat Narrativ redovisning Att återge vetenskapliga resultat i berättande text Observationsstudie Studie där man samlar in data från studiedeltagarna utan att försöka modifiera deras exponering eller beteende Oddskvot Förhållandet mellan oddsen för de exponerade och de icke-exponerade som ger en indikation på om hur risken skiljer sig mellan grupperna Prediktor Fenomen eller egenskap som tillåter förutsägelse av en viss effektvariabel.

 • Till exempel kan ett resultat på ordförrådstest vara en god prediktor för hur människor klarar andra typer av t Prospektiv studie Studie där en population följs från en viss tidpunkt framåt i tiden Proxy Surrogatvariabel.
 • När den variabel man egentligen vill undersöka inte går att mäta, och man istället använder ett annat mått som har en känd relation till det man egentligen ville undersöka (exempel: utbildningsnivå som proxy för socioekonomiskt tillstånd) Random effects model Statistisk metod för metaanalys RCT Randomiserad kontrollerad studie (randomised controlled trial) Riskskillnad, RD Skillnad i risk i absoluta tal mellan de exponerade och icke-exponerade Sensitisera Process som leder till ökad känslighet Sociodemografi Befolkningens sammansättning Stratifiera Indela i klasser Toxiner Giftiga ämnen Trattdiagram Diagram för att undersöka möjlig publikationsbias (eng.

funnel plot ) Triangulering En undersökning av en frågeställning med olika vetenskapliga tillvägagångssätt White portions Vitt portionssnus

 1. Sveriges Riksdag. Förvaltningslag (1986:223). Tillgänglig från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-1986223_sfs-1986-223 Nedladdad: 2020-01-21.
 2. Sveriges Riksdag. Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tillgänglig från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015155-om-statlig-styrning-med_sfs-2015-155. Nedladdad: 2020-01-21.
 3. SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten. En handbok. Tillgänglig från: https://www.sbu.se/ Nedladdad: 2020-01-19.
 4. Sveriges Riksdag. Tobakslag (1993:581). Svensk Författningssamling. Tillgänglig från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tobakslag-1993581_sfs-1993-581. Nedladdad: 2020-04-27.
 5. EU Monitor. Directive 1992/41 – Amendment of Directive 89/622/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the labelling of tobacco products. Tillgänglig från: https://www.eumonitor.eu/ Nedladdad: 2020-04-29.
 6. Sveriges Riksdag. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Svensk Författningssamling. Tillgänglig från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017425-om-elektroniska-cigaretter-och_sfs-2017-425. Nedladdad: 2020-04-29.
 7. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Regeringskansliet. Skr.2015/16:86. Tillgänglig från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/. Nedladdad: 2020-01-16.
 8. Sveriges Riksdag. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. SFS nr: 2018:2088. Tillgänglig från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088. Nedladdad: 2020-04-29.
 9. Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act – An Overview. FDA. US Food and Drug Administration. Tillgänglig från: https://www.fda.gov/tobacco-products/rules-regulations-and-guidance/family-smoking-prevention-and-tobacco-control-act-overview. Nedladdad: 2020-01-21.
 10. Apollonio DE, Glantz SA. Minimum Ages of Legal Access for Tobacco in the United States From 1863 to 2015. Am J Public Health 2016;106:1200-7.
 11. Tobacco 21. FDA. US Food and Drug Administration. Tillgänglig från: https://www.fda.gov/tobacco-products/retail-sales-tobacco-products/tobacco-21. Nedladdad: 2020-01-21.
 12. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Tobaksvanor i Sverige 2003-2018. Rapport 183. Red. Zetterqvist M & Ramstedt M. Stockholm. Tillgänglig från: https://www.can.se/publikationer/tobaksvanor-i-sverige-2003-2018/. Nedladdad: 2020-03-31.
 13. Tobaksbruk – statistik. Folkhälsomyndigheten. Tillgänglig från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/ovrig-statistik-a-o/tobaksbruk/?t=county. Nedladdad: 2020-01-16.
 14. Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten. Tillgänlig från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/. Nedladdad: 2020-01-16.
 15. Boalt G. En sociolog ser på svenska folkets rökvanor under det senaste decenniet. Ur: af Trolle U, redaktör. Om tobak i Sverige: Jubileumsskrift 1915–1965. Svenska tobaksaktiebolaget. Stockholm: Norstedt; 1965.
 16. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Drogutvecklingen i Sverige 2017. CAN-rapport 164. Tillgänglig från: https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-164-drogutvecklingen-i-sverige-2017.pdf. Nedladdad: 2020-05-11.
 17. Folkhälsodata. Folkhälsomyndigheten. Tillgänglig från: http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV. Nedladdad: 2020-01-16.
 18. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN. Skolelevers drogvanor 2019. CAN-rapport 187. Red. Englund.A. Tillgänglig från: https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-187-skolelevers-drogvanor-2019.pdf. Nedladdad: 2020-04-29.
 19. Hedman L, Backman H, Stridsman C, Bosson JA, Lundbäck M, Lindberg A, et al. Association of Electronic Cigarette Use With Smoking Habits, Demographic Factors, and Respiratory Symptoms. JAMA network open 2018;1:e180789-e180789.
 20. Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. Special Eurobarometer 458. European Commission, Directorate-General for the Directorate-General for Health and Food safety and co-ordinated by the Directorate-General for Communication. Tillgänglig från: https://ec.europa.eu/health/tobacco/eurobarometers_en. Nedladdad: 2020-01-21.
 21. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Current Cigarette Smoking Among Adults in the United States. Tillgänglig från: https://www.cdc.gov/ Nedladdad: 2020-04-29.
 22. Office of national statistics. Adult smoking habits in the UK: 2018. Tillgänglig från: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/adultsmokinghabitsingreatbritain/2018 Nedladdad: 2020-04-20.
 23. Hammond D, Reid JL, Rynard VL, Fong GT, Cummings KM, McNeill A, et al. Prevalence of vaping and smoking among adolescents in Canada, England, and the United States: repeat national cross sectional surveys. BMJ 2019;365:l2219.
 24. Bauld L, MacKintosh AM, Eastwood B, Ford A, Moore G, Dockrell M, et al. Young People’s Use of E-Cigarettes across the United Kingdom: Findings from Five Surveys 2015-2017. Int J Environ Res Public Health 2017;14.
 25. Adkison SE, O’Connor RJ, Bansal-Travers M, Hyland A, Borland R, Yong HH, et al. Electronic nicotine delivery systems: international tobacco control four-country survey. Am J Prev Med 2013;44:207-15.
 26. Wilson FA, Wang Y. Recent Findings on the Prevalence of E-Cigarette Use Among Adults in the U.S. Am J Prev Med 2017;52:385-390.
 27. Levy DT, Yuan Z, Li Y, Mays D, Sanchez-Romero LM. An Examination of the Variation in Estimates of E-Cigarette Prevalence among U.S. Adults. International journal of environmental research and public health 2019;16:3164.
 28. Vardavas CI, Filippidis FT, Agaku IT. Determinants and prevalence of e-cigarette use throughout the European Union: a secondary analysis of 26 566 youth and adults from 27 Countries. Tob Control 2015;24:442-8.
 29. Soneji S, Barrington-Trimis JL, Wills TA, Leventhal AM, Unger JB, Gibson LA, et al. Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Cigarette Smoking Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatrics 2017;171:788-797.
 30. Cullen KA, Gentzke AS, Sawdey MD, Chang JT, Anic GM, Wang TW, et al. e-Cigarette Use Among Youth in the United States, 2019. JAMA 2019.
 31. GDB 2015 Tobacco Collaborators. Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2017;389:1885-1906.
 32. WHO. World Health Organization. Tobacco. Tillgänglig från: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Nedladdad: 2020-04-30.
 33. Berridge MS, Apana SM, Nagano KK, Berridge CE, Leisure GP, Boswell MV. Smoking produces rapid rise of nicotine in human brain. Psychopharmacology (Berl) 2010;209:383-94.
 34. Garg PK, Lokitz SJ, Nazih R, Garg S. Biodistribution and Radiation Dosimetry of (11)C-Nicotine from Whole-Body PET Imaging in Humans. J Nucl Med 2017;58:473-478.
 35. Benowitz NL. Pharmacology of nicotine: addiction, smoking-induced disease, and therapeutics. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2009;49:57-71.
 36. Dani JA, De Biasi M. Cellular mechanisms of nicotine addiction. Pharmacol Biochem Behav 2001;70:439-46.
 37. Brody AL. Functional brain imaging of tobacco use and dependence. J Psychiatr Res 2006;40:404-18.
 38. Cosgrove KP, Esterlis I, Sandiego C, Petrulli R, Morris ED. Imaging Tobacco Smoking with PET and SPECT. Curr Top Behav Neurosci 2015;24:1-17.
 39. Mansvelder HD, McGehee DS. Cellular and synaptic mechanisms of nicotine addiction. J Neurobiol 2002;53:606-17.
 40. Nestler EJ. Is there a common molecular pathway for addiction? Nat Neurosci 2005;8:1445-9.
 41. Chawla M, Garrison KA. Neurobiological Considerations for Tobacco Use Disorder. Curr Behav Neurosci Rep 2018;5:238-248.
 42. Patel DR, Feucht C, Reid L, Patel ND. Pharmacologic agents for smoking cessation: a clinical review. Clin Pharmacol 2010;2:17-29.
 43. Hatsukami DK, Stead LF, Gupta PC. Tobacco addiction. Lancet (London, England) 2008;371:2027-2038.
 44. Benowitz NL. Clinical pharmacology of nicotine: implications for understanding, preventing, and treating tobacco addiction. Clin Pharmacol Ther 2008;83:531-41.
 45. Digard H, Proctor C, Kulasekaran A, Malmqvist U, Richter A. Determination of nicotine absorption from multiple tobacco products and nicotine gum. Nicotine Tob Res 2013;15:255-61.
 46. Ioakeimidis N, Vlachopoulos C, Tousoulis D. Efficacy and Safety of Electronic Cigarettes for Smoking Cessation: A Critical Approach. Hellenic J Cardiol 2016;57:1-6.
 47. Fagerstrom K, Eissenberg T. Dependence on tobacco and nicotine products: a case for product-specific assessment. Nicotine & Tobacco Research 2012;14:1382-90.
 48. Benowitz NL, Porchet H, Sheiner L, Jacob P, 3rd. Nicotine absorption and cardiovascular effects with smokeless tobacco use: comparison with cigarettes and nicotine gum. Clin Pharmacol Ther 1988;44:23-8.
 49. Solingapuram Sai KK, Zuo Y, Rose JEyz, Garg PK, Garg S, Nazih R, et al. Rapid Brain Nicotine Uptake from Electronic Cigarettes. J Nucl Med 2019.
 50. Maloney S, Eversole A, Crabtree M, Soule E, Eissenberg T, Breland A. Acute effects of JUUL and IQOS in cigarette smokers. Tob Control 2020.
 51. Baldassarri SR, Hillmer AT, Anderson JM, Jatlow P, Nabulsi N, Labaree D, et al. Use of Electronic Cigarettes Leads to Significant Beta2-Nicotinic Acetylcholine Receptor Occupancy: Evidence From a PET Imaging Study. Nicotine Tob Res 2018;20:425-433.
 52. Billich A, Winkler G. Analysis of subsite preferences of HIV-1 proteinase using MA/CA junction peptides substituted at the P3-P1′ positions. Arch Biochem Biophys 1991;290:186-90.
 53. Cosgrove KP, Wang S, Kim SJ, McGovern E, Nabulsi N, Gao H, et al. Sex differences in the brain’s dopamine signature of cigarette smoking. J Neurosci 2014;34:16851-5.
 54. Russell MA. The nicotine addiction trap: a 40-year sentence for four cigarettes. Br J Addict 1990;85:293-300.
 55. Schlagintweit HE, Perry RN, Darredeau C, Barrett SP. Non-pharmacological considerations in human research of nicotine and tobacco effects: A Review. Nicotine Tob Res 2019.
 56. Subramaniyan M, Dani JA. Dopaminergic and cholinergic learning mechanisms in nicotine addiction. Annals of the New York Academy of Sciences 2015;1349:46-63.
 57. Madden PA, Pedersen NL, Kaprio J, Koskenvuo MJ, Martin NG. The epidemiology and genetics of smoking initiation and persistence: crosscultural comparisons of twin study results. Twin Res 2004;7:82-97.
 58. Scherrer JF, Xian H, Pan H, Pergadia ML, Madden PA, Grant JD, et al. Parent, sibling and peer influences on smoking initiation, regular smoking and nicotine dependence. Results from a genetically informative design. Addict Behav 2012;37:240-7.
 59. Chen J, Bacanu SA, Yu H, Zhao Z, Jia P, Kendler KS, et al. Genetic Relationship between Schizophrenia and Nicotine Dependence. Sci Rep 2016;6:25671.
 60. Richmond-Rakerd LS, Slutske WS, Lynskey MT, Agrawal A, Madden PA, Bucholz KK, et al. Age at first use and later substance use disorder: Shared genetic and environmental pathways for nicotine, alcohol, and cannabis. J Abnorm Psychol 2016;125:946-959.
 61. Tobaksfakta. Tobakens historia. Tillgänglig från: https://tobaksfakta.se/faktasidor/tobakens-historia/. Nedladdad: 2020-02-18.
 62. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Chapter 13. Patterns of Tobacco Use Among U.S. Youth, Young Adults, and Adults. In. Centers for Disease Control and Prevention (US), Atlanta (GA); 2014.
 63. Henley SJ, Thun MJ, Chao A, Calle EE. Association between exclusive pipe smoking and mortality from cancer and other diseases. J Natl Cancer Inst 2004;96:853-61.
 64. Hedman L. Tobacco-related diseases. In: Palange P, Rohde G, editors. ERS Handbook of Respiratory Medicine; 2019. p 886.
 65. National Center for Chronic Disease P, Health Promotion Office on S, Health. Reports of the Surgeon General. In: The Health Consequences of Smoking-50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014.
 66. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ 2004;328:1519.
 67. Vanker A, Gie RP, Zar HJ. The association between environmental tobacco smoke exposure and childhood respiratory disease: a review. Expert Rev Respir Med 2017;11:661-673.
 68. Anderson TM, Lavista Ferres JM, Ren SY, Moon RY, Goldstein RD, Ramirez JM, et al. Maternal Smoking Before and During Pregnancy and the Risk of Sudden Unexpected Infant Death. Pediatrics 2019;143.
 69. Storage S, Mandelkern MA, Phuong J, Kozman M, Neary MK, Brody AL. A positive relationship between harm avoidance and brain nicotinic acetylcholine receptor availability. Psychiatry Res 2013;214:415-21.
 70. Banderali G, Martelli A, Landi M, Moretti F, Betti F, Radaelli G, et al. Short and long term health effects of parental tobacco smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. J Transl Med 2015;13:327.
 71. Ekblad M, Korkeila J, Lehtonen L. Smoking during pregnancy affects foetal brain development. Acta Paediatr 2015;104:12-8.
 72. U.S. Department of Health and Human Services. Smoking Cessation. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2020.
 73. Snustillverkning. Swedish Match. Tillgänglig från: https://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Snus-och-moist-snuff/snustillverkning/Snustillverkning. Nedladdad: 2020-01-21.
 74. Snusets historia – del 5: 1950–1999: White lanseras. Snusbolaget. Tillgänglig från: https://www.snusbolaget.se/snusjournalen/snusets-historia-del-5-1950-1999/. Nedladdad: 2020-01-24.
 75. FHI Folkehelseinstituttet. Helserisiko ved snusbruk. Tillgänglig från: https://www.fhi.no/publ/2019/helserisiko-ved-snusbruk2/. Nedladdad: 2020-01-16.
 76. Dahlin S, Gunnerbeck A, Wikstrom AK, Cnattingius S, Edstedt Bonamy AK. Maternal tobacco use and extremely premature birth – a population-based cohort study. BJOG 2016;123:1938-1946.
 77. Gunnerbeck A, Edstedt Bonamy AK, Wikstrom AK, Granath F, Wickstrom R, Cnattingius S. Maternal snuff use and smoking and the risk of oral cleft malformations-a population-based cohort study. PLoS One 2014;9:e84715.
 78. Nordenstam F, Lundell B, Edstedt Bonamy AK, Raaschou P, Wickstrom R. Snus users had high levels of nicotine, cotinine and 3-hydroxycotinine in their breastmilk, and the clearance was slower than in smoking mothers. Acta Paediatr 2019;108:1250-1255.
 79. Nordenstam F, Lundell B, Cohen G, Tessma MK, Raaschou P, Wickstrom R. Prenatal Exposure to Snus Alters Heart Rate Variability in the Infant. Nicotine Tob Res 2017;19:797-803.
 80. Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaelsson K, Lindahl B, Sundstrom J. Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction. Circulation 2014;130:325-32.
 81. Cnattingius S, Galanti R, Grafström R, Hergens M, Lambe M, Nyrén O, et al. Hälsorisker med svenskt snus. Statens Folkhälsoinstitut. Rapport A nr 2005:15.
 82. Hergens MP, Alfredsson L, Bolinder G, Lambe M, Pershagen G, Ye W. Long-term use of Swedish moist snuff and the risk of myocardial infarction amongst men. J Intern Med 2007;262:351-9.
 83. Hergens MP, Lambe M, Pershagen G, Terent A, Ye W. Smokeless tobacco and the risk of stroke. Epidemiology 2008;19:794-9.
 84. Boffetta P, Hecht S, Gray N, Gupta P, Straif K. Smokeless tobacco and cancer. Lancet Oncol 2008;9:667-75.
 85. Hansson J, Galanti MR, Hergens MP, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al. Use of snus and acute myocardial infarction: pooled analysis of eight prospective observational studies. Eur J Epidemiol 2012;27:771-9.
 86. Timberlake DS, Nikitin D, Johnson NJ, Altekruse SF. A longitudinal study of smokeless tobacco use and mortality in the United States. Int J Cancer 2017;141:264-270.
 87. Persson PG, Carlsson S, Svanstrom L, Ostenson CG, Efendic S, Grill V. Cigarette smoking, oral moist snuff use and glucose intolerance. J Intern Med 2000;248:103-10.
 88. Ostenson CG, Hilding A, Grill V, Efendic S. High consumption of smokeless tobacco (“snus”) predicts increased risk of type 2 diabetes in a 10-year prospective study of middle-aged Swedish men. Scand J Public Health 2012;40:730-7.
 89. Taleb ZB. Snus usage: Harm induction or harm reduction ? Scand J Public Health 2014;42:225-6.
 90. Pisinger C, Dagli E, Filippidis FT, Hedman L, Janson C, Loukides S, et al. ERS and tobacco harm reduction, European Respiratory Journal 2019;54:1902009.
 91. Kennedy CD, van Schalkwyk MCI, McKee M, Pisinger C. The cardiovascular effects of electronic cigarettes: A systematic review of experimental studies. Prev Med 2019;127:105770.
 92. Gotts JE, Jordt SE, McConnell R, Tarran R. What are the respiratory effects of e-cigarettes? Bmj 2019;366:l5275.
 93. Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, Kosmider L, Sobczak A, Kurek J, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control 2014;23:133-9.
 94. Williams M, Villarreal A, Bozhilov K, Lin S, Talbot P. Metal and silicate particles including nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer fluid and aerosol. PLoS One 2013;8:e57987.
 95. Goniewicz ML, Smith DM, Edwards KC, Blount BC, Caldwell KL, Feng J, et al. Comparison of Nicotine and Toxicant Exposure in Users of Electronic Cigarettes and Combustible Cigarettes. JAMA network open 2018;1:e185937-e185937.
 96. Bals R, Boyd J, Esposito S, Foronjy R, Hiemstra PS, Jimenez-Ruiz CA, et al. Electronic cigarettes: a task force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J 2019;53.
 97. McAuley TR, Hopke PK, Zhao J, Babaian S. Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette smoke on indoor air quality. Inhal Toxicol 2012;24:850-7.
 98. Chang JT, Wang B, Chang CM, Ambrose BK. National estimates of poisoning events related to liquid nicotine in young children treated in US hospital emergency departments, 2013-2017. Inj Epidemiol 2019;6:10.
 99. CDC. Centers for disease control and prevention. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. Tillgänglig från: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html. Nedladdad: 2020-01-21.
 100. Stanbrook MB, Drazen JM. Vaping-Induced Lung Disease – A Look Forward by Looking Back. NEJM 2020;382:1649-50.
 101. Adams ML, Jason LA, Pokorny S, Hunt Y. Exploration of the link between tobacco retailers in school neighborhoods and student smoking. J Sch Health 2013;83:112-8.
 102. DiFranza JR, Savageau JA, Rigotti NA, Fletcher K, Ockene JK, McNeill AD, et al. Development of symptoms of tobacco dependence in youths: 30 month follow up data from the DANDY study. Tob Control 2002;11:228-35.
 103. Chen J, Millar WJ. Age of smoking initiation: implications for quitting. Health Rep 1998;9:39-46(Eng); 39-48(Fre).
 104. Chaim CH, Siu ER, Carvalho CFC, Frallonardo FP, Ismael F, Andrade AG, et al. Experimentation with tobacco during adolescence as a factor influencing treatment of smoking in adulthood. A retrospective cohort. Sao Paulo Med J 2019;137:234-240.
 105. Simon R, West R. Models of addiction and types of interventions: An integrative look IJADR 2015;4:13 – 20.
 106. Toftgard M, Gilljam H, Tomson T. Pathways to Smoking and Snus Use Cessation-Is Spontaneous Quitting Underrated? The Open Epidemiology Journal 2010;3:20-23.
 107. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning; 2018.
 108. PRISMA – Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses. Tillgänglig från: http://www.prisma-statement.org/. Nedladdad: 2020-03-06.
 109. Zhu SH, Wang JB, Hartman A, Zhuang Y, Gamst A, Gibson JT, et al. Quitting cigarettes completely or switching to smokeless tobacco: do US data replicate the Swedish results? Tobacco control 2009;18:82-87.
 110. Rayyan QCRI. Tillgängligt från: https://rayyan.qcri.org/welcome.
 111. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, et al. GRADE : an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336:924-6.
 112. Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004;328:1490.
 113. Schünemann HJ, Cuello C, Akl EA, Mustafa RA, Meerpohl JJ, Thayer K, et al. GRADE guidelines: 18. How ROBINS-I and other tools to assess risk of bias in nonrandomized studies should be used to rate the certainty of a body of evidence. Journal of clinical epidemiology 2019;111:105-114.
 114. Morgan RL, Thayer KA, Santesso N, Holloway AC, Blain R, Eftim SE, et al. A risk of bias instrument for non-randomized studies of exposures: A users’ guide to its application in the context of GRADE, Environ Int 2019;122:168-184.
 115. Galanti MR, Rosendahl I, Post A, Gilljam H. Early gender differences in adolescent tobacco use-the experience of a Swedish cohort. Scandinavian Journal of Public Health 2001;29:314-7.
 116. Galanti MR, Rosendahl I, Wickholm S. The development of tobacco use in adolescence among “snus starters” and “cigarette starters”: an analysis of the Swedish “BROMS” cohort. Nicotine & Tobacco Research 2008;10:315-23.
 117. Norberg M, Lundqvist G, Nilsson M, Gilljam H, Weinehall L. Changing patterns of tobacco use in a middle-aged population: the role of snus, gender, age, and education. Glob Health Action 2011;4.
 118. Lundqvist G, Sandstrom H, Ohman A, Weinehall L. Patterns of tobacco use: a 10-year follow-up study of smoking and snus habits in a middle-aged Swedish population. Scandinavian Journal of Public Health 2009;37:161-7.
 119. Grotvedt L, Forsen L, Ariansen I, Graff-Iversen S, Lingaas Holmen T. Impact of snus use in teenage boys on tobacco use in young adulthood; a cohort from the HUNT Study Norway. BMC Public Health 2019;19:1265.
 120. Grotvedt L, Forsen L, Stavem K, Graff-Iversen S. Patterns of snus and cigarette use: a study of Norwegian men followed from age 16 to 19. Tobacco Control 2013;22:382-8.
 121. Haukkala A, Vartiainen E, de Vries H. Progression of oral snuff use among Finnish 13-16-year-old students and its relation to smoking behaviour. Addiction 2006;101:581-9.
 122. Araneda D, Korhonen T, Laatikainen T, Haukkala A, Rose RJ, Kaprio J. Association of snus experimentation in late adolescence with daily cigarette smoking in early adulthood: A longitudinal study among Finnish men. Scand J Public Health 2019:1403494819828868.
 123. Barrington-Trimis JL, Bello MS, Liu F, Leventhal AM, Kong G, Mayer M, et al. Ethnic Differences in Patterns of Cigarette and E-Cigarette Use Over Time Among Adolescents. Journal of Adolescent Health 2019;65:359-365.
 124. Barrington-Trimis JL, Kong G, Leventhal AM, Liu F, Mayer M, Cruz TB, et al. E-cigarette Use and Subsequent Smoking Frequency Among Adolescents. Pediatrics 2018;142.
 125. Barrington-Trimis JL, Leventhal AM, Alonzo TA, Cruz TB, Urman R, Liu F, et al. Performance of cigarette susceptibility index among e-cigarette and hookah users. Drug & Alcohol Dependence 2018;183:43-50.
 126. Barrington-Trimis JL, Urman R, Berhane K, Unger JB, Cruz TB, Pentz MA, et al. E-Cigarettes and Future Cigarette Use. Pediatrics 2016;138.
 127. Berry KM, Fetterman JL, Benjamin EJ, Bhatnagar A, Barrington-Trimis JL, Leventhal AM, et al. Association of Electronic Cigarette Use With Subsequent Initiation of Tobacco Cigarettes in US Youths. JAMA Netw Open 2019;2:e187794.
 128. Bold KW, Kong G, Camenga DR, Simon P, Cavallo DA, Morean ME, et al. Trajectories of e-cigarette and conventional cigarette use among youth. Pediatrics 2018;141:1-9.
 129. Hair EC, Romberg AR, Niaura R, Abrams DB, Bennett MA, Xiao H, et al. Longitudinal tobacco use transitions among adolescents and young adults: 2014-2016. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:458-468.
 130. Kasza KA, Borek N, Conway KP, Goniewicz ML, Stanton CA, Sharma E, et al. Transitions in Tobacco Product Use by U.S. Adults between 2013(-)2014 and 2014(-)2015: Findings from the PATH Study Wave 1 and Wave 2. Int J Environ Res Public Health 2018;15.
 131. Watkins LS, Glantz SA, Chaffee BW. Association of noncigarette tobacco product use with future cigarette smoking among youth in the population assessment of tobacco and health (PATH) study, 2013-2015. JAMA Pediatrics 2018;172:181-187.
 132. Leventhal AM, Strong DR, Kirkpatrick MG, Unger JB, Sussman S, Riggs NR, et al. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. Jama 2015;314:700-7.
 133. Leventhal AM, Stone MD, Andrabi N, Barrington-Trimis J, Strong DR, Sussman S, et al. Association of e-Cigarette Vaping and Progression to Heavier Patterns of Cigarette Smoking. Jama 2016;316:1918-1920.
 134. Loukas A, Marti CN, Cooper M, Pasch KE, Perry CL. Exclusive e-cigarette use predicts cigarette initiation among college students. Addictive Behaviors 2018;76:343-347.
 135. McMillen R, Klein JD, Wilson K, Winickoff JP, Tanski S. E-Cigarette Use and Future Cigarette Initiation Among Never Smokers and Relapse Among Former Smokers in the PATH Study. Public Health Reports 2019;134:528-536.
 136. Niaura R, Rich I, Johnson AL, Villanti AC, Romberg AR, Hair EC, et al. Young Adult Tobacco and E-cigarette Use Transitions: Examining Stability using Multi-State Modeling. Nicotine & Tobacco Research 2019;01:01.
 137. Primack BA, Shensa A, Sidani JE, Hoffman BL, Soneji S, Sargent JD, et al. Initiation of Traditional Cigarette Smoking after Electronic Cigarette Use Among Tobacco-Naive US Young Adults. American Journal of Medicine 2018;131:443.e1-443.e9.
 138. Primack BA, Soneji S, Stoolmiller M, Fine MJ, Sargent JD. Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults. JAMA Pediatr 2015;169:1018-23.
 139. Stanton CA, Bansal-Travers M, Johnson AL, Sharma E, Katz L, Ambrose BK, et al. Longitudinal e-Cigarette and Cigarette Use Among US Youth in the PATH Study (2013-2015). Journal of the National Cancer Institute 2019;111:1088-1096.
 140. Spindle TR, Hiler MM, Cooke ME, Eissenberg T, Kendler KS, Dick DM. Electronic cigarette use and uptake of cigarette smoking: A longitudinal examination of U.S. college students. Addictive Behaviors 2017;67:66-72.
 141. Wills TA, Knight R, Sargent JD, Gibbons FX, Pagano I, Williams RJ. Longitudinal study of e-cigarette use and onset of cigarette smoking among high school students in Hawaii. Tobacco Control 2017;26:34-39.
 142. Wills TA, Sargent JD, Gibbons FX, Pagano I, Schweitzer R. E-cigarette use is differentially related to smoking onset among lower risk adolescents. Tobacco Control 2016;26:534-539.
 143. Aleyan S, Cole A, Qian W, Leatherdale ST. Risky business: a longitudinal study examining cigarette smoking initiation among susceptible and non-susceptible e-cigarette users in Canada. BMJ Open 2018;8:e021080.
 144. Hammond D, Reid JL, Cole AG, Leatherdale ST. Electronic cigarette use and smoking initiation among youth: a longitudinal cohort study. CMAJ Canadian Medical Association Journal 2017;189:E1328-E1336.
 145. Lozano P, Barrientos-Gutierrez I, Arillo-Santillan E, Morello P, Mejia R, Sargent JD, et al. A longitudinal study of electronic cigarette use and onset of conventional cigarette smoking and marijuana use among Mexican adolescents. Drug & Alcohol Dependence 2017;180:427-430.
 146. Best C, Haseen F, Currie D, Ozakinci G, MacKintosh AM, Stead M, et al. Relationship between trying an electronic cigarette and subsequent cigarette experimentation in Scottish adolescents: a cohort study. Tobacco Control 2017;22:22.
 147. East K, Hitchman SC, Bakolis I, Williams S, Cheeseman H, Arnott D, et al. The Association Between Smoking and Electronic Cigarette Use in a Cohort of Young People. Journal of Adolescent Health 2018;62:539-547.
 148. Penzes M, Foley KL, Nadasan V, Paulik E, Abram Z, Urban R. Bidirectional associations of e-cigarette, conventional cigarette and waterpipe experimentation among adolescents: A cross-lagged model. Addictive Behaviors 2018;80:59-64.
 149. Treur JL, Rozema AD, Mathijssen JJP, van Oers H, Vink JM. E-cigarette and waterpipe use in two adolescent cohorts: cross-sectional and longitudinal associations with conventional cigarette smoking. European Journal of Epidemiology 2018;33:323-334.
 150. Conner M, Grogan S, Simms-Ellis R, Flett K, Sykes-Muskett B, Cowap L, et al. Evidence that an intervention weakens the relationship between adolescent electronic cigarette use and tobacco smoking: a 24-month prospective study. Tobacco Control 2019;28:28.
 151. Conner M, Grogan S, Simms-Ellis R, Flett K, Sykes-Muskett B, Cowap L, et al. Do electronic cigarettes increase cigarette smoking in UK adolescents? Evidence from a 12-month prospective study. Tobacco Control 2017;17:17.
 152. Morgenstern M, Nies A, Goecke M, Hanewinkel R. E-Cigarettes and the Use of Conventional Cigarettes. Deutsches Arzteblatt International 2018;115:243-248.
 153. Lee SH, Ahn SH, Cheong YS. Effect of Electronic Cigarettes on Smoking Reduction and Cessation in Korean Male Smokers: A Randomized Controlled Study. J Am Board Fam Med 2019;32:567-574.
 154. Al-Delaimy WK, Myers MG, Leas EC, Strong DR, Hofstetter CR. E-cigarette use in the past and quitting behavior in the future: a population-based study. Am J Public Health 2015;105:1213-9.
 155. Benmarhnia T, Pierce JP, Leas E, White MM, Strong DR, Noble ML, et al. Can E-Cigarettes and Pharmaceutical Aids Increase Smoking Cessation and Reduce Cigarette Consumption? Findings From a Nationally Representative Cohort of American Smokers. American Journal of Epidemiology 2018;187:2397-2404.
 156. Berry KM, Reynolds LM, Collins JM, Siegel MB, Fetterman JL, Hamburg NM, et al. E-cigarette initiation and associated changes in smoking cessation and reduction: the Population Assessment of Tobacco and Health Study, 2013-2015. Tob Control 2019;28:42-49.
 157. Biener L, Hargraves JL. A longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine & Tobacco Research 2015;17:127-33.
 158. Chen JC. Flavored E-cigarette Use and Cigarette Smoking Reduction and Cessation-A Large National Study among Young Adult Smokers. Substance Use & Misuse 2018;53:2017-2031.
 159. Curry E, Nemeth JM, Wermert A, Conroy S, Shoben A, Ferketich AK, et al. A descriptive report of electronic cigarette use after participation in a community-based tobacco cessation trial. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:135-139.
 160. Grana RA, Popova L, Ling PM. A longitudinal analysis of electronic cigarette use and smoking cessation. JAMA Internal Medicine 2014;174:812-3.
 161. Harlow AF, Stokes A, Brooks DR. Socioeconomic and Racial/Ethnic Differences in E-Cigarette Uptake Among Cigarette Smokers: Longitudinal Analysis of the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study. Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco 2019;21:1385-1393.
 162. Kurti AN, Bunn JY, Villanti AC, Stanton CA, Redner R, Lopez AA, et al. Patterns of Single and Multiple Tobacco Product Use Among US Women of Reproductive Age. Nicotine Tob Res 2018;20:S71-s80.
 163. Mantey DS, Cooper MR, Loukas A, Perry CL. E-cigarette Use and Cigarette Smoking Cessation among Texas College Students. American Journal of Health Behavior 2017;41:750-759.
 164. Sutfin EL, Reboussin BA, Debinski B, Wagoner KG, Spangler J, Wolfson M. The Impact of Trying Electronic Cigarettes on Cigarette Smoking by College Students: A Prospective Analysis. American Journal of Public Health 2015;105:e83-9.
 165. Verplaetse TL, Moore KE, Pittman BP, Roberts W, Oberleitner LM, Peltier MKR, et al. Intersection of E-Cigarette Use and Gender on Transitions in Cigarette Smoking Status: Findings Across Waves 1 and 2 of the Population Assessment of Tobacco and Health Study. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:1423-1428.
 166. Weaver SR, Huang J, Pechacek TF, Heath JW, Ashley DL, Eriksen MP. Are electronic nicotine delivery systems helping cigarette smokers quit? Evidence from a prospective cohort study of U.S. adult smokers, 2015–2016. PLoS ONE 2018;13.
 167. Piper ME, Baker TB, Benowitz NL, Jorenby DE. Changes in Use Patterns Over 1 Year Among Smokers and Dual Users of Combustible and Electronic Cigarettes. Nicotine Tob Res 2019;22:672-680.
 168. Zhuang YL, Cummins SE, Sun JY, Zhu SH. Long-term e-cigarette use and smoking cessation: a longitudinal study with US population. Tobacco Control 2016;25:i90-i95.
 169. Brose LS, Hitchman SC, Brown J, West R, McNeill A. Is the use of electronic cigarettes while smoking associated with smoking cessation attempts, cessation and reduced cigarette consumption? A survey with a 1-year follow-up. Addiction 2015;110:1160-8.
 170. Flacco ME, Ferrante M, Fiore M, Marzuillo C, La Vecchia C, Gualano MR, et al. Cohort study of electronic cigarette use: Safety and effectiveness after 4 years of follow-up. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2019;23:402-412.
 171. Gomajee R, El-Khoury F, Goldberg M, Zins M, Lemogne C, Wiernik E, et al. Association between Electronic Cigarette Use and Smoking Reduction in France. JAMA Internal Medicine 2019;179:1193-1200.
 172. Manzoli L, Flacco ME, Ferrante M, La Vecchia C, Siliquini R, Ricciardi W, et al. Cohort study of electronic cigarette use: effectiveness and safety at 24 months. Tobacco Control 2017;26:284-292.
 173. Pasquereau A, Guignard R, Andler R, Nguyen-Thanh V. Electronic cigarettes, quit attempts and smoking cessation: a 6-month follow-up. Addiction 2017;112:1620-1628.
 174. Carpenter MJ, Heckman BW, Wahlquist AE, Wagener TL, Goniewicz ML, Gray KM, et al. A Naturalistic, Randomized Pilot Trial of E-Cigarettes: Uptake, Exposure, and Behavioral Effects. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017;26:1795-1803.
 175. Lee SM, Tenney R, Wallace AW, Arjomandi M. E-cigarettes versus nicotine patches for perioperative smoking cessation: a pilot randomized trial. PeerJ 2018;6:e5609.
 176. Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, Pesola F, Myers Smith K, Bisal N, et al. A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. New England Journal of Medicine 2019;380:629-637.
 177. Holliday R, Preshaw PM, Ryan V, Sniehotta FF, McDonald S, Bauld L, et al. A feasibility study with embedded pilot randomised controlled trial and process evaluation of electronic cigarettes for smoking cessation in patients with periodontitis. Pilot & Feasibility Studies 2019;5:74.
 178. Masiero M, Lucchiari C, Mazzocco K, Veronesi G, Maisonneuve P, Jemos C, et al. E-cigarettes May Support Smokers With High Smoking-Related Risk Awareness to Stop Smoking in the Short Run: Preliminary Results by Randomized Controlled Trial. Nicotine & Tobacco Research 2019;21:119-126.
 179. Bullen C, Howe C, Laugesen M, McRobbie H, Parag V, Williman J, et al. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Lancet 2013;382:1629-37.
 180. O’Brien B, Knight-West O, Walker N, Parag V, Bullen C. E-cigarettes versus NRT for smoking reduction or cessation in people with mental illness: secondary analysis of data from the ASCEND trial. Tobacco Induced Diseases 2015;13:5.
 181. Walker N, Parag V, Verbiest M, Laking G, Laugesen M, Bullen C. Nicotine patches used in combination with e-cigarettes (with and without nicotine) for smoking cessation: a pragmatic, randomised trial. The Lancet Respiratory Medicine 2020;8:54-64.
 182. Lozano P, Arillo-Santillán E, Barrientos-Gutiérrez I, Zavala-Arciniega L, Reynales-Shigematsu LM, Thrasher JF. E-cigarette use and its association with smoking reduction and cessation intentions among Mexican smokers. Salud Publica Mex 2019;61:276-285.
 183. Buu A, Hu YH, Piper ME, Lin HC. The association between e-cigarette use characteristics and combustible cigarette consumption and dependence symptoms: Results from a national longitudinal study. Addictive Behaviors 2018;84:69-74.
 184. Doran N, Brikmanis K, Petersen A, Delucchi K, Al-Delaimy WK, Luczak S, et al. Does e-cigarette use predict cigarette escalation? A longitudinal study of young adult non-daily smokers. Preventive Medicine 2017;100:279-284.
 185. Selya AS, Dierker L, Rose JS, Hedeker D, Mermelstein RJ. The Role of Nicotine Dependence in E-Cigarettes’ Potential for Smoking Reduction. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:1272-1277.
 186. Selya AS, Rose JS, Dierker L, Hedeker D, Mermelstein RJ. Evaluating the mutual pathways among electronic cigarette use, conventional smoking and nicotine dependence. Addiction 2018;113:325-333.
 187. Chaffee BW, Watkins SL, Glantz SA. Electronic Cigarette Use and Progression From Experimentation to Established Smoking. Pediatrics 2018;141.
 188. FHI Folkehelseinstituttet. Utbredelse av snus i Norge. Tillgänglig från: https://www.fhi.no/nettpub/tobakkinorge/bruk-av-tobakk/utbredelse-av-snus-i-norge/. Nedladdad: 2020-05-04.
 189. Chassin L, Presson CC, Pitts SC, Sherman SJ. The natural history of cigarette smoking from adolescence to adulthood in a midwestern community sample: multiple trajectories and their psychosocial correlates. Health Psychol 2000;19:223-31.
 190. Birge M, Duffy S, Miler JA, Hajek P. What Proportion of People Who Try One Cigarette Become Daily Smokers? A Meta-Analysis of Representative Surveys. Nicotine Tob Res 2018;20:1427-33.
 191. Breslau N, Peterson EL. Smoking cessation in young adults: age at initiation of cigarette smoking and other suspected influences. Am J Public Health 1996;86:214-20.
 192. Ali FRM, Agaku IT, Sharapova SR, Reimels EA, Homa DM. Onset of Regular Smoking Before Age 21 and Subsequent Nicotine Dependence and Cessation Behavior Among US Adult Smokers. Preventing Chronic Disease 2020;17:E06.
 193. Huggett SB, Keyes M, Iacono WG, McGue M, Corley RP, Hewitt JK, et al. Age of initiation and transition times to tobacco dependence: Early onset and rapid escalated use increase risk for dependence severity. Drug Alcohol Depend 2019;202:104-110.
 194. Stanton CA, Papandonatos G, Lloyd-Richardson EE, Niaura R. Consistency of self-reported smoking over a 6-year interval from adolescence to young adulthood. Addiction (Abingdon, England) 2007;102:1831-1839.
 195. Rutqvist LE, Fry JS, Lee PN. Systematic review of Swedish snus for smoking cessation based on primary subject data from randomised clinical trials. Journal of Smoking Cessation 2013;8:33-44.
 196. Barrington-Trimis JL, Berhane K, Unger JB, Cruz TB, Urman R, Chou CP, et al. The E-cigarette Social Environment, E-cigarette Use, and Susceptibility to Cigarette Smoking. J Adolesc Health 2016;59:75-80.
 197. Morean ME, Bold KW, Kong G, Gueorguieva R, Camenga DR, Simon P, et al. Adolescents’ awareness of the nicotine strength and e-cigarette status of JUUL e-cigarettes. Drug Alcohol Depend 2019;204:107512.
 198. Cho YJ, Thrasher JF, Reid JL, Hitchman S, Hammond D. Youth self-reported exposure to and perceptions of vaping advertisements: Findings from the 2017 International Tobacco Control Youth Tobacco and Vaping Survey. Prev Med 2019;126:105775.
 199. Pike JR, Tan N, Miller S, Cappelli C, Xie B, Stacy AW. The Effect of E-cigarette Commercials on Youth Smoking: A Prospective Study. Am J Health Behav 2019;43:1103-1118.
 200. Kinnunen JM, Ollila H, Minkkinen J, Lindfors PL, Timberlake DS, Rimpela AH. Nicotine matters in predicting subsequent smoking after e-cigarette experimentation: A longitudinal study among Finnish adolescents. Drug Alcohol Depend 2019;201:182-187.
 201. Logue JM, Sleiman M, Montesinos VN, Russell ML, Litter MI, Benowitz NL, et al. Emissions from Electronic Cigarettes: Assessing Vapers’ Intake of Toxic Compounds, Secondhand Exposures, and the Associated Health Impacts. Environ Sci Technol 2017;51:9271-9279.
 202. Lee MS, LeBouf RF, Son YS, Koutrakis P, Christiani DC. Nicotine, aerosol particles, carbonyls and volatile organic compounds in tobacco- and menthol-flavored e-cigarettes. Environ Health 2017;16:42.
 203. DeVito EE, Krishnan-Sarin S. E-cigarettes: Impact of E-Liquid Components and Device Characteristics on Nicotine Exposure. Curr Neuropharmacol 2018;16:438-459.
 204. Voos N, Smith D, Kaiser L, Mahoney MC, Bradizza CM, Kozlowski LT, et al. Effect of e-cigarette flavors on nicotine delivery and puffing topography: results from a randomized clinical trial of daily smokers. Psychopharmacology (Berl) 2020;237:491-502.
 205. Khouja JN, Suddell SF, Peters SE, Taylor AE, Munafò MR. Is e-cigarette use in non-smoking young adults associated with later smoking? A systematic review and meta-analysis.2020. Tob Control Epub ahead of print.
 206. Levy DT, Warner KE, Cummings KM, Hammond D, Kuo C, Fong GT, et al. Examining the relationship of vaping to smoking initiation among US youth and young adults: a reality check. Tob Control 2019;28:629-635.
 207. Hallingberg B, Maynard OM, Bauld L, Brown R, Gray L, Lowthian E, et al. Have e-cigarettes renormalised or displaced youth smoking? Results of a segmented regression analysis of repeated cross sectional survey data in England, Scotland and Wales. Tob Control 2020;29:207-216.
 208. McRobbie H, Bullen C, Hartmann-Boyce J, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database Syst Rev 2014:Cd010216.
 209. Rahman MA, Hann N, Wilson A, Mnatzaganian G, Worrall-Carter L. E-cigarettes and smoking cessation: evidence from a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2015;10:e0122544.
 210. Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine 2016;4:116-28.
 211. El Dib R, Suzumura EA, Akl EA, Gomaa H, Agarwal A, Chang Y, et al. Electronic nicotine delivery systems and/or electronic non-nicotine delivery systems for tobacco smoking cessation or reduction: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2017;7:e012680.
 212. Malas M, van der Tempel J, Schwartz R, Minichiello A, Lightfoot C, Noormohamed A, et al. Electronic Cigarettes for Smoking Cessation: A Systematic Review. Nicotine & Tobacco Research 2016;18:1926-1936.
 213. Romijnders K, van Osch L, de Vries H, Talhout R. Perceptions and Reasons Regarding E-Cigarette Use among Users and Non-Users: A Narrative Literature Review. Int J Environ Res Public Health 2018;15.
 214. Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2016;9:Cd010216.
 215. Zhu S-H, Zhuang Y-L, Wong S, Cummins SE, Tedeschi GJ. E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ 2017;358:j3262.
 216. Levy DT, Yuan Z, Luo Y, Abrams DB. The Relationship of E-Cigarette Use to Cigarette Quit Attempts and Cessation: Insights From a Large, Nationally Representative U.S. Survey. Nicotine Tob Res 2018;20:931-939.
 217. Sweet L, Brasky TM, Cooper S, Doogan N, Hinton A, Klein EG, et al. Quitting Behaviors Among Dual Cigarette and E-Cigarette Users and Cigarette Smokers Enrolled in the Tobacco User Adult Cohort. Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco 2019;21:278-284.
 218. Berry C, Burton S. Reduced-Risk Warnings versus the U.S. FDA-Mandated Addiction Warning: The Effects of E-Cigarette Warning Variations on Health Risk Perceptions. Nicotine & Tobacco Research 2018;28:28.
 219. Glasser AM, Johnson AL, Niaura RS, Abrams DB, Pearson JL. Youth Vaping and Tobacco Use in Context in the United States: Results from the 2018 National Youth Tobacco Survey. Nicotine Tob Res 2020.
 220. Delnevo CD, Giovenco DP, Steinberg MB, Villanti AC, Pearson JL, Niaura RS, et al. Patterns of Electronic Cigarette Use Among Adults in the United States. Nicotine Tob Res 2016;18:715-9.
 221. Chaffee BW, Watkins SL, Glantz SA. Electronic Cigarette Use and Progression From Experimentation to Established Smoking. Pediatrics 2018;141:e20173594.
 222. Hofler M. The Bradford Hill considerations on causality: a counterfactual perspective. Emerg Themes Epidemiol 2005;2:11.
 223. Fedak KM, Bernal A, Capshaw ZA, Gross S. Applying the Bradford Hill criteria in the 21st century: how data integration has changed causal inference in molecular epidemiology. Emerg Themes Epidemiol 2015;12:14.
 224. SBU. Vad är en verklig orsak? Tillgänglig från: https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/vad-ar-en-verklig-orsak/. Nedladdad: 2020-02-27.
 225. Maes HH, Prom-Wormley E, Eaves LJ, Rhee SH, Hewitt JK, Young S, et al. A Genetic Epidemiological Mega Analysis of Smoking Initiation in Adolescents. Nicotine Tob Res 2017;19:401-409.
 226. Sorensen HT, Lash TL, Rothman KJ. Beyond randomized controlled trials: a critical comparison of trials with nonrandomized studies. Hepatology 2006;44:1075-82.
 227. Kandel DB, Yamaguchi K, Chen K. Stages of progression in drug involvement from adolescence to adulthood: further evidence for the gateway theory. J Stud Alcohol 1992;53:447-57.
 228. Lindahl P, Raub-Segall E, Olson ST, Bjork I. Papain labelled with fluorescent thiol-specific reagents as a probe for characterization of interactions between cysteine proteinases and their protein inhibitors by competitive titrations. Biochem J 1991;276 ( Pt 2):387-94.
 229. Yuan M, Cross SJ, Loughlin SE, Leslie FM. Nicotine and the adolescent brain. J Physiol 2015;593:3397-412.
 230. Kandel D. Stages in adolescent involvement in drug use. Science 1975;190:912-4.
 231. Kandel D, Kandel E. The Gateway Hypothesis of substance abuse: developmental, biological and societal perspectives. Acta Paediatr 2015;104:130-7.
 232. Miller ML, Hurd YL. Testing the Gateway Hypothesis. Neuropsychopharmacology 2017;42:985-986.
 233. Eklund KE, Nishida KS, Barry ES, Choi KH, Grunberg NE. Examination of the Gateway Hypothesis in a rat model. Pharmacol Biochem Behav 2019;179:89-97.
 234. Lee PN. Appropriate and inappropriate methods for investigating the “gateway” hypothesis, with a review of the evidence linking prior snus use to later cigarette smoking. Harm Reduct J 2015;12:8.
 235. DuPont RL, Han B, Shea CL, Madras BK. Drug use among youth: National survey data support a common liability of all drug use. Prev Med 2018;113:68-73.
 236. Palmer RH, Button TM, Rhee SH, Corley RP, Young SE, Stallings MC, et al. Genetic etiology of the common liability to drug dependence: evidence of common and specific mechanisms for DSM-IV dependence symptoms. Drug Alcohol Depend 2012;123 Suppl 1:S24-32.
 237. Vanyukov MM, Tarter RE, Kirillova GP, Kirisci L, Reynolds MD, Kreek MJ, et al. Common liability to addiction and “gateway hypothesis”: theoretical, empirical and evolutionary perspective. Drug Alcohol Depend 2012;123 Suppl 1:S3-17.
 238. Holliday R. DNA methylation and epigenetic inheritance. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 1990;326:329-38.
 239. Bares CB, Kendler KS, Maes HH. Developmental Changes in Genetic and Shared Environmental Contributions to Smoking Initiation and Subsequent Smoking Quantity in Adolescence and Young Adulthood. Twin Res Hum Genet 2015;18:497-506.
 240. Samek DR, Keyes MA, Hicks BM, Bailey J, McGue M, Iacono WG. General and specific predictors of nicotine and alcohol dependence in early adulthood: genetic and environmental influences. J Stud Alcohol Drugs 2014;75:623-34.
 241. Allegrini AG, Verweij KJH, Abdellaoui A, Treur JL, Hottenga JJ, Willemsen G, et al. Genetic Vulnerability for Smoking and Cannabis Use: Associations With E-Cigarette and Water Pipe Use. Nicotine Tob Res 2019;21:723-730.
 242. McCartney DL, Hillary RF, Stevenson AJ, Ritchie SJ, Walker RM, Zhang Q, et al. Epigenetic prediction of complex traits and death. Genome Biol 2018;19:136.
 243. Treur JL, Demontis D, Smith GD, Sallis H, Richardson TG, Wiers RW, et al. Investigating causality between liability to ADHD and substance use, and liability to substance use and ADHD risk, using Mendelian randomization. Addict Biol 2019:e12849.
 244. Mayet A, Legleye S, Beck F, Falissard B, Chau N. The Gateway Hypothesis, Common Liability to Addictions or the Route of Administration Model A Modelling Process Linking the Three Theories. Eur Addict Res 2016;22:107-17.
 245. Munafo M. Are e-cigarettes tobacco products? Nicotine & Tobacco Research 2018;20:20.
 246. Neugebauer R, Ng S. Differential recall as a source of bias in epidemiologic research. J Clin Epidemiol 1990;43:1337-41.
 247. Hernán MA, Hernández-Díaz S, Robins JM. A structural approach to selection bias, Epidemiology 2004;15:615-25.
 248. Goldstein AO, Gans SP, Ripley-Moffitt C, Kotsen C, Bars M. Use of Expired Air Carbon Monoxide Testing in Clinical Tobacco Treatment Settings. Chest 2018;153:554-62.
 249. Kim S. Overview of Cotinine Cutoff Values for Smoking Status Classification. Int J Environ Res Public Health 2016;13.
 250. Keogh RH, Shaw PA, Gustafson P, Carroll RJ, Deffner V, Dodd KW, et al. STRATOS guidance document on measurement error and misclassification of variables in observational epidemiology: Part 1-Basic theory and simple methods of adjustment. Statistics in medicine, 39(16), 2197–2231. https://doi.org/10.1002/sim.8532.
 251. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Lancet 2007;370:1453-7.
You might be interested:  Hur Skriver Brev Till Vän?
PsycINFO via EBSCO 11 November 2019Title: E-cigarettes, snuff & tobacco smoking

Search terms Items found
The final search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MH = Exact Subject Heading from CINAHL Subject Headings; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database’s searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; ” ” = Citation Marks; searches for an exact phrase; N = Near Operator (N) finds the words if they are a maximum of x words apart from one another, regardless of the order in which they appear; W = Within Operator (W) finds the words if they are within x words of one another, in the order in which you entered them
Electronic cigarettes
1. DE “Electronic Cigarettes” 1 198
2. TX(E-Cig* OR “electronic cig*” OR “e-cig” OR “electronic nicotine” OR “electronic vapour” OR “electronic vapor” OR e-vapour OR e-vapor OR “vaporized nicotine” OR “vaporised nicotine” OR vape OR vaping OR vaper OR ((vapor OR vapour OR vaporizer OR vaporiser) AND (nicotine OR electronic))) 2 543
3. 1 OR 2 2 543
Snuff
4. DE “Smokeless Tobacco” 817
5. TX((snus OR snuff) OR (“smokeless tobacco” OR “swedish tobacco*” OR “smokeless tobacco*” OR “moist tobacco*” OR “oral tobacco*” OR “leaf tobacco*” OR “dip tobacco*”) AND (scandinavia* OR sweden* OR swedish OR norway* OR norwegian* OR finland* OR finnish* OR denmark* OR Danish OR Iceland* OR nordic)) 495
6. 4 OR 5 1 070
Smoking
7. DE “Tobacco Smoking” OR DE “Nicotine Withdrawal” OR DE “Smoking Cessation” 35 448
8. TX(cigarillo OR cigarillos OR cigarr OR cigars OR ((Combust* OR conventional OR traditional) W3 (cigarette*)) OR dokha* OR “dual use*” OR hookah OR pipe OR smoke OR smoker OR smoking OR “tobacco cigarette” OR “tobacco cigarettes” OR tobacco OR “traditional cigarette” OR “traditional cigarettes” OR “water pipe”) 67 845
9. 7 OR 8 67 918
Combined sets & limits
10. 3 AND 9 1 748
11. 6 AND 9 1 035
12. 10 OR 11 2 658
13. 12 NOT ((DE “Animals” OR DE “Rodents”) 2 632
Final result
14. 13 AND Limiters – Published Date: 19900101-; Publication Type: Peer Reviewed Journal, Peer-Reviewed Status-Unknown; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish 2 484

table> Cochrane Library via Wiley 11 November 2019 (CDSR)Title: E-cigarettes, snuff & tobacco smoking

The final search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; :au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = title; :ab = abstract; :kw = keyword; * = Truncation; ” ” = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; Cochrane Protocols = protocols of systematic reviews registered in Cochrane Library; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials” Search terms Items found Electronic cigarettes 1. OR 88 2. (“E-Cigarette” OR “E-Cigarettes” OR “electronic cigarette” OR “electronic cigarettes” OR “e-cig” OR “electronic nicotine delivery” OR “electronic nicotine device” OR “electronic nicotine devices” OR “electronic vapour product” OR e-vapour OR “vaporized nicotine” OR vape OR vaping OR vaper OR vapor):ti,ab 1 139 3. 1 OR 2 1 146 Snuff 4. 140 5. (snus OR snuff):ti,ab OR (“smokeless tobacco” OR “swedish tobacco*” OR “smokeless tobacco*” OR “moist tobacco*” OR “oral tobacco*” OR “leaf tobacco*” OR “dip tobacco*”) AND ( OR scandinavia* OR OR (sweden* or swedish) OR OR (norway* or norwegian*) OR OR (finland* or finnish*) OR OR (denmark* or danish) OR OR iceland* OR nordic*) 445 6. 4 OR 5 463 Smoking 7. OR OR OR OR OR OR OR 5 559 8. (Cigarillo OR Cigarillos OR Cigarr OR Cigars OR “combustible tobacco” OR “combustible cigarette” OR “combustible cigarettes” OR “conventional cigarettes” OR “conventional cigarette” OR Dokha* OR “dual user*” OR hookah OR pipe OR smoke OR smoker OR smoking OR “tobacco cigarette” OR “tobacco cigarettes” OR tobacco OR “traditional cigarette” OR “traditional cigarettes” OR “water pipe”):ti,ab 29 691 9. 7 OR 8 30 001 Combined sets 10. 3 AND 9 21 11. 6 AND 9 522 Final result 12. 10 OR 11 CDSR/4

table> Embase via Elsevier 11 November 2019Title: E-cigarettes, snuff & tobacco smoking

The final search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; /de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation ‘ ‘ = Citation Marks; searches for an exact phrase; NEAR/n = Requests terms that are within ‘n’ words of each other in either direction; NEXT/n = Requests terms that are within ‘n’ words of each other in the order specified Search terms Items found Electronic cigarettes 1. ‘electronic cigarette’/de OR ‘vaping’/de 4 531 2. (“E-Cig*” OR “electr* cigar*” OR “electronic nicotine” OR “electronic vapour product” OR “electronic vapor product” OR (ENDS NEAR/3 nicotine) OR ecigg or ecigarette* OR e-vapour OR e-vapor OR “vaporized nicotine” OR “vaporised nicotine” OR vape OR vaping OR vaper OR vapers):ti,ab OR ((vapor:ti,ab OR vapour:ti,ab OR vaporizer:ti,ab OR vaporiser:ti,ab) AND nicotine:ti,ab) 4 438 3. 1 OR 2 5 062 Snuff 4. ‘snus’/de 144 5. snus:ti,ab 398 (snuff:ti,ab OR ‘tobacco snuff’/de OR ‘smokeless tobacco’/de OR “smokeless tobacco”:ti,ab OR “swedish tobacco*”:ti,ab OR “smokeless tobacco*”:ti,ab OR “moist tobacco*”:ti,ab OR “oral tobacco*”:ti,ab OR “leaf tobacco*”:ti,ab OR “dip tobacco*”:ti,ab) AND (‘Scandinavia’/de OR ‘Denmark’/de OR ‘Finland’/exp OR ‘Iceland’/de OR ‘Norway’/exp OR ‘Sweden’/de OR Scandinavia*:ti,ab,ca OR Sweden:ti,ab,ca OR Swedish:ti,ab,ca OR Norway:ti,ab,ca OR Norwegian*:ti,ab,ca OR finland*:ti,ab,ca OR finnish*:ti,ab,ca OR Denmark:ti,ab,ca OR Danish:ti,ab,ca OR Iceland*:ti,ab,ca OR Nordic*:ti,ab,ca) 551 7. 4 OR 5 OR 6 OR 7 765 Smoking 8. ‘smoking’/de OR ‘adolescent smoking’/exp OR ‘cigar smoking’/exp OR ‘cigarette smoking’/exp OR ‘pipe smoking’/de OR ‘parental smoking’/exp OR ‘smoking habit’/exp OR ‘smoking cessation’/de OR ‘smoking reduction’/de OR ‘tobacco’/de OR ‘tobacco dependence’/de OR ‘tobacco smoke’/de OR ‘water pipe’/de 373 309 9. (cigarillo OR cigarillos OR cigarr OR cigars OR ((Combustible OR conventional) NEAR/3 (cigarette*)) OR dokha* OR “dual user*” OR hookah OR smoke OR smoker OR smoking OR tobacco OR “traditional cigarette” OR “traditional cigarettes” OR “water pipe”):ti,ab 333 456 10. 8 OR 9 447 034 Combined sets 11. 3 AND 10 4 383 12. 7 AND 10 715 13. 11 OR 12 5 001 14. 13 NOT ((‘animal’/exp OR ‘nonhuman’/exp) NOT ‘human’/exp) 4 743 Final result 15. 14 NOT (‘note’/it OR /lim OR /lim OR /lim OR /lim) AND /lim AND (/lim OR /lim OR /lim OR /lim) AND /py

table> Medline via OvidSP 11 November 2019Title: E-cigarettes, snuff & tobacco smoking

The final search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.;,ab. = Abstract;,ab,ti. = Abstract or title;,af. = All fields; Exp = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy;,sh. = Term from the Medline controlled vocabulary;,ti. = Title; / = Term from the Medline controlled vocabulary, but does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; * = Focus (if found in front of a MeSH-term); * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term),mp = text, heading word, subject area node, title; ” ” = Citation Marks; searches for an exact phrase; ADJn = positional operator that lets you retrieve records that contain your terms (in any order) within a specified number (n) of words of each other Search terms Items found Electronic cigarettes 1. “Electronic Nicotine Delivery Systems”/ OR “Vaping”/ 2 876 2. (“E-Cigarette” OR “E-Cigarettes” OR “electr* cigar*” OR “e-cig*” OR “electronic nicotine” OR “electronic vapour product” OR (ENDS adj3 nicotine) OR ecigg* or ecigarette* OR e-vapour OR e-vapor OR “vaporized nicotine” OR “vaporised nicotine” OR vape OR vaping OR vaper OR vapers).ti,ab 4 857 3. (vapor OR vapour OR vaporizer OR vaporiser).ti,ab 44 656 4. limit 3 to “pubmed not medline” 19 299 5. 1 OR 2 OR 4 24 367 Snuff 6. “Tobacco, Smokeless”/ 3 565 7. (snus OR snuff).ti,ab OR (“smokeless tobacco” OR “swedish tobacco*” OR “smokeless tobacco*” OR “moist tobacco*” OR “oral tobacco*” OR “leaf tobacco*” OR “dip tobacco*”) AND (scandinavia/ OR scandinavia*.tw. OR sweden/ OR (sweden* or swedish).tw. OR norway/ OR (norway* or norwegian*).tw. OR finland/ OR (finland* or finnish*).tw. OR denmark/ OR (denmark* or danish).tw. OR iceland/ OR iceland*.tw. OR nordic.tw.) 591 8. 6 OR 7 3 739 Tobacco smoking 9. smoking/ or pipe smoking/ or water pipe smoking/ or smoking reduction/ or exp “tobacco smoking”/ OR “tobacco use disorder”/ OR “smoking Cessation”/ OR “smoking Prevention”/ OR tobacco products/ OR Tobacco, Waterpipe/ 162 064 10. (Cigarillo OR Cigarillos OR Cigarr OR Cigars OR ((Combustible OR conventional OR traditional) ADJ3 (cigarette*)) OR Dokha* OR “dual user*” OR hookah OR pipe OR smoke OR smoker OR smoking OR “tobacco cigarette” OR “tobacco cigarettes” OR tobacco OR “water pipe”).ti,ab 298 349 11. 9 OR 10 340 609 Combined sets and limits 12. 5 AND 11 4 188 13. 8 AND 11 3 408 14. 12 OR 13 7 467 15. 14 NOT (“Animals”/ NOT “Humans”/) 7 296 16. 15 NOT (editorial/ OR exp consensus development conference/) 7 091 Final result 17. 16 limited to (yr=”1990 -Current” and (danish or english or norwegian or swedish)) 6 476

table> Scopus via Elsevier 11 November 2019Title: E-cigarettes, snuff & tobacco smoking

The final search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = “precedes by”. The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n); W/n = “within”. The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order; * = Truncation ” ” = Citation Marks; searches for an exact phrase; LIMIT-TO ( SRCTYPE, “j” = Limit to source type journal; LIMIT-TO ( DOCTYPE, “ar” = Limit to document type article; LIMIT-TO ( DOCTYPE, “re” = Limit to document type review; AB = Abstract; AF = Author affiliation; All = Performs a keyword search in most of the database’s searchable fields, except full text; AU = Author; MAINSUBJECT = Term from the thesaurus; TI = Title * = Truncation” ” = Citation Marks; searches for an exact phrase ? = Wildcard, used to replace any single character either inside or at the right end of a word Search terms Items found Electronic cigarettes 1. TITLE-ABS-KEY (“E-Cigarette” OR “E-Cigarettes” OR “electronic cigarette” OR “electronic cigarettes” OR “e-cig” OR “electronic nicotine delivery” OR “electronic nicotine device” OR “electronic nicotine devices” OR (electronic PRE/1 vapo*) OR e-vapour OR e-vapor OR “vaporized nicotine” OR “vaporised nicotine” OR vape OR vaping OR vaper) 6 183 Snuff 2. TITLE-ABS-KEY ((snus OR snuff) OR (“smokeless tobacco” OR “swedish tobacco” OR “smokeless tobacco” OR “moist tobacco” OR “oral tobacco” OR “leaf tobacco” OR “dip tobacco”) AND (scandinavia* OR sweden* OR swedish OR norway* OR norwegian* OR finland* OR finnish* OR denmark* OR Danish OR Iceland* OR nordic)) 721 Smoking 3. TITLE-ABS-KEY (cigarillo OR cigarillos OR cigarr OR cigars OR “combustible tobacco” OR “combusted tobacco” OR “combustible cigarette” OR “combustible cigarettes” OR “conventional cigarettes” OR “conventional cigarette” OR dokha* OR “dual user” OR “dual users” OR hookah OR pipe OR smoke OR smoker OR smoking OR “tobacco cigarette” OR “tobacco cigarettes” OR tobacco OR “traditional cigarette” OR “traditional cigarettes” OR “water pipe”) 779 157 Combined sets & limits 4. 1 AND 3 5 224 5. 2 AND 3 704 6. 4 OR 5 5 893 7. 6 AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2013 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2012 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2011 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2010 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2009 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2008 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2007 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2006 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2005 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2004 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2003 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2002 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2001 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2000 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1999 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1998 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1997 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1996 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1995 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1994 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1993 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1992 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1991 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 1990 ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE, “ar” ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE, “re” ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE, “j” ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD, “Human” ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD, “Humans” ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE, “English” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE, “Swedish” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE, “Norwegian” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE, “Danish” ) ) 3 477 Final result 8. #9 AND NOT INDEX(medline) 1 648

table>

1, Endast en exklusionsorsak anges per studie/Only one reason for exclusion is listed per study. Reference Exklusionsorsak/ Reason for exclusion 1 Adriaens K., Van Gucht D., Declerck P., Baeyens F. Effectiveness of the electronic cigarette: An eight-week Flemish study with six-month follow-up on smoking reduction, craving and experienced benefits and complaints. International Journal of Environmental Research & Public Health 2014;11:1122048. Study duration Agaku I.T., Singh T., Jones S.E., King B.A., Jamal A., Neff L., et al. Combustible and Smokeless Tobacco Use Among High School Athletes – United States, 2001–2013. MMWR – Morbidity & Mortality Weekly Report 2015;64:9359. Exposure Agarwal D., Loukas A., Perry C.L. Examining College Students’ Social Environment, Normative Beliefs, and Attitudes in Subsequent Initiation of Electronic Nicotine Delivery Systems. Health Education & Behavior 2018;45:53239. Outcome Akinboro O., Nwabudike S., Elias R., Balasire O., Ola O., Ostroff J.S. Electronic Cigarette Use among Survivors of Smoking-Related Cancers in the United States. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2019;09:09. Study design Al-Delaimy W.K., Myers M.G., Leas E.C., Strong D.R., Hofstetter C.R. ‘E-cigarette use in the past and quitting behavior in the future: A population-based study’: Erratum. American Journal of Public Health 2015;105:e7e7. Publication type Aleyan S., Gohari M.R., Cole A.G., Leatherdale S.T. Exploring the Bi-Directional Association between Tobacco and E-Cigarette Use among Youth in Canada. International Journal of Environmental Research & Public Health 2019;16:01. Outcome Allen A., Vogel R.I., Meier E., Anderson A., Jensen J., Severson H.H., et al. Gender differences in snus versus nicotine gum for cigarette avoidance among a sample of US smokers. Drug and Alcohol Dependence 2016;168:812. Exposure Andrews J.A., Tildesley E., Hops H., Duncan S.C., Severson H.H. Elementary School Age Children’s Future Intentions and Use of Substances. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 2003;32:55667. Exposure Anic G.M., Holder-Hayes E., Ambrose B.K., Rostron B.L., Coleman B., Jamal A., et al. E-cigarette and Smokeless Tobacco Use and Switching Among Smokers: Findings From the National Adult Tobacco Survey. American Journal of Preventive Medicine 2018;54:53951. Study design Anic G.M., Sawdey M.D., Jamal A., Trivers K.F. Frequency of Use Among Middle and High School Student Tobacco Product Users – United States, 2015–2017. MMWR – Morbidity & Mortality Weekly Report 2018;67:135357. Study design Arrazola R.A., Singh T., Corey C.G., Husten C.G., Neff L.J., Apelberg B.J., et al. Tobacco use among middle and high school students – United States, 2011–2014. MMWR – Morbidity & Mortality Weekly Report 2015;64:3815. Study design Audrain-McGovern J., Stone M.D., Barrington-Trimis J., Unger J.B., Leventhal A.M. Adolescent E-Cigarette, Hookah, and Conventional Cigarette Use and Subsequent Marijuana Use. Pediatrics 2018;142. Outcome Auf R., Trepka M.J., Selim M., Ben Taleb Z., De La Rosa M., Bastida E., et al. E-cigarette use is associated with other tobacco use among US adolescents. International Journal of Public Health 2019;64:12534. Study design Azagba S., Baskerville N.B., Foley K. Susceptibility to cigarette smoking among middle and high school e-cigarette users in Canada. Preventive Medicine 2017;103:1419. Study design Azagba S., Latham K., Shan L. Waterpipe tobacco smoking trends among middle and high school students in the United States from 2011 to 2017. Drug and Alcohol Dependence 2019;200:1925. Study design Backinger C.L., Fagan P., O’Connell M.E., Grana R., Lawrence D., Bishop J.A., et al. Use of other tobacco products among U.S. adult cigarette smokers: prevalence, trends and correlates. Addictive Behaviors 2008;33:47289. Study design Baldassarri S.R., Bernstein S.L., Chupp G.L., Slade M.D., Fucito L.M., Toll B.A. Electronic cigarettes for adults with tobacco dependence enrolled in a tobacco treatment program: A pilot study. Addictive Behaviors 2018;80:15. Study design Bandara N.A., Seneviratne M. Adolescents’ Electronic Cigarette Use. Pediatrics 2019;143:01. Publication type Barrett S.P., Campbell M.L., Temporale K., Good K.B. The acute effect of Swedish-style snus on cigarette craving and self-administration in male and female smokers. Human Psychopharmacology 2011;26:5862. Study duration Barrington-Trimis J.L., Liu F., Unger J.B., Alonzo T., Cruz T.B., Urman R., et al. Evaluating the predictive value of measures of susceptibility to tobacco and alternative tobacco products. Addictive Behaviors 2019;96:5055. Exposure Barrington-Trimis J.L., Urman R., Leventhal A.M., Gauderman W.J., Cruz T.B., Gilreath T.D., et al. E-cigarettes, Cigarettes, and the Prevalence of Adolescent Tobacco Use. Pediatrics 2016;138:08. Study design Beard E., Brown J., McNeill A., Michie S., West R. Has growth in electronic cigarette use by smokers been responsible for the decline in use of licensed nicotine products? Findings from repeated cross-sectional surveys. Thorax 2015;70:9748. Study design Beard E., Brown J., Michie S., West R. Is prevalence of e-cigarette and nicotine replacement therapy use among smokers associated with average cigarette consumption in England? A time-series analysis. BMJ Open 2018;8:e016046. Study design Beard E., West R., Michie S., Brown J. Association between electronic cigarette use and changes in quit attempts, success of quit attempts, use of smoking cessation pharmacotherapy, and use of stop smoking services in England: time series analysis of population trends. BMJ 2016;354:i4645. Study design Beard E., West R., Michie S., Brown J. Association of prevalence of electronic cigarette use with smoking cessation and cigarette consumption in England: a time series analysis between 2006 and 2017. Addiction 2019;16:16. Study design Benowitz N.L. E-cigarettes and dual nicotine replacement therapy for smoking cessation. The Lancet Respiratory Medicine 2019;09:09. Publication type Bianco C.L., Pratt S.I., Ferron J.C., Brunette M.F. Electronic Cigarette Use During a Randomized Trial of Interventions for Smoking Cessation Among Medicaid Beneficiaries with Mental Illness. Journal of Dual Diagnosis 2019;15:184191. Population Biener L., Roman A.M., Mc Inerney S.A., Bolcic-Jankovic D., Hatsukami D.K., Loukas A., et al. Snus use and rejection in the USA. Tobacco Control 2016;25:38692. Study design Biglan A., Duncan T.E., Ary D.V., Smolkowski K. Peer and parental influences on adolescent tobacco use. Journal of Behavioral Medicine 1995;18:315330. Outcome Blank M.L., Hoek J., George M., Gendall P., Conner T.S., Thrul J., et al. An Exploration of Smoking-to-Vaping Transition Attempts Using a “Smart” Electronic Nicotine Delivery System. Nicotine & Tobacco Research 2018;06:06. Study duration Bold K.W., Kong G., Cavallo D.A., Camenga D.R., Krishnan-Sarin S. Reasons for Trying E-cigarettes and Risk of Continued Use. Pediatrics 2016;138:09. Publication type Borderud S.P., Li Y., Burkhalter J.E., Sheffer C.E., Ostroff J.S. Electronic cigarette use among patients with cancer: Characteristics of electronic cigarette users and their smoking cessation outcomes. Cancer 2014;120:352735. Population Borrelli B., O’Connor G.T. E-cigarettes to assist with smoking cessation. New England Journal of Medicine 2019;380:6789. Publication type Boyle R.G., Stanton C.A., Sharma E., Tang Z. Examining quit attempts and successful quitting after recent cigarette tax increases. Preventive Medicine 2019;118:22631. Study design Brandon K.O., Simmons V.N., Meltzer L.R., Drobes D.J., Martinez U., Sutton S.K., et al. Vaping characteristics and expectancies are associated with smoking cessation propensity among dual users of combustible and electronic cigarettes. Addiction 2019;15:15. Population Brikmanis K., Petersen A., Doran N. E-cigarette use, perceptions, and cigarette smoking intentions in a community sample of young adult nondaily cigarette smokers. Psychology of Addictive Behaviors 2017;31:33642. Outcome Brown J., Beard E., Kotz D., Michie S., West R. Real ‐ world effectiveness of e‐cigarettes when used to aid smoking cessation: A cross ‐ sectional population study. Addiction 2014;109:153140. Study design Browne M., Todd D.G. Then and now: Consumption and dependence in e-cigarette users who formerly smoked cigarettes. Addictive Behaviors 2018;76:11321. Outcome Bruserud O., Hansen B.A., Auestad H.M., Olsen S.F., Sorheim I.C., Bakke P., Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 2008;128:1812–4. Outcome Bullen C., McRobbie H., Thornley S., Glover M., Lin R., Laugesen M. Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trial. Tobacco Control 2010;19:98–103. Outcome Burris J.L., Carpenter M.J., Wahlquist A.E., Cummings K.M., Gray K.M. Brief, instructional smokeless tobacco use among cigarette smokers who do not intend to quit: a pilot randomized clinical trial. Nicotine & Tobacco Research 2014;16:397–405. Exposure Burris J.L., Wahlquist A.E., Alberg A.J., Cummings K.M., Gray K.M., Garrett-Mayer E., et al. A longitudinal, naturalistic study of U.S. smokers’ trial and adoption of snus. Addictive Behaviors 2016;63:82–8. Exposure Busch A.M., Leavens E.L., Wagener T.L., Buckley M.L., Tooley E.M. Prevalence, Reasons for Use, and Risk Perception of Electronic Cigarettes Among Post-Acute Coronary Syndrome Smokers. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention 2016;36:352–7. Study design Cahn Z., Haardorfer R., Lewis M., Wang Y., Berg C.J. Examining e-cigarette purchases and cessation in a consumer panel of smokers. Journal Of Smoking Cessation 2019;14:32–41. Outcome Caldwell B., Burgess C., Crane J. Randomized crossover trial of the acceptability of snus, nicotine gum, and Zonnic therapy for smoking reduction in heavy smokers. Nicotine & Tobacco Research 2010;12:179–83. Study duration Camenga D.R., Delmerico J., Kong G., Cavallo D., Hyland A., Cummings K.M., et al. Trends in use of electronic nicotine delivery systems by adolescents. Addictive Behaviors 2014;39:338–40. Study design Camenga D.R., Kong G., Cavallo D.A., Krishnan-Sarin S. Current and Former Smokers’ Use of Electronic Cigarettes for Quitting Smoking: An Exploratory Study of Adolescents and Young Adults. Nicotine & Tobacco Research 2019;21:395. Publication type Caponnetto P., Auditore R., Russo C., Cappello G.C., Polosa R. Impact of an electronic cigarette on smoking reduction and cessation in schizophrenic smokers: a prospective 12-month pilot study. International Journal of Environmental Research & Public Health 2013;10:446–61. Outcome Caponnetto P., Campagna D., Cibella F., Morjaria J.B., Caruso M., Russo C., et al. EffiCiency and Safety of an eLectronic cigAreTte (ECLAT) as tobacco cigarettes substitute: a prospective 12-month randomized control design study. PLoS ONE 2013;8:e66317. Study design Cardenas V.M., Evans V.L., Balamurugan A., Faramawi M.F., Delongchamp R.R., Wheeler J.G. Use of electronic nicotine delivery systems and recent initiation of smoking among US youth. International Journal of Public Health 2016;61:237–41. Study design Carey F.R., Rogers S.M., Cohn E.A., Harrell M.B., Wilkinson A.V., Perry C.L. Understanding susceptibility to e-cigarettes: A comprehensive model of risk factors that influence the transition from non-susceptible to susceptible among e-cigarette naive adolescents. Addictive Behaviors 2018;05:05. Outcome Carey F.R., Wilkinson A.V., Harrell M.B., Cohn E.A., Perry C.L. Measurement and predictive value of susceptibility to cigarettes, e-cigarettes, cigars, and hookah among Texas adolescents. Addictive Behaviors Reports 2018;8:95–101. Outcome Carpenter M.J., Wahlquist A.E., Burris J.L., Gray K.M., Garrett-Mayer E., Cummings K.M., et al. Snus undermines quit attempts but not abstinence: a randomised clinical trial among US smokers. Tobacco Control 2017;26:202–9. Population Carroll D.M., Wagener T.L., Thompson D.M., Stephens L.D., Peck J.D., Campbell J.E., et al. Electronic nicotine delivery system use behaviour and loss of autonomy among American Indians: results from an observational study. BMJ Open 2017;7:e018469. Population Cha S., Ganz O., Cohn A.M., Ehlke S.J., Graham A.L. Feasibility of biochemical verification in a web-based smoking cessation study. Addictive Behaviors 2017;73:204–8. Outcome Chan G., Morphett K., Gartner C., Leung J., Yong H.H., Hall W., et al. Predicting vaping uptake, vaping frequency and ongoing vaping among daily smokers using longitudinal data from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Surveys. Addiction 2019;114 Suppl 1:61–70. Exposure Chanchlani N. E-cigarettes: friend or foe? BMJ 2019;364:j5150. Study design Chang J.T., Levy D.T., Meza R. Examining the Transitions Between Cigarette and Smokeless Tobacco Product Use in the United States Using the 2002–2003 and 2010–2011 Longitudinal Cohorts. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:1412–16. Exposure Chen J.C., Green K.M., Arria A.M., Borzekowski D.L.G. Prospective predictors of flavored e-cigarette use: A one-year longitudinal study of young adults in the U.S. Drug & Alcohol Dependence 2018;191:279–85. Outcome Chen P.C., Chang L.C., Hsu C., Lee Y.C. Dual Use of E-Cigarettes and Traditional Cigarettes Among Adolescents in Taiwan, 2014–16. Nicotine & Tobacco Research 2018;02:02. Study design Chen P.C., Chang L.C., Hsu C., Lee Y.C. Electronic Cigarette Use and Attempts to Quit Smoking Cigarettes Among Adolescents in Taiwan. Journal of Adolescent Health 2018;04:04. Study design Cho J., Goldenson N.I., Stone M.D., McConnell R., Barrington-Trimis J.L., Chou C.P., et al. Characterizing Polytobacco Use Trajectories and Their Associations With Substance Use and Mental Health Across Mid-Adolescence. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:S31–S38. Comparison Choi K., Bestrashniy J., Forster J. Trends in Awareness, Use of, and Beliefs About Electronic Cigarette and Snus Among a Longitudinal Cohort of US Midwest Young Adults. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:239–45. Outcome Choi K., Forster J.L. Beliefs and experimentation with electronic cigarettes: a prospective analysis among young adults. American Journal of Preventive Medicine 2014;46:175–8. Outcome Chou S.P., Saha T.D., Zhang H., Ruan W.J., Huang B., Grant B.F., et al. Prevalence, correlates, comorbidity and treatment of electronic nicotine delivery system use in the United States. Drug & Alcohol Dependence 2017;178:296–301. Study design Clendennen S.L., Loukas A., Creamer M.R., Pasch K.E., Perry C.L. Longitudinal Patterns of Multiple Tobacco and Nicotine Product Use Among Texas College Students: a Latent Transition Analysis. Prevention Science 2019;20:1031–42. Exposure Cole A.G., Chaurasia A., Kennedy R.D., Leatherdale S.T. Identifying behavioural characteristics of tobacco product and e-cigarette use clusters: A repeat cross-sectional analysis. Addictive Behaviors 2018;90:77–84. Study design Cole A.G., Kennedy R.D., Chaurasia A., Leatherdale S.T. Exploring the Predictive Validity of the Susceptibility to Smoking Construct for Tobacco Cigarettes, Alternative Tobacco Products, and E-Cigarettes. Nicotine & Tobacco Research 2017;06:06. Outcome Coleman B., Rostron B., Johnson S.E., Persoskie A., Pearson J., Stanton C., et al. Transitions in electronic cigarette use among adults in the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study, Waves 1 and 2 (2013–2015). Tobacco Control 2018;25:25. Study design Comiford A.L., Rhoades D.A., Spicer P., Ding K., Dvorak J.D., Driskill L., et al. E-cigarettes and Tobacco Exposure Biomarkers among American Indian Smokers. American Journal of Health Behavior 2018;42:101–9. Study duration Conner M., Grogan S., Simms-Ellis R., Scholtens K., Sykes-Muskett B., Cowap L., et al. Patterns and predictors of e-cigarette, cigarette and dual use uptake in UK adolescents: evidence from a 24-month prospective study. Addiction 2019;114:2048–55. Studiedesign Cook R., Davidson P., Martin R., Centre N.D. E-cigarettes helped more smokers quit than nicotine replacement therapy. BMJ 2019;365:l2036. Publication type Cooper M., Loukas A., Case K.R., Marti C.N., Perry C.L. A longitudinal study of risk perceptions and e-cigarette initiation among college students: Interactions with smoking status. Drug & Alcohol Dependence 2018;186:25763. Outcome Creamer M.R., Delk J., Case K., Perry C.L., Harrell M.B. Positive Outcome Expectations and Tobacco Product Use Behaviors in Youth. Substance Use & Misuse 2018;53:1399–1402. Outcome Creamer M., Case K., Loukas A., Cooper M., Perry C.L. Patterns of sustained e-cigarette use in a sample of young adults. Addictive Behaviors 2019;92:28–31. Outcome Dai H. Changes in Flavored Tobacco Product Use among Current Youth Tobacco Users in the United States, 2014–2017. JAMA Pediatrics 2019;173:2824. Outcome Dai H., Leventhal A.M. Association of electronic cigarette vaping and subsequent smoking relapse among former smokers. Drug and Alcohol Dependence 2019;199:10–17. Outcome Das M. E-cigarettes and smoking cessation. Lancet Oncology 2019;20:e136. Publication type Daughety V.S., Levy S.M., Ferguson K.J., Pomrehn P.R., Becker S.L. Surveying smokeless tobacco use, oral lesions and cessation among high school boys. Journal of the American Dental Association 1994;125:173–80. Study design Delnevo C.D., Villanti A.C., Wackowski O.A., Gundersen D.A., Giovenco D.P. The influence of menthol, e-cigarettes and other tobacco products on young adults’ self-reported changes in past year smoking. Tobacco Control 2016;25:571–4. Study design Doran N., Tully L. Impulsivity and tobacco product use over time. Addictive Behaviors 2018;85:1537. Exposure Du P., Fan T., Yingst J., Veldheer S., Hrabovsky S., Chen C., et al. Changes in E-Cigarette Use Behaviors and Dependence in Long-term E-Cigarette Users. American Journal of Preventive Medicine 2019;57:37483. Population Dunbar M.S., Davis J.P., Rodriguez A., Tucker J.S., Seelam R., D’Amico E.J. Disentangling Within- and Between-Person Effects of Shared Risk Factors on E-cigarette and Cigarette Use Trajectories from Late Adolescence to Young Adulthood. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:141422. Study design Dutra L.M., Glantz S.A. E-cigarettes and National Adolescent Cigarette Use: 2004–2014. Pediatrics 2017;139. Study design Dutra L.M., Glantz S.A. Electronic cigarettes and conventional cigarette use among U.S. adolescents: a cross-sectional study. JAMA Pediatrics 2014;168:610–7. Study design Dutra L.M., Glantz S.A. Thirty-day smoking in adolescence is a strong predictor of smoking in young adulthood. Preventive Medicine 2018;109:17–21. Outcome Eastwood B., Dockrell M.J., Arnott D., Britton J., Cheeseman H., Jarvis M.J., et al. Electronic cigarette use in young people in Great Britain 2013–2014. Public Health 2015;129:1150–6. Study design Eastwood B., East K., Brose L.S., Dockrell M.J., Arnott D., Cheeseman H., et al. Electronic cigarette use in young people in Great Britain 2015–2016. Public Health 2017;149:45–48. Study design Ebbert J.O., Haddock C.K., Vander Weg M., Klesges R.C., Poston W.S., DeBon M. Predictors of smokeless tobacco initiation in a young adult military cohort. American Journal of Health Behavior 2006;30:103–12. Population Ebell M.H. e-Cigarettes More Effective Than Nicotine Replacement for Cessation of Tobacco Use in Adults. American Family Physician 2019;100:442. Publication type Elin Smith K. Prevalence and Correlates of Electronic Cigarette Use Among a Clinical Sample of Polysubstance Users in Kentucky: Long Live the Cigarette? Substance Use & Misuse 2018:1–11. Population El-Khoury F., Bolze C., Gomajee R., White V., Melchior M. Lower smoking rates and increased perceived harm of cigarettes among French adults one year after comprehensive tobacco control measures. Drug and Alcohol Dependence 2019;201:65–70. Outcome El-Shahawy O., Park S.H., Duncan D.T., Lee L., Tamura K., Shearston J.A., et al. Evaluating State-Level Differences in E-cigarette and Cigarette Use Among Adults in the United States Between 2012 and 2014: Findings From the National Adult Tobacco Survey. Nicotine & Tobacco Research 2018;27:27. Exposure Erly B.K., Prochazka A.V. E-cigarettes were more effective than nicotine replacement for smoking cessation at 1 year. Annals of Internal Medicine 2019;170:JC50. Publication type Etter J.F., Electronic Cigarette: A Longitudinal Study of Regular Vapers. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:9122. Study design Etter J.F., Bullen C. A longitudinal study of electronic cigarette users. Addictive Behaviors 2014;39:491–4. Study design Etter J.F., A longitudinal study of cotinine in long-term daily users of e-cigarettes. Drug and Alcohol Dependence 2016;160:21821. Outcome Evans-Polce R.J., Veliz P., Boyd C.J., McCabe S.E. Initiation Patterns and Trends of E-Cigarette and Cigarette Use Among U.S. Adolescents. Journal of Adolescent Health 2019. Study design Fagerstrom K., Rutqvist L.E., Hughes J.R. Snus as a smoking cessation aid: a randomized placebo-controlled trial. Nicotine & Tobacco Research 2012;14:306–12. Population Farsalinos K., Niaura R. E-cigarettes and smoking cessation in the United States according to frequency of e-cigarette use and quitting duration: analysis of the 2016 and 2017 National Health Interview Surveys. Nicotine & Tobacco Research 2019;15:15. Study design Felicione N.J., Enlow P., Elswick D., Long D., Rolly Sullivan C., Blank M.D. A pilot investigation of the effect of electronic cigarettes on smoking behavior among opioid-dependent smokers. Addictive Behaviors 2018. Population Filippidis F.T., Laverty A.A., Gerovasili V., Vardavas C.I. Two-year trends and predictors of e-cigarette use in 27 European Union member states. Tobacco Control 2017;26:98–104. Study design Filippidis F.T., Laverty A.A., Mons U., Jimenez-Ruiz C., Vardavas C.I. Changes in smoking cessation assistance in the European Union between 2012 and 2017: pharmacotherapy versus counselling versus e-cigarettes. Tobacco Control 2018;21:21. Study design Finoulst M., Vankrunkelsven P., Hendrickx S. The role of electronic cigarettes in smoking cessation. Tijdschrift voor Geneeskunde 2016;72:36063. Language Furberg H., Bulik C.M., Lerman C., Lichtenstein P., Pedersen N.L., Sullivan P.F. Is Swedish snus associated with smoking initiation or smoking cessation? Tobacco Control 2005;14:422–4. Study design Furberg H., Lichtenstein P., Pedersen N.L., Bulik C.M., Lerman C., Sullivan P.F. Snus use and other correlates of smoking cessation in the Swedish Twin Registry. Psychological Medicine 2008;38:1299–308. Study design Furberg H., Lichtenstein P., Pedersen N.L., Thornton L., Bulik C.M., Lerman C., et al. The STAGE cohort: a prospective study of tobacco use among Swedish twins. Nicotine & Tobacco Research 2008;10:1727–35. Study design Galanti M.R., Wickholm S., Gilljam H. Between harm and dangers. Oral snuff use, cigarette smoking and problem behaviours in a survey of Swedish male adolescents. European Journal of Public Health 2001;11:340–5. Study design Giovenco D.P., Delnevo C.D. Prevalence of population smoking cessation by electronic cigarette use status in a national sample of recent smokers. Addictive Behaviors 2018;76:12934. Study design Gmel G., Clair C., Rougemont-Bucking A., Grazioli V.S., Daeppen J.B., Mohler-Kuo M., et al. Snus and Snuff Use in Switzerland Among Young Men: Are There Beneficial Effects on Smoking? Nicotine & Tobacco Research 2018;20:130109. Exposure Goldenson N.I., Leventhal A.M., Stone M.D., McConnell R.S., Barrington-Trimis J.L. Associations of Electronic Cigarette Nicotine Concentration With Subsequent Cigarette Smoking and Vaping Levels in Adolescents. JAMA Pediatrics 2017;171:119299. Study design Goniewicz M.L., Gawron M., Nadolska J., Balwicki L., Sobczak A. Rise in electronic cigarette use among adolescents in Poland. Journal of Adolescent Health 2014;55:713–5. Study design Gottlieb A., Pope S.K., Rickert V.I., Hardin B.H. Patterns of smokeless tobacco use by young adolescents. Pediatrics 1993;91:75–8. Study design Gottlieb M.A. E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy for Smoking Cessation. New England Journal of Medicine 2019;380:1974. Publication type Grace R.C., Kivell B.M., Laugesen M. Gender differences in satisfaction ratings for nicotine electronic cigarettes by first-time users. Addictive Behaviors 2015;50:140–3. Exposure Guerrero-Cignarella A., Luna Diaz L.V., Balestrini K., Holt G., Mirsaeidi M., Calderon-Candelario R., et al. Differences in vaping topography in relation to adherence to exclusive electronic cigarette use in veterans. PLoS ONE 2018;13:e0195896. Study design Haddock C.K., Lando H., Klesges R.C., Peterson A.L., Scarinci I.C. Modified tobacco use and lifestyle change in risk-reducing beliefs about smoking. American Journal of Preventive Medicine 2004;27:35–41. Exposure Haddock C.K., Weg M.V., DeBon M., Klesges R.C., Talcott G.W., Lando H., et al. Evidence that smokeless tobacco use is a gateway for smoking initiation in young adult males. Preventive Medicine 2001;32:262–7. Population Hagstrom K., Gannon D., Sobieraj D. Electronic cigarettes for smoking cessation. Connecticut Medicine 2014;78:435–9. Publication type Hajek P., Phillips-Waller A., Przulj D., Pesola F., Smith K.M., Bisal N., et al. E-cigarettes compared with nicotine replacement therapy within the UK Stop Smoking Services: the TEC RCT, Health Technology Assessment (Winchester, England) 2019;23:1–82. Publication type Hampson S.E., Andrews J.A., Severson H.H., Barckley M. Prospective Predictors of Novel Tobacco and Nicotine Product Use in Emerging Adulthood. Journal of Adolescent Health 2015;57:186–91. Exposure Hanewinkel R., Isensee B. Risk factors for e-cigarette, conventional cigarette, and dual use in German adolescents: a cohort study. Preventive Medicine 2015;74:59–62. Exposure Hansen W.B., McNeal R.B., Jr. Self-initiated cessation from substance use: A longitudinal study of the relationship between postulated mediators and quitting. Journal of Drug Issues 2001;31:957–75. Exposure Hatsukami D.K., Jensen J., Anderson A., Broadbent B., Allen S., Zhang Y., et al. Oral tobacco products: preference and effects among smokers. Drug & Alcohol Dependence 2011;118:230–6. Study duration Hatsukami D.K., Severson H., Anderson A., Vogel R.I., Jensen J., Broadbent B., et al. Randomised clinical trial of snus versus medicinal nicotine among smokers interested in product switching. Tobacco Control 2016;25:267–74. Exposure Hawkins S.S., Ghiani M., Baum C.F. Associations Between State Tobacco Control Policies and Adolescent ENDS Use. Journal of Public Health Management & Practice 2018;31:31. Outcome Hendricks P.S., Thorne C.B., Lappan S.N., Sweat N.W., Cheong J., Ramachandran R., et al. The Relationships of Expectancies With E-cigarette Use Among Hospitalized Smokers: A Prospective Longitudinal Study. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:22430. Population Henry A.D., Gettens J., Savageau J.A., Cullen D., Landau A. Massachusetts Medicaid members that smoked in 2008: Characteristics associated with smoking status in 2014. PLoS ONE 2017;12:e0186144. Study design Herbec A.A., Chang Y., Tindle H.A., Rigotti N.A. Smokers’ use of electronic cigarettes before, during, and in the month after hospitalization. Findings from the Helping HAND 2 Study. Addictive Behaviors 2018;29:29. Study design Hermes E.D., Wells T.S., Smith B., Boyko E.J., Gackstetter G.G., Miller S.C., et al. Smokeless tobacco use related to military deployment, cigarettes and mental health symptoms in a large, prospective cohort study among US service members. Addiction 2012;107:983–94. Population Hickling L.M., Perez-Iglesias R., McNeill A., Dawkins L., Moxham J., Ruffell T., et al. A pre-post pilot study of electronic cigarettes to reduce smoking in people with severe mental illness. Psychological Medicine 2018:1–8. Population Hinton A., Nagaraja H.N., Cooper S., Wewers M.E. Tobacco product transition patterns in rural and urban cohorts: Where do dual users go? Preventive Medicine Reports 2018;12:2414. Exposure Hsu G., Gamst A.C., Zhuang Y.L., Wolfson T., Zhu S.H. A comparison of E-cigarette use patterns and smoking cessation behavior among vapers by primary place of purchase. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019;16. Outcome Huang L.L., Kowitt S.D., Sutfin E.L., Patel T., Ranney L.M., Goldstein A.O. Electronic Cigarette Use Among High School Students and Its Association With Cigarette Use And Smoking Cessation, North Carolina Youth Tobacco Surveys, 2011 and 2013. Preventing Chronic Disease 2016;13:E103. Study design Huh J., Leventhal A.M. Intraindividual covariation between e-cigarette and combustible cigarette use in Korean American emerging adults. Psychology of Addictive Behaviors 2016;30:246–51. Study design Huh J., Leventhal A.M. Progression of Poly-tobacco Product Use Patterns in Adolescents. American Journal of Preventive Medicine 2016;51:513–7. Study design Hummel K., Hoving C., Nagelhout G.E., de Vries H., van den Putte B., Candel M.J., et al. Prevalence and reasons for use of electronic cigarettes among smokers: Findings from the International Tobacco Control (ITC) Netherlands Survey. International Journal of Drug Policy 2015;26:601–8. Study design Ingvar Rosendahl K., Rosaria Galanti M., Gilljam H. Trajectories of smokeless tobacco use and of cigarette smoking in a cohort of Swedish adolescents: Differences and implications. Nicotine and Tobacco Research 2008;10:10217. Outcome Jackson S.E., Beard E., Michie S., Shahab L., Raupach T., West R., et al. Are smokers who are regularly exposed to e-cigarette use by others more or less motivated to stop or to make a quit attempt? A cross-sectional and longitudinal survey. BMC Medicine 2018;16:206. Outcome Jackson S.E., Hill E., Shahab L., Beard E., Michie S., Brown J. Prevalence and correlates of long-term e-cigarette and nicotine replacement therapy use: a prospective study in England. BMJ Open 2019;9:e029252. Outcome Jackson S.E., Kotz D., West R., Brown J. Moderators of real-world effectiveness of smoking cessation aids: a population study. Addiction 2019;114:162738. Study design Jha P. Smoking cessation and e-cigarettes in China and India. The BMJ 2019;367. Publication type Jo C.L., Golden S.D., Noar S.M., Rini C., Ribisl K.M. Effects of E-cigarette Advertising Messages and Cues on Cessation Outcomes. Tobacco Regulatory Science 2018;4:56272. Outcome Johnson L., Ma Y., Fisher S.L., Ramsey A.T., Chen L.S., Hartz S.M., et al. E-cigarette Usage Is Associated with Increased Past-12-Month Quit Attempts and Successful Smoking Cessation in Two US Population-Based Surveys. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:133138. Study design Joksic G., Spasojevic-Tisma V., Antic R., Nilsson R., Rutqvist L.E. Randomized, placebo-controlled, double-blind trial of Swedish snus for smoking reduction and cessation. Harm Reduction Journal 2011;8:25. Population Jones D.M., Popova L., Weaver S.R., Pechacek T.F., Eriksen M.P. A National Comparison of Dual Users of Smokeless Tobacco and Cigarettes and Exclusive Cigarette Smokers, 2015–2016. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:S62–S70. Exposure Jorenby D.E., Smith S.S., Fiore M.C., Baker T.B. Nicotine levels, withdrawal symptoms, and smoking reduction success in real world use: A comparison of cigarette smokers and dual users of both cigarettes and E-cigarettes. Drug & Alcohol Dependence 2017;170:93–101. Study design Kalkhoran S., Chang Y., Rigotti N.A. Electronic Cigarette Use and Cigarette Abstinence Over Two Years among U.S. Smokers in the Population Assessment of Tobacco and Health Study. Nicotine & Tobacco Research 2019;11:11. Study design Kalkhoran S., Kruse G.R., Rigotti N.A., Rabin J., Ostroff J.S., Park E.R. Electronic cigarette use patterns and reasons for use among smokers recently diagnosed with cancer. Cancer Medicine 2018;7:348491. Study design Kasza K.A., Bansal-Travers M., O’Connor R J., Compton W.M., Kettermann A., Borek N., et al. Cigarette smokers’ use of unconventional tobacco products and associations with quitting activity: Findings from the ITC-4 U.S. cohort. Nicotine and Tobacco Research 2014;16:67281. Exposure Kaufman A.R., Land S., Parascandola M., Augustson E., Backinger C.L. Tobacco use transitions in the United States: The National Longitudinal Study of Adolescent Health. Preventive Medicine 2015;81:251–7. Population Kim S.Y., England L., Dietz P.M., Morrow B., Perham-Hester K.A. Patterns of cigarette and smokeless tobacco use before, during, and after pregnancy among Alaska native and white women in Alaska, 2000–2003. Maternal & Child Health Journal 2010;14:365–72. Study design Kim S.Y., England L., Dietz P.M., Morrow B., Perham-Hester K.A. Prenatal cigarette smoking and smokeless tobacco use among Alaska native and white women in Alaska, 1996–2003. Maternal & Child Health Journal 2009;13:652–9. Study design Kim S., Selya A.S. The Relationship Between Electronic Cigarette Use and Conventional Cigarette Smoking Is Largely Attributable to Shared Risk Factors. Nicotine & Tobacco Research 2019;04:04. Study design King A.C., Smith L.J., McNamara P.J., Cao D. Second Generation Electronic Nicotine Delivery System Vape Pen Exposure Generalizes as a Smoking Cue. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:24652. Study duration King A.C., Smith L.J., McNamara P.J., Matthews A.K., Fridberg D.J. Passive exposure to electronic cigarette (e-cigarette) use increases desire for combustible and e-cigarettes in young adult smokers. Tobacco Control 2015;24:501–4. Study design Kinnunen J.M., Ollila H., Lindfors P.L., Rimpela A.H. Changes in Electronic Cigarette Use from 2013 to 2015 and Reasons for Use among Finnish Adolescents. International Journal of Environmental Research & Public Health 2016;13:09. Study design Kinnunen J.M., Ollila H., Minkkinen J., Lindfors P.L., Rimpela A.H. A Longitudinal Study of Predictors for Adolescent Electronic Cigarette Experimentation and Comparison with Conventional Smoking. International Journal of Environmental Research & Public Health 2018;15:09. Exposure Klesges R.C., DeBon M., Vander Weg M.W., Haddock C.K., Lando H.A., Relyea G.E., et al. Efficacy of a tailored tobacco control program on long-term use in a population of US Military troops. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2006;74:295–306. Population Klesges R.C., Sherrill-Mittleman D., Ebbert J.O., Talcott G.W., Debon M. Tobacco use harm reduction, elimination, and escalation in a large military cohort. American Journal of Public Health 2010;100:2487–92. Population Kock L., Shahab L., West R., Brown J. E-cigarette use in England 2014–17 as a function of socio-economic profile. Addiction 2019;114:294–303. Study design Kotlyar M., Hertsgaard L.A., Lindgren B.R., Jensen J.A., Carmella S.G., Stepanov I., et al. Effect of oral snus and medicinal nicotine in smokers on toxicant exposure and withdrawal symptoms: a feasibility study. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2011;20:91–100. Outcome Kotz D., Bockmann M., Kastaun S. The Use of Tobacco, E-Cigarettes, and Methods to Quit Smoking in Germany. Deutsches Arzteblatt International 2018;115:23542. Study design Kotz D., Böckmann M., Kastaun S. The use of tobacco, e-cigarettes, and methods to quit smoking in Germany – A representative study using 6 waves of data over 12 months (the DEBRA study). Deutsches Arzteblatt International 2018;115:23542. Study design Kousta S. E-cigarettes for smoking cessation. Nature Human Behaviour 2019;3:322. Publication type Kowitt S.D., Osman A., Ranney L.M., Heck C., Goldstein A.O. E-Cigarette Use Among Adolescents Not Susceptible to Using Cigarettes. Preventing Chronic Disease 2018;15:E18. Study design Kozlowski L.T., O’Connor R.J., Edwards B.Q., Flaherty B.P. Most smokeless tobacco use is not a causal gateway to cigarettes: using order of product use to evaluate causation in a national US sample. Addiction 2003;98:1077–85. Study design Krautter G.R., Chen P.X., Borgerding M.F. Consumption patterns and biomarkers of exposure in cigarette smokers switched to Snus, various dissolvable tobacco products, Dual use, or tobacco abstinence. Regulatory Toxicology & Pharmacology 2015;71:186–97. Outcome Kreyberg I., Bains K.E.S., Carlsen K.H., Granum B., Gudmundsdottir H.K., Haugen G., et al. Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. Erj Open Research 2019;5. Study design Kristjansson A.L., Allegrante J.P., Sigfusson J., Sigfusdottir I.D. Do population trends in adolescent electronic cigarette use coincide with changes in prevalence of cigarette smoking? Preventive Medicine Reports 2019;15. Study design Kulak J.A., Bover Manderski M.T., Delnevo C.D., Hrywna M., Homish G.G., Giovino G.A. Differential Trends in Hookah Use Among New Jersey Youth. Preventing Chronic Disease 2019;16:E138. Exposure Kulak J.A., Manderski M.B.T., Travers M.J., Delnevo C.D., Hrywna M., Bansal-Travers M., et al. Patterns and Trends of Hookah Use among New Jersey Youth: New Jersey Youth Tobacco Survey 2008–2014. American Journal of Health Behavior 2018;42:21–35. Study design Kurti A.N., Redner R., Bunn J.Y., Tang K., Nighbor T., Lopez A.A., et al. Examining the relationship between pregnancy and quitting use of tobacco products in a U.S. national sample of women of reproductive age. Preventive Medicine 2018;117:52–60. Exposure Laverty A.A., Filippidis F.T., Vardavas C.I. Patterns, trends and determinants of e-cigarette use in 28 European Union Member States 2014-2017. Preventive Medicine 2018;116:13–18. Study design Lechner W.V., Janssen T., Kahler C.W., Audrain-McGovern J., Leventhal A.M. Bi-directional associations of electronic and combustible cigarette use onset patterns with depressive symptoms in adolescents. Preventive Medicine 2017;96:73–78. Outcome Lechner W.V., Murphy C.M., Colby S.M., Janssen T., Rogers M.L., Jackson K.M. Cognitive risk factors of electronic and combustible cigarette use in adolescents. Addictive Behaviors 2018;82:182–188. Exposure Lee H.S., Wilson S., Partos T., McNeill A., Brose L.S. Awareness of changes in e-cigarette regulations and behaviour before and after implementation: A longitudinal survey of smokers, ex-smokers and vapers in the United Kingdom. Nicotine & Tobacco Research 2019;25:25. Outcome Leon M.E., Lugo A., Boffetta P., Gilmore A., Ross H., Schuz J., et al. Smokeless tobacco use in Sweden and other 17 European countries. European Journal of Public Health 2016;26:81721. Study design Li J., Hajek P., Pesola F., Wu Q., Phillips-Waller A., Przulj D., et al. Cost-effectiveness of e-cigarettes compared with nicotine replacement therapy in stop smoking services in England (TEC study): a randomised controlled trial. Addiction 2019;09:09. Outcome Li J., Newcombe R., Walton D. The prevalence, correlates and reasons for using electronic cigarettes among New Zealand adults. Addictive Behaviors 2015;45:245–51. Study design Lindstrom M., Isacsson S.O., Malmo Shoulder-Neck Study G. Long term and transitional intermittent smokers: a longitudinal study. Tobacco Control 2002;11:61–7. Population Lindstrom M., Isacsson S.O., Malmo Shoulder-Neck Study G. Smoking cessation among daily smokers, aged 45–69 years: a longitudinal study in Malmo, Sweden. Addiction 2002;97:205–15. Publication year Lippert A.M. Temporal Changes in the Correlates of U.S. Adolescent Electronic Cigarette Use and Utilization in Tobacco Cessation, 2011 to 2013. Health Education & Behavior 2017;44:254–61. Study design Litt M.D., Duffy V., Oncken C. Cigarette smoking and electronic cigarette vaping patterns as a function of e-cigarette flavourings. Tobacco Control: An International Journal 2016;25:67–72. Exposure Liu X., Lugo A., Davoli E., Gorini G., Pacifici R., Fernandez E., et al. Electronic cigarettes in Italy: a tool for harm reduction or a gateway to smoking tobacco? Tobacco Control 2019;18:18. Study design Lopez A.A., Cobb C.O., Yingst J.M., Veldheer S., Hrabovsky S., Yen M.S., et al. A transdisciplinary model to inform randomized clinical trial methods for electronic cigarette evaluation. BMC Public Health 2016;16:217. Publication type Loukas A., Batanova M., Fernandez A., Agarwal D. Changes in use of cigarettes and non-cigarette alternative products among college students. Addictive Behaviors 2015;49:46–51. Outcome Loukas A., Marti C.N., Perry C.L. Trajectories of Tobacco and Nicotine Use Across Young Adulthood, Texas, 2014–2017. American Journal of Public Health 2019;109:465–71. Outcome Lund I., Christiansen S.G. Association between snus use over time and smoking cessation in Norwegian smokers. Addiction 2019;09:09. Study design Lund I., Lund K.E. How has the availability of snus influenced cigarette smoking in Norway? International Journal of Environmental Research & Public Health 2014;11:11705–17. Study design Lund I., Scheffels J. Smoking and snus use onset: Exploring the influence of snus debut age on the risk for smoking uptake with cross-sectional survey data. Nicotine and Tobacco Research 2014;16:81519. Study duration Lund K.E., McNeill A., Scheffels J. The use of snus for quitting smoking compared with medicinal products. Nicotine & Tobacco Research 2010;12:817–22. Study design Lund K.E., Vedoy T.F., Bauld L. Do never smokers make up an increasing share of snus users as cigarette smoking declines? Changes in smoking status among male snus users in Norway 2003–15. Addiction 2017;112:340–48. Study design Lund K.E., Vedøy T.F., Bauld L. Do never smokers make up an increasing share of snus users as cigarette smoking declines? Changes in smoking status among male snus users in Norway 2003–15. Addiction 2017;112:34048. Study design Macy J.T., Li J., Xun P., Presson C.C., Chassin L. Dual Trajectories of Cigarette Smoking and Smokeless Tobacco Use From Adolescence to Midlife Among Males in a Midwestern US Community Sample. Nicotine & Tobacco Research 2016;18:186–95. Study design Maher J.E., Bushore C.J., Rohde K., Dent C.W., Peterson E. Is smokeless tobacco use becoming more common among U.S. male smokers? Trends in Alaska. Addictive Behaviors 2012;37:862–5. Exposure Maki J. The incentives created by a harm reduction approach to smoking cessation: Snus and smoking in Sweden and Finland. International Journal of Drug Policy 2015;26:569–74. Study design Mamudu H.M., Wang L., Owusu D., Robertson C., Collins C., Littleton M.A. Prospective study of dual use of e-cigarettes and other tobacco products among school-going youth in rural Appalachian Tennessee. Annals of Thoracic Medicine 2019;14:127–33. Study design McCabe S.E., West B.T., McCabe V.V. Associations Between Early Onset of E-cigarette Use and Cigarette Smoking and Other Substance Use Among US Adolescents: A National Study. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:923–30. Study design McClelland E., Valentine N., McMillen R. Tobacco Use Trends among Mississippi Youth following the 1997 Settlement of Mississippi’s Medicaid Lawsuit and Subsequent Tobacco Prevention Initiatives. Journal of the Mississippi State Medical Association 2015;56:32833. Study design McKeganey N., Miler J.A., Haseen F. The Value of Providing Smokers with Free E-Cigarettes: Smoking Reduction and Cessation Associated with the Three-Month Provision to Smokers of a Refillable Tank-Style E-Cigarette. International Journal of Environmental Research & Public Health 2018;15:03. Study design Measham F., O’Brien K., Turnbull G. ‘Skittles & Red Bull is my favourite flavour’: E-cigarettes, smoking, vaping and the changing landscape of nicotine consumption amongst British teenagers—Implications for the normalisation debate. Drugs: Education, Prevention & Policy 2016;23:22437. Study design Meier E., Burris J.L., Wahlquist A., Garrett-Mayer E., Gray K.M., Alberg A.J., et al. Perceptions of snus among US adult smokers given free product. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:22–29. Outcome Meier E., Wahlquist A.E., Heckman B.W., Cummings K.M., Froeliger B., Carpenter M.J. A Pilot Randomized Crossover Trial of Electronic Cigarette Sampling Among Smokers. Nicotine & Tobacco Research 2017;19:176–82. Study duration Meme M.E.T., Tiekso J.T., Syrjänen S.M. Snuff use and smoking among senior high school students: Effects of a snuff sales ban. Oral Diseases 1998;4:207–12. Study design Mendes A. Vaping for smoking cessation. British Journal of Community Nursing 2019;24:404–5. Publication type Merianos A.L., Mancuso T.F., Gordon J.S., Wood K.J., Cimperman K.A., Mahabee-Gittens E.M. Dual- and Polytobacco/Nicotine Product Use Trends in a National Sample of High School Students. American Journal of Health Promotion 2018;32:1280–90. Study design Messer K., Vijayaraghavan M., White M.M., Shi Y., Chang C., Conway K.P., et al. Cigarette smoking cessation attempts among current US smokers who also use smokeless tobacco. Addictive Behaviors 2015;51:113–9. Study design Mini G.K., Thankappan K.R. Switching to smokeless tobacco, the most common smoking cessation method: results from the Global Adult Tobacco Survey, India. Public Health 2016;136:172–4. Exposure Mohamed M.H.N., Rahman A., Jamshed S., Mahmood S. Effectiveness and safety of electronic cigarettes among sole and dual user vapers in Kuantan and Pekan, Malaysia: a six-month observational study. BMC Public Health 2018;18:1028. Comparison Mumford E.A., Levy D.T., Gitchell J.G., Blackman K.O. Smokeless tobacco use 1992–2002: trends and measurement in the Current Population Survey-Tobacco Use Supplements. Tobacco Control 2006;15:166–71. Study design Nasim A., Khader Y., Blank M.D., Cobb C.O., Eissenberg T. Trends in alternative tobacco use among light, moderate, and heavy smokers in adolescence, 1999–2009. Addictive Behaviors 2012;37:866–70. Study design Nelson P.R., Chen P., Battista D.R., Pillitteri J.L., Shiffman S. Randomized trial to compare smoking cessation rates of snus, with and without smokeless tobacco health-related information, and a nicotine lozenge. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:88–94. Exposure Nguyen K., Marshall L., Hu S., Neff L., Centers for Disease C., Prevention. State-specific prevalence of current cigarette smoking and smokeless tobacco use among adults aged >=18 years – United States, 2011–2013. MMWR – Morbidity & Mortality Weekly Report 2015;64:532–6. Study design Nicksic N.E., Barnes A.J. Is susceptibility to E-cigarettes among youth associated with tobacco and other substance use behaviors one year later? Results from the PATH study. Preventive Medicine 2019;121:109–14. Exposure Nolan M., Leischow S., Croghan I., Kadimpati S., Hanson A., Schroeder D., et al. Feasibility of Electronic Nicotine Delivery Systems in Surgical Patients. Nicotine & Tobacco Research 2016;18:1757–62. Study design Nordgren P., Ramstrom L. Moist snuff in Sweden–tradition and evolution. British Journal of Addiction 1990;85:1107–12. Study design O’Connor R.J., Kozlowski L.T., Flaherty B.P., Edwards B.Q. Most smokeless tobacco use does not cause cigarette smoking: results from the 2000 National Household Survey on Drug Abuse. Addictive Behaviors 2005;30:325–36. Study design Olfson M., Wall M.M., Liu S.M., Sultan R.S., Blanco C. E-cigarette Use Among Young Adults in the U.S. American Journal of Preventive Medicine 2019;56:65563. Study design Osman A., Kowitt S.D., Ranney L.M., Heck C., Goldstein A.O. Trends and Racial Disparities in Mono, Dual, and Poly Use of Tobacco Products Among Youth. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:S22–S30. Exposure Pacifici R., Pichini S., Graziano S., Pellegrini M., Massaro G., Beatrice F. Successful Nicotine Intake in Medical Assisted Use of E-Cigarettes: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research & Public Health 2015;12:7638–46. Study design Pamplona P., Ravara S., Boléo-Tomé J.P., Rosa P., Morais A. Breathe, breathe in the air, don’t be afraid to care. Pulmonology 2019;25:131–33. Publication type Park S.H., Duncan D.T., Shahawy O.E., Lee L., Shearston J.A., Tamura K., et al. Characteristics of Adults Who Switched From Cigarette Smoking to E-cigarettes. American Journal of Preventive Medicine 2017;53:652–660. Study design Parker M.A., Villanti A.C., Quisenberry A.J., Stanton C.A., Doogan N.J., Redner R., et al. Tobacco Product Harm Perceptions and New Use. Pediatrics 2018;142. Exposure Patja K., Hakala S.M., Bostrom G., Nordgren P., Haglund M. Trends of tobacco use in Sweden and Finland: do differences in tobacco policy relate to tobacco use? Scandinavian Journal of Public Health 2009;37:153–60. Study design Pedersen W., von Soest T. Tobacco use among Norwegian adolescents: from cigarettes to snus. Addiction 2014;109:1154–62. Study duration Peltier M.R., Waters A.F., Roys M.R., Stewart S.A., Waldo K.M., Copeland A.L. Dual users of e-cigarettes and cigarettes have greater positive smoking expectancies than regular smokers: a study of smoking expectancies among college students. Journal of American College Health 2019:1–6. Outcome Perry C.L., Perez A., Bluestein M., Garza N., Obinwa U., Jackson C., et al. Youth or Young Adults: Which Group Is at Highest Risk for Tobacco Use Onset? Journal of Adolescent Health 2018;63:413–20. Exposure Persoskie A., Donaldson E.A., King B.A. Ever-Use and Curiosity About Cigarettes, Cigars, Smokeless Tobacco, and Electronic Cigarettes Among US Middle and High School Students, 2012–2014. Preventing Chronic Disease 2016;13:E134. Outcome Piper M.E., Baker T.B., Benowitz N.L., Kobinsky K.H., Jorenby D.E. Dual Users Compared to Smokers: Demographics, Dependence, and Biomarkers. Nicotine & Tobacco Research 2019;21:127984. Publication type Polosa R., Caponnetto P., Cibella F., Le-Houezec J. Quit and smoking reduction rates in vape shop consumers: a prospective 12-month survey. International Journal of Environmental Research & Public Health 2015;12:3428–38. Study design Polosa R., Caponnetto P., Maglia M., Morjaria J.B., Russo C. Success rates with nicotine personal vaporizers: a prospective 6-month pilot study of smokers not intending to quit. BMC Public Health 2014;14:1159. Study design Polosa R., Caponnetto P., Morjaria J.B., Papale G., Campagna D., Russo C. Effect of an electronic nicotine delivery device (e-Cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health 2011;11:786. Study design Polosa R., Morjaria J.B., Caponnetto P., Campagna D., Russo C., Alamo A., et al. Effectiveness and tolerability of electronic cigarette in real-life: a 24-month prospective observational study. Internal & Emergency Medicine 2014;9:537–46. Study design Polosa R., Morjaria J.B., Caponnetto P., Prosperini U., Russo C., Pennisi A., et al. Evidence for harm reduction in COPD smokers who switch to electronic cigarettes. Respiratory Research 2016;17:166. Outcome Porter L., Duke J., Hennon M., Dekevich D., Crankshaw E., Homsi G., et al. Electronic Cigarette and Traditional Cigarette Use among Middle and High School Students in Florida, 2011–2014. PLoS ONE 2015;10:e0124385. Study design Prochaska J.J., Grana R.A. E-cigarette use among smokers with serious mental illness. PLoS ONE 2014;9:e113013. Population Rahman A., Mohamad M.H.N., Jamshed S. Evaluating effectiveness and safety toward electronic cigarette among Malaysian vapers: One-month observational study. Archives of Pharmacy Practice 2016;7:43–53. Study duration Ramo D.E., Thrul J., Chavez K., Delucchi K.L., Prochaska J.J. Feasibility and quit rates of the tobacco status project: A Facebook smoking cessation intervention for young adults. Journal of Medical Internet Research 2015;17:1–13. Exposure Ramstrom L.M., Foulds J. Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden. Tobacco Control 2006;15:210–4. Study design Ramstrom L., Borland R., Wikmans T. Patterns of Smoking and Snus Use in Sweden: Implications for Public Health. International Journal of Environmental Research & Public Health 2016;13:09. Study design Richardson A., Pearson J., Xiao H., Stalgaitis C., Vallone D. Prevalence, harm perceptions, and reasons for using noncombustible tobacco products among current and former smokers. American Journal of Public Health 2014;104:1437–44. Study design Riehm K.E., Young A.S., Feder K.A., Krawczyk N., Tormohlen K.N., Pacek L.R., et al. Mental health problems and initiation of e-cigarette and combustible cigarette use. Pediatrics 2019;144. Outcome Rodu B., Jansson J.H., Eliasson M. The low prevalence of smoking in the Northern Sweden MONICA study, 2009. Scandinavian Journal of Public Health 2013;41:808–11. Outcome Rodu B., Plurphanswat N. Quit Methods Used by American Smokers, 2013–2014. International Journal of Environmental Research & Public Health 2017;14:17. Publication type Rodu B., Stegmayr B., Nasic S., Cole P., Asplund K. Evolving patterns of tobacco use in northern Sweden. Journal of Internal Medicine 2003;253:660–5. Publication year Rohsenow D.J., Tidey J.W., Martin R.A., Colby S.M., Eissenberg T. Effects of six weeks of electronic cigarette use on smoking rate, CO, cigarette dependence, and motivation to quit smoking: A pilot study. Addictive Behaviors 2018;80:65–70. Study duration Ruokolainen O., Ollila H., Lahti J., Rahkonen O. Intergenerational social mobility, smoking and smokeless tobacco (snus) use among adolescents during 2008–2017. Addictive Behaviors 2019;98:106022. Study design Sanford N.N., Sher D.J., Xu X., Aizer A.A., Mahal B.A. Trends in Smoking and e-Cigarette Use among US Patients with Cancer, 2014–2017. JAMA Oncology 2019;5:4268. Study design Sathish T., Kannan S., Sarma P.S., Thankappan K.R. Incidence of tobacco use among adults (15–64 years) in rural Kerala. Asia-Pacific Journal of Public Health 2015;27:NP626–9. Exposure Saunders C., Geletko K. Adolescent cigarette smokers’ and non-cigarette smokers’ use of alternative tobacco products. Nicotine & Tobacco Research 2012;14:977–85. Study design Sawdey M.D., Day H.R., Coleman B., Gardner L.D., Johnson S.E., Limpert J., et al. Associations of risk factors of e-cigarette and cigarette use and susceptibility to use among baseline PATH study youth participants (2013–2014). Addictive Behaviors 2019;91:51–60. Study design Schauer G.L., Malarcher A.M., Babb S.D. Prevalence and correlates of switching to another tobacco product to quit smoking cigarettes. Nicotine & Tobacco Research 2015;17:622–7. Outcome Scheffels J., Lund K.E., McNeill A. Contrasting snus and NRT as methods to quit smoking. an observational study. Harm Reduction Journal 2012;9:10. Outcome Schinke S.P., Tepavac L., Cole K.C. Preventing substance use among Native American youth: Three-year results. Addictive Behaviors 2000;25:38797. Exposure Seto J.C., Davis J.W., Taira D.A. E-cigarette Use Related to Demographic Factors in Hawai’i. Hawai’i Journal of Medicine & Public Health : A Journal of Asia Pacific Medicine & Public Health 2016;75:295–302. Study design Severson H.H., Forrester K.K., Biglan A. Use of smokeless tobacco is a risk factor for cigarette smoking. Nicotine & Tobacco Research 2007;9:1331–7. Exposure Sharapova S., Reyes-Guzman C., Singh T., Phillips E., Marynak K.L., Agaku I. Age of tobacco use initiation and association with current use and nicotine dependence among US middle and high school students, 2014–2016. Tobacco Control 2018;29:29. Study design Shepardson R.L., Hustad J.T. Hookah Tobacco Smoking During the Transition to College: Prevalence of Other Substance Use and Predictors of Initiation. Nicotine & Tobacco Research 2016;18:763–9. Exposure Siegel M.B., Tanwar K.L., Wood K.S. Electronic cigarettes as a smoking-cessation: tool results from an online survey. American Journal of Preventive Medicine 2011;40:472–5. Study design Silveira M.L., Conway K.P., Green V.R., Kasza K.A., Sargent J.D., Borek N., et al. Longitudinal associations between youth tobacco and substance use in waves 1 and 2 of the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study. Drug & Alcohol Dependence 2018;191:25–36. Study design Simon P., Buta E., Gueorguieva R., Kong G., Morean M.E., Camenga D., et al. Transitions Across Tobacco Use Profiles Among Adolescents: Results from the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study Wave 1 and Wave 2. Addiction 2019;16:16. Outcome Slomski A. e-Cigarettes for Smoking Cessation. JAMA 2019;321:1149. Publication type Smith D.M., Gawron M., Balwicki L., Sobczak A., Matynia M., Goniewicz M.L. Exclusive versus dual use of tobacco and electronic cigarettes among adolescents in Poland, 2010–2016. Addictive Behaviors 2019;90:3418. Study design Smith T.T., Wahlquist A.E., Heckman B.W., Cummings K.M., Carpenter M.J. Impact of e-cigarette sampling on cigarette dependence and reinforcement value. Nicotine & Tobacco Research 2018;30:30. Outcome Snow E., Johnson T., Ossip D.J., Williams G.C., Ververs D., Rahman I., et al. Does E-cigarette Use at Baseline Influence Smoking Cessation Rates among 2-Year College Students? Journal Of Smoking Cessation 2018;13:11020. Study duration Soneji S., Sargent J.D., Tanski S.E., Primack B.A. Associations between initial water pipe tobacco smoking and snus use and subsequent cigarette smoking: results from a longitudinal study of US adolescents and young adults. JAMA Pediatrics 2015;169:129–36. Exposure Soneji S., Yang J., Knutzen K.E., Moran M.B., Tan A.S.L., Sargent J., et al. Online tobacco marketing and subsequent tobacco use. Pediatrics 2018;141:1–11. Outcome Stein M.D., Caviness C., Grimone K., Audet D., Anderson B.J., Bailey G.L. An Open Trial of Electronic Cigarettes for Smoking Cessation Among Methadone-Maintained Smokers. Nicotine & Tobacco Research 2016;18:1157–62. Population Stenbeck M., Hagquist C., Rosen M. The association of snus and smoking behaviour: a cohort analysis of Swedish males in the 1990s. Addiction 2009;104:1579–85. Publication year Stower H. E-cigarettes to help smoking cessation. Nature Medicine 2019. Publication type Strong D.R., Myers M., Linke S., Leas E., Hofstetter R., Edland S., et al. Gender differences influence overweight smokers’ experimentation with electronic nicotine delivery systems. Addictive Behaviors 2015;49:20–5. Outcome Sung B. E-cigarette Use and Smoking Cessation Among South Korean Adult Smokers: A Propensity Score–Matching Approach. Asia-Pacific Journal of Public Health 2018;30:33241. Study design Tabuchi T., Shinozaki T., Kunugita N., Nakamura M., Tsuji I. Study Profile: The Japan “Society and New Tobacco” Internet Survey (JASTIS): A longitudinal internet cohort study of heat-not-burn tobacco products, electronic cigarettes and conventional tobacco products in Japan. Journal of Epidemiology 2018;13:13. Study design Taylor N., Choi K., Forster J. Snus use and smoking behaviors: preliminary findings from a prospective cohort study among US Midwest young adults. American Journal of Public Health 2015;105:683–5. Exposure Temple J.R., Shorey R.C., Lu Y., Torres E., Stuart G.L., Le V.D. E-cigarette use of young adults motivations and associations with combustible cigarette alcohol, marijuana, and other illicit drugs. American Journal on Addictions 2017;26:3438. Study duration Tilashalski K., Rodu B., Cole P. A pilot study of smokeless tobacco in smoking cessation. American Journal of Medicine 1998;104:456–8. Study design Tilashalski K., Rodu B., Cole P. Seven year follow-up of smoking cessation with smokeless tobacco. Journal of Psychoactive Drugs 2005;37:105–8. Outcome Tilashalski K., Rodu B., Cole P. Short Communication: Seven Year Follow-Up of Smoking Cessation With Smokeless Tobacco. Journal of Psychoactive Drugs 2005;37:1058. Study design Tillgren P., Haglund B.J., Ainetdin T., Holm L.E. Who is a successful quitter? One-year follow-up of a National Tobacco Quit and Win Contest in Sweden. Scandinavian Journal of Social Medicine 1995;23:193–201. Publication year Tillgren P., Haglund B.J., Lundberg M., Romelsjo A. The sociodemographic pattern of tobacco cessation in the 1980s: results from a panel study of living condition surveys in Sweden. Journal of Epidemiology & Community Health 1996;50:625–30. Publication year Timberlake D.S., Huh J., Lakon C.M. Use of propensity score matching in evaluating smokeless tobacco as a gateway to smoking. Nicotine & Tobacco Research 2009;11:455–62. Exposure Tomar S.L. Is use of smokeless tobacco a risk factor for cigarette smoking? The U.S. experience. Nicotine & Tobacco Research 2003;5:561–9. Exposure Tomar S.L., Giovino G.A. Incidence and predictors of smokeless tobacco use among US youth. American Journal of Public Health 1998;88:20–6. Exposure Tonstad S., Job J.S., Batech M., Yel D., Kheam T., Singh P.N. Adult tobacco cessation in Cambodia: I. Determinants of quitting tobacco use. Asia-Pacific Journal of Public Health 2013;25:10S–9S. Study design Truman P., Glover M., Fraser T. An Online Survey of New Zealand Vapers. International Journal of Environmental Research & Public Health 2018;15:29. Study duration Tucker M.R., Laugesen M., Bullen C., Grace R.C. Predicting Short-Term Uptake of Electronic Cigarettes: Effects of Nicotine, Subjective Effects, and Simulated Demand. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:126571. Study duration Unger J.B., Soto D.W., Leventhal A. E-cigarette use and subsequent cigarette and marijuana use among Hispanic young adults. Drug & Alcohol Dependence 2016;163:261–4. Population Wang Y., Sung H.Y., Yao T., Lightwood J., Max W. Factors associated with short-term transitions of non-daily smokers: socio-demographic characteristics and other tobacco product use. Addiction 2017;112:864–72. Outcome Wang Y., Sung H.-Y., Yao T., Lightwood J., Max W. Infrequent and frequent nondaily smokers and daily smokers: Their characteristics and other tobacco use patterns. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:7418. Exposure Wang-Schweig M., Jason L.A., Stevens E., Chaparro J. Tobacco Use among Recovery Home Residents: Vapers Less Confident to Quit. American Journal of Health Behavior 2019;43:106474. Study design Veliz P., Eisman A., McCabe S.E., Evans-Polce R., McCabe V.V., Boyd C.J. E-Cigarette Use, Polytobacco Use, and Longitudinal Changes in Tobacco and Substance Use Disorder Symptoms Among U.S. Adolescents. Journal of Adolescent Health 2019;05:05. Outcome West R., Shahab L., Brown J. Estimating the population impact of e‐cigarettes on smoking cessation in England. Addiction 2016;111:1118–19. Study design Westling E., Rusby J.C., Crowley R., Light J.M. Electronic Cigarette Use by Youth: Prevalence, Correlates, and Use Trajectories From Middle to High School. Journal of Adolescent Health 2017;60:660–6. Outcome Wetter D.W., McClure J.B., de Moor C., Cofta-Gunn L., Cummings S., Cinciripini P.M., et al. Concomitant use of cigarettes and smokeless tobacco: prevalence, correlates, and predictors of tobacco cessation. Preventive Medicine 2002;34:638–48. Exposure Wills T.A., Gibbons F.X., Sargent J.D., Schweitzer R.J. How is the effect of adolescent e-cigarette use on smoking onset mediated: A longitudinal analysis. Psychology of Addictive Behaviors 2016;30:87686. Outcome Wills T.A., Sargent J.D., Knight R., Pagano I., Gibbons F.X. E-cigarette use and willingness to smoke: a sample of adolescent non-smokers. Tobacco Control 2016;25:e52–9. Outcome Vogel E.A., Prochaska J.J., Ramo D.E., Andres J., Rubinstein M.L. Adolescents’ E-Cigarette Use: Increases in Frequency, Dependence, and Nicotine Exposure Over 12 Months. Journal of Adolescent Health 2019;64:770–5. Studiedesign Wolfson M., Suerken C.K., Egan K.L., Sutfin E.L., Reboussin B.A., Wagoner K.G., et al. The role of smokeless tobacco use in smoking persistence among male college students. American Journal of Drug & Alcohol Abuse 2015;41:541–46. Exposure Wu S.Y., Wang M.P., Li W.H., Kwong A.C., Lai V.W., Lam T.H. Does Electronic Cigarette Use Predict Abstinence from Conventional Cigarettes among Smokers in Hong Kong? International Journal of Environmental Research & Public Health 2018;15:26. Study design Yeh J.S., Bullen C., Glantz S.A. E-cigarettes and smoking cessation. New England Journal of Medicine 2016;374:2172–74. Study design Yingst J., Foulds J., Veldheer S., Du P. Device characteristics of long term electronic cigarette users: A follow-up study. Addictive Behaviors 2019;91:23843. Outcome Yong H.H., Hitchman S.C., Cummings K.M., Borland R., Gravely S.M.L., McNeill A., et al. Does the Regulatory Environment for E-Cigarettes Influence the Effectiveness of E-Cigarettes for Smoking Cessation?: Longitudinal Findings From the ITC Four Country Survey. Nicotine & Tobacco Research 2017;19:126876. Publication type Zabor E.C., Li Y., Thornton L.M., Shuman M.R., Bulik C.M., Lichtenstein P., et al. Initial reactions to tobacco use and risk of future regular use. Nicotine & Tobacco Research 2013;15:509–17. Study duration Zhu S.H., Wang J.B., Hartman A., Zhuang Y., Gamst A., Gibson J.T., et al. Quitting cigarettes completely or switching to smokeless tobacco: do US data replicate the Swedish results? Tobacco Control 2009;18:82–7. Exposure Zhu S.H., Zhuang Y.L., Wong S., Cummins S.E., Tedeschi G.J. E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ 2017;358:j3262. Study design Zuckermann A.M.E., Williams G., Battista K., de Groh M., Jiang Y., Leatherdale S.T. Trends of poly-substance use among Canadian youth. Addictive Behaviors Reports 2019;10. Study design

Amato M.S., Boyle R.G., Levy D. E-cigarette use 1 year later in a population-based prospective cohort. Tob Control 2017;26:e92-e96. Brady B.R., Crane T.E., O’Connor P.A., Nair U.S., Yuan N.P. Electronic cigarette use and tobacco cessation in a state-based quitline.

 1. J Smok Cessat 2019. Cadet M.
 2. Are E-cigarettes more effective in supporting smoking cessation than nicotine-replacement therapy? Evid Based Nurs 2019;19:19.
 3. Caponnetto P., DiPiazza J., Cappello G.C., Demma S., Maglia M., Polosa R.
 4. Multimodal Smoking Cessation in a Real-Life Setting: Combining Motivational Interviewing With Official Therapy and Reduced Risk Products.

Tob Use Insights 2019;12:1179173X19878435. Chien Y.N., Gao W., Sanna M., Chen P.L., Chen Y.H., Glantz S., et al. Electronic cigarette use and smoking initiation in Taiwan: Evidence from the first prospective study in Asia. Int J Environ Res Public Health 2019;16.

 • Creamer M.R., Loukas A., Clendennen S., Mantey D., Pasch K.E., Marti C.N., et al.
 • Longitudinal predictors of cigarette use among students from 24 Texas colleges.
 • J Am Coll Health 2018;66:617-24.
 • Gmel G., Baggio S., Mohler-Kuo M., Daeppen J.B., Studer J.
 • E-cigarette use in young Swiss men: is vaping an effective way of reducing or quitting smoking? Swiss Med Wkly 2016;146:w14271.

Halpern S.D., Harhay M.O., Saulsgive K., Brophy C., Troxel A.B., Volp K.G. A pragmatic trial of e-cigarettes, incentives, and drugs for smoking cessation. N Engl J Med 2018;378:2302-10. Hitchman S.C., Brose L.S., Brown J., Robson D., McNeill A. Associations Between E-Cigarette Type, Frequency of Use, and Quitting Smoking: Findings From a Longitudinal Online Panel Survey in Great Britain.

 1. Nicotine Tob Res 2015;17:1187-94.
 2. Joffer J., Burell G., Bergstrom E., Stenlund H., Sjors L., Jerden L.
 3. Predictors of smoking among Swedish adolescents.
 4. BMC Public Health 2014;14:1296.
 5. Asza K.A., Coleman B., Sharma E., Conway K.P., Cummings K.M., Goniewicz M.L., et al.
 6. Correlates of transitions in tobacco product use by u.S.

adult tobacco users between 2013–2014 and 2014–2015: Findings from the path study wave 1 and wave 2. Int J Environ Res Public Health 2018;15. Kinnunen J.M., Ollila H., Minkkinen J., Lindfors P.L., Timberlake D.S., Rimpela A.H. Nicotine matters in predicting subsequent smoking after e-cigarette experimentation: A longitudinal study among Finnish adolescents.

 1. Drug Alcohol Depend 2019;201:182-7.
 2. Ong G., Mayer M.E., Barrington-Trimis J.L., McConnell R., Leventhal A.M., Krishnan-Sarin S.
 3. Longitudinal associations between use and co-use of cigars and cigarettes: A pooled analysis of three adolescent cohorts.
 4. Drug Alcohol Depend 2019;201:45-8.
 5. Larsen E., Rise J., Lund K.E.

The relationship between snus use and smoking cognitions. Addict Res Theory 2012;20:447-55. Lee P., Fry J. Investigating gateway effects using the PATH study. F1000Res 2019;8:264. Miech R., Patrick M.E., O’Malley P.M., Johnston L.D. E-cigarette use as a predictor of cigarette smoking: results from a 1-year follow-up of a national sample of 12th grade students.

Tobacco Control 2017;26:e106-e11. Nowariak E.N.S., Lien R.K., Boyle R.G., Amato M.S., Beebe L.A. E-cigarette use among treatment-seeking smokers: Moderation of abstinence by use frequency. Addictive Behaviors 2018;77:137-42. Pearson J.L., Stanton C.A., Cha S., Niaura R.S., Luta G., Graham A.L. E-Cigarettes and Smoking Cessation: Insights and Cautions From a Secondary Analysis of Data From a Study of Online Treatment-Seeking Smokers.

Nicotine Tob Res 2015;17:1219-27. Rigotti N.A., Chang Y., Tindle H.A., Kalkhoran S.M., Levy D.E., Regan S., et al. Association of E-Cigarette Use With Smoking Cessation Among Smokers Who Plan to Quit After a Hospitalization: A Prospective Study. Ann Intern Med 2018;168:613-20.

Russo C., Cibella F., Mondati E., Caponnetto P., Frazzetto E., Caruso M., et al. Lack of Substantial Post-Cessation Weight Increase in Electronic Cigarettes Users. Int J Environ Res Public Health 2018;15:23. Shi Y., Pierce J.P., White M., Vijayaraghavan M., Compton W., Conway K., et al. E-cigarette use and smoking reduction or cessation in the 2010/2011 TUS-CPS longitudinal cohort.

BMC Public Health 2016;16:1105. Sweet L., Brasky T.M., Cooper S., Doogan N., Hinton A., Klein E.G., et al. Quitting Behaviors among Dual Cigarette/E-cigarette Users and Cigarette Smokers Enrolled in the Tobacco User Adult Cohort (TUAC). Nicotine Tob Res 2018;20:20.

 1. Vickerman K.A., Carpenter K.M., Altman T., Nash C.M., Zbikowski S.M.
 2. Use of electronic cigarettes among state tobacco cessation quitline callers.
 3. Nicotine Tob Res 2013;15:1787-91.
 4. Vickerman K.A., Schauer G.L., Malarcher A.M., Zhang L., Mowery P., Nash C.M.
 5. Reasons for Electronic Nicotine Delivery System use and smoking abstinence at 6 months: a descriptive study of callers to employer and health plan-sponsored quitlines.

Tob Control 2017;26:126-34. Wang M.P., Li W.H., Wu Y., Lam T.H., Chan S.S. Electronic cigarette use is not associated with quitting of conventional cigarettes in youth smokers. Pediatric Research 2017;82:14-8. Young-Wolff K.C., Klebaner D., Folck B., Tan A.S.L., Fogelberg R., Sarovar V., et al.

 • Documentation of e-cigarette use and associations with smoking from 2012 to 2015 in an integrated healthcare delivery system.
 • Preventive Medicine 2018;109:113-8.
 • Zawertailo L., Pavlov D., Ivanova A., Ng G., Baliunas D., Selby P.
 • Concurrent E-Cigarette Use During Tobacco Dependence Treatment in Primary Care Settings: Association With Smoking Cessation at Three and Six Months.

Nicotine Tob Res 2017;19:183-9.

Sammanfattande bedömning Relevant – går vidare till kvalitetsbedömning  Ej relevant 

ol>

 • Författare:
 • Publiceringsår:
 • Titel:
 • Studiedesign Ja Nej
  Är det en observationsstudie med longitudinell design eller en kontrollerad studie med eller utan randomisering?

  table>

  Samband mellan snus/e-cig och röktobak Ja Nej Information saknas Undersöker studien samband mellan snus/e-cigaretter och röktobak? Inkludera även om det inte är primär frågeställning.    Finns det kvantitativa data i form av samband, eller så att samband kan beräknas?   

  table>

  Population Ja Nej Information saknas Är studiepopulationen relevant?    Är studiepopulationen tydligt beskriven (nikotinprodukter vid baslinjen)?   

  table>

  Uppföljningstid Ja Nej Information saknas Är studiens uppföljningstid ≥3 månader?   

  table>

  Utfall – röktobak Ja Nej Information saknas Adresserades något av följande om utfallet:
  • Självrapporterat bruk av röktobak?
  • Självrapporterad användning de senaste 30 dagarna, vid tidpunkten för undersökningen?
  • Andel som självrapporterat att de blivit rökfria, slutat röka, minskat, ökat, oförändrat bruk av röktobak?
       

  table>

  Sammanfattande bedömning Låg risk of bias  Måttlig risk of bias  Hög risk of bias  Kritisk 

  ul>

 • Författare:
 • Publiceringsår:
 • Titel:
 • A1. Systematiska fel avseende selektion Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt
  1. Var personer i de olika grupperna som studerades rekryterade på likartat sätt?
  2. Var de grupper som studerades sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt, bortsett från exponeringen?
  Kommentar:

  table>

  A2. Systematiska fel avseende exponering (snus/e-cigg) Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt 1. Var omständigheterna utöver exponeringen (snus/e-cig användning) de samma för de personer som studerades?     1.1. Har förväxlingsfaktorer (confounders, t ex socioekonomi mm) dokumenterats?     2. Var exponering vid baslinjen undersökt på samma sätt mellan grupperna?     3. Mättes exponeringen med definierade mätmetoder? (t.ex. användes samma definition på rökare)     Kommentar:

  table>

  A3. Systematiska fel avseende bedömning 1 Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt 1. Mättes utfallet med definierade mätmetoder?     2. Var personerna som utvärderade utfallet opartiska för studiedeltagarnas exponeringsstatus?     3. Var utfallet definierat på lämpligt sätt?     4. Har utfallet mätts vid rimliga tidpunkter?     5. Användes standardiserade frågeformulär?     6. Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper med olika exponering gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen?     7. Har studien tillämpat lämplig statistiskmetod för att rapportera samband? (T.ex. OR, RR)     Kommentar:

  1. Bedömning ska göras per utfallsmått.

  A4. Systematiska fel avseende bortfall Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt
  1. Beskrivs bortfallet
  2. Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?
  3. Var relevanta baslinjevariabler likartade för bortfallen bland de exponerade, respektive de oexponerade personerna?
  4. Har bortfallet hanterats så att det troligen inte påverkat resultatet?
  Kommentar:

  table>

  A5. Systematiska fel avseende rapportering Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt a) Har utfallsmåttet (börja/sluta röka) mätts på något annat sätt än med självrapportering?     b) Har utfallsmåtten rapporterats på ett adekvat sätt enligt studiens frågeställning?     Kommentar:

  table>

  Sammanvägd risk för systematiska fel Oklar Låg Medelhög Hög A1) Systematiskt fel avseende selektion     A2) Systematiskt fel avseende exponering     A3) Systematiskt fel avseende bedömning     A4) Systematiskt fel avseende bortfall     A5) Systematiskt fel avseende rapportering     Kommentar:

  table>

  B. Intressekonflikter Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt a) Är det låg risk för att studiens resultat påverkades av intressekonflikter, baserat på de bindningar och jäv författarna uppger?     b) Är det låg risk att studiens resultat påverkades av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?     Kommentar:
  • Företag kan påverka analys
  • Anslag, men ej analysinflytande
  • Icke anslag från företag
  • Politiskt intresse
    

  table>

  C. Överförbarhet Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt a) Överensstämmer studiens sammanhang med den frågeställning SBU-rapporten avser?     Kommentar:

  table>

  D. Studiens design och statistik Ja Nej Info saknas Ej tillämpligt a) Är grupperna som jämförs av adekvat storlek för de statistiska analyser som görs?     b) Visade studien ett högt samband mellan snus/e-cig och sluta/börja röka?     c) Visade studien ett mycket högt samband mellan snus/e-cig och sluta/börja röka?     d) Finns det stöd för dos/respons- samband mellan exponering och utfall?     Kommentar:

  ol>

 • Referens (författare, år):
 • Utfall:
 • Granskare:
 • Övergripande risk för systematisk snedvridning av resultaten (risk för bias )
  Låg Måttlig Hög
  Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för detta utfall?
  Gynnar intervention  Gynnar kontroll Mot noll Från noll Går ej att bedöma
  Kommentar:

  table>

  1. Randomisering Risk för bias från randomiseringen bedöms som: Låg Måttlig Hög Motivering: se stödfrågorna nedan Bedömer du att.? Ja Troligen ja Troligen nej nej Information saknas 1.1 gruppindelningen var randomiserad med en lämplig metod?      1.2 blivande grupptillhörighet inte kunde förutses, den var okänd tills deltagarna delats in (concealed allocation sequence)?      1.3 det fanns väsentliga obalanser vid baslinjen som tyder på att randomiseringen inte fungerat?      Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för utfallet? Gynnar inter­ven­tionen  Gynnar kontroll  Mot noll  Från noll  Går ej att bedöma  Kommentar:

  table>

  2. Avvikelser från planerade interventioner Risk för bias från avvikelser från planerade interventioner bedöms som: Låg Måttlig Hög Motivering: se stödfrågorna nedan Bedömer du att.? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information saknas 2.1 deltagarna kände till vilken intervention de tilldelats under studiens gång?      2.2 behandlarna kände till vilka interventioner deltagarna tilldelats under studiens gång?      Besvara 2.3 om du svarat “Ja”, “Troligen ja” eller “Information saknas” på 2.1. eller 2.2. 2.3 kännedom om studien och gruppindelningen kunde leda till avvikelser som var obalanserade mellan grupperna (t.ex. förändringar i övrig vård eller avvikelser från klinisk praxis)?      Besvara 2.4 om du svarat “Ja” eller “Troligen ja” på 2.3. 2.4 avvikelserna var obalanserade mellan grupperna, och detta påverkade utfallet?      2.5 flera av deltagarna analyserades i en annan grupp än den de randomiserades till, eller att deltagare exkluderades från analysen – och detta påverkade sannolikt utfallet?      Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för utfallet? Gynnar inter­ven­tionen  Gynnar kontroll  Mot noll  Från noll  Går ej att bedöma  Kommentar:

  table>

  3. Bortfallet Risk för bias från avvikelser från planerade interventioner bedöms som: Låg Måttlig Hög Motivering: se stödfrågorna nedan Bedömer du att.? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information saknas 3.1 resultat redovisades för alla eller nästan alla deltagare?      Besvara 3.2 om du svarat “Nej”, “Troligen nej” eller “Information saknas” på 3.1. 3.2 det finns evidens som stödjer att resultaten är robusta trots bortfallet?      Besvara 3.3 om du svarat “Nej” eller “Troligen nej” på 3.2. 3.3 bortfallet kan vara relaterat till utfallsmåttet?      Besvara 3.4 om du svarat “Ja”, “Troligen ja” eller “Information saknas” på 3.3. 3.4 såväl bortfallet som orsaker till bortfallet var likartat mellan grupperna?      Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för utfallet? Gynnar inter­ven­tionen  Gynnar kontroll  Mot noll  Från noll  Går ej att bedöma  Kommentar:

  table>

  4. Mätning av utfallet Risk för bias från avvikelser från planerade interventioner bedöms som: Låg Måttlig Hög Motivering: se stödfrågorna nedan Bedömer du att.? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information saknas 4.1 metoden för datainsamling var olämplig?      4.2 datainsamlingen skilde sig åt mellan grupperna? 4.3 de som mätte utfallet var medvetna om vilken intervention deltagarna fått? Besvara 4.4 om du svarat “Ja”, “Troligen ja” eller “Information saknas” på någon av frågorna ovan. 4.4 bedömningen med stor sannolikhet påverkades av detta?      Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för utfallet? Gynnar inter­ven­tionen  Gynnar kontroll  Mot noll  Från noll  Går ej att bedöma  Kommentar:

  table>

  5. Rapportering Risk för bias från avvikelser från planerade interventioner bedöms som: Låg Måttlig Hög Motivering: se stödfrågorna nedan Bedömer du att.? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information saknas 5.1 analyserna var genomförda enligt en plan som publicerats innan utfallsdata var tillgängliga?      5.2 de rapporterade resultaten har valts ut från flera sätt att mäta utfallet (t.ex. olika skalor, tidpunkter)? 5.3 de rapporterade resultaten har valts ut från olika analyser av samma utfall? Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för utfallet? Gynnar inter­ven­tionen  Gynnar kontroll  Mot noll  Från noll  Går ej att bedöma  Kommentar:

  table>

  6. Jäv/intressekonflikter (kan rapporteras narrativt) Risk för bias från avvikelser från planerade interventioner bedöms som: Låg Måttlig Hög Motivering: se stödfrågorna nedan Bedömer du att.? Ja Nej Kommentar Deklarerar författarna att de saknar finansiella intressen som kan påverka utfallet?    Deklarerar författarna att de saknar andra bindningar som kan påverka utfallet?    Om möjligt: Vilken är riktningen på bias för utfallet? Gynnar inter­ven­tionen  Gynnar kontroll  Mot noll  Från noll  Går ej att bedöma  Kommentar:

  table> Kohortstudier

  A1. Systematiska fel avseende selektionA2. Systematiska fel avseende exponeringA3. Systematiska fel avseende bedömning A4. Systematiska fel avseende bortfall A5. Systematiska fel avseende rapporteringBedömning: L = Låg risk för bias M = Medelhög risk för bias O = Oklar risk för bias H = Hög risk för bias Referens Samman­vägd bedöm­ning A1 A2 A3 A4 A5 Al-Delaimy W.K., Myers M.G., Leas E.C., Strong D.R., Hofstetter C.R. E-cigarette use in the past and quitting behavior in the future: a population-based study. American Journal of Public Health 2015;105:1213–9. M M L L H L Aleyan S., Cole A., Qian W., Leatherdale S.T. Risky business: a longitudinal study examining cigarette smoking initiation among susceptible and non-susceptible e-cigarette users in Canada. BMJ Open 2018;8:e021080. M L L M L L Araneda D., Korhonen T., Laatikainen T., Haukkala A., Rose R.J., Kaprio J. Association of snus experimentation in late adolescence with daily cigarette smoking in early adulthood: A longitudinal study among Finnish men. Scandinavian Journal of Public Health 2019:1403494819828868. M M L M M M Barrington-Trimis J.L., Bello M.S., Liu F., Leventhal A.M., Kong G., Mayer M., et al. Ethnic Differences in Patterns of Cigarette and E-Cigarette Use Over Time Among Adolescents. Journal of Adolescent Health 2019;65:359–65. M O M L O M Barrington-Trimis J.L., Kong G., Leventhal A.M., Liu F., Mayer M., Cruz T.B., et al. E-cigarette Use and Subsequent Smoking Frequency Among Adolescents. Pediatrics 2018;142. M M L L M L Barrington-Trimis J.L., Leventhal A.M., Alonzo T.A., Cruz T.B., Urman R., Liu F., et al. Performance of cigarette susceptibility index among e-cigarette and hookah users. Drug & Alcohol Dependence 2018;183:43–50. M L L M L L Barrington-Trimis J.L., Urman R., Berhane K., Unger J.B., Cruz T.B., Pentz M.A., et al. E-Cigarettes and Future Cigarette Use. Pediatrics 2016;138:07. L L L M L L Benmarhnia T., Pierce J.P., Leas E., White M.M., Strong D.R., Noble M.L., et al. Can E-Cigarettes and Pharmaceutical Aids Increase Smoking Cessation and Reduce Cigarette Consumption? Findings From a Nationally Representative Cohort of American Smokers. American Journal of Epidemiology 2018;187:2397–2404. L L L L L L Berry K.M., Fetterman J.L., Benjamin E.J., Bhatnagar A., Barrington-Trimis J.L., Leventhal A.M., et al. Association of Electronic Cigarette Use With Subsequent Initiation of Tobacco Cigarettes in US Youths. JAMA Network Open 2019;2:e187794. M L M M L M Berry K.M., Reynolds L.M., Collins J.M., Siegel M.B., Fetterman J.L., Hamburg N.M., et al. E-cigarette initiation and associated changes in smoking cessation and reduction: the Population Assessment of Tobacco and Health Study, 2013–2015. Tobacco Control 2019;28:42–49. L L L L O L Best C., Haseen F., Currie D., Ozakinci G., MacKintosh A.M., Stead M., et al. Relationship between trying an electronic cigarette and subsequent cigarette experimentation in Scottish adolescents: a cohort study. Tobacco Control 2017;22:22. M M M M M M Biener L., Hargraves J.L. A longitudinal study of electronic cigarette use among a population-based sample of adult smokers: association with smoking cessation and motivation to quit. Nicotine & Tobacco Research 2015;17:127–33. M L L L M L Bold K.W., Kong G., Camenga D.R., Simon P., Cavallo D.A., Morean M.E., et al. Trajectories of e-cigarette and conventional cigarette use among youth. Pediatrics 2018;141:1–9. L M L L L L Brose L.S., Hitchman S.C., Brown J., West R., McNeill A. Is the use of electronic cigarettes while smoking associated with smoking cessation attempts, cessation and reduced cigarette consumption? A survey with a 1-year follow-up. Addiction 2015;110:1160–8. M M M L M L Buu A., Hu Y.H., Piper M.E., Lin H.C. The association between e-cigarette use characteristics and combustible cigarette consumption and dependence symptoms: Results from a national longitudinal study. Addictive Behaviors 2018;84:69–74. M L L L L L Chaffee B.W., Watkins S.L., Glantz S.A. Electronic cigarette use and progression from experimentation to established smoking. Pediatrics 2018;141. M L L L M L Chen J.C. Flavored E-cigarette Use and Cigarette Smoking Reduction and Cessation-A Large National Study among Young Adult Smokers. Substance Use & Misuse 2018;53:201731. M L L L O L Conner M., Grogan S., Simms-Ellis R., Flett K., Sykes-Muskett B., Cowap L., et al. Do electronic cigarettes increase cigarette smoking in UK adolescents? Evidence from a 12-month prospective study. Tobacco Control 2017;17:17. L L M L L L Conner M., Grogan S., Simms-Ellis R., Flett K., Sykes-Muskett B., Cowap L., et al. Evidence that an intervention weakens the relationship between adolescent electronic cigarette use and tobacco smoking: a 24-month prospective study. Tobacco Control 2019;28:28. M O L L O L Curry E., Nemeth J.M., Wermert A., Conroy S., Shoben A., Ferketich A.K., et al. A descriptive report of electronic cigarette use after participation in a community-based tobacco cessation trial. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:1359. M L L L O L Doran N., Brikmanis K., Petersen A., Delucchi K., Al-Delaimy W.K., Luczak S., et al. Does e-cigarette use predict cigarette escalation? A longitudinal study of young adult non-daily smokers. Preventive Medicine 2017;100:27984. M M M L L L East K., Hitchman S.C., Bakolis I., Williams S., Cheeseman H., Arnott D., et al. The Association Between Smoking and Electronic Cigarette Use in a Cohort of Young People. Journal of Adolescent Health 2018;62:53947. L L L L H L Flacco M.E., Ferrante M., Fiore M., Marzuillo C., La Vecchia C., Gualano M.R., et al. Cohort study of electronic cigarette use: Safety and effectiveness after 4 years of follow-up. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2019;23:40212. M L L M M M Galanti M.R., Rosendahl I., Post A., Gilljam H. Early gender differences in adolescent tobacco use-the experience of a Swedish cohort. Scandinavian Journal of Public Health 2001;29:3147. M L M M L L Galanti M.R., Rosendahl I., Wickholm S. The development of tobacco use in adolescence among “snus starters” and “cigarette starters”: an analysis of the Swedish “BROMS” cohort. Nicotine & Tobacco Research 2008;10:31523. M L M M L L Gomajee R., El-Khoury F., Goldberg M., Zins M., Lemogne C., Wiernik E., et al. Association between Electronic Cigarette Use and Smoking Reduction in France. JAMA Internal Medicine 2019;179:11931200. M L L O O L Grana R.A., Popova L., Ling P.M. A longitudinal analysis of electronic cigarette use and smoking cessation. JAMA Internal Medicine 2014;174:8123. M M L L M L Grotvedt L., Forsen L., Ariansen I., Graff-Iversen S., Lingaas Holmen T. Impact of snus use in teenage boys on tobacco use in young adulthood; a cohort from the HUNT Study Norway. BMC Public Health 2019;19:1265. M L L M H M Grotvedt L., Forsen L., Stavem K., Graff-Iversen S. Patterns of snus and cigarette use: a study of Norwegian men followed from age 16 to 19. Tobacco Control 2013;22:382-8. M L M M H L Hair E.C., Romberg A.R., Niaura R., Abrams D.B., Bennett M.A., Xiao H., et al. Longitudinal Tobacco Use Transitions Among Adolescents and Young Adults: 2014-2016. Nicotine & Tobacco Research 2018;13:13. L L L L O L Hammond D., Reid J.L., Cole A.G., Leatherdale S.T. Electronic cigarette use and smoking initiation among youth: a longitudinal cohort study. CMAJ Canadian Medical Association Journal 2017;189:E1328E1336. M L L L H L Harlow A.F., Stokes A., Brooks D.R. Socioeconomic and Racial/Ethnic Differences in E-Cigarette Uptake among Cigarette Smokers: Longitudinal Analysis of the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:138593. M L L M M L Haukkala A., Vartiainen E., de Vries H. Progression of oral snuff use among Finnish 13-16-year-old students and its relation to smoking behaviour. Addiction 2006;101:5819. M L L M O L Kasza K.A., Borek N., Conway K.P., Goniewicz M.L., Stanton C.A., Sharma E., et al. Transitions in Tobacco Product Use by U.S. Adults between 20132014 and 20142015: Findings from the PATH Study Wave 1 and Wave 2. International Journal of Environmental Research & Public Health 2018;15:09. M L L M O L Kurti A.N., Bunn J.Y., Villanti A.C., Stanton C.A., Redner R., Lopez A.A., et al. Patterns of Single and Multiple Tobacco Product Use Among US Women of Reproductive Age. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:S71S80. M L M O O L Leventhal A.M., Stone M.D., Andrabi N., Barrington-Trimis J., Strong D.R., Sussman S., et al. Association of e-Cigarette Vaping and Progression to Heavier Patterns of Cigarette Smoking. JAMA 2016;316:19181920. L L L M L M Leventhal A.M., Strong D.R., Kirkpatrick M.G., Unger J.B., Sussman S., Riggs N.R., et al. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. JAMA 2015;314:700-7. L L L M L L Loukas A., Marti C.N., Cooper M., Pasch K.E., Perry C.L. Exclusive e-cigarette use predicts cigarette initiation among college students. Addictive Behaviors 2018;76:3437. L L L M L L Lozano P., Arillo-Santillan E., Barrientos-Gutierrez I., Zavala-Arciniega L., Reynales-Shigematsu L.M., Thrasher J.F. E-cigarette use and its association with smoking reduction and cessation intentions among Mexican smokers. Salud Publica de Mexico 2019;61:27685. M M L L O L Lozano P., Barrientos-Gutierrez I., Arillo-Santillan E., Morello P., Mejia R., Sargent J.D., et al. A longitudinal study of electronic cigarette use and onset of conventional cigarette smoking and marijuana use among Mexican adolescents. Drug & Alcohol Dependence 2017;180:42730. M L L L H L Lundqvist G., Sandstrom H., Ohman A., Weinehall L. Patterns of tobacco use: a 10-year follow-up study of smoking and snus habits in a middle-aged Swedish population. Scandinavian Journal of Public Health 2009;37:1617. M O M M M L Mantey D.S., Cooper M.R., Loukas A., Perry C.L. E-cigarette Use and Cigarette Smoking Cessation among Texas College Students. American Journal of Health Behavior 2017;41:7509. M L L M H M Manzoli L., Flacco M.E., Ferrante M., La Vecchia C., Siliquini R., Ricciardi W., et al. Cohort study of electronic cigarette use: effectiveness and safety at 24 months. Tobacco Control 2017;26:28492. M M M M M L McMillen R., Klein J.D., Wilson K., Winickoff J.P., Tanski S. E-Cigarette Use and Future Cigarette Initiation Among Never Smokers and Relapse Among Former Smokers in the PATH Study. Public Health Reports 2019;134:52836. L L L L L L Morgenstern M., Nies A., Goecke M., Hanewinkel R. E-cigarettes and the use of conventional cigarettes – A cohort study in 10th grade students in Germany. Deutsches Arzteblatt International 2018;115:2438. L L M L L L Niaura R., Rich I., Johnson A.L., Villanti A.C., Romberg A.R., Hair E.C., et al. Young Adult Tobacco and E-cigarette Use Transitions: Examining Stability using Multi-State Modeling. Nicotine & Tobacco Research 2019;01:01. M M M L M L Norberg M., Lundqvist G., Nilsson M., Gilljam H., Weinehall L. Changing patterns of tobacco use in a middle-aged population: the role of snus, gender, age, and education. Glob Health Action 2011;4. M M L M M L Pasquereau A., Guignard R., Andler R., Nguyen-Thanh V. Electronic cigarettes, quit attempts and smoking cessation: a 6-month follow-up. Addiction 2017;112:162028. M M M L M L Penzes M., Foley K.L., Nadasan V., Paulik E., Abram Z., Urban R. Bidirectional associations of e-cigarette, conventional cigarette and waterpipe experimentation among adolescents: A cross-lagged model. Addictive Behaviors 2018;80:5964. M L M M M M Piper M.E., Baker T.B., Benowitz N.L., Jorenby D.E. Changes in Use Patterns OVER ONE YEAR Among Smokers and Dual Users of Combustible and electronic cigarettes. Nicotine & Tobacco Research 2019;06:06. M M L L M L Primack B.A., Shensa A., Sidani J.E., Hoffman B.L., Soneji S., Sargent J.D., et al. Initiation of Traditional Cigarette Smoking after Electronic Cigarette Use Among Tobacco-Naive US Young Adults. American Journal of Medicine 2018;131:443.e1443.e9. M L L M M L Primack B.A., Soneji S., Stoolmiller M., Fine M.J., Sargent J.D. Progression to Traditional Cigarette Smoking After Electronic Cigarette Use Among US Adolescents and Young Adults. JAMA Pediatrics 2015;169:101823. M L L M M M Selya A.S., Dierker L., Rose J.S., Hedeker D., Mermelstein R.J. The Role of Nicotine Dependence in E-Cigarettes’ Potential for Smoking Reduction. Nicotine & Tobacco Research 2018;20:12727. M M L L M L Selya A.S., Rose J.S., Dierker L., Hedeker D., Mermelstein R.J. Evaluating the mutual pathways among electronic cigarette use, conventional smoking and nicotine dependence. Addiction 2018;113:32533. M L L L M L Spindle T.R., Hiler M.M., Cooke M.E., Eissenberg T., Kendler K.S., Dick D.M. Electronic cigarette use and uptake of cigarette smoking: A longitudinal examination of U.S. college students. Addictive Behaviors 2017;67:6672. L L L L L L Stanton C.A., Bansal-Travers M., Johnson A.L., Sharma E., Katz L., Ambrose B.K., et al. Longitudinal e-Cigarette and Cigarette Use Among US Youth in the PATH Study (20132015). Journal of the National Cancer Institute 2019;111:108896. L L L L L L Sutfin E.L., Reboussin B.A., Debinski B., Wagoner K.G., Spangler J., Wolfson M. The Impact of Trying Electronic Cigarettes on Cigarette Smoking by College Students: A Prospective Analysis. American Journal of Public Health 2015;105:e839. L M L L M L Treur J.L., Rozema A.D., Mathijssen J.J.P., van Oers H., Vink J.M. E-cigarette and waterpipe use in two adolescent cohorts: cross-sectional and longitudinal associations with conventional cigarette smoking. European Journal of Epidemiology 2018;33:32334. M O L L O L Watkins S.L., Glantz S.A., Chaffee B.W. Association of noncigarette tobacco product use with future cigarette smoking among youth in the population assessment of tobacco and health (PATH) study, 2013-2015. JAMA Pediatrics 2018;172:1817. L L L L M L Weaver S.R., Huang J., Pechacek T.F., Heath J.W., Ashley D.L., Eriksen M.P. Are electronic nicotine delivery systems helping cigarette smokers quit? Evidence from a prospective cohort study of U.S. adult smokers, 2015-2016. PLoS ONE 2018;13:e0198047. L L L L M L Verplaetse T.L., Moore K.E., Pittman B.P., Roberts W., Oberleitner L.M., Peltier M.K.R., et al. Intersection of E-Cigarette Use and Gender on Transitions in Cigarette Smoking Status: Findings Across Waves 1 and 2 of the Population Assessment of Tobacco and Health Study. Nicotine and Tobacco Research 2019;21:142328. M M L L H L Wills T.A., Knight R., Sargent J.D., Gibbons F.X., Pagano I., Williams R.J. Longitudinal study of e-cigarette use and onset of cigarette smoking among high school students in Hawaii. Tobacco Control 2017;26:349. M L O L M L Wills T.A., Sargent J.D., Gibbons F.X., Pagano I., Schweitzer R. E-cigarette use is differentially related to smoking onset among lower risk adolescents. Tobacco Control 2016;26:5349. M L O L M L Zhuang Y.L., Cummins S.E., Sun J.Y., Zhu S.H. Long-term e-cigarette use and smoking cessation: a longitudinal study with US population. Tobacco Control 2016;25:i90i95. M M L L H M

  table> RCT -studier

  1. Risk för bias från randomiseringen.2. Risk för bias från avvikelser från planerade interventioner.3. Risk för bias från bortfall,4. Risk för bias från mätning av utfallet.5. Risk för bias från rapportering.Bedömning: L = Låg risk för bias M = Medelhög risk för bias H = Hög risk för bias Referens Samman­vägd bedöm­ning 1. Randomi­se­ring 2. Avvikelser från plane­rade inter­ven­tioner 3. Bort­fallet 4. Mätning av ut­fallet 5.Rappor­te­ring Bullen C., Howe C., Laugesen M., McRobbie H., Parag V., Williman J., et al. Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Lancet 2013;382:162937. M M M M L L Carpenter M.J., Heckman B.W., Wahlquist A.E., Wagener T.L., Goniewicz M.L., Gray K.M., et al. A Naturalistic, Randomized Pilot Trial of E-Cigarettes: Uptake, Exposure, and Behavioral Effects. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2017;26:17951803. M M M M L L Hajek P., Phillips-Waller A., Przulj D., Pesola F., Myers Smith K., Bisal N., et al. A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. New England Journal of Medicine 2019;380:62937. L L L L M L Holliday R., Preshaw P.M., Ryan V., Sniehotta F.F., McDonald S., Bauld L., et al. A feasibility study with embedded pilot randomised controlled trial and process evaluation of electronic cigarettes for smoking cessation in patients with periodontitis. Pilot & Feasibility Studies 2019;5:74. M L M M M L Lee S.H., Ahn S.H., Cheong Y.S. Effect of Electronic Cigarettes on Smoking Reduction and Cessation in Korean Male Smokers: A Randomized Controlled Study. Journal of the American Board of Family Medicine: JABFM 2019;32:56774. M M L L L L Lee S.M., Tenney R., Wallace A.W., Arjomandi M. E-cigarettes versus nicotine patches for perioperative smoking cessation: a pilot randomized trial. PeerJ 2018;6:e5609. M L M L M L Masiero M., Lucchiari C., Mazzocco K., Veronesi G., Maisonneuve P., Jemos C., et al. E-cigarettes May Support Smokers With High Smoking-Related Risk Awareness to Stop Smoking in the Short Run: Preliminary Results by Randomized Controlled Trial. Nicotine & Tobacco Research 2019;21:11926. M L M M M L O’Brien B., Knight-West O., Walker N., Parag V., Bullen C. E-cigarettes versus NRT for smoking reduction or cessation in people with mental illness: secondary analysis of data from the ASCEND trial. Tobacco Induced Diseases 2015;13:5. L L M L L L Walker N., Parag V., Verbiest M., Laking G., Laugesen M., Bullen C. Nicotine patches used in combination with e-cigarettes (with and without nicotine) for smoking cessation: a pragmatic, randomised trial. The Lancet Respiratory Medicine 2019;09:09. M L M M L L

  ul>

 • Ojusterad analys dikotomt utfallsmått.
 • Justerad analys dikotomt utfallsmått.
 • Visa hela svaret

  Kan man bli dömd för att ha rökt på?

  Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vad för brott som kan vara aktuellt och vad räknas som det brottet. Narkotikabrott Att använda narkotika är ett brott ( narkotikastrafflagen 1 § ).

  Cannabis är narkotikaklassat. Åklagaren behöver bevisa att du har använt cannabis. En del i den bevisningen kan vara vilka ämnen som finns i kroppen. Att passivt andas in cannabis är inte i sig olagligt – till exempel skulle brottet då gälla folk som går förbi någon som röker cannabis. Medhjälp Det är bra att veta att även om man inte själv utför ett brott kan man bli dömd för medhjälp till brott ( brottsbalken 23 kap.4 § ).

  Sammanfattning Det är inte olagligt med passiv rökning av cannabis i sig. Det är upp till åklagaren att bevisa om det har skett något brott eller inte. Kom ihåg att medhjälp till brott också är olagligt, även om man inte utför brottet själv. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu.
  Visa hela svaret

  Hur mycket kortare blir livet om man röker?

  Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak. All rökning är förenad med hälsorisker. Rökning orsakar till exempel sjukdomar i hjärta, kärl och lungor och flera olika typer av cancer.
  Visa hela svaret

  Vem röker mest?

  Utbildningsnivå – År 2021 var andelen personer 25–84 år som uppgav daglig tobaksrökning 12,5 procent bland personer med förgymnasial utbildningsnivå, 8,0 procent bland personer med gymnasial utbildningsnivå och 3,0 procent bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå (figur 3).

  Skillnaden mellan gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå och övrig respektive utbildningsgrupp var statistiskt säkerställd och kvarstod när hänsyn togs till kön, ålder, födelseland och län. Se även åldersstandardiserade siffror (figur 3, val åldersstandardiserat). Figur 3. Tobaksrökning, daglig (andel i procent), 25–84 år, fördelat på utbildningsnivå, 2006–2021.

  Möjliga val: kön. Källa: Folkhälsomyndigheten. Andelen som uppgav att de röker tobak dagligen sjönk i alla utbildningsgrupper under 2006–2021 (figur 3). När hänsyn togs till kön, ålder, födelseland och län var dessa trender statistiskt säkerställda.
  Visa hela svaret

  Hur många puffar är ett paket cigg?

  N One engångspod – Ny version 600 puffar 89 kr För dig som vill sluta röka eller söker ett alternativ till traditionella cigaretter är N One engångspoddar ett alternativ. Dessa disposable poddar kommer i 14 st olika smaker och kräver inga förkunskaper före användning.

  Alla poddar är redan förfyllda med smak och behöver inte laddas innan användning. Ett alternativ för dig som föredrar att använda din vape på vägen samt får möjlighet att skifta mellan olika smaker snabbt och enkelt. Att börja med e-cigg är inget som rekommenderas till icke-rökare, särskilt inte engångspoddar innehållandes nikotin.

  Disposable el-cigaretter är enkla att använda En fördel med att använda sig av engångspoddar jämfört med traditionella reglerbara moddar / el-cigaretter är att man slipper alla tidskrävande moment som att t.ex. fylla på med smak, byta ut förbrännare eller ladda batterier.

  1. I en engångspodd är allt redan förberett och podden är redo att användas direkt ur paketet.
  2. Du behöver alltså inte byta ut några tekniska komponenter eller oroa dig för att glömma ta med e-juice flaskan när du är på väg ut.
  3. De håller väldigt bra och är väldigt kompakta och smidiga att ha med i fickan.

  Så använder du din N-One engångspod Att använda en N-One podd är väldigt enkelt och kräver ingen som helst förkunskap. N-One e-cigaretter är användarvänliga och aktiveras automatiskt i samband med inhalering av e-juicen. När du inhalerar avger podden ett smakrikt ångmoln innehållandes nikotin.

  • När du vejpat klart lägger du bara ner engångspodden i fickan, jackan, väskan eller var du än föredrar att ha den, tryggt och säkert utan att oroa dig för att den ska spilla eller tändas.
  • Poddarna är mindre än en tändare vilket gör att de är oerhört smidiga och diskreta oavsett var du tar med dig dem.

  Innehåll i N-One e-cigaretter N One disposable e cigaretter kommer färdigladdade direkt ut paketet och klarar c:a 300+ st puffar. Detta motsvarar ungefär 30 st traditionella cigaretter. Det räcker vanligtvis med ett par puffar för att dämpa nikotinbehovet hos normalrökare.

  N One poddarna innehåller nikotinsalt vilket är en typ av nikotin som absorberas av kroppen redan vid låga temperaturer. Nikotinsaltet kräver inga starka förbränningstemperaturer vilket gör att det lämpar sig perfekt till N-One poddarna som är kompakta men kraftfulla engångspoddar. N One e-cigaretter innehåller 20mg/ml nikotinsalt samt säljs i 14 st olika smaker.

  N One engångspoddar finns i 14 st olika smaker N One e-cigg finns i 14 olika smaker. Du väljer fritt bland mixade bär, fruktmix, traditionell tobakssmak, mentolsmak, pepparmint, godis och flera andra sorter. Här nedanför finner du beskrivning för de olika smakerna som finns i dagsläget.

  1. N One Berry Blast – Denna smak är en cocktailblandning av färska blåbär, jordgubbar och björnbär • N One Black Ice – Detta är en frisk blandning av svarta vinbär tillsammans med kylande toner av mentol.
  2. Black Ice är en kylande och fruktig vapesmak.
  3. N One Blue Raspberry – Har en smak av sura hallon följt av söt och rik smak vid utandning.

  • N One Creamy Tobacco – Denna smak liknar en blandning av traditionell tobak tillsammans med krämig och söt karamellsmak. • N One Grape Ice – Smaken Grape Ice kombinerar söta och mogna vindruvor tillsammans med en kylande känsla vid utandning. • N One Hizen Blue – Har en lätt sötma av blandade frukter tillsammans med sockervadd/godissmak vilket ger en annorlunda vapeupplevelse.

  N One Ice Mango – Är en vape juice innehållandes smak av söt mango tillsammans med svalkande kyla vilket ger en exotisk vejpupplevelse. • N One Ice Mint – En kylig och svalkande känsla vid utandning från denna vape juice med smak av cool mint. • N One Menthol – Har en klassisk smak av mentol vilket är ett alternativ till tidigare rökare.

  N One mentol ger en sval vejpupplevelse. • N One Rainbow Fizz – En fruktig och söt vejpjuice innehållandes smak av godisen skittles. • N One Tobacco – Har en klassisk tobakssmak som passar den som föredrar vejping utan söta/kylande smaker. Denna efterliknar en traditionell autentisk tobakssmak.

  • N One Watermelon Ice – Denna engångspodd smakar som vattenmelon med en svalkande kylig underton vid utandning. N One finns även som nikotinsalt För dig som eftersöker de smaker som finns i N One engångspoddar men i större format finns även N One nikotinsalter tillgängliga här på Vapehuset. Flaskorna rymmer 10 ml och innehåller liknande vätska och nikotinhalt som finns i poddarna.

  Dessa nikotinsalter lämpar sig bäst till MTL-vejping i t.ex. podsystem eller mindre e-cigaretter.

  Produktspecifikationer för N-One poddar • Nikotinsalt 20mg – 50/50 VG/PG • En pod ger c:a 350 bloss • Tolv olika smakprofiler • Längd: 68mm x Bredd: 21mm x Höjd: 14mm

  : N One engångspod – Ny version 600 puffar 89 kr
  Visa hela svaret

  Hur många paket cigg motsvarar en VAPE?

  Vilken mängd rökning motsvarar en 10 ml flaska e-vätska/ejuice? – Vid användning av ett vanligt startkit såsom XEO Clearomizer Concept så motsvarar en flaska ungefär 15-18 paket cigaretter beroende på rökstil. Andra startkit och framförallt kraftigare batterimoddar kan förbruka betydligt mer evätska.
  Visa hela svaret

  Hur många cigg är det i ett paket Pall Mall?

  Pall Mall Red, 20 pack. En limpa med 10 askar.
  Visa hela svaret