Hur Lång Tid Tar Det Att Skicka Brev Till Häktet?

0 Comments

Hur Lång Tid Tar Det Att Skicka Brev Till Häktet
Hur skickar man brev till någon som sitter inne? Vi berättar om en ny tjänst framtagen just för detta ändamål. Vill du skicka digitala brev till frihetsberövade snabbt och enkelt och slippa köpa kuvert, frimärken, skriva ut brevet samt lämna in till posten.

 • Dyrt och gammeldags.
 • Vi berättar om en ny tjänst som finns på marknaden för dig som vill skicka brev till en häktad eller fängslad person.
 • Skicka brev online direkt till intagna – Brevon.se, genom att använda Brevons tjänst så har du inte bara sparat tid i dina brevutskick du har också sparat pengar.

För att skicka till en intagen i anstalt så besöker du Brevons.se och fyller i ett enkelt formulär för att sedan snabbt och enkelt skicka iväg brevet till den häktade personen eller till en person intagen i anstalt. Fyll i formuläret med de efterfrågade uppgifterna hos Brevon.se för att skicka ett riktigt brev till någon som sitter på häktet eller på en anstalt.

 • Brevon.se har nu digitaliserat vanliga brev som skickas till häkten och anstalter.
 • Brevon står för inlämning av brev, kuvert, papper, utskrift, bläck, porto (frimärke).
 • Allt du behöver göra är att fylla i formuläret på Brevons webbplats och betala, de sköter resten.
 • Priser för brevutskick till häkten och anstalter (fängelse) Priset är endast 30 kronor per brevutskick.

Skicka brev till frihetsberövade Kontakter med intagna är positivt för den enskilde och minskar skadliga följder som ett frihetsberövande kan leda till. Intagnas kontakt med omvärlden är med restriktionerna som råder i ett frihetsberövande oftast bara möjlig genom brev.

Kort om Brevon Brevon lanserades för att göra det enklare för anhöriga och frihetsberövade att hålla kontakten med varandra. När anhöriga inte orkar köpa alla postprodukter, leta efter en skrivare eller befinner sig utomlands är Brevon den perfekta lösningen till att hålla en mer kontinuerlig kontakt.

Skicka snabba brev till häktet och anstalter Breven når anstalten vanligt vis inom cirka 3 dagar och därefter ska brevet granskas av en kriminalvårdar som sedan skickar vidare brevet till den intagne. All posthantering brukar normalt sätt ske på bara några dagar.

 • Använd Brevon.se, en tjänst framtagen för anhöriga som på ett smidigare och enklare sätt kan skicka brev till häktade personer eller till personer som avtjänar straff på anstalt.
 • Skicka brev till häktet Skicka brev till anstalten Skicka brev till Anstalten Asptuna Skicka brev till Anstalten Beateberg Skicka brev till Anstalten Borås Skicka brev till Anstalten Brinkeberg Skicka brev till Anstalten Fosie Skicka brev till Anstalten Färingsö Skicka brev till Anstalten Gruvberget Skicka brev till Anstalten Gävle Skicka brev till Anstalten Hall Skicka brev till Anstalten Halmstad Skicka brev till Anstalten Haparanda Skicka brev till Anstalten Hinseberg Skicka brev till Anstalten Hällby Skicka brev till Anstalten Högsbo Skicka brev till Anstalten Johannesberg Skicka brev till Anstalten Kalmar Skicka brev till Anstalten Karlskoga Skicka brev till Anstalten Kolmården Skicka brev till Anstalten Kristianstad Skicka brev till Anstalten Kumla Skicka brev till Anstalten Ljustadalen Skicka brev till Anstalten Luleå Skicka brev till Anstalten Mariefred Skicka brev till Anstalten Norrtälje Skicka brev till Anstalten Nyköping Skicka brev till Anstalten Ringsjön Skicka brev till Anstalten Rödjan Skicka brev till Anstalten Sagsjön Skicka brev till Anstalten Salberga Skicka brev till Anstalten Saltvik Skicka brev till Anstalten Skenäs Skicka brev till Anstalten Skogome Skicka brev till Anstalten Skänninge Skicka brev till Anstalten Storboda Skicka brev till Anstalten Svartsjö Skicka brev till Anstalten Sörbyn Skicka brev till Anstalten Tidaholm Skicka brev till Anstalten Tillberga Skicka brev till Anstalten Tygelsjö Skicka brev till Anstalten Täby Skicka brev till Anstalten Umeå Skicka brev till Anstalten Västervik Norra Skicka brev till Anstalten Ystad Skicka brev till Anstalten Österåker Skicka brev till Anstalten Östragård Skicka brev till någon som sitter i fängelse Vill du skicka digitala brev till någon som sitter i fängelse eller häkte snabbt och enkelt och slippa köpa kuvert, frimärken, skriva ut brevet samt lämna in till posten använd då Brevons super tjänst.

Skicka brev till fånge redan idag! Gör en fånge glad redan idag genom att skriva ett brev.
Visa hela svaret

Kan man skicka brev till någon som sitter häktad?

Brev – Den som är häktad eller sitter i fängelse har inte tillgång till internet eller e-post. Du kan däremot skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården. Skriv den intagnes namn tillsammans med häktets eller anstaltens adress på kuvertet.

Om du inte vet på vilket häkte eller anstalt den intagne sitter kan du skriva personens namn och personnummer, om du kan det, på kuvertet med brevet du vill skicka. Personnumret behövs eftersom det kan finnas fler med samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till: Kriminalvården Journalarkivet 601 80 Norrköping Vi skickar sedan vidare brevet till den intagne.

Om du skriver ditt namn och adress på baksidan av det yttre kuvertet skickar vi tillbaka brevet om den du söker inte finns hos oss.
Visa hela svaret

Får man skicka vykort till häktet?

29 juni 2021 Intagna på häkten och anstalter har rätt att ta emot brev. Även om man inte vet var den intagna sitter kan man skicka brev via Kriminalvården. Kriminalvården skickar vidare cirka 70 privata brev om dagen, som kommer från familj och vänner till intagna.

Av säkerhetsskäl kontrolleras all post. Man får till exempel inte skicka pengar eller godis. – Det är viktigt att hela namnet står på kuvertet, och gärna personnummer. Särskilt om det är ett vanligt namn, eftersom det kan vara omöjligt att hitta personen annars, säger Erika Windisch som jobbar med posten på journalarkivet.

– Det gäller vykort också. Skriv gärna ditt eget namn och adress som avsändare, så kan vi skicka tillbaka det om vi inte skulle hitta personen. Det finns företag som tar betalt för att skicka vidare post till intagna om man mejlar sitt brev till dem. Men om man skickar sitt brev via Kriminalvården är det både gratis och säkert, säger Niclas Nilsson, som är expert på säkerhetsavdelningen.
Visa hela svaret

Hur länge är ett besök på häktet?

När kan jag besöka en anhörig som blivit häktad? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen bestämd tid för hur länge du ska vänta innan du kan besöka en anhörig i häktet utan det är alltid häktet som bestämmer om ett sådant besök får ske.

 1. En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske,,
 2. Alla häkten har fasta besökstider och alla besök måste bokas i förväg via telefon.
 3. På Kriminalvårdens hemsida kan du ta reda på för det häkte som din anhörige är placerad på och ringa in och be om att få boka in ett besök hos din anhörige.
You might be interested:  När Får Man Brev Om Mönstring?

Du kan läsa mer om besök på häkte på, Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar, : När kan jag besöka en anhörig som blivit häktad?
Visa hela svaret

Hur kan man få reda på om någon är häktad?

Hur tar jag reda på vart någon är häktad och varför denne är anhållen?

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Få reda på varför personen är anhållen

Enligt råder det sekretess tills domstolen fattat ett beslut om häktning medan en person är anhållen i väntan på beslutet. I detta stadie är det inte möjligt för dig att ta reda på vad anledningen är till varför din dotter är anhållen. Personens offentliga försvarare är den enda som kan bryta denna sekretess.

Fram till att en åklagare väljer att väcka åtal eller inte, är alltså informationen fortfarande sekretessbelagd. Få reda på vilket häkte personen befinner sig på Vidare får inte Kriminalvården tala om för någon annan att den aktuella personen är häktad eller har varit häktad och vart denne befinner sig.

Kriminalvårdens personal får inte heller ge ut information om klienten som denne kan ta skada eller få obehag av, utan att en sekretessprövning görs. Klienten själv kan däremot ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person. Jag rekommenderar dig att skriva ett brev till Kriminalvården för att komma i kontakt med din kompis.

 • Det som sker är att Kriminalvården skickar vidare brevet till rätt ställe, det vill säga din kompis.
 • Hur brevet ska skickas 1.Skriv ned dina frågor och lägg ner brevet i ett kuvert.
 • På kuvertet skriver du den häktade personens namn samt personnummer.
 • Det är viktigt att personnumret framgår eftersom det kan finnas fler häktade personer med samma namn.2.Lägg kuvertet i ett annat kuvert.3.

Skicka det yttre kuvertet till följande adress: Kriminalvården, Journalarkivet, 601 80 Norrköping. Viktigt att ha i åtanke Det är upp till den häktade att avgöra huruvida den vill besvara ditt brev eller inte. Alla brev som skickas till eller från en antagen kommer att granskas för att se om det innehåller otillåtna föremål och om den antagna är häktad med restriktioner kan även åklagare läsa igenom brevet.
Visa hela svaret

Hur ofta får man ringa från häktet?

Häktning – Om åklagaren tycker att någon som är anhållen ska vara inlåst under längre tid kan åklagaren begära att den personen ska häktas. Åklagaren skickar då in en framställan om häktning till tingsrätten. Tingsrätten kallar sedan åklagaren, försvarsadvokaten och den som är anhållen till en häktningsförhandling.

Det brukar ske samma dag eller senast dagen efter att åklagaren begärt någon häktad. En häktningsförhandling kan enkelt beskrivet sägas vara som en liten rättegång med skillnaden att den inte handlar om huruvida den misstänkte ska dömas eller inte, utan endast om den misstänkte ska sitta frihetsberövad under tiden förundersökningen pågår eller ej.

Under häktningsförhandlingen ska åklagaren förklara för häktningsdomaren varför åklagaren tycker att den som är misstänkt ska bli häktad. För att någon ska bli häktad måste det finnas i vart fall lite bevis. Åklagaren måste alltså visa att det är sannolikt, eller i vart fall att det föreligger en skälig misstanke om, att den som är misstänkt faktiskt har begått ett brott.

 1. Men det räcker inte med att någon är misstänkt för att bli häktad.
 2. Det måste också finnas någon annan anledning.
 3. Det kan vara att den misstänkte skulle försöka rymma eller försöka förstöra bevis om han eller hon var på fri fot.
 4. Det kan också vara att åklagaren påstår att den misstänkte skulle fortsätta att begå brott på fri fot.

En annan anledning till att någon kan bli häktad är om brottet är så allvarligt att det kortaste straffet för brottet är fängelse i två år eller mer. Exempel på sådana brott är grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och våldtäkt. Blir man misstänkt för ett brott som är så allvarligt blir man nästan alltid häktad.

 • Den som blir häktad förflyttas från polisens arrest till ett häkte.
 • På häktet är det lite bättre mat och TV på rummet.
 • Man får en brits med en riktig madrass och en kudde.
 • Den som är häktad får vara ute en timme om dagen och det är då man kan röka.
 • Den som är häktad har ofta restriktioner.
 • Det innebär att man inte får ringa eller ta emot besök om de inte övervakas.

En häktad har rätt att ta emot brev men om man har restriktioner så läser åklagaren breven innan de skickas vidare till den häktade. Om det står något i ett brev som rör fallet kan åklagaren stoppa brevet. Den häktade har däremot alltid rätt att ringa till eller ta emot samtal från sin advokat.

 • Vidare har advokater naturligtvis alltid rätt att besöka sin klient på häktet.
 • Vi på Advokatfirman Två Lejon har mycket stor erfarenhet av att företräda frihetsberövade personer.
 • Vi känner till rutinerna på arrester och häkten och vet vilka rättigheter du som frihetsberövad har.
 • Vi känner också till vikten av besök och telefonsamtal när man sitter frihetsberövad och har så mycket kontakt vi kan och hinner med våra häktade klienter för att häktningstiden ska bli så hanterbar som möjligt.

: Advokatbyrå Två Lejon | Gripen/anhållen/häktad | Hitta information här
Visa hela svaret

Får man kontakta någon i häktet?

Telefon och brev – Det är möjligt att ha kontakt med en anhörig i häkte eller anstalt genom telefonsamtal. Den intagne måste ha ett telefontillstånd för att ringa till dig. Du kan alltid skriva brev till en intagen i häkte eller anstalt. Brev till och från intagen i anstalt granskas för att se om det innehåller otillåtna föremål. Läs mer om telefon och brev till intagna
Visa hela svaret

Hur mycket får man per dag i häktet?

Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott? Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ersättning för frihetsberövande Om du har blivit frihetsberövad (anhållen eller häktad) på grund av att du misstänkts för brott, och sedan blivit frisläppt, har du som utgångspunkt rätt till ersättning från staten.

Reglerna om rätten till denna typ av ersättning finns i frihetsberövandelagen. Allmänna förutsättningar För att ha rätt till ersättning ska du ha varit anhållen eller häktad. Har du varit anhållen ska du ha varit det i minst 24 timmar i sträck för att du ska ha rätt till ersättning. Om förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller om rätten lämnar en frikännande dom som säger att du inte begått brottet, kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern för den tid du har suttit frihetsberövad ().

Hur mycket ersättning kan du få? Vilka skador ersätts?

 • Det finns ingen särskilt belopp som du kan få ut per natt du suttit frihetsberövad, utan hur mycket ersättning som kan utgå beror på om du har förlorad arbetsinkomst, vilka utgifter du haft, hur länge du suttit frihetsberövad och så vidare.
 • Du kan få ersättning för lidande, förlorad arbetstjänst, intrång i näringsverksamhet och vissa utgifter som du haft under tiden du suttit frihetsberövad ().
 • Lidande
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Få Post?

Med lidande menas de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande kan innebära. Ersättningens storlek beror på hur länge frihetsberövandet har varat. Normalt utgår ersättning för lidande på 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Förlorad arbetstjänst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de dagar som frihetsberövandet pågått. Det är du som sökande som ska visa att du har förlorat inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in underlag som styrker dina uppgifter.

Underlaget kan bestå av intyg eller liknande från din arbetsgivare. Utgifter Endast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m.

 1. Du kan läsa mer om hur en ansökan om ersättning går till på Justitiekanslerns hemsida.
 2. Där hittar du även blanketten som man skriver under och skickar in om man vill ansöka om ersättning.
 3. Hoppas du fått svar på din fråga!
 4. Med vänlig hälsning,

: Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?
Visa hela svaret

Hur ofta får man besöka någon i häktet?

Hur ofta får anhörig besöka häktad? Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! innehåller bestämmelser om häktning, där besök regleras i, Enligt får den häktade ta emot besök i den utsträckning som kriminalvården bedömer är lämpligt. Kriminalvården anger inte hur ofta besök får ske, men de har fasta besökstider och alla besök måste förbokas.
Visa hela svaret

Får man prata med någon i häktet?

Telefon – För att ringa använder du det telefonsystem som finns på häktet. I systemet kan Kriminalvården kontrollera vem du ringer till. I de flesta fall kontrollerar Kriminalvården personen du vill prata med innan samtal beviljas. Du behöver därför ha namn, personnummer och telefonnummer till den du vill ringa.
Visa hela svaret

Vem beslutar om en person ska häktas?

Häktad – För att bli häktad måste man vara misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Om brottet har minst två års fängelse i straffskalan brukar det talas om s.k. obligatorisk häktning. Det ska också finnas en risk att den misstänkte lämnar landet, försvårar utredningen eller fortsätter att begå brott.

 • Det är domstolen som fattar beslut om häktning och som misstänkt kan man sitta häktad i upp till 14 dagar innan åtal väcks av åklagaren.
 • Den tiden kan förlängas om det finns skäl för det, men det finns en tidsgräns för hur länge en häktning får pågå.
 • En misstänkt får som utgångspunkt vara häktad i längst nio månader fram tills dess att åtal har väckts.

Om den misstänkte inte har fyllt 18 år är motsvarande tid tre månader. Dessa tider är dock inte helt absoluta utan får överskridas efter beslut av domstol. Det är också domstolen som beslutar om man ska sitta fortsatt häktad tills domen faller eller om man blir släppt i väntan på rättegång och eventuell dom.
Visa hela svaret

När hamnar man i häktet?

Beslut om häktning – Beslut om häktning ska som regel alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Beslut om häktning fattas av domstol. Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen. Bestämmelser om häktning finns i 24 kapitlet, 1–5 och 18 §, i rättegångsbalken.
Visa hela svaret

Får man ha egna kläder i häktet?

Att vara ren – Du får sängkläder och handdukar på häktet. Du får kläder om du inte vill använda dina egna kläder och skor. Du får tvål och tandborste och annat som du behöver för att hålla dig ren. Du kan tvätta dig och borsta tänderna varje dag.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar en häktningsförhandling?

Vad innebär en häktningsförhandling? – En häktningsförhandling ska hållas så fort som möjligt och aldrig senare än fyra dygn efter att en misstänkt person har gripits. Förhandlingen leds av en domare som ensam fattar beslut om häktning. Häktning av en frånvarande person

I vissa fall kan tingsrätten häkta en person som inte är på plats. Det kallas “häktning i utevaro”. Det kan ske om personen ännu inte är gripen. Under häktningsförhandlingen får dennes försvarare föra talan. När den misstänkte sedan grips måste en ny häktningsförhandling hållas så snart som möjligt, aldrig senare än fyra dygn efter gripandet.

Visa hela svaret

Är häktningar offentliga?

Hej och tack för din fråga till Lawline! 1. Offentlighetsprincipen medger att vem som helst har rätt att begära ut tex domar och beslut från domstolen ( 2 kap.1 § Tryckfrihetsordningen ). Av 24 kap.18 § Rättegångsbalken framgår att om åtal inte väcks inom två veckor efter häktningsbeslutet, måste en ny häktningsförhandling hållas för personen ska kunna fortsätta sitta häktad.

 • Det är alltså domstolen som beslutar om personen ska fortsätta vara häktad och detta sker genom beslut, alltså är det en en offentlig handling.
 • Här kommer åklagarens skäl framgå, t.
 • Ex om det är pga flyktfara eller recidivfara (återfallande i brottslighet) eftersom det är åklagarens skäl till fortsatt häktning som domstolen har att ta ställning till.

Beslutet om fortsatt häktning blir allmän handling eftersom den anses vara upprättad hos en myndighet ( 2 kap.3 § Tryckfrihetsordningen ).2. Förundersökningen blir offentlig handling när åtal väcks eftersom den då anses vara upprättad hos en myndighet ( 2 kap.3 § Tryckfrihetsordningen ).

 1. Detta är huvudregeln.
 2. Enligt ( 2 kap.2 § Tryckfrihetsordningen ) finns det dock undantag då offentlighetsrprincipen får begränsas.
 3. Detta gäller om det bedöms att sekretess bör råda; bland annat då man vill skydda enskildas personliga ställning eller med hänsyn till intresse att beivra eller förebygga brott.

Att det rör sig om en våldtäkt motiverar dock inte i sig att handlingarna ska vaga belagda med sekretesss, men till exempel om faller gäller underåriga personer kan man tänka sig att handlingen beläggs med sekretess. Det går dock inte att ge ett generellt svar utan myndigheten gör att prövning när handlingen begärs utlämnad.
Visa hela svaret

Får man skicka bilder till häktet?

Du undrar om man får skicka bilder till någon som sitter på häktet eller anstalt? Svaret är att du givetvis får göra det. Du får skicka bilder som inte äventyrar säkerheten hos Kriminalvården. Du kan använda Brevons tjänst för att skriva brev samt skicka bilder.
Visa hela svaret

Får man duscha i häktet?

18.00 Telefon – telefontid med advokat – En häktad med restriktioner får inte ta emot besök eller ringa till anhöriga och vänner. Däremot har han regelbunden kontakt med sin advokat. Den intagne får in en telefon på sitt rum för att kunna ta samtalet. Efter samtalet får han kvällsmat på sitt rum och möjlighet att ta en dusch.
Visa hela svaret

Får man pengar i häktet?

Hur mycket pengar får de? – Den som sitter häktad och inte kan erbjudas någon betald sysselsättning kan få 100 kronor i veckan i häktesbidrag. Den som har sysselsättning på häkte tjänar 11 kronor i timmen. Den som är intagen i anstalt och som arbetar, studerar eller deltar i annan ordnad sysselsättning tjänar 13 kronor i timmen.
Visa hela svaret

Får man gratis mat i fängelse?

den 16 mars Svar på fråga 2004/05:1210 om kostnad för måltider på kriminalvårdsanstalt Justitieminister Thomas Bodström Lennart Hedquist har frågat mig hur jag motiverar att fängelser regelmässigt verkar ha högre portionskostnad/livsmedelskostnad än skolor och omsorg.

 • Jag vill börja med att säga att jag självklart tycker det är viktigt att alla elever serveras bra mat i skolan.
 • Ommunerna, som bland annat ansvarar för skolan @ och därmed skolmaten, har under en rad år fått mer pengar av regeringen.
 • Ett viktigt instrument som regeringen har för att styra myndigheterna är de så kallade regleringsbreven.
You might be interested:  När Delas Post Ut I Mitt Område?

I regleringsbreven framgår vilka mål myndigheten ska uppnå och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande. Kriminalvården får årligen ett anslag för att bedriva verksamhet inom sitt område. Det är därefter kriminalvårdens ansvar att fördela pengarna till de olika verksamheterna.

Det är alltså kriminalvården själv som bestämmer vad maten får kosta. De som avtjänar sitt straff i fängelse äter all sin mat på anstalten, både frukost, lunch och middag samt mellanmål. Matkostnaden @ som kan variera från anstalt till anstalt, bland annat beroende på anstaltens storlek @ uppgår för närvarande till ca 45 kr per intagen och dygn.

Slutligen vill jag säga att som minister med ansvar för kriminalvården ser jag det som självklart att på samma sätt som Georg Naeslund och hans kamrater ska serveras bra mat i skolan ska de som avtjänar ett fängelsestraff få bra mat i fängelset.
Visa hela svaret

Hur ofta får en intagen ringa?

Frågor om hur man får kontakt med person som sitter i fängelset m.m. Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om fängelsen hittas i, Inledningsvis ska sägas att reglerna kan variera beroende på vilket fängelse din vän hamnar på.

Svenska fängelsen är uppdelade i 3 säkerhetsklasser och vilket säkerhetsklass han hamnar på kan styra hur tillvaron på fängelset blir. Varje fängelse har dessutom olika förutsättningar att anordna jobb, kurser, fritidsaktiviteter och besök. I mitt svar kommer jag svara på vad som allmänt gäller i fängelser men garanterar inte att det kommer vara exakt så där din vän hamnar.

Hur ofta får du besöka han? Din vän måste först och främst ha ett tillstånd för att ta emot besök. Innan tillstånd kan ges görs vissa utredningar. Det brukar gå till såhär: 1. Du godkänna kontakten. Din vän måste skicka en blankett till dig som du fyller i och som du skickar tillbaka innan besöket.2.

Kriminalvården utreder om besöket skulle kunna äventyra säkerheten. Det görs genom att titta på den intagnes omständigheter (t.ex. vad han är dömd för) och genom att kontrollera dig (t.ex. om du finns i polisens register)Sen tas ett beslut där du antingen blir godkänd som besökare eller inte. Om du blir godkänd så får du boka in besök.

Varje fängelse har fasta besökstider. På finns uppgifter om besökstider. Du bokar tiden genom att ringa till fängelset. Hur ofta du får hälsa på kan variera från en gång i veckan till några gånger om året. Det beror på vilket fängelse det han sitter på, hur mycket personal som behövs för ett besök, hur mycket tider som finns osv.

 1. Hur ofta får du ringa han? Det krävs ett telefontillstånd för att kunna ringa.
 2. Det är samma utredning som görs för besökstillstånd som för telefontillstånd.
 3. Om du blir godkänd och godkänner så kommer din vän att kunna ringa dig.
 4. Du kommer inte att kunna ringa till din vän.
 5. Det är bara din vän som kan ringa dig.

Han kommer då att få betala samtalet med ett telefonkort som han köper på anstalten. Hur ofta och länge han får ringa avgörs beroende på vilket fängelse det är och vilka restriktioner han har. Vad får du ge han i fängelset? Allt du tar med dig ska godkännas.

Vill du ta med något ska du ringa fängelset i förväg och fråga om det är okej så att du inte tar med något du inte får ha med. Du får dock inte ta med dig mat eller godis till han. I varje fängelse finns en kiosk där man kan köpa t.ex. godis, cigg och tidningar. Det du kan göra är att skicka pengar till han så att han själv kan köpa i kiosken.

Vill du skicka pengar så kan du fråga fängelset hur man gör. Får han spela in musik i fängelset? Alla som sitter inne har en sysselsättningsplikt 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Det innebär att de måste jobba (t.ex. inom snickeri, textil, städning eller förpackning), plugga eller delta i behandling.

 1. Man får dock inte välja helt fritt vad man vill göra utan det ska vara något som erbjuds i fängelset.
 2. När sysselsättningen är över får man fritid.
 3. Då kan man göra lite vad man vill beroende på vad fängelset har för möjligheter.
 4. Vissa fängelsen har fotbollsplaner och andra har tv-spel.
 5. Det finns inget fängelse i Sverige (vad jag har hittat) som har en musikstudio eller annan anordning där man kan spela in musik.

Möjligheterna att spela in musik bör alltså vara små. Det borde dock inte finnas något som hindrar din vän att skriva musik. : Frågor om hur man får kontakt med person som sitter i fängelset m.m.
Visa hela svaret

Hur länge anhållen innan häktning?

Om en misstänkt anhålls har åklagaren tre dagar på sig att vända sig till domstol för att begära att den misstänkte ska häktas. Annars släpps den misstänkte. När åklagaren beslutar om anhållande, måste han/hon samma dag eller senast dagen efter göra en häktningsframställan till domstolen (tingsrätten).
Visa hela svaret

Får man prata med någon som är häktad?

Nya regler för intagnas telefoni från och med 31 oktober 2022 – Intagna ska ges förbättrade förutsättningar att ringa mobil- och IP-telefonisamtal och videosamtal ska kunna erbjudas den med hörsel- eller talnedsättning för att underlätta kontakten med närstående. De nya reglerna börjar gälla den 31 oktober 2022. Samma datum återinförs också samtalsavgifter för intagna i häkte.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan att vara anhållen och häktad?

Att vara frihetsberövad – Den som är gripen, anhållen eller häktad sitter inlåst och har begränsad kontakt med andra personer, förutom sin advokat. Om det finns risk för att den häktade försvårar utredningen får domstolen besluta att hans eller hennes kontakter med omvärlden ska inskränkas, till exempel att han eller hon inte får läsa dagstidningar, lyssna på radio eller se på tv.
Visa hela svaret

Vem bestämmer om en person ska bli häktad?

Häktad – För att bli häktad måste man vara misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Om brottet har minst två års fängelse i straffskalan brukar det talas om s.k. obligatorisk häktning. Det ska också finnas en risk att den misstänkte lämnar landet, försvårar utredningen eller fortsätter att begå brott.

Det är domstolen som fattar beslut om häktning och som misstänkt kan man sitta häktad i upp till 14 dagar innan åtal väcks av åklagaren. Den tiden kan förlängas om det finns skäl för det, men det finns en tidsgräns för hur länge en häktning får pågå. En misstänkt får som utgångspunkt vara häktad i längst nio månader fram tills dess att åtal har väckts.

Om den misstänkte inte har fyllt 18 år är motsvarande tid tre månader. Dessa tider är dock inte helt absoluta utan får överskridas efter beslut av domstol. Det är också domstolen som beslutar om man ska sitta fortsatt häktad tills domen faller eller om man blir släppt i väntan på rättegång och eventuell dom.
Visa hela svaret