Hur Lång Tid Tar Det Att Få Paket Från Tullen?

0 Comments

Hur Lång Tid Tar Det Att Få Paket Från Tullen
Hur länge ligger en vara kvar hos Tullverket? – Saknar du en vara kan den vara kvar hos Tullverket då de bland annat har rätt att beslagta, alternativt omhänderta, otillåtna varor. Du blir dock meddelad om detta sker, så har du inget hört bör du vända dig till din speditör.

 1. Är du företagskund hos PostNord använder du med fördel vårt företagsverktyg Track & Trace för att spåra ditt/dina försändelser.
 2. Är försändelsen märkt med “Under importbehandling” (på eng.
 3. Held by customs” ) betyder det att den finns hos PostNord.
 4. I det fallet krävs det ett inlämningsnummer för att spåra paketet (numret ska ha angivits i samband med att försändelsen skickades).

Under perioder med hög arbetsbelastning kan det ta ett par veckor innan du får din leverans. För mer information, se Vad händer om paket fastnar i tullen?
Visa hela svaret

Hur länge kan ett paket Tullklareras?

Hur lång tid tar en tullklarering? – Varaktigheten av tullklareringen beror på många olika faktorer. Detta gör att en enkel tullklarering kan slutföras på mindre än en timme. Detta är dock endast möjligt utan olika typer av varor och med all given information.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för Tullverket att godkänna ett paket?

När transportföretaget har gjort tulldeklarationen åt dig skickar de in en elektronisk anmälan till oss som automatiskt godkänns, det tar ett par minuter. Det betyder att ditt paket aldrig fysiskt befinner sig hos Tullverket.
Visa hela svaret

Hur vet man om ett paket har fastnat i tullen?

Frågor och svar om kontroll av paket Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för kontroller av paket och andra försändelser i post- och kurirflödet. Det ligger en blå lapp i mitt paket. Varför har Tullverket kontrollerat paketet? Tullverket har rätt att göra kontroller i post- och kurirflödet med stöd av 4 kap.19§ tullagen (2016:253) eller 4 och 8 §§ lagen (1996:701).

Ni har kontrollerat mitt paket och saker i paketet är nu sönder. Vad har hänt? Om det ligger en blå lapp i paketet där det står att vi har gjort en kontroll är kontrollen dokumenterad. Du kan skicka in ett klagomål och begära ersättning till Märk mejlet “klagomål”. Om paketet är tejpat med den gula texten “kontrollerad av svensk tull” eller om det finns en blå lapp medskickad i paketet är det Tullverket som har kontrollerat paketet.

Men om texten eller den blå lappen inte finns med är det inte Tullverket som har varit inne i paketet. Vänd dig då till ditt fraktbolag. Ni har kontrollerat mitt paket och det fattas nu saker i det. Vad har hänt? Om det ligger en vit blankett med i paketet där det står att delar av innehållet är omhändertaget eller beslagtaget kommer du att få ett brev med mer information skickat hem till dig.
Visa hela svaret

Vad betyder det att ett paket Tullklareras?

Tullklarering innebär att transportera varor genom tullen med korrekt dokumentation (t. ex. inköpsorder, fakturor) som styrker att tullar har betalats och att transporten har tillstånd att införas i destinationslandet.
Visa hela svaret

Får tullen öppna paket?

Kan Tullen öppna min försändelse? Ja. Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande. En försändelse som öppnats av Tullen har förslutits med tejpen ‘Öppnat av Tullen ‘ och försetts med Tullens anteckningar.
Visa hela svaret

Vad stoppas i tullen?

Beslag eller omhändertagande Tullverket kan ta olagliga varor i beslag och omhänderta restriktionsvaror som vi misstänker inte uppfyller villkoren för införsel. Tullverket ska bekämpa smuggling av varor som är förbjudna att föra in till Sverige (till exempel narkotika), och kontrollera varor med villkor för införsel (till exempel alkohol, tobak, läkemedel och vapen, så kallade restriktionsvaror).

 1. Ett villkor för in- eller utförsel av vissa varor kan vara att du måste anmäla den till Tullverket vid gränspassage.
 2. Det här innebär att alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och vapen är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst.
 3. Om Tullverket påträffar en sådan vara kan vi antingen ta varan i beslag eller omhänderta den.

Varor som Tullverket kan ta i beslag är varor som varit föremål för brott enligt lag (2000:1225) om straff för smuggling, och då kan antas bli förverkade* på grund av detta. Brotten som du kan göra dig skyldig till enligt denna lag kan vara smugglingsbrott, tullbrott, olovlig befattning med smuggelgods (eller försök till dessa brott), samt förberedelse och stämpling till grovt smugglingsbrott m.m.Vilka varor som Tullverket kan ta i beslag vid en gräns mot ett annat EU-land hittar du i 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (den så kallade inregränslagen).

* Det betyder att personen mister varan på grund av sitt beteende. I 27 kap i rättegångsbalken framgår att ett beslag omedelbart ska hävas när det inte längre finns skäl för beslaget. Varan ska återlämnas genast efter att rätten, åklagaren eller i vissa fall Tullverket själva, beslutat att häva beslaget.

När i tid detta ska ske finns inte reglerat, men varan ska återlämnas skyndsamt. Tullverket kan även omhänderta en vara, om vi anser att det behövs för att genomföra en kontroll. Det vill säga att vi kan omhänderta en vara som vi misstänker är en vara med ett förbud eller villkor för införseln, men för att vara säkra på detta måste vi analysera varan för att få bekräftat att det är den varan vi misstänkte från början (eller någon helt annan vara med eller utan förbud eller villkor för införseln).

Tullverket kan också omhänderta en vara för att kunna värdera den eller om den är tillståndspliktig och tillstånd saknas vid införseln. Ett exempel är om du har anmäler införseln av ett vapen till Tullverket vid gränspassage, men att vapnet saknar tillståndet för införseln. Om Tullverket påträffar en transport med punktskattepliktiga varor (alkohol, tobak och energiprodukter) som inte sker enligt gällande regler kan även dessa varor omhändertas för skatteutredning.

Statistik för beslag och om händertaganden hittar du i beslagsstatistiken som presenteras varje helår. Sidan uppdaterades : 2021-04-12 Vad är ändrat : Språklig justering
Visa hela svaret

Varför tar mitt paket så lång tid?

Hur lång är leveranstiden? – Leveranstiden är densamma som privatkund och företagskund. Leveranstiden beror på var det är för typ av paket, även eventuella tillval kan påverka leveranstiden. Observera att leveranstiden också kan variera på grund av oförutsedda händelser under transporten.
Visa hela svaret

Vad händer om man blir tagen i tullen?

Att föra in alkohol när en är under 20 år kan vara smugglingsbrott, straffet borde bli böter pga den låga mängden alkohol Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! På kan du se hur mycket alkohol en får ta med sig in i Sverige utan att betala avgift.

 • Den mängd alkohol som du försökte få med dig genom tullen behöver en person inte betala avgift för.
 • Det är brott mot smugglingslagen att föra in alkohol i Sverige om en är under 20 år Eftersom du trots detta har blivit kallad till förhör så utgår jag från att du är under 20 år.
 • För att en person ska få föra in alkohol i Sverige måste personen ha fyllt 20 år, detta gäller oavsett hur mycket eller lite alkohol som personen tog med sig.

Om personen är under 20 år så ses införsel av alkohol som smuggling enligt Om brottet ska bedömas som ringa eller av normalgraden beror främst på hur mycket alkohol som smugglades in. Som jag förstår det förde du in högst fyra liter. Om du blir dömd för brott så talar den låga mängden alkohol för att du blir dömd för ringa smugglingsbrott, vilket är den lägsta graden.

 • Det som kan påverka så att brottet ses som mer allvarligt, dvs av normalgraden, är om du ljög för tullen om att du försökte föra in alkohol.
 • Straffet för ringa smugglingsbrott är böter Straffet för ringa smugglingsbrott är penningböter,,
 • Penningböter betyder att du kommer att få betala mellan 400 kr och 2000 kr i böter beroende på vad domstolen bestämmer, Oavsett om du döms för ringa smugglingsbrott eller av normalgraden så är det troligast att du får böter som straff.

Om du är ostraffad sedan tidigare så behöver du inte oroa dig för att få ett värre straff än böter. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, : Att föra in alkohol när en är under 20 år kan vara smugglingsbrott, straffet borde bli böter pga den låga mängden alkohol
Visa hela svaret

Vad innebär Tullbehandlas?

Om du spårar ditt paket som du beställt från utlandet och det står ‘under tullbehandling ‘ eller ‘held by customs’ betyder det att det företag som transporterar din vara (till exempel Postnord eller ett annat transportföretag) har den på sitt lager.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Tar Man Reda På Postnummer?

Vilka paket fastnar i tullen?

Varför kan paket fastna i tullen? – Paket kan fastna i tullen ifall misstanke om otillåtet innehåll finns. Bristfällig dokumentation om vikt, innehåll, ursprung, värde samt avsändare och mottagare kan också göra att paket tas om hand av Tullverket för vidare analys. Läs mer: Hur lång tid tar tullklareringen ?
Visa hela svaret

Kan tullen ge böter?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är Tullverket? Tullverket är en statlig organisation som har till uppgift att kontrollera flödet av varor som åker in och ut ur Sverige. Myndigheten ser bland annat till att avgifter som tullavgifter, skatter och mera betalas in korrekt, samt att de restriktioner för in och utförsel av varor följs.

 • De arbetar mot smuggling av illegala varor (ex.
 • Narkotika) och kontrollerar restriktionsvaror (alkohol, tobak, läkemedel mm.) och kan beslagta eller omhänderta dessa varor om de varit föremål för brott enligt lagen om straff för smuggling,
 • Mer om detta hittar du på Tullverkets hemsida och även i förordningen med instruktion för tullverket,

Har de samma befogenheter som Polismyndigheten? Det korta svaret på din fråga blir därför att nej, tullverket har som huvudregel inte befogenhet i trafiken på samma sätt som polisen har. Myndigheten har visserligen uppgift att förebygga och förhindra brottslighet, men då främst sådan som är i samband med införsel och utförsel av varor.

Tullverket samarbetar dock ständigt med polisen och meddelar dem om de upptäcker något misstänkt. Det finns dock vissa undantag där Tullverket har samma befogenhet som Polismyndigheten. Detta gäller framförallt ingripande mot rattfylleribrott. I situationer där det förekommer rattfylleri, har tulltjänstemän samma befogenhet som en polis när det gäller exempelvis gripande, beslag, husrannsakan, kroppsvisitation etc.

( 4-4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott, 1, 5-8 § lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott ) Tullverket har även rätt att besluta om omhändertagande av körkort vid rattfylleribrott som avses i 4-4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott samt 5 kap.7 § första stycket 1p.

Körkortslagen, ( 7 kap.4 § körkortslagen ). Sammanfattning Som huvudregel har Tullverket inte samma befogenheter som polisen har, i alla fall inte i de situationer du anger. De kan därmed inte ge böter på grund av fortkörning, avsaknad av bälte med mera. Däremot finns undantaget att de har befogenhet att ingripa i situationer där rattfylleri förekommer samt omhänderta körkort vid dessa tillfällen.

De har även befogenhet att beslagta varor som är föremål för brott enligt lagen om straff för smuggling. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det bara att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänliga hälsningar,
Visa hela svaret

Kan man få böter av tullen?

Ordningsbot, strafföreläggande och domstolsböter är böter som betalas till polisen. Parkeringsanmärkningar betalas till Transportstyrelsen. Men vill du bestrida eller överklaga en parkeringsanmärkning gör du det till polisen. Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida.

 • Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsanmärkningen.
 • Parkeringsanmärkning Ett föreläggande om ordningsbot utfärdas av polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.
 • Den myndighet som utfärdat ordningsboten kan svara på frågor om innehållet.
 • Ordningsbot Strafföreläggande är böter som utfärdas av åklagare eller tullåklagare.

Frågor om strafföreläggande besvaras av den åklagarkammare som beslutat om det. Strafföreläggande Domstolsböter har beslutats genom en dom från tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen eller mark- och miljödomstolen. Frågor om domstolsböter kan besvaras av den domstol som beslutat om domen.
Visa hela svaret

Hur fungerar tullen?

Tullar – vad är det? Tull är en skatt man betalar när man importerar en vara. I vissa länder, betalar man även tull när man exporterar en vara. Länder tar ut tull för varor vid import av skattemässiga skäl eller för att skydda sin egen industri från konkurrens från importerade varor.

En tull kan vara utformad på flera olika sätt men det vanligaste är en värdetull. Hur mycket du ska betala i tull anges då som en viss procent av varans värde. För vissa varor bestäms tullen istället utifrån varans vikt eller volym. Dessa tullar kallar man för specifika tullar. Ibland förekommer även en kombination av värdetull och specifik tull.

Då betalar man en viss procent av varans pris plus ett visst antal kronor per kilogram eller till exempel per styck, en så kallad sammansatt tull. I vissa fall finns även säsongstullar.
Visa hela svaret

När måste man deklarera i tullen?

Frågor och svar om det nya importsystemet för standardtulldeklaration Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya importsystemet. Vid vilken tidpunkt ska man komplettera en deklaration som är inlämnad i förväg? Det ska ske innan ankomstanmälan av varorna görs.

Om ärendet inte innehåller alla nödvändiga uppgifter sammanställs behovet av rättning och meddelanden om detta skickas både till deklaranten i tulldeklarationen (för åtgärd) och deklaranten i anmälan av varors ankomst (för information). Deklaranten i tulldeklarationen har då tre kalenderdagar på sig att rätta ärendet. Om en begärd rättning inte inkommer inom tre dagar avvisas tulldeklarationen.Om ärendet innehåller alla nödvändiga uppgifter kan Tullverket påbörja handläggningen av deklarationen.

Kommer man att kunna se i e-tjänsten att det finns deklarationer inlämnade i förväg, så som klarerade förenklade deklarationer fungerar idag? I ärendelistan i den nya e-tjänsten kan man filtrera ut deklaration i förväg (IMDP). Filtreringen visar den senast uppdaterade deklarationen överst i listan.

Hur sent kan man lämna in en standardtulldeklaration i förväg? En standardtulldeklaration i förväg kan lämnas 30 dagar före varornas förväntade ankomst (artikel 171 i tullkodexen). Har varorna redan ankommit till exempelvis hamnen eller flygplatsen ska ankomstanmälan göras (artikel 139 i tullkodexen).

Därefter kan en standardtulldeklaration lämnas. Jag har förstått att den nya uppgiftslämningen sker på olika nivåer. Vad innebär det? Uppgiftslämning enligt den reviderade bilaga B bygger på WCO:s datamodell. Det finns i huvudsak två strukturer:

consignment-strukturen som används för till exempel transitering och deklaration för tillfällig lagringshipment-strukturen som används för tulldeklarationer.

Consignment-strukturen används i de fall då det främst är uppgifter från transportdokument som ska lämnas till tullen, medan shipment-strukturen används där det är uppgifter om varan som ska lämnas. När det gäller importsystemet så bygger det alltså på shipment-strukturen. Den består av tre nivåer:

Declaration är den högsta huvudnivån. Här anges i de flesta fall uppgifter som bara kan repeteras en gång i en deklaration. Till exempel LRN-nummer.Goods shipment (försändelsenivå) är också att betrakta som en huvudnivå. Uppgifter på denna nivå anses gälla för samtliga varuposter. Exempelvis ska en faktura som anges här vara relevant för alla varuposter. Gäller en faktura bara en specifik varupost, ska uppgiften i stället anges på varupostnivå. I en standardtulldeklaration kan inte Goods shipment-nivån upprepas.Government Agency Goods Item (varupostnivå). Här återfinns uppgifter som gäller för en specifik varupost. Till exempel varukod. Har du flera fakturor som gäller för specifika varuposter, ska respektive faktura anges på respektive varupost.

Hur ska man lämna tullvärdedeklarationen i det nya importsystemet? Tullvärdedeklarationen D.V.1 ska inte användas i det kommande importsystemet. I stället ska uppgifter anges direkt i tulldeklarationen, bland annat i Tillägg och Avdrag. Möjligheten att använda sig av en generell tullvärdedeklaration kommer dock fortsatt att finnas kvar.

transportdokument (12 05 000 000)tidigare dokument (12 01 000 000)ytterligare referensuppgifter – Y-koder (12 04 000 000).

I Tillstånd (12 12 000 000) ska olika typer av tillstånd anges. Koderna för de olika tillstånden hittar du i kodförteckningen i tulltaxan. Om det finns en sändning med flera fakturor men olika valutaslag krävs en deklaration per valutaslag. Stämmer det? Uppgift om valutaslag kan endast lämnas en gång per standardtulldeklaration på huvudnivå (Goods shipment).

Det fungerar på samma sätt i dag i nuvarande uppgiftslämning i TDS. Jag har förstått att det är tvärtom i den nya lagstiftningen – att det inte ska krävas två deklarationer om det finns flera fakturor med olika valutaslag. I en kompletterande deklaration finns det möjlighet att repetera uppgiftenom valuta.

Denna möjlighet finns inte i den vanliga standardtulldeklarationen. Om man går över till det nya importsystemet och upptäcker oförutsedda problem, är det då okej att byta tillbaka till att deklarera i gamla systemet medan man rättar till problemen, och sedan gå tillbaka till det nya systemet igen? Ja, mellan den 15 mars och den 31 december 2023 kan du deklarera både enligt den gamla och den nya lagstiftningen.

 1. Ommer internationella postnummer för exportör/säljare att valideras direkt vid deklaration i det nya importsystemet? Det sker en formatvalidering av alla inskickade uppgifter.
 2. Vi saknar information om e-tjänsterna Statistik import och Momsredovisning, som vi antar också blir påverkade av det nya importsystemet? Vi återkommer under våren med information om just dessa e-tjänster.

Hur kommer ni att hantera omprövningar av tulldeklarationer som är inskickade i TDS efter ni har gått över helt och hållet till Tess? Måste inte dessa skickas in i TDS? Det finns ju möjlighet att ompröva en förtullning inom 3 år. Tills vidare gäller följande: Om tulldeklarationen har lämnats in i TDS så skall även ändringen av den ske i samma system.

Vi återkommer med besked när det blir aktuellt med annan hantering. Under Tullnytt live den nämnde ni att man i tulltaxan kan välja mellan 2 olika lagstiftningar. Hur ska man veta vilken och varför? Det nya importsystemet är det första systemet där du ska välja den nya lagstiftningen. För övriga deklarationstyper väljer du att deklarera enligt äldre lagstiftning.

Om man inte kan se hur garantibeloppet belastas kan det bli stopp i importen. Vad händer då? Precis som det var innan funktionaliteten att se garantibelopp i realtid infördes, måste ni som importörer se till att ni har tillräcklig garanti så att det inte blir stopp.

Väljer vi själva datum för när vi går över och börjar använda det nya importsystemet under perioden mars, 2022–december 2023? Ja, ni väljer själva när ni går över till det nya importsystemet. Men senast den 31 december 2023 ska alla lämna standardtulldeklarationer för fri omsättning i det nya importsystemet.

Om ni ska använda en system-till-systemlösning är det bra att tänka på att vara ute i god tid med era förberedelser, eftersom ansökningar och tester hanteras i turordning och det är många företag som är i samma situation. När det gäller tullager, är det meningen att man ska ta emot både utlämningssedel och medgivande om bortförande? Vad menas med det sista meddelandet? Det är i princip samma typ av meddelande.

 • Lagret måste fortsatt kunna ta emot utlämningssedeln så länge företag deklarerar i det gamla systemet.
 • Övriga meddelanden som är aktuella beroende på vilken typ av lager det är är TSPR (medgivande om bortförande) när det gäller anläggning för tillfällig lagring och CWPR (medgivande om utlämning) när det gäller tullager.
You might be interested:  Hur Gamla Ska Hundvalpar Vara Vid Leverans?

Aktiv förädling går inte att använda i det nya systemet i mars, men hur är det med passiv förädling och returer? När varor som har exporterats ska återimporteras efter den 15 mars 2022 kan återimporten ske i det nya importsystemet. Om man använder sig av förenklad deklaration och i det gamla systemet, hur gör man med steg 2 (kompletterande deklaration)? Du lämnar förenklad och kompletterande deklaration på samma sätt som i dag fram till att det finns nya system på plats.

Det beräknas ske i slutet av 2023 eller början av 2024. Är tekniska specifikationer klara så att systemleverantörerna kan använda sig av dem? Ja, tekniska specifikationer publicerades den 15 september 2021 och företagstestmiljön öppnade den 1 december. Systemleverantörerna har informationen som de behöver för att bygga och testa det nya importsystemet.

Hur deklareras särskilda förfaranden (till exempel aktiv förädling) i TID efter den 15 mars? Särskilda förfaranden deklareras fortsatt i TID fram till att funktionalitet finns i den nya e-tjänsten (senast årsskiftet 2022/2023), Ska en återimport efter passiv förädling (6121) göras i det nya systemet, standardtulldeklaration? Vilka 61-koder gäller? Till exempel 6110 (retur).

6110611161216122612361316171.

Vilka behörigheter behöver en användare i TID som skickar in importdeklarationer ha för att kunna skicka in och hantera importen i den nya e-tjänsten? Tillgång till Tullverkets e-tjänster med behörigheten Import. Behörighetsadministratören på varje företag skapar och delar själv ut behörigheter till sina medarbetare.

Kommer Tullverket ta fram en utskriftsmall för TESS-import motsvarande den som tidigare byggde på enhetsdokumentet? Nej. Den tidigare utskriftsmallen motsvarade Enhetsdokumentet enligt bilaga B1 i den gamla lagstiftningen, EU-kommissionens förordning (EU) 2016/341 (TXÖ), I den nya lagstiftningen, kommissionens förordning (EU) 2015/2446 med reviderad bilaga B finns ingen lagstiftad utskriftsmall, all kommunikation bygger på elektronisk uppgiftslämning mellan uppgiftslämnare och tullmyndigheter.

Frågan kring behovet av en EU-gemensam utskriftsmall har lyfts till EU- kommissionen, men i dagsläget finns ingen information kring om och i så fall när en sådan mall ska tas fram. Tullverket har därför beslutat att inte ta fram en egen utskriftsmall då den i så fall skulle behöva ändras i händelse av att kommissionen tar fram en sådan.

 1. I händelse av att reservrutin behöver tillämpas behöver berörda aktörer säkerställa att man kan presentera samtliga uppgifter från deklarationen i pappersform.
 2. Finns det behov av förslag på mall för utskrift har Tullverket tagit fram en mall för de som deklarerar via Tullverkets e-tjänst.
 3. Notera dock att denna mall främst är anpassad för mindre sändningar med ett fåtal varuposter.

Det är möjligt att skicka in standardtulldeklarationer för övergång till fri omsättning i TDS till och med 31 december 2023. Vad händer om man fortsätter att skicka in standardtulldeklarationer för övergång till fri omsättning i TDS från och med 1 januari 2024? Det är ett krav att lämna standardtulldeklarationer i Tess import efter den 31 december 2023.

Skulle ett företag av misstag skicka in sin standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning i TDS efter utsatt datum kommer Tullverket kontakta företaget för vidare åtgärd. Exportör är en obligatorisk uppgift i den nya standardtulldeklarationen I tullagerdeklarationen anger man inte exportör.

Hur gör vi med alla varor som finns på tullager idag? Vi förstår att det ibland kan vara svårt att få fram uppgiften för varor som legat flera år på tullager. Uppgift om exportör är ju inte en obligatorisk uppgift vid hänförande till tullager, det är inte heller en obligatorisk uppgift i tullagerbokföringen men kan vara en del av de styrkande handlingar som krävs enligt 178.1 c Kompletteringsförordningen (t.ex.

 • Genom en leverantörsfaktura).
 • Det är en uppgift som kan läggas in i bokföringen om tillståndshavaren så önskar.
 • Om Tullverket gör en tillståndsövervakning och begär styrkande handlingar för att säkerställa att det är rätt gods kan t.ex.
 • Handlingar som styrker exportörens identitet krävas i form av bland annat en leverantörsfaktura.

Det finns inget som hindrar att man som tillståndshavare lägger in uppgift om exportör i den form som krävs i importdeklarationen på egen hand om detta underlättar. Ska tullvärdedeklaration lämnas in om värdet överstiger 20 000 Euro eller räcker det med särredovisningen i systemet? Tullvärdedeklarationen kan inte lämnas på papper för en deklaration som lämnas i det nya importsystemet.

 1. Uppgifterna ska istället anges direkt i importdeklarationen i dataelement 14 07 000 000 (värderingsindikatorer) samt 14 04 000 000 (tillägg och avdrag).
 2. Hur hänvisar man till den generella tullvärdedeklarationen när man lämnar en standardtulldeklaration? För generell tullvärdedeklaration använder du koden N934 tillsammans med diarienumret du har fått av Tullverket.

I deklarationshandledningen står att om du yrkar på förmånstull i dataelement 14 11 000 000 med en kod som börjar på 2, 3 eller 4 är uppgift om förmånsursprungsland obligatorisk. Förmånsursprungsland anges med landkoden. Det kan inte vara samma landkod som i ursprungsland.

 1. An ni ge exempel på tillfällen när förmånsursprungsland och ursprungsland inte är samma? Förmånsursprungsland ska endast anges om man yrkar på en förmån, dvs med förmånskod 2xx, 3xx eller 4xx.
 2. Yrkar man på en förmån, ska inte ursprungsland lämnas om det är samma som förmånsursprungsland.
 3. När det gäller varor med ursprung enligt EES-avtalet blir det lite annorlunda, främst eftersom en åtgärd krävs i tulltaxan.

I dessa fall ska uppgift om förmånsursprungsland lämnas tomt, och istället ska Y-koden lämnas i dataelement 12 04 000 000. Eftersom det är olika regelverk för förmånsursprungsland och ursprungsland så kan det i vissa undantagsfall vara så att dessa blir olika.

Om platsen dit varorna ankommit (varornas förvaringsplats) är ett lager (tullager, anläggning för tillfällig lagring) eller en annan godkänd plats används det elektroniska meddelandet IMDA.Om platsen dit varorna ankommit (varornas förvaringsplats) är ett tullkontor vid Norgegränsen kan IMDP aktiveras antingen över disk eller med hjälp av det elektroniska meddelandet IMDA.

Över disk: Fordonsanmälan ska tills vidare lämnas vid införsel. Det innebär att ärendet (LRN) sätts upp på fordonsanmälan och anmäls av chauffören över disk.Med IMDA: Om IMDP aktiveras med hjälp av IMDA faller ärendet ut för manuell handläggning och chauffören behöver gå in på expeditionen så att en handläggare kan hantera ankomstanmälan.

: Frågor och svar om det nya importsystemet för standardtulldeklaration
Visa hela svaret

Vad kostar tullklarering DHL?

Varor köpta online –

Varför levereras mitt onlineköp av DHL?

Återförsäljaren har ett avtal med DHL att leverera de varor som beställs på nätet.

Jag har debiterats tull och moms för något köpt på nätet. Varför var detta inte inkluderat i den totala fraktkostnaden?

ul> Tull och moms ingår normalt inte i priset på de varor som du köper på nätet. När du köper varor på nätet, kan en del eller samtliga av dessa varor ha sitt ursprung i ett annat land än det du bor i. När varorna inte levereras inom landet (i ditt land) eller inom en tullunion, såsom Europeiska Unionen, är du skyldig att betala de importtullar och moms som din lokala tullmyndighet anser lämpliga. För att säkerställa att DHL-kuriren kan leverera dina varor på kortast möjliga tid efter att anlänt till ditt land eller tullunion, betalar DHL tullmyndigheten eventuell tull och moms för din räkning. När tull och moms är fullt återbetalat till DHL levereras varorna till dig.

Varför måste jag betala tull och moms?

Trots att du beställde och köpte varor på nätet måste varorna fortfarande gå igenom en importprocess för att klarera försändelsen genom tullen. Klareringen beror på:

Ursprungslandet Värdet inklusive transportavgiften Antal varor

Varje land har sina egna tullregler och tullar för olika typer av varor och värden bestäms lokalt. DHL måste, precis som alla andra internationella transportleverantörer, följa den lokala tulllagstiftningen och därmed betalar DHL tull och moms på mottagarens vägnar för att klarera försändelser vid ankomst.

När jag gör mitt köp på nätet står det att transportkostnaden ingår i priset. Varför blev jag ombedd av DHL att betala ytterligare avgifter för att få mitt paket levererat?

Du kommer inte att betala DHL för ytterligare fraktkostnader. Utan du kommer att bli ombedd att betala tull, moms och andra importavgifter relaterad till tullklareringen i ditt hemland, enligt lokala bestämmelser.

Varför behöver jag betala tull och moms om jag fick försändelsen som en gåva?

Alla typer av försändelser (inklusive presenter, prover och varor för reparation) går igenom en importklareringsprocess som bestäms av tullens regler i destinationslandet. Försändelsen tullklareras utifrån varutyp, ursprungsland, värde och kvantitet. Du behöver betala tull och moms om värdet på gåvan är högre än det bestämda lokala gränsvärdet.

Varför är värde och antal begränsat om jag beställer något på nätet för mitt personliga bruk?

Varje land har begränsningar på importerade varor som används för personligt bruk. Detta för att undvika felaktig användning och för att skilja på importer för personligt och kommersiellt bruk.

Vilka ytterligare avgifter kan jag förvänta mig efter tullklarering?

Beroende på värde och vilken typ av vara som importeras kan du förvänta dig följande:

Tullens importtullar (procent av försändelsens värde och transportkostnad) Lokal moms DHL:s förskottsbetalning Eventuella ytterligare tullavgifter

:
Visa hela svaret

När stängs tullen?

Öppettider. Helgfri måndag–fredag 8.00–16.00.
Visa hela svaret

Vem betalar tullen?

Det är vanligtvis transportföretaget som levererar din vara som räknar ut hur mycket tull, moms och eventuell annan skatt du ska betala. Transportföretaget skickar en faktura till dig, till exempel via brev eller sms. I de flesta fall är det företaget som transporterar ditt paket som räknar ut hur mycket tull, moms och eventuell annan skatt du ska betala.

 1. De skickar därefter ut en faktura till dig, till exempel via brev eller sms.
 2. Du betalar avgifterna till transportföretaget som sedan levererar paketet till dig.
 3. Vissa e-handelsplattformar gör det möjligt för dig att betala moms redan vid köptillfället.
 4. Observera att om du beställer en punktskattepliktig vara, till exempel tobak eller viss elektronik, då betalar du dessutom punktskatt och moms på punktskatten till ditt transportföretag när varan har kommit till Sverige.
You might be interested:  Vilken Tid Kör Postnord Ut Paket?

Du kan läsa mer om varor med punktskatter på sidan Punktskatt vid import.
Visa hela svaret

Hur noga är tullen?

Dela E-handeln med länder utanför EU ökar. Tullverkets statistik visar på mer än en fördubbling av antalet importdeklarationer sedan 2012. Att som privatperson handla med länder utanför EU innebär flera fallgropar och ställer krav på att vara påläst och vaksam. För den som inte är uppmärksam kan varan som klickades hem billigt i slutändan kosta mångdubbelt mer. – Allt finns i dag bara några knapptryck bort på datorn, säger Zuher Rajpar, Tullverket. Foto: Tullverket – Många e-handelssajter är otydliga med att man handlar direkt från ett land utanför EU. Helt plötsligt har du som konsument förvandlats till importör.
Visa hela svaret

Har tullen vapen?

SMEDJAN | Låt tullen bära vapen Hur Lång Tid Tar Det Att Få Paket Från Tullen Tullen måste ges bättre förutsättningar att stoppa inflödet av vapen och narkotika. Foto: Johan Nilsson/TT Efter ett drygt decennium med skenande brottsutveckling uttryckte Socialdemokraterna förra året att de skulle “vända på alla stenar” för att knäcka gängen.

 1. Varför denna tanke inte väcktes tidigare är högst oklart – det har knappast funnits brist på stenar att vända på.
 2. När jag själv började rucka lite på en av de mest självklara stenbumlingarna – tullen – möttes jag av en häpnadsväckande verklighet.
 3. I en tid med dagliga skjutningar och rekordmånga mord i gängmiljö kan det tyckas vara en given prioriterad åtgärd att försöka stoppa inflödet av vapen och narkotika till Sverige.

Att minskad tillgång till vapen skulle göra det svårare för gängen att skjuta ihjäl varandra, och att narkotikan finansierar deras verksamhet, är nämligen inte slutsatser som kräver särskilt många högskolepoäng. Detta till trots har vi en situation där de personer som arbetar med att bevaka våra gränser ges bedrövliga förutsättningar att sköta sitt jobb.

Tullverkets interna föreskrifter säger att uniformerade tulltjänstemän inte får bära tjänstevapen. Jag pratar med en anställd vid Tullverket som vi kan kalla Fredrik. Nyligen arbetade Fredrik med brottsbekämpning vid Sveriges gränsskydd. Kort sagt var det Fredrik och hans kollegor som man var tvungen att passera om man fick för sig för att ta in vapen eller andra olagligheter till Sverige.

Fredriks arbetsuppgift var att kontrollera fordon och personer med misstänkt gods, men ett stort problem hindrade honom från att sköta uppdraget på ett bra sätt: Tullverkets interna föreskrifter säger att uniformerade tulltjänstemän inte får bära tjänstevapen.

 1. Tullverket är en beväpnad myndighet.
 2. Tulltjänstemän ges möjlighet att genomgå samma typ av vapenutbildning och lämplighetsprövning som våra poliser.
 3. De tulltjänstemän som genomgått dessa har också tillgång till tjänstevapen som en del av sin skyddsutrustning.
 4. När den uniformerade tullpersonalen bevakar våra gränser måste deras tjänstevapen dock stanna i vapenskåpet.

Enligt flera tullanställda som jag pratar med motiveras detta med att människor kan tycka att det ser “skrämmande” ut med beväpnad tullpersonal. Fredrik berättar att den bristande skyddsutrustningen gör att tulltjänstemän inte sällan ser det som sitt enda alternativ att släppa igenom misstänkta fordon utan kontroll – helt enkelt därför att man har för dåliga möjligheter att skydda sig själv och sina kollegor om en våldsam situation skulle uppstå.

Droppen för Fredrik blev när han och en kollega genomförde en rutinmässig kontroll av en person och denne plockade fram ett vapen ur byxlinningen i visitationsrummet. Vid kontroll av personens bil hittades sedan ytterligare sju vapen. Det visade sig senare att personen i fråga hade en nyckelroll i att förse kriminella nätverk med vapen.

Fredrik insåg efteråt att han i denna situation inte hade haft någon som helst möjlighet att skydda sig själv eller kollegan om personen hade använt skjutvapnet mot dem. Han sökte därför omedelbart förflyttning inom myndigheten. Jobbet innebar en för stor säkerhetsrisk.

Är dessa vapenföreskrifter då något nytt påfund inom Tullverket? Nejdå, redan 2013 publicerade en artikel med rubriken “Osäkra tullare undviker vapenfynd” där flera anställda vittnar om att de vinkar förbi grovt kriminella som passerar tullfiltret eftersom de inte har några tjänstevapen att skydda sig med.

I realiteten kan också kriminella personer själva se till att undvika kontroll genom att manifestera sitt våldskapital. Trots att vi därefter haft en utveckling som innebär att vi nu är det land i EU som har flest skjutningar per capita, och där många gängkriminellas ribba för att ta människoliv tycks synnerligen låg, är det tydligt att våra gränskontrollanter än idag passivt tvingas se på när de vapen som möjliggör skjutningarna förs in i landet.

 1. I realiteten kan också kriminella personer själva se till att undvika kontroll genom att manifestera sitt våldskapital.
 2. Det är svårt att klandra Fredrik och hans kollegor.
 3. Även våra tullanställda har givetvis en högst rimlig önskan att komma hem oskadda till sina familjer varje dag efter jobbet.
 4. Skulden bör istället läggas på Tullverkets ledning, som trots de anställdas protester förväntar sig att de utan möjlighet att skydda sig ska ingripa mot grova – potentiellt beväpnade – brottslingar.

I ett läge där grovt gängkriminella dagligen använder skjutvapen i offentliga miljöer – till och med på lekplatser och i köpcentra – är det knappast heller beväpnad uniformerad tullpersonal som i dagsläget utgör det största hotet mot människors trygghetskänsla.

Det är fullständigt ofattbart att Socialdemokraterna under sin tid vid makten valde att lämna denna enorma stenbumling orörd. Med ett nytt politiskt styre finns i alla fall nya förutsättningar att ge Tullverkets ledning ett tydligt mandat för omedelbar förändring. Det kan aldrig vara ett alternativ att fortsätta se på när stora mängder narkotika och vapen okontrollerat flödar in i landet, eller att vänta med att agera tills – gud förbjude – en enskild modig tulltjänsteman råkar riktigt illa ut.

: SMEDJAN | Låt tullen bära vapen
Visa hela svaret

Måste man svara på Tullens frågor?

Vägra svara på frågor och uppvisa ID-handling för polis?

 • Hej!
 • Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
 • ID-kontroll

Avseende begäran om uppvisande av ID kan sägas att det i Sverige inte föreligger någon allmän skyldighet att legitimera sig i de fall man vistas på allmän plats. I 14 § polislagen finns dock en möjlighet för polis att kunna begära att få se ID. Detta kräver emellertid att du exempelvis varit misstänkt för något brott och att polismannen haft särskild anledning att anta du skall berövas friheten.

 1. I 22 § polislagen står följande att utläsa: “En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel
 2. 1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott,
 3. 2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,
 4. 3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller

4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet”.

 • Svara på frågor
 • I Sverige har vi ingen lagreglering som kan tvinga någon att besvara polisens frågor, vilket innebär att en som blivit stoppad av polisen har rätt att vara helt tyst.
 • Vänligen

: Vägra svara på frågor och uppvisa ID-handling för polis?
Visa hela svaret

Hur länge Tullbehandlas ett paket?

När transportföretagets tullavdelning har gjort tulldeklarationen åt dig skickar de in en elektronisk anmälan till oss som automatiskt godkänns, det tar ett par minuter. Det betyder att ditt paket aldrig fysiskt befinner sig hos Tullverket.
Visa hela svaret

Hur länge tar Importhantering?

Hur länge tar en tullklarering hos PostNord? Det beror på försändelsens dokumentation samt hur snabbt du som mottagare betalar de beslutade avgifterna. För snabbast hantering tipsar vi om tjänsten Betala Moms.
Visa hela svaret

Hur länge får ett paket ligga på utlämningsställe?

Ditt paket ligger kvar hos ombudet i 7 dagar, efter det skickas det tillbaka till oss som en ombudsretur. Skrivet av Sellpy Uppdaterades för mer än en vecka sedan Levereras ditt paket till ett ombud får du en avi om var det finns att hämta. Paketet ligger sedan kvar hos ombudet i 7 dagar. Du kan kostnadsfritt förlänga liggtiden med ytterligare 7 dagar i PostNords app.
Visa hela svaret

Hur länge kan ett paket vara kvar?

Hur länge ligger paket kvar hos ombudet innan de returneras? – Det generella svaret på den frågan är cirka 14 dagar. Det mer specifika svaret beror på valet av transportör, där Bring och DHL har en tidsgräns på 13 dagar medan Schenker och UPS har 9 dagar som maxgräns.

 • Det betyder att paket som skickas med Bring eller DHL går i retur dag 14, och att paket som skickas med Schenker eller UPS skickas i retur dag 10.
 • För PostNords ombud är det 6 dagars förvaring av paket som gäller, vilket betyder att det går i retur dag 7.
 • Det finns dock en möjlighet att utöka förvaringstiden till 13 dagar, med retur dag 14.

Att paket skickas i retur beror oftast på att det inte har hämtats ut i tid. Det kan också bero på att leveransen är försenad, vilket i sin tur kan leda till att kunden reklamerar försändelsen som då går i retur. Hur Lång Tid Tar Det Att Få Paket Från Tullen
Visa hela svaret